Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Formalització dels nous serveis (Anna Giné)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
VÀLid i idCAT Mòbil
VÀLid i idCAT Mòbil
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Formalització dels nous serveis (Anna Giné)

Herunterladen, um offline zu lesen

Presentació d'Anna Giné a la jornada de govern digital "ERidCAT: nous serveis d'identitat digital al mòbil"

Presentació d'Anna Giné a la jornada de govern digital "ERidCAT: nous serveis d'identitat digital al mòbil"

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Formalització dels nous serveis (Anna Giné) (20)

Anzeige

Weitere von Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Formalització dels nous serveis (Anna Giné)

 1. 1. #ERidCAT ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil Formalització dels nous serveis Anna Giné Gil JORNADA DE GOVERN DIGITAL
 2. 2. Requisits per als ens que ja són ER idCAT 1. Cal haver signat el Subencàrrec de tractament. Us enviarem un correu electrònic (idCAT@aoc.cat) sol·licitant les dades de la persona que signarà el document i que després us el penjarem a viafirma per a realitzar la seva signatura. 2. Un cop signat el Subencàrrec s’habilitarà a l’ens a portar a terme les altes a la Base de Dades de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. 3. El responsable d’interoperabilitat de l’ens podrà gestionar els operadors que estaran capacitats per a realitzar l’ idCAT Mòbil. 4. Serà necessari que els usuaris que hagin de fer les altes accedeixin a EACAT fent servir un certificat digital (servirà l’actual certificat d’operador idCAT)
 3. 3. Requisits per als ens que es volen constituir com a ER idCAT 1. Emplenar la fitxa d’entitat de Registre idCAT a on s’accepten les condicions especifiques del Servei i el Subencàrrec de tractament de la Base de dades de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. 2. Sol·licitar els certificats d’operador per a actuar com a ER idCAT 3. Un cop signat el Subencàrrec s’habilitarà a l’ens a portar a terme les altes a la Base de Dades de la Seu Electrònica. 4. El responsable d’interoperabilitat de l’ens podrà gestionar els operadors que estaran capacitats per a realitzar l’ idCAT Mòbil. 5. Realitzar la formació on line als operadors
 4. 4. Registre Presencial (situació actual) Entitat de registre Ciutadà Demana alta idCAT i/o idCAT- Mòbil Identificació presencial sol·licitant i acarament amb document acreditatiu Accedir a EACAT i omplir el formulari d’alta amb les dades del ciutadà Imprimir 2 còpies de la sol·licitud i del full de lliurament Signar una còpia del rebut Registre d’entrada automàtic Arxivar la còpia signada Presèncialment es podràn realizar altes idCAT mòbil amb qualsevol document acreditatiu Accedir a l’aplicació d’emissió de certificats digitals idCAT
 5. 5. Registre Presencial idCAT Mòbil (imatges)
 6. 6. Registre Presencial idCAT Mòbil (imatges)
 7. 7. Registre Presencial (futur) Entitat de registre Ciutadà Demana alta idCAT i/o idCAT- Mòbil Identificació presencial sol·licitant i acarament amb document acreditatiu Accedirà a l’aplicació d’idCAT (una única sol·licitud per als dos tipus d’acreditacions) Imprimir 2 còpies de la sol·licitud Signar una còpia del rebut Registre d’entrada automàtic Arxivar la còpia signada
 8. 8. Registre Presencial (modificacions, baixes, bloqueig i desbloqueig) Entitat de registre Ciutadà Sol·licitud idCAT-Mòbil Identificació presencial sol·licitant i acarament amb document acreditatiu Omplir formulari sol·licitud conjunt amb dades identificatives del ciutadà Imprimir sol·licitud Validar contingut sol·licitud, acceptar condicions d’ús i signar Registre d’entrada manual Imprimir dues còpies de la sol·licitud amb registre Còpia sol·licitud amb registre Arxiu DGAC Digitalitzar i enviar per correu – e a ameq.presidencia@gencat.cat Portar a terme les accions sol·licitades
 9. 9. Document a omplir pel Canvi d’estat de l’idCAT Mòbil
 10. 10. Registre suspensions i revocacions idCAT certificat Entitat de registre Ciutadà Sol·licitar canvi d’estat de l’idCAT Certificat Identificació presencial per sol·licitar la revocació Omplir formulari sol·licitud conjunt amb dades identificatives del ciutadà Imprimir sol·licitud Per a realizar la suspensió trucar al 902 90 10 80 Registre d’entrada automàtic Imprimir dues còpies de la sol·licitud amb registre Còpia sol·licitud amb registre Arxiu En el futur tots els canvis d’estat tant de l’idCAT Mòbil com de l’idCAT certificat es faran des d’una única aplicació
 11. 11. Altres elements a destacar 1. El Servei idCAT ara té dos subserveis ● idCAT Mòbil ● idCAT Certificat 1. Es realitzaran canvis a les webs corporatives ● Modificacions al web del Consorci AOC i a la propia www.idcat.cat ● Modificacions a les FAQ’s i a la documentació que regula el Servei : https://web.aoc.cat/suport/idcatmobil i http://web.aoc.cat/suport/entitats-de-registre-idcat/ ● Unificació a una sola aplicació 1. Modificacions al curs virtual dels operadors de les ER idCAT
 12. 12. Moltes gràcies

Hinweis der Redaktion

 • Promoure
  Nom cognoms dni,
 • Explicació de que conté el subencàrrec
 • Explicació de que és
  Modificacions: vull canviar alguna de les dades que vaig informar en el seu moment, telèfon, canvis de NIE a DNI, etc....
  Baixes: ja no vull disposar de l’idCAT Mòbil.
  Bloqueig:
  1-en donar-nos d’alta a la base de dades de la seu electrònica, en el moment d’iniciar. L’alta en
  2- bloqueig voluntari del ciutadà
  Desbloqueig: si s’ha quedat bloquejat i volem que es desbloquegi
 • ameq.presidencia@gencat.cat.

×