Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalialan työtä 22.1.2015

Asumissosiaalisen työn paikka ja
merkitykset osana sosiaalialan työtä
AIKUISSOSIAALITYÖN PÄIVÄT 22.- 23.1.2015
Riitta Granfelt
“Pitkäaikaissasunnottomuus ja asunto ensin –
mallin soveltaminen Suomessa”
”asunto ensin” ei ole ”asunto vain”
”Asumissosiaalisella työllä tarkoitetaan sellaista
asunnottomien tai aiemmin asunnottomuutta
kokeneiden parissa tehtävää työtä, jonka avulla
pyritään vastaamaan asumista vaarantaviin
(psyko)sosiaalisiin ja käytännöllisiin ongelmiin.
Asumissosiaalisen työn ensisijainen tavoite on
asumisen turvaaminen ja asunnottomuuden
ennalta ehkäisy. Tämän lisäksi sen avulla voidaan
edesauttaa asukkaan toipumista ja sosiaalista
integraatiota.” (epävirallinen määritelmä)
Asumissosiaalinen työ
asumisneuvonta asumisohjaus aikuissosiaalityö
Työn
kokonaisuus
Vaihtelevasti osa
työstä
asuminen ja sosiaaliset suhteet
asunto toimijuus sosiaalinen rakenne
Nuoret naiset kaduilta ja kongeilta
”Kun nainen joutuu kovettamaan itsensä.
Varsinkin nämä nuoremmat. Kun he joutuu
näyttämään että ovat kuin miehiä, pystyvät
lyömään ja perimään velkoja…”
”On ne pidättyväisiä. Ei ne tuu ja avaudu niin
kuin nää vanhemmat ihmiset. Mutta ne saattaa
kahden kesken avautua ja kertoa jonkun jutun.
Saattaa tulla silleen yllättäen, paremminkin.”
Läsnäolotyö tunnetyönä
• ”Lapsia koskevat aiheet on olleet aika vaikeita,
kun koko ajan on niin ikävä.”
• ”…kun mä olen itse niin väkivaltainen.”
• ”Minulla kuuluukin olla näin: paha olla.”
Asumissosiaalinen työ
integraatio toipuminen haittojen vähentäminen
läsnäolotyö
- aika, paikka,
suhde
kiinnipitävä ympäristö
- joustavasti saatavilla
oleva verkosto
Kotiutuminen: asunnosta koti
yksinäisyys ”oven hallinta”
rajattomuus
riippuvuudet
tyhjät tunnit
Asumissosiaalinen työ
verkostotyö lähityö tutkimus, vaikuttamistyö
ylisektoraalinen
työorientaatio
asunnottomuustyö,
käytäntötutkimus
Kotiutuminen: asunnosta (riittävästi) koti
sulautunut
osaaminen
osallisuuden vahvistaminen tutkimusperustainen
kehittäminen
Pienet tarinat
Tarina, jonka (lapsi) kertoo voi olla hyvin pieni,
ehkä vain muutaman sanan pituinen…
Vaikka tarina on hyvin pieni, (lapsi) on riittävä.
Tarinatonta (lasta) ei ole. Pikemminkin on kyse
tavoistamme ja taidoistamme luoda pienellekin
tarinalle hyvä vastaanotto ja mahdollisuus
kasvaa… (Känkänen & Bardy 2005, 112,
sulkumerkit ja kursivoinnit, R.G.)
Kokemuksen tutkimus asumissosiaalisen työn
kehittämisen välineenä
”Tutkimuksen lähtökohtana on ollut, että
yksittäisten ihmisten kokemukset heitä
kohdanneista asioista otetaan vakavasti. Tärkeitä
ovat sekä ruohonjuuritason työntekijöiden
kokemukset että kohtuuttomiin tilanteisiin
joutuneiden asiakkaiden kokemukset. Oma
kokemus on jokaiselle tosi ja merkityksellinen.”
(Metteri 2013, 59) > vaikea ymmärtää toisen
käyttäytymistä ilman tietoa tilannetekijöiden
merkityksestä ja yksilöllisestä kokemuksesta
Kokijasta kokemusasiantuntijaksi
Oman kokemuksen jäsentämisen ja
suhteuttamisen kautta vaikea kokemus voi
muuttua voimavaraksi silloin, kun ihminen ei jää
pelkästään invidividualistisen tulkinnan kehään,
vaan tekee kokemuksestaan johtopäätöksiä
toimintaan ja maailman muuttamiseen eli
politisoi kokemuksensa. Oman kokemuksen
arvostamisesta ja politisoinnista avautuu
toimijuuden näkökulma. (Metteri 2013, 61;
myös Hyväri 2011)
Asumissosiaalinen työ kotiutumistyönä
Koti asuntona
Koti mahdollisuuksia
luovana tilana
Sisäinen koti
Subjektiiviset
merkitykset
Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalialan työtä 22.1.2015
Kirjallisuus
• Bardy, M. & Känkänen, P. (2005) Omat ja muiden tarinat. Helsinki: Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos.
• Granfelt, R. (2014) Asunto vai rikoksettomuus ensin? Asumissosiaalisen työn
tuella irti asunnottomuudesta ja rikollisuudesta? Teoksessa H. Linderborg & M.
Suonio & T. Lassila (toim.) Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla.
Helsinki: Rikosseuraamuslaitos, julkaisuja 1, 255-272.
• Granfelt, R. (2013) Asumissosiaalinen työ läsnäolotyönä - Kokemuksia naisten
yhteisöstä. Teoksessa Merja Laitinen & Asta Niskala (toim.) Asiakkaat toimijoina
sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 219-243.
• Hyväri, S. (2001) Vallattomuudesta vastuuseen – Kokemuksen politiikan
sankaritarinoita. Helsinki: Vankeinhoidon koulutuskeskus, Julkaisu 3.
• Metteri, A. (2012) Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja
sosiaalityö. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1778.
1 von 13

