Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos

Eszter Séra
Eszter SéraConsultant um PwC
MENTORI
RENDSZEREK
A tudásátadás
közvetlen módja
2012. január 31.
Bővített Műhely
• Tisztázzuk a mentorálás helyét, szerepét a TMR-
ben.
• Tanuljunk az OTP (és a többi részvevő) gyakorlati
tapasztalataiból.
• Mindenki vigyen legalább 1 konkrét ötletet, tippet
a saját szervezetében zajló (tervezett) munkához.
• Erősödjön TM tudásközösségünk (impulzus a
további közös munkához)!
• Legyen egy kellemes délutánunk!
CÉLUNK A MAI NAPRA
MENETREND
Bevezető előadás (Gyulay Tibor,
POZITEAM)
Az OTP mentori rendszere (Kerék
László, OTP)
Részvevők tapasztalatai
Kérdések, feldolgozás
Összegzés
POZITEAM BEMUTATKOZÁS
• Több, mint 20 éves tanácsadói,
szervezetfejlesztői tapasztalat
• 2010: franchise szerződés Knoco Ltd. (UK)
• Profilunk: tudásmenedzsment rendszerek
fejlesztése, bevezetése és működtetése,
szervezeti és országos (nemzetközi) szinten
• TM képzési programok
• Legfontosabb referenciáink:
• A tudásmenedzsment, mint
a szervezeti értékteremtés
eszköze!
• A mentoring története,
értelmezése
• A mentori programok a TM
rendszerekben
• Mire kell figyelni?
• Tanácsadói tapasztalataink
A MENTORING HELYE A TMR-BEN
TUDÁS ÉS TELJESÍTMÉNY
Tudás Teljesítmény
Tanulni
Alkalmazni
© Minden jog fenntartva.
Költség
Ismétlések száma
Két fontos dimenzió
A TUDÁSMENEDZSMENT HASZNA
A tanulás gyorsítása egyetlen
vállalatnál
Költség
Ismétlések száma
A tanulás
átadása és alkalmazása
több vállalat között
Költség
Ismétlések száma
Érték
© Minden jog fenntartva.
„A kísérlet, hogy felismerjük, milyen értékek vannak
eltemetve az egyének fejében és ezt felszabadítsuk
vállalati szinten is, hogy több olyan egyén használhassa,
akik döntésein a cég sikere múlik.”
SZÓVAL MI IS A TUDÁSMENEDZSMENT?
Larry Prusak, IBM
Úgy vezetünk, hogy közben figyelünk a tudás értékére.
© Minden jog fenntartva.
A TUDÁSÁRAMLÁS
Honnan...
Hova...
Nonaka nyomán (1994)
Emberek
Tudásbázis
Emberek Tudásbázis
Kommunikáció Összegyűjtés
RendszerezésElérés
© Minden jog fenntartva.
MÁR AZ ÓKORI GÖRÖGÖK IS…
Mentor eredetileg Homérosz egyik hőse. Amikor Odüsszeusz,
Ithaka királya elment harcolni a trójai háborúba, megkérte
Mentort, hogy távolléte alatt legyen fiának, Télemakhosznak
segítője és támasza.
EGY DEFINÍCIÓ
Mentor az, aki
• egyénre szabott szakmai
fejlesztési terv alapján,
• on-the-job jelleggel,
• előre megtervezett ideig,
• rendszeres találkozásokon
keresztül,
• kérdéseivel, tanácsaival,
egyéb eszközökkel segíti a
mentee-t a szükséges
tudás elsajátításában.
MIT AD ÁT?
• Felsővezetői tudás,
tapasztalat megőrzése
Személyes
tudás
Kodifikált
szervezeti
tudás
On-the-job
tréning
Vezetői
utánpótlás
• Közép- és felsővezetők
támogatása
• Új, képzett munkatársak
beillesztése a szervezetbe
• Szervezeti kultúra, értékek,
kapcsolatok átadása
• Szokásos szervezeti
megoldások, eljárások átadása
SZEREPEK A MENTORÁLÁS FOLYAMATÁBAN
Kérdések:
• Hogyan adja át a
tudását a mentor?
• Érett-e a mentee a
tudás befogadására?
Kérdések:
• Mit ad át a mentor?
• Képes-e átadni?
Személyes
tudás
Kodifikált
szervezeti
tudás
Fókusz a
mentee-n
Fókusz a
mentoron
MIT VÁRUNK A MENTORTÓL?
• Információk kezelése
• Raport építés
• Az élethosszig tartó tanulás
• Érzelmi intelligencia
• Tolerancia, a sokszínűség
megértése
• Mentor meeting levezetése
• A mentori szerep megértése
• A szervezeti kultúra és célok
megértése
• Tanácsadás
• Akció tervezés és
célmeghatározás
• Kérdezés technika
• Értő figyelem
• Oktatási készségek
• Problémamegoldás,
hibaelhárítás, és akadályok
kezelése
• Kapcsolatok menedzselése
• Meta-pozíció, szakmai
távolságtartás
• Az eredmények felismerése, a
siker tettenérése
• Visszajelzések adása és fogadása
MIÉRT JÓ A MENTEE-NEK?
• Gyorsítja a betanulást, beilleszkedést.
• Biztonságos fejlődési környezetet ad.
• Javítja a mentee karrier lehetőségeit, új
karrier utakat nyithat meg.
