Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Nuorisotakuu 2.0

SDP julkaisi 26.1. uuden nuorisotakuumallinsa, Nuorisotakuu 2.0. Malli vie eteenpäin vuonna 2013 käyttöönotettua valtakunnallista nuorisotakuuta.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Nuorisotakuu 2.0

 1. 1. Investointi nuoriin ja nuorista välittäminen on Suomen tulevaisuuden rakentamista
 2. 2. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE SDP:n nuorisotakuun päivitystyön lähtökohdat: •SDP on ollut aloitteellinen nuorisotakuun kehittäjä ja nuorisotakuun toimeenpanija. •Hallitus leikkasi viime hallituskaudella käyttöön otetun nuorisotakuun rahoituksen n. 100 miljoonasta n. 30 miljoonaan euroon. •Lisäksi hallituksen suunnittelemat toimet supistavat nuorisotakuun palvelutarjontaa ja nuorten työttömyys uhkaa pitkittyä. •SDP:n nuorisotakuun päivittäminen lähtee liikkeelle tarpeista, jotka kartoitettiin viime hallituskauden lopussa. Ja valmistelutyössä kehitettiin myös uusia toimenpiteitä ja ideoita. •Haluamme turvata nuorisotakuun rahoituksen, kehittää edelleen nuorisotakuun sateenvarjon alla olemaa keinovalikoimaa sekä laventaa nuorisotakuun käsitettä niin, että se kattaisi koko nuoruuden ja lapsuuden. •SDP:n uusi Nuorisotakuu 2.0 ei halua olla pelkkä tukipaketti, vaan väline nuorille itselleen heidän etsiessään tietä koulutukseen, työelämään ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. •Ohjelma rohkaisee nuorten tulevaisuudenuskoa ja sitä toteutetaan yhdessä nuorten kanssa
 3. 3. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Nuorten työllisyystilanne •Joulukuussa 2016 alle 25-vuotiaita työttömiä oli 48 100. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 10 500. Nuorten työttömyyden keskimääräinen kesto 17 viikkoa. •Toimeentulo on nuorten suurin huolenaihe •Vuonna 2015 nuorten 15-29-vuotiaiden työllisyysaste oli 50,5 prosenttia •30 prosenttia 18-30-vuotiaista työttömistä ei ole koskaan ollut varsinaisissa töissä •Ulkopuolisuus ja työttömyys periytyvät osittain sukupolvelta toiselle •Vuonna 2010 noin 5 prosenttia 15-19-vuotiaiden ikäluokasta laskettiin syrjäytyneiksi •Koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten miesten määrä on lähes tuplaantunut vuodesta 2005 vuoteen 2015 Lähde: Allianssi: Nuorista Suomessa
 4. 4. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
 5. 5. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE SDP:n nuorisotakuun 9 pilaria: •Varhaislapsuus ja nuoruuden tuki •Koulutustakuu •Etsivä nuorisotyö •Pajatoiminta ja yrittäjäpajatoiminta •Nuorten aikuisten osaamisohjelma •Sosiaalihuoltolain turvaama ammatillinen kuntoutus •Koordinoitu tuki nuoren elämän nivelvaiheissa •Työllisyyttä edistävät toimet •Eurooppalainen nuorisotakuu
 6. 6. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
 7. 7. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Nuorisotakuun toimenpiteitä: •SDP:n nuorisotakuumallissa kokonaisvastuu nuorisotakuun toteutumisesta on kunnilla. •Valtion tehtävä on taata osaltaan kunnille ne resurssit, jotka laadukkaan nuorisotakuun toteuttaminen vaatii. •Kaikkien palvelujen rakentamisen lähtökohtana on oltava nuori, ilman leimaamista. •Nuorisotakuussa toimitaan yhdessä nuoren kanssa, ei holhota vaan tuetaan. •Nuorten yksinäisyyttä kitkemään ehdotamme aloitettavaksi “Mitä sinulle kuuluu?” -välittämiskampanjaa, jossa nuoren kohtaavat aikuiset, viranomaiset, kasvattajat ja sote-työntekijät sitoutuvat kysymään jokaiselta työnsä kautta kohtaamaltaan nuorelta näiden kuulumisia. •Poikien koulutukseen on panostettava selvittämällä keinot, joilla heitä voidaan paremmin tukea opinnoissa.
 8. 8. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Nuorisotakuun toimenpiteitä: •Oppilaitosten roolia työelämään valmistautumisessa ja siirtymisessä voidaan korostaa esimerkiksi tuomalla te- palveluja sekä ohjaus- ja ohjaamo-palveluja oppilaitoksiin •Oppilashuoltolaki on saatava koskemaan myös varhaiskasvatukseen kuuluvia. •Taataan kaikille lapsille oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen. •Nostetaan varhaiskasvatukseen osallistumisaste eurooppalaiselle tasolle Suomessa. •Opiskelijalla pitäisi olla nimetty opettaja ja opinto-ohjaaja, jotka seuraavat opintojen sujumista kokonaisvaltaisesti. •Opinto-ohjausta on kehitettävä erityisellä opinto-ohjauksen kehittämisohjelmalla, jossa yhtenä pidemmän aikavälin tavoitteena tulisi olla, että yhdellä opinto-ohjaajalla on enintään 200 ohjattavaa oppilasta.
