Anzeige

Kotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmä

THL
Senior Planning officer um THL
22. May 2018
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Kotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmä(20)

Anzeige

Kotouttamisen osaamiskeskusksen seurantajärjestelmä

 1. Seurantajärjestelmä 1
 2. Kototietokanta • Avoin, rekisteripohjainen tilastotietokanta • Tietokannan tarkoituksena tilastotiedon löytämisen vaivattomuus • TEMin tilaama, toteutus Tilastokeskuksen • Tilastokeskus päivittää tietoja kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä • Tarkempi aikataulu taulukoiden päivitysaikatauluista tulee olemaan kotouttaminen.fi –nettisivuilla • Tietojen luokittelu: kuka on maahanmuuttaja? • Aluejako: Maakunnat ja 6 suurinta kaupunkia • Kieliversiot vuoden loppuun mennessä • http://kototietokanta.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kototietokanta/ 2
 3. Seurantaindikaattorit • TE-hallinnon toimenpiteiden ja prosessien seurantaan • Kotouttamispolitiikan seurantaan • Laajempaan yhteiskunnalliseen kotoutumisen seurantaan • Tutkimustoimintaan • Kansainvälistä vertailua varten • Maakuntien välistä vertailua varten 3
 4. Seurantaindikaattorit • Indikaattoreiden aihepiirit • Työllisyys • Koulutus ja osaaminen • Terveys ja hyvinvointi • Osallisuus ja osallistuminen • Aluejako sama kuin Kototietokannassa • Kansalaisuus/syntymämaa/taustamaa/kieli 4
 5. Työllisyys • Työllisyysaste • Työttömyysaste • Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä kansalaisuuden mukaan • Yrittäjien osuus työllisistä • Osa-aikatyötä tekevien osuus palkansaajista • Määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista 5
 6. Koulutus ja osaaminen • Opintojen keskeyttäneiden osuus ammattiopinnot aloittaneista • Opintojen keskeyttäneiden osuus lukio-opinnot aloittaneista • NEET-nuorten osuus (18-29-vuotiaat) • Varhain koulunsa lopettaneiden osuus 6
 7. Terveys ja hyvinvointi • Menetetyt elinvuodet (PYLL-indeksi) • Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus • Keskitulot (asuntokunta/asukkaat) • Mediaanitulot (asuntokunta/asukkaat) • Pienituloisuusriski (asuntoväestö/lapset/työlliset) • Matalan työllisyyden asuntokunnissa asuvien osuus • Omistusasunnossa asuvien osuus • Ara-vuokra-asunnoissa asuvien osuus • Ahtaasti asuvien osuus 7
 8. Osallisuus ja osallistuminen • Kunnanvaltuutettujen osuus • Ehdokkaiden osuus kunnallisvaaleissa • Ehdokkaiden osuus eduskuntavaaleissa 8
 9. Kehityskohteita • Kohorttiseuranta • Palvelut • Terveyteen liittyvät indikaattorit 9
 10. 10
 11. Kotouttamisen osaamiskeskus PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO Kompetenscentret för integration av invandrare PB 32, 00023 STATSRÅDET The Centre of Expertise in Immigrant Integration P.O. Box 32, FI-00032 GOVERNMENT, Finland kotouttamisenosaamiskeskus@tem.fi
Anzeige