Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallintamisen työpaja

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallintamisen työpaja (20)

Weitere von Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallintamisen työpaja

 1. 1. Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallintamisen työpaja Sari Rautio 11.8.2017 Vaikuttavuuden mallintamisen työpajaVaikuttavuuden mallintamisen työpaja
 2. 2. MISTÄ ON KYSE? Työn muutos ja julkisen talouden paineet ravistelevat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita. Haemme näihin ilmiöihin positiivisia ratkaisuja.
 3. 3. Päivän agenda Aamukahvit tarjolla klo 8.30 alkaen Vaikuttavuusinvestoimisella hyvinvointia lapsille, lapsiperheille ja nuorille/ johtava asiantuntija Sari Rautio, Sitra Esimerkki vaikuttavuuden mallintamisesta / tutkija, kouluttaja Jonna Heliskoski Vaikuttavuuden mallintamisen ABC / neuvonantaja Petri Hilli, Sitra Keskustelua Päivän päätös 11.45
 4. 4. Esimerkkejä monilta osin ehkäistävissä olevista kustannuksista Kustannus euroa vuodessa Huostaanotettu lapsi 130 000 / hlö / kunta Syrjäytynyt nuori 20 000 Ympärivuorokautista hoivaa tarvitseva ikääntynyt 40 000 Alkoholihaitat 1 mrd. / yhteiskunta Liikkumattomuus 1 - 2 mrd. Sairauspoissaolot 3 - 4 mrd. Tupakointi 1,5 mrd. Tyypin 2 diabetes 1 mrd. Yksinäisyys jne. …
 5. 5. Vaikuttavuusketju Panos Resurssit: raha, henkilöstö, osaaminen, verkostot… Tuotos Mitattu tehty työ: tunnit, kontaktien lukumäärä, kirjoitetut raportit… Vaikutus Konkreettinen muutos ihmisissä tai rakenteissa: oppiminen, uudet käytännöt, lakimuutokset… Vaikuttavuus Ihmisten hyvinvointi ja yhteiskunnallinn hyöty: työllistyminen, terveet elinvuodet…
 6. 6. Sitra ja vaikuttavuusinvestoiminen - Yksi Sitran avainalueista 1.5.2014–31.12.2017 - Painopisteenä hyvinvoinnin edistäminen (laajasti ymmärrettynä) - Tavoitteena 1) rakentaa Suomeen vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi yhdessä eri toimijoiden kanssa 2) kokeilla uutta sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia käytännössä • toimintaympäristö- ja markkinaselvitykset • käsitemäärittely • mallintamisen ja mittaamisen kehittäminen • vaikuttavuusinvestoimisrahasto • Social Impact Bond (SIB) -pilotit • yhteiskunnallinen markkinointi
 7. 7. Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohry Ylijohtaja Pentti Pikkarainen, pj Ylijohtaja Veli-Mikko Niemi Valtiovarainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Toimitusjohtaja Tom Liljeström, vpj Johtaja Esko Torsti LähiTapiola / Varainhoito Oy Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Toimitusjohtaja Teri Heilala Salkunhoitaja Heikki Nystedt FIM Oyj Taaleritehtaan varainhoito Oy Hallituksen jäsen Riikka Sievänen Puheenjohtaja Jaakko Salminen Finland’s Sustainable Investment Forum Finnish Business Angels Network Toimitusjohtaja Ulla Nord Hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin Me-säätiö Koneen säätiö Toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Toimitusjohtaja Kimmo Lipponen Keskuskauppakamari Arvo-liitto Erityisasiantuntija Jari Vaine Teollisuusneuvos Jussi Toppila Kuntaliitto Työ- ja elinkeinoministeriö Pääsihteeri Vertti Kiukas Pääsihteeri Teemu Japisson SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (Olympiakomitea) Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen Neuvotteleva virkamies Taina Kulmala Valtioneuvoston kanslia Valtioneuvoston kanslia Ylijohtaja Anni Huhtala Professori Otto Toivanen VATT Aalto-yliopisto Johtaja Timo Lindholm Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Projektijohtaja Mika Pyykkö, sihteeri Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 8. 8. Vaikuttavuusinvestoiminen voi tarkoittaa kaikkia sijoitustapoja
