Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 45 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Esittelymateriaali 01/2023 (20)

Weitere von Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Esittelymateriaali 01/2023

 1. 1. Mitä Valtiokonttori tekee?
 2. 2. 2 1 Valtiokonttorin tehtävät ja organisaatio 2 Rahoitus-toimiala 3 Kansalaispalvelut-toimiala 4 T3-toimiala 5 Valtionavustuspalvelut 6 Valtiokonttori lukuina 7 Strategia 8 Lähihistorian merkkipaaluja Sisältö
 3. 3. 1 Valtiokonttorin tehtävät ja organisaatio 3
 4. 4. 4 Valtionhallinnon sisäiset konsernipalvelut • Taloushallinnon, maksuliikkeen ja hankintatoimen prosessit • Valtion virastojen ja laitosten lakisääteiset tapaturma- ja vahinkovakuutuspalvelut sekä työelämän kehittämiseen liittyvä tuki • Valtion myöntämien lainojen hallinnointi • Valtion tiedolla johtamisen edistäminen
 5. 5. Palvelut yksityisille kansalaisille ja yrityksille 5 • Sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvaukset, asuntolainojen takaukset ja korkotuet, maksuvapautuspäätökset, perillisittä kuolleiden perintöasiat • Valtion viranomaisten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
 6. 6. Keskitetyt valtion toiminnot 6 • Valtion lainanotto ja kassa • Valtion keskuskirjanpito • Valtion tilinpäätös • Valtion henkilöstö-, talous- ja tulostietojen kerääminen ja raportointi • Valtionavustusten haku-, maksatus- ja hallintapalvelu.
 7. 7. Organisaatiomme 7 Sisäinen tarkastus Hallinto ja kehittäminen Tietohallinto T3 Talous, tieto ja työelämä Rahoitus Kansalais- palvelut Pääjohtaja Johtoryhmä Valtionavustus- palvelut
 8. 8. 2 Rahoitus-toimiala 8
 9. 9. Rahoitus-toimiala 9 • Vastaa valtion lainanotosta, velanhoidosta ja kassanhallinnasta • Vastaa valtion luottoluokitusasioista ja suhteista valtionvelan kansainvälisiin sijoittajiin • Hallinnoi valtion varoista myönnettyjä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia Rahoitus-toimiala
 10. 10. 10 Valtion maksuvalmiuden varmistaja Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta, kassanhallinnasta ja budjettivelan korkoriskinhallinnasta asetettujen riskirajojen puitteissa. Valtion lainanoton tavoitteena on tyydyttää valtion rahoitustarve kustannustehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Rahoitus-toimiala
 11. 11. 11 Tietoa valtionvelasta Rahoitus-toimiala Valtionvelka ja BKT Budjettitalouden kuoletukset ja nettolainanotto valtionvelka.fi
 12. 12. 12 Valtion myöntämien lainojen keskitetty hallinnoija Valtiokonttori vastaa valtion myöntämien lainojen, korkotukien ja takausten tehokkaasta hallinnoinnista sekä ongelmaluottojen ammattimaisesta käsittelystä. Hyvinvointialueiden perustaminen synnyttää uusia alueellisia keskittymiä ja syrjäseutuja lisäten valtion myöntämän sosiaalisen asuntolainakannan luottoriskejä. Rahoitus-toimiala
 13. 13. 13 Tietoa valtion myöntämistä lainoista, korkotuista ja takauksista Rahoitus-toimiala Lainakanta Valtiokonttorin hallinnoimat valtiontakaukset ja -takuut
 14. 14. 3 Kansalaispalvelut-toimiala 14
 15. 15. Kansalaispalvelut- toimiala 15 • Hoitaa sotainvalidien ja -veteraanien ja heidän omaistensa korvaukset ja etuudet, sotilastapaturma-asiat sekä erilaiset kansalaisten vahingonkorvausasiat • Vastaa yritysten kustannustukien maksamisesta koronapandemian aikana • Tuottaa valtion virastoille ja laitoksille lakisääteiset tapaturma- ja vahinko- vakuuspalvelut sekä vakuuttamiseen liittyvät työnantajapalvelut • Valvoo valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin ja hoitaa valtion maksuvapautusasioita Kansalaispalvelut-toimiala
