Mikä ihmeen SOTE?

Mikä ihmeen SOTE?
2.5.017
Uuden soten kulmakivet
1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa
2. Palvelut tarpeen mukaan
3. Valinnanvapaus
4. Kustannusten kasvun hillintä
5. Digitalisaatio
VIDEO: Mikä SOTE?
https://www.youtube.com/watch?v=giAVwe66c7s
Uusi sote-rakenne 1.1.2019
Maakuntauudistuksen aikataulu
Esivalmistelu
Lainsäädäntö voimaan
/maakuntien väliaikaiset
valmisteluelimet
2016 – 6/2017 7/2017 – 3/2018
Ensimmäiset
maakuntavaalit
2016 2017 2018 2019
1/2018
Maakunnat
aloittavat
toimintansa
1/2019
4/2021
Kuntavaalit ja
maakuntavaalit
Kunta-
vaalit
4/2017
2020 2021
Maakuntien palvelukseen
yli 215 000 työntekijää
Kymenlaakso
noin 7500
henkilöä
Palvelutarve ja kustannukset
asiakkaan eri tilanteissa
Tarve ja kustannukset kasvavat
n. 10 %
väestöstä
(arvio)
Korkea hoidon tai
palvelun tarve
n. 30 %
väestöstä
(arvio)
Laajempi hoidon
tai palvelun tarve
n. 60 %
väestöstä
(arvio)
Satunnainen
hoidon tai
palvelun tarve
100 %
Terveyden ja
hyvinvoinnin
tukeminen
n. 80 %n. 20 %
8
Sairaaloiden työnjako ajan tasalle
• Tiettyjä erikoisaloja keskitetään tutkitun
tiedon perusteella.
• Nykyinen sairaalaverkko perustuu
30-40 vuoden takaiseen
palvelumitoitukseen. Hoitokäytännöt
ovat kehittyneet ja sairaalassaoloajat
lyhentyneet.
• Riittävät potilasmäärät takaavat
ammatillisen osaamisen ja hoidon
laadun.
Mitä Kymenlaaksossa?
• Tulevaisuudessa sote-palvelut järjestää
Kymenlaakson maakunta
• SOTE-palvelujen nykytila kartoitettu
• Tulevaisuuden palvelurakenne joustavaksi
• Painopiste raskaammista kevyempiin palveluihin
• Asiakas saa tarvitsemansa avun
• Palveluihin ohjautuminen helppoa
• Peruspalvelut lähellä asiakasta - myös uusilla
tavoilla (sähköiset, liikkuvat, 3. sektorin palvelut)
• Kaikkein vaativin hoito, jota tarvitaan harvoin,
keskitetään koko Suomessa
Miten Kymenlaaksossa?
• Maakunnan liikelaitos tuottaa sosiaalipalvelut ja
erikoissairaanhoidon palvelut
• Julkiset peruspalvelut tuotetaan sote-keskuksissa
- jatkossa myös muita kuin julkisia palveluntuottajia
Palveluverkko
• Kaksi täyden palveluvalikoiman toimipistettä
- Kotkassa ja Kouvolassa
• Suppeamman palveluvalikoiman toimipisteet
- väestökeskittymien mukaisesti
• Palveluja viedään myös kotiin
• Digitaaliset palvelut
Palveluverkko
Mitä Kymenlaaksossa?
