Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kozodrza - działka nr 2737/32

Site check list_kozodrza_2737_32,_2_8910_ha

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kozodrza - działka nr 2737/32

  1. 1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Kozodrza_ działka nr 2737/32 Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Ostrów Ostrow Community Powiat District Powiatropczycko-sędziszowski Ropczycko-sedziszowski County Województwo Province (Voivodship) Województwo Podkarpackie Podkarpackie Region Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha 2,8910 ha Kształt działki The shape of the site Zbliżony do prostokąta similar to rectangle Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibilityfor expansion (shortdescription) Tak, o sąsiednie działki. Yes, a neighboring plots. Informacje dotyczące nieruchomości Property information Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  włączając 23% VAT Approx. land price PLN/m2  including 23% VAT 28PLN/m2 Właściciel /właściciele Owner(s) Gmina Ostrów Ostrow Community Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) Tak Yes Przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Produkcja, usługi,magazyny, składy. Manufacturing, services,warehouses,depots. Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha Klasa V Różnica poziomów terenu m Differences in land level m 2 m Obecne użytkowanie Presentusage Brak Lack Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) Nie No Poziom wód gruntowych m Underground water level m 2 m
  2. 2. Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) Tak Yes Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) Nie No Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) Nie No Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Nie No Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) Nie No Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings /other constructions on site (Y/N) Nie No Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot(type and width of access road) Droga wewnętrzna- 10m Internal road- 10m Autostrada / droga krajowa km Nearestmotorway/ national road km Autostrada A-4 - 5 km Motorway – No 4- 5 km Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Sandomierz- 92 km Kolej km Railwayline km Ropczyce- 6km Bocznica kolejowa km Railwaysiding km Ropczyce- 6km Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearestinternational airport km Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka – 45 km International Airport Rzeszow-Jasionka – 45 km Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearestprovince capital km Rzeszów - 40km Rzeszow- 40 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) Tak Yes  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m -  Napięcie Voltage kV 1,5kV  Dostępna moc Available capacity MW Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym To be determined with the Energetic Plant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) Nie No
  3. 3.  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point(distance from boundary) m 1,5 km  Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3  Do ustalenia zZakładem Gazowniczym To be determined with Gas Plant  Średnica rury Pipe diameter mm ∅65mm  Dostępna objętość Available capacity Nm3 /h Do ustalenia zZakładem Gazowniczym To be determined with Gas Plant Woda na terenie (T/N) Water supply(Y/N) Tak Yes  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m -  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Details to be agreed with the Departmentof Water and Sewage. Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) Tak Yes  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m -  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Details to be agreed with the Departmentof Water and Sewage. Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatmentplant(Y/N) Nie No Telefony (T/N) Telephone (Y/N) Nie No  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m Zdżary- 1,5 km Uwagi Comments - Osoba przygotowująca ofertę Offer prepared by Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych Marek Gubernat,Kierownik, Tel. 17 22 35 809, Tel. Kom. 601 688 687, e-mail:m.gubernat@ostrow.gmina.pl znajomość języków obcych: słaba znajomość j.angielskiego Marek Gubernat,Manager, Phone:17 22 35 809, Mobile: 601 688 687, e-mail:m.gubernat@ostrow.gmina.pl foreign languages:basic English Małgorzata Chmiel, Konsultantds.inwestycji, tel.: 17 857 71 00, tel. kom.: 506 284 486, e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl, znajomość języków obcych: słaba znajomość j.angielskiego Małgorzata Chmiel, Investment Consultant,
  4. 4. phone:17 857 71 00, mobile: 506 284 486, e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl, foreign languages:basic English Osoby do kontaktu Contact person Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy, e-mail,znajomość języków obcych Marek Gubernat,Kierownik, Tel. 17 22 35 809, Tel. Kom. 601 688 687, e-mail:m.gubernat@ostrow.gmina.pl znajomość języków obcych: słaba znajomość j.angielskiego Marek Gubernat,Manager, Phone:17 22 35 809, Mobile: 601 688 687, e-mail:m.gubernat@ostrow.gmina.pl foreign languages:basic English

×