SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 23
Downloaden Sie, um offline zu lesen
KUULUUKO
TYÖNTEKIJÄN ÄÄNI
ALUSTATALOUDESSA?
Riitta Juntunen
SAK:n edustajisto 23.11.2017
23.11.2017
Mahdollisuuksien aika -hanke
• Työelämän tulevaisuutta käsittelevä nelivuotinen hanke (2016–2020)
• Hankkeella on kolme tavoitetta:
1) lisätä ymmärrystä työelämää ja ammattiyhdistysliikettä kohtaavista
haasteista → tietoisuutta lisäävä
2) etsiä kyseisiin haasteisiin ratkaisuja, jotta hyvä työ olisi mahdollista
mahdollisimman monelle → toimintaa suuntaava
3) vaikuttaa Suomessa käytävään työelämäkeskusteluun ja kansalaisten
mielipiteisiin ammattiyhdistysliikkeestä → SAK:n brändin kirkastaminen
työelämäasioissa.
23.11.2017
Syksyn 2017 teema:
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Mitä on tehty?
• Tutkimusyhteistyö SWIPE:n kanssa (Fiksu työ alustataloudessa)
• Alusta/keikkatalous työntekijän näkökulmasta
• Tutkimusyhteistyö Kalevi Sorsa –säätiön kanssa
• Selvitys kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen näkökulmista ja mahdollisista
ratkaisumalleista alustatyöntekijöiden edunvalvontaan ja järjestäytymiseen
• Video pilvityöstä
• Video keikkatyöstä
• Ajatuspaja liittojen kanssa 21.9., ajatuspaja työelämätapahtumassa 7.10.
• Tutustumismatka IWGB, Lontoo, syyskuu 2017
• Ajatuspaja SAK:n henkilöstölle 17.11.2017
• Osallistuminen kansainvälisiin alustatalousseminaareihin, Berliini, Tukholma,
Bryssel, Oslo
23.11.2017
Alustatalous luo uusia liiketoiminnan muotoja
• Maailman suurin majoitusketju (Airbnb) ei omista yhtään
vuodepaikkaa/huonetta
• Maailman nopeimmin kasvava kuljetusfirma (Uber) ei omista yhtään autoa
• Maailman suurin mediafirma (Facebook) ei tuota ollenkaan omaa sisältöä
• Maailman suurimmat kauppaketjut Alibaba ja Amazon eivät omista yhtään
myymälää
• Freelancer.com on välittänyt yhteensä lähes 13 milj. työtä ja sillä on yhteensä
23 milj. rekisteröitynyttä työnhakijaa 247 maasta/alueelta
• Joukkorahoitus
• Esim. Kickstarterin avulla on kerätty 2,8 mrd dollaria 340 000 projektiin, joita
on tukenut noin 10 miljoonaa henkilöä
23.11.2017
Alustatalous on
työn, palveluiden ja tavaroiden
ostamista ja myymistä sekä jakamista
verkossa.
23.11.2017
23.11.2017
23.11.2017
Kasvava talous?
• v. 2017 noin 2 300 alustatalousyritystä
• Rekisteröityneitä työntekijöitä/työnhakijoita esim.
• Freelancer (Australia) 14 miljoonaa
• Upwork (USA) 12 miljoonaa
• Crowdsource (Iso-Britannia) 8 miljoonaa
• Mechanical Turk (USA) 1 miljoona
• Clickworker (Saksa) 700 000
• Uber 160 000 (USA)
• EU:ssa 20 % on osallistunut alustataloustoimintaan
• Ruotsissa noin 12 % työskentelee alustoilla joskus, Norjassa 10 %
• Suomessa (2016):
• 8 % on käyttänyt jakamistalouden palveluja
• 40 % tarjonnut itse palveluja alustojen kautta
• Maailmanpankin arvio vuoteen 2020 mennessä
• Alustatalouden liikevaihto n. 25 miljardia dollaria
• Alustataloudessa n. 112 miljoonaan työntekijää
• Alustoilla välitettyjen töiden määrä kasvoi vuonna 2016 maailmanlaajuisesti 26% (Oxfordin
yliopisto)
23.11.2017
Ruokalähettien kertomaa
• Yhteistyö Swipe:n (Fiksu työ alustataloudessa) ja TTL:n kanssa
• Mervi Hasu, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos / apulaisprofessori, Oslon yliopisto
• Yritykset käynnistää laaja haastattelututkimus, jossa olisi haastateltu sekä
yritysten johto/toimihenkilöt että kuriireja, yritysten johdon kautta
epäonnistuivat
• Haastateltiin neljää ruokalähettiä
• perheettömiä miehiä ja muualta Suomeen muuttaneita
• kolme toimi Foodorassa, yksi Woltissa.
23.11.2017
Taustaa
• Suomessa toimii kaksi uuden alustatalouden mukaista ruoanvälitystä
harjoittavaa yritystä, Foodora ja Wolt
