Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Último(20)

Toimialaseminaari 180515 kunteko

 1. Kunteko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma kunteko@kt.fi Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu Projektipäällikkö Anniina Tuomi Etunimi.sukunimi@kt.fi
 2. Esityksen rakenne • Ohjelman taustaa, ohjelman suuntaviivat • Mitä tuloksellisuus tarkoittaa kunta-alalla? • Ohjelman esittely • Tilanne 5/2015 ja kokemukset
 3. Pääneuvotteluryhmän suuntaviivat kunta- alan työelämän kehittämisohjelmalle: • Tavoitteeksi tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen • Jatkoksi kunta-alalla jo tehdylle tuottavuus- ja tuloksellisuustyölle • Lähtökohdaksi kuntaorganisaatioiden omista tarpeista lähtevät kehityshankkeet ja niiden tukeminen • Kohderyhmäksi kaikentyyppiset ja -kokoiset kuntaorganisaatiot • Sateenvarjona kansallinen Työelämä 2020 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Kunta-alan koulutetun hoitohenkilöstön KoHo ry Kunta-alan unioni
 4. Kuntatyön tuloksellisuus syntyy kehittämällä Vaikuttavuus Palvelujen laatu Työelämän laatu ja henkilöstön aikaansaannoskyky Tuottavuus, taloudellisuus ja prosessin sujuvuus Lähteet: Vm (2014) Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen käsikirja, KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen tuloksellisuuskampanja 2011 - 2014
 5. Suoran asiakastyön osuus työajasta nousi 47 prosentista 67 prosenttiin tuotteistamalla ja yhteistoiminnallisella kehittämisellä Vaasan ikäkeskuksen virikeyksikössä. Sairauspoissaolot laskuun ergonomiaan ja työhyvinvointiin satsaamalla Rovaniemellä. Vuodeosastolle (35 työntekijää) saatiin käytännössä kaksi työntekijää lisää joka päiväksi. Hyvällä yhteistyöllä ja osaamisella ammatillisen koulutuksen laatu- palkinto ja tuloksellisuutta myös vaikeina aikoihin Pohjois- Karjalan koulutus- kuntayhtymässä. ”Meillä on henkilöstö, jolla on kova yritys. Ammattinsa osaavat opettajat ja muu henkilöstö ovat tämän takana. - - Emme ole eri veneessä vaan kuljemme yhdessä samassa veneessä.” Ilkka Pirskanen PKKKY 200 toteutettua kehittämisideaa ja yli miljoonan tuottavuushyöty henkilöstö- lähtöisellä tuottavuuden kehittämisellä Hollolassa Yhteistoiminnallista kehittämistä ja hyviä tuloksia kaikilla viidellä työelämän kehittämisen ulottuvuudella Kustaankartanon palvelukeskuksessa KUNTA-ALALLA KEHITETÄÄN, KÄYTÄNTÖJÄ JA ESIMERKKEJÄ LÖYTYY
 6. Startissa, keväällä 2015 kunta- organisaatiot asemoivat itsensä näin 6 Tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä 48 % Tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä 48 % Tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä 4 % Työelämän laadun kehittämisessä 54 % Työelämän laadun kehittämisessä 43 % Työelämän laadun kehittämisessä 3 % Lähde: Tuloksellisuuskysely 2015)
 7. Kunteko 2020 ohjelman tavoitteet, toimenpiteet ja budjetti
 8. Ohjelman kuusi tavoitetta 1. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehitystyö (kehittämisteot, -tarinat ja käytännöt) 2. Levittää alan vaikuttavia käytäntöjä 3. Parantaa kehittämisosaamista kuntakentässä 4. Käynnistää ja tukea uutta kehittämistoimintaa 5. Syventää oppimista kuntakentästä nousevista teemoista (vertaisoppiminen, verkostot) 6. Tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita 8
