Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen (20)

Anzeige

Más de Taivassalo Minna(20)

Anzeige

Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen

 1. Asiakaslähtöisten, osaamisperusteisten oppimisratkaisujen kehittäminen Opetusneuvos Minna Taivassalo 5/2017
 2. Uudenlaisilla toimintatavoilla vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta
 3. Mitä muutetaan? Miten? Miksi? • Rakenteita • Resursointia • Toiminta- ja ajattelutapoja Lähde: Kuva ja sen tekstit Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017
 4. ”Keskeneräisyyden sietämisen” malli 15/05/2017 Opetushallitus 4 ”Kehittäminen on jatkuvaa prosessia, jossa tarvitaan jakamista, keskustelua ja pohdintaa. Paras tulos saadaan kun ajatuksen idut jaetaan jo alkuvaiheessa.” Lähde: Kuva ja sen tekstit Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017
 5. Osaamisperusteisuuden kriteerit 15/05/2017 Opetushallitus 5Lähde: Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017 http://osaamisperusteisuuskriteerit.blogspot.fi/
 6. Miten osallistavalla toimintatavalla luodaan osaamisperusteisuutta tukevaa toimintakulttuuria? • Mitä on opettajien tavoiteosaaminen? • Mitä on osaamisperusteisuutta vahvistava ammatillinen opettajuus? sis. caset • CASE OSAO: Osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen toimintamallissa • CASE RKK: Yksilöllisen ja joustavan opintopolun toimintamallissa • CASE TREDU: Työpaikka oppimisympäristönä CASE Salpaus: Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisen käytänteessä • Tulevaisuuden opettajan tavoiteosaaminen ja pedagogiset kehittämisen askeleet 15/05/2017 Opetushallitus 6 Lähde: Osaamisperusteisuutta vahvistava ammatillinen opettajuus –käytännön kuvaus https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2354
 7. Opettajuuden muutos
 8. Opettajasta valmentajaksi Lähde: Kuva ja sen tekstit Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017 tekemistä tukeva opetus, ohjaus ja valmennus, vertaisoppiminen erilaiset oppimisympäristöt
 9. Opettajuus • Osaamisen tunnistaja ja tunnustaja sekä osaamisen arvioinnin osaaja • Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaja ja rakentaja, oppimisen ohjaaja • Yhteistyö osaamisen hankkimisen ja ohjauksen suunnittelussa (myös yli tutkintorajojen), tiimiopettajuus • Case: Moniammatillinen paikallisesti tarjottava tutkinnon osa laboratorioalan ja metalliosaston yhteistyönä https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2182 15/05/2017 Opetushallitus 9 Kuvan lähde: Moniammatillinen paikallisesti tarjottava tutkinnon osa laboratorioalan ja metalliosaston yhteistyönä -käytännön kuvaus HOS Kuva mukaellen Jonna Kokkonen 2017
 10. Henkilökohtaistaminen
 11. Monimuotoiset oppimisympäristöt
 12. 15/05/2017 Opetushallitus 13 Puuttuvan osaamisen hankkiminen monimuotoisissa oppimisympäristöissä Lähde: Kuva ja sen tekstit Jonna Kokkonen v. 2017 mukaellen Minna Taivassalo Simulaatiot, simulaattorit & pelit Avoimet moni- muotoiset sisällöt
 13. Opiskelija-/asiakaslähtöisyys • Joustava hakeutuminen • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOS) ja osana henkilökohtaistamisprosessia tehtäisiin myös urasuunnittelua (työllistyminen, jatko-opinnot) • Lukujärjestykset oppimisympäristöihin, ei oppiainekohtaisesti & tiimiopettajuus •  mahdollisuus valita opintojen sisällöt ja ajankohdat • Tehokas eteneminen ja ohjaus: mm. opiskelijan ”täydet päivät” Kuva: Olli Häkämies
 14. Opiskelija-/asiakaslähtöisyys • Tutkinnon osittain joustava mahdollisuus osaamisen hankkimiseen työpaikalla: koulutussopimus ja oppisopimus • Sisältöjen integrointi: mielekkäät työelämän työtehtäväkokonaisuudet • "Rästipajatoiminta" • Verkko-ohjauksen ja digitaalisten oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen • Myös kesäajan hyödyntäminen opiskelussa • Case: Opiskelijalähtöinen koulutuksen järjestämisen malli https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2158/?q=591a7722 ab107566816c373b51f5eebdsaamistarjotin Kuva: Olli Häkämies