• arviolta 300-400 polkupyörällä, skootterilla tai autolla ruokaa kuljettavaa
kuriiria
• Toiminta on pääosin pääkaupunkiseudulla.
• 70-80 % kuriireista ulkomaalaistaustaisia
• Valtaosa opiskelijoita, etenkin käytännössä kaikki ns. kantasuomalaiset kuriirit
ovat opiskelijoita (ja perheettömiä)
• Valtaosa 17-20+ vuotiaita
23.11.2017
Ruokalähettien kertomaa
• Valtaosalla läheteistä ei ole työsuhdetta
• Noin 20 prosentilla (Foodora) on työntekijäasema yrityksessä, yleisimmin
nollatuntisopimuksella
• Alusta ei katso olevansa työnantaja
• Työvuoroista kilpaillaan
• Jonkin verran vakioituja vuoroja, joista maksetaan tuntipalkka
• Pääosa tunneista jaetaan on-line – ’nopeat syövät hitaat’
• Suuntauksena on tuntipalkkaisten työvuorojen vähentäminen, jolloin vain
toteutuneista kuljetuksista maksetaan
• Lähetit on jaettu eri kriteerien perusteella suorituskategorioihin, mikä vaikuttaa
siihen kuinka hyviä ja kuinka paljon vuoroja saa
23.11.2017
Ruokalähettien kertomaa
• Toimeentulo on heikko
• Minimi-elintason voi saavuttaa, jos on edullinen asunto ja tekee töitä koko ajan
(yksi vapaapäivä viikossa)
• Palkka ei mahdollista säästämistä, lomamatkoja tai lainan lyhentämistä
• Terveyden pettäminen on merkittävä taloudellinen riski
• Käteen jäävä tulo on eri kuin palkkio
• Lähetit kustantavat itse huomattavan osan työvälineistään
• Lisäansiomadollisuus opiskelijalle, jos on oikeutettu opiskelija-asuntoon tai
muuhun tukeen opiskelijana
23.11.2017
Ruokalähettien kertomaa
• Ruokalähettinä toiminen on nuorten, etenkin ulkomailta tulleiden ja suomea
heikosti osaavien keino ansaita rahaa oman alan työtä odotellessa
• Työ sopii hyväkuntoisille, pyöräilystä pitäville: iso osa kuriireista on
pyöräentusiasteja
• Jos yrittää elättää itsensä pelkästään ruokalähettinä, joutuu käytännössä
tekemään työtä koko ajan
• Freelance-sopimus saattaa näyttää paperilla hyvältä
• Käytäntö on eri asia – ota tai jätä- maailma, ”tulijoita on”
• Ulkomaalaistaustaiset lähetit eivät tunne suomalaista työlainsäädäntöä ja/tai
normeja, ja ammattiliitotkaan eivät ole pystyneet auttamaan
23.11.2017
Ongelmakohdat alustataloudessa työntekijän kannalta
• Työntekijän asema
• Toimeentulo
• Sosiaaliturva ja verotus
• Mahdollisuus järjestäytyä
• Ammattiyhdistysliikkeen rooli alustataloudessa
• Työntekijöiden arviointi ja mainejärjestelmät
• Osaaminen ja työnteon tekniset edellytykset
23.11.2017
Työntekijän asema
• Työntekijä vai yrittäjä?
• Työsuhde: työn tekeminen työnantajan lukuun, tämän johdon ja valvonnan
alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.
• Yrittäjä voi päättää itse muun muassa siitä, millaisia töitä tekee, ottaako työn
vastaan ja miten hinnoittelee työnsä.
• Työnantaja vai työnvälittäjä?
• ’alusta on vain markkinapaikka’
23.11.2017
Toimeentulo
• Ei työehtosopimuksia tai minimipalkkaa
• v. 2017 keskimääräinen palkka/palkkio kaksi dollaria/tunti
• Tulosta vähennettävä sosiaaliturvamaksut, verot, vakuutukset ja työvälineet
• Pilvityössä korvauksen saaminen epävarmaa
• Työn hylkääminen, työsuorituksista kilpaillaan hinnalla, palkkiot voivat olla
virtuaalirahaa tai ostokuponkeja
• Klikkaustyössä (joukkoistetussa työssä) korvaukset minimaalisia
• Esim. 0,01 $/tehtävä – noin 2 $/tunti (European Parliament 2016)
• Työn tarjonta epäsäännöllistä
• Korvauksettomat odotusajat ja työn etsiminen pienentävät päiväansioita
23.11.2017
Sosiaaliturva ja verot
• Pilvityötä ja joukkoistettua työtä teettävät alustayritykset eivät huolehdi
työntekijöiden sosiaaliturvamaksuista eikä veroista – ei myöskään valtaosa
keikkatyötä välittävistä yrityksistä
• Maksut alustatyöntekijöiden omalla vastuulla
