Folio geografi

3.789 Aufrufe

Veröffentlicht am

2 Kommentare
2 Gefällt mir
Statistik
Notizen
Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
3.789
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
23
Kommentare
2
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Folio geografi

  1. 1. KONSEP DAN JENIS PERNIAGAAN (PASAR MALAM)PERNIGAAN INI MENJUAL PELBAGAI BARANG DALAM KUANTIT YANGKECIL.PERNIAGAAN YANG TERLIBAT DALAM PERNIGAAN INI DIKENALISEBAGAI PERUNCIT.
  2. 2. KEPENTINGAN DAN JENIS PERNIGAAN RUNCITMANUSIA MEMERLUKAN PELAGAI JENIS BARANG DAN PERKHIDMATANUNTUK MEMENUHI KEPERLUAN MASING-MASING.AKTIVITI PERNIAGAAN TELAH MEMBUKA BANYAK PELUANG PEKERJAANKEPADA PENDUDUK TEMPATAN DALAM PELAGAI BIDANG.PERNAIGAAN DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIADENGAN CARA MENGAGIHKAN BARANG DAN PERKHIDMATAN KEPADAPIHAK YANG MEMERLUKANNYA.
  3. 3. FAKTOR YANGMEMPENGARUHIPERNIAGAAN RUNCIT
  4. 4. KESAN NEGATIF PERNIAGAAN RUNCITMODAL YANG KECIL DAN TERHAD MENGHALANG PERNIGAANBERKEMBANG.TIADA JAMINAN PERNIGAAN AKAN BERTERUSAN APABILA PEMILIKMENINGGAL DUNIA .LIABILITI TIDAK TERHAD MENYEBABKAN PEMILIK MENJUAL HARTAPERSENDIRIAN UNTUK MENAMPUNG HUTANG.
  5. 5. CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESANNEGATIF PERNIAGAAN RUNCIT
  6. 6. PENERAPAN NILAI ATAUUNSUR PATRIOTISME DALAM DAPATAN KAJIAN
  7. 7. TAJUKSENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN
  8. 8. KAWASAN KAJIAN
  9. 9. KAEDAH KAJIAN
  10. 10. DAPATAN KAJIAN /HASIL KAJIANPETA DAERAH/PETA LOKASI

×