Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosCommunications Specialist um Työterveyslaitos
Työhönpaluu onnistuu
parhaiten tuettuna

Kirsi Ahola
            © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työhönpaluuta kannattaa
tukea organisaation toimin


• Valtaosa sairastuneista haluaa palata
 takaisin töihin toivuttuaan.

• Mitä pidemmäksi mielenterveyssyistä
 myönnetty sairauspoissaolo muodostuu,
 sitä epätodennäköisempää paluu työhön on.

• Hyvä työhönpaluu tapahtuu vähitellen.

• Esimies toimii linkkinä työntekijän,
 työyhteisön ja työterveyshuollon välillä.


       Kirsi Ahola / 14.2.2011     © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työhönpaluun tuen
toimintamalli kokoaa ohjeet
paluun organisointiin
• Työhönpaluun tukemisesta on sovittu
 organisaatiossa.
• Esimies pitää yhteyttä työntekijään pitkän
 poissaolon aikana.
• Paluu tapahtuu toipumisen ja työn vaatimusten
 kannalta oikea-aikaisesti. Arvion tästä tekee
 työterveyslääkäri.
• Työntekijä kokee, että hän on tervetullut.
• Paluun koordinointi on vastuutettu työpaikalla.
 Paluun toteuttamiseksi tehdään aktiivisesti
 yhteistyötä eri tahojen kesken.
• Paluu suunnitellaan työterveysneuvottelussa.
 Samalla selvitetään työn ja toimintakäytäntöjen
 kehittämisen tarvetta.

        Kirsi Ahola / 14.2.2011       © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Onnistuneen paluun toteutus
työpaikalla

• Paluu toteutetaan sekä asteittain (paluuvaiheen
 tehtävänkuva) että vaiheittain
 (työaikajärjestelyt).
• Vaiheittaisen toteutuksen tueksi harkitaan
 tukien käyttöä (osasairauspäiväraha,
 kuntoutusraha).
• Työjärjestelyt toteutetaan siten, että ne eivät
 kuormita kohtuuttomasti muita työyhteisön
 jäseniä.
• Palaajalle sovitaan tukihenkilö, joka perehdyttää
 hänet poissaolon aikana tapahtuneisiin
 muutoksiin ja seuraa paluun sujumista.
• Työyhteisölle kerrotaan työntekijän paluusta ja
 siihen liittyvistä työjärjestelyistä.
        Kirsi Ahola / 14.2.2011        © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Yhteydenpito työtekijään
pitkän sairausloman aikana

Esimies soittaa säännöllisesti pitkällä
sairauslomalla olevalle työntekijälle:
  •  Kerro soiton tarkoitus:
    • Työntekijä on tervetullut töihin sitten, kun se
      toipumisen kannalta on mahdollista.
  •  Vaihda kuulumisia:
    • työpaikan tapahtumat
    • toipumisen eteneminen.
  •  Tarkista sairausloman pituus.
  •  Sopikaa työterveysneuvottelun järjestämisestä.
  •  Kerro työjärjestelyjen ja asteittaisen työhönpaluun
    mahdollisuuksista.
  •  Tarjoa mahdollisuus kysyä asioista.
          Kirsi Ahola / 14.2.2011          © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveysneuvottelu
työhönpaluun yhteydessä

Hyvissä ajoin ennen paluuta:
  •  palaverin tavoite
  •  työhönpaluuta koordinoiva taho
  •  työhönpaluun kynnystä nostavat ja laskevat tekijät
  •  siirtymävaiheen arvioitu kesto
  •  työajan rajaaminen
  •  paluuvaiheen tehtävänkuva
  •  osa-aikaisen työhönpaluun tai työpaikkakuntoutuksen
    mahdollisuudet
  •  työhönpaluun ajankohta
  •  paluuvaiheen tukihenkilö
  •  tiedottaminen työyhteisölle
  •  työhönpaluun sujumisen seuranta
  •  seurantapalaverin järjestäminen


         Kirsi Ahola / 14.2.2011          © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Osa-sairauspäiväraha                   (www.kela.fi)


•  Mahdollistaa paluun osa-aikaisena oman
  työsopimuksen mukaisiin tehtäviin, kun
   •  työntekijällä on kokopäivätyö
   •  sairausloma on kestänyt sairastumispäivän lisäksi vähintään
     9 työpäivää.