• Halpa- ja silpputyöstä verojen maksaminen tuntuu turhalta, vakuutuksia ei hankita
• Alustayritysten veronkierto helppoa
• yrityksellä ei fyysistä sijaintia
• esim. Uber jättänyt maksamatta arvonlisäverot
• yrityksellä ei työntekijöitä
• Uhkana luisuminen harmaaseen talouteen
• Hyvinvointiyhteiskunnan rapautuminen
23.11.2017
Mahdollisuus järjestäytyä
• Alustatyöntekijöillä (itsensä työllistäjillä) ei mahdollisuutta neuvotella
kollektiivisesti työehdoistaan
• nk. antikartelli-lait
• Kenen kanssa neuvoteltaisiin?
• Mikä on alustatyöntekijöiden oma halukkuus tehdä yhteistyötä ja järjestäytyä?
• Mitä ammattiliitoilla on heille tarjota?
23.11.2017
Pohdintaa ratkaistavista asioista
• Työntekijä vai yrittäjä?
• Työsuojelu, sosiaaliturva ja oikeus edunvalvontaan on taattava kaikille riippumatta
työnteon muodosta
• Työlainsäädännön päivittäminen koskemaan myös alustatyöntekijöitä/itsensä
työllistäjiä
• erityispykälät tai erillinen lainsäädäntö keikka-/ alustatyölle
• Onko alusta työnantaja vai työn välittäjä?
• Työnantaja -määritelmän laajentaminen koskemaan myös alustayrityksiä
• Alustoille säädettävä selkeästi työnantajan status
• Oikeus järjestäytymiseen ja työtaisteluun taattava kaikille riippumatta työn
tekemisen tavasta
• Euroopan unionin/kansallista kilpailulainsäädäntöä muutettava
23.11.2017
Pohdintaa ratkaistavista asioista
• Kenellä vastuu työntekijän toimeentulosta ja sosiaaliturvasta?
• Nykyisten työehtojen/muiden säädösten laajentaminen alustatyöntekijöihin
• Minimipalkka/minimipalkkiot
• Perustulo
• Alustayrityksille velvollisuus hoitaa ennakonpidätykset
• Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus tai nykyisten lakien laajentaminen
• Henkilökohtaiset sosiaaliturvatilit
• Osuuskunnat
• Alustayrityksille mahdollisuus perustaa omia vakuutusjärjestelmiä
23.11.2017
Ammattiyhdistysliikkeen rooli alustataloudessa?
• Itsensä työllistäjille ja alustatyöntekijöille mahdollisuus organisoitua
ammattiliittoihin
• Mm. Saksassa IGMetall, ver.di ja Itävallassa ÖGB - alustatyöntekijät voivat liittyä
jäseniksi
• Useimmiten ammattiliitot tarjoavat neuvontaa ja asianajoapua
• Faire Growd Work Plattform, IGM, ÖGB, Unionen
• Toinen mahdollisuus perustaa kokonaan uusi ammattijärjestö itsensä
työllistäjille
• Esim. Iso-Britanniassa IWGB auttaa talokohtaisissa sopimuksissa, antaa
asianajoapua ja järjestää kielikoulutusta. Vahva mediavaikuttaja (some)
• USA:ssa Teamsters 117 ja New York Taxi Workers Alliance alueellisia sopimuksia
• Vaikuttaminen lainsäädäntöön
• Työntekijän asema, alustan työnantaja-asema ja velvoitteet
23.11.2017
Ammattiyhdistysliikkeen rooli alustataloudessa?
• ’Crowdsourcing Code of Conduct’ - alan itsesääntely ja sovittelu (Saksa)
• Yhteistyö työnantajajärjestöjen kanssa
• Yhteisiä intressejä
• ’Hyvän alustatyön periaatteet’ (Unionen)
• ’Pohjoismainen malli’ alustatalouteen, jossa alustat sopeutuvat pohjoismaisiin
perinteisiin
• Asiantuntijapaneeli, jossa yhdessä pohditaan ratkaisuja alustatalouden
ongelmiin (Tanska, Saksa)
• Neuvotteleminen suoraan alustojen kanssa (Australia: NSW ja AirTasker)
• Yritysneuvostojen perustaminen alustayrityksiin (Itävalta Foodoran workers’
council)
• ’Digitaalinen ay-liike’
23.11.2017
Mahdollisuuksien aika -hankkeen teemat 2018
• Tekoäly tulee – muuttuuko työ? (kevät)
• Selvitetään tekoälyn/muun kehittyneen digitalisaation käyttöönoton vaikutuksia
SAK:laisten palkansaajien työhön ja hahmotellaan mahdollisia
toimenpidesuosituksia ay –liikkeelle
• Keikkatyöntekijöiden toimeentulo.
Palkan ja työttömyysturvan kysymys (syksy)
• Selvitetään keikkatyöntekijöiden taloudellisia selviytymiskeinoja ja etsitään
mahdollisia ratkaisuja heidän toimeentulonsa turvaamiseksi
23.11.2017

