Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Drejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjik
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Prezantimi (20)

Anzeige

Prezantimi

  1. 1. LIDERSHIPI NË ARSIM DHE PËRMIRËSIMI I TË NXËNIT Punoi: ANIDA RROSHI
  2. 2. Lidershipi në arsim konsiderohet si një element kyç për të zhvilluar profesionalizmin e mësuesve veçanësisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Supozohet se lidershipi i përket vetëm individëve që kanë dhunti të veçanta dhe që zgjidhen për role të veçanta. Lidershipi, që mendon të jetë i suksesshëm duhet ta këtë të qartë trekëndëshin e forcës ( njohja, komunikimi, ndikimi). Aftësia e lidershipit që të zgjidhë problemet, është kusht i domosdoshëm për udhëheqje të suksesshme. Qëllimi i referatit është zhvillimi dhe shpërndarja e dijeve dhe ideve që synojnë rritjen e të kuptuarit se si lidershipi në arsim mund të kontribuojë në përmirësimin e të nxënit të nxënësve.
  3. 3. Në vitin 2010, rreth 500 arsimtarë, politikëbërës, studiues dhe të tjerë u mblodhën në Uashington, DC, për të diskutuar mbi rëndësinë e drejtorëve dhe çfarë mund të bëhet për të forcuar dhe për t'i ndihmuar ata. Për këtë qëllim janë realizuar projekte të ndryshme nga Fondacioni Wallace për të përmirësuar koordinimin e politikave arsimore, për të lehtësuar kufizimet e kohës kështu që drejtorët mund të përqëndrohen në udhëzime e jo në administrim. Kërkimet e financuara nga Fondacioni Wallace, u janë përgjigjur pyetjeve të tilla si: çfarë pengesash pengojnë përparimin e një lidershipi të fortë dhe çfarë mund të bëhet për të hequr këto pengesa.
  4. 4. Katër mësimet e mëdha nga një punë prej një dekadë “Lidershipi i shkollës" ishte një çështje e vështirë 10 vjet më parë. Në të vërtetë, ajo është parë si një zbavitje dhe dukej që mungonte në shumë iniciativa të mëdha të reformës shkollore. Edhe ata të cilët njohën drejtimin (lidershipin) si të rëndësishëm, shprehën pasiguri në lidhje me të. Në lidhje me këtë pasiguri u ngritën një sërë pyetjesh si: Pse dhe si kishte rëndësi lidershipi i shkollës? Çfarë mund të bëhet për të përmirësuar atë? A munden shkollat ​të punojnë së bashku për të gjetur mënyra të reja për të trajnuar, për të zgjedhur, për të përgatitur dhe mbajtur drejtorët? Nëse po, si? Pra, çfarë kemi arritur? Dhe çfarë kemi mësuar?
  5. 5. Ka katër mësime që tregojnë rrugën e veprimit që mund të forcojë lidershipin e shkollës: •Politikat e lidershipit të arsimit dhe të qarkut duhet të punojnë në harmoni së bashku. •Lidershipët e qarkut duhet të mbështesin me bindje lidershipët kryesor. •Drejtorët me nivel janë një domosdoshmëri për përmirësimin e shkollës. •Rezultatet më të mira trajnuese në drejtues më të mirë.
  6. 6. Lidershipi i arsimit dhe arritjet në axhendën e reformave kombëtare "Unë besoja se kam patur aftësi të vendosur për të ndihmuar mësuesit që të bëhen mësues më të mirë në mënyrë që nxënësit mund të bëheshin më të suksesshëm në klasë dhe në jetë," Kerry Purcell, drejtoreshë në shkollën fillore të Springfield, Illinois "Ne nuk jemi duke bërë mjaftueshëm për t'ju mbështetur," ajo i thotë një mësuesje e cila po lufton për të mbajtur nxënësit e saj të përqëndruar në mësim. "Ju mund ta bëni atë ... por ne duhet t’ju ndihmojë.” Tresa Dunbar, drejtoreshë në një shkollë fillore në Çikago "Në fund të fundit investimet në drejtues të mirë janë një mënyrë efektive veçanërisht për të përmirësuar mësimdhënien dhe të nxënit," Presidentja e Fondacionit M. Wallace Christine Devita në fjalimin kryesor në konferencën e saj.
