Wiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés

Wiesner Edit
Wiesner EditMester coach um Lemma Coaching
Coaching
Workshop és beszélgetés
m.
,
*-T"-
Ll_
_I
a
/B
Sí :
» *
Aáá
r _
íL
-: 1 a
7H
1
—B
V
I
- p
5*.
_m
L
Fr EkI
L-
_
1
• CoachOK Szakmai Szövetség
• Wiesner Edit
• Coaching• Coaching
– Szemlélet
– Módszertan
– Gyakorlat
• Kérdések és válaszok
J7
A MÁI RENDEZVÉNY TE
I
2
2010-ben 34 alapító taggal
megalakult az egyesület
Nagyközönségnek szóló
rendezvények:
Lifecoaching,
Kreatív életvitel,Kreatív életvitel,
Egyensúlyban a család,
Coaching bemutatók,
Pályamódosítás
Állásbörzéken coaching
programok
Corporate coaching konferenciák
2012 legnagyobb magyar szakmai
szervezet
-Önszabályozó testület tagja
-- Coaching szemlélet tanácsadók
kamarai szakosztály alapítója
O G
CÖACHOK SZÁKMÁI SZÖVETSÉG
k
SOKAHxi
f
&$
SZÖ˙
3
Képzési háttér:
Közgadaságtan és szociológia
Szervezet- és
munkapszichológia
Újságírás
NLPNLP
Fülakkupuktúrás addiktológia
Hipnoterápia
NLP coaching
Mediáció
Tranzakcióanalízis
TA a szervezetfejlesztésben
Vezet i coaching
Rendszerállítás
EFT
ESCA Lehrcoach és ICF MCC
képzés
WIESNER LU... MESTER COACH
4
Mi a coaching?
oEgyéni beszélgetés…Egyéni beszélgetés…Egyéni beszélgetés…Egyéni beszélgetés…
oEgyüttmEgyüttmEgyüttmEgyüttműködési Folyamat…ködési Folyamat…ködési Folyamat…ködési Folyamat…
oMozgósított saját erMozgósított saját erMozgósított saját erMozgósított saját erőforrások…források…források…források…
oTámogatás…Támogatás…Támogatás…Támogatás…oTámogatás…Támogatás…Támogatás…Támogatás…
oKérdések…Kérdések…Kérdések…Kérdések…
oMódszertan(ok), eszközök…Módszertan(ok), eszközök…Módszertan(ok), eszközök…Módszertan(ok), eszközök…
oEmberkép, énkép…Emberkép, énkép…Emberkép, énkép…Emberkép, énkép…
oCél és szerzCél és szerzCél és szerzCél és szerződés…dés…dés…dés…
oRálátás…Rálátás…Rálátás…Rálátás…
5
Kocs község
Edz
Gyári el munkás
Vezet i mentor
Business coach
Thomas J. Leonard: coaching
I rjU
V*
&
6
Coach
Coaching
coach
0.05500%
0.05000%
0.04500%
0.04000%
0.03500%
0.03000%
0.02500%
0.02000%
0.01500%
0.01000%
0.00500%
oooooofsfeö 1650 1700 1750 1850 19501550 1600 1800 1900 2000
coaching
0.0005500%
0.0005000%
0.0004500%
0.0004000%
0.0003500%
0.0003000%
0.0002500%
0.0002000%
0.0001500%
0.0001000%
0.0000500%
0.0000000ÿÿ 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000
7
Mentoring
Üzleti tanácsadás
Életvezetési tanácsadás
SzupervízióSzupervízió
Lelki/spirituális kíséret
Terápia
Oktatás/egyéni tréning
COACHING ES © o ©
F
 í
f#'| /f 1
f C
L
f*1 . Cf?>0
t
ív
8
Az élet – kísérlet (játék)
Emberek vagyunk (magánemberek, szakma
képvisel i, munkatársak)
Tudatos viselkedés –
módosítható/javítható/
viselkedési repertoár b vítés
Térkép és nyelvezet
A coach bevon és inspirál
COACHING SZEMLÉLET
1
9
Mire jó a
coaching?S Meger södik az önbizalmad
S Ön-tudatosabb leszel
S Érzelmi intelligenciád fejl dik
S Hatékonyabban oldod meg a konfliktusoknak
S Személyesen (személyiségedben, viselkedésedben) fejl dsz
Munkahelyeden (emberi kapcsolataidban, döntéseidben) fejl dsz˙ ]˙j
S Vezet ként tudatosabban viselkedsz
S Magabiztosabban, hatékonyabban hozod meg döntéseidet
S Letisztulnak céljaid
S Javul az id kezelésed, feladataidat hatékonyabban szervezed
S Könnyebben birkózol meg a stresszes helyzetekkel
v' Tudatosabb lesz a testbeszéded, ill. általában a kommunikációd, a
fellépésed, kapcsolattartásod másokkal
uirt 
 r
v
*
MA.
 í
I
í I
m f
V 1
10
Privat vs. Corporate coaching
Lifecoaching
Businesscoaching
ExecutivecoachingExecutivecoaching
Healthcoaching
Karriercoach, sikercoach, boldogságcoach,
kommunikációs coach…
COACHING
/
11
A coach vállalkozás alapelvei:
- Tudd ki vagy!
- Becsüld meg és tudatosítsd, hogy mi
mindenen mentél már keresztül életedben!