Recomendados

Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01... von
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Socca_osaamiskeskus
2.7K views14 Folien
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen von
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSocca_osaamiskeskus
2.4K views30 Folien
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä von
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäMaarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäSocca_osaamiskeskus
2.2K views16 Folien
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä von
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössäKehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössäTHL
489 views40 Folien
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot von
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotTHL
488 views23 Folien
matthies_osallistava_sosiaaliturva von
matthies_osallistava_sosiaaliturvamatthies_osallistava_sosiaaliturva
matthies_osallistava_sosiaaliturvaTHL
267 views18 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo... von
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...
Tulevien uudistusten tueksi –mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta vo...Kelan tutkimus / Research at Kela
106 views17 Folien
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ... von
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...Socca_osaamiskeskus
670 views24 Folien
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä von
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenäRakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenäMinna Kivipelto
1.4K views27 Folien
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os... von
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...THL
229 views20 Folien
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaHeini Maijanen
663 views26 Folien
Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissa von
Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissaHaavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissa
Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissaKelan tutkimus / Research at Kela
127 views21 Folien

Was ist angesagt?(20)

Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ... von Socca_osaamiskeskus
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä von Minna Kivipelto
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenäRakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Minna Kivipelto1.4K views
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os... von THL
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
THL229 views
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von Heini Maijanen
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Heini Maijanen663 views
Heikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityö von THL
Heikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityöHeikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityö
Heikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityö
THL1.2K views
Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ... von Pauli Forma
Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...
Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...
Pauli Forma547 views
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio von Tommi Laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitioMuuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Tommi Laitio1.1K views
Sosiaalipedagogiikan ilta jkyla15102014_2 von Susanna Leimio
Sosiaalipedagogiikan ilta jkyla15102014_2Sosiaalipedagogiikan ilta jkyla15102014_2
Sosiaalipedagogiikan ilta jkyla15102014_2
Susanna Leimio523 views
Innovation for Citizenship (translated into Finnish) von Citizen Network
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Citizen Network142 views
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa von Tomi Kiilakoski
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissaOsallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Tomi Kiilakoski530 views
Jälkimoderni Johtaminen Laitio von Tommi Laitio
Jälkimoderni Johtaminen LaitioJälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Tommi Laitio1.4K views
Nuorisoasiainkeskus strategia von Tommi Laitio
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
Tommi Laitio983 views