• Megismerteti a cég szervezeti
kultúráját, szokásos eljárásait.
• Megismerteti más részlegek feladatait,
munkáját.
• Fejleszti a technikai készségeket.
• Segít értékes kapcsolatok
kialakításában.
• Támogatja a vezetővé válást.
MIÉRT JÓ A MENTORNAK?
• Szervezeti presztízs
• Saját tudás rendszerezése
• Fejlődés (tudásátadásban)
• Anyagi elismerés
MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK?[2/1]
• Lehetőséget teremt arra, hogy az új
munkatársak könnyebben és gyorsabban
beilleszkedjenek a szervezetbe
• Felgyorsítja a tehetségek felismerését,
fejlesztését, elősegíti a megtartásukat
• Lehetőséget teremt a cég számára releváns
vezetői modellek kialakítására és átadására
• Segíti a kritikus tudás megőrzését.
MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK? [2/2]
• Növeli az elégedettséget, javítja a
szervezeti légkört.
• Segít az egységes vezetői kultúra
kialakításában.
• Segít jobban kihasználni a rendelkezésre
álló szellemi tőkét.
• Olyan fejlesztési miliő kialakítása, amely
az üzleti információk, készségek,
attitűdök, viselkedés- és kommunikációs
minták átadása révén elősegíti a
munkatársak gyorsabb szakmai
fejlődését.
KAPCSOLÓDÁS MÁS HR PROGRAMOKHOZ
OTP MENTORI RENDSZERE
Kerék László
osztályvezető
előadása
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
FELKÉSZÜLÉS HOZZÁSZÓLÁSRA!
Az OTP mentoring rendszeréhez képest a mi
szervezetünknél:
• 3 dolog, ami nagyon hasonló
• 3 jellemző különbség
• 3 egyéb jellemző érdekesség
(Kb. 6 perc/hozzászólás)
Felkészülés hozzászólásra!
TANÁCSADÓ
TÁMOGATÁS
1. Mentoring rendszer
bevezetése
2. Mentorok felkészítő
programja
1. MENTORI RENDSZER BEVEZETÉSE
5. Monitoring, folyamatos fejlesztés
4. Bevezetés
3. Érintett szereplői kör beazonosítása
2. Folyamat lépéseinek meghatározása
1. Célmeghatározás: mentoring szerepe a szervezeti
TMR-ben és kapcsolódó HR rendszerekben
BEVEZETÉSI PROJEKT FŐBB ELEMEI
• Projekt definálása (célok, scope, KPI, illesztés, …)
• Projekt team kialakítása (feladat, összetétel, működés)
• Belső PR kialakítása (cél, csatornák, célcsoport, üzenetek)
• Kiválasztás (mentorok, mentee-k)
• Mentorok felkészítése (csapatépítés,
kompetenciafejlesztés)
• Mentee-k felkészítése
• Mentorok támogatása (tapasztalatcsere, esetmegbeszélő,
tudásközösség)
• Mentorok teljesítmény-értékelése (önértékelés, men-
tee-k, vezetők)
• Mentori rendszer működésének értékelése (AAR,
Retrospekt), folyamos fejlesztése
MENTOR FELKÉSZÍTŐ PROGRAM
• Cégre szabott
• Moduláris felépítés
Folyamat lépései:
Előkészítés
Mentorfelkészítő
lebonyolítása (igény
szerinti ütemezés)
Mentorok
támogatása
ELŐKÉSZÍTÉS
• Vezetői támogató környezet kialakítása
• Megosztandó tudás beazonosítása
• A programban érintettek körének meghatározása
• Keretfeltételek (munkakörök, ösztönzési módok)
megteremtése
• Kapcsolódás más HR programokhoz
• Felkészítő program kialakítása és véglegesítése
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/1]
I. Alapok
• Mentori szerep
• Szervezeti közeg
• Keretek és korlátok
• A mentor felelősségei
• A mentori támogatás formáinak
meghatározása (esetmegbeszélés,
tudásközösség, stb.)
• Mentori tudásanyag rögzítése
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/2]
II. Mentori kompetenciák
• Érzelmi intelligencia
• Aktív figyelem
• Feed-back
• Módszertani tudás
• Kérdezéstechnika
• Célkijelölés
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/3]
III. A mentori kapcsolat
• Egy mentori kapcsolat felépítése
• Kapcsolat-menedzselés
• Rapport, bizalomépítés
• Konfliktusok, elakadások kezelése
• Motiváció
• Személyiség szerepe
• Tanácsadás
• Leválasztás és elengedés
• Az anyagokat közzétesszük.
• Írjatok cikket, fórumozzatok! (web2)
• Lájkoljátok FB oldalunkat:
http://www.facebook.com/tudasmenedzsment
• Gyertek el a márciusi tréningünkre!
• Várunk a következő műhelyeinken!
 2012 március 1.
Tudásmegragadás módszerei
ZÁRSZÓ (ZÁRMONDATOK )
1 von 31