 9. 9. TULOSPERUSTEINEN RAHOITUSSOPIMUS (SIB) TYÖVÄLINEENÄ
 10. 10. SIB – tulosperusteinen rahoitussopimus - Voidaan hyödyntää, kun – halutaan ostaa tuloksia – ei ”vain” suoritteita tai toimintaa – investoinnit ovat hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan laadulliseen ja taloudelliseen hyötyyn = edistävä ja ehkäisevä toiminta – toiminta liittyy hyvin laajaan tai suppeaan väestöryhmään – toimintaan liittyy poliittisia näkökulmia tai käytännön riskejä - Voimakas tulevaisuusorientaatio - Tuloksellisuuden varmistaminen mallintamalla ja mittaamalla
 11. 11. Arvio SIB-hankekokonaisuudesta vuonna 2017 – yhteensä 5 (+ 1) rahastoa SIB Tilanne Työhyvinvoinnin edistäminen julkisella sektorilla (TyHy-SIB); tulospalkkion maksajana ko. julkisen sektorin organisaatiot työnantajina Käynnissä, 4 asiakasorganisaatiota (hankehallinnoijana Epiqus); rahasto noin 0,6 milj. euroa Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja kotoutuminen (Koto-SIB); TEM Käynnistynyt virallisesti 1/17, (Epiqus); rahasto noin 13,5 milj. euroa Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen; (maa)kunnat Käynnistymässä, useita kuntia mukana prosessissa (FIM yhteistyössä LSKL:n kanssa) Työllistymisen edistäminen; TEM Useita kuntia ja kuntayhtymiä mukana prosessissa Ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn vahvistaminen; (maa)kunnat Useita (maa)kuntia mukana prosessissa Hankehallinnoijan kilpailutus käynnistymässä
 12. 12. Määritellään tavoite, ei tekemisen tapaa - Vaikuttavuuden hankinta edellyttää, että järjestäjä on määritellyt: –väestöryhmän, jonka hyvinvoinnin edistämiseen toimet kohdennetaan –mitattavissa olevan hyvinvoinnin tai sitä määrittävän tekijän tavoitetason tai niissä tapahtuvaksi halutun muutoksen –edellä mainitun tuloksen taloudellisen arvon ja sen perusteella maksettavan tulospalkkion enimmäissuuruuden - Palveluntuottajat määrittelevät ja toteuttavat käytännön toimet parhaaksi katsomallaan tavalla, yhteistyössä järjestäjän kanssa
 13. 13. Vaikuttavuusketju: kytkee myyjän ja ostajan Vaikuttavuustoimija: julkinen, yksityinen tai 3. sektorin toimija, yritys, jne. Vaikuttavuuden ostaja: julkinen toimija, (maa)kunta, yritys, säätiö jne Haluttu muutos tavoite
 14. 14. Selkeät, mitattavat tulostavoitteet suunnittelun pohjaksi. Muutos, mitä haetaan. 17
 15. 15. SIB-hankkeen lähtökohtana taloudellinen ja toiminnallinen mallinnus 1. Tarpeen ja väestöryhmän (alustava) määrittely 2. 2–5 edellisen vuoden ilmiö- ja kulukehityksen todentaminen ja sen perusteella seuraavien vuosien kehityssuunnan hahmottaminen vrt. tarpeen taustalla oleva muutos ko. väestöryhmän hyvinvoinnissa 3. Kulukehityksen syiden todentaminen 4. Kulukehityksen syiden taustalla olevien juurisyiden ja sitä ehkäisevien mahdollisuuksien määrittely 5. Haluttujen tulostavoitteiden määrittely (hyvinvointi- ja taloudelliset tavoitteet) 6. Juurisyihin vaikuttamiseksi tarvittavien toimien määrittely (palvelu- tai toimintakokonaisuus) 7. Palvelukokonaisuuden toteuttajan/toteuttajien valinta 8. Palvelukokonaisuuden nettototeuttamiskustannusten laskeminen 9. Saavutettavissa olevat hyödyt vs. tarvittava investointi -vertailu 10. Lopullinen päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä  hankesuunnitelma jne.