Valmistelutyötä tehdään kolmessa elämäkaareen perustuvassa kohderyhmässä:
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (LAPE) pj. Päivi Mattila
(perusasiakkaat, aktiivi- ja avainasiakkaat) Maakunnallinen LAPE-ryhmä (pj. Liisa Korppi)
• Aikuisten palvelut pj. Annikki Niiranen
vastaanottopalvelut (pj. Asta Saario), ensihoidon työryhmä (pj. Janne Wall),
päivysytyspalvelut (pj. Kimmo Salmio), sairaalahoito (pj. Arto Toivanen),
suun terveydenhuolto (pj. Tuija Palin-Palokas), aikuisten sosiaalipalvelut (pj. Heli Sahala),
vammaispalvelut (pj. Kari Kristeri), mielenterveys- ja päihdepalvelut (pj. Lauri Lehto),
kuntoutumispalvelut (pj. Kari Kristeri)
• Ikääntyneiden palvelut pj. Arja Kumpu
varhaiset palvelut (pj. Sanna Niskanen), kotiin annettavat palvelut (pj. Tuula Jaakkola),
omaishoito (pj. Leila Tylli), asiakasohjaus (pj. Marjut Kettunen)
Ikäopastin hanke/ projektiryhmä (Liisa Rosqvist vastuuhenkilö)
Sote-projektiryhmä
Pj. Jorma Haapanen
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
• Painopiste varhaisiin ja matalan kynnyksen
palveluihin
• Nopea reagointi, matalan kynnyksen palvelut
• Moniammatillinen ote ja tuki
• Perhekeskusmalli
• Maakunnallinen LAPE -ryhmä
Aikuisten palvelut
• Pääsy palveluihin helpoksi
• Palvelurakenteen muutos
• Painopiste varhaisiin ja matalan kynnyksen
palveluihin
• Perus- ja erikoispalvelujen raja hälvenee ->
peruspalvelujen tarjonta monipuolistuu
Ikääntyneiden palvelut
1. Kymenlaaksossa ikääntyneet huolehtivat mahdollisuuksiensa mukaan itse omasta terveydestään
ja hyvinvoinnistaan
2. Ikäihminen saa mielekkääseen ja aktiiviseen elämään tukea ja hoitoa ennaltaehkäisevästi ja
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
3. Kymenlaaksossa tuetaan ikäihmisen kotona asumista mahdollisimman monipuolisesti.
4. Kymenlaaksossa ikäihminen saa apua ja tukea helposti ja nopeasti Ikäopastimen kautta.
5. Kymenlaaksossa arvostetaan ja tuetaan omais- ja perhehoitajia sekä omaishoidettavia
Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet
Budjetit vahvistetaan vuosittain
Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?
Yhdessä Hyvä OTE
• Parantaa osatyökykyisten työllistymistä
- työtoiminnasta töihin
- opinnoista töihin
• Tukea osallisuutta
• Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke
Mikä ihmeen SOTE?
Miten valmistelemme yhdessä Sotea Kaakkois-Suomeen?
• Yhteinen kuntalainen asiakkaana, palvelujen käyttäjänä
(kunnan, maakunnan, järjestöjen rooli hyvinvoinnin tukijana)
• Asukkaan osallisuuden vahvistaminen
• Tavoitteena asiakaslähtöiset ja toimivat palvelupolut
• Järjestöt vahvoja toimijoita (vahva ja osaava toimijaverkosto)
• Hyvien käytäntöjen mukaanotto, osaaminen, toimintamallit (vertaisohjaajat,
verkostoituminen, kokemustieto)
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (yhdyspintojen ja roolien tunnistaminen)
Yhteistyöelin/-pooli/-foorumi/-alusta
• Maakunta koordinoi
• Verkostoiva toimintamalli, riittävä edustuksellisuus alueen tarpeiden mukaan, mandaatti toimia
• Alueellinen hyvinvointikertomus (johtopäätökset, tiedon pohjalta, yhteisten tavoitteiden asettaminen, toimenpiteistä sopiminen,
seuranta ja arviointi)
• Hoito- ja palveluketjuista sekä yhdyspintapalveluista sopiminen
• Osaamisen vahvistaminen
Asukkaat
Lähtökohtana tieto asukkaiden
tilanteesta ja tarpeista
Maakunta Kunta
Muut alueelliset ja paikalliset
toimijat
Järjestöt, seurakunnat, poliisi,
oppilaitokset, yliopistot, jne.
