Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto

TIEKE Finnish Information Society Development Centre
TIEKE Finnish Information Society Development CentreTIEKE Finnish Information Society Development Centre
T I E K E
Osuva taidot – valtakunnallinen osaamismerkistö digitaitojen
tunnistamiseen ja tunnustamiseen
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
digiosaaminen@tieke.fi
Twitter: @tiekery
2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2
 Oulun ammattikorkeakoulu – koordinaattori
 Hämeen ammattikorkeakoulu
 TIEKE
 Suomen eOppimiskeskus
 Omnia
 Kiipulan ammattiopisto
 Koulutuskeskus Salpaus
 Luksia
 Koulutuskuntayhtymä OSAO
 Sedu
 Opintokeskus Sivis
 Lisäksi mukana:
• Opetushallitus
• DVV
• Ahjolan kansalaisopisto
Taustalla Osuvat taidot –hankeverkosto (1.8.2019 – 31.12.2021)
2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
Arvioitiin ja verrattiin viitekehyksiä ja niiden sisältöjä
ePerusteet
• Opetussuunnitelmien,
tutkintojen ja koulutusten
perusteet
varhaiskasvatuksesta
toiselle asteelle
DigComp
• Viisi keskeistä
digikompetenssia
• Tiedon haku ja hallinta,
viestintä ja yhteistoiminta,
sisällön tuottaminen,
turvallisuus,
ongelmanratkaisu-taidot
Osaaminen 2035
• Osaamisen
ennakointifoorumi
• geneerinen osaaminen
• yleinen työelämäosaaminen
• kansalaisen digiosaaminen
1.Digitaitotasot
• DiKATA-hankkeessa
määritellyt digitaitotasot
Osaamismerkistöjen taustalla kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä
Vertaillaan viitekehyksiä, sanoitetaan osaaminen
Osuvat taidot -osaamismerkistö
Ongelmanratkaisija (K5)
• Suunnitelmallinen työskentely
Hyötykäyttäjä (H4)
• Oman työn organisointi
Yhteistyöskentelijä (H3)
• Yhteistyö
Digiosaaja (T2)
• Minä digiosaajana
Perusosaaja (T1)
• Laitteiden valinta ja käyttö
• Tiedonhaku ja –arviointi
• Turvallinen toiminta
• Vastuullinen toiminta
• Viestintä ja asiointi
• Sovellusten käyttö ja hallinta
Osaamismerkistö kattaa ammatillisen koulutuksen Toiminta
digitaalisessa ympäristössä (TDY) osa-alueen pakolliset
osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. Yllä arvosanat T1 –
K5 vastaavat kyseisen osa-alueen arvosanoja.
2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2022 5
Perusosaaja
• tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti,
puhelin)
• käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja –asetuksia
• tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon
Laitteen käynnistys, verkkoyhteydet,
päivitykset, käyttötarkoituksen perustelu
• etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet)
• hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
• arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta
• tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen
Tekijänoikeudet, tiedon ja sivustojen
luotettavuus,
Toiminnallinen tehtävä (tiedon haku,
selaimen välilehdet, kuva)
• tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
• suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja
haittaohjelmien estäminen)
• tunnistaa, kun tietoturvaa on loukattu ja tietää miten toimia
Laitteiden suojaus, virus- ja haittaohjelmat,
digihuijaus
Toiminnallinen tehtävä (salasanalause)
• tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja
hyvinvointiin
• käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
• ottaa huomioon tekijänoikeudet tiedon käyttämisessä ja jakamisessa
• luoda ja muokkaa kuvallista digitaalista sisältöä (esitysgrafiikka) tekijänoikeuksia
noudattaen
Toimiminen sosiaalisessa mediassa (tavat,
kuvat), verkkokiusaaminen
Toiminnallinen tehtävä (diaesitys
digihyvinvoinnista)
• tunnistaa oikeutensa ja vastuunsa omien tietojen luovuttamisessa sähköisiin palveluihin
• käyttää sähköisiä asiointipalveluja
• tunnistaa vahvan tunnistautumisen menetelmiä
• suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
• tunnistaa tietosuojan periaatteita ja noudattaa niitä
• käyttää sähköpostia ja sen perustoimintoja
Vahva tunnistautuminen, turvallisuus,
julkiset asiointipalvelut, sähköposti, GDPR
Toiminnallinen tehtävä (sähköposti, jossa
liite)
• valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia
• tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja
• tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja
• tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa
• käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa
Tiedostokoot ja –muodot
Toiminnalliset tehtävät (tekstinkäsittely ja
taulukkolaskenta)
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2022 6
Monivalinnat
• digitaalinen identiteetti
• henkilökohtainen ja ammatillinen
läsnäolo sosiaalisessa mediassa
Toiminnallinen tehtävä
• oma digitaalinen osaaminen
• hallita ja suojata omaa digitaalista
identiteettiään
• tunnistaa digitaaliseen
jalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä
• erottaa henkilökohtaisen ja
ammatillisen läsnäolon
digitaalisissa ympäristöissä
• tunnistaa omaa digitaalista
osaamistaan ja sen
kehittämistarpeita
Digiosaaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2022 7
Monivalinta
• Creative commons –lisenssit
Toiminnalliset tehtävät
• tekijänoikeudet (Kopiraittilan
käyttö)
• verkkokokoukseen osallistuminen
• verkkokokouksen hyvät käytännöt
• käyttää digitaalisia työkaluja
yhteistyöhön ja -tuottamiseen
• muokkaa, yhdistää ja kehittää
digitaalisia sisältöjä uuteen
muotoon
• varastoi, siirtää ja jakaa digitaalista
sisältöä digitaalisten työkalujen
avulla
• hyödyntää ja valitsee
tarkoituksenmukaisia
tekijänoikeuksiin liittyviä lisenssejä
Yhteistyöskentelijä
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2022 8
Monivalinnat
• ajan- ja tehtävienhallinta
• digihyvinvointi
• digiteknologioiden vaikutus
terveyteen
Toiminnallinen tehtävä
• kalenterin luominen ja
kalenteritapahtumat
• digihyvinvointia edistävät asiat
• käyttää erilaisia sovelluksia työn
organisointiin
• edistää omaa digihyvinvointiaan
hyödyntämällä tietotyön hyviä
käytäntöjä
• hyödyntää itsensä johtamisen
(itsesäätely ja ajanhallinta)
apuvälineitä
Hyötykäyttäjä
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2022 9
Toiminnalliset tehtävät
• teknologioiden hyödyntäminen
erilaisissa tilanteissa
• ohje vastuullisesta ja turvallisesta
toiminnasta sosiaalisessa
mediassa ja digitaalisessa
ympäristössä
• ohjevideo etäkokoukseen
osallistumisesta
• tunnistaa itsenäisesti haasteita
digitaalisissa ympäristöissä
• tunnistaa uusien teknologioiden
tuomia mahdollisuuksia työssä ja
arjessa
• käyttää digitaalista teknologiaa
monipuolisesti tiedon etsimiseen,
tarkasteluun ja uuden tiedon
tuottamiseen
• ratkaista ongelmatilanteita
suunnitelmallisesti ja tehdä
perusteltuja kehittämisehdotuksia
Ongelmanratkaisija
2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 Merkkikohtaiset hakemuslomakkeet
 Monivalinta- ja toiminnalliset tehtävät
 Arvioijan ohjeet
Osaaminen osoitetaan merkkihakemuksilla
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2022 11
Versio 0.3
• 2420 osaamismerkkiä
• 379 metamerkkiä
Versio 0.2
• 1899 osaamismerkkiä
• 627 metamerkkiä
Hankeaikana myönnettiin yli 5000 osaamismerkkiä
Osuvat taidot –osaamismerkkien
myöntäminen ja suorittaminen
2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
 Kouluttajakoulutus
 verkkokoulutus tai tallenteilta
 Open Badge Factoryn käyttöönotto
 Pro-lisenssi, verkostoituminen TIEKEn kanssa
 Osaamismerkistön tilaaminen
 TIEKE jakaa osaamismerkistön linkkeinä
organisaatiolle
 Jaetun merkistön käyttöönotto
 Merkistön viimeistely organisaation OBF:yssä
 Organisaatio on valmis myöntämään Osuvat
taidot –osaamismerkkejä
 Lisää prosessista TIEKEn verkkosivuilla
Näin organisaatio pääsee myöntämään osaamismerkkejä
2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14
 Digiosaaminen todennetaan
osaamismerkkihakemuksilla
 Osallistuminen koulutukseen
 Itseopiskelu
 Halu osoittaa aiemmin hankittua osaamista.
 Rekisteröityminen Open Badge Passporttiin
 maksuton pilvipalvelu tai mobiilisovellus
 Osaamismerkkihakemus
 Hyväksytty, hylätty tai pyydetty täydentämään
 Hyväksytyt osaamismerkit otetaan vastaan Open
Badge Passportissa
 Merkin voi avata julkiseksi ja jakaa eteenpäin, esim.
linkkinä tai LinkedIniin
 Merkkien suorittajien motivointi
 Miksi osaamismerkit?
Osuvat taidot digiosaamisen osaamismerkkien suorittaminen
Digitaitomerkistön verkkosivut: tieke.fi/digitaitomerkistö
Kysy lisää TIEKEstä: digiosaaminen@tieke.fi
1 von 15

