arvot arvokasvatus viktor frankl logotherapy and existential analysis pedagoginen rakkaus elämän tarkoitus logotheory logotherapy tunnustusasenteet kunnioitus arvostus kasvatus meaning tarkoituksen tahto henkinen hyvinvointi vastuullisuus logoterapia kasvatusvastuu tunnustus tahto tarkoitukseen vastuullinen ihmisyys opettajan vastuu hyvä elämä spirituality kasvatuksen tarkoitus logophilosophy meaning-centered meaning-centered theory kasvatusvaikutus yhteinen hyvä nuoret adolescence purpose objektiiviset arvot henkinen uhmavoima kasvatuksellinen rakkaus henkisyys logoteoria rakkaus tarkoituksellisuus kasvattajan vastuu kasvatusvaikuttaminen kasvatussuhde philosophy of education educational philosophy human spirit personal spirituality defiant power of the human spirit meaning and purpose in life will to meaning spiritual capabilities kasvatuksen päämäärä opettajuus opettajan velvollisuudet max scheler hyvyys philosophical practice phenomenological philosophy spiritual spirit existential analysis ihmissuhde ihmiskäsitys hyvään yllyttäminen kohtaaminen väkivalta prevention suicide love elämän merkitys arvofilosofia universaalit arvot kärsimys kriisit kohtaloniskut itsearvostus kauneus eettinen toimintakyky eettisyys logos elämänfilosofia olemassaolon tarkoitus onnellisuus mielekkyys merkityksellisyys kasvatusfilosofia spiritual growth spiritual skills meaning-centered philosophy education higher education consciousness awareness existential crisis existential vacuum ethical intuition emotional intuition conscience ethicality self-distancing self-transcendence existential phenomenology opetuksen tavoitteet vapaa tahto henkinen kasvu ordo amoris esteem respect lauri rauhala recognitive attitudes recognition personhood concept of the human kasvatusvalta philosophy psychotherapy tarkoitus arvokas hyvä eksistenssianalyysi tarkoituksettomuus itsetuhoisuus philosophical anthropology phenomenological practice phenomenology responsibility value power pleasure suffering happiness maening and purpose ltea kasvuyhteisö kasvatuspäämäärä esimerkki kasvatusyhteistyö persoona asenteet lapset pahoinpitely werte sinn purposes meanings values existential self-destruction youth violence and abuse
Mehr anzeigen