 9. Seitsemän toimintamuotoa 1. Tekojen Tori (ohjelman internetsivusto ja verkostoitumisen areena) – Tiedottaminen ja viestintä, ilmoittautuminen mukaan ohjelmaan eri toimintoihin, kehittämistarinat ja vaikuttavat käytännöt, videot, verkostojen kohtauspaikka, tietoa työelämän kehittämisestä ja rahoitusmahdollisuuksista, keskustelumahdollisuus…. 2. Vaikuttavat käytännöt (+ vuosittain TOP 10 –kuvaukset) 3. Oppimisverkostot (erilaiset teemat, esim. työsuojelu, muutosjohtaminen) 4. Kehittämisverkostot asiantuntijan johdolla 5. Kehittämistyön tuki ja sparraus kuntatyöpaikoille asiantuntijan avulla (1 pvä) 6. Sisäisten kehittäjien koulutus (2 päivää) 7. Tutkimusyhteistyö Lisäksi viestintä ja muut osahankkeet 9
 10. Minkälaista kehittämistä tavoitellaan? 10 1. kohteena on koko kunta, kuntakonserni, kuntayhtymä, kunnan omistama yhtiö tai niiden osa 2. lähtee kuntaorganisaation omista kehittämistarpeista 3. tavoitteena edistää samanaikaisesti tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua 4. yhteistoiminnallinen kehittäminen (johto ja henkilöstö) 5. pieni, arkinen parannus tai laajempi kehittämishanke tai innovatiivinen ja toimialarajat ylittävä palveluratkaisu 6. kehittämiseen kuuluu sekä parhaitten kokemusten ja oppien soveltaminen omaan toimintaan että kokemusten jakaminen toisille 7. tavoitteena ei ole henkilöstön lomauttaminen tai irtisanominen 8. tavoitteena edetä omalla kehittämispolulla (hyvä perustaso – kehittäjät – edelläkävijät)
 11. Kehittäjäpooli: kehittämisverkostot • Käynnistetään: – jonkin kokonaan uuden asian kehittämiseksi ja kokeilemiseksi – jonkin toiminnon kehittämistyön tueksi. • Edullinen tapa tukea kuntatyöpaikoilla jo käynnissä olevaa tai käynnistettävää kehittämistä • Vertaisoppiminen ja kokemusten vaihto keskiössä • kokoontuu parin kuukauden välein vaihtamaan kokemuksia asiantuntijan johdolla • Verkostossa mukana 4-10 kunta-alan organisaatiota • Käynnistämisen jälkeen kehittämisverkosto organisoi toimintansa itsenäisesti ja omakustanteisesti (sopimukset) 11
 12. Kehittäjäpooli: sparraus • kehittämistyön tuki ja sparraus kuntatyöpaikalle • 2-7 h kestävä neuvonta oman kehittämistyön alku- tai käynnistysvaiheessa, kehittämisen suvantovaiheessa tai mietittäessä kehittämistyön jatkoaskelia • Sparrauksessa hyödynnetään erikseen laadittavaa Kehittämispolku-mallia, jonka käyttäjiksi kehittäjäpooliin valitut koulutetaan • Asiantuntija kontaktoi, kysyy lisätietoja tarpeesta, valmistelee tapaamisen, esittää jatkoehdotukset, raportoi • Jatkotyöstä asiantuntijan johdolla sovitaan erikseen 12
 13. Kuntekon oppimisverkostoista enemmän tietoa kiinnostavista teemoista • Kuntekon yhteistyökumppanit organisoivat kiinnostavista teemoista oppimisverkostoja, joihin halukkaat voivat ilmoittautua • Oppimisverkostojen toimintaan voi osallistua haluamallaan tavalla – kevyemmin seuraamalla, mitä uutta alueella on keksitty ja tutkittu, tai menemällä tiiviimmin mukaan verkoston toimintaan 13 Seurataan ajankohtaisviestejä, seminaariesityksiä Osallistutaan keskusteluihin, työpajoihin, raateihin Hyödynnetään asiantuntijoiden osaamista tai mennään mukaan hankkeisiin Osaamisen hyödyntäminen omalla työpaikalla Kunteko käynnistää 10 -12 oppimisverkostoa vuosina 2015 - 2020