 16. 16. KANSALAISPALVELUT 2021 KORVAUKSET KANSALAISILLE Sotainvalidien ja rintamaveteraanien korvaukset 230 M€ Sotilastapaturmat ja palvelussairaudet 1369 kpl 7,7 M€ Syyttömästi vangittujen ja tuomittujen korvaukset 373 kpl 1,5 M€ Rikosvahinkolain mukaiset korvaukset 4 610 kpl 17,7 M€ Oikeudenkäynnin viivästymishyvitykset 69 kpl 212 000 € Liikennevahingot 314 kpl 1,4 M€ Yleinen vahingonkorvaus 1 319 kpl 5,6 M€ KORVAUKSET VALTIOON VIRKA- SUHTEESSA OLEVILLE Matkavahingot 1905 kpl 1,5 M€ Työtapaturmat ja ammattitaudit 3074 kpl 21,6 M€ Kriisinhallintatehtävään osallistuvien korvaukset 74 kpl Virkavahingot ja oikeudenkäyntikulut 137 kpl Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 80 kpl 1 M€ VALTION EDUNVALVONTA Ilman perillisiä kuolleiden kuolinpesistä tehdyt päätökset 195 kpl 39,7 M€ Valtiokonttorille tiedoksi annetut testamentit 311 kpl 3 M€ Maksuvapautus- hakemukset 83 kpl 4,2 M€ Laiminlyöntimaksut liikennevakuutus 41 675 kpl Laiminlyöntimaksut tapaturmavakuutus 2 483 kpl YRITYSTEN KORONATUET Kustannustuki 2 188 M€ Kustannustuki 3 298 M€ Sulkemiskorvaus (pienet) 98 M€ Tapahtumatakuu 15 M€ Kustannustuki 4 150 M€ Kustannustuki 5 39 M€ Sulkemiskorvaus (isot) 9 M€ Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin 18 M€ Laiminlyöntimaksut eläkevakuutus 27 kpl Laiminlyöntimaksut potilasvakuutus 2 kpl HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KESKIARVO 199 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS 9,2
 17. 17. 4 T3 Talous, tieto ja työelämä -toimiala 17
 18. 18. 18 T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimiala • Ohjaa ja kehittää valtion taloushallintoa, maksuliikettä ja hankintatoimea • Kehittää valtion konsernilaskentaa • Tukee valtion organisaatioita työelämän murroksessa • Edistää julkishallinnon tiedolla johtamista • Kehittää kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelua • Edistää digitaalista taloushallintoa yhteiskunnassa (eKuitti, verkkolasku ja hankintasanomat) T3-toimiala
 19. 19. Valtion ja kuntien talous 19 Valtion taloushallinnon ohjaus ja kehittäminen • Yhtenäisyys, oikeellisuus, tuottavuus • Valtion tilinpäätös • Tutkihallintoa.fi/valtio Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden talous • Tietojen kerääminen ja jakaminen • Tutkihallintoa.fi/kunnat Valtion maksuliike • Riskien hallinta ja jatkuvuus • Hankinnasta maksuun -prosessin kehittäminen T3-toimiala
 20. 20. 20 61,5 mrd. Talousarviotalouden tase 2021 31 milj. maksutapahtumaa vuosittain (arvo n. 220 mrd. €) 108 organisaatiolla Suomi.fi-maksut -palvelu Verkkolaskujen osuus T3-toimiala 95% 36% saapuvista lähtevistä
 21. 21. Reaaliaikatalous Kohti täysin digitalisoitua talousjärjestelmää 21 • Valtiokonttori edistää eKuittia, verkkolaskua ja hankintasanomia • Tavoitteena on digitalisoitu talousjärjestelmä, jossa muun muassa tiedot laskutuksesta, kuiteista ja raportoinneista kulkevat reaaliajassa järjestelmien välillä • Lisää tehokkuutta, parempaa kilpailukykyä ja kannattavuutta • Digitalouden edellytysten luomista ja niiden käyttöönoton mahdollistamista tukee Yrityksen digitalous -hanke • Mukana Patentti- ja rekisterihallitus, Digi- ja väestötietovirasto, Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Verohallinto
 22. 22. Tiedolla johtamisen edistäjä Yhdessä julkishallinnon toimijoiden kanssa T3-toimiala Olemme tehneet 131 analyysiä
 23. 23. 23 T3-toimiala Mitä? • Visuaalisia raportteja koottuina sekä Valtiokonttorin hallussa olevista että avoimista tietolähteistä • Avoimia rajapintoja valtion yhteisiin tietoihin ja kuntatalouteen Kenelle? • Kansalaiset, media, päätöksentekijät, kunnat, valtion virkamiehet jne. Tutkihallintoa.fi Yhteinen hallinnon tietojen jakelukanava kaikkien käyttöön
 24. 24. #Tietokiri Julkishallinto tietojohtamisen edelläkävijäksi 24 • Analysoitua tietoa, parempia päätöksiä ja avointa johtamisen kulttuuria • Kootaan valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjotaan organisaatioille analysointipalveluja ja visualisoitua tietoa. • Tietokirissä mukana Hansel, HAUS, Palkeet, Valtiokonttori, valtiovarainministeriö, Maanmittauslaitos ja DigiFinland. T3-toimiala
 25. 25. Työelämäpalvelut Tukea työelämän murrokseen ja uudistumiskykyyn 25 • Kehitämme valtion työelämää kokonaisuutena ja yhdessä yli organisaatiorajojen • Vuosittain noin 900 000 € Kaiku-kehittämisrahaa valtion virastojen ja laitosten työelämän kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin • Hanketeemojen kolmen kärjessä vuonna 2021: 65 % johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen 16 % työn tekemisen tapojen ja organisaation kehittäminen 8 % jatkuvan oppimisen edistäminen
 26. 26. 26 T3-toimiala Mitä? • Valtion työelämään ja sen kehittämiseen liittyviä hankkeita, artikkeleita, tapahtumia ja työkaluja koottuna yhdelle julkiselle sivustolle • Tavoitteena tehdä tutuksi ja jakaa tuloksia valtion työelämän kehittämisestä ja luoda yhteistä kuvaa uudistumiskykyisestä valtionhallinnosta Kenelle? • Valtiolla työskentelevät ja potentiaaliset työnhakijat Valtiolla.fi Yhteinen valtion työelämän kehittämissivusto #töissäSuomelle
 27. 27. Vastuullisuusraportoinnin ja –työn tuki 27 • Ministeriöitä, virastoja ja laitoksia kannustetaan laatimaan toiminnastaan vuosittain vastuullisuusraportti valtionhallinnon yhtenäisen raportointikehyksen mukaisesti. • Raportointikehys pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Raporteilla kuvataan, miten organisaatio edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja huomioi aiheuttamansa suorat vaikutukset toimintaympäristöönsä. • Valtiokonttori ylläpitää ja kehittää raportointikehystä. • Vastuullisuusraportoinnin tueksi Valtiokonttori järjestää koulutuksia, työpajoja ja muita tilaisuuksia. T3-toimiala
 28. 28. 5 Valtionavustuspalvelut- toimiala 28
 29. 29. Valtionavustuspalvelut 29 • Palvelemme valtionavustusten hakijoita ja avustuksia myöntäviä viranomaisia. • Tuotamme avustusten hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät verkkopalvelut sekä vastaamme niiden kehittämisestä ja käyttäjätuesta. • Palvelemme EU:n elpymisrahoitusta kanavoivia ministeriöitä ja viranomaisia. • Tuotamme tietojärjestelmäpalvelun, jonka avulla viranomaiset raportoivat varojen käyttöä. • Tehtävämme on valvoa varojen käyttöä sekä varmentaa, että toimimme lainsäädännön vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti.
 30. 30. 6 Valtiokonttori lukuina 30
 31. 31. 31 391 Henkilöstö (2021) Valtiokonttorin hallinnoimat valtiontakaukset ja -takuut yhteensä 37,5 miljardia euroa (6/2022) Vahingonkorvaushakemuksia (2022) noin 14 000 kpl 44,4 Henkilöstön keski-ikä (2021) 380 Henkilö- työvuosimäärä (2021) Valtionvelka 141,6 miljardia euroa (12/2022) Toimintamenot 42,4 miljoonaa euroa (2021) Korvaukset ja etuudet 242 miljoonaa euroa (2022) Asiakastyytyväisyys (2021) 8,9 64,2 % Naisia 35,8 % Miehiä
 32. 32. 7 Strategia 32
 33. 33. 33 Valtiokonttori – Tiedolla ja taidolla Toiminta-ajatus Olemme valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja ja tietojohtamisen uudistaja Palvelulupaus Toimintamme on läpinäkyvää, tehokasta ja asiakkaalle vaivatonta Arvot Yhteiskunnan ja asiakkaan hyvä Hyvinvointi ja kehitys
 34. 34. 34 Valtiokonttori – Tiedolla ja taidolla Edellytyksiä luovat strategiset tavoitteet 1. Toimimme vaikuttavasti ja tuotamme erinomaisen asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen 2. Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme Toiminnalliset strategiset tavoitteet 1. Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa 2. Tarjoamme nykyaikaiset korvaus- ja muut kansalaispalvelut 3. Tuotamme laadukkaat julkisen talouden ja valtion työelämän palvelut sekä edistämme tietojohtamista
 35. 35. 35 Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa • Hoidamme valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti, hyväksytyllä alhaisella riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. • Valtion velanhallinnassa katamme valtion budjettitalouden lainatarpeen ja minimoimme velasta aiheutuvat kustannukset hyväksyttäväksi katsotulla riskitasolla. • Turvaamme valtion antolainojen hallinnalla valtion saatavien ja niiden riskien hallinnan. 1
 36. 36. 36 2 Tarjoamme nykyaikaiset korvaus- ja muut kansalaispalvelut • Teemme digitaalisen palveluympäristömme valmiiksi.
