Anzeige

"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat actual i reptes"

Consorci Administració Oberta de Catalunya
23. May 2019
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a "Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat actual i reptes"(20)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

Último(20)

"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat actual i reptes"

 1. Solucions AOC per a fomentar la publicitat activa i el dret d’accés Estat actual i reptes 10 de maig de 2019 Ferran Farriol Vilà Cap de Servei de Govern Obert Consorci AOC
 2. Publicitat activa i dret d’accés: els serveis AOC
 3. Sol·licituds d’accés a la informació públicaTràmits electrònics: PROPOSTA: Si es disposa de les dades de consultes a arxius es podria...  Afegir un nou ítem al Portal de Transparència i Govern Obert de “Consultes als arxius”  I amb dades en format estàndard i obert publicar-ho automàticament (Portals de transparència i DDOO) Font: www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/ X2
 4. El portal de transparència És la solució de la Xarxa de Governs Transparents per ajudar a donar compliment a la LTC  Més de 130 ítems o 50% dels quals automàtics  Suport a tots els nivells  Fàcil de sol·licitar i gratuït  En millora contínua El valor del treball en equip!
 5. Portal de transparència: algunes dades globals 1180 ens locals 910 ajuntaments 5M€ d’estalvi anual global 50%ítems automàtics
 6. Ítems amb més visites ciutadanes (maig 2016 – maig 2019) (+150% anual) Total de pàgines vistes (maig 2016 – maig 2019) 1.180 ens 12.160.820 pàgines Portal de transparència: algunes dades d’activitat
 7. Municipis fins a 5.000h Municipis entre 5.001 i 20.000h Municipis >20.000h Reptes Portal de transparència: estat d’emplenament Major actualització i qualitat informació Foment automatitzacions per defecte Potenciar models d’autoevaluació Millora de les visualitzacions Més feed–back ciutadania Incidir en els ens dependents
 8. Tenim un repte important... 2 Supòsits: 1. No és disposa de la informació (ens sense arxiver o sense suport d’organismes supramunicipals). 2. Es disposa de la informació però no es publica als portals de transparència o no està en dades obertes. I si ens fixem en els ítems de gestió documental i arxiu ? Portal de transparència: Estat d’emplenament
 9. Més enllà de l’adjunt o redirecció... Fem convergir transparència i dades obertes !  A l’ítem de transparència “Instruments de descripció documental” es mostren les dades de DDOO (via un iframe).  L’arxiver disposa de la informació en els seus inventaris o catàlegs informatitzats. o Es consensuen nous camps (CODI ENS, NOM ENS...). o Es deixa en un directori comú.  Setmanalment (via ETL) s’extreu automàticament la informació i es genera un fitxer CSV.  Es crea un nou conjunt de dades: “Instruments de descripció documental” i s’automatitza publicació. Una proposta de l’AOC
 10. Veieu viable obtenir alguns dels ítems de “gestió documental i arxiu” de fonts supramunicipals ? Facilitaria:  Publicar automàticament als diferents portals de Trans. i DDOO Exemples: • CNAATD pel “registre d’eliminacions” ? • O “Instruments de descripció” a través d’arxius en línia ? Una proposta de l’AOC Sinó... Veieu possible consensuar un model estàndard de fitxa (taxonomia i format de dades) ? Facilitaria:  Fomentar la publicació individual de les dades tant als portals de transparència com de DDOO  Crear conjunts de dades de país (federant informació)
 11. I el portal de dades obertes ? Un nou servei per a fomentar la reutilització i automatització
 12.  Més de 90 conjunt de dades pròpies creades Resultats Us interessa ?  Evolució d’un servei AOC amb 5 ens pilot  5 Primers conjunts de dades modelitzats  Operatiu i gratuït per a tots els ens locals
 13.  Disposar del portal de transparència  Capacitat per a generar CSV  Disposar d’entorn de publicació (FTP)  Formalitzar la sol·licitud: o via petició (indicant DDOO) https://www.aoc.cat/contacte/ o Properament via formulari Més informació i documentació tècnica a: https://www.aoc.cat/knowledge-base/sollicitud-alta-edicio- del-portal-de-dades-obertes/idservei/transparencia/ Requeriments
 14. Ferran Farriol Vilà ffarriol@aoc.cat @FerranFarriol Gràcies per la seva atenció;
Anzeige