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Nuorisotakuu 2.0
Nuorisotakuu 2.0Nuorisotakuu 2.0
Nuorisotakuu 2.0SDP
 
181205 tyollisyyden nakymat anttila
181205 tyollisyyden nakymat anttila181205 tyollisyyden nakymat anttila
181205 tyollisyyden nakymat anttilaTeollisuusliitto ry
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Työterveyslaitos
 
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelmaSDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelmaSDP
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Was ist angesagt? (20)

Nuorisotakuu 2.0
Nuorisotakuu 2.0Nuorisotakuu 2.0
Nuorisotakuu 2.0
 
181205 tyollisyyden nakymat anttila
181205 tyollisyyden nakymat anttila181205 tyollisyyden nakymat anttila
181205 tyollisyyden nakymat anttila
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
 
Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi
Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi
Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi
 
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperiJatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
 
SAK:n esittely
SAK:n esittelySAK:n esittely
SAK:n esittely
 
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelmaSDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
SDP:n koulutuspoliittinen ohjelma
 
Talous ja Yhteiskunta 4/2007
Talous ja Yhteiskunta 4/2007Talous ja Yhteiskunta 4/2007
Talous ja Yhteiskunta 4/2007
 
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
 
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
 
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 

Ähnlich wie Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?

Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää THL
 
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkitTyöterveyslaitos
 
Muutosliikkeessa
MuutosliikkeessaMuutosliikkeessa
MuutosliikkeessaSAK
 
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestäYritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestäTHL
 
Ulkomaalaistaustaisen työntekijän rekrytointi
Ulkomaalaistaustaisen työntekijän rekrytointiUlkomaalaistaustaisen työntekijän rekrytointi
Ulkomaalaistaustaisen työntekijän rekrytointiSeure Henkilöstöpalvelut
 
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020THL
 
Reilu Rekrytointi, hyvät käytännöt
Reilu Rekrytointi, hyvät käytännöt Reilu Rekrytointi, hyvät käytännöt
Reilu Rekrytointi, hyvät käytännöt Kaisa Karvonen
 
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...THL
 
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänJussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänTHL
 
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? THL
 
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataKLVL
 
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämäänVaranka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämäänTyöterveyslaitos
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkUusia Network Oy
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPETHL
 
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?Sitra / Hyvinvointi
 
Vates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-saatio
 

Ähnlich wie Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa? (20)

Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
 
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
 
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
Liike muutoksessa – muutos liikkeessä?
 