Recomendados

OTP Bővített Műhely von
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyEszter Séra
1.2K views31 Folien
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31 von
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Otp előadás anyaga mentorálás jan.31
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Eszter Séra
2.2K views13 Folien
Wiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés von
Wiesner Edit - Coaching Workshop és BeszélgetésWiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés
Wiesner Edit - Coaching Workshop és BeszélgetésWiesner Edit
581 views24 Folien
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching von
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit
2.6K views53 Folien
Wiesner Edit - Coaching Szakmai Kódex von
Wiesner Edit - Coaching Szakmai KódexWiesner Edit - Coaching Szakmai Kódex
Wiesner Edit - Coaching Szakmai KódexWiesner Edit
447 views17 Folien
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching von
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit
1.6K views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu von
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huElőkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huWiesner Edit
1.4K views6 Folien
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu von
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huCoach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huWiesner Edit
495 views4 Folien
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching von
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingWiesner Edit
673 views17 Folien
Otp mentorirsz kerékl_2012 von
Otp mentorirsz kerékl_2012Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012POZITEAM
512 views10 Folien
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning von
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTibor Gyulay
452 views3 Folien
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv von
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvWiesner Edit
604 views60 Folien

Was ist angesagt?(20)

Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu von Wiesner Edit
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huElőkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Wiesner Edit1.4K views
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu von Wiesner Edit
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huCoach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Wiesner Edit495 views
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching von Wiesner Edit
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Wiesner Edit673 views
Otp mentorirsz kerékl_2012 von POZITEAM
Otp mentorirsz kerékl_2012Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012
POZITEAM512 views
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning von Tibor Gyulay
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tibor Gyulay452 views
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv von Wiesner Edit
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Wiesner Edit604 views
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm von bbalogh75
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
bbalogh75653 views
Mi folyik a csapatban? von Emese Katona
Mi folyik a csapatban?Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?
Emese Katona605 views
Beveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expert von Tibor Gyulay
Beveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expertBeveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expert
Beveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expert
Tibor Gyulay1.1K views
Együttműködési és csapatépítési tréning von Tamas Fodor
Együttműködési és csapatépítési tréningEgyüttműködési és csapatépítési tréning
Együttműködési és csapatépítési tréning
Tamas Fodor545 views
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában von Péter Briga
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Péter Briga596 views
Vezetokepzes forlong von FORLONG Bt.
Vezetokepzes forlongVezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlong
FORLONG Bt.1.6K views
Tudásmenedzsment projekt a Magyar Televízióban von Tibor Gyulay
Tudásmenedzsment projekt a Magyar TelevízióbanTudásmenedzsment projekt a Magyar Televízióban
Tudásmenedzsment projekt a Magyar Televízióban
Tibor Gyulay174 views
Coaching és tudásmenedzsment műhely von Tibor Gyulay
Coaching és tudásmenedzsment műhely Coaching és tudásmenedzsment műhely
Coaching és tudásmenedzsment műhely
Tibor Gyulay147 views
Kkv tm műhely győr 130225 von POZITEAM
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
POZITEAM553 views
Céges kínálat von csgyorgyi
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálat
csgyorgyi201 views

