Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille

THL
THLSenior Planning officer um THL
Ikäasumisen ratkaisuja haja-asutusalueille
Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky, Eksote
- järjestää maakunnan kaikkien kuntien (9) sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut. Perustettu 2009,
palvelutuotanto siirtyi 1.1.2010
Etäisyyksiä Lappeenrannasta:
Helsinkiin 230 km
Pietariin 230 km
Venäjän rajalle 35 km
Väestö 132.000
Budjetti 450 M€
Työntekijät 4600
Akuutti sairaala 280 sänkyä
Yhdeksän hyvinvointiasemaa
kuntien alueilla
Asukastiheys
Asukkaita/maa-km²
9,6
10,9
183,7
50,3
5,9
14,1
7,0
14,1
6,8
Imatra 183,7
Lappeenranta 50,3
Lemi 14,1
Taipalsaari 14,1
Rautjärvi 10,9
Parikkala 9,6
Savitaipale 7,0
Luumäki 6,8
Ruokolahti 5,9
Koko maa 17,8
Etelä-Karjala 24,4
Visio
Toimintakykyisenä
kotona.
Asiakkaamme
huolehtivat
omatoimisesti
toimintakyvystään ja
hyvinvoinnistaan.
Hoito- ja palvelumallimme
ovat kevyitä, kuntouttavia
ja kotilähtöisiä.
Asiointi on helppoa sähköisiä
ja matalan kynnyksen
palveluja käyttäen.
Kiireellinen hoito ja apu
elämän kriisitilanteisiin
ovat helposti saatavilla.
Ohjaamme asiakkaat
oikeaan paikkaan ja
oikeaan aikaan.
Jos toimii samoin kuin ennen ei kannata uskoa että
toiminnan seuraukset muuttuisivat tai olisivat erilaiset
Kaikkien paikkojen muutos
23.5.2016 6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020
Keskussairaala 290 290 290 286 277 274 255 255
Kuntoutussairaala 127 113 114 103 98 98 74 74
Lyhytaikaispaikat 722 693 487 424 327 247 132 117
Tehostettu palveluasuminen Oma + osto644 644 705 703 664 650 587 425
Tuettu asuminen (sis. palveluasuminen, tukipalveluilla tuettu asuminen ja ryhmäasuminen)98 233 249 249 255 255 310 354
Yhteensä 1881 1973 1845 1765 1621 1524 1358 1225
0
500
1000
1500
2000
2500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020
Yhteensä
Eksote 75 v täyttäneet 2010-2015
Laitoshoidon purkua..
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 8
Ratkaisuja...kotona asumisen tueksi
• Tavoitteena toimintakykyisenä kotona
• Haja-asutusalue, harvaan asutut alueet, kunnat,
kattaa myös taajamat
• Kotona asumisen tukeminen
– Asumiseen liittyvä tuki
– Kuntoutuksen lisääminen
– Akuuttien tilanteiden tuki, tehostettu kotihoito, yöpartiot,
ensihoidon, kotihoidon ja päivystyksen yhteistyö
– Erilaiset ryhmätoiminnat
– Turvallisuuden tukeminen
Iso Apu palveluneuvonta ja ohjaus
- saman katon alta, matalan kynnyksen palvelut
- jokaisessa kunnassa paikka ja ohjaaja
• neuvotaan ja ohjataan
– eläkkeelle siirtymistilanteessa
– asumisen ennakointiin ja
korjausneuvontaan liittyvissä
kysymyksissä
– Palvelutarpeen arviointi
– tietoyhteiskuntavalmiuksien
vahvistamisessa
– oman terveydentilan
seurannan ja
omahoitoratkaisujen
käyttämisessä.
– Toimiva huusholli
– Liikuntaneuvonta
23.5.2016 10
Toiminnassa
Suunniteltu avaaminen v.2016
Hyvinvointiasemat Eksoten alueella
14.3.2016
Liikkuva hyvinvointiasema
Liikkuvat yksiköt haja-asutusalueen tukena
Liikkuva hoito- ja
arviointiyksikkö 2016
Liikkuva hyvinvointasema, Mallu 2010
Liikkuva 2014
Laboratorio Malla
Tarvitaan yhteistyö
• Eri toimijoiden kanssa liikkuvien
palvelujen kanssa esim.
teematapahtumat
• Etelä-Karjalan kuntien kyläyhdistykset
- lisää aktiviteetteja kylille.
• Palvelusetelien laajempi käyttö.
• Vanhusneuvojen kanssa laadittiin
yhteinen maakunnallinen
suunnitelma. Kehittämisryhmä.
…..Mitä saatiin laitoshoidon tilalle…
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 15
Erilaisia asumisen vaihtoehtoja
• Oma nykyinen koti sellaisenaan
• Oma nykyinen koti ja kodinmuutostyöt
• Tilapäinen lyhytaikainen kuntouttava asumisjakso
• Tukipalveluilla tuettu asuminen
• Senioriasuminen ja ohjattu seniorasuminen
• Palveluasuminen
• Tehostettu palveluasuminen