Muutosliikkeessa
MuutosliikkeessaMuutosliikkeessa
Muutosliikkeessa
 
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestäYritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Ulkomaalaistaustaisen työntekijän rekrytointi
Ulkomaalaistaustaisen työntekijän rekrytointiUlkomaalaistaustaisen työntekijän rekrytointi
Ulkomaalaistaustaisen työntekijän rekrytointi
 
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
 
Reilu Rekrytointi, hyvät käytännöt
Reilu Rekrytointi, hyvät käytännöt Reilu Rekrytointi, hyvät käytännöt
Reilu Rekrytointi, hyvät käytännöt
 
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
 
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämäänJussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
Jussi Suojasalmi: Polkuja työelämään
 
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
 
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
 
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
 
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämäänVaranka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
Varanka, Marjatta Tuottavuus - kaikki mukaan työelämään
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
 
Maahanmuuton vaikutus työelämään
Maahanmuuton vaikutus työelämäänMaahanmuuton vaikutus työelämään
Maahanmuuton vaikutus työelämään
 
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
 
Vates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittely
 

Mehr von Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

Mehr von Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (20)

luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdfluottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
luottamushenkilokysely-osaaminen-tyopaikoilla.pdf
 
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
Verianin ja SAK:n lakkokysely maaliskuussa 2024
 
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslistaPainava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Painava syy -esite 2024 - Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
 
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
Arbetslivets spelregler 2024 – En guide om rättigheterna och skyldigheterna i...
 
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
 
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
 
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
 
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
 
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
 
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
 
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
 
Occupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshell
 
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
 
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cutsA catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
 
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
 
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressaTyöterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
 
Painava syy -esite
Painava syy -esitePainava syy -esite
Painava syy -esite
 
Pienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman laskuPienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman lasku
 
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
 
SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022
 

Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?