Destacado

Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926 von
Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926
Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926PoziTeam Csoport
730 views6 Folien
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30. von
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.szszptr
625 views25 Folien
Knowledge only real when shared von
Knowledge only real when sharedKnowledge only real when shared
Knowledge only real when sharedLászló Horváth
676 views19 Folien
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész von
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. részInformáció és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. részszszptr
4.3K views21 Folien
Adatbázis kezelés von
Adatbázis kezelésAdatbázis kezelés
Adatbázis kezelésszszptr
4.5K views56 Folien
How to establish and maintain a Commnunity if Practice von
How to establish and maintain a Commnunity if PracticeHow to establish and maintain a Commnunity if Practice
How to establish and maintain a Commnunity if PracticeMija RABEMANANJARA
180 views19 Folien

Destacado(20)

Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926 von PoziTeam Csoport
Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926
Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926
PoziTeam Csoport730 views
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30. von szszptr
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.
szszptr625 views
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész von szszptr
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. részInformáció és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész
szszptr4.3K views
Adatbázis kezelés von szszptr
Adatbázis kezelésAdatbázis kezelés
Adatbázis kezelés
szszptr4.5K views
How to establish and maintain a Commnunity if Practice von Mija RABEMANANJARA
How to establish and maintain a Commnunity if PracticeHow to establish and maintain a Commnunity if Practice
How to establish and maintain a Commnunity if Practice
Mija RABEMANANJARA180 views
Szabó_Dániel_Szakdolgozat von Dániel Szabó
Szabó_Dániel_SzakdolgozatSzabó_Dániel_Szakdolgozat
Szabó_Dániel_Szakdolgozat
Dániel Szabó3.6K views
Király Zsolt: Szemléletbeli különbségek a magyar és az angol tanári pályamode... von tudostanar
Király Zsolt: Szemléletbeli különbségek a magyar és az angol tanári pályamode...Király Zsolt: Szemléletbeli különbségek a magyar és az angol tanári pályamode...
Király Zsolt: Szemléletbeli különbségek a magyar és az angol tanári pályamode...
tudostanar157 views
Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: Tereld más mederbe a folyót! avagy Önértéke... von tudostanar
Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: Tereld más mederbe a folyót! avagy Önértéke...Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: Tereld más mederbe a folyót! avagy Önértéke...
Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: Tereld más mederbe a folyót! avagy Önértéke...
tudostanar502 views
Zsakó László: Informatikai tantervelmélet? von tudostanar
Zsakó László: Informatikai tantervelmélet?Zsakó László: Informatikai tantervelmélet?
Zsakó László: Informatikai tantervelmélet?
tudostanar629 views
A mentor es a mentoralas von rszk_Hungary
A mentor es a mentoralasA mentor es a mentoralas
A mentor es a mentoralas
rszk_Hungary2.1K views
Tudásmenedzsment stratégiák von Péter Fehér
Tudásmenedzsment stratégiákTudásmenedzsment stratégiák
Tudásmenedzsment stratégiák
Péter Fehér1.1K views
MOL Tudásmenedzsment rendszere von Eszter Séra
MOL Tudásmenedzsment rendszereMOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszere
Eszter Séra2.4K views
Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlat von Anett Facskó
Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlatFacskó Anett - Hálózatalapú óravázlat
Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlat
Anett Facskó684 views
Knowledge Worker 2.0 - Power to the people von Stephen Collins
Knowledge Worker 2.0 - Power to the peopleKnowledge Worker 2.0 - Power to the people
Knowledge Worker 2.0 - Power to the people
Stephen Collins43.7K views