Recomendados

Chat osana asiakaspalvelua von
Chat osana asiakaspalveluaChat osana asiakaspalvelua
Chat osana asiakaspalveluaIna Finland Oy
1.5K views19 Folien
Sujuvaa asiakaspalvelua sähköpostilla von
Sujuvaa asiakaspalvelua sähköpostillaSujuvaa asiakaspalvelua sähköpostilla
Sujuvaa asiakaspalvelua sähköpostillaEnerzia Koulutus ja Viestintä
3.3K views33 Folien
Verkkouutisen kirjoittamisen pikaopas von
Verkkouutisen kirjoittamisen pikaopasVerkkouutisen kirjoittamisen pikaopas
Verkkouutisen kirjoittamisen pikaopasMaisa Hopeakunnas
2.2K views16 Folien
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset von
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymyksetLinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymyksetUraristeys
61.5K views12 Folien
Kohti digirohkeutta von
Kohti digirohkeuttaKohti digirohkeutta
Kohti digirohkeuttaMatleena Laakso
68 views26 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa von
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationaK niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationaJussi-Pekka Erkkola
1.2K views19 Folien
Introducing Program Management von
Introducing Program ManagementIntroducing Program Management
Introducing Program ManagementOptimizely
1.2K views27 Folien
Myynnin ja markkinoinnin sunnittelu von
Myynnin ja markkinoinnin sunnitteluMyynnin ja markkinoinnin sunnittelu
Myynnin ja markkinoinnin sunnitteluAvantium Partner
4.8K views25 Folien
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
397 views42 Folien
Aktivoivia opetusmenetelmiä von
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
57.5K views74 Folien
Hyva opetusvideo 12.2.21 von
Hyva opetusvideo 12.2.21Hyva opetusvideo 12.2.21
Hyva opetusvideo 12.2.21Matleena Laakso
698 views55 Folien

Was ist angesagt?(20)

