Stakeholders•  HISTORIEK•  MISSIE              Aandeelhouders•  AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR•  ORGANISATIE  ...
IN 1926 FUSIONEREN EEN TIENTAL GENTSE CHRISTELIJKE SPAARKASSENONDER IMPULS VAN DE KATHOLIEKE WERKLIEDENBONDDE NIEUWE SPAAR...
NIET BEURSGENOTEERDSTABIEL AANDEELHOUDERSSCHAP=> AANDEELHOUDERS MET EEN STERKE SOCIALE ORIËNTATIE=> RENDEMENT OP EIGEN VER...
=> 92 VESTIGINGEN IN OOST- EN WEST-VLAANDEREN=> 125.000 KLANTEN=> 2,4 MILJARD EURO INGEZAMELD SPAARGELD=> 285 FTE + 30 ZEL...
=> LEEFTIJDSPIRAMIDE VDK-MEDEWERKERS605040302010 0   van 21 tot 25  van 26 tot 30  van 31 tot 35  van 36 tot 40  van...
=> 92 VESTIGINGEN IN OOST- EN WEST-VLAANDEREN=> 125.000 KLANTEN=> 2,4 MILJARD EURO INGEZAMELD SPAARGELD=> 285 FTE + 30 ZEL...
PERSOONLIJK CONTACT MET KLANTEN MINIMALE KOSTENAANREKENING NAUW BETROKKEN BIJ DE REGIO  STERK SOCIAAL BEWOGEN
=> WIJ KIEZEN BEWUST VOOR EEN LANGETERMIJNRELATIE MET ONZE  CLIËNTEN=> FREQUENT PERSOONLIJK CONTACT, VERTROUWENSRELATIE M...
=> GEEN TARIFERING OP DE GIROREKENING=> GEEN BEHEERSVERGOEDING, GEEN FORFAIT, GEEN KOST PER VERRICHTING=> ENIGE AANREKENIN...
=> STERK ENGAGEMENT VAN KANTOORHOUDER/AGENT IN HET LOKAAL  VERENIGINGSLEVEN=> NAUWE BANDEN MET DE CHRISTELIJKE ARBEIDERS...
=> INTENSIEVE SAMENWERKING MET DIVERSE NGO’S=> PRODUCTEN MET ETHIBEL-CERTIFICATIE=> STRUCTUREEL SPONSOR VAN DIVERSE INSTEL...
MET DE WERELDSPAARREKENING RICHT VDK ZICH TOT MENSEN DIE HEELBEWUST EEN DUURZAME BESTEMMING WILLEN GEVEN AAN HUN SPAARGELD...
VLAAMSE NGO DIE WERELDWIJD ZO’N ÉÉN MILJOEN MENSEN ONDERSTEUNT. TRIAS HELPT KLEINE ONDERNEMERS EN BOEREN BIJ HET OPZETTEN...
OOK IN ONZE EIGEN OMGEVING ZIJN ER MENSEN DIE HET NIET ZO BREEDHEBBEN. MENSEN DIE OM EEN OF ANDERE REDEN MINDER KANSEN HEB...
ONAFHANKELIJKE ONDERNEMING DIE DE OPRICHTING EN ONTWIKKELING VANSOLIDAIRE ONDERNEMINGEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL OP PROFES...
=>  ACCENT OP VASTRENTENDE PRODUCTEN MET KAPITAALSGARANTIE EN EEN   GROTE TRANSPARANTIE=>  OBLIGATIES MET INVESTMENTGR...
=> VOORZICHTIGE TOEKENNINGSPOLITIEK=>  DUBBELE NORM TERUGBETALINGSCAPACITEIT   - NAARGELANG INKOMEN MAXIMALE LENINGSLAS...
=> ZELFSTANDIGE, ÉÉNMANSZAKEN, KMO’S  VOORZICHTIGE TOEKENNINGSPOLITIEK OP BASIS VAN RESULTATEN LAATSTE  TWEE JAAR, FINAN...
=>  HERBELEGGING VAN HET AANGETROKKEN SPAARGELD:   •  KREDIETEN AAN PARTICULIEREN => 31%   •  KREDIETEN AAN OVERHEI...
=> IEDER JAAR MINSTENS 50% VAN DE WINST NAAR DE RESERVES=>  ONS TIER ONE KAPITAAL BESTAAT UITSLUITEND UIT EIGEN VERMOGEN ...