Similar a Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos

Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410 von
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410Tibor Gyulay
385 views13 Folien
Nyitott m tudásmegragadás_120301 von
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301POZITEAM
288 views34 Folien
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben von
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenGyörgy Fedor
1.3K views19 Folien
Technikai expertből vezetővé válás managelése von
Technikai expertből vezetővé válás manageléseTechnikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás manageléseFerenc Pajor
249 views35 Folien
Qualitas-kínálat von
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálatcsgyorgyi
306 views18 Folien
Tk hatékonyságának mérése von
Tk hatékonyságának mérése Tk hatékonyságának mérése
Tk hatékonyságának mérése Eszter Séra
372 views8 Folien

Similar a Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos(19)

Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410 von Tibor Gyulay
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410
Tibor Gyulay385 views
Nyitott m tudásmegragadás_120301 von POZITEAM
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301
POZITEAM288 views
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben von György Fedor
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor1.3K views
Technikai expertből vezetővé válás managelése von Ferenc Pajor
Technikai expertből vezetővé válás manageléseTechnikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás managelése
Ferenc Pajor249 views
Qualitas-kínálat von csgyorgyi
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
csgyorgyi306 views
Tk hatékonyságának mérése von Eszter Séra
Tk hatékonyságának mérése Tk hatékonyságának mérése
Tk hatékonyságának mérése
Eszter Séra372 views
HSUP Mentorfelkészitő.pptx von Imre Hild
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
Imre Hild65 views
Munkatársak fejlesztése complett von Ferenc Pajor
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
Ferenc Pajor992 views
Mta konf 120404_bevezető_ea von POZITEAM
Mta konf 120404_bevezető_eaMta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_ea
POZITEAM189 views
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány) von Tibor Gyulay
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Tibor Gyulay166 views
Munka-Társ Kft. Képzések von szepakos
Munka-Társ Kft. KépzésekMunka-Társ Kft. Képzések
Munka-Társ Kft. Képzések
szepakos313 views
Takácsné palásthy erika.pdf2 von palasthyerika
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
palasthyerika345 views
Minőség és tm 170615 gyulay von Tibor Gyulay
Minőség és tm 170615 gyulayMinőség és tm 170615 gyulay
Minőség és tm 170615 gyulay
Tibor Gyulay260 views
Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365 von Ádám Nagy
Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365
Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365
Ádám Nagy44 views

Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos

 • 2. • Tisztázzuk a mentorálás helyét, szerepét a TMR- ben. • Tanuljunk az OTP (és a többi részvevő) gyakorlati tapasztalataiból. • Mindenki vigyen legalább 1 konkrét ötletet, tippet a saját szervezetében zajló (tervezett) munkához. • Erősödjön TM tudásközösségünk (impulzus a további közös munkához)! • Legyen egy kellemes délutánunk! CÉLUNK A MAI NAPRA
 • 3. MENETREND Bevezető előadás (Gyulay Tibor, POZITEAM) Az OTP mentori rendszere (Kerék László, OTP) Részvevők tapasztalatai Kérdések, feldolgozás Összegzés
 • 4. POZITEAM BEMUTATKOZÁS • Több, mint 20 éves tanácsadói, szervezetfejlesztői tapasztalat • 2010: franchise szerződés Knoco Ltd. (UK) • Profilunk: tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése, bevezetése és működtetése, szervezeti és országos (nemzetközi) szinten • TM képzési programok • Legfontosabb referenciáink:
 • 5. • A tudásmenedzsment, mint a szervezeti értékteremtés eszköze! • A mentoring története, értelmezése • A mentori programok a TM rendszerekben • Mire kell figyelni? • Tanácsadói tapasztalataink A MENTORING HELYE A TMR-BEN
 • 6. TUDÁS ÉS TELJESÍTMÉNY Tudás Teljesítmény Tanulni Alkalmazni © Minden jog fenntartva.
 • 7. Költség Ismétlések száma Két fontos dimenzió A TUDÁSMENEDZSMENT HASZNA A tanulás gyorsítása egyetlen vállalatnál Költség Ismétlések száma A tanulás átadása és alkalmazása több vállalat között Költség Ismétlések száma Érték © Minden jog fenntartva.
 • 8. „A kísérlet, hogy felismerjük, milyen értékek vannak eltemetve az egyének fejében és ezt felszabadítsuk vállalati szinten is, hogy több olyan egyén használhassa, akik döntésein a cég sikere múlik.” SZÓVAL MI IS A TUDÁSMENEDZSMENT? Larry Prusak, IBM Úgy vezetünk, hogy közben figyelünk a tudás értékére. © Minden jog fenntartva.
 • 9. A TUDÁSÁRAMLÁS Honnan... Hova... Nonaka nyomán (1994) Emberek Tudásbázis Emberek Tudásbázis Kommunikáció Összegyűjtés RendszerezésElérés © Minden jog fenntartva.
 • 10. MÁR AZ ÓKORI GÖRÖGÖK IS… Mentor eredetileg Homérosz egyik hőse. Amikor Odüsszeusz, Ithaka királya elment harcolni a trójai háborúba, megkérte Mentort, hogy távolléte alatt legyen fiának, Télemakhosznak segítője és támasza.
 • 11. EGY DEFINÍCIÓ Mentor az, aki • egyénre szabott szakmai fejlesztési terv alapján, • on-the-job jelleggel, • előre megtervezett ideig, • rendszeres találkozásokon keresztül, • kérdéseivel, tanácsaival, egyéb eszközökkel segíti a mentee-t a szükséges tudás elsajátításában.
 • 12. MIT AD ÁT? • Felsővezetői tudás, tapasztalat megőrzése Személyes tudás Kodifikált szervezeti tudás On-the-job tréning Vezetői utánpótlás • Közép- és felsővezetők támogatása • Új, képzett munkatársak beillesztése a szervezetbe • Szervezeti kultúra, értékek, kapcsolatok átadása • Szokásos szervezeti megoldások, eljárások átadása
 • 13. SZEREPEK A MENTORÁLÁS FOLYAMATÁBAN Kérdések: • Hogyan adja át a tudását a mentor? • Érett-e a mentee a tudás befogadására? Kérdések: • Mit ad át a mentor? • Képes-e átadni? Személyes tudás Kodifikált szervezeti tudás Fókusz a mentee-n Fókusz a mentoron
 • 14. MIT VÁRUNK A MENTORTÓL? • Információk kezelése • Raport építés • Az élethosszig tartó tanulás • Érzelmi intelligencia • Tolerancia, a sokszínűség megértése • Mentor meeting levezetése • A mentori szerep megértése • A szervezeti kultúra és célok megértése • Tanácsadás • Akció tervezés és célmeghatározás • Kérdezés technika • Értő figyelem • Oktatási készségek • Problémamegoldás, hibaelhárítás, és akadályok kezelése • Kapcsolatok menedzselése • Meta-pozíció, szakmai távolságtartás • Az eredmények felismerése, a siker tettenérése • Visszajelzések adása és fogadása
 • 15. MIÉRT JÓ A MENTEE-NEK? • Gyorsítja a betanulást, beilleszkedést. • Biztonságos fejlődési környezetet ad. • Javítja a mentee karrier lehetőségeit, új karrier utakat nyithat meg. • Megismerteti a cég szervezeti kultúráját, szokásos eljárásait. • Megismerteti más részlegek feladatait, munkáját. • Fejleszti a technikai készségeket. • Segít értékes kapcsolatok kialakításában. • Támogatja a vezetővé válást.