•  Myönnetään 2 viikosta 3 kuukauteen.
•  On vapaaehtoinen
   •  edellyttäen sekä työntekijän että työnantajan suostumuksen.

•  Edellyttää kirjallista sopimusta työajasta ja palkasta
   •  työajan (palkansaaja) tai työmäärän (yrittäjä) on vähennyttävä 40-60
     prosenttia aiemmasta.

•  On puolet täyden sairauspäivärahan määrästä.
•  Etuuden hakee työnantaja, jos työntekijälle
  maksetaan täysi palkka; muussa tapauksessa
  työntekijä hakee etuuden.
•  Hakemukseen liitetään lääkärintodistus ja osa-
  aikaisuudesta tehty kirjallinen sopimus.

              Kirsi Ahola / 14.2.2011               © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työpaikkakuntoutus eli
työkokeilu

• Mahdollistaa asteittaisen työhönpaluun pitkän
 sairausloman jälkeen
  •  kesto yleensä 3 kuukautta
  •  päivittäinen työaika 4–8 tuntia
  •  rajattu tai muokattu tehtävänkuva.
• Työntekijä hakee kuntoutusrahaa
 työeläkelaitoksestaan.
• Työterveyshuollossa laaditaan
  •  kuntoutussuunnitelma 2 kk kestäneen sairauspoissaolon jälkeen
  •  B-lausunto kuntoutusrahahakemusta varten.
• Työterveysneuvottelussa sovitaan
 työjärjestelyistä.
• Työnantaja täyttää hakemukseen työkokeilun
 ajaksi sovitun työajan ja tehtävänkuvan.

           Kirsi Ahola / 14.2.2011              © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Muita tukimuotoja


Työeläkelaitokset tarjoavat palaajalle myös

  • työhön valmennusta: perehdytys uuteen työhön
  • lisä-, täydennys- tai uudelleenkoulutusta: kun
   aiempaan työhön palaaminen ei ole mahdollista
  • kuntoutustukea: toimeentulo hoidon tai
   kuntoutuksen ajaksi
  • osatyökyvyttömyyseläkettä: kun täysi työpanos
   ei ole mahdollinen.
        Kirsi Ahola / 14.2.2011        © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työyhteisön valmistaminen
työhönpaluuseen

Esimies tiedottaa työyhteisölle hyvissä ajoin
poissaolleen työntekijän työhönpaluusta ja siihen
liittyvistä järjestelyistä:
  •  Välitä tyytyväisyyttäsi siihen, että työntekijä palaa töihin.
  •  Kerro, että organisaatiossa tuetaan työhönpaluuta.
  •  Kerro sovituista järjestelyistä ja niiden kestosta.
  •  Älä kerro mitään henkilön terveydentilasta.
  •  Kerro, että palaajan kanssa toimitaan tavalliseen tapaan.
  •  Anna mahdollisuus kysymyksille.
  •  Älä selittele liikaa.
  •  Muistuta, että puoleesi voi kääntyä askarruttavissa asioissa.
          Kirsi Ahola / 14.2.2011            © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
1 von 10