KESKUSHALLINTO
Strateginen hyte-johtaminen osana
kunnan johtamista
Koordinaatio: Poikkihallinnollinen
yhteistyö, kunnan
hyvinvointikertomus (hyvinvoinnin,
terveyden ja terveyserojen seuranta,
arviointi ja raportointi)
MAKU ”KESKUSHALLINTO”
Strateginen hyte-johtaminen osana
maakunnan johtamista
Koordinaatio: Poikkihallinnollinen
yhteistyö, alueellinen
hyvinvointikertomus (hyvinvoinnin,
terveyden ja terveyserojen seuranta,
arviointi ja raportointi)
SOTE
Asiantuntija: Hyvinvoinnin ja terveyden
asiantuntija, palvelustrategia,
järjestämisosaaminen, hyvät käytännöt Sote-palvelujen
tuottajat
KASVUPALVELUT
Oman alan hyvinvoinnin, terveyden ja
terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi
SIVISTYS
Oman alan hyvinvoinnin, terveyden ja
terveyserojen seuranta, arviointi ja
raportointi
TEKNINEN
Oman alan hyvinvoinnin, terveyden ja
terveyserojen seuranta, arviointi ja
raportointi
JNE.
Asiantuntijatuki
MAANKÄYTTÖ
Oman alan hyvinvoinnin , terveyden ja
terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi
JNE.
Sopimukset
Hyte –työryhmä (pj. Kirsi-Marja Karjalainen)
Maakunnan työpaja 17.2.2017
• Mitä maakunnassa tulee tehdä, jotta valtakunnallinen SOTE –
visio toteutuu?
• Järjestöjen rooli?
• Rooli tiedonjakajana, voimavarojen vahvistajana mm. ennal-
taehkäisevä toiminta (mm. liikunta, ravitsemus, elintavat)
• Roolit aukikirjoitettava maakunnan sisällä
suhteessa kuntiin, järjestöihin, yksityisiin palveluntuottajiin
• Yhdyspintojen koordinointi (ml. vapaaehtoistyön ja järjestö-
yhteistyön koordinointi)
Järjestöjen näkökulmasta (STM 24.2.2017)
•Järjestöt kumppaneina
–lastensuojelu
–ennaltaehkäisevät palvelut
•Rahoitus?
•Järjestöjen roolien ja tehtävien kirkastaminen
–vapaaehtoistoimija
–palveluntuottaja
•Alueelliset koordinaatioratkaisut
Asukkaan ääni kuuluviin
• Kunnat ja maakunnat mahdollistavat
asukkaiden osallisuuden
• Sote -palvelut vahvistavat asiakkaiden
osallisuutta
Uusikymenlaakso.fi -> tilaa uutiskirje
Mikä ihmeen SOTE?
1 von 26

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Lape kick off Aula Maria KaisaLape kick off Aula Maria Kaisa
Lape kick off Aula Maria Kaisa
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka2.9K views
Lape kick off Willman ArtoLape kick off Willman Arto
Lape kick off Willman Arto
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka726 views

Similar a Mikä ihmeen SOTE?(20)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena Marjaana Pelkonen 100415
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset1.1K views

Mikä ihmeen SOTE?

 • 2. Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE? https://www.youtube.com/watch?v=giAVwe66c7s
 • 4. Maakuntauudistuksen aikataulu Esivalmistelu Lainsäädäntö voimaan /maakuntien väliaikaiset valmisteluelimet 2016 – 6/2017 7/2017 – 3/2018 Ensimmäiset maakuntavaalit 2016 2017 2018 2019 1/2018 Maakunnat aloittavat toimintansa 1/2019 4/2021 Kuntavaalit ja maakuntavaalit Kunta- vaalit 4/2017 2020 2021
 • 5. Maakuntien palvelukseen yli 215 000 työntekijää Kymenlaakso noin 7500 henkilöä
 • 6. Palvelutarve ja kustannukset asiakkaan eri tilanteissa Tarve ja kustannukset kasvavat n. 10 % väestöstä (arvio) Korkea hoidon tai palvelun tarve n. 30 % väestöstä (arvio) Laajempi hoidon tai palvelun tarve n. 60 % väestöstä (arvio) Satunnainen hoidon tai palvelun tarve 100 % Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen n. 80 %n. 20 %
 • 7. 8 Sairaaloiden työnjako ajan tasalle • Tiettyjä erikoisaloja keskitetään tutkitun tiedon perusteella. • Nykyinen sairaalaverkko perustuu 30-40 vuoden takaiseen palvelumitoitukseen. Hoitokäytännöt ovat kehittyneet ja sairaalassaoloajat lyhentyneet. • Riittävät potilasmäärät takaavat ammatillisen osaamisen ja hoidon laadun.
