Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Elinvoimafoorumin kokeilut

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Mihin perustulo on ratkaisu?
Mihin perustulo on ratkaisu?
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 40 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Elinvoimafoorumin kokeilut (20)

Anzeige

Weitere von Sitra (20)

Elinvoimafoorumin kokeilut

 1. 1. © Sitra 30.1.2015 1
 2. 2. © Sitra Suomalaisen työn haasteet 1. Jäykät rakenteet  Työ on siilomaista ja teollisen paradigman mukaista – paikka-, muoto- ja aikakeskeistä  Työelämässä edetään lineaarisesti ja tavoitellaan perinteistä urakehitysmallia vaikka työelämän rakenteet ovat muuttuneet perusteellisesti 2. Teollisen ajan kulttuuri  Epäonnistumisen pelko ja matala riskinottohalu hallitsevat työelämää – ei kannusteita eikä kannustamista luovuuteen  Suomalaisessa työelämässä haaskataan valtava määrä potentiaalia, inhimillistä sekä taloudellista, sillä työelämän arvot ovat konservatiivisia ja suosivat tuttua ja turvallista (esim. maahanmuuttajat ja nuoret) 30.1.2015 2
 3. 3. © Sitra Kokeilukulttuurilla kohti pieniä ratkaisuja Elinvoima-foorumi I tavoitteena oli pohtia uuden työn haasteita mutta myös kokeilla käytännössä ratkaisu-ideoita. Ohjelman puitteissa tehtiin 16 kokeilua, joiden avulla pyrittiin vastaamaan uuden työn haasteisiin ja edistämään kokeilukulttuuria Suomessa. Osa kokeiluista jatkuu Sitran rahoittamana, osa löysi jatkajan ja osa kokeiluista etsii vielä omistajaa tai osoittautui toteutettuna toimimattomaksi. 30.1.2015 3
 4. 4. © Sitra Ihmisten vahvuudet ja potentiaali käyttöön Työtä joustavasti yli rajojen ja rakenteiden Monimuotoinen työelämä- kulttuuri Kokeileva ja yrittäjämäinen tapa tehdä työtä 8. Uuden työn keskus 7. Epäonnistumiskampanja 5. Kokeilukulttuurin edistäminen kouluissa 6. Elämän peli 9. Born global 10. Maahanmuutto-teemainen toimittajakurssi 11. TET-haastekampanja yrityksille ja organisaatioille 12. Draamaretki virkamiehille ja päättäjille 4. Avoin verkostojohtamisen valmennusohjelma 13. Eläkeläisten osaamisen hyödyntäminen 2. Julkisen sektorin hyvät käytännöt 3. Julkisen sektorin työkierto 1. Avoin amis opiskelupaikan löytämiseksi 14. Junnut neuvoo – mentorointi- malli 15. HR-ammattilaisille hyviä käytäntöjä monimuotoiseen rekrytointiin 16. Opinto- ohjauksen palvelukioski EE Elinvoima-foorumin I kokeilut
 5. 5. © Sitra Avoin amis
 6. 6. © Sitra Avoin amis -kokeilu Ajatuksena kokeilussa oli auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria löytämään opiskelupaikka peruskoulun jälkeen. Kokeilussa tarjottiin kolmelle nuorelle mahdollisuutta kokeilla ammattiopintoja ilman opiskeluoikeutta. Kokeilussa myös selvitettiin olemassa olevia erilaisia tukiratkaisuja. Mitä itse kokeilussa sitten tapahtui: Yksi nuori ei osallistunut vaikka oli sovittu, joka kertoo myös kokeilun haasteellisesta kohderyhmästä Toinen nuori kokeili matkailulinjaa kahden päivän ajan Kolmas nuori kokeili kolmea eri linjaa ammattiopistossa kolmen päivän ajan. 30.1.2015 6
 7. 7. © Sitra Kahden kokeiluun osallistuneen nuoren osalta kokeilu onnistui. Toinen nuori totesi ettei ammattikoulu ole häntä varten ja toinen innostui ja aikoo pyrkiä opiskelemaan ensi vuonna. Lisäksi kokeilusta opittiin että Suomessa on jo kattavia kunnallisia tukitoimia, projekteja ja hankkeita. Tieto ei vain tunnu siirtyvän kunnasta toiseen. Avoin amis –kokeilu ei yksinään riitä. Vaikka opiskelupaikka löytyisi, opinnot jäävät usein kesken. Rajapinnassa toimiva tukihenkilö oppilaan ja koulun välissä voisi auttaa organisoimaan voin amis – kokeiluita ja luotsata nuoria opintojen loppuun asti. Avoin amis kokeilusta lisätietoja saa Johanna Oljemarkilta, nuorten uraohjaaja sekä Varma duuni –projekti, Edupoli (varmaduuni.fi) 30.1.2015 7