• Perhehoito
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 16
Senioriasuminen ja ohjattu
senioriasuminen
• ​​​​​​​​​​​Senioritalot sijaitsevat
palvelujen lähellä.
Rakennuksessa ja sen piha-
alueella on riittävästi tilaa
käyttää liikkumisen
apuvälineitä.
• Ohjatussa
senioriasumisessa on arkisin
paikalla ohjaaja, joka tukee
ja kannustaa asukkaita
toimimaan yhdessä.
23.5.2016 17
Alueen arjen olohuoneita
Palveluasuminen ja tehostettu
palveluasuminen
• Palveluasuminen on
asumismuoto ikääntyneille,
jotka tarvitsevat
hoitohenkilökunnan
päivittäistä tukea ja apua
asumiseensa.
Ammattitaitoinen
henkilökuntamme vastaa
asukkaiden
hyvinvoinnista aamu- ja
iltavuorossa.
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 18
Turvapalvelut ja hyvinvointiteknologia
• Hyvinvointiteknologian
käyttöönotolla voidaan lisätä
ikäihmisten pidempää ja
laadukkaampaa kotona asumista,
itsenäistä toimintakykyä ja
elämänhallintaa.
• Turvallisuutta lisäämään ja
toimintakykyä tukemaan on
kehitetty monenlaisia
apuvälineitä, laitteita ja teknisiä
ratkaisuja. Tavallisimpia ovat
turvapuhelimet, liesivahdit,
erilaiset ovivalvonnan ratkaisut,
lääkkeiden oikea-aikaisuudesta
muistuttavat lääkekiekot sekä
GPS – paikannin laitteet.
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 19
23.5.2016
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 20
Ikäystävällinen, ikäihmisetkin huomioiva kunta
Vanhusneuvostot arvioimassa ikäystävällisyyttä
Ikäystävällinen
kunta
(Age Friendly
City)
2. Asuminen
(Housing)
3. Osallisuus ja
vapaa-ajan vietto
(Social
Participation)
4. Kunnioitus ja
sosiaalinen
inkluusio (Respect
& Social Inclusion)
5. Kansalais- ja
vapaaehtois-
toiminta ja
työllisyys (Civic
Participation &
Employment
6. sosiaali- ja
terveyspalvelut
(Community &
Health services)
7.Ulkoalueet ja
rakennukset
(Outdoor spaces
and Buildings)
1.Liikkuminen
(Tranportation)
(Lähde: Mukaillen Tracking the development of universal metrics to help cities and communities compare and contrast
their progress on the design and implementation of age-friendly policies, strategies and interventions. An ActiveAge
Discussion Paper November 2012)
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 22
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 23
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 24
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 25
Arvostus
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 26
Osallisuus
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 27
Tiedonvälitys
23.5.2016 28
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 29
Maakunnallinen iäkkäiden seniori- ja
yhteisöasumisen kehittäminen
• Hallituksen nimeämä työryhmä yhdessä kuntien
kanssa käynnistetty 2016. Joka kunnasta edustus,
vanhusneuvostojen edustus
• Ehdotukset asuinalue (palvelukortteli) -mallin
toteuttamisesta,
• ylisukupolvisen palvelukorttelin toteuttamisesta, joka
iäkkään väestön lisäksi olisi vetovoimainen myös
muiden väestöryhmien näkökulmasta
• alueen peruskorjausrakentamisen mahdollisuuksista
osana esteetöntä asumista sekä hissien määrän
lisäämistä
23.5.2016 30
Ikääntyvien palvelualuemalli
• Maakunnallisen asumisen uusien ratkaisujen kartoitus,
• Arkipalvelut ja muut palvelut yhdistäminen
• Työryhmä kartoittaa
Wellfserv- hanke, loppuraportti
Kaljunen ym. 2012
Lähipalvelut Harrastus- ym. yhteiset tilat Omat huoneistot
Kerrostalo- ja rivitaloasumista lähell
palveluja
Footer
Yhteistyö hanke pelastuslaitoksen kanssa
Turvallisesti kotona
- Millainen on turvallinen portaikko kulkea?
Millaista on turvallinen tulisijan käyttö?
Pienilläkin elintapojen parannuksilla voi
olla iso merkitys riskien pienentämisessä
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 34
Kiitos!
1 von 34