 16. 16. SIB-hankkeen taloudellinen ja toiminnallinen mallinnus – kustannusnäkökulma Esimerkki lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän SIB-hankkeen kustannuslaskelmasta (julkisen sektorin kustannukset)
 17. 17. SIB-hankkeen tuloksellisuuden seuranta - Indikaattoreita – Tulosmittarit sopimukseen (milloin raha liikkuu) - Toimintaa ohjaavat mittarit (resurssien käytön optimointi) - Prosessimittarit (suoritteiden ja prosessin laatu) - Muut mittarit (muut mahdolliset tulospalkkion maksajaa ja/tai muita yhteistyötahoja kiinnostavat mittarit)
 18. 18. Tulosperusteisen rahoitussopimuksen (SIB) perusrakenne
 19. 19. Suomen ja Pohjoismaiden 1. SIB edistää työhyvinvointia (TyHy-SIB) Sopijaosapuolet • Julkisen sektorin organisaatio (= asiakas) ja Epiqus Työhyvinvointi I Ky –rahasto • Hankehallinnoija: Epiqus Oy, yhteiskunnallinen yritys Palvelun rahoitus ja hinnoittelu • Palvelu tuotetaan SIB-rahoituksella: asiakas maksaa automaattisesti vain osanottomaksun 15 euroa/työntekijä • Tulosperusteisena palvelupalkkiona asiakas maksaa osuuden sairauspoissaolojen vähenemisen ja muun mahdollisen mitattavissa olevan myönteisen kehityksen aikaan saamasta kustannussäästöstä • Julkisen sektorin työnantajille tarjottava palvelukokonaisuus, joka auttaa niitä edistämään työhyvinvointia ja esim. vähentämään sairauspoissaoloja • Sopimusten toivottu aikajänne 3 vuotta Mikä TyHy-SIB? • Rahaston alihankkijat Aino Health Management Oy, Headsted Oy, Tietotaito Group Oy (ja Trainers’ House Oyj) Palveluntuottajat
 20. 20. Epiqus Työhyvinvointi I Ky
 21. 21. Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja kotoutuminen (Koto-SIB) Asiakas/tilaaja • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) Toteutuksen vaihe • Kilpailutuksen perusteella valittu hankehallinnoija (Epiqus Oy), joka aloittanut virallisesti 1.6.2016 ja jonka tehtävänä erityisesti • hankekokonaisuuden suunnittelu ja hallinnointi • hankkeisiin liittyvän rahoitusinstrumentin (sijoitusrahasto) rakentaminen • varainkeruu rahastoon ja rahaston hallinnointi • tulostavoitteiden mukaisen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämistoiminnan järjestämisen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa • seuranta, väli- ja loppuraportointi • Nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä, kokeilla uusia koulutus- ja työllistämismalleja sekä mahdollistaa maahanmuuttajan koulutuksen ja työnteon yhdistäminen joustavalla tavalla Tavoitteet
 22. 22. MODUULI 1 30 pv:n intensiivijakso Uravalmennus Kielikoulutus 1 JAKO ALOILLE Moduulit 2-3 alakohtaisia. Logistiikka HoReCa Siivous Kiinteistönhuolto Ympäristöpalvelu Esimieslinja IT Yrittäjien ryhmä jne. MODUULI 2 20-50 pv..alakohtaista koulutusta. Ensisisijaista: substanssi - osaaminen Kielikoulutus 2 Työelämätaidot Työharjoittelu MODUULI 3 Sitouttavat toimet työsuhteessa; hajautettuja päiviä väh. 85 pv.asti 3 v. aikana. Sitouttaminen Kielikoulutus 3 Substanssi - osaaminen EXPRESS-POLKU (15 %): Töihin ykkösmoduulista KOULUTUSPOLKU (10 %): Oppisopimus, ammattikoulu, yliopisto… YRITTÄJÄPOLKU (10 %): Räätälöity tuki erilaisille yrittäjyysmalleille Mistä tahansa vaiheessa voidaan palata taaksepäin ja vaihtaa tarvittaessa suuntaa. ERITYISOSAAJAPOLKU (5 %): Räätälöity tuki kohti johtotehtäviä Osaamisen syväkartoitus Due Diligence (2-5 pvä)4 900 3 680 / 5 070 490 / 720 490 / 710 250 / 540 Työllistymisiä / Henkilötyövuodet 4 000 / 7 000 Epiqus/Koto-SIB:n interventioprosessi