 8. 8. © Sitra Julkisen sektorin hyvien käytäntöjen levitys
 9. 9. © Sitra Julkisen sektorin hyvien käytäntöjen tunnistaminen Foorumilaisten yksi idea suomalaisen työelämän vahvuuksien päällä rakentamisesta oli julkisen sektorin hyvien käytäntöjen tunnistaminen, paketointi ja tuotteistaminen vientituotteiksi. Hub Helsinki aloitti kokeilun etsimällä hyviä käytäntöjä tarjoavia tahoja, joiden toimintaa voitaisiin paketoida ja tuotteistaa. Ehdokkaita saatiin useampia. Kokeiluun valittiin vanhuksille hoiva- ja asumispalveluita tarjoava HoviKoti Oy, jonka toiminnassa yhdistyy yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla liiketoiminta- ja hoiva-alan osaaminen. Hovikodissa palvelu tarjotaan viiden pienyrityksen toimesta. Kokeilu toteutettiin yrittäjien ja HoviKodin henkilöstön haastatteluina, sekä havainnoimalla toimintaa yhdessä Hovikodin yksiköistä. 30.1.2015 9
 10. 10. © Sitra Julkisen sektorin hyvien käytäntöjen tunnistaminen Kokeilussa paketoitiin yksi HoviKodin yhteisyritysmalli vanhustenpalvelun tuottamiseksi. Kokeilu opetti, että jatkossa tarvitaan yhä enemmän erilaisia malleja, joilla HoviKodin kaltaisia palveluita voidaan tuottaa sekä vahvistaa pienten yrittäjien mahdollisuuksia kilpailla sopimuksista ja samalla tarjota palveluja kustannustehokkaasti. Lisää kokeilusta voivat kertoa Sami Oinonen ja Antti Karjalainen, HubHelsingistä sekä Jussi Peltonen, Hovikoti Oy:stä 30.1.2015 10
 11. 11. © Sitra 30.1.2015 11 Julkisen sektorin työkierto
 12. 12. © Sitra Julkisen sektorin työkierto Tavoitteena on saada henkilöitä työkiertoon julkisen sektorin sisällä ja jopa julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä. Tavoitetilassa julkisen sektorin tuottama lisäarvo eri siilojen rajapinnoilla lisääntyy kun eri sektorit ymmärtävät paremmin asiakasprosessin. Lisäksi eri sektoreiden välillä vaihtuvat myös parhaat käytännöt ja näkemykset virkamiesten siilomaisen työn murtuessa. Kokeilu liitettiin Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman toimintaan, koska siellä oli juuri käynnistynyt työkiertoa edistäviä käytännönkokeiluja. Työkierron kokeiluista lisätietoja Jonna Stenmanilta Sitrasta 30.1.2015 12
 13. 13. © Sitra 30.1.2015 13 Avoin verkostojohtamisen kurssi
 14. 14. © Sitra Avoin verkostojohtamisen kurssi Foorumi keskusteli paljon verkostoitumistarpeesta eri puolilla yhteiskuntaamme. Yksi kiteytys oli ”uusi työ on verkottunutta.” Tämän edistämiseksi yksi idea oli verkostoitumisosaamisen kehittäminen. Kokeilun tavoitteena oli kehittää prototyyppi avoimesta verkostojohtamisen valmennusohjelmasta, jonka avulla rakennetaan monialaisten verkostojen johtamiseen tarvittavaa osaamista, kompetensseja ja käytäntöjä. Verkostojohtamisen kurssin konseptia rakennettiin asiantuntijatyöpajojen avulla. Konseptia testatiin kokeilun aikana kahdessa verkottamista tarvitsevassa toimintaympäristössä. 30.1.2015 14
 15. 15. © Sitra Avoin verkostojohtamisen kurssi Toinen kokeilu oli Arabianrannan yhteisen imagon ja markkinoinnin kehittämiseksi tähtäävä verkosto ja toinen Kankaanpään puuklusterin kehittämiseksi tähtäävä yhteisö. Kokeilu vahvisti ymmärrystä siitä, että verkoston rakentaminen ja ylläpito vaativat erityisosaamista. Kokeilusta voivat kertoa Jussi Mankki HubHelsinki ja Arabianrannan verkostopilottiin Taina Grönqvist Fiskarsilta 30.1.2015 15