 9. 9. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Nuorisotakuun toimenpiteitä: •Määritellään perusopetukselle uudet laatukriteerit ja tarkastellaan samassa yhteydessä kuntien kasvaneita eroja perusopetuksen vuosittaisissa tuntimäärissä. •Jokaiselle tukea oppimisessa tarvitsevalle oppilaalle on annettava perusopetuslain edellyttämää tuki-ja/ tai erityisopetusta. •Oppivelvollisuusikää tulee pidentää. •Perusopetukseen kehitetään varhaisen tukemisen toimintamalli, jossa tunnistetaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. • Nuorelle annetaan moniammatillista tukea opinnoissa etenemiseen sekä perusopetuksen jälkeiseen aikaan tähtäävää opintojen ohjausta tehostetusti. •Kaksoistutkintojen suorittaminen turvataan.
 10. 10. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Nuorisotakuun toimenpiteitä: •Kymppiluokkaa kehitetään. •Yhtenä uutena kehittämismuotona kymppiluokka muutetaan avoimeksi toiseksi asteeksi, jonka aikana voidaan numeroiden korottamisen lisäksi tehdä jo toisen asteen opintoja. •Jokaiselle nuorelle taataan koulustakuun mukainen paikka toisen asteen koulutuksessa. •Selvitetään koulutussetelin käyttöönoton mahdollisuudet, mm. avoimen yliopiston opintojen tueksi. •Nuorten oppisopomus mallia kehitetään edelleen mm. 2+1-mallia kehittämällä. •Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa tulee jatkaa ja kehittää sekä turvata sen rahoitus niin, että siitä muodostuu eräänlainen perustaitotakuu. •Toteutetaan kesäduuni-kampanja yhdessä elinkeino- ja yrittäjäelämän järjestöjen sekä työmarkkina-, kuntaliiton ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 11. 11. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Nuorisotakuun toimenpiteitä: •Tavoitteena nollatoleranssi vastentahtoisten välivuosien suhteen. •Siirtymiä saman korkeakoulun sisällä ja välillä tulee helpottaa. Hyväksilukumahdollisuuksia parannetaan. •Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia parannetaan esimerkiksi työharjoittelujen ja työelämään valmentavien opintojen mahdollisuuksia lisäämällä. •Valintakoejärjestelmää on kehitettävä niin, ettei valmennuskurssi ole ainoa tie opintoihin. • Myös ammattikoulun käyneiden on oltava mahdollista hakea ammattikorkeakoulujen ohella myös yliopistoihin. • Ammatillisen koulutuksen käyneiden osuutta ammattikorkeakouluihin hakeutuvissa täytyy parantaa ja jatko-opintomahdollisuuksia on tuettava. •Korkeakouluopintojen keskeyttämiset tulisi saada vähennettyä minimiin. Esimerkiksi ensimmäiseen opiskeluvuoteen liittyviä tukitoimintoja on kehitettävä.
 12. 12. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Nuorisotakuun toimenpiteitä: •Tukea ja ohjausta yrittäjyyteen valtakunnallisesti yrityspajatoiminnan kautta. •Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja eri toimialaliittojen yhteiset pelisäännöt ja sopimusratkaisut nuorten työllistämisen edistämiseksi ja harjoittelupaikkojen turvaamiseksi. • Työharjoittelusta työpanokseensa perustuva, alan työ- ja virkaehtosopimuksiin määritelty korvaus.
 13. 13. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Nuorisotakuun toimenpiteitä: •Oikeus opinto-ohjaukseen myös toiselta asteelta valmistumisen jälkeen. •Toisen asteen jälkeisessä siirtymävaiheessa on tarjottava matalan kynnyksen palveluita urapolun avaamiseksi, myös sähköisesti. •VALO-valmennuksen tapainen mahdollisuus suorittaa osatutkintoja on pidettävä mukana nuorisotakuun työkalupakissa. •Sanssi-korttia kehitetään ja sen rahoitus turvataan •Selvitetään, voiko valtio osallistua työpaikoilla oleville työnohjaajille ja työnantajille maksettaviin korvauksiin. •Nuoren työttömän kanssa laaditaan laadukas työllistämissuunnitelma heti työttömyyden alussa, viimeistään kahden viikon päästä työttömyyden alettua. •Etsitään uusia, luontevia yhteistyön paikkoja työelämän ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen välille.
 14. 14. SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Nuorisotakuun toimenpiteitä: •Jokaiselle lapsella ja nuorella mahdollisuus laadukkaaseen ja ohjattuun harrastukseen. •Mukana harrastustoiominna kehittäisessä pidettävä harrastusseurojen lisäksi mm. nuorisoseurat, koulut, kylätoimikunnat, kaupunginosaverkostot ja vanhemmat.Koulut tukipalveluineen harrastajien käyttöön, kokonaiskoulupäivään mahtuu harrastuksia. •Selvitetään kaikille nuorille kehitettävän liikuntasetelin mahdollisuutta.

×