Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Welcome to a new reality: HR in an age of digital disruption

1.802 Aufrufe

Veröffentlicht am

De enige manier om de disruptie binnen organisaties het hoofd te bieden is aanpassen of doodgaan. Hoe werk je samen met alle werknemers toe naar een flexibele, aangename en toekomstgerichte organisatie?

Veröffentlicht in: Business, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

Welcome to a new reality: HR in an age of digital disruption

 1. 1. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 W E L C O M E T O A N E W R E A L I T Y S O C I A L M E D I A & H R #H RS M D H R S O C I A L M ED I A D AY 2 0 1 4
 2. 2. I Ik ben Sofie aka Lamazone Hoi!
 3. 3. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 ✓ Gents social media agency, °2009 ! ✓ Sociale media strategie & implementatie: marketing, coaching & communicatie ! ✓ Deel van het Heaven Can Wait agency ecosysteem. We delen een passie voor all things digital ! Ta lk i n g H e a d s
 4. 4. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 Referenties
 5. 5. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 WE LEVEN IN EEN WERELD IN CONSTANTE VERANDERING
 6. 6. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 Organisatie Maatschappij POlitiek/economie technologie individu verantwoord duurzaamheid globaal lokaal big &small data Cloud computing social mobile transparantie samenwerken burgerinitiatief social capital flexibiliteit geconnecteerd zingeving authenticiteit
 7. 7. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 V ER A N D ER I N G O N D ER I M P U LS VA N D I G I TA LE T E C H N O LO G I E
 8. 8. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 d i g i ta a l v er a n d ert d e c o n s u m en t
 9. 9. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 d i g i ta a l vo r m t d e K I N D ER EN VA N VA N D A A G…
 10. 10. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 e n d u s D e w e r k n e m e rs va n m o rg e n
 11. 11. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 Wat i s w e r k ? Peter Hinssen - The new normal ’ Work ’ = That brief period during the day where I have to use old technolog y
 12. 12. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 V ER A N D ER I N G O N D ER I M P U LS VA N S O C I A L E M ED I A
 13. 13. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 De essentie van sociale media broadcasten netwerkdenken
 14. 14. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 V ER A N D ER I N G M ET I M PACT O P H R
 15. 15. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 “29% van HR dep a r temen ten gebruike n s o ci a le m edi a” - Alt i me ter - “89% van o rga n i sa t i e s gebrui ken social med i a o m te recruter en ” - E x ac t Ta rge t - i n t e r n at i o n a a l: “6 1% van a lle werkn emers zijn aa nwezi g op soc ia le media” - SD Worx - “3 4% van organi saties gebruiken s oc i al me dia om te recruteren” - Acer ta - n at i o n a a l E n k e l e c ij f e rs
 16. 16. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 DE OPLOSSING VOOR DISRUPTIE?
 17. 17. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 “CHANGE OR DIE”
 18. 18. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 “DIE”
 19. 19. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 20. 20. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 21. 21. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 C H A N G E
 22. 22. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 C H A N G E T H E RU LES
 23. 23. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 24. 24. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 25. 25. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 26. 26. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 HOE VERANDEREN?
 27. 27. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 ANDERS WERKEN…
 28. 28. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Corp Com Int Com HR IT … Social Media Aan- koop Admin- istratie Ext Com Socialstartpunt
 29. 29. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 ANDERS (SAMEN) WERKEN
 30. 30. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 Social Media ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Corp Com Int Com HR IT … Aan- koop Admin- istratie Ext Com Social media kernteam
 31. 31. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 Social business & socialgovernment ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! … Social Media Corp Com Int Com HR IT … Aan- koop Admin- istratie Ext Com
 32. 32. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 hiërarchie v s collaboratie © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 33. 33. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 conversatie,collaboratie&co-creatie I N T E R N E X T E RI N &
 34. 34. ! ! ! ! ! ! ! ! INTERNAL & EXTERNAL COLLABORATION BENEFITS YOUR BUSINESS
 RESEARCH AND DEVELOPMENT
 
 INNOVATIVE INSIGHTS (NEW TRENDS)
 DISCOVER SUGGESTIONS OF CLIENTS/PROSPECTS
 REALTIME INNOVATION AND FEEDBACK (=CROWDSOURCED RESEARCH AND DEVELOPMENT)
 MARKETING & COMMUNICATIONS
 
 MARKETING INSIGHTS 
 DIRECT RESPONSE
 CAMPAIGN TRACKING
 EVENT MANAGEMENT THROUGH EVENT-EXPERIENCE AND FOLLOW UP (LEADS) CUSTOMER CARE
 
 IMMEDIATE MONITORING AND DETECTION
 FOLLOW UP FASTER
 MAINTAIN AMBASSADORS 
 REWARDS LOYAL CUSTOMERS SALES
 
 SALES INSIGHTS 
 CATCHING THE LEAD
 PROACTIVE LEAD GENERATION THROUGH
 REFERRALS AND TESTIMONIALS
 © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 35. 35. ! ! ! ! ! ! ! ! HAVE IMPACT ON COMPANY DECISIONS HELP BUILD COMPANY CULTURE GET TO KNOW YOUR COLLEAGUES
 1 2 3 INTERNAL & EXTERNAL COLLABORATION BENEFITS YOUR EMPLOYEES
 WORK MORE EFFICIENTLY INCREASE YOUR EXPERTISE CONTINUOUS LEARNING FROM COLLEAGUES
 
 IMPROVE YOUR PM SKILLS WORK AGILE AND REMOTELY BRAINSTORM WITH BROADER AUDIENCE BOOST YOUR CAREER SHOW OFF OWN WORK
 SHARE YOUR TEAM’S SUCCESSES GAIN NEW INSIGHTS VIA FEEDBACK CROWD SOURCE R&D
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 36. 36. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 DIT DOE JE TOCH AL?
 37. 37. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 recrutering&selectie
 38. 38. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 Focus op werknemers en employer value proposition Employer branding
 39. 39. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 Deel kennis! Zoek je ambassadeurs! interne communicatie http://www.hrmagazine.be/sites/default/files/uploads/de_gele_draad_hr_magazine_def_versie.pdf
 40. 40. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 Ze doen het nu toch al… e n l a at h e n o o k p r at e n
 41. 41. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 C H A N G E T H E RU L E S
 42. 42. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 43. 43. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 44. 44. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 45. 45. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 T H E N EW R EA LI TY?
 46. 46. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014© HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014
 47. 47. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 MEER WETEN?
 48. 48. © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014 NAJAAR 2 0 14 “SOCIAL ME DI A & H R” WHITE PAP ER D OOR H UB & TALKING HEA DS
 49. 49. twitter.com/lamazone
 sofie@talkingheads.be +32 478 208 411
 www.talkingheads.be
 linkedin.com/in/sofieverhalle
 facebook.com/lamazone feel free to connect
 50. 50. ✓ ONZE BLOG VOOR ALL THINGS SOCIAL ✓ TWITTER VOOR SNELLE SOCIAL MEDIA ACTUA EN FEITEN ✓ SLIDESHARE OM SLIMMER AAN DE SLAG TE GAAN MET SOCIAL ✓ FACEBOOK OM DE MENSEN ÀCHTER HET BEDRIJF TE ZIEN ✓ LINKEDIN OM PROFESSIONEEL TE CONNECTEN ✓ SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF Op de hoogte blijven van Talking Heads? © HR SOCIAL MEDIA DAY | HRMAGAZINE | 24 JUNI 2014

×