  7. 7. Janë identifikuar një numër mënyrash sipas të cilave shtetet po përkrahin lidershipin duke përfshirë: •Çfarë kanë nevojë drejtuesit e shkollave të dinë dhe të jenë në gjendje të bëjnë, •Të bëhet e mundur që programet e trajnimit të përgatisin drejtorët me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme, •Rishkrimin e kërkesave për liçencim, dhe •Të obligojnë këshillime për drejtorët e rinj dhe për ata në zhvillim të vazhdueshëm.
  8. 8. Forcimi në përgatitjen e drejtuesve Një pjesë e enigmës është se si të përmirësohet cilësia e programeve të përgatitjes së lidershipëve, të cilët kanë qenë të kritikuar nga shumica për pranimin e të gjithë të ardhurave, duke kërkuar pak punë, duke ofruar një kurrikulë të vjetër dhe duke u mbështetur kryesisht mbi mësuesit zëvendësues për të mbajtur shpenzimet e ulta. Programet ofrojnë gjithashtu: •Një theks mbi udhëheqjen mësimore, •Mundësitë për të zgjidhur problemet e lidershipit ne botën reale dhe për të marrë sygjerime nga kolegët dhe profesorët, •Mbështetje nga kolegët si këshilla dhe këshillim nga drejtorët me përvojë, •Stazhet që lejojnë kandidatët kryesorë për të bërë punën e vërtetë, •Trajnimin e kandidatëve nga radhët e mësuesve më të arrirë.
  9. 9. Çfarë këshille do t'i jepnit atyre që aspirojnë të bëhen drejtues? 1. Udhëhiq me kokën tënde dhe zemrën tënde, 2. Formo një kulturë të të nxënit nëpërmjet krijimit të një rutine që të nxisë një ndjenjë sigurie, 3. Ndërto marrëdhënie me të tjeret. Njerëzve nuk u intereson se çfarë di ti deri në momentin që ato dinë që ty të intereson, 4. Hyr nëper klasa. 5. Gjeni një këshilltar apo trajner, dhe takohuni me atë person rregullisht. 6. Përdorni të dhënat për të mbeshtetur shkollën tuaj. 7. Vendosi qëllim të larta vetes tënde, stafit tënd, nxënësve dhe familjeve, dhe komunitetit, 8. Zhvillo objektiva dhe bëj një plan, por mos e tejmbush pjatën tënde, 9. Hapni derën dhe komunikoni. Mos harroni ju jeni ai që vendosni në atë ndërtesë, 10. Ju nuk mund të jeni të mirë për të tjerët nëse nuk jeni të mirë për veten tuaj.
  10. 10. Rekomandime •Të krijojmë programe mbështetëse për lidershipin, të përshtatshme për mjedise të ndryshme edukative dhe që i’u përgjigjen sfidave të veçanta që ekzistojnë në këto mjedise. •Të shqyrtojmë se si zhvillimi profesional i mësuesve si dhe profesionalizmi i tyre mund të kontribuojnë në reformën arsimore në një larmi kontekstesh kulturore/kombëtare. •Të krijojmë ose të përmirësojmë rrjete ku mësuesit mund të drejtohen për njohuri dhe asistencë profesionale. •Të krijojmë ose të përmirësojmë rrjete ekspertësh të cilët më tej mund të vazhdojnë të mbështesin zhvillimin e mësuesve dhe atë të shkollave. •Të promovojmë dhe të nxisim praktika për arsimin gjithëpërfshirës. •Të kontribuojmë në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe civile. •Një tjetër objektiv është që të angazhohemi me politikëbërjen në mënyrë të drejtpërdrejtë gjatë projektit dhe jo të mbështetemi vetëm në raportimin e tij pas përfundimit, siç ndodh zakonisht.

×