Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Operaatio Metsonpesä

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Operaatio Metsonpesä

Herunterladen, um offline zu lesen

Hae koko raportti: www.businessarena.fi/metsonpesa

Operaatio Metsonpesä oli Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Viveca-yksikön rahoittama selvityshanke, joka keväällä 2014 tarkasteli keskisuomalaisten korkeakoulujen työelämäyhteistyön nykytilaa.

Hae koko raportti: www.businessarena.fi/metsonpesa

Operaatio Metsonpesä oli Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Viveca-yksikön rahoittama selvityshanke, joka keväällä 2014 tarkasteli keskisuomalaisten korkeakoulujen työelämäyhteistyön nykytilaa.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Operaatio Metsonpesä (20)

Weitere von Business Arena Oy (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Operaatio Metsonpesä

 1. 1. Operaatio Metsonpesä Korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuva haltuun JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VIVECA
 2. 2. Mistä Operaatio Metsonpesässä oli kyse? Tarkastelussa keskisuomalaisten korkeakoulujen työelämäyhteistyö Kokonaiskuvan hahmottaminen Tehdyn työn tarkastelu ja uusien toimenpiteiden parempi suuntaaminen
 3. 3. 1 Valmiin eurooppalaisen mallin soveltaminen Keski-Suomen tarpeisiin, tutustuminen aikaisemmin tehtyyn työhön aiheesta 2 Kysely korkeakoulujen henkilökunnalle: 206 vastaajaa Kysely yrityksille, julkisille ja järjestöille: 308 vastaajaa 3 Yksilö- ja ryhmähaastattelut: 52 henkeä Raadit - korkeakoulujen henkilökunta, yritykset ja opiskelijat: 22 henkeä 4 Kertyneen tiedon tulkinta 5 Älykkäämpi keskittyminen alueen ongelma-alueiden korjaamiseen ja vahvuuksien vahvistamiseen Operaatio Metsonpesän vaiheet 2-6/2014
 4. 4. Operaatio Metsonpesän tarkastelema kokonaisuus: tiedonlähteinä olivat kyselyt, haastattelut ja raadit YHTEISTYÖN TAVAT: Mitä toiminnan tuloksena syntyy? VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: Mitä tulee ottaa huomioon? TUKIMEKANISMIT: Mihin voi vaikuttaa? T&K-yhteistyö Henkilöstön liikkuvuus Opiskelijoiden liikkuvuus Tutkimuksen kaupal- listaminen Opetuksen kehittäminen ja toteutus Elinikäinen oppiminen Yrittäjyyden edistäminen Strateginen vaikuttaminen Esteet Vauhdittajat Hyödyt Taustatekijät Strategiat Rakenteet Toiminta Julkis- hallinnon tuki
 5. 5. Tulkintamme Keski-Suomen korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuvasta T&K-yhteistyö Henkilöstön liikkuvuus Opiskelijoiden liikkuvuus Tutkimuksen kaupal- listaminen Opetuksen kehittäminen ja toteutus Elinikäinen oppiminen Yrittäjyyden edistäminen Strateginen vaikuttaminen Esteet Vauhdittajat Hyödyt Taustatekijät Strategiat Rakenteet Toiminta Julkis- hallinnon tuki JY henkilöstön henkilökohtainen hyötyJAMK muiden hyöty JY JAMK Hyvä tilanne - kuinka syntyvää tietoa voidaan hyödyntää muualla? ! Parannettavaa ! Heikko tilanne /suurin potentiaali