 23. 23. SIB: lapset, nuoret ja perheet Mikä Lapsi- SIB? • Rahaston tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen Pääurakoitsija ja asiakas • FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto • Kunnat, mm. Vantaa, Oulu, Tampere, Hämeenlinna Tavoite • Mitattu, myönteinen hyvinvoinnin lisäys • Vähemmän NEETtejä, enemmän oman elämänsä sankareita (NEET – Not in Employment, Education or Training) Palvelun- tuottajat • Palveluntuottajien haku alkanut helmikuussa, nyt koossa +50
 24. 24. Haaste / ”Ongelma” Vaikuttavuusketju Mittarit Palvelu Yhteiskehittäminen Haaste / ”Ongelma”: • Nykytilan analysointi • Halutaanko kehittää ratkaisu, jolla on vaikuttavuutta? • Mitä haasteita nykyisiin palveluihin liittyy? Vaikuttavuusketju: • Juurisyihin vaikuttamiseksi tarvittavien toimien määrittely • Panos • Tuotos • Vaikutus • Vaikuttavuus • Käytännön toimet määritetään yhteiskehittäen Mittarit: • Todentavat palvelukokeilun toimivuutta Mallinnus Mallinnus: • Mitä halutaan ratkaista? • Tarpeen ja väestöryhmän (alustava) määrittely • 2–5 edellisen vuoden ilmiö- sekä kulukehityksen todentaminen • Kulukehityksen syiden todentaminen • Taustalla olevien juurisyiden ja sitä ehkäisevien mahdollisuuksien määrittely
 25. 25. ”Elämä on liian lyhyt ja arvokas käytettäväksi pelkän taloudellisen hyödyn tavoitteluun.” Risto Siilasmaa, Nokian hallituksen puheenjohtaja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkityksestä sijoitusstrategiassaan (Talouselämä 2/2017)
 26. 26. sitra.fi | seuraavaerä.fi @sitrafund

Hinweis der Redaktion

 • Työ on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä: sillä on suuri vaikutus ihmisten toimeentuloon ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen sekä julkisen sektorin mahdollisuuksiin edistää hyvinvointia.
  Digitalisaatio, robotisaatio ja globalisaatio muokkaavat toimialoja ja yrityksiä uuteen uskoon ja muuttavat ammatteja ja toimenkuvia. Työtä häviää ja työtä syntyy. Kukapa olisi kymmenen vuotta sitten uskonut, että bussit kulkevat ilman kuljettajaa tai että postinjakajalta voi tilata ruohonleikkuun.
  Olipa muutos nopea tai hidas, on kaikkien etu, että varaudumme siihen esimerkiksi kehittämällä osaamistamme. Silloin muutoksen voima ja vauhti eivät ainakaan pääse yllättämään.
  Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teema nostaa esiin työelämän uusia ilmiöitä ja kehittää niihin positiivisia ratkaisuja. Kannustamme yksilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita varautumaan työelämän muutoksiin ja haluamme tarjota tähän myös työkaluja.

×