 • 2. Mahdollisuuksien aika -hanke • Työelämän tulevaisuutta käsittelevä nelivuotinen hanke (2016–2020) • Hankkeella on kolme tavoitetta: 1) lisätä ymmärrystä työelämää ja ammattiyhdistysliikettä kohtaavista haasteista → tietoisuutta lisäävä 2) etsiä kyseisiin haasteisiin ratkaisuja, jotta hyvä työ olisi mahdollista mahdollisimman monelle → toimintaa suuntaava 3) vaikuttaa Suomessa käytävään työelämäkeskusteluun ja kansalaisten mielipiteisiin ammattiyhdistysliikkeestä → SAK:n brändin kirkastaminen työelämäasioissa. 23.11.2017
 • 3. Syksyn 2017 teema: Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa? Mitä on tehty? • Tutkimusyhteistyö SWIPE:n kanssa (Fiksu työ alustataloudessa) • Alusta/keikkatalous työntekijän näkökulmasta • Tutkimusyhteistyö Kalevi Sorsa –säätiön kanssa • Selvitys kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen näkökulmista ja mahdollisista ratkaisumalleista alustatyöntekijöiden edunvalvontaan ja järjestäytymiseen • Video pilvityöstä • Video keikkatyöstä • Ajatuspaja liittojen kanssa 21.9., ajatuspaja työelämätapahtumassa 7.10. • Tutustumismatka IWGB, Lontoo, syyskuu 2017 • Ajatuspaja SAK:n henkilöstölle 17.11.2017 • Osallistuminen kansainvälisiin alustatalousseminaareihin, Berliini, Tukholma, Bryssel, Oslo 23.11.2017
 • 4. Alustatalous luo uusia liiketoiminnan muotoja • Maailman suurin majoitusketju (Airbnb) ei omista yhtään vuodepaikkaa/huonetta • Maailman nopeimmin kasvava kuljetusfirma (Uber) ei omista yhtään autoa • Maailman suurin mediafirma (Facebook) ei tuota ollenkaan omaa sisältöä • Maailman suurimmat kauppaketjut Alibaba ja Amazon eivät omista yhtään myymälää • Freelancer.com on välittänyt yhteensä lähes 13 milj. työtä ja sillä on yhteensä 23 milj. rekisteröitynyttä työnhakijaa 247 maasta/alueelta • Joukkorahoitus • Esim. Kickstarterin avulla on kerätty 2,8 mrd dollaria 340 000 projektiin, joita on tukenut noin 10 miljoonaa henkilöä 23.11.2017
 • 5. Alustatalous on työn, palveluiden ja tavaroiden ostamista ja myymistä sekä jakamista verkossa. 23.11.2017
 • 8. Kasvava talous? • v. 2017 noin 2 300 alustatalousyritystä • Rekisteröityneitä työntekijöitä/työnhakijoita esim. • Freelancer (Australia) 14 miljoonaa • Upwork (USA) 12 miljoonaa • Crowdsource (Iso-Britannia) 8 miljoonaa • Mechanical Turk (USA) 1 miljoona • Clickworker (Saksa) 700 000 • Uber 160 000 (USA) • EU:ssa 20 % on osallistunut alustataloustoimintaan • Ruotsissa noin 12 % työskentelee alustoilla joskus, Norjassa 10 % • Suomessa (2016): • 8 % on käyttänyt jakamistalouden palveluja • 40 % tarjonnut itse palveluja alustojen kautta • Maailmanpankin arvio vuoteen 2020 mennessä • Alustatalouden liikevaihto n. 25 miljardia dollaria • Alustataloudessa n. 112 miljoonaan työntekijää • Alustoilla välitettyjen töiden määrä kasvoi vuonna 2016 maailmanlaajuisesti 26% (Oxfordin yliopisto) 23.11.2017
 • 9. Ruokalähettien kertomaa • Yhteistyö Swipe:n (Fiksu työ alustataloudessa) ja TTL:n kanssa • Mervi Hasu, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos / apulaisprofessori, Oslon yliopisto • Yritykset käynnistää laaja haastattelututkimus, jossa olisi haastateltu sekä yritysten johto/toimihenkilöt että kuriireja, yritysten johdon kautta epäonnistuivat • Haastateltiin neljää ruokalähettiä • perheettömiä miehiä ja muualta Suomeen muuttaneita • kolme toimi Foodorassa, yksi Woltissa. 23.11.2017
 • 10. Taustaa • Suomessa toimii kaksi uuden alustatalouden mukaista ruoanvälitystä harjoittavaa yritystä, Foodora ja Wolt • arviolta 300-400 polkupyörällä, skootterilla tai autolla ruokaa kuljettavaa kuriiria • Toiminta on pääosin pääkaupunkiseudulla. • 70-80 % kuriireista ulkomaalaistaustaisia • Valtaosa opiskelijoita, etenkin käytännössä kaikki ns. kantasuomalaiset kuriirit ovat opiskelijoita (ja perheettömiä) • Valtaosa 17-20+ vuotiaita 23.11.2017