 6. 6. ! TOP 5 yhteistyöntavat • T&K-yhteistyö • Opiskelijoiden liikkuvuus • Opetuksen suunnittelu ja toteutus • Yrittäjyys • Täydennyskoulutus Kenen nähdään eniten hyötyvän? 1. Opiskelijat 2. Yhteiskunta 3. Korkeakoulu 4. Henkilöstö itse Tärkeimmät yhteistyön vauhdittajat ovat suhdepohjaisia Yhteistyön esteet ovat pääasiassa taloudellisia Keskisuomalainen tutkija/opettaja ja hänen suhteensa työelämäyhteistyöhön n = 138 Työelämäyhteistyö on ihmispeliä; kontaktit ratkaisevat! Mitä paremmin tunnet korkeakoulun ulkopuolisia toimijoita, sitä helpompaa yhteistyö on. Heikoiksi mielletyt henkilökohtaiset hyödyt kuitenkin vähentävät opettajien ja tutkijoiden halukkuutta tehdä yhteistyötä. !
 7. 7. ! Opiskelijat osaksi työelämäyhteistyön isoa kuvaa ! Tärkeät asiat opiskelijalle Opiskelijoiden työelämäyhteistyön vaikuttavampi polku ! Opiskelijat oven avaajina ja kentän havainnoitsijoina ! Enemmän uutta TKI-toimintaa ! yAMK-opiskelijat, MBA- opiskelijat ja muut täydennyskoulutettavat ! Opiskelijasta alumniksi ja tiedostavaksi asiakkaaksi Opiskelijat ovat keskeinen työelämäyhteistyön avaaja. Korkeakoulujen tulisi hyödyntää entistä enemmän heidän havaitsemiaan kehittämistarpeita kentältä ja kasvattaa sen pohjalta yhteistyösuhteita ympäröivään yhteiskuntaan. Tiedon- ja asiakkuudenhallinta ratkaisee!
 8. 8. YRITYSTEN, JULKISEN SEKTORIN JA JÄRJESTÖJEN NÄKÖKULMA
 9. 9. 308 vastaajaa, joista 249 yritystä ja 59 julkista toimijaa tai järjestöä 45% eli 139 ilmoitti tekevänsä / tehneensä yhteistyötä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa Kenen kanssa yhteistyötä on tehty?
 (% kaikista vastanneista) JY JAMK HUMAK muu korkeakoulu yhteistyö jatkuvaa 5,2 % 13,1 % 0,3 % 3,6 % tehnyt yhteistyötä aikaisemmin, yhteistyö ei jatkuvaa 13,3 % 22,1 % 1,3 % 4,9 % tehnyt yhteistyötä 18,5 % 35,1 % 1,6 % 8,4 % Mitä yhteistyön muotoja korkeakoulun kanssa on käytetty? 
 (% yhteistyötä tehneistä) Opiskelijoiden hyödyntäminen 84,2 % Tutkijoiden hyödyntäminen 13,7 % T&K-yhteistyö 13,7 % Opintosisältöjen suunnittelu ja/tai toteutus 7,9 % Täydennyskoulutus 6,5 % Osallistuminen korkeakoulun neuvonantoon tai hallitustoimintaan 4,3 % Korkeakouluedustajan osallistuminen neuvonantoon tai hallitustoimintaan 2,2 % Alumni- tai mentortoiminta 2,2 % Tutkimuksen kaupallistaminen 0,7 % 3 % 13 % 25 % 59 % Opiskelija Yritys / organisaatio itse Korkeakoulun edustaja Muu Kenen aloitteesta yhteistyö 
 on yleensä alkanut? Keskisuomalaisen työelämän suhde korkeakouluihin
 10. 10. ! TOP 5 yhteistyön tavat: • Opiskelijoiden hyödyntäminen • Tutkijoiden hyödyntäminen • T&K-yhteistyö • Opintosisältöjen suunnittelu ja/tai toteutus • Täydennyskoulutus ! Odotukset liittyvät laaja- alaiseen kehittämiseen, ennakointiin ja osaamiseen Vauhdittajat liittyvät suhteisiin, odotusten ja työn yhteiseen suuntaamiseen Esteet liittyvät puutteelliseen tietoisuuteen ja asiakkaan miellettyyn kykyyn tehdä yhteistyötä Miten keskisuomalaiset yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat näkevät korkeakouluyhteistyön? Kumppanit arvostavat joustavuutta ja yhdessä korkeakoulujen kanssa suunniteltuja ratkaisuja. On tärkeää tehdä odotukset selväksi puolin ja toisin. Kumppanin tulee myös tietää oma suunta, jotta hän ylipäätänsä pystyy paremmin hyödyntämään korkeakoulun osaamista. n = 308 !
 11. 11. VIISI TEESIÄ