Workshop: Ethisch bankieren
Workshop: Ethisch bankieren
Workshop: Ethisch bankieren
Workshop: Ethisch bankieren
Workshop: Ethisch bankieren
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Workshop: Ethisch bankieren

632 Aufrufe

Veröffentlicht am

ACW - Vlaamse Sociale Week 2011
18 november: Workshop: "Ethisch bankieren", door Netwerk Vlaanderen (VDK)

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Workshop: Ethisch bankieren

 1. 1. Stakeholders• HISTORIEK• MISSIE Aandeelhouders• AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR• ORGANISATIE Werknemers• KLANTBENADERING• SPAARPRODUCTEN Klanten• BELEGGINGSPRODUCTEN• KREDIETVERLENING PARTICULIEREN• KREDIETVERLENING BEDRIJVEN Maatschappelijke context• HERBELEGGINGSPOLITIEK
 2. 2. IN 1926 FUSIONEREN EEN TIENTAL GENTSE CHRISTELIJKE SPAARKASSENONDER IMPULS VAN DE KATHOLIEKE WERKLIEDENBONDDE NIEUWE SPAARMAATSCHAPPIJ WORDT “VOLKSSPAARWEZEN” GENOEMD,EEN SPAARKAS VOOR DE “GEWONE” MANDE EERSTE RVB BESTAAT UIT O.A. EMIEL CLAEYS, GUSTAAF EYLENBOSCH,EDMOND RONSE, EMIEL VERHEEKE…ALLEMAAL LEIDINGGEVENDE FIGUREN UIT DE CHRISTELIJKEARBEIDERSBEWEGINGONS MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT ZIT IN ONZE GENEN
 3. 3. NIET BEURSGENOTEERDSTABIEL AANDEELHOUDERSSCHAP=> AANDEELHOUDERS MET EEN STERKE SOCIALE ORIËNTATIE=> RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN
 4. 4. => 92 VESTIGINGEN IN OOST- EN WEST-VLAANDEREN=> 125.000 KLANTEN=> 2,4 MILJARD EURO INGEZAMELD SPAARGELD=> 285 FTE + 30 ZELFSTANDIGE MEDEWERKERS
 5. 5. => LEEFTIJDSPIRAMIDE VDK-MEDEWERKERS605040302010 0 van 21 tot 25 van 26 tot 30 van 31 tot 35 van 36 tot 40 van 41 tot 45 van 46 tot 50 van 51 tot 55 van 56 tot 60 61 jaar en jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar meer
 6. 6. => 92 VESTIGINGEN IN OOST- EN WEST-VLAANDEREN=> 125.000 KLANTEN=> 2,4 MILJARD EURO INGEZAMELD SPAARGELD=> 285 FTE + 30 ZELFSTANDIGE MEDEWERKERS=> VOORZICHTIGE GROEI, GEFINANCIERD MET EIGEN MIDDELEN=> EEN BEHEERSBARE ORGANISATIE MET KORTE BESLISSINGSLIJNEN EN EEN AANGENAME WERKSFEER
 7. 7. PERSOONLIJK CONTACT MET KLANTEN MINIMALE KOSTENAANREKENING NAUW BETROKKEN BIJ DE REGIO STERK SOCIAAL BEWOGEN
 8. 8. => WIJ KIEZEN BEWUST VOOR EEN LANGETERMIJNRELATIE MET ONZE CLIËNTEN=> FREQUENT PERSOONLIJK CONTACT, VERTROUWENSRELATIE MET DE KLANT=> DOORGEDREVEN BESCHERMING VAN DE CONSUMENT => WIJ GEVEN ADVIES OP MAAT, KLANT BESLIST IN ALLE VRIJHEID=> OOK VESTIGINGEN IN DE PERIFERIE EN ACHTERGESTELDE WIJKEN
 9. 9. => GEEN TARIFERING OP DE GIROREKENING=> GEEN BEHEERSVERGOEDING, GEEN FORFAIT, GEEN KOST PER VERRICHTING=> ENIGE AANREKENING: FORFAITAIR BEDRAG/JAAR VOOR BETAALKAARTEN=> NAAR DE LOKETTEN KOMEN WORDT NIET ONTMOEDIGD=> GELD AFHALEN AAN AUTOMATEN VAN EEN ANDERE BANK IS KOSTELOOS