 • 16. MIÉRT JÓ A MENTORNAK? • Szervezeti presztízs • Saját tudás rendszerezése • Fejlődés (tudásátadásban) • Anyagi elismerés
 • 17. MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK?[2/1] • Lehetőséget teremt arra, hogy az új munkatársak könnyebben és gyorsabban beilleszkedjenek a szervezetbe • Felgyorsítja a tehetségek felismerését, fejlesztését, elősegíti a megtartásukat • Lehetőséget teremt a cég számára releváns vezetői modellek kialakítására és átadására • Segíti a kritikus tudás megőrzését.
 • 18. MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK? [2/2] • Növeli az elégedettséget, javítja a szervezeti légkört. • Segít az egységes vezetői kultúra kialakításában. • Segít jobban kihasználni a rendelkezésre álló szellemi tőkét. • Olyan fejlesztési miliő kialakítása, amely az üzleti információk, készségek, attitűdök, viselkedés- és kommunikációs minták átadása révén elősegíti a munkatársak gyorsabb szakmai fejlődését.
 • 19. KAPCSOLÓDÁS MÁS HR PROGRAMOKHOZ
 • 20. OTP MENTORI RENDSZERE Kerék László osztályvezető előadása
 • 22. FELKÉSZÜLÉS HOZZÁSZÓLÁSRA! Az OTP mentoring rendszeréhez képest a mi szervezetünknél: • 3 dolog, ami nagyon hasonló • 3 jellemző különbség • 3 egyéb jellemző érdekesség (Kb. 6 perc/hozzászólás) Felkészülés hozzászólásra!
 • 24. 1. MENTORI RENDSZER BEVEZETÉSE 5. Monitoring, folyamatos fejlesztés 4. Bevezetés 3. Érintett szereplői kör beazonosítása 2. Folyamat lépéseinek meghatározása 1. Célmeghatározás: mentoring szerepe a szervezeti TMR-ben és kapcsolódó HR rendszerekben
 • 25. BEVEZETÉSI PROJEKT FŐBB ELEMEI • Projekt definálása (célok, scope, KPI, illesztés, …) • Projekt team kialakítása (feladat, összetétel, működés) • Belső PR kialakítása (cél, csatornák, célcsoport, üzenetek) • Kiválasztás (mentorok, mentee-k) • Mentorok felkészítése (csapatépítés, kompetenciafejlesztés) • Mentee-k felkészítése • Mentorok támogatása (tapasztalatcsere, esetmegbeszélő, tudásközösség) • Mentorok teljesítmény-értékelése (önértékelés, men- tee-k, vezetők) • Mentori rendszer működésének értékelése (AAR, Retrospekt), folyamos fejlesztése
 • 26. MENTOR FELKÉSZÍTŐ PROGRAM • Cégre szabott • Moduláris felépítés Folyamat lépései: Előkészítés Mentorfelkészítő lebonyolítása (igény szerinti ütemezés) Mentorok támogatása
 • 27. ELŐKÉSZÍTÉS • Vezetői támogató környezet kialakítása • Megosztandó tudás beazonosítása • A programban érintettek körének meghatározása • Keretfeltételek (munkakörök, ösztönzési módok) megteremtése • Kapcsolódás más HR programokhoz • Felkészítő program kialakítása és véglegesítése
 • 28. FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/1] I. Alapok • Mentori szerep • Szervezeti közeg • Keretek és korlátok • A mentor felelősségei • A mentori támogatás formáinak meghatározása (esetmegbeszélés, tudásközösség, stb.) • Mentori tudásanyag rögzítése
 • 29. FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/2] II. Mentori kompetenciák • Érzelmi intelligencia • Aktív figyelem • Feed-back • Módszertani tudás • Kérdezéstechnika • Célkijelölés
 • 30. FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/3] III. A mentori kapcsolat • Egy mentori kapcsolat felépítése • Kapcsolat-menedzselés • Rapport, bizalomépítés • Konfliktusok, elakadások kezelése • Motiváció • Személyiség szerepe • Tanácsadás • Leválasztás és elengedés
 • 31. • Az anyagokat közzétesszük. • Írjatok cikket, fórumozzatok! (web2) • Lájkoljátok FB oldalunkat: http://www.facebook.com/tudasmenedzsment • Gyertek el a márciusi tréningünkre! • Várunk a következő műhelyeinken!  2012 március 1. Tudásmegragadás módszerei ZÁRSZÓ (ZÁRMONDATOK )

Hinweis der Redaktion

 1. Ez a kapcsolat a tudás és teljesítmény között alapvető a tudásmenedzsment számáraMinél többet tudunk, annál jobban teljesítünk, ha meg tudjuk találni a tudásunkat Minél többet tanulnunk saját teljesítményünkből, annál többet fogunk tudniEz egy önmagát erősítő körbe tesz minket – egy folyamatos fejlődési szakaszba – amely által folyamatosan fejlődik a tudásunk, javítva a teljesítményünket is TM, a legegyszerűbben nézve, biztosítja, hogy ez a kör bezároljon, szisztematikusan és menedzselt módon