1.Firmat dhe objektivat e saj:  Ç’ështe firma ?  Problemet qe ndeshen firmat :  - Ç’farë malli te prodhojë dhe ne  ...
Firmat jane te detyruara te llogarisin  tregues te tille ekonomik si :  Te ardhurat totale  Kosto-ja totale  Difer...
- Objektiv kryesor i nje firme konsiderohet maksimizimi i fitimit- Firmat te cilat si synim kryesor nuk kane fitimin ose p...
Firmat dhe tregjet  Koordinimi i firmës  Koordinimi i tregut
Arsyet se pse firmat jane më efiçiente         se tregjet :  Ulja e kostove te  transaksioneve  Ekonomizime...
II.Llojet e firmave  Firmat individuale  Firmat me ortakë  Koorporatat  Avantazhet & Disavantazhet e tyre
III.Rrugët e rritjes se kapitalit nga          firmat  Shitja e obligacioneve  Emetimi aksioneve ( aksione te...
Bashkimet ose firmave  Bashkimi vertikal  Bashkimi horizontal  Bashkimi i firmave (Konglomerateve)
IV.Kontabiliteti i firmes  Dokumentet më të rëndësishme të kontabilitetit  janë :  Bilanci i firmës ( Aktiva dhe pas...
Falemnderit ;)
Punimi seminarik ne ekonomi
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Punimi seminarik ne ekonomi

14.374 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • http://www.slideshare.net/ArberSusuri/punimi-seminarik-e-drejta-kushtetuese
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Punimi seminarik ne ekonomi

 1. 1. 1.Firmat dhe objektivat e saj: Ç’ështe firma ? Problemet qe ndeshen firmat : - Ç’farë malli te prodhojë dhe ne ç’farë sasie - Ç’farë teknologjie prodhimi te perdorin - Ç’sasi faktorësh prodhimi te perdorin - Ç’fare strukture organizimi dhe drejtimi te zgjedhin etj..
 2. 2. Firmat jane te detyruara te llogarisin tregues te tille ekonomik si : Te ardhurat totale Kosto-ja totale Diferenca mes te ardhurave totale si dhe kostos totale paraqet fitimin e firmes (pozitiv,negativ)
 3. 3. - Objektiv kryesor i nje firme konsiderohet maksimizimi i fitimit- Firmat te cilat si synim kryesor nuk kane fitimin ose profitin,quhen organizata jofitimprurëse.
 4. 4. Firmat dhe tregjet Koordinimi i firmës Koordinimi i tregut
 5. 5. Arsyet se pse firmat jane më efiçiente se tregjet : Ulja e kostove te transaksioneve Ekonomizimet e shkalles Skuadra e prodhimit
 6. 6. II.Llojet e firmave Firmat individuale Firmat me ortakë Koorporatat Avantazhet & Disavantazhet e tyre
 7. 7. III.Rrugët e rritjes se kapitalit nga firmat Shitja e obligacioneve Emetimi aksioneve ( aksione te zakonshme,preferuara dhe te konvertueshme) Marrja e kredive bankare
 8. 8. Bashkimet ose firmave Bashkimi vertikal Bashkimi horizontal Bashkimi i firmave (Konglomerateve)
 9. 9. IV.Kontabiliteti i firmes Dokumentet më të rëndësishme të kontabilitetit janë : Bilanci i firmës ( Aktiva dhe pasiva ) Pasqyra e rezultatit financiar
 10. 10. Falemnderit ;)

×