Recomendados

Eija Tolonen: Ikäihmisen asumisen haasteita ja ratkaisuja haja -asutusalueella von
Eija Tolonen: Ikäihmisen asumisen haasteita ja ratkaisuja haja -asutusalueellaEija Tolonen: Ikäihmisen asumisen haasteita ja ratkaisuja haja -asutusalueella
Eija Tolonen: Ikäihmisen asumisen haasteita ja ratkaisuja haja -asutusalueellaTHL
424 views37 Folien
Päivi Moisio: Ikäystävällinen asuin ja palvelualue von
Päivi Moisio: Ikäystävällinen asuin ja palvelualuePäivi Moisio: Ikäystävällinen asuin ja palvelualue
Päivi Moisio: Ikäystävällinen asuin ja palvelualueTHL
376 views21 Folien
Muotoiluagentit Espoossa 5.6.2015 von
Muotoiluagentit Espoossa 5.6.2015Muotoiluagentit Espoossa 5.6.2015
Muotoiluagentit Espoossa 5.6.2015Toimivakaupunki
375 views29 Folien
Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin? von
Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin?Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin?
Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin?THL
521 views16 Folien
Sari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros von
Sari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
722 views29 Folien
Sari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros von
Sari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
387 views29 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä von
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössäGreen Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössäMS SOSTE
590 views20 Folien
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... von
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...THL
884 views22 Folien
Green Caren mahdollisuudet työttömien kuntoutuksessa von
Green Caren mahdollisuudet työttömien kuntoutuksessaGreen Caren mahdollisuudet työttömien kuntoutuksessa
Green Caren mahdollisuudet työttömien kuntoutuksessaMS SOSTE
786 views13 Folien
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta von
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseurantaHassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseurantaKouluterveyskysely
446 views15 Folien
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika. von
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika. Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika.
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika. THL
988 views11 Folien
Tuula Kiviniemi: Muutosagentin puheenvuoro von
Tuula Kiviniemi: Muutosagentin puheenvuoroTuula Kiviniemi: Muutosagentin puheenvuoro
Tuula Kiviniemi: Muutosagentin puheenvuoroTHL
587 views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä von MS SOSTE
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössäGreen Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä
Green Care - toiminnan lisäarvo ja mahdollisuudet järjestötyössä
MS SOSTE590 views
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... von THL
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
THL884 views
Green Caren mahdollisuudet työttömien kuntoutuksessa von MS SOSTE
Green Caren mahdollisuudet työttömien kuntoutuksessaGreen Caren mahdollisuudet työttömien kuntoutuksessa
Green Caren mahdollisuudet työttömien kuntoutuksessa
MS SOSTE786 views
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta von Kouluterveyskysely
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseurantaHassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
Kouluterveyskysely446 views
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika. von THL
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika. Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika.
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika.
THL988 views
Tuula Kiviniemi: Muutosagentin puheenvuoro von THL
Tuula Kiviniemi: Muutosagentin puheenvuoroTuula Kiviniemi: Muutosagentin puheenvuoro
Tuula Kiviniemi: Muutosagentin puheenvuoro
THL587 views
Liisa Niiranen: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäis... von THL
Liisa Niiranen: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäis...Liisa Niiranen: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäis...
Liisa Niiranen: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäis...
THL602 views
Asta Niskala: Lapin kokeiluhanke von THL
Asta Niskala: Lapin kokeiluhankeAsta Niskala: Lapin kokeiluhanke
Asta Niskala: Lapin kokeiluhanke
THL408 views
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä von THL
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
THL841 views
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros von THL
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL652 views
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros von THL
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL821 views
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa von THL
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
THL826 views
Sari Kehusmaa: Kainuun alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros von THL
Sari Kehusmaa: Kainuun alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Kainuun alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Kainuun alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL388 views
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros von THL
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL678 views
Raija Hynynen: Tutuilla tienoilla von THL
Raija Hynynen: Tutuilla tienoillaRaija Hynynen: Tutuilla tienoilla
Raija Hynynen: Tutuilla tienoilla
THL173 views
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... von THL
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
THL258 views