 10. 10. => STERK ENGAGEMENT VAN KANTOORHOUDER/AGENT IN HET LOKAAL VERENIGINGSLEVEN=> NAUWE BANDEN MET DE CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING=> FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN TAL VAN LOKALE CULTURELE EN SPORTIEVE MANIFESTATIES…
 11. 11. => INTENSIEVE SAMENWERKING MET DIVERSE NGO’S=> PRODUCTEN MET ETHIBEL-CERTIFICATIE=> STRUCTUREEL SPONSOR VAN DIVERSE INSTELLINGEN UIT DE SECTOR VAN DE SOCIALE ECONOMIE=> FINANCIERING VAN DE GENTSE BARGE, HISTORISCH SCHIP NAGEBOUWD DOOR STRUCTUREEL WERKLOZEN=> FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN TELE-ONTHAAL, GENTSE SOCIALE WIJKRESTAURANTS, LEVANTO, TAFELEN MET EEN HART VOOR KINDEREN…
 12. 12. MET DE WERELDSPAARREKENING RICHT VDK ZICH TOT MENSEN DIE HEELBEWUST EEN DUURZAME BESTEMMING WILLEN GEVEN AAN HUN SPAARGELD.OM ZO OP EEN ORIGINELE EN ALTERNATIEVE MANIER EEN BIJDRAGE TELEVEREN VOOR STRUCTURELE ZELFONTWIKKELING IN DERDEWERELDLANDEN.SPAARINLAGE WERELDSPAARREKENINGWORDT OP DUURZAME WIJZEHERBELEGD (FORUM ETHIBEL)COMMISSIE 0.50% OP DE TOTALESPAARINLAGE WORDT GELIJK OVER 4PARTNERS VERDEELD
 13. 13. VLAAMSE NGO DIE WERELDWIJD ZO’N ÉÉN MILJOEN MENSEN ONDERSTEUNT. TRIAS HELPT KLEINE ONDERNEMERS EN BOEREN BIJ HET OPZETTEN VAN HUN EIGEN BEDRIJFJE. SAMEN MET LOKALE PARTNERORGANISATIES ORGANISEERT TRIAS CURSUSSEN EN VERSTREKT KLEINE LENINGEN. INVESTEERT IN MICROFINANCIERINGSINSTELLINGEN, DIE OP HUN BEURT MICROKREDIETEN VERSCHAFFEN AAN KLEINE ONDERNEMERS. DIT OM BIJ TE DRAGEN AAN DUURZAME ECONOMISCHE ZELFONTWIKKELING. VLAAMSE NGO DIE MENSEN DIE ZELF WERKEN AAN HUN TOEKOMST IN HET ZUIDEN ONDERSTEUNT. BOVENDIEN SENSIBILISEREN ZIJ OOK MENSEN, POLITICI VOOR DE PLANNEN VAN MENSEN IN HET ZUIDEN.NGO VAN DE CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING, WIL MENSEN IN HET ZUIDEN ALLE KANSENGEVEN OM ZICH TE ORGANISEREN, ZODAT ZE VOOR HUN RECHTEN KUNNEN OPKOMEN
 14. 14. OOK IN ONZE EIGEN OMGEVING ZIJN ER MENSEN DIE HET NIET ZO BREEDHEBBEN. MENSEN DIE OM EEN OF ANDERE REDEN MINDER KANSEN HEBBENOM ZICH TE MANIFESTEREN IN DE SAMENLEVING. OOK ZIJ VERDIENEN IN ONZEMAATSCHAPPIJ EEN EERLIJKE KANS. IN DE EERSTE PLAATS: KANS OP WERK.MET DE SOLIDARITEITSSPAARREKENING WIL VDK EEN BIJDRAGE LEVERENVOOR EEN MEER SOCIALE EN SOLIDAIRE ECONOMIE.SPAARINLAGE SOLIDARITEITSSPAARREKENING WORDT OP DUURZAME WIJZEHERBELEGD (FORUM ETHIBEL)COMMISSIE 0.50% OP DE TOTALESPAARINLAGE WORDT GELIJKVERDEELD OVER 2 PARTNERS
 15. 15. ONAFHANKELIJKE ONDERNEMING DIE DE OPRICHTING EN ONTWIKKELING VANSOLIDAIRE ONDERNEMINGEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL OP PROFESSIONELE ENBEDRIJFSMATIGE WIJZE ONDERSTEUNT. SOLIDAIRE BEDRIJVEN ONDERSCHRIJVEN VOLGENDE PRINCIPES: DUURZAME WERKGELEGENHEID, RESPECT VOOR HET MILIEU, RECHTVAARDIGE HANDELSPRAKTIJKEN EN TEWERKSTELLING VAN MENSEN UIT KANSENGROEPEN WELZIJNSZORG VOERT ONDER DE SLOGAN ‘SAMEN TEGEN ARMOEDE’ AL 40 JAAR LANG STRIJD TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING IN VLAANDEREN EN BRUSSEL. ZIJ BESTRIJDT ARMOEDE OP STRUCTURELE WIJZE.
