Anzeige

New biz4finland jukka ahtikari

Apps4Finland
12. Sep 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a New biz4finland jukka ahtikari(20)

Más de Apps4Finland(20)

Anzeige

New biz4finland jukka ahtikari

  1. Kohti Avoimen Datan innovatiivista käyttöä NewBiz4Finland-työpaja 12.9.2012 Jukka Ahtikari
  2. Apps4Finland-kilpailu ja Logica Apps4Finland -kilpailun avainkumppanina Logica haluaa edistää avoimen datan hyödyntämistä ja innovatiivista uudelleenkäyttöä. Avoimella datalla voidaan muun muassa rakentaa yhteentoimivaa kokonaisarkkitehtuuria ja nykyaikaisia palveluita. Logican oma palkintokategoria NewBiz4Finland kannustaa kehittäjiä luomaan avointa dataa hyödyntäviä ratkaisuja ja palveluita, joilla luodaan uutta liiketoimintaa ja jatkuvuutta. Palvelut voivat esimerkiksi tehostaa toimintaa, parantaa joustavuutta, synnyttää uusia ekosysteemejä ja kehittää suomalaista yhteiskuntaa. © Logica 2012. All rights reserved NewBiz4Finland-työpaja 12.9.2012
  3. Avoin data – ‘Business-as-Usual’ •  Liiketoimintamahdollisuuksia •  Uusia näkökulmia and ratkaisuja omaan ja asiakkaiden toimintaan •  Siirrytään teknologiasta sisältöön, joka tukee aitoa palvelukehitystä •  Käyttäjäkeskeiset roolipohjaiset palvelut (hyödyntäen: SaaS, Cloud) •  Uudet verkostot ja liiketoimintamallit •  Ekosysteemit, joissa yhteistoimintaa aktiivisten toimijoiden ja niiden sidosryhmien välillä – lisää käytännön synergiaa •  Uusia perinteiset organisaatiorajat ylittävät aktiviteetit paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti •  Hinnoittelu- ja ansaintamallit murroksessa •  Aktiivisesti osana arkipäivän toimintaa •  Oman organisaation toiminnot/prosessit ja henkilöstön osaaminen •  Parempi ymmärrys oman organisaation (ja sidosryhmien) datasta •  Asiakkaiden ja asiakkaan asiakkaiden ongelmien verkostomainen ja pitkäjänteinen ratkaiseminen © Logica 2012. All rights reserved NewBiz4Finland-työpaja 12.9.2012
  4. Käyttäjäkeskeiset yhteentoimivat palvelut •  Uudenlainen ajattelu •  Pois paperipohjaisista prosesseista ja reagoivista toiminnoista •  Ihminen ei tee rutiineita – automatiikka lisää tuottavuutta •  Vakiointi, avoimuus, suositukset ja standardit korostuvat •  Verkostot ja ekosysteemit, kehittäminen osa normaalia toimintaa •  Käyttäjäkeskeisyys •  Ei lisää käyttöliittymiä – vähennetään ja ”konsolidoidaan” niitä •  Roolipohjaiset käyttäjäkontekstiin perustuvat palvelusisällöt •  Toimintaympäristön sidosryhmät ja poikkihallinnolliset palveluprosessit •  Konkreettiset arkipäivän hyödyt tavoitteina ja mittareina •  Palvelukehitys ja kokonaisarkkitehtuurikehitys •  Avoimet arkkitehtuurit ja avoin data (sisäinen ja ulkoinen) •  Uutta liiketoimintaa ja kaupallisia palveluita •  Priorisointia, skaalautuvuus ja kehittämisen tiekartta (roadmap) •  Johtajuus, sitoutuminen, jatkuvuus ja yhteistyö © Logica 2012. All rights reserved NewBiz4Finland-työpaja 12.9.2012
  5. Yhteentoimivuus ja sen kehittäminen (esim. European Interoperability Framework - EIF) Ihmiset ja organisaatiot Data- arkkitehtuurit Teknologia- arkkitehtuurit Lisätietoa: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Interoperability_Framework © Logica 2012. All rights reserved NewBiz4Finland-työpaja 12.9.2012
  6. Yhteentoimiva ja avoin arkkitehtuuri (esimerkki NewBiz4Finland-kilpailukategorian data-alueista) Käyttöjätarpeet ja organisaatiotavoitteet Roolipohjaiset (ml. mittarit) käyttäjäkeskeiset tarpeet ja palvelut Data-näkökulmia.. Kuntien Yritysten organisaatiot organisaatiot - Liikkuminen/Liikenne Ihmiset ja - Rakennukset Valtion organisaatiot Kehittäjien organisaatiot verkostot Organisatoriset - Rakennettuympäristö Organisaation ja ‘moduulit’ sen datan - Kadut/Tiet ja ymmärrys Avoin data Data- Uudelleen- teknologia- (ml. semantiikka) (sisäinen/ulkoinen) käytettävyys arkkitehtuurit komponentit Integraatiot Yhteentoimivat Teknologia- Sovellukset kokonais- Poliittiset asiat arkkitehtuurit ja komponentit Lainsäädäntö arkkitehtuurit Datalähteet ja Ohjelmisto- tietovarannot teknologiat © Logica 2012. All rights reserved NewBiz4Finland-työpaja 12.9.2012
  7. NewBiz4Finland-kehittäjätyöpajan ohjelma 13:00-13:15 Tervetuloa, Olli Rinne (Apps4Finland) 13:15-13:25 Johdanto NewBiz4Finland-kategorian työpajaan 13:25-13:45 Käyttäjäkeskeisten palveluiden kehittäminen, case-esimerkkejä •  BlindSquare / Ilkka Pirttimaa 13:45-14:30 Joukkoliikennedata, Tero Piirainen (Tampere/ITS Factory) & Kalle Sissonen ja Richard Pärssinen (Logica) •  datan sisällöt ja rajapintojen eroavuudet 14:30-14:45 tauko 14:45-15:15 Raakaa dataa liikenteestä, Tommi Arola (Liikennevirasto) & Sami Sahala (Logica) •  datan sisällöt (ml. Ilmatieteenlaitos) ja hyödyntäminen 15:15-15:45 Rakennustiedot kuntien tietovarantona, Outi Hermans, Rita Pihjala (Helsingin kaupunki) & Heikki Karttunen (Logica) •  datan sisällöt (rakennustieto) ja hyödyntäminen (ml. PaaS-pilvi linkitys?) 15:45-16:15 Julkisen pilven mahdollisuudet, Mika Hållfast (Logica) •  tarjolla olevia vaihtoehtoja ja case esimerkki 16:15-16:30 tauko 16:30-17:00 Palveluiden kehitys ja ansaintamallit, Jukka Heikkilä (Turun yliopisto) •  teoriat ja käytäntö 17:00-17:30 Avoin data ja yrittäjyys, Teemu Tapanila (Aalto Entrepreneur Society) •  mitä tukea/työkaluja tarjolla + success story –case 17:30-17:45 OpenData-lähteitä ja yhteenveto, Olli Rinne (Apps4Finland) & Jukka Ahtikari (Logica) •  mitä ja minkälaista avointa dataa on tarjolla? © Logica 2012. All rights reserved NewBiz4Finland-työpaja 12.9.2012
  8. Kiitos! Kysymyksiä? jukka.ahtikari@logica.com
Anzeige