 37. 37. 37 3 Tuotamme laadukkaat julkisen talouden ja valtion työelämän palvelut sekä edistämme tietojohtamista • Toimimme valtion taloushallinnossa luotettavasti ja tehokkaasti. • Mahdollistamme paremman päätöksenteon tarjoamalla julkisen sektorin reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi. • Tuemme valtion organisaatioita onnistumaan työn murroksessa.
 38. 38. 38 4 Toimimme vaikuttavasti ja tuotamme erinomaisen asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen • Toimimme valtion kokonaisedun hyväksi, tavoittelemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta. • Asiakkaamme ja muut sidosryhmät ovat tyytyväisiä tuottamiimme palveluihin, niiden uudistamiseen sekä asiakkaiden käytössä olevaan osaamiseemme. • Parannamme omaa ja asiakkaidemme tehokkuutta erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä.
 39. 39. 39 5 Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme • Esimiestemme ja työyhteisöjemme toiminta on esimerkillistä ja jokaisella on mahdollisuus onnistumiseen. • Edistämme osaltamme valtion yhteisiä henkilöstöjohtamisen tavoitteita: Osaamisen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen. • Kehitämme toimintaamme ketterästi. • Riskienhallinta, tietoturva ja tietosuoja ovat korkealla tasolla kaikessa toiminnassamme. • Vastuullisuutemme on kokonaisvaltaista: vastuullisuusraportointi toimii, eettisyys on korkealla tasolla, ympäristöasioissa olemme edelläkävijöitä.
 40. 40. 8 Lähihistorian merkkipaaluja 40
 41. 41. 41 Lähihistorian merkkipaaluja Valtiokonttorin palvelukeskus käynnistyi MMM:n lainojen hoito Valtiokonttoriin Valtion IT-Palvelukeskus Valtori 2014 2005 2007 2009
 42. 42. 42 Valtion eläketoimeenpano Kevaan Oikeudenkäyntien viivästymis- hyvitykset Valtiokonttorin vastuulle Kansalaisneuvonta Kouvolaan Valuuttakaupan keskittäminen Valtiokonttoriin Luottoluokitustehtävät Valtiokonttoriin Vahingonkorvausasioiden keskittäminen 2011 2013 2014
 43. 43. 43 Tapaturmavakuutuslain uudistus Digitalisaation tuki D9 Tapaturmavakuutuksen laiminlyöntimaksujen määrääminen Valtiokonttorin vastuulle Liikennevakuutuslain uudistus Liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksujen määrääminen Valtiokonttorin vastuulle Kieku ja Rondo Palkeisiin Suomi.fi Väestörekisterikeskukseen #Tietokiri vauhtiin Valtion työnantajakuva- ja rekrytointitehtävät, HR-prosessien kehittäminen ja tuki, Valtiolle.fi ja Tahti Palkeisiin CAF-laatutyö HAUSiin D9 määräaika päättyi 2016 2017 2018 Valtion matkavahinkoturva Kansalaisneuvonta Väestörekisterikeskukseen
 44. 44. 44 Reaaliaikainen talous, ohjausrooli Tutkihallintoa.fi Kuntatieto-ohjelma Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut lakisääteisiksi. Digitalisaation tuki D9-toiminto Väestörekisterikeskukseen. 2019 2020 Eläkevakuutuksen laiminlyöntimaksujen määrääminen Valtiokonttorin vastuulle Yritysten kustannustuen maksatus Valtiokonttoriin. Valtiokonttori siirtyi korona-pandemian vuoksi laajaan etätyöhön. 2021 Potilasvakuutuksen laiminlyöntimaksujen määrääminen Valtiokonttorin vastuulle
 45. 45. 45 Kiitos!

×