 12. 12. 1. Työelämäyhteistyön iso kuva haltuun ! Työelämä, opiskelijat ja korkeakoulujen asiantuntijat tekevät yhteistyötä laajasti eri tavoin - enemmän kuin huomataan. Yhteistyö on luonnollinen osa perustoimintaa. Mahdollisuudet ja yhteydet jäävät kuitenkin tunnistamatta, koska työelämäyhteistyön isoa kuvaa ei seurata. Korkeakoulujen on vaikeaa hyödyntää eri yhteyksissä syntyvää tietoa tarpeista, ilmiöistä ja suunnasta. Tämä näyttäisi johtuvan siitä, että korkeakoulujen palvelut on järjestetty siiloittain. Tämä puolestaan johtaa osaoptimointiin. Tiedon jakaminen organisaation sisällä on puutteellista. Yhteistyön tavasta riippuen kokonaisuutta palveleva mittaristo on puutteellinen tai sitä ei ole. Juuri tässä ristiriidassa (todellinen työelämäyhteistyön määrä ja toiminnan siiloutuminen) piilee sekä suurin este että potentiaali.
 13. 13. 2. ”Läpsystä vaihtaen” - taitekohtien herkkä huomiointi Korkeakoulussa ei aina tunnisteta niitä hetkiä, kun työelämäyhteistyön eri tavat koskettavat toisiaan ja kun heitetään pallo eteenpäin - tai ollaan heittämättä. Esimerkiksi opiskelijoiden rooli työelämäyhteistyön toteuttajina on Keski- Suomessa merkittävä. He aloittavat ja toteuttavat suurimman osan korkeakoulujen vuorovaikutuksesta. Heidän osaamistaan, havaintoja sekä aloitettua suhdetta kumppaniin ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi etenkään Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Jokaisen korkeakoulussa työelämäyhteistyötä toteuttavan tahon tulisi ajatella mitä koko talo voisi seuraavaksi tarjota ulkopuoliselle kumppanille.
 14. 14. 3. Korkeakoulujen asiantuntijoiden osaaminen esiin uusin tavoin ! Korkeakoulujen asiantuntijat tarvitsevat selkeitä väyliä ja kannustusta oman asiantuntijuutensa soveltamiseen uusin tavoin. Ammatillinen kasvu kiinnostaa ja motivoi. Henkilöstön liikkuvuus näyttää olevan Keski-Suomessa heikkoa. Uusia osaamisen hyödyntämisen paikkoja tulee markkinoida entistä enemmän. Rakenteiden tulee sallia asia. Tällöin korkeakoulujen edustajat pääsevät kiinni syvällisempään työelämäyhteistyöhön yritysten strategisessa työssä esimerkiksi neuvonantajina tai vähintäänkin rinnalla kulkijoina. Hanke- ja kehittämistoiminnan ei saisi antaa eriytyä liikaa korkeakoulujen perustyöstä omaksi, hankemekaniikan lakien ohjaamaksi asiaksi. Ne tarjoavat väylän opettajien ja tutkijoiden asiantuntijuuden kasvattamiseen. Paremmat ja tiiviimmät suhteet vuorostaan vievät kohti monipuolisempaa ja tiiviimpää työelämäyhteistyötä, mikä heijastuu muussa yhteistyötä.
 15. 15. 4. Omaehtoisuuden voima Virallisten rakenteiden liepeillä, mutta ulkopuolella, tapahtuu Keski-Suomessa paljon itsestään syntyvää ja ohjautuvaa liikehdintää, minkä ei saisi antaa tukahtua. Korkeakoulut ja Keski-Suomi voivat saavuttaa paljon, jos aktiivisten opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten, yritysten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien halu ja into vaikuttaa asioihin valjastetaan yhteisen hyvän eteen.
 16. 16. 5. Ei uusia toimintoja tai organisaatioita, vaan olemassa olevan hienosäätöä ja tiedon hyödyntämisen systematiikkaa
 17. 17. HAE KOKO RAPORTTI: bit.ly/metsonpesa ! Operaatio Metsonpesä oli Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän Euroopan sosiaalirahaston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Viveca-yksikön rahoittama selvityshanke, joka keväällä 2014 tarkasteli keskisuomalaisten korkeakoulujen työelämäyhteistyön nykytilaa. www.businessarena.fi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VIVECA

×