 14. Oppimisverkostot Kunteko 2020 14 Kuntatyöyhteisöt - kehittämisen tekijät - kunnat, kuntakonsernit, kuntayhtymät, kuntien yhtiöt ja niiden osat Liittyminen ohjelmaan Tekojen torilla Verkostoitumisareena Kehittämisverkostot Kehittämistyön tuki ja sparraus Kunteko-ohjelmaryhmä Pääneuvotteluryhmä Sisäisten kehittäjien koulutus Yhteistyökumppanit Vaikuttavat teot Kuntien omat kehittämishankkeet Asiantuntijat, tutkijat Kunteko– viestintäryhmä Kuntien johtoa ja henkilöstön edustajia Neuvonantajisto Teemat Kunta-alan työelämän kehittämisohjelman Kunteko 2020:n, toimintatapa ja organisointi
 15. Vuoteen 2020… • internetsivustolla 1000 vaikuttavaa tai kiinnostavaa kehittämistarinaa • sisäisiä kehittäjiä koulutettu 2000 • kuntatyöpaikoille tehty 400 neuvonta- ja sparrauskäyntiä • oppimisverkostoja käynnissä 12 • kehittämisverkostoja 60 ja niihin osallistuu yli 300 kuntaorganisaatiota • erilaisia julkaisuja, opinnäytteitä ja tutkimuksia on 20 • työelämän kehittämiseen tarkoitettu kehittämispolku -tuote on kaikkien käytettävissä • ilmestynyt 1000 juttua • käyty 1000 kuntatyöpaikalla • syntynyt toimintamalleja toimialakohtaiseen työelämän kehittämiseen hyödynnettäväksi myös muilla aloilla 15
 16. Kunteko 1.1.2015-31.12.2017 kustannukset ja rahoitus Kustannuslajit Euroa Palkkakustannukset 409 500 Ostopalvelut 797 000 Matkakustannukset 78 000 Flat rate 15% 61 425 Yhteensä 1 345 925 - josta ESR (73,5%) 989 255 - josta Kuntatyönantajat (kuntien rahoitus eli tuensaajan oma rahoitus) 178 336 - josta muu julkinen (järjestöt) 178 334 Lisäksi osahankkeista lisärahoitusta + toimenpiteitä
 17. Miten mukaan Kuntekoon? Tilannekatsaus lyhyesti
 18. 18 Koko kunnan tai kuntayhtymän hankkeet ja ohjelmat Koko toimialan, toiminnon tai useamman yksikön kehityshankkeet Yksittäisten työyhteisöjen ja yksikköjen hankkeet ja kehitystarinat Kunkin kehitysteon vastuuhenkilö tarinan kertojaksi Mukaan kehitystarinoin: koko organisaation, toimialojen ja työyhteisöjen kehitysteoilla
 19. Miten mukaan Kuntekoon? Päätös mukaan lähtemisestä Yhteyshenkilön nimeäminen Valmius ilmoittautua kehitystarinoin mukaan, kun Tekojen tori avataan yhteyshenkilö ja kehitystarinoiden kertojat saavat ajankohtaisviestit 19
 20. Tilanne ja kokemukset - Valmisteluvaihe 1-5/2015 - Tiedottaminen: KT + järjestöt - Kuntakäynnit (20 ennen kesää): johto + henkilöstön edustajat - Internetsivujen (Tekojen Tori) rakentaminen - Markkinointiviestintä: ilme, ydinviestit ja viestintäsuunnitelma - Kehittäjäpoolin kilpailuttaminen: kehittämisverkostot ja sparraus - Sisäisten kehittäjien koulutusten suunnittelu ja kilpailutus - Oppimisverkosto: neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa - Neuvonantajiston kokoaminen - Seuranta, dokumentointi - Käynnistyminen 8/2015 – Mukana etujoukoissa: Vantaa, Oulunkaaren kuntayhtymä, Salo, Utajärvi, Rovaniemi, Hollola, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Vahvuudet: - Hyvä suunnittelu, sitoutuminen, kontaktit kuntakenttään Haasteet - Rakenteelliset uudistukset, kuntatalouden tilanne, hallitusohjelma…? 20
 21. 21 Kunteko: Tekojen tori ja slogan
 22. Kiitos Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu Sukunimi.etunimi@kt.fi Puh. 050 572 4620 22

Hinweis der Redaktion

 1. 4
Anzeige