Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou – Štátny archív v Bratislave a projekt Crarc

0

Teilen

1 von 13
1 von 13

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou – Štátny archív v Bratislave a projekt Crarc

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Presentation of the State Archives in Bratislava and its work in the cross border cooperation project "Memory without borders" - written historical sources of Austrian and Slovak archives online given by Lenka Pavlíková at the workshop „Modern face of archival science - archival documents online”, 5th of June 2012 in the The University Library in Bratislava

Presentation of the State Archives in Bratislava and its work in the cross border cooperation project "Memory without borders" - written historical sources of Austrian and Slovak archives online given by Lenka Pavlíková at the workshop „Modern face of archival science - archival documents online”, 5th of June 2012 in the The University Library in Bratislava

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ICARUS - International Centre for Archival Research

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou – Štátny archív v Bratislave a projekt Crarc

 1. 1. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou – Štátny archív v Bratislave a projekt Crarc Mgr. Lenka Pavlíková MV SR Štátny archív v Bratislave Lenka.Pavlikova@mvsr.vs.sk 05. 06. 2012, Bratislava
 2. 2. Oblasť kultúrnej spolupráce a spolupráce v oblasti cestovného ruchu 1.02.2012 – 31.01.2015
 3. 3. • prvotná iniciatíva – ICARUS • územie Bratislavského územného celku • odbor archívov – ŠA BA, AMB • návrhy na digitalizáciu • projektová žiadosť – ICARUS, OA • spoločný technický sekretariát • pozastavenie projektu • zasadnutie monitorovacieho výboru 6. –7. 12.2011 v Trnave
 4. 4. Partneri projektu Spoločnosť „Dejiny Dolného Rakúska“
 5. 5. Ciele projektu • digitalizácia kultúrneho dedičstva • on-line prístup • trvalá spolupráca medzi rakúskymi a slovenskými archívmi • povedomie o vzájomnosti rakúskej a slovenskej histórie a kultúry
 6. 6. • čo skenovať • na čom skenovať • kde skenovať • ako skenovať • označovanie • úložisko
 7. 7. • Bratislavská župa I. • kongregačné písomnosti Bratislavskej stolice • dokumenty charakteru: hospodárskeho kultúrneho vojenského spoločenského cca. 180 000 záberov • protokoly zo zasadnutí Rady mesta Bratislavy (1402 – 1900) • archívne pomôcky k fondu cca. 120 000 záberov
 8. 8. 180 000 záberov 3 osoby 9 – 10 hodín denne 450 – 500 záberov/ deň orezanie metodický pokyn
 9. 9. úložisko • 400 dpi • tif, jpeg (2X) • definitíva?
 10. 10. úlohy • propagačné materiály • webová stránka • stretnutia projektových partnerov( BA, W, 8) • workshopy (4) • kurzy (4) • exkurzie (30)
 11. 11. Ďakujem za pozornosť

×