 • 8. Mitä Kymenlaaksossa? • Tulevaisuudessa sote-palvelut järjestää Kymenlaakson maakunta • SOTE-palvelujen nykytila kartoitettu • Tulevaisuuden palvelurakenne joustavaksi • Painopiste raskaammista kevyempiin palveluihin
 • 9. • Asiakas saa tarvitsemansa avun • Palveluihin ohjautuminen helppoa • Peruspalvelut lähellä asiakasta - myös uusilla tavoilla (sähköiset, liikkuvat, 3. sektorin palvelut) • Kaikkein vaativin hoito, jota tarvitaan harvoin, keskitetään koko Suomessa Miten Kymenlaaksossa?
 • 10. • Maakunnan liikelaitos tuottaa sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut • Julkiset peruspalvelut tuotetaan sote-keskuksissa - jatkossa myös muita kuin julkisia palveluntuottajia Palveluverkko
 • 11. • Kaksi täyden palveluvalikoiman toimipistettä - Kotkassa ja Kouvolassa • Suppeamman palveluvalikoiman toimipisteet - väestökeskittymien mukaisesti • Palveluja viedään myös kotiin • Digitaaliset palvelut Palveluverkko
 • 12. Mitä Kymenlaaksossa? Valmistelutyötä tehdään kolmessa elämäkaareen perustuvassa kohderyhmässä: • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (LAPE) pj. Päivi Mattila (perusasiakkaat, aktiivi- ja avainasiakkaat) Maakunnallinen LAPE-ryhmä (pj. Liisa Korppi) • Aikuisten palvelut pj. Annikki Niiranen vastaanottopalvelut (pj. Asta Saario), ensihoidon työryhmä (pj. Janne Wall), päivysytyspalvelut (pj. Kimmo Salmio), sairaalahoito (pj. Arto Toivanen), suun terveydenhuolto (pj. Tuija Palin-Palokas), aikuisten sosiaalipalvelut (pj. Heli Sahala), vammaispalvelut (pj. Kari Kristeri), mielenterveys- ja päihdepalvelut (pj. Lauri Lehto), kuntoutumispalvelut (pj. Kari Kristeri) • Ikääntyneiden palvelut pj. Arja Kumpu varhaiset palvelut (pj. Sanna Niskanen), kotiin annettavat palvelut (pj. Tuula Jaakkola), omaishoito (pj. Leila Tylli), asiakasohjaus (pj. Marjut Kettunen) Ikäopastin hanke/ projektiryhmä (Liisa Rosqvist vastuuhenkilö) Sote-projektiryhmä Pj. Jorma Haapanen
 • 13. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut • Painopiste varhaisiin ja matalan kynnyksen palveluihin • Nopea reagointi, matalan kynnyksen palvelut • Moniammatillinen ote ja tuki • Perhekeskusmalli • Maakunnallinen LAPE -ryhmä
 • 14. Aikuisten palvelut • Pääsy palveluihin helpoksi • Palvelurakenteen muutos • Painopiste varhaisiin ja matalan kynnyksen palveluihin • Perus- ja erikoispalvelujen raja hälvenee -> peruspalvelujen tarjonta monipuolistuu
 • 15. Ikääntyneiden palvelut 1. Kymenlaaksossa ikääntyneet huolehtivat mahdollisuuksiensa mukaan itse omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan 2. Ikäihminen saa mielekkääseen ja aktiiviseen elämään tukea ja hoitoa ennaltaehkäisevästi ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 3. Kymenlaaksossa tuetaan ikäihmisen kotona asumista mahdollisimman monipuolisesti. 4. Kymenlaaksossa ikäihminen saa apua ja tukea helposti ja nopeasti Ikäopastimen kautta. 5. Kymenlaaksossa arvostetaan ja tuetaan omais- ja perhehoitajia sekä omaishoidettavia
 • 16. Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet Budjetit vahvistetaan vuosittain
 • 19. Yhdessä Hyvä OTE • Parantaa osatyökykyisten työllistymistä - työtoiminnasta töihin - opinnoista töihin • Tukea osallisuutta • Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke
 • 21. Miten valmistelemme yhdessä Sotea Kaakkois-Suomeen? • Yhteinen kuntalainen asiakkaana, palvelujen käyttäjänä (kunnan, maakunnan, järjestöjen rooli hyvinvoinnin tukijana) • Asukkaan osallisuuden vahvistaminen • Tavoitteena asiakaslähtöiset ja toimivat palvelupolut • Järjestöt vahvoja toimijoita (vahva ja osaava toimijaverkosto) • Hyvien käytäntöjen mukaanotto, osaaminen, toimintamallit (vertaisohjaajat, verkostoituminen, kokemustieto) • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (yhdyspintojen ja roolien tunnistaminen)
 • 22. Yhteistyöelin/-pooli/-foorumi/-alusta • Maakunta koordinoi • Verkostoiva toimintamalli, riittävä edustuksellisuus alueen tarpeiden mukaan, mandaatti toimia • Alueellinen hyvinvointikertomus (johtopäätökset, tiedon pohjalta, yhteisten tavoitteiden asettaminen, toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi) • Hoito- ja palveluketjuista sekä yhdyspintapalveluista sopiminen • Osaamisen vahvistaminen Asukkaat Lähtökohtana tieto asukkaiden tilanteesta ja tarpeista Maakunta Kunta Muut alueelliset ja paikalliset toimijat Järjestöt, seurakunnat, poliisi, oppilaitokset, yliopistot, jne. KESKUSHALLINTO Strateginen hyte-johtaminen osana kunnan johtamista Koordinaatio: Poikkihallinnollinen yhteistyö, kunnan hyvinvointikertomus (hyvinvoinnin, terveyden ja terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi) MAKU ”KESKUSHALLINTO” Strateginen hyte-johtaminen osana maakunnan johtamista Koordinaatio: Poikkihallinnollinen yhteistyö, alueellinen hyvinvointikertomus (hyvinvoinnin, terveyden ja terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi) SOTE Asiantuntija: Hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntija, palvelustrategia, järjestämisosaaminen, hyvät käytännöt Sote-palvelujen tuottajat KASVUPALVELUT Oman alan hyvinvoinnin, terveyden ja terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi SIVISTYS Oman alan hyvinvoinnin, terveyden ja terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi TEKNINEN Oman alan hyvinvoinnin, terveyden ja terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi JNE. Asiantuntijatuki MAANKÄYTTÖ Oman alan hyvinvoinnin , terveyden ja terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi JNE. Sopimukset
 • 23. Hyte –työryhmä (pj. Kirsi-Marja Karjalainen) Maakunnan työpaja 17.2.2017 • Mitä maakunnassa tulee tehdä, jotta valtakunnallinen SOTE – visio toteutuu? • Järjestöjen rooli? • Rooli tiedonjakajana, voimavarojen vahvistajana mm. ennal- taehkäisevä toiminta (mm. liikunta, ravitsemus, elintavat) • Roolit aukikirjoitettava maakunnan sisällä suhteessa kuntiin, järjestöihin, yksityisiin palveluntuottajiin • Yhdyspintojen koordinointi (ml. vapaaehtoistyön ja järjestö- yhteistyön koordinointi) Järjestöjen näkökulmasta (STM 24.2.2017) •Järjestöt kumppaneina –lastensuojelu –ennaltaehkäisevät palvelut •Rahoitus? •Järjestöjen roolien ja tehtävien kirkastaminen –vapaaehtoistoimija –palveluntuottaja •Alueelliset koordinaatioratkaisut
 • 24. Asukkaan ääni kuuluviin • Kunnat ja maakunnat mahdollistavat asukkaiden osallisuuden • Sote -palvelut vahvistavat asiakkaiden osallisuutta