 16. 16. © Sitra Kokeilukulttuurin edistäminen peruskoulussa
 17. 17. © Sitra Kokeilukulttuurin lisääminen 30.1.2015 17 Kokeilussa haluttiin etsiä tapoja aktivoida kouluyhteisöjä muuttamaan toimintaa kokeilevampaan ja yrittäjämäisempään suuntaan. Lisäksi toiminnassa oli tärkeää osallistaa lapset mukaan ongelmien ratkaisuun. Kolmessa eri koulussa kokeiltiin ratkaista koulujen käytännön haasteita ja ongelmia. Ratkaisuja etsittiin hiekan kulkeutumiseen sisätiloihin, ruokasalin meluongelmaan sekä siihen, miten teinit saataisiin käyttämään pyöräilykypärää Kokemuksia kokeilukulttuurista Vuorenmäen koulussa jonka kanssa kokeilu tehtiin: Kokeilukulttuuri toimii erinomaisesti kouluympäristössä. Kokeilukulttuuri edistyy, kun kouluille annetaan välineet lähestyä koulun ja opetuksen eri alueita kokeilemalla. Henkilökunta kaipaa uusia, tuoreita tapoja toimia. Lapsia ei tavallisesti osallisteta ongelmien ratkaisuun. Lapset olivat innostuneita ja kokivat haasteet, ongelmat sekä niiden ratkaisut omakseen. Päästiin pois tyypillisestä “aikuinen opettaa – lapsi kuuntelee”( jos kuuntelee ) –asetelmasta – Esa Kukkasniemi, rehtori
 18. 18. © Sitra 30.1.2015 18 Elämän peli
 19. 19. © Sitra Elämänpelillä eväitä yrittämiseen Yksi foorumilaisten oivalluksista oli tarkastella yrittäksi ryhtymistä yksilön eri elämänkaaren vaiheiden ja murroskohtien näkökulmasta. Foorumilaiset pohtivat miten yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavia tekijöitä voitaisiin mallintaa ja simuloida– näin syntyi idea pelistä.Hub Helsinki loi muotoilupelipilotin, jota pelaamaan kutsuttiin ensin joukko virkamiehiä ja sitten avoimesti muita henkilöitä. Pelissä kuljettiin luotujen yrittäjähahmojen kautta heidän elämänäpolkuaan läpi käännekohtineen. Pilottipeli antoi nopeasti kokonaiskuvan niistä tekijöistä, jotka voivat edistää tai hidastaaa yksilön valintoja ryhtyä yrittäjäksi eri elämäntilanteissa. Kokeilu avaa mahdollisuuden pohtia yrittäjyyttä uudenlaisesta näkökulmasta, roolipelin avulla. Pelitapahtumien avulla on myös mahdollista rakentaa uusia liiketoimintaverkostoja, yhteyksiä ja mahdollisuuksia. Elämänpelistä on myös mahdollista kehittää virtuaaliversio. Elämänpelistä lisätietoja Sami Oinoselta Hub Helsingistä ja Pia Pakariselta Helsingin Yrittäjistä 30.1.2015 19
 20. 20. © Sitra 30.1.2015 20 Epäonnistumiskampanja
 21. 21. © Sitra Epäonnistumiskampanja Foorumilaiset tunnistivat epäonnistumisen ja leimaantuminen pelon yhdeksi keskeiseksi yrittäjyyttä estäväksi tekijäksi. Syntyi idea epäonnistumiskampanjasta. Kokeilua hahmotettaessa nousi useampia keinoja asian kokeilemiseksi. Samaan aikaan AaltoES oli aloittamassa oman kansallisen epäonnistumispäivän kampanjan suunnittelua. Päätimme tukea tätä hanketta aloittamatta omaa vastaavaa kokeilua. Rahoituksemme kohdistui ensisijaisesti sivustolle laadittuihin videoihin. http://epaonnistumisenpaiva.fi/ Kansallinen epäonnistumiskampanja sai erittäin suuren kansallisen huomion eri medioissa. Samoin sosiaalisen median käynnistämänä toteutettiin kampanjatempauksia eri puolilla Suomea. 30.1.2015 21
 22. 22. © Sitra 30.1.2015 22 Uuden työn virtuaalinen keskus –kokeilu