Destacado

Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita von
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas Lähde
402 views24 Folien
07032014 messman raksa_foorumi von
07032014 messman raksa_foorumi07032014 messman raksa_foorumi
07032014 messman raksa_foorumiVirpi Messman
750 views14 Folien
Paavo Viirkorpi 24.11.2015 Ikäteknologia-seminaari von
Paavo Viirkorpi 24.11.2015 Ikäteknologia-seminaariPaavo Viirkorpi 24.11.2015 Ikäteknologia-seminaari
Paavo Viirkorpi 24.11.2015 Ikäteknologia-seminaariIkateknologiakeskus15
691 views47 Folien
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -... von
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...Kolmas Lähde
653 views14 Folien
Second Life ammatillisessa koulutuksessa: Virtuaalinen ikääntyvän Ideaalikoti... von
Second Life ammatillisessa koulutuksessa: Virtuaalinen ikääntyvän Ideaalikoti...Second Life ammatillisessa koulutuksessa: Virtuaalinen ikääntyvän Ideaalikoti...
Second Life ammatillisessa koulutuksessa: Virtuaalinen ikääntyvän Ideaalikoti...Otavan Opisto
750 views22 Folien
ELY_NYT_kevat_2016_web von
ELY_NYT_kevat_2016_webELY_NYT_kevat_2016_web
ELY_NYT_kevat_2016_webMika Helonsalo
104 views3 Folien

Destacado(13)

Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita von Kolmas Lähde
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas Lähde402 views
07032014 messman raksa_foorumi von Virpi Messman
07032014 messman raksa_foorumi07032014 messman raksa_foorumi
07032014 messman raksa_foorumi
Virpi Messman750 views
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -... von Kolmas Lähde
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Kolmas Lähde653 views
Second Life ammatillisessa koulutuksessa: Virtuaalinen ikääntyvän Ideaalikoti... von Otavan Opisto
Second Life ammatillisessa koulutuksessa: Virtuaalinen ikääntyvän Ideaalikoti...Second Life ammatillisessa koulutuksessa: Virtuaalinen ikääntyvän Ideaalikoti...
Second Life ammatillisessa koulutuksessa: Virtuaalinen ikääntyvän Ideaalikoti...
Otavan Opisto750 views
Digitalisaatio disruptiivisena voimana Case: hyvinvointiteknologia von Gofore
Digitalisaatio disruptiivisena voimana Case: hyvinvointiteknologiaDigitalisaatio disruptiivisena voimana Case: hyvinvointiteknologia
Digitalisaatio disruptiivisena voimana Case: hyvinvointiteknologia
Gofore643 views
Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat von Prizztech
Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmatPorin perusturvan yhteistoiminta-alueen kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat
Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat
Prizztech859 views
Sara kangasniemi avoin työhakemus & cv von Sara Kangasniemi
Sara kangasniemi avoin työhakemus & cvSara kangasniemi avoin työhakemus & cv
Sara kangasniemi avoin työhakemus & cv
Sara Kangasniemi44.2K views
Ppt on women and child welfare von Komal Bhatia
Ppt on women and child welfarePpt on women and child welfare
Ppt on women and child welfare
Komal Bhatia73.6K views
Geriatric care von Nikhil Bansal
Geriatric care Geriatric care
Geriatric care
Nikhil Bansal141.5K views

Similar a Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille

Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? von
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? THL
806 views23 Folien
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... von
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...THL
89 views11 Folien
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise... von
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
320 views20 Folien
Mikä ihmeen SOTE? von
Mikä ihmeen SOTE?Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Marjo Orava
62 views26 Folien
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä von
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäTHL
410 views20 Folien
Mitä tehtiin EVIVAssa? von
Mitä tehtiin EVIVAssa?Mitä tehtiin EVIVAssa?
Mitä tehtiin EVIVAssa?Turun kaupunki
215 views51 Folien

Similar a Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille(20)

Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? von THL
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
THL806 views
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... von THL
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
THL89 views
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä von THL
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
THL410 views
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot von THL
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiotRatkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot
THL1.6K views
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin? von THL
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
THL667 views
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma... von THL
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
Liikkuva koulu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimessä. Kunnan ja ma...
THL525 views
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h... von THL
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
THL112 views
Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd... von THL
Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...
Suunnitelma perhekeskustoimintamallin toimeenpanemiseksi ja perhekeskuksen yd...
THL415 views
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina von Kuopionkaupunki
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorinaKaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kuopionkaupunki740 views
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina von Kuopionkaupunki
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorinaKaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kaupungin hyvinvointikoordinaattorina
Kuopionkaupunki150 views
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa von THL
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaAnu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
THL1.7K views
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa von THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 views
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l... von Heini Maijanen
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Heini Maijanen520 views
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU von MS SOSTE
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
MS SOSTE243 views
Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta. von THL
Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta. Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta.
Johdanto-luento maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kokonaisuudesta.
THL70 views
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen von THL
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
THL206 views

Más de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 Folien
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 Folien
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 Folien
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 Folien
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 Folien
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 Folien

Más de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 von THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf von THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf von THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf von THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf von THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... von THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf von THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf von THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 von THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto von THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe von THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL234 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 von THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 von THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf von THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer von THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner von THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... von THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu von THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 von THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista von THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views

Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille

 • 2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky, Eksote - järjestää maakunnan kaikkien kuntien (9) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Perustettu 2009, palvelutuotanto siirtyi 1.1.2010 Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 230 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Väestö 132.000 Budjetti 450 M€ Työntekijät 4600 Akuutti sairaala 280 sänkyä Yhdeksän hyvinvointiasemaa kuntien alueilla
 • 3. Asukastiheys Asukkaita/maa-km² 9,6 10,9 183,7 50,3 5,9 14,1 7,0 14,1 6,8 Imatra 183,7 Lappeenranta 50,3 Lemi 14,1 Taipalsaari 14,1 Rautjärvi 10,9 Parikkala 9,6 Savitaipale 7,0 Luumäki 6,8 Ruokolahti 5,9 Koko maa 17,8 Etelä-Karjala 24,4
 • 4. Visio Toimintakykyisenä kotona. Asiakkaamme huolehtivat omatoimisesti toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan. Hoito- ja palvelumallimme ovat kevyitä, kuntouttavia ja kotilähtöisiä. Asiointi on helppoa sähköisiä ja matalan kynnyksen palveluja käyttäen. Kiireellinen hoito ja apu elämän kriisitilanteisiin ovat helposti saatavilla. Ohjaamme asiakkaat oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.
 • 5. Jos toimii samoin kuin ennen ei kannata uskoa että toiminnan seuraukset muuttuisivat tai olisivat erilaiset
 • 6. Kaikkien paikkojen muutos 23.5.2016 6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020 Keskussairaala 290 290 290 286 277 274 255 255 Kuntoutussairaala 127 113 114 103 98 98 74 74 Lyhytaikaispaikat 722 693 487 424 327 247 132 117 Tehostettu palveluasuminen Oma + osto644 644 705 703 664 650 587 425 Tuettu asuminen (sis. palveluasuminen, tukipalveluilla tuettu asuminen ja ryhmäasuminen)98 233 249 249 255 255 310 354 Yhteensä 1881 1973 1845 1765 1621 1524 1358 1225 0 500 1000 1500 2000 2500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020 Yhteensä
 • 7. Eksote 75 v täyttäneet 2010-2015
 • 9. Ratkaisuja...kotona asumisen tueksi • Tavoitteena toimintakykyisenä kotona • Haja-asutusalue, harvaan asutut alueet, kunnat, kattaa myös taajamat • Kotona asumisen tukeminen – Asumiseen liittyvä tuki – Kuntoutuksen lisääminen – Akuuttien tilanteiden tuki, tehostettu kotihoito, yöpartiot, ensihoidon, kotihoidon ja päivystyksen yhteistyö – Erilaiset ryhmätoiminnat – Turvallisuuden tukeminen
 • 10. Iso Apu palveluneuvonta ja ohjaus - saman katon alta, matalan kynnyksen palvelut - jokaisessa kunnassa paikka ja ohjaaja • neuvotaan ja ohjataan – eläkkeelle siirtymistilanteessa – asumisen ennakointiin ja korjausneuvontaan liittyvissä kysymyksissä – Palvelutarpeen arviointi – tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistamisessa – oman terveydentilan seurannan ja omahoitoratkaisujen käyttämisessä. – Toimiva huusholli – Liikuntaneuvonta 23.5.2016 10
 • 13. Liikkuvat yksiköt haja-asutusalueen tukena Liikkuva hoito- ja arviointiyksikkö 2016 Liikkuva hyvinvointasema, Mallu 2010 Liikkuva 2014 Laboratorio Malla
 • 14. Tarvitaan yhteistyö • Eri toimijoiden kanssa liikkuvien palvelujen kanssa esim. teematapahtumat • Etelä-Karjalan kuntien kyläyhdistykset - lisää aktiviteetteja kylille. • Palvelusetelien laajempi käyttö. • Vanhusneuvojen kanssa laadittiin yhteinen maakunnallinen suunnitelma. Kehittämisryhmä.
 • 15. …..Mitä saatiin laitoshoidon tilalle… ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 15
 • 16. Erilaisia asumisen vaihtoehtoja • Oma nykyinen koti sellaisenaan • Oma nykyinen koti ja kodinmuutostyöt • Tilapäinen lyhytaikainen kuntouttava asumisjakso • Tukipalveluilla tuettu asuminen • Senioriasuminen ja ohjattu seniorasuminen • Palveluasuminen • Tehostettu palveluasuminen • Perhehoito ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 16