 15. Opiskelija-/asiakaslähtöisyys "Aidot helmet” http://bit.ly/aidothelmet360 • Kodinhuoltajan yksilöllinen opintopolku • JOTSI Omnia (liiketalous) • Tiimiohjaus Varian hiusalanverkko • Prosessiteollisuuden perustutkinto • Soluopetus, KEUDA • Yksilölliset ja työvaltaiset polut, HDO • Kiitorata Stadin ao 15/05/2017 Opetushallitus 16 /
 16. Osaaminen kehittyy tekemällä töitä työelämän tapaan projekteissa oikeille asiakkaille • Oppilaitosympäristö työpaikkaympäristöksi, opiskelijoilla on viikottainen työaika, case: AmisYritys • Pedagoginen osuuskuntatoiminta-ajattelu ja NY-yrittäjyys • Case: PopUpCollege, tiimioppiminen oppilaitoksen ulkopuolella Kuva YritysAmis Sisustamo remontoi Lyseon yläkoulun opettajainhuoneen nykypäivään.
 17. Digitaalisuudella laatua ja asiakaslähtöisyyttä • Koulutukseen hakeutumisvaihe (tarjonta esillä) • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (osaan.fi, erilaiset digitaaliset osaamismerkit ja opiskelijan/tutkinnon suorittajan oma sähköinen dokumentaatio) • Eri ympäristöissä tapahtuvan osaamisen kehittymisen edistämiseksi tarvitaan palautetta ja oikea-aikaista ohjausta • Osaamisen kehittymisen läpinäkyväksi tekeminen laadukkaan ohjauksen mahdollistamiseksi • Osaamisen arviointia tukevat sähköiset työkalut sekä simulaatiot, kun osaamisen näyttäminen autenttisissa työympäristöissä ei ole mahdollista
 18. Tulevaisuus? Monimuotoista oppimista tekemällä ja online 15/05/2017 Opetushallitus 19 • Yhteiskäyttöiset, vuorovaikutteiset (opettajat, nuoret ja aikuiset opiskelijat sekä työelämän edustajat) "online-oppimistoteutukset" ja niihin liittyvät avoimilla lisensseillä toteutetut monimuotoiset online- sisällöt • Esimerkki: Opetustoimen henkilöstökoulutuksen toteutus ammatillisille opettajille http://www.oppiminenonline.com/ ja sen avoimet sisällöt
 19. Tavoitteelliseen osaamisen hankkimiseen digitaalisuutta & rajapinnat ePerusteisiin OPPA.FI https://ammattikoulutuksenlaatu.wikispaces.com/file/view/LARK5-pedamalli- Salpaus-Oppa-kuvaus.pdf OHJAUSPYÖRÄ http://www.ammattiosaaja.net/ 20
 20. Muistilista oppimisanalytiikan käyttämiseksi oppilaitoksissa • Varmista, että kaikessa oppimisanalytiikan käytössä noudatetaan henkilötietolainsäädäntöä: laiminlyönnit voivat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. • Älä koskaan käytä oppimisanalytiikkaa ilman, että opiskelijat tietävät sen käytöstä ja tarkoituksista. • Muista, että oppimisanalytiikan perusteella ei esimerkiksi saa ryhtyä opiskelijahuollon toimenpiteisiin ilman opiskelijan erillistä suostumusta oppimisanalytiikan käytöstä tähän tarkoitukseen. • Älä ota riskejä: selvitä toiminnan lainmukaisuus aina etukäteen. Lähde: https://poluttamo.fi/2017/04/26/tietosuojavaatimukset- ulottuvat-myos-oppimisanalytiikkaan/ 15/05/2017 Opetushallitus 21
 21. 15/05/2017 Opetushallitus 22 Tavoitteena on digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja pilotointi – tuloksena pilotoituja kokonaisratkaisut Oppilaitoksille.
 22. Lähteet • Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä – opas saatavissa linkissä http://bit.ly/2jWJW4c • Osaamisperusteisuutta vahvistava ammatillinen opettajuus –käytännön kuvaus https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2354 ja julkaisu Opettajuus, opintopolkujen henkilökohtaisuus ja toimintakulttuurin yhteisöllisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa (PDF 2,3 MB) • Digitaalisuus osaamisperusteisuuden kaverina Virtuaalisesti – Multimediallisesti – Pelillisesti https://justintime3d.wordpress.com/digitaalisuus-osaamisperusteisuuden- kaverina-julkaisu/ • Ammatillisen koulutuksen reformi http://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: http://minedu.fi/paatos?decisionId=0900908f8052b569 Lakiehdotusten perustelut, sivut 177–307 sekä laki ammatillisesta koulutuksesta, sivut 367–416. • Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi –hankkeen aineistosivut http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi/aineistot
Anzeige