Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Orientació e t 12

661 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Orientació e t 12

 1. 1. QUÈ HI POTS TROBAR •1
 2. 2. Pots trobar-hi VÉS CLICANTEl Sistema EducatiuGuia d’ensenyaments Universitat Procés Bolonya EducawebPerfils Professionals - Vies daccésOrganismes reguladors del món laboralLleis i normativesEl Currículum i la carta de presentació L’entrevista de treball Mitjans de recerca de feina Pàgines WEB •2
 3. 3. CLICAPQPI-FIAP •3
 4. 4. ORIENTA’T Portal Orientació Acadèmica i Professional •Guia ensenyaments postobligatoris Universitat Procés Bolonya Dep. EducacióXarxa telemàticaEducativa de Catalunya •4
 5. 5. 6. Perfil professional. Vies d’accés al sectorDept. EducacióEstudiar a CatalunyaGeneralitat de Catalunya Edu365.cat •5
 6. 6. Organismes oficials reguladors del món laboral ( OTG, SCC, DOG...)Servei d’OcupacióDepartament d’Empresa i OcupacióGeneralitat de CatalunyaDOG (Diari Oficial de la Generalitat)Seguretat Social •6
 7. 7. LLEI CLICA DAMUNTD’IGUALTATLlei sobre laviolència de gènereEstatut delstreballadors CONVENIS Dep. Empresa i Ocupació •7
 8. 8. Dues formes de treball remunerat: Treballar per compte d’altri. Treballar per compte propi o autònoms. Els autònoms es paguen la Seguretat Social ells mateixos. Els treballadors per compte d’altri són objecte de Contractes de treball contracte de Treball.Convenis col·lectius
 9. 9. Es produeix una relació bilateral entre dossubjectes. Contractes D’una banda l’empresari/a i de l’altra eltreballador/a. Els primers es comprometen a donar unsalari o compensació econòmica a canvi deltreball del segon. SALARI EMPRESARI/A TREBALLADOR/A TREBALL •9
 10. 10. TIPUS DE CONTRACTES CLICA1. CONTRACTE A TEMPS INDEFINIT2. CONTRACTE EN PRÀCTIQUES3. CONTRACTE EN FORMACIÓ4. CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA5. CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA PARCIAL6. CONTRACTE A TEMPS PARCIAL INDEFINIT7. CONTRACTE DE RELLEU contractes8. CONTRACTE FIX DISCONTINU •10
 11. 11. •AQUÍ POTS PENJAR EL TEU CURRíCULUM •PORTAL DE COL·LOCACIÓ: .http://www.jobpilot.es/ I VEURE LA BORSA DE TREBALL •http://www.jobline.es/ •http://www.itjobworld.com/ •GIRA LA CLAU TOT FENT CLIC •http://www.bolsatrabajo.com/ •http://www.infoempleo.com/ •http://www.smarterwork.com/ •http://www.topjobs.com/ •http://www.punliempleo.com/ •http://www.trabajo.org/ •http://www.status.es/ •http://www.consak.es/ •http://www.monster.es/ •http://www.trabajos.com/ •http://www.espavila.es/ •http://www.empleo.com/ •11
 12. 12. •12
 13. 13. Pautes per a realitzar una entrevista de treball RECOMANACIONS EL QUE S’HA D’EVITAR REFORMULACIÓ POSITIVA TIPUS I ESTILS D’ENTREVISTA PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA •13
 14. 14. PER ACONSEGUIR EL QUE VOLS ET CAL TENIR ENCOMPTE Pensa amb fites raonables No et posis excuses Prepara un pla o estratègia per aconseguir allò que vols •14
 15. 15. PER ACONSEGUIR EL QUE VOLS ET CAL TENIR EN COMPTE4. Estar disposat a fer sacrificis per allò que vols.5. Estar sempre actiu/va i no et permetis desviar-te de l’objectiu fixat, ni renunciar a ell, malgrat es posin les coses difícils.6. No culpis els altres per res. •15
 16. 16. PER ACONSEGUIR EL QUE VOLS ET CAL TENIR EN COMPTE7. Si t’entrebanques, torna a planificar i a començar de nou.8. Tingues constància en els teus desitjos.9. Demana ajuda a qui et mereixi respecte i admiració per conquerir les teves fites.10. Motiva’t amb afirmacions positives, creu en tu mateix/a i en la teva capacitat per arribar allà on tu et proposis. •16
 17. 17. Entrevista •Preguntes més freqüents •Què cal evitar •Recomanacions •Preparació de l’entrevista •Què busca l’entrevistador •17