- Akarj jobb lenni! És másokat támogatni!
- Inspirálj (a coaching nem marketing v. eladás)
- Légy látható! Elérhet ! Megtalálható!
COACH! LÉPJ KI ÉS T ND
SZÍ
/ I
12
Analitikus eszközök
Tanítás, tudástranszfer
Alapos helyzetfelmérés
Probléma megoldó ötletelés
Kreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközök
Személyiségtipológiák
Tranzakció analízis
NLP
EFT
Rendszerállítás
…
Z7
COACHING MÓDSZERTANOK
i . f
A
a V. i
r -jk L
aazrvws I
j*.
-ji
u
Wc . Jf
J
r *
4
13
-Mik voltak az életed nehéz helyzetei?
- Mi (ki) és hogyan segített neked?
- Milyen kockázatokat vállaltál?
- Milyen (mások szerinti) rültségeket csináltál?
- Milyen intuitív meglátásaid,- Milyen intuitív meglátásaid,
„megvilágosodásaid” voltak?
- Milyen munkáid, feladataid voltak már, amit
eredményesen elvégeztél, megoldottál?
- Mit tanultál az életedb l,
amit másoknak is érdemes lenne megtudnia,
megtapasztalnia?
AÉAEíÉSSÚR A CÖÁCH-IDENTITÁSÜB
MECnALÁLÁSÁH Z
rí
pifates
V IÍÉ
ria
/Vy
i* mm á i
14
Mi okozza számodra (a te életedben) a nagy
kihívást?
Miért próbálkoznak ezzel „emberek”? Mi van e
mögött? Mit akarnak ezzel?
Írd le ezt az embertípust! (kezdheted a saját
tulajdonságaiddal, min ségeiddel)
Mik azok a kérdések, amit azok, akik el ször
szembesülnek ezzel a kihívással, még nem
sejtenek?
Mi a jó ebben a kihívásban?
Z7
y|
MINEK ES KINEK A COÁCHÁ
>
vL
ff J
. R
J
/a
r« 1f
F-M
I
15
TOE DíVJ GAME
Ml m&föá
A '
4*
KV?
->
r
- F
/-
| <*
©
i
L 
Z f/Vt
J
/
Siá
a.Cr
/
k A ;.
J
f J
A
»
v
% /
.i *
V
> i LV
ns !.# i>V *§
j1 i
f
16
Akkreditált Coach módszertani képzés
PL- 3782
coaching szemlélet,
modellek és eszközök
Coach önismeretCoach önismeret
Coaching gyakorlat
Coach vizsga
TE COACH
LI
V
TJa
V i
r
p
i
1
L
QL
17
Coachingról (fajták, típusok)
Emberkép
Alapelvek:
- rendszerszemlélet
- célorientáltság- célorientáltság
- tisztelet és szeretet
Coaching folyamat felépítés
A coaching cél és szerz dés
Személyiség tipológiák
Kommunikációs modellek
Kutyául-macskául
Z7 Z7
LEMMÁCÖACHBNG KEPZESí
TEMATBKA
r
I
I ’
j
U
18
- Életút modellek
- Lievegoedi életciklus
- Spiráldinamika
- A hős útja
- Tranzakció analízis
- Tanácsadói típus- Tanácsadói típus
- Életünk történetei
- Egogramm
- Driverek
- Sorskönyv
- Visszajelzés
- EFT
- Stresszkezelés
s_
Ir1
r
f
*
#
r"
19
- NLP
- Észlelési csatornák
- Tiszta nyelvezet
- Horgonyok
- Székezés
- Idővonal- Idővonal
- Történelem változtatás
- Metatükör
- Rendszerszemlélet
- Peter Senge tanuló rendszerek
- Rendszerállítás
'
%
k
V
*
r
V'4
. «
20
1. Minden ülésnek célja van és erre szerz dünk az
ügyféllel
2. Még miel tt folyamat kezd dhetne, kapcsolat
kell kiépüljönkell kiépüljön
3. A coach szerepben van
4. A coach legf bb eszköze: kérdések
5. A coaching ereje a meghallgatásban és a
beavatkozás eszközeinek tudatos
alkalmazásában rejlik
1Ü COACH KÉSZSÉG, AMIT
TANULNI ÉRDEMES I.
21
6. Kommunikálni egyértelm en, tisztán és
célravezet en érdemes
7. Vakságaink: Mit látunk és mit nem látunk?
8. Az ötlet nem eredmény – a megvalósítás8. Az ötlet nem eredmény – a megvalósítás
útjára lépni
9. Folyamat építés, cél- tudatosság
10. A vásár min. kett n áll: felel sségek
megosztása
1Ü COACH KÉSZSÉG, AMIT
TANULNI ÉRDEMES II.
22
www.lemma-coaching.hu
Coach kapu a képzési anyagokhoz
www.coachOK.hu
CoachOK Szakmai SzövetségCoachOK Szakmai Szövetség
Bemutatkozók
Egyesületi rendezvények
Coachok tanfolyamai
Facebook:
coachOK.hu
WEBOLDALÁD
1 i
/a
/k
L
au
' i
Mr*>*
i
VV f
/7 Lk
v >- l
NÍVJ
K *
23
www.lemma-coaching.hu/konyvtar/ cikkei
Coaching tippek
Letöltések: Coaching GYIK (gyakoriLetöltések: Coaching GYIK (gyakori
kérdések) , Coaching képzési jegyzet és
Hallgatói katalógus
Coaching beavató (kézikönyv, munkafüzet és
12 DVD a képzés elméleti anyagával)
KÉPZÉSI ANYAGOK
24
1 von 24

Recomendados

Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching von
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit
2.6K views53 Folien
Wiesner Edit - Coaching Szakmai Kódex von
Wiesner Edit - Coaching Szakmai KódexWiesner Edit - Coaching Szakmai Kódex
Wiesner Edit - Coaching Szakmai KódexWiesner Edit
447 views17 Folien
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching von
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit
1.6K views21 Folien
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó von
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit
378 views2 Folien
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching von
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingWiesner Edit
673 views17 Folien
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu von
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huCoach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huWiesner Edit
495 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Coaching_Pusztai Viktor von
Coaching_Pusztai ViktorCoaching_Pusztai Viktor
Coaching_Pusztai ViktorViktor Pusztai
222 views9 Folien
Neupert Siker Akadémia von
Neupert Siker Akadémia Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia Attila Neupert
470 views12 Folien
Céges kínálat von
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálatcsgyorgyi
201 views18 Folien
OTP Bővített Műhely von
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyEszter Séra
1.2K views31 Folien
Bemutatkozás von
BemutatkozásBemutatkozás
BemutatkozásRita Beregszászi Tomorné
180 views5 Folien
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása von
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlításaA hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlításaFatime Amma Adjei
253 views17 Folien

Was ist angesagt?(13)

Céges kínálat von csgyorgyi
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálat
csgyorgyi201 views
OTP Bővített Műhely von Eszter Séra
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
Eszter Séra1.2K views
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása von Fatime Amma Adjei
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlításaA hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
Fatime Amma Adjei253 views
Mi folyik a csapatban? von Emese Katona
Mi folyik a csapatban?Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?
Emese Katona605 views
Wiesner Edit - Kérdezéstechnikai katalógus - Lemma Coaching von Wiesner Edit
Wiesner Edit - Kérdezéstechnikai katalógus - Lemma CoachingWiesner Edit - Kérdezéstechnikai katalógus - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Kérdezéstechnikai katalógus - Lemma Coaching
Wiesner Edit1K views
Konfliktuskezelés von FORLONG Bt.
KonfliktuskezelésKonfliktuskezelés
Konfliktuskezelés
FORLONG Bt.5.8K views
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában von Péter Briga
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Péter Briga596 views
Vezetokepzes forlong von FORLONG Bt.
Vezetokepzes forlongVezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlong
FORLONG Bt.1.6K views

Similar a Wiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés

Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos von
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosEszter Séra
492 views31 Folien
Qualitas-kínálat von
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálatcsgyorgyi
306 views18 Folien
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben von
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenGyörgy Fedor
1.3K views19 Folien
Ars energica felsofokon konferencia von
Ars energica felsofokon konferenciaArs energica felsofokon konferencia
Ars energica felsofokon konferenciaBeata Schaffer
255 views11 Folien
HSUP Mentorfelkészitő.pptx von
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxImre Hild
65 views59 Folien
EQ tréning von
EQ tréningEQ tréning
EQ tréningOrsolya Miklósi-Radics
78 views1 Folie

Similar a Wiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés(20)

Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos von Eszter Séra
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Eszter Séra492 views
Qualitas-kínálat von csgyorgyi
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
csgyorgyi306 views
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben von György Fedor
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor1.3K views
Ars energica felsofokon konferencia von Beata Schaffer
Ars energica felsofokon konferenciaArs energica felsofokon konferencia
Ars energica felsofokon konferencia
Beata Schaffer255 views
HSUP Mentorfelkészitő.pptx von Imre Hild
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
Imre Hild65 views
11.30 bircher julianna - life-coaching bkiktanoszt von bkiktanoszt
11.30  bircher julianna - life-coaching bkiktanoszt11.30  bircher julianna - life-coaching bkiktanoszt
11.30 bircher julianna - life-coaching bkiktanoszt
bkiktanoszt28 views
Új paradigma a vállalati képzés-fejlesztésben von Learning Works Kft
Új paradigma a vállalati képzés-fejlesztésbenÚj paradigma a vállalati képzés-fejlesztésben
Új paradigma a vállalati képzés-fejlesztésben
Learning Works Kft273 views
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t... von Laszlo Balazs PhD
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...
Takácsné palásthy erika.pdf1 von palasthyerika
Takácsné palásthy erika.pdf1Takácsné palásthy erika.pdf1
Takácsné palásthy erika.pdf1
palasthyerika286 views
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt von bkiktanoszt
15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
bkiktanoszt32 views
Leary állatkertje v2.0 von Nlp Trainer
Leary állatkertje v2.0Leary állatkertje v2.0
Leary állatkertje v2.0
Nlp Trainer1.3K views
Nemzetkozi hr menedzsment von borze
Nemzetkozi hr menedzsmentNemzetkozi hr menedzsment
Nemzetkozi hr menedzsment
borze265 views
Pályaorientációs módszertani kiadvány.pdf von Balazs Pankasz
Pályaorientációs módszertani kiadvány.pdfPályaorientációs módszertani kiadvány.pdf
Pályaorientációs módszertani kiadvány.pdf
Balazs Pankasz445 views
Coaching a tudásfolyamatok támogatásában von Tibor Gyulay
Coaching a tudásfolyamatok támogatásábanCoaching a tudásfolyamatok támogatásában
Coaching a tudásfolyamatok támogatásában
Tibor Gyulay162 views

Wiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés

 • 1. Coaching Workshop és beszélgetés m. , *-T"- Ll_ _I a /B Sí : » * Aáá r _ íL -: 1 a 7H 1 —B V I - p 5*. _m L Fr EkI L- _ 1
 • 2. • CoachOK Szakmai Szövetség • Wiesner Edit • Coaching• Coaching – Szemlélet – Módszertan – Gyakorlat • Kérdések és válaszok J7 A MÁI RENDEZVÉNY TE I 2
 • 3. 2010-ben 34 alapító taggal megalakult az egyesület Nagyközönségnek szóló rendezvények: Lifecoaching, Kreatív életvitel,Kreatív életvitel, Egyensúlyban a család, Coaching bemutatók, Pályamódosítás Állásbörzéken coaching programok Corporate coaching konferenciák 2012 legnagyobb magyar szakmai szervezet -Önszabályozó testület tagja -- Coaching szemlélet tanácsadók kamarai szakosztály alapítója O G CÖACHOK SZÁKMÁI SZÖVETSÉG k SOKAHxi f &$ SZÖ˙ 3
 • 4. Képzési háttér: Közgadaságtan és szociológia Szervezet- és munkapszichológia Újságírás NLPNLP Fülakkupuktúrás addiktológia Hipnoterápia NLP coaching Mediáció Tranzakcióanalízis TA a szervezetfejlesztésben Vezet i coaching Rendszerállítás EFT ESCA Lehrcoach és ICF MCC képzés WIESNER LU... MESTER COACH 4
 • 5. Mi a coaching? oEgyéni beszélgetés…Egyéni beszélgetés…Egyéni beszélgetés…Egyéni beszélgetés… oEgyüttmEgyüttmEgyüttmEgyüttműködési Folyamat…ködési Folyamat…ködési Folyamat…ködési Folyamat… oMozgósított saját erMozgósított saját erMozgósított saját erMozgósított saját erőforrások…források…források…források… oTámogatás…Támogatás…Támogatás…Támogatás…oTámogatás…Támogatás…Támogatás…Támogatás… oKérdések…Kérdések…Kérdések…Kérdések… oMódszertan(ok), eszközök…Módszertan(ok), eszközök…Módszertan(ok), eszközök…Módszertan(ok), eszközök… oEmberkép, énkép…Emberkép, énkép…Emberkép, énkép…Emberkép, énkép… oCél és szerzCél és szerzCél és szerzCél és szerződés…dés…dés…dés… oRálátás…Rálátás…Rálátás…Rálátás… 5
 • 6. Kocs község Edz Gyári el munkás Vezet i mentor Business coach Thomas J. Leonard: coaching I rjU V* & 6
 • 7. Coach Coaching coach 0.05500% 0.05000% 0.04500% 0.04000% 0.03500% 0.03000% 0.02500% 0.02000% 0.01500% 0.01000% 0.00500% oooooofsfeö 1650 1700 1750 1850 19501550 1600 1800 1900 2000 coaching 0.0005500% 0.0005000% 0.0004500% 0.0004000% 0.0003500% 0.0003000% 0.0002500% 0.0002000% 0.0001500% 0.0001000% 0.0000500% 0.0000000ÿÿ 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 7
 • 8. Mentoring Üzleti tanácsadás Életvezetési tanácsadás SzupervízióSzupervízió Lelki/spirituális kíséret Terápia Oktatás/egyéni tréning COACHING ES © o © F í f#'| /f 1 f C L f*1 . Cf?>0 t ív 8
 • 9. Az élet – kísérlet (játék) Emberek vagyunk (magánemberek, szakma képvisel i, munkatársak) Tudatos viselkedés – módosítható/javítható/ viselkedési repertoár b vítés Térkép és nyelvezet A coach bevon és inspirál COACHING SZEMLÉLET 1 9
 • 10. Mire jó a coaching?S Meger södik az önbizalmad S Ön-tudatosabb leszel S Érzelmi intelligenciád fejl dik S Hatékonyabban oldod meg a konfliktusoknak S Személyesen (személyiségedben, viselkedésedben) fejl dsz Munkahelyeden (emberi kapcsolataidban, döntéseidben) fejl dsz˙ ]˙j S Vezet ként tudatosabban viselkedsz S Magabiztosabban, hatékonyabban hozod meg döntéseidet S Letisztulnak céljaid S Javul az id kezelésed, feladataidat hatékonyabban szervezed S Könnyebben birkózol meg a stresszes helyzetekkel v' Tudatosabb lesz a testbeszéded, ill. általában a kommunikációd, a fellépésed, kapcsolattartásod másokkal uirt r v * MA. í I í I m f V 1 10
 • 11. Privat vs. Corporate coaching Lifecoaching Businesscoaching ExecutivecoachingExecutivecoaching Healthcoaching Karriercoach, sikercoach, boldogságcoach, kommunikációs coach… COACHING / 11
 • 12. A coach vállalkozás alapelvei: - Tudd ki vagy! - Becsüld meg és tudatosítsd, hogy mi mindenen mentél már keresztül életedben! - Akarj jobb lenni! És másokat támogatni! - Inspirálj (a coaching nem marketing v. eladás) - Légy látható! Elérhet ! Megtalálható! COACH! LÉPJ KI ÉS T ND SZÍ / I 12
 • 13. Analitikus eszközök Tanítás, tudástranszfer Alapos helyzetfelmérés Probléma megoldó ötletelés Kreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközökKreatív eszközök Személyiségtipológiák Tranzakció analízis NLP EFT Rendszerállítás … Z7 COACHING MÓDSZERTANOK i . f A a V. i r -jk L aazrvws I j*. -ji u Wc . Jf J r * 4 13
 • 14. -Mik voltak az életed nehéz helyzetei? - Mi (ki) és hogyan segített neked? - Milyen kockázatokat vállaltál? - Milyen (mások szerinti) rültségeket csináltál? - Milyen intuitív meglátásaid,- Milyen intuitív meglátásaid, „megvilágosodásaid” voltak? - Milyen munkáid, feladataid voltak már, amit eredményesen elvégeztél, megoldottál? - Mit tanultál az életedb l, amit másoknak is érdemes lenne megtudnia, megtapasztalnia? AÉAEíÉSSÚR A CÖÁCH-IDENTITÁSÜB MECnALÁLÁSÁH Z rí pifates V IÍÉ ria /Vy i* mm á i 14
 • 15. Mi okozza számodra (a te életedben) a nagy kihívást? Miért próbálkoznak ezzel „emberek”? Mi van e mögött? Mit akarnak ezzel? Írd le ezt az embertípust! (kezdheted a saját tulajdonságaiddal, min ségeiddel) Mik azok a kérdések, amit azok, akik el ször szembesülnek ezzel a kihívással, még nem sejtenek? Mi a jó ebben a kihívásban? Z7 y| MINEK ES KINEK A COÁCHÁ > vL ff J . R J /a r« 1f F-M I 15
 • 16. TOE DíVJ GAME Ml m&föá A ' 4* KV? -> r - F /- | <* © i L Z f/Vt J / Siá a.Cr / k A ;. J f J A » v % / .i * V > i LV ns !.# i>V *§ j1 i f 16
 • 17. Akkreditált Coach módszertani képzés PL- 3782 coaching szemlélet, modellek és eszközök Coach önismeretCoach önismeret Coaching gyakorlat Coach vizsga TE COACH LI V TJa V i r p i 1 L QL 17
 • 18. Coachingról (fajták, típusok) Emberkép Alapelvek: - rendszerszemlélet - célorientáltság- célorientáltság - tisztelet és szeretet Coaching folyamat felépítés A coaching cél és szerz dés Személyiség tipológiák Kommunikációs modellek Kutyául-macskául Z7 Z7 LEMMÁCÖACHBNG KEPZESí TEMATBKA r I I ’ j U 18
 • 19. - Életút modellek - Lievegoedi életciklus - Spiráldinamika - A hős útja - Tranzakció analízis - Tanácsadói típus- Tanácsadói típus - Életünk történetei - Egogramm - Driverek - Sorskönyv - Visszajelzés - EFT - Stresszkezelés s_ Ir1 r f * # r" 19
 • 20. - NLP - Észlelési csatornák - Tiszta nyelvezet - Horgonyok - Székezés - Idővonal- Idővonal - Történelem változtatás - Metatükör - Rendszerszemlélet - Peter Senge tanuló rendszerek - Rendszerállítás ' % k V * r V'4 . « 20
 • 21. 1. Minden ülésnek célja van és erre szerz dünk az ügyféllel 2. Még miel tt folyamat kezd dhetne, kapcsolat kell kiépüljönkell kiépüljön 3. A coach szerepben van 4. A coach legf bb eszköze: kérdések 5. A coaching ereje a meghallgatásban és a beavatkozás eszközeinek tudatos alkalmazásában rejlik 1Ü COACH KÉSZSÉG, AMIT TANULNI ÉRDEMES I. 21
 • 22. 6. Kommunikálni egyértelm en, tisztán és célravezet en érdemes 7. Vakságaink: Mit látunk és mit nem látunk? 8. Az ötlet nem eredmény – a megvalósítás8. Az ötlet nem eredmény – a megvalósítás útjára lépni 9. Folyamat építés, cél- tudatosság 10. A vásár min. kett n áll: felel sségek megosztása 1Ü COACH KÉSZSÉG, AMIT TANULNI ÉRDEMES II. 22
 • 23. www.lemma-coaching.hu Coach kapu a képzési anyagokhoz www.coachOK.hu CoachOK Szakmai SzövetségCoachOK Szakmai Szövetség Bemutatkozók Egyesületi rendezvények Coachok tanfolyamai Facebook: coachOK.hu WEBOLDALÁD 1 i /a /k L au ' i Mr*>* i VV f /7 Lk v >- l NÍVJ K * 23
 • 24. www.lemma-coaching.hu/konyvtar/ cikkei Coaching tippek Letöltések: Coaching GYIK (gyakoriLetöltések: Coaching GYIK (gyakori kérdések) , Coaching képzési jegyzet és Hallgatói katalógus Coaching beavató (kézikönyv, munkafüzet és 12 DVD a képzés elméleti anyagával) KÉPZÉSI ANYAGOK 24