Anzeige

Vakoverstijgend werken met een digitale portfolio en driehoeksgesprekken

Stichting VO-content
18. Apr 2018
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Vakoverstijgend werken met een digitale portfolio en driehoeksgesprekken(20)

Anzeige

Más de Stichting VO-content(20)

Anzeige

Vakoverstijgend werken met een digitale portfolio en driehoeksgesprekken

 1. Werken aan vaardigheden Mariska van den Heuvel-Pouwen Inspiratiedag Midden VO-content 11-04-2018
 2. werken aan vaardigheden portfolio-site.nl
 3. aanleiding Waarom? - Vaardigheden in vmbo-b en vmbo-kader - Hoe vorm geven? - Leerlingen en docenten niet bewust - Werken vanuit taken → Doel: Leerlingen bewust laten worden van eigen kwaliteiten en kunnen daar waar nodig deze kwaliteiten in te zetten
 4. Hoe aangepakt? ● verschillende portfolio-tools in en buiten de school → te talig ● verschillende scholen benaderd ‘Hoe werken collega’s met vaardigheden en hoe leggen ze deze vast? ● werkgroep portfolio ● pilot portfolio van VO-content Vervolgens werkgroep opgericht en taken verdeeld en aan vaardigheden gekoppeld
 5. werkgroep ● Welke vaardigheden? ● Welke indicatoren? ● Reflecteren in werkgroep → raamwerk randvoorwaarden: facilitering taakuren èn uitroosteren stap 1 Raamwerk
 6. printscreen raamwerk in portfolio-site.nl
 7. stap 2 taken ● taken koppelen aan competenties → lesbrieven: vast format, koppeling competenties en indicatoren
 8. printscreen taak in portfolio stap 3 checken ● alle vaardigheden gedekt ● niet alle indicatoren gedekt → taken aanvullen → taken aanpassen en up-to-date houden → tip: verwijzen naar Google-drive
 9. stap 4 Delen met docenten en leerlingen tip 1: kopiëren als raamwerk klaar is tip 2: één aanspreekpersoon
 10. stap 5 aan de slag! Driehoeksgesprek ● taak: leerling bereidt driehoeksgesprek voor en maakt een presentatie ● resultaat: presentatie (met link naar portfolio) ● driehoeksgesprek ● beoordeling
 11. Driehoeksgesprekken: Een driehoeksgesprek is een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en leerling samen om tafel zitten. Wanneer leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in het sturen van hun leerproces kunnen ouders hier ook op een sturende of ondersteunende manier bij betrokken worden. https://www.youtube.com/watch?v =VjriXP4QJAc
 12. wat heeft het opgeleverd? ● Inzicht op eigen vaardigheden ● Centraal punt waar eigen producten van taken staan ● Leerling heeft de regie in handen over eigen leren ● Leerling heeft belangrijke rol in eigen leerproces aan ouders over te dragen ● bewustwording vaardigheden ● Mogelijkheid om toekomstgericht te gaan werken. ● Prettig een plek waarvanuit gewerkt wordt. ● Leerling staat centraal, ouder worden erbij betrokken leerlingen docenten ouders ● leerling aan het woord ● inzien portfolio ● positief!
 13. wat heeft nog aandacht nodig? ● etalage → eind van het jaar ● leerlingen die opstromen (tl) ● leerjaar 3 ● leerjaar 1 en 2, mentoren ● aanpassingen en aanvullingen ● ondersteuning bovenbouw docenten → proces en tool tip 1 Aanspreekpersoon ● voor collega’s → zowel aan begin als vervolg → continuïteit ● voor leerlingen → mentor ● vragenuurtje tip 2 Communicatie ● in en buiten de school (helpdesk VO-content)
 14. portfolio-site.nl per 1-8-18 beschikbaar Meer info? www.vo-content.nl
 15. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact met ons op! www.vo-content.nl info@vo-content.nl 030-232 48 22 @VOcontent
Anzeige