 • 17. Senioriasuminen ja ohjattu senioriasuminen • ​​​​​​​​​​​Senioritalot sijaitsevat palvelujen lähellä. Rakennuksessa ja sen piha- alueella on riittävästi tilaa käyttää liikkumisen apuvälineitä. • Ohjatussa senioriasumisessa on arkisin paikalla ohjaaja, joka tukee ja kannustaa asukkaita toimimaan yhdessä. 23.5.2016 17 Alueen arjen olohuoneita
 • 18. Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen • Palveluasuminen on asumismuoto ikääntyneille, jotka tarvitsevat hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme vastaa asukkaiden hyvinvoinnista aamu- ja iltavuorossa. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 18
 • 19. Turvapalvelut ja hyvinvointiteknologia • Hyvinvointiteknologian käyttöönotolla voidaan lisätä ikäihmisten pidempää ja laadukkaampaa kotona asumista, itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa. • Turvallisuutta lisäämään ja toimintakykyä tukemaan on kehitetty monenlaisia apuvälineitä, laitteita ja teknisiä ratkaisuja. Tavallisimpia ovat turvapuhelimet, liesivahdit, erilaiset ovivalvonnan ratkaisut, lääkkeiden oikea-aikaisuudesta muistuttavat lääkekiekot sekä GPS – paikannin laitteet. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 19
 • 21. Ikäystävällinen, ikäihmisetkin huomioiva kunta Vanhusneuvostot arvioimassa ikäystävällisyyttä Ikäystävällinen kunta (Age Friendly City) 2. Asuminen (Housing) 3. Osallisuus ja vapaa-ajan vietto (Social Participation) 4. Kunnioitus ja sosiaalinen inkluusio (Respect & Social Inclusion) 5. Kansalais- ja vapaaehtois- toiminta ja työllisyys (Civic Participation & Employment 6. sosiaali- ja terveyspalvelut (Community & Health services) 7.Ulkoalueet ja rakennukset (Outdoor spaces and Buildings) 1.Liikkuminen (Tranportation) (Lähde: Mukaillen Tracking the development of universal metrics to help cities and communities compare and contrast their progress on the design and implementation of age-friendly policies, strategies and interventions. An ActiveAge Discussion Paper November 2012)
 • 22. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 22
 • 23. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 23
 • 24. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 24
 • 25. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 25
 • 26. Arvostus ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 26
 • 27. Osallisuus ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 27
 • 29. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 29
 • 30. Maakunnallinen iäkkäiden seniori- ja yhteisöasumisen kehittäminen • Hallituksen nimeämä työryhmä yhdessä kuntien kanssa käynnistetty 2016. Joka kunnasta edustus, vanhusneuvostojen edustus • Ehdotukset asuinalue (palvelukortteli) -mallin toteuttamisesta, • ylisukupolvisen palvelukorttelin toteuttamisesta, joka iäkkään väestön lisäksi olisi vetovoimainen myös muiden väestöryhmien näkökulmasta • alueen peruskorjausrakentamisen mahdollisuuksista osana esteetöntä asumista sekä hissien määrän lisäämistä 23.5.2016 30
 • 31. Ikääntyvien palvelualuemalli • Maakunnallisen asumisen uusien ratkaisujen kartoitus, • Arkipalvelut ja muut palvelut yhdistäminen • Työryhmä kartoittaa Wellfserv- hanke, loppuraportti Kaljunen ym. 2012 Lähipalvelut Harrastus- ym. yhteiset tilat Omat huoneistot Kerrostalo- ja rivitaloasumista lähell palveluja Footer
 • 32. Yhteistyö hanke pelastuslaitoksen kanssa Turvallisesti kotona - Millainen on turvallinen portaikko kulkea?
 • 33. Millaista on turvallinen tulisijan käyttö?
 • 34. Pienilläkin elintapojen parannuksilla voi olla iso merkitys riskien pienentämisessä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 23.5.2016 34 Kiitos!