Recomendados

Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista von
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaTyöterveyslaitos
4K views9 Folien
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä von
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäOsa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäTyöterveyslaitos
4.6K views11 Folien
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi von
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiOsa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiTyöterveyslaitos
4.7K views11 Folien
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyä von
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyäOsa 1 Masennus haastaa tyokykyä
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyäTyöterveyslaitos
5.7K views7 Folien
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista von
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyöterveyslaitos
1.4K views17 Folien
Työote-hanke von
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hankeTyöterveyslaitos
392 views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta von
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTyöterveyslaitos
622 views16 Folien
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm... von
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...Työterveyslaitos
787 views11 Folien
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus) von
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)Työterveyslaitos
154 views27 Folien
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa von
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyöterveyslaitos
337 views29 Folien
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta von
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveyslaitos
446 views17 Folien
Tyohyvinvointi ja johtaminen von
Tyohyvinvointi ja johtaminenTyohyvinvointi ja johtaminen
Tyohyvinvointi ja johtaminenJohtamisen kehittämisverkosto
2.5K views30 Folien

Was ist angesagt?(20)

Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta von Työterveyslaitos
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Työterveyslaitos622 views
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm... von Työterveyslaitos
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...
Työterveyslaitos787 views
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus) von Työterveyslaitos
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)
Työterveyslaitos154 views
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa von Työterveyslaitos
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työterveyslaitos337 views
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta von Työterveyslaitos
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveyslaitos446 views
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen von Työterveyslaitos
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinenTiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Työterveyslaitos5.8K views
Pidä huolta itsestäsi ja työkaveristasi von Minna Liminka
Pidä huolta itsestäsi ja työkaveristasiPidä huolta itsestäsi ja työkaveristasi
Pidä huolta itsestäsi ja työkaveristasi
Minna Liminka2.6K views
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen von Kela
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kela679 views
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön von Työterveyslaitos
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöönMaria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Työterveyslaitos1.1K views
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi... von Työterveyslaitos
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
Työterveyslaitos918 views
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto von Työterveyslaitos
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuoltoLiira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Työterveyslaitos470 views
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki von Työterveyslaitos
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunkiSami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Työterveyslaitos1.5K views
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi von Työterveyslaitos
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
Työterveyslaitos203 views
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214 von JormaMakitalo
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
JormaMakitalo425 views
Vaasa_TalviTyhyt2015_Miten von Pauli Forma
Vaasa_TalviTyhyt2015_MitenVaasa_TalviTyhyt2015_Miten
Vaasa_TalviTyhyt2015_Miten
Pauli Forma596 views
Michelsen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelma von Työterveyslaitos
Michelsen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelmaMichelsen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelma
Michelsen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelma
Työterveyslaitos2.6K views

Similar a Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna

Kelan kuntoutus 2016 von
Kelan kuntoutus 2016Kelan kuntoutus 2016
Kelan kuntoutus 2016Kela
543 views21 Folien
Esittelyaineisto: Kuntoutus von
Esittelyaineisto: KuntoutusEsittelyaineisto: Kuntoutus
Esittelyaineisto: KuntoutusKela
416 views33 Folien
Kuntoutusrahan muutokset von
Kuntoutusrahan muutoksetKuntoutusrahan muutokset
Kuntoutusrahan muutoksetKela
795 views10 Folien
Lisa Forss - tukea työllistämiseen von
Lisa Forss - tukea työllistämiseenLisa Forss - tukea työllistämiseen
Lisa Forss - tukea työllistämiseenSamuli Sukkula
841 views13 Folien
Työterveyshuollon järjestäminen. von
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Samuli Sukkula
2.8K views14 Folien

Similar a Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna(20)