 18. 18. EXPERIÈNCIA LABORAL Feines anteriors Nivell de satisfacció d’aquestes feines Motius del cessament del treball •18
 19. 19. ANTECEDENTS ESCOLARS Nivell d’estudis aconseguits i els resultats Quines han estat les assignatures o àrees preferides? •19
 20. 20.  FACTORS PERSONALS Quines són les teves millors qualitats? Digues-me’n tres Quins són els teus defectes? Digues-me’n tres •20
 21. 21.  FACTORS PERSONALS Si has de prendre una decisió, ets impulsiu o reflexiu? Quins són els teus interessos professionals? •21
 22. 22.  FACTORS PERSONALS Pots incorporar-te immediatament a l’empresa? Tens vehicle propi? Quins són els teus interessos professionals? Quin és el teu estat civil? •22
 23. 23. Per què has escollit aquestaformació?Què t’han aportat aquestsestudis?Si tornessis a estudiar, quèfaries de manera diferent?Coneixes la nostra empresa?Per què t’has posat en contacteamb la nostra empresa? •23
 24. 24. Quant t’agradaria guanyar?Què fas en el teu temps lliure?Quines són les tevesqualitats?Quins són els teus defectes?Sobre què no t’agradaria queet preguntés?Que guanya l’empresa si etcontracta a tu, enlloc d’unaaltra persona? •24
 25. 25. Mala presentació; aspecte físicdescuidat, roba inadequada...Arribar tard o arribar amb unahora d’anticipacióManca de preparació per al’entrevista •25
 26. 26. Manca de col·laboració ambl’entrevistadorPoca motivació pel lloc detreball, manca d’entusiasme...Manca de control emocional:tremolar, diversos tics, moure’sconstantment, etc. •26
 27. 27. Expressar-se insatisfactòriamentTo de veu, vocabulari, utilitzar“vulgarismes”No mirar directamentl’entrevistadorMostrar una actitud “defensiva” •27
 28. 28. S’HA D’EVITAR Mostrar una actitud de prepotència No plantejar preguntes sobre el lloc de treball i l’empresa, o plantejar-les malament Demostrar poca iniciativa, baixa creativitat, etc. •28
 29. 29. No és convenient Parlar malament d’empreses on s’ha treballat anteriorment Comentar que allò que més interessa de la feina és el sou Comentar que en les altres empreses on s’ha treballat el sou era baix •29
 30. 30. No és convenientDir que es vol treballar enaquesta empresa fins a trobaruna feina millorAssegurar que es potdesenvolupar qualsevol tipusde treball •30
 31. 31. És convenient Deixar clar que en les anteriors empreses on s’ha treballat t’han tractat correctament Explicar perquè es vol treballar en aquesta empresa No amagar si es dóna el cas, que és la primera feina o bé, si ja se’n té, que es vol canviar de treball o empresa •31
 32. 32. ARGUMENTAR TRANSFORMANT ELQUE ÉS NEGATIU EN POSITIU CONVERTIR UN PUNT FEBLE EN UNAVANTATGE VEURE EL PROBLEMA DES D’UN PUNTDE VISTA FAVORABLE •32
 33. 33. •33
 34. 34. L’EXPERIÈNCIA ÉSIMPORTANTLA MADURESA ÉS CLAU PERA AQUEST LLOCLA RESPONSABILITAT:NO ES POT DEIXAR EL LLOCDE TREBALL A MANS D’UNAPERSONA MOLT JOVE •34
 35. 35. Tinc una gran capacitatd’adaptacióEstic molt motivat/da, per a miés un repteTinc facilitat per assimilarcoses novesNo es tenen costums laboralsadquiritsEl que em mancad’experiència es pot suplir perpotencial •35
 36. 36. LA MEVA CAPACITATD’ADAPTACIÓLA FORMACIÓ QUE HEREBUT ÉS ÚTIL PER AAQUEST LLOC DETREBALL •36
 37. 37. PER QUÈ NO HAS FINALITZATELS TEUS ESTUDIS REGLATS? Segurament per immaduresa pròpia de l’edat, tot i això he estat madur per prendre una decisió i m’he format com un bon professional. •37
 38. 38. “NO T’AJUSTES AL PERFIL DEL LLOC DE TREBALL” Sí, però tinc una gran motivació i potencial pel que em proposi. És veritat que tinc objectius per aconseguir. Per a mi és un repte. •38
 39. 39. PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTATIPUS I ESTILS D’ENTREVISTA Davant d’un entrevistador Davant d’un comitè, jurat, etc. Dirigida No dirigida Semidirigida •39
 40. 40. PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA La iniciativa correspon a l’entrevistador És semblant a un interrogatori •40
 41. 41. PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA L’entrevistador porta la iniciativa L’entrevistador només fa preguntes genèriques Utilitza el ressò, el resum i el silenci •41
 42. 42. L’entrevistador assumeixun rol amistós Comença per preguntes detipus generals •42
 43. 43. El teu objectiuEl teu perfilEl teu currículumL’empresaTu mateix •43
 44. 44. Anar-hi descansat i relaxatSer puntualImatge externaTranquil·litatLlenguatge corporal i verbalAtenció •44
 45. 45. Iniciativa i autonomia Treball en equipBUSCA Polivalència Facilitat en la relació interpersonal •45
 46. 46. REBUTJA Passivitat Individualisme Limitació a un sol lloc de treball o tasca Persones agressives i problemàtiques •46
 47. 47. Saber estarCorrecció en la forma de vestirHigiene •47
 48. 48. MalaNo vestir educacióde forma adient •48
 49. 49.  Competències professionals adients al lloc de treball  Intel·ligència pràcticaFormaciói actituds  Saber expressar-se •49
 50. 50. No tenir les competènciesnecessàries perdesenvolupar la feinaManca d’interès •50
 51. 51. •51
 52. 52. SOC Curriculum •52Currriculum online
 53. 53. EL CV ÉS EL RESUM…ÉS EL RESUM DE: DADES PERSONALS DADES ACADÈMIQUES DADES PROFESSIONALS Curriculum Vitae •53
 54. 54. LA SEVA FUNCIÓ ÉS: CAPTAR L’ATENCIÓ DEL SELECCIONADOR MOSTRAR LA IDONEÏTAT PER AL LLOC DE TREBALL Curriculum •54
 55. 55. REDACCIÓ DEL CURRÍCULUM VITAE•Un CV pot ser:•CRONOLÒGIC: Es comença amb allò més antic i acaba amb allò més recent.•INVERS: Comença amb allò més recent i acaba amb allò més antic.•FUNCIONAL: Prioritza informació. Curriculum•PARTS EN QUÈ ES POT DIVIDIR UN CV:•Dades personals•Formació acadèmica•Formació complementària•Experiència professional Fes el teu Curriculum On•Dades d’interès line •55
 56. 56. REDACCIÓ D’UN CURRÍCULUM VITAEDades personals•Nom i Cognoms•Data de naixement•Adreça i telèfon de contacteFormació acadèmica•Títols i especialitat CURRICULUM•Centres on s’ha estudiat•Dates en què es van fer els estudis Fes el teu Curriculum On line •56
 57. 57. DADES DEL CURRÍCULUM Formació complementària •Cursos realitzats Curriculum •Idiomes •InformàticaExperiència professional•Lloc i nivell. Tasques i funcions realitzades•Empresa. Organisme Fes el teu Curriculum On line•Dades d’inici i finalització del contracte •Dades d’interès •Quines aficions es tenen, quins esports es practiquen... •Entitats a les quals s’està associat, clubs... •57
 58. 58. PAUTES PER ESCRIURE UNA CARTA DE PRESENTACIÓ1. Presentació: si la carta és espontània, resposta a un anunci oa una convocatòria2. Explicar perquè s’està interessat per la feina3. Quins aspectes del currículum s’adeqüen al lloc de treball4. Personalitzar les cartes tant com es pugui5. Ser breu; no fer més d’una pàgina6. Escriure amb ordinador( si no es demana el contrari)7. Indicar clarament nom, cognoms, adreça, telèfon i data de naixement8. No proporcionar dades personals innecessàries9. Promocionar-se amb discrecció, que n’hi hagi prou per crear expectatives10. Sol·licitar una entrevista per ampliar la informació11. Acomiadar-se degudament •58
 59. 59. •Altres mitjans de recerca de feina ( diaris, DOG,• revistes.....)http://www.ajelprat.es/economia/feina/ofertes.htmhttp://www.los-clasificados.com/http://www.educaweb.com/http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb_es/home.html http://www.sabadelltreball.net •59
 60. 60. •GIRA LA CLAU TOT FENT CLIC  Oficines de Treball de la Generalitat  Servei Català de Col·locació  Cambres de Comerc de Catalunya  Directori d’empreses catalanes  Directori Empreses Selecció  Serveis Locals d’ocupació •60

×