Más de Socca_osaamiskeskus

Aikuisväestön hyvinvointimittari von
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariSocca_osaamiskeskus
3.5K views22 Folien
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus von
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutusGeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutusSocca_osaamiskeskus
651 views17 Folien
Soccan toimintasuunnitelma 2017 von
Soccan toimintasuunnitelma 2017Soccan toimintasuunnitelma 2017
Soccan toimintasuunnitelma 2017Socca_osaamiskeskus
478 views24 Folien
GeroMetron esittelydiat von
GeroMetron esittelydiatGeroMetron esittelydiat
GeroMetron esittelydiatSocca_osaamiskeskus
1.4K views12 Folien
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016 von
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016Socca_osaamiskeskus
2.7K views17 Folien
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön von
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhönPRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhönSocca_osaamiskeskus
1.1K views27 Folien

Más de Socca_osaamiskeskus(20)

Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016 von Socca_osaamiskeskus
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Socca_osaamiskeskus2.7K views
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön von Socca_osaamiskeskus
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhönPRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
Socca_osaamiskeskus1.1K views
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ... von Socca_osaamiskeskus
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016 von Socca_osaamiskeskus
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho von Socca_osaamiskeskus
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja KoskenalhoKertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men... von Socca_osaamiskeskus
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Socca_osaamiskeskus3.3K views
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In... von Socca_osaamiskeskus
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall... von Socca_osaamiskeskus
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Socca_osaamiskeskus1.2K views
Family minded a coalition of despair or covenant of hope von Socca_osaamiskeskus
Family minded a coalition of despair or covenant of hopeFamily minded a coalition of despair or covenant of hope
Family minded a coalition of despair or covenant of hope
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa von Socca_osaamiskeskus
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissaReflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
Socca_osaamiskeskus1.7K views
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim... von Socca_osaamiskeskus
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
Socca_osaamiskeskus25.6K views

Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalialan työtä 22.1.2015

 • 1. Asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalialan työtä AIKUISSOSIAALITYÖN PÄIVÄT 22.- 23.1.2015 Riitta Granfelt “Pitkäaikaissasunnottomuus ja asunto ensin – mallin soveltaminen Suomessa”
 • 2. ”asunto ensin” ei ole ”asunto vain” ”Asumissosiaalisella työllä tarkoitetaan sellaista asunnottomien tai aiemmin asunnottomuutta kokeneiden parissa tehtävää työtä, jonka avulla pyritään vastaamaan asumista vaarantaviin (psyko)sosiaalisiin ja käytännöllisiin ongelmiin. Asumissosiaalisen työn ensisijainen tavoite on asumisen turvaaminen ja asunnottomuuden ennalta ehkäisy. Tämän lisäksi sen avulla voidaan edesauttaa asukkaan toipumista ja sosiaalista integraatiota.” (epävirallinen määritelmä)
 • 3. Asumissosiaalinen työ asumisneuvonta asumisohjaus aikuissosiaalityö Työn kokonaisuus Vaihtelevasti osa työstä asuminen ja sosiaaliset suhteet asunto toimijuus sosiaalinen rakenne
 • 4. Nuoret naiset kaduilta ja kongeilta ”Kun nainen joutuu kovettamaan itsensä. Varsinkin nämä nuoremmat. Kun he joutuu näyttämään että ovat kuin miehiä, pystyvät lyömään ja perimään velkoja…” ”On ne pidättyväisiä. Ei ne tuu ja avaudu niin kuin nää vanhemmat ihmiset. Mutta ne saattaa kahden kesken avautua ja kertoa jonkun jutun. Saattaa tulla silleen yllättäen, paremminkin.”
 • 5. Läsnäolotyö tunnetyönä • ”Lapsia koskevat aiheet on olleet aika vaikeita, kun koko ajan on niin ikävä.” • ”…kun mä olen itse niin väkivaltainen.” • ”Minulla kuuluukin olla näin: paha olla.”
 • 6. Asumissosiaalinen työ integraatio toipuminen haittojen vähentäminen läsnäolotyö - aika, paikka, suhde kiinnipitävä ympäristö - joustavasti saatavilla oleva verkosto Kotiutuminen: asunnosta koti yksinäisyys ”oven hallinta” rajattomuus riippuvuudet tyhjät tunnit
 • 7. Asumissosiaalinen työ verkostotyö lähityö tutkimus, vaikuttamistyö ylisektoraalinen työorientaatio asunnottomuustyö, käytäntötutkimus Kotiutuminen: asunnosta (riittävästi) koti sulautunut osaaminen osallisuuden vahvistaminen tutkimusperustainen kehittäminen
 • 8. Pienet tarinat Tarina, jonka (lapsi) kertoo voi olla hyvin pieni, ehkä vain muutaman sanan pituinen… Vaikka tarina on hyvin pieni, (lapsi) on riittävä. Tarinatonta (lasta) ei ole. Pikemminkin on kyse tavoistamme ja taidoistamme luoda pienellekin tarinalle hyvä vastaanotto ja mahdollisuus kasvaa… (Känkänen & Bardy 2005, 112, sulkumerkit ja kursivoinnit, R.G.)
 • 9. Kokemuksen tutkimus asumissosiaalisen työn kehittämisen välineenä ”Tutkimuksen lähtökohtana on ollut, että yksittäisten ihmisten kokemukset heitä kohdanneista asioista otetaan vakavasti. Tärkeitä ovat sekä ruohonjuuritason työntekijöiden kokemukset että kohtuuttomiin tilanteisiin joutuneiden asiakkaiden kokemukset. Oma kokemus on jokaiselle tosi ja merkityksellinen.” (Metteri 2013, 59) > vaikea ymmärtää toisen käyttäytymistä ilman tietoa tilannetekijöiden merkityksestä ja yksilöllisestä kokemuksesta
 • 10. Kokijasta kokemusasiantuntijaksi Oman kokemuksen jäsentämisen ja suhteuttamisen kautta vaikea kokemus voi muuttua voimavaraksi silloin, kun ihminen ei jää pelkästään invidividualistisen tulkinnan kehään, vaan tekee kokemuksestaan johtopäätöksiä toimintaan ja maailman muuttamiseen eli politisoi kokemuksensa. Oman kokemuksen arvostamisesta ja politisoinnista avautuu toimijuuden näkökulma. (Metteri 2013, 61; myös Hyväri 2011)
 • 11. Asumissosiaalinen työ kotiutumistyönä Koti asuntona Koti mahdollisuuksia luovana tilana Sisäinen koti Subjektiiviset merkitykset
 • 13. Kirjallisuus • Bardy, M. & Känkänen, P. (2005) Omat ja muiden tarinat. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. • Granfelt, R. (2014) Asunto vai rikoksettomuus ensin? Asumissosiaalisen työn tuella irti asunnottomuudesta ja rikollisuudesta? Teoksessa H. Linderborg & M. Suonio & T. Lassila (toim.) Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla. Helsinki: Rikosseuraamuslaitos, julkaisuja 1, 255-272. • Granfelt, R. (2013) Asumissosiaalinen työ läsnäolotyönä - Kokemuksia naisten yhteisöstä. Teoksessa Merja Laitinen & Asta Niskala (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 219-243. • Hyväri, S. (2001) Vallattomuudesta vastuuseen – Kokemuksen politiikan sankaritarinoita. Helsinki: Vankeinhoidon koulutuskeskus, Julkaisu 3. • Metteri, A. (2012) Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1778.