Kelan kuntoutus 2016 von Kela
Kelan kuntoutus 2016Kelan kuntoutus 2016
Kelan kuntoutus 2016
Kela543 views
Esittelyaineisto: Kuntoutus von Kela
Esittelyaineisto: KuntoutusEsittelyaineisto: Kuntoutus
Esittelyaineisto: Kuntoutus
Kela416 views
Kuntoutusrahan muutokset von Kela
Kuntoutusrahan muutoksetKuntoutusrahan muutokset
Kuntoutusrahan muutokset
Kela795 views
Lisa Forss - tukea työllistämiseen von Samuli Sukkula
Lisa Forss - tukea työllistämiseenLisa Forss - tukea työllistämiseen
Lisa Forss - tukea työllistämiseen
Samuli Sukkula841 views
Työterveyshuollon järjestäminen. von Samuli Sukkula
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.
Samuli Sukkula2.8K views
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen von Kela
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaenKelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen
Kela6.4K views
Kertausta kuntoutusrahasta von Kela
Kertausta kuntoutusrahastaKertausta kuntoutusrahasta
Kertausta kuntoutusrahasta
Kela947 views
Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet von Eläketurvakeskus
Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheetTyökyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet
Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet
Eläketurvakeskus835 views
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Jan Degerlund von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Jan DegerlundKestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Jan Degerlund
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Jan Degerlund
Suomen Ekonomit619 views
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki von Työterveyslaitos
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunkiTyökyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
Työterveyslaitos430 views
Kestävä johtajuus degerlund_30102014 von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus degerlund_30102014Kestävä johtajuus degerlund_30102014
Kestävä johtajuus degerlund_30102014
Suomen Ekonomit352 views
Kestävä johtajuus degerlund_21102014 von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus degerlund_21102014Kestävä johtajuus degerlund_21102014
Kestävä johtajuus degerlund_21102014
Suomen Ekonomit365 views
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014 von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Suomen Ekonomit485 views
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho... von THL
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
THL173 views
Kestävä johtaminen tulevaisuuden menestystekijänä 16.9.2014 von Suomen Ekonomit
Kestävä johtaminen tulevaisuuden menestystekijänä 16.9.2014Kestävä johtaminen tulevaisuuden menestystekijänä 16.9.2014
Kestävä johtaminen tulevaisuuden menestystekijänä 16.9.2014
Suomen Ekonomit447 views
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta SavinkoKestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko
Suomen Ekonomit575 views

Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna

 • 1. Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna Kirsi Ahola © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 2. Työhönpaluuta kannattaa tukea organisaation toimin • Valtaosa sairastuneista haluaa palata takaisin töihin toivuttuaan. • Mitä pidemmäksi mielenterveyssyistä myönnetty sairauspoissaolo muodostuu, sitä epätodennäköisempää paluu työhön on. • Hyvä työhönpaluu tapahtuu vähitellen. • Esimies toimii linkkinä työntekijän, työyhteisön ja työterveyshuollon välillä. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 3. Työhönpaluun tuen toimintamalli kokoaa ohjeet paluun organisointiin • Työhönpaluun tukemisesta on sovittu organisaatiossa. • Esimies pitää yhteyttä työntekijään pitkän poissaolon aikana. • Paluu tapahtuu toipumisen ja työn vaatimusten kannalta oikea-aikaisesti. Arvion tästä tekee työterveyslääkäri. • Työntekijä kokee, että hän on tervetullut. • Paluun koordinointi on vastuutettu työpaikalla. Paluun toteuttamiseksi tehdään aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kesken. • Paluu suunnitellaan työterveysneuvottelussa. Samalla selvitetään työn ja toimintakäytäntöjen kehittämisen tarvetta. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 4. Onnistuneen paluun toteutus työpaikalla • Paluu toteutetaan sekä asteittain (paluuvaiheen tehtävänkuva) että vaiheittain (työaikajärjestelyt). • Vaiheittaisen toteutuksen tueksi harkitaan tukien käyttöä (osasairauspäiväraha, kuntoutusraha). • Työjärjestelyt toteutetaan siten, että ne eivät kuormita kohtuuttomasti muita työyhteisön jäseniä. • Palaajalle sovitaan tukihenkilö, joka perehdyttää hänet poissaolon aikana tapahtuneisiin muutoksiin ja seuraa paluun sujumista. • Työyhteisölle kerrotaan työntekijän paluusta ja siihen liittyvistä työjärjestelyistä. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 5. Yhteydenpito työtekijään pitkän sairausloman aikana Esimies soittaa säännöllisesti pitkällä sairauslomalla olevalle työntekijälle: • Kerro soiton tarkoitus: • Työntekijä on tervetullut töihin sitten, kun se toipumisen kannalta on mahdollista. • Vaihda kuulumisia: • työpaikan tapahtumat • toipumisen eteneminen. • Tarkista sairausloman pituus. • Sopikaa työterveysneuvottelun järjestämisestä. • Kerro työjärjestelyjen ja asteittaisen työhönpaluun mahdollisuuksista. • Tarjoa mahdollisuus kysyä asioista. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 6. Työterveysneuvottelu työhönpaluun yhteydessä Hyvissä ajoin ennen paluuta: • palaverin tavoite • työhönpaluuta koordinoiva taho • työhönpaluun kynnystä nostavat ja laskevat tekijät • siirtymävaiheen arvioitu kesto • työajan rajaaminen • paluuvaiheen tehtävänkuva • osa-aikaisen työhönpaluun tai työpaikkakuntoutuksen mahdollisuudet • työhönpaluun ajankohta • paluuvaiheen tukihenkilö • tiedottaminen työyhteisölle • työhönpaluun sujumisen seuranta • seurantapalaverin järjestäminen Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 7. Osa-sairauspäiväraha (www.kela.fi) • Mahdollistaa paluun osa-aikaisena oman työsopimuksen mukaisiin tehtäviin, kun • työntekijällä on kokopäivätyö • sairausloma on kestänyt sairastumispäivän lisäksi vähintään 9 työpäivää. • Myönnetään 2 viikosta 3 kuukauteen. • On vapaaehtoinen • edellyttäen sekä työntekijän että työnantajan suostumuksen. • Edellyttää kirjallista sopimusta työajasta ja palkasta • työajan (palkansaaja) tai työmäärän (yrittäjä) on vähennyttävä 40-60 prosenttia aiemmasta. • On puolet täyden sairauspäivärahan määrästä. • Etuuden hakee työnantaja, jos työntekijälle maksetaan täysi palkka; muussa tapauksessa työntekijä hakee etuuden. • Hakemukseen liitetään lääkärintodistus ja osa- aikaisuudesta tehty kirjallinen sopimus. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 8. Työpaikkakuntoutus eli työkokeilu • Mahdollistaa asteittaisen työhönpaluun pitkän sairausloman jälkeen • kesto yleensä 3 kuukautta • päivittäinen työaika 4–8 tuntia • rajattu tai muokattu tehtävänkuva. • Työntekijä hakee kuntoutusrahaa työeläkelaitoksestaan. • Työterveyshuollossa laaditaan • kuntoutussuunnitelma 2 kk kestäneen sairauspoissaolon jälkeen • B-lausunto kuntoutusrahahakemusta varten. • Työterveysneuvottelussa sovitaan työjärjestelyistä. • Työnantaja täyttää hakemukseen työkokeilun ajaksi sovitun työajan ja tehtävänkuvan. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 9. Muita tukimuotoja Työeläkelaitokset tarjoavat palaajalle myös • työhön valmennusta: perehdytys uuteen työhön • lisä-, täydennys- tai uudelleenkoulutusta: kun aiempaan työhön palaaminen ei ole mahdollista • kuntoutustukea: toimeentulo hoidon tai kuntoutuksen ajaksi • osatyökyvyttömyyseläkettä: kun täysi työpanos ei ole mahdollinen. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 10. Työyhteisön valmistaminen työhönpaluuseen Esimies tiedottaa työyhteisölle hyvissä ajoin poissaolleen työntekijän työhönpaluusta ja siihen liittyvistä järjestelyistä: • Välitä tyytyväisyyttäsi siihen, että työntekijä palaa töihin. • Kerro, että organisaatiossa tuetaan työhönpaluuta. • Kerro sovituista järjestelyistä ja niiden kestosta. • Älä kerro mitään henkilön terveydentilasta. • Kerro, että palaajan kanssa toimitaan tavalliseen tapaan. • Anna mahdollisuus kysymyksille. • Älä selittele liikaa. • Muistuta, että puoleesi voi kääntyä askarruttavissa asioissa. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi