Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata (20)

Anzeige

Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata

  1. 1. kristiina.aminoff@valkeatalo.fi KLVL ry Strategiasta huomisen työhön yhdessä  Valkea Talo 3.6.2013
  2. 2. KLVL ry- Strategiasta huomisen työhön - lähtökohtia ”Open strategy” • Sos. media mullistanut viestinnän sekä ihmisten ja organisaatioiden välisen kommunikaation • Tekniset innovaatiot ja niiden kehittyminen luo tarpeen laaja-alaisen ja mahdollisimman monia sidosryhmiä koskevan strategian valmistelutyölle • Avoin strategia valmistellaan yhdessä ja avoimesti eri sidosryhmien kanssa • Palvelutuotannossa vrt. asiakaslähtöisyys vs. rakennelähtöisyys • Haastaa perinteisen johtoryhmälähtöisen tavan tehdä strategiaa • Asiakkailta ja toimintaan linkittyviltä sidosryhmiltä saadaan arvokasta tietoa toimintaan liittyvistä tarpeista ja toiveista • Strategian juurruttaminen ja käytäntöön jalkauttaminen helpottuu • Toisaalta pirstaleinen yk edellyttää monimuotoista ja jatkuvasti elävää strategiaa - strategia ei saa jäädä junnaamaan paikoilleen, vaan sitä pitää päivittää säännöllisesti. kristiina.aminoff@valkeatalo.fi
  3. 3. Mielikuvia vai tietoa, kokemusta vai kuullun luulemista? • Millainen järjestö KLVL on? • Kuinka hyvin tunnet KLVL ry:n tavoitteita ja toimintaa? • Mitä arvoja se edustaa? • Millaisia vuorovaikutustapoja arvostaisit KLVL ry:n kanssa? kristiina.aminoff@valkeatalo.fi
  4. 4. Omat lapset – naapurin kakarat vai yhteiset lapset? Yhteinen verkoston tavoite ja dialogi • Kysymykset • Löytäminen • Jakaminen, win-win-win!!! • Tasa-arvo • Kunnioitus • Kuunteleminen! • Uusien mahdollisuuksien löytäminen Tulevaisuuden menestyjien on osattava toimia yhdessä. kristiina.aminoff@valkeatalo.fi
  5. 5. Kumppanuustaidot - avain luottamuksen ja yhteisen sosiaalisen pääoman kasvuun • Avoin tiedon jakaminen • Täydentävien kompetenssien ”metsästys” • Oman osaamisen integrointi • Valmius uudenlaisten roolien mukaiseen toimintaan • Riskinottokyky • Itsensä likoon laittaminen Pirjo Ståhle, 2003
  6. 6. Yhteiset haasteet ja kumppanuus • Mitkä on kuulovammasektorin keskeisimmät strategiset haasteet, jotka joudumme ratkaisemaan tavalla tai toisella tulevaisuudessa vastataksemme muuttuvaan toimintaympäristön vaatimuksiin? • Miten tarpeisiin vastataan nyt tällä hetkellä ja miten tulisi vastata tulevaisuudessa? • Mikä on/olisi rooli ja tehtävä KLVL ry:llä on yhteisellä kentällä? • Mihin tarpeeseen KLVL ry vastaa suhteessa kolmeen toimintasektoriin: 3. SEKTORIIN, JULKISEEN SEKTORIIN ja YKSITYISEEN SEKTORIIN 3. sektori, järjestöt, vertaistuki, palvelut Yksityinen sektori, palveluntuottajat Julkinen sektori, palvelut, hoito, kuntoutus, koulutus kristiina.aminoff@valkeatalo.fi
  7. 7. Tästä eteenpäin - mikä on seuraava askel?
  8. 8. kristiina.aminoff@valkeatalo.fi “There’s a difference between interest and commitment. When you’re interested in something, you do it only when it’s convenient. When you’re committed to something, you accept no excuses; only results.” - Kenneth H. Blanchard -
  9. 9. KIITOS!

×