Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de UKK-instituutti(20)

Lasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys. Mari Leppänen

 1. Lasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys Mari Leppänen, TtT Terve urheilija -iltaseminaari 11.11.2020 Mitä tuoreet tutkimukset kertovat?
 2. Sisältö 2 • Liikuntavammojen yleisyys 11–15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla (Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimus) • Urheiluvammat lasten jalkapallossa (Terve Futaaja -tutkimus)
 3. Suomessa sattuu n. 430 000liikuntatapaturmaa / vuosi 3
 4. Liikuntatapaturmat Suomessa • Suomessa sattuu vuosittain n. 430 000 liikuntatapaturmaa. • Liikuntatapaturmat ovat viime vuosina lisääntyneet. • Eniten liikuntatapaturmia sattuu lapsille ja nuorille. 4
 5. Liikunnassa loukkaantuneiden osuus 56 % pojista ja 57 % tytöistä ilmoitti loukkaantuneensa liikunnan yhteydessä edeltävän 12 kk aikana Parkkari, Kannus ja Leppänen 2019
 6. Liikuntavammat ovat lisääntyneet Parkkari, Kannus ja Leppänen 2019 Vammat yleistyneet kaikissa kolmessa toimintaympäristössä!
 7. Loukkaantumiset lajeittain: pojat 7 Parkkari ym. 2016
 8. Loukkaantumiset lajeittain: tytöt 8 Parkkari ym. 2016
 9. Urheiluvammat lasten jalkapallossa
 10. Äkilliset vammat lasten jalkapallossa 10 Terve Futaaja -tutkimus: 730 pelaajaa (9–14-v.), 20 viikon seuranta. Sokka ym. 2020
 11. Rasitusvammat lasten jalkapallossa 11 Prevalenssi(%) Kaikki Pojat Tytöt 15 0 30 25 20 10 5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Viikko 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Viikko 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Viikko Kaikkien rasitusvammojen esiintyvyys (vaalea alue) ja vakavien rasitusvammojen esiintyvyys (tumma alue) seurannan aikana. 47 % pelaajista koki rasitusvamman, 31 %:lla vamma aiheutti merkittävää haittaa Leppänen ym. 2019 Keskimääräinen esiintyvyys: 13 % (vakavien vammojen esiintyvyys 6 %)
 12. 12 Joka viikko: 3/20 pelaajalla oli rasitusvamman oireita 1/20 pelaajalla oli merkittävää haittaa aiheuttava rasitusvamma.
 13. 13 Pojat Polvi Kantapää 9–11v. Prevallenssi(%) 12–14v. Prevalenssi(%) Tytöt 2 10 12 204 6 8 14 16 18 9–11v. Prevalenssi(%) 12–14v. Prevalenssi(%) 2 10 12 204 6 8 14 16 18 Viikko Viikko 10 5 0 15 20 10 5 0 15 20 10 5 0 15 20 10 5 0 15 20 Keskimääräinen esiintyvyys • Polven rasitusvammat 6 % (vakavat vammat 2 %) • Kantapään rasitusvammat 3 % (vakavat vammat 1 %) Leppänen ym. 2019
 14. Tiivistelmä • Liikuntavammat ovat viime vuosina yleistyneet • Suuri osa lasten ja nuorten vammoista on lieviä… • … mutta vakavilla ja toistuvilla vammoilla on pitkäaikaisia haittavaikutuksia. • Rasitusvammat yleisiä kasvuikäisillä ja aiheuttavat huomattavaa haittaa urheilulle ja liikkumiselle. 14
 15. www.terveurheilija.fi 15
 16. Kirjallisuutta • Leppänen M, Pasanen K, Clarsen B, Kannus P, Bahr R, Parkkari J, Haapasalo H, Vasankari T. Overuse injuries are prevalent in children's competitive football: a prospective study using the OSTRC Overuse Injury Questionnaire. Br J Sports Med. 2019;53(3):165-171. • Parkkari, Kannus ja Leppänen. 2019. Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa. Kokko & Martin (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen suomessa. LIITU 2018 -tutkimuksen tuloksia. VLN 2019:1. • Parkkari, Räisänen, Pasanen ja Rimpelä. Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa. Kokko & Mehtälä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. VLN 2016:4. • Sokka, Hilska, Vasankari, Leppänen, Kannus, Parkkari, Haapasalo, Forsman, Raitanen, Pasanen. Females Sustain more Ankle Injuries than Males in Youth Football. Int J Sports Med, Published online: 2020-07-20. • www.terveurheilija.fi 16
 17. Kiitos! Thank you! Mari.Leppanen@ukkinstituutti.fi : mari_leppanen
Anzeige