K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa von Jussi-Pekka Erkkola
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationaK niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa
K niin kuin ketterä - Kesko ketteränä organisaationa
Jussi-Pekka Erkkola1.2K views
Introducing Program Management von Optimizely
Introducing Program ManagementIntroducing Program Management
Introducing Program Management
Optimizely1.2K views
Myynnin ja markkinoinnin sunnittelu von Avantium Partner
Myynnin ja markkinoinnin sunnitteluMyynnin ja markkinoinnin sunnittelu
Myynnin ja markkinoinnin sunnittelu
Avantium Partner4.8K views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktivoivia opetusmenetelmiä von Anu Ylitalo
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo57.5K views
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx von Ville Tolvanen
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen133 views
Oppimaan oppiminen von MaijaKnutti
Oppimaan oppiminenOppimaan oppiminen
Oppimaan oppiminen
MaijaKnutti6.9K views
Tizimlar va signallarni qayta ishlash_14-ma'ruza (Systems and Digital Signal ... von Mukhriddin Mukhiddinov
Tizimlar va signallarni qayta ishlash_14-ma'ruza (Systems and Digital Signal ...Tizimlar va signallarni qayta ishlash_14-ma'ruza (Systems and Digital Signal ...
Tizimlar va signallarni qayta ishlash_14-ma'ruza (Systems and Digital Signal ...
Laurea, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015 von Taneli Heinonen
Laurea, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015Laurea, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015
Laurea, Palvelumuotoilun menetelmät 7.11.2015
Taneli Heinonen2.5K views
Saatavuus Kilpailukeinona von Aspaope
Saatavuus KilpailukeinonaSaatavuus Kilpailukeinona
Saatavuus Kilpailukeinona
Aspaope3.5K views
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous? von Joonas Jokinen
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Joonas Jokinen9.6K views
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020 von Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Matleena Laakso1.2K views
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23 von Matleena Laakso
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Matleena Laakso93 views

Similar a Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto

Tvt osaaminen 05062012 von
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012merjasj
706 views21 Folien
Tvt osaaminen 08022012 von
Tvt osaaminen 08022012Tvt osaaminen 08022012
Tvt osaaminen 08022012merjasj
745 views19 Folien
Osuvat taidot hh110220 von
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220Sanna Brauer
130 views36 Folien
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit von
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteeritOsuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteeritSanna Brauer
313 views47 Folien
Digikompassi ja digisivistys von
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysHarto Pönkä
51 views24 Folien

Similar a Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto(20)

Tvt osaaminen 05062012 von merjasj
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012
merjasj706 views
Tvt osaaminen 08022012 von merjasj
Tvt osaaminen 08022012Tvt osaaminen 08022012
Tvt osaaminen 08022012
merjasj745 views
Osuvat taidot hh110220 von Sanna Brauer
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220
Sanna Brauer130 views
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit von Sanna Brauer
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteeritOsuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Sanna Brauer313 views
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa von Irma Mänty
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Irma Mänty162 views
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020 von Olli Pitkänen
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Olli Pitkänen558 views
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021 von Verke
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Verke94 views
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto von Ebax Ltd
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkostoMetsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto
Ebax Ltd376 views
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 von Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso349 views
Digisyke esr60v katsaus von Timo Rainio
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsaus
Timo Rainio254 views
Tuusula 27.8.2021 nuorten kohtaaminen verkossa ja osallisuus von Verke
Tuusula 27.8.2021  nuorten kohtaaminen verkossa ja osallisuusTuusula 27.8.2021  nuorten kohtaaminen verkossa ja osallisuus
Tuusula 27.8.2021 nuorten kohtaaminen verkossa ja osallisuus
Verke85 views

Más de TIEKE Finnish Information Society Development Centre

TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen von
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE Finnish Information Society Development Centre
117 views33 Folien
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen von
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKE Finnish Information Society Development Centre
3.3K views52 Folien

Más de TIEKE Finnish Information Society Development Centre(20)

Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto

 • 1. T I E K E Osuva taidot – valtakunnallinen osaamismerkistö digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry digiosaaminen@tieke.fi Twitter: @tiekery
 • 2. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2  Oulun ammattikorkeakoulu – koordinaattori  Hämeen ammattikorkeakoulu  TIEKE  Suomen eOppimiskeskus  Omnia  Kiipulan ammattiopisto  Koulutuskeskus Salpaus  Luksia  Koulutuskuntayhtymä OSAO  Sedu  Opintokeskus Sivis  Lisäksi mukana: • Opetushallitus • DVV • Ahjolan kansalaisopisto Taustalla Osuvat taidot –hankeverkosto (1.8.2019 – 31.12.2021)
 • 3. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3 Arvioitiin ja verrattiin viitekehyksiä ja niiden sisältöjä ePerusteet • Opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle DigComp • Viisi keskeistä digikompetenssia • Tiedon haku ja hallinta, viestintä ja yhteistoiminta, sisällön tuottaminen, turvallisuus, ongelmanratkaisu-taidot Osaaminen 2035 • Osaamisen ennakointifoorumi • geneerinen osaaminen • yleinen työelämäosaaminen • kansalaisen digiosaaminen 1.Digitaitotasot • DiKATA-hankkeessa määritellyt digitaitotasot Osaamismerkistöjen taustalla kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä Vertaillaan viitekehyksiä, sanoitetaan osaaminen
 • 4. Osuvat taidot -osaamismerkistö Ongelmanratkaisija (K5) • Suunnitelmallinen työskentely Hyötykäyttäjä (H4) • Oman työn organisointi Yhteistyöskentelijä (H3) • Yhteistyö Digiosaaja (T2) • Minä digiosaajana Perusosaaja (T1) • Laitteiden valinta ja käyttö • Tiedonhaku ja –arviointi • Turvallinen toiminta • Vastuullinen toiminta • Viestintä ja asiointi • Sovellusten käyttö ja hallinta Osaamismerkistö kattaa ammatillisen koulutuksen Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. Yllä arvosanat T1 – K5 vastaavat kyseisen osa-alueen arvosanoja. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 • 5. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 5 Perusosaaja • tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti, puhelin) • käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja –asetuksia • tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon Laitteen käynnistys, verkkoyhteydet, päivitykset, käyttötarkoituksen perustelu • etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet) • hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video) • arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta • tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen Tekijänoikeudet, tiedon ja sivustojen luotettavuus, Toiminnallinen tehtävä (tiedon haku, selaimen välilehdet, kuva) • tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia • suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja haittaohjelmien estäminen) • tunnistaa, kun tietoturvaa on loukattu ja tietää miten toimia Laitteiden suojaus, virus- ja haittaohjelmat, digihuijaus Toiminnallinen tehtävä (salasanalause) • tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin • käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti • ottaa huomioon tekijänoikeudet tiedon käyttämisessä ja jakamisessa • luoda ja muokkaa kuvallista digitaalista sisältöä (esitysgrafiikka) tekijänoikeuksia noudattaen Toimiminen sosiaalisessa mediassa (tavat, kuvat), verkkokiusaaminen Toiminnallinen tehtävä (diaesitys digihyvinvoinnista) • tunnistaa oikeutensa ja vastuunsa omien tietojen luovuttamisessa sähköisiin palveluihin • käyttää sähköisiä asiointipalveluja • tunnistaa vahvan tunnistautumisen menetelmiä • suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään • tunnistaa tietosuojan periaatteita ja noudattaa niitä • käyttää sähköpostia ja sen perustoimintoja Vahva tunnistautuminen, turvallisuus, julkiset asiointipalvelut, sähköposti, GDPR Toiminnallinen tehtävä (sähköposti, jossa liite) • valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia • tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja • tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja • tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa • käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa Tiedostokoot ja –muodot Toiminnalliset tehtävät (tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta)
