Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Dialogilla luottamusta

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Dialogilla luottamusta (20)

Weitere von Messukeskus Helsinki (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Dialogilla luottamusta

 1. 1. Dialogilla luottamusta ja yhteistä ymmärrystä Educa 25.1.2019 Marjo Somari Janne Kareinen Viestintäpäällikkö, OPH Asiantuntija, Sitra @MarjoSom @JanneKareinen
 2. 2. Elämme kuten opetamme Vi lever som vi lär Uskallamme uudistua oppijan parhaaksi Elevens bästa styr vår verksamhet och våra innovationer Muotoilemme yhdessä ratkaisuja Tillsammans hittar vi lösningar Luomme avoimuudella luottamusta Genom öppenhet skapar vi förtroende
 3. 3. Mitä tavoittelemme alueellisilla tilaisuuksilla? • Vahvistamme vuorovaikutusta ja luomme yhteistä ymmärrystä alueiden tarpeista • Teemme yhdessä sektorirajat ylittäen (OPH:ssa ja alueilla) • Tarjoamme OPH:n tietopohjaa alueiden osaamisen kehittämisen ja kansainvälistymisen tueksi • Dialogia ja kuuntelua uusia tapoja kokeillen 30/01/2019 Opetushallitus 3
 4. 4. • 6 tapahtumaa ympäri Suomen: Turku 9/2018, Joensuu 11/2018, Rovaniemi 11/2018, Vaasa 1/2019, Jyväskylä 2/2019, pääkaupunkiseutu k2019 • Päätapahtumana on Erätauko-dialogi, jossa pureudutaan koulutukselliseen tasa- arvoon. • Lisäksi työpajoja, tietoiskuja ja tiedotustilaisuuksia joissa käsitellään kunkin paikkakunnan koulutusalan ammattilaisille, päättäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille ajankohtaisia aiheita. (+OPH:laisten ”TET-jaksot”) • Joukko OPHlaisia on käynyt dialogivalmennusohjelman ja suunnitellut tapahtumia Sitran mentoroinnin tuella
 5. 5. Tunnistettu ja tunnustettu tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.
 6. 6. Demokraattisen järjestelmämme toimintatavat eivät ole merkittävästi uudistuneet 100 vuoteen Yhteiskunnallinen keskustelu on tulehtunutta Monimutkaisessa maailmassa dialogin tarve kasvaa
 7. 7. Dialogin erityispiirteet • Dialoginen keskustelu eroaa • Väittelystä = selvitetään paras argumentti • Neuvottelusta = tähdätään sopimukseen • Konsensuksesta = pyritään yksimielisyyteen • Erätauko-dialogien pelisäännöt • Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja. • Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä. • Kerro omasta kokemuksesta. • Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä luottamuksen ilmapiiriä. • Etsi ja kokoa. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita. • Puhuttele muita suoraan ja kysy heidän näkemyksiään.
 8. 8. Soveltuu esim Ei sovellu • Päätöksentekohetkeen • Nopeaan ideointiin ja ratkaisujen kehittämiseen • Näkökulmien arvottamiseen • Väittelyyn • Kansalaiskeskustelut • Seminaarit • Media • Palaverit • Keittiönpöytä • Organisaation sisäiset keskustelut • Verkkokeskustelut Erätauko/ Dialogi
 9. 9. Erätauon hyödyt • Ihmisten tuominen yhteen eri lähtökohdista mahdollistuu ja matala kynnys osallistua tarjoutuu • Empatia ja luottamus yhteisössä kasvaa • Syventää ymmärrystä käsiteltävistä aiheista • Haasteiden ennakointi ja ristiriitojen käsittely • Käsitys erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista, eri toimijoiden päämääristä sekä päätöksentekoon vaikuttavista näkökulmista laajenee • Kun taito keskustella yli rajojen ja roolien kasvaa, yhteisön kapasiteetti vahvistuu = Demokraattinen kyvykkyys
 10. 10. Erätauon vaikuttavuus • yksilö ja hänen ajattelunsa • suhteet toisiin keskustelijoihin • yhteisön koheesio ja kapasiteetti keskustella • Keskusteltava asia ja aiheen ymmärrys • Osa prosessia tai käytäntöjä
 11. 11. Erätauon prosessi
 12. 12. eratauko.fi
 13. 13. Mitä tämä on OPH:lle antanut? • Vahvistanut kontakteja paikallisesti ja myös koulutussektorin ulkopuolelle • Lisännyt ymmärrystä koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvästä kompleksisuudesta, näkökulmista ja alueellisesta vaihtelusta • Opettanut toimintamallia tai työtapaa, jota voimme soveltaa muuhunkin toimintaan (myös sisäisesti) • (Auttanut purkamaan osastojen ja yksiköiden välisiä raja-aitoja talon sisällä) 30/01/2019 Opetushallitus 13
 14. 14. Millaista palautetta OPH:n dialogit ovat saaneet? 30/01/2019 Opetushallitus 14 ”Kaikenlaista hömppää aina joudutaan koulun jälkeen tekemään kikyn nimissä, mutta nämä ovat niitä tärkeitä asioita, joiden äärelle on hyvä välillä pysähtyä.” ”Riviopettajan kunnioitus OPH:ta kohtaan nousi kohisten, kun laskeuduitte tornistanne tänne raukoille rajoille.” ”Myönnän, tulin tilaisuuteen ajatuksella taas yksi keskustelu "onpahan meitäkin kuultu"- periaatteella, mutta lähdin tilaisuudesta voimaantuneena. Ääneen asioita pohdittuaan fiksujen ihmisten kanssa, moni asia selkeytyi sanoiksi asti.” ”Oli mukava päästä keskustelemaan ikään kuin samalla viivalla päättäjien kanssa.” ” Mielenkiintoista olla yhdessä ja keskustella vapaasti samasta teemasta. Kuunnella ja yhtyä ajatuksiin ja tuoda omia ideoita tai kokemuksia. Dialogi ottaa vallan ja alkaa ohjata tapahtumaa, innostavaa !” ”Kiireettömyys viehätti. Koin voimaantuvani.” ” Jotenkin tulisi päästä konkreettisempaan ja päästä eteenpäin. Hieman jäi polkemaan paikalleen.” ” En ole ollut aikaisemin tällaisen tilaisuksen.”
 15. 15. Mitä ajatuksia tämä herättää ja millaisia mahdollisuuksia ja käyttökohteita pystytte näkemään omassa toiminnassanne?
 16. 16. Kiitos! oph.fi/dialogeja_tasa_arvosta eratauko.fi Marjo Somari Janne Kareinen Viestintäpäällikkö, OPH Asiantuntija, Sitra @MarjoSom @JanneKareinen

×