Anzeige

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä

Sitra / Hyvinvointi
3. Dec 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(19)

Destacado(20)

Anzeige

Similar a Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä(20)

Más de Sitra / Hyvinvointi(20)

Anzeige

Último(20)

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä

 1. kkv.fi kkv.fi Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä Erikoistutkija Sari Valliluoto 02.12.2014
 2. kkv.fi Toimintaympäristö  Mahdollisuuksia on, vapaaehtoistoimintaan osallistutaan 02.12.2014 2 innokkaasti  Käsitteen epäselvyydet − Vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoistyö − Kolmas sektori − Talkootyö, naapuriapu − Vaihtotyö, esim. aikapankki − Yleishyödyllisyys − Työsuhde …
 3. kkv.fi Vapaaehtoistoiminta ja markkinoiden toimivuus  Vapaaehtoistoiminnalla markkinavaikutuksia, ei kuitenkaan ilmiönä vaaranna markkinoiden toimivuutta  Vapaaehtoistoiminta ja markkinaehtoinen liiketoiminta kuuluvat molemmat toimiville markkinoille  Järjestöt pitivät hankintalainsäädäntöä ongelmallisena: palvelut keskittyvät suuremmille yksiköille ja järjestöjen arvokasta työtä ei oteta huomioon palvelutuotannossa tai kilpailutuksissa 02.12.2014 3
 4. kkv.fi RAY:n avustustoiminta  Avustuskäytäntö nykyään selkeämpi, sillä avustuksia ei 02.12.2014 4 myönnetä palvelutoimintaan  Avustusten kilpailuvaikutuksia tulee silti arvioida jatkuvasti  Haastattelut: avustusten hakeminen ja seurantaan vastaaminen aiheuttaa työtä erityisesti pienemmille järjestöille  RAY:n avustusten projektiluonteisuus ongelmallinen vapaaehtoistoimintaa organisoivan henkilökunnan työsuhteiden jatkuvuuden kannalta
 5. kkv.fi Verotus  Verotuskäytännöt epävarmuutta luovia  Vain matkakustannusten korvausten verovapaudesta 02.12.2014 5 erikseen säädetty  Korvausten ja palkitsemisen verovapauden edellytykset: kohtuullisuus, satunnaisuus, vähäarvoisuus …  Ehdotuksia: − Muutkin kuin matkakulujen verovapaat korvaukset lainsäädäntöön − Kulukorvaukset mahdollisia myös muilta kuin yleishyödyllisiltä yhteisöiltä
 6. kkv.fi Kuntien käytännöt  Toiveena läheisempi yhteistyö kuntien kanssa  Vapaaehtoistoiminta palvelemaan paremmin kunnan toimintaa ja löytyisi selkeämmin tilaa vapaaehtoistoiminnalle  Kuntien avustukset – kuntien ostopalvelut 02.12.2014 6
 7. kkv.fi Erityiskysymykset: Vapaaehtoistoiminta täydentää ammattitaitoa vaativaa työtä  Vapaaehtoistoiminnan rinnastumista työsuhteisen henkilökunnan ammattityöhön ei yleisesti pidetty uhkana  Vapaaehtoisten rooli lakisääteistä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää täydentävä  Henkilökunnan merkitys suuri vapaaehtoistoiminnan onnistumisessa: työnjaossa, vapaaehtoisten sitouttamisessa ja kiittämisessä  Rooleja voi selkeyttää riittävä koulutus sekä vapaaehtoiselle 02.12.2014 7 että henkilökunnalle
 8. kkv.fi Erityiskysymykset  Työttömän osallistuminen vapaaehtoistoimintaan 02.12.2014 8 − Yritystoiminnan määritelmä?  Erilaiset vastuu- ja turvallisuuskysymykset vapaaehtoistoimintaa rajoittavina tekijöinä  Vapaaehtoistoiminta ja yritykset − Vapaaehtoistoimintaa ei voida käyttää ansiotarkoituksessa − Esteenä asenteet?
 9. kkv.fi Ehdotukset  Toimintamalli  Opas tulkintatilanteisiin  Verolainsäädännön selkeyttäminen  Työttömän osallistuminen laajemmin vapaaehtoistoimintaan  Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä viestiminen nykyistä aktiivisemmin  Vapaaehtoistoiminnan merkityksen tiedostaminen nykyistä paremmin kaikilla sitä koskevilla hallinnonaloilla 02.12.2014 9
 10. kkv.fi Lopuksi  Kaikki esteet eivät johdu lainsäädännöstä, sen tulkinnasta tai 02.12.2014 10 sen aiheuttamista epäselvyyksistä  Haasteena myös muutokset yhteiskunnassa  Kentän hajanaisuus johtuu osittain vapaaehtoistoiminnan ominaisluonteesta
 11. kkv.fi kkv.fi Kiitos! Selvitys saatavilla osoitteessa: http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/ julkaisut/selvitykset/2014/kkv-selvityksia- 4-2014-vapaaehtoistoiminta.pdf
Anzeige