 • 6. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 6 Monivalinnat • digitaalinen identiteetti • henkilökohtainen ja ammatillinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa Toiminnallinen tehtävä • oma digitaalinen osaaminen • hallita ja suojata omaa digitaalista identiteettiään • tunnistaa digitaaliseen jalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä • erottaa henkilökohtaisen ja ammatillisen läsnäolon digitaalisissa ympäristöissä • tunnistaa omaa digitaalista osaamistaan ja sen kehittämistarpeita Digiosaaja
 • 7. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 7 Monivalinta • Creative commons –lisenssit Toiminnalliset tehtävät • tekijänoikeudet (Kopiraittilan käyttö) • verkkokokoukseen osallistuminen • verkkokokouksen hyvät käytännöt • käyttää digitaalisia työkaluja yhteistyöhön ja -tuottamiseen • muokkaa, yhdistää ja kehittää digitaalisia sisältöjä uuteen muotoon • varastoi, siirtää ja jakaa digitaalista sisältöä digitaalisten työkalujen avulla • hyödyntää ja valitsee tarkoituksenmukaisia tekijänoikeuksiin liittyviä lisenssejä Yhteistyöskentelijä
 • 8. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 8 Monivalinnat • ajan- ja tehtävienhallinta • digihyvinvointi • digiteknologioiden vaikutus terveyteen Toiminnallinen tehtävä • kalenterin luominen ja kalenteritapahtumat • digihyvinvointia edistävät asiat • käyttää erilaisia sovelluksia työn organisointiin • edistää omaa digihyvinvointiaan hyödyntämällä tietotyön hyviä käytäntöjä • hyödyntää itsensä johtamisen (itsesäätely ja ajanhallinta) apuvälineitä Hyötykäyttäjä
 • 9. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 9 Toiminnalliset tehtävät • teknologioiden hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa • ohje vastuullisesta ja turvallisesta toiminnasta sosiaalisessa mediassa ja digitaalisessa ympäristössä • ohjevideo etäkokoukseen osallistumisesta • tunnistaa itsenäisesti haasteita digitaalisissa ympäristöissä • tunnistaa uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia työssä ja arjessa • käyttää digitaalista teknologiaa monipuolisesti tiedon etsimiseen, tarkasteluun ja uuden tiedon tuottamiseen • ratkaista ongelmatilanteita suunnitelmallisesti ja tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia Ongelmanratkaisija
 • 10. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10  Merkkikohtaiset hakemuslomakkeet  Monivalinta- ja toiminnalliset tehtävät  Arvioijan ohjeet Osaaminen osoitetaan merkkihakemuksilla
 • 11. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 11 Versio 0.3 • 2420 osaamismerkkiä • 379 metamerkkiä Versio 0.2 • 1899 osaamismerkkiä • 627 metamerkkiä Hankeaikana myönnettiin yli 5000 osaamismerkkiä
 • 13. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13  Kouluttajakoulutus  verkkokoulutus tai tallenteilta  Open Badge Factoryn käyttöönotto  Pro-lisenssi, verkostoituminen TIEKEn kanssa  Osaamismerkistön tilaaminen  TIEKE jakaa osaamismerkistön linkkeinä organisaatiolle  Jaetun merkistön käyttöönotto  Merkistön viimeistely organisaation OBF:yssä  Organisaatio on valmis myöntämään Osuvat taidot –osaamismerkkejä  Lisää prosessista TIEKEn verkkosivuilla Näin organisaatio pääsee myöntämään osaamismerkkejä
 • 14. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14  Digiosaaminen todennetaan osaamismerkkihakemuksilla  Osallistuminen koulutukseen  Itseopiskelu  Halu osoittaa aiemmin hankittua osaamista.  Rekisteröityminen Open Badge Passporttiin  maksuton pilvipalvelu tai mobiilisovellus  Osaamismerkkihakemus  Hyväksytty, hylätty tai pyydetty täydentämään  Hyväksytyt osaamismerkit otetaan vastaan Open Badge Passportissa  Merkin voi avata julkiseksi ja jakaa eteenpäin, esim. linkkinä tai LinkedIniin  Merkkien suorittajien motivointi  Miksi osaamismerkit? Osuvat taidot digiosaamisen osaamismerkkien suorittaminen
 • 15. Digitaitomerkistön verkkosivut: tieke.fi/digitaitomerkistö Kysy lisää TIEKEstä: digiosaaminen@tieke.fi