 16. 16. => ACCENT OP VASTRENTENDE PRODUCTEN MET KAPITAALSGARANTIE EN EEN GROTE TRANSPARANTIE=> OBLIGATIES MET INVESTMENTGRADE=> GEEN ADVIES OVER INDIVIDUELE AANDELEN=> TRANSPARANTE OPEN BELEGGINGSFONDSEN=> GEEN EIGEN GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN • ZEER SELECTIEF STRUCTURES VAN GOED GERATE EMITENTEN • ALTIJD MET KAPITAALSGARANTIE EN MINIMUMOPBRENGST=> GEEN DERIVATEN OF “GRIJZE” PRODUCTEN
 17. 17. => VOORZICHTIGE TOEKENNINGSPOLITIEK=> DUBBELE NORM TERUGBETALINGSCAPACITEIT - NAARGELANG INKOMEN MAXIMALE LENINGSLAST TUSSEN 35 EN 45% - MINIMUMOVERSCHOT 1000 EURO (ALLEENSTAANDE) 1250 (GEZIN)=> NOOIT MEER DAN 100% VAN DE GESCHATTE WAARDE=> REGELMATIG KREDIETAANVRAGEN GEWEIGERD=> OP +/- 14.000 UITSTAANDE WOONKREDIETEN ZIJN ER 47 MET DRIE OF MEER MAANDEN ACHTERSTAL => CONTENTIEUX VAN 0,34%
 18. 18. => ZELFSTANDIGE, ÉÉNMANSZAKEN, KMO’S VOORZICHTIGE TOEKENNINGSPOLITIEK OP BASIS VAN RESULTATEN LAATSTE TWEE JAAR, FINANCIEEL PLAN EN PERSONEN ACHTER DE ZAAK=> SCHOLEN, RVT’S, OCMW’S EN LOKALE BESTUREN=> KREDIETEN AAN MFI IN NAUWE SAMENWERKING MET INCOFIN INCOFIN SELECTEERT DE KREDIETNEMERS VOERT DAARVOOR DUE DILLIGENCE UIT GARANDEERT DOUBLE BOTTOM : FINANCIËLE ÉN SOCIALE RETURN
 19. 19. => HERBELEGGING VAN HET AANGETROKKEN SPAARGELD: • KREDIETEN AAN PARTICULIEREN => 31% • KREDIETEN AAN OVERHEIDSINSTELLINGEN => 16% • KREDIETEN AAN KREDIETINSTELLINGEN => 17% • KREDIETEN AAN ANDERE BEDRIJVEN => 36% => GEEN UITGESCHREVEN POLICY => EMITTENTEN DIE IN OPSPRAAK KOMEN WORDEN UIT DE PORTEFEUILLE GEWEERD => EEN INTERN ZEKERHEIDSFONDS VAN 10 MILJOEN EURO
 20. 20. => IEDER JAAR MINSTENS 50% VAN DE WINST NAAR DE RESERVES=> ONS TIER ONE KAPITAAL BESTAAT UITSLUITEND UIT EIGEN VERMOGEN EN RESERVES => CORE TIER ONE=> ONZE SOLVABILITEITSRATIO BEDRAAGT 17,90% , TWEEMAAL HET WETTELIJKE VEREISTE WIJ VOLDOEN NU AL AAN DE MEEST STRENGE EISEN VAN BAZEL III

×