 • 11. Ruokalähettien kertomaa • Valtaosalla läheteistä ei ole työsuhdetta • Noin 20 prosentilla (Foodora) on työntekijäasema yrityksessä, yleisimmin nollatuntisopimuksella • Alusta ei katso olevansa työnantaja • Työvuoroista kilpaillaan • Jonkin verran vakioituja vuoroja, joista maksetaan tuntipalkka • Pääosa tunneista jaetaan on-line – ’nopeat syövät hitaat’ • Suuntauksena on tuntipalkkaisten työvuorojen vähentäminen, jolloin vain toteutuneista kuljetuksista maksetaan • Lähetit on jaettu eri kriteerien perusteella suorituskategorioihin, mikä vaikuttaa siihen kuinka hyviä ja kuinka paljon vuoroja saa 23.11.2017
 • 12. Ruokalähettien kertomaa • Toimeentulo on heikko • Minimi-elintason voi saavuttaa, jos on edullinen asunto ja tekee töitä koko ajan (yksi vapaapäivä viikossa) • Palkka ei mahdollista säästämistä, lomamatkoja tai lainan lyhentämistä • Terveyden pettäminen on merkittävä taloudellinen riski • Käteen jäävä tulo on eri kuin palkkio • Lähetit kustantavat itse huomattavan osan työvälineistään • Lisäansiomadollisuus opiskelijalle, jos on oikeutettu opiskelija-asuntoon tai muuhun tukeen opiskelijana 23.11.2017
 • 13. Ruokalähettien kertomaa • Ruokalähettinä toiminen on nuorten, etenkin ulkomailta tulleiden ja suomea heikosti osaavien keino ansaita rahaa oman alan työtä odotellessa • Työ sopii hyväkuntoisille, pyöräilystä pitäville: iso osa kuriireista on pyöräentusiasteja • Jos yrittää elättää itsensä pelkästään ruokalähettinä, joutuu käytännössä tekemään työtä koko ajan • Freelance-sopimus saattaa näyttää paperilla hyvältä • Käytäntö on eri asia – ota tai jätä- maailma, ”tulijoita on” • Ulkomaalaistaustaiset lähetit eivät tunne suomalaista työlainsäädäntöä ja/tai normeja, ja ammattiliitotkaan eivät ole pystyneet auttamaan 23.11.2017
 • 14. Ongelmakohdat alustataloudessa työntekijän kannalta • Työntekijän asema • Toimeentulo • Sosiaaliturva ja verotus • Mahdollisuus järjestäytyä • Ammattiyhdistysliikkeen rooli alustataloudessa • Työntekijöiden arviointi ja mainejärjestelmät • Osaaminen ja työnteon tekniset edellytykset 23.11.2017
 • 15. Työntekijän asema • Työntekijä vai yrittäjä? • Työsuhde: työn tekeminen työnantajan lukuun, tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. • Yrittäjä voi päättää itse muun muassa siitä, millaisia töitä tekee, ottaako työn vastaan ja miten hinnoittelee työnsä. • Työnantaja vai työnvälittäjä? • ’alusta on vain markkinapaikka’ 23.11.2017
 • 16. Toimeentulo • Ei työehtosopimuksia tai minimipalkkaa • v. 2017 keskimääräinen palkka/palkkio kaksi dollaria/tunti • Tulosta vähennettävä sosiaaliturvamaksut, verot, vakuutukset ja työvälineet • Pilvityössä korvauksen saaminen epävarmaa • Työn hylkääminen, työsuorituksista kilpaillaan hinnalla, palkkiot voivat olla virtuaalirahaa tai ostokuponkeja • Klikkaustyössä (joukkoistetussa työssä) korvaukset minimaalisia • Esim. 0,01 $/tehtävä – noin 2 $/tunti (European Parliament 2016) • Työn tarjonta epäsäännöllistä • Korvauksettomat odotusajat ja työn etsiminen pienentävät päiväansioita 23.11.2017
 • 17. Sosiaaliturva ja verot • Pilvityötä ja joukkoistettua työtä teettävät alustayritykset eivät huolehdi työntekijöiden sosiaaliturvamaksuista eikä veroista – ei myöskään valtaosa keikkatyötä välittävistä yrityksistä • Maksut alustatyöntekijöiden omalla vastuulla • Halpa- ja silpputyöstä verojen maksaminen tuntuu turhalta, vakuutuksia ei hankita • Alustayritysten veronkierto helppoa • yrityksellä ei fyysistä sijaintia • esim. Uber jättänyt maksamatta arvonlisäverot • yrityksellä ei työntekijöitä • Uhkana luisuminen harmaaseen talouteen • Hyvinvointiyhteiskunnan rapautuminen 23.11.2017
