social media sosiaalinen media b2b twitter business-to-business social network analysis innovation tunteet knowledge management crowdsourcing yhteisölliset toimintatavat sna open innovation joukkoistaminen analytiikka tiedeviestintä big data sosiaalisten verkostojen analyysi web 2.0 sosiaalisen median analytiikka data analytics data science social media analytics information visualization cmadfi innovaatio emotions digital services analytics tutkimus data-analytiikka business intelligence online communities yhteisöt b-to-b avoin innovaatio wiki social networking linkedin design factory open data open source electrodermal activity hyvinvointi sentiment analysis avoin tiede affective experiences digitalisaatio tunneäly learning big data-analytiikka value creation crowdfunding visual network analytics cmad twitter data conferences yhteisöllinen media some teollisuudessa asiakaskokemus b2b social media advantages tuotekehitys yammer customer interface sto api weak ties työelämä stressi big social data knowledge work municipality lupapiste e-government higher education moodmetric strategic management innovation management risks sometime tyohyvinvointi esr mittaaminen research sentimenttianalyysi tiedolla johtaminen digisyke phd digitaalinen liiketoiminta palvelut digitaaliset palvelut tuottavuus digitaalisuus impact factor h-index liiketoimintatiedon hallinta arvonluonti speed vaikuttavuus opetus liiketoiminta edutech data scientist business analytics iso data business models some asiakaskokemuksessa mindtrek hashtag verkostoanalyysi innovaatiot asiakasyhteisöt asiakasrajapinta some yhteisöllisyys tietojohtaminen hypermedia industrial ispim luovuus facebook microblogging social network icoins smart city open data management standard api co-creation pedagogy product development co-creation design thinking design dfgn passion for doing rii forum emotion recognition activity recognition cognitive computing text analytics scraper crawler event study content analysis citations impact visibility open access science communication api economy business ecosystem wearables galvanic skin response machine learning situational awareness arctic ocean baltic sea ice conditions maritime vessel ais pedagogiikka yrittäjyys hackathon sap finland sap deeva tunneympyrä tekes wearable eda bibliometric network analysis bibliometrics co-citation python rakennettu ymparisto sähköinen palvelu sävyanalyysi raapijat tapahtuma-analyysi dokumenttianalyysi ryömijät recommendation system matchmaking instagram heikot siteet value for money value assessment workathlon24 virikkeellisyys tyoelama2020 työ teknologia social data socia media ansaintamalli business model risk management university students digitalization flow efficiency lean mystery shopper pad university teaching opettajaopiskelija opettajamentori content marketing social media marketing sosiaalisen asiakasoppimisen malli innovaatiotoiminta service business operations strategy information security learning environment blogging collaborative learning weakties cobweb tunnepolku johtaminen tuloksellisuus netnografia otteita verkosta tutkimusmenetelmät netnography r studio tableau informaatioanalytiikka r tutkimusprosessi avoin tutkimus tiedon johtaminen grabcad collaborative engineering communication science jarinväitös doctoral dissertation thesis innovation process lectio praecursoria revenue models services tietotyö plumx abs yhteiskunnallinen vaikuttaminen yliopisto arviointi rae jufo isi tutcris academic journal guide collective intelligence km 2.0 social business wisdom of crowds enterprise 2.0 virtual organization extended enterprise collaboration lifecycle tourist collaborative networks business ecosystems tourism agent-based modeling abm tiedonlouhinta ekosysteemit syke ict liiketoimintamallit liiketoimintakonseptit konseptointi business model canvas uuden tiedon luonti innovointi ideointi value transactions tangible value intangible value innovation community value network analysis value networks itea2 innovaatiokompetenssi itsensä johtaminen johtajuus kompetenssi itsearviointi data analysis competence; innovation competence; self-evaluation expansive learning informal learning teem14 teem blogit kollektiivinen älykkyys tiedonhallinta datatieteilijä swarming value capture portugal trust wsks b2b networks research agenda knowledge management paradoxes npd crowd new product development media environments future of crowdsourcing microwork hicss networkx d3.js cmgrhangout community manager palkitseminen aloitetoiminta aloitetoiminnan kehitys prizztech expertise diversity law of requisite variety cybernetics creativity idea generation requisite variety surveys sosiaalisen median haasteet teknologiateollisuus keskeisyys arvostus customer interaction teollisuus web 2.0sosiaalinen media trello wordpress pinterest slideshare google docs mashups blog roi hyödyt nss compensation and benefits projektienhallinta project projekti project management innovaatioprosessi innovaatiojohtaminen suomen tuotannonohjausyhdistys i-know
Mehr anzeigen