 • 18. Mahdollisuus järjestäytyä • Alustatyöntekijöillä (itsensä työllistäjillä) ei mahdollisuutta neuvotella kollektiivisesti työehdoistaan • nk. antikartelli-lait • Kenen kanssa neuvoteltaisiin? • Mikä on alustatyöntekijöiden oma halukkuus tehdä yhteistyötä ja järjestäytyä? • Mitä ammattiliitoilla on heille tarjota? 23.11.2017
 • 19. Pohdintaa ratkaistavista asioista • Työntekijä vai yrittäjä? • Työsuojelu, sosiaaliturva ja oikeus edunvalvontaan on taattava kaikille riippumatta työnteon muodosta • Työlainsäädännön päivittäminen koskemaan myös alustatyöntekijöitä/itsensä työllistäjiä • erityispykälät tai erillinen lainsäädäntö keikka-/ alustatyölle • Onko alusta työnantaja vai työn välittäjä? • Työnantaja -määritelmän laajentaminen koskemaan myös alustayrityksiä • Alustoille säädettävä selkeästi työnantajan status • Oikeus järjestäytymiseen ja työtaisteluun taattava kaikille riippumatta työn tekemisen tavasta • Euroopan unionin/kansallista kilpailulainsäädäntöä muutettava 23.11.2017
 • 20. Pohdintaa ratkaistavista asioista • Kenellä vastuu työntekijän toimeentulosta ja sosiaaliturvasta? • Nykyisten työehtojen/muiden säädösten laajentaminen alustatyöntekijöihin • Minimipalkka/minimipalkkiot • Perustulo • Alustayrityksille velvollisuus hoitaa ennakonpidätykset • Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus tai nykyisten lakien laajentaminen • Henkilökohtaiset sosiaaliturvatilit • Osuuskunnat • Alustayrityksille mahdollisuus perustaa omia vakuutusjärjestelmiä 23.11.2017
 • 21. Ammattiyhdistysliikkeen rooli alustataloudessa? • Itsensä työllistäjille ja alustatyöntekijöille mahdollisuus organisoitua ammattiliittoihin • Mm. Saksassa IGMetall, ver.di ja Itävallassa ÖGB - alustatyöntekijät voivat liittyä jäseniksi • Useimmiten ammattiliitot tarjoavat neuvontaa ja asianajoapua • Faire Growd Work Plattform, IGM, ÖGB, Unionen • Toinen mahdollisuus perustaa kokonaan uusi ammattijärjestö itsensä työllistäjille • Esim. Iso-Britanniassa IWGB auttaa talokohtaisissa sopimuksissa, antaa asianajoapua ja järjestää kielikoulutusta. Vahva mediavaikuttaja (some) • USA:ssa Teamsters 117 ja New York Taxi Workers Alliance alueellisia sopimuksia • Vaikuttaminen lainsäädäntöön • Työntekijän asema, alustan työnantaja-asema ja velvoitteet 23.11.2017
 • 22. Ammattiyhdistysliikkeen rooli alustataloudessa? • ’Crowdsourcing Code of Conduct’ - alan itsesääntely ja sovittelu (Saksa) • Yhteistyö työnantajajärjestöjen kanssa • Yhteisiä intressejä • ’Hyvän alustatyön periaatteet’ (Unionen) • ’Pohjoismainen malli’ alustatalouteen, jossa alustat sopeutuvat pohjoismaisiin perinteisiin • Asiantuntijapaneeli, jossa yhdessä pohditaan ratkaisuja alustatalouden ongelmiin (Tanska, Saksa) • Neuvotteleminen suoraan alustojen kanssa (Australia: NSW ja AirTasker) • Yritysneuvostojen perustaminen alustayrityksiin (Itävalta Foodoran workers’ council) • ’Digitaalinen ay-liike’ 23.11.2017
 • 23. Mahdollisuuksien aika -hankkeen teemat 2018 • Tekoäly tulee – muuttuuko työ? (kevät) • Selvitetään tekoälyn/muun kehittyneen digitalisaation käyttöönoton vaikutuksia SAK:laisten palkansaajien työhön ja hahmotellaan mahdollisia toimenpidesuosituksia ay –liikkeelle • Keikkatyöntekijöiden toimeentulo. Palkan ja työttömyysturvan kysymys (syksy) • Selvitetään keikkatyöntekijöiden taloudellisia selviytymiskeinoja ja etsitään mahdollisia ratkaisuja heidän toimeentulonsa turvaamiseksi 23.11.2017