 23. 23. © Sitra Uuden työn virtuaalinen keskus Yrittäjyyden edistämistä tuki myös tätä kokeilu. Ideana oli rakentaa virtuaalinen sivusto jolta löytyisi koottuna yrittäjälle tärkeitä palveluita, uuden työn hyviä käytäntöjä, roolimalleja ja esimerkiksi tarinoita. Kokeilun aikana Tampereen kaupunki lähti rakentamaan koko alueen elinkeinoelämää tukevaa ja eri neuvontapalvelut yhdistävää osaamiskeskusta. Uuden työn virtuaalinen keskus on osa tätä hanketta. Kokeilussa yhdistettiin eri yrittäjyyden neuvonta- ja tukipalveluita tarjoavat tahot ja konseptoitiin virtuaalinen keskus. Kokeilu osoitti, että yrittäjäpalveluyhteistyötä kaivataan ja yrittäjälle olisi paljon selkeämpää jos hän saisi jatkossa kaiken palvelun yhdeltä tiskiltä ja yhdeltä verkkosivulta. Tampereen kaupunki vie hanketta eteenpäin ja toimintamalli otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön 2014. Hankkeesta lisätietoja Päivi Myllykankaalta Tredea Oystä ja Elinvoima-foorumilainen Niina Immoselta Tampereen seudun osuuskuntakeskuksesta. 30.1.2015 23
 24. 24. © Sitra Born global
 25. 25. © Sitra Born Global Kokeilussa haluttiin kokeilla jo olemassaolevan kriteeristön käytettävyyttä suoraan kansainvälisill markkinoille suuntautuvien yritysten tunnistamiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tunnistetuille yrityksille voitaisiin näin osoittaa kaikki mahdollinen tuki Kokeilu osoitti ettei kyseistä kriteeristöä ole olemassa julkisesti. Kokeilussa laadittiin luonnos, jonka lähtökohdaks otettiin start-up-yrityksen “pitch”:in arviointi kansainvälistymispotentiaalin näkökulmasta. Kriteeriluonnoksen kokeilussa oli mukana Aalto Protomo –yrityshautomossa toimivat 14 aloittelevaa yrittäjää oman liikeideansa kanssa. Kokeilijana toimi Anssi Tuulenmäki. Kokeilusta opittiin että alustavaakin kriteeristöä käytettäessä kansainvälistys- potentiaaliin tuli kiinnitettyä enemmän huomiota kuin tavallisesti. Kriteeristöä pitäisi kehittää aika lailla, että sen perusteella voisi tehdä systemaattisesti suurempia rahoituspäätöksiä. 30.1.2015 25
 26. 26. © Sitra 30.1.2015 26 Maahanmuuttoteemainen toimittajakurssi
 27. 27. © Sitra Toimittajien koulutus maahanmuuttajista Foorumilaiset oivalsivat, että yksi merkittävä tekijä maahanmuuttajien työllistymisessä Suomessa on julkisen keskustelun taso maahanmuutosta mediassa. Syntyi ajatus järjestää median edustajille koulutustilaisuus teemasta. Pilottikoulutuspäivä pidettiin Sitrassa ja paikalle kutsuttiin toimituspäälliköitä sekä journalistien koulutuksesta vastaavia tahoja arvioimaan idean tärkeyttä. Päivän toteutuksessa käytettiin kokemuksellisia ja elämyksellisiä menetelmiä sekä asiantuntijaluentoja ja työpajoja. Kokeilu osoitti, että teeman käsittelyyn mediassa kaivataan työkaluja, ajankohtaista tietoa sekä syvällisiä keskusteluja. Vielä pitäisi löytyä oikea taho koulutuksen järjestämiseen. Kokeilusta voivat kertoa enemmän Elinvoima-foorumilainen toimittaja Mari Manninen sekä kenttäretken toteuttaneet monikulttuurisuusasiantuntijat Miriam Attias ja Ahmed Al-Nawas 30.1.2015 27
 28. 28. © Sitra 30.1.2015 28 TET-haastekampanja 1. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2. Hub Helsinki 3. YLE 4. Ice Hearts 5. STTK 6. Kansalaisareena 7. Helsingin kaupunki 8. Helsingin sanomat 9. Sitra
 29. 29. © Sitra Haastekampanja maahanmuutosta Maahanmuuttajanuorten on vaikeampaa saada työelämään tutustumiseen harjoittelupaikkoja kuin kantaväestön nuorten. Tämän vuoksi Elinvoima- foorumilaiset haastoivat toisensa rekrytytoimaan maahanmuuttajataustaisia nuoria omiin organisaatioihinsa tet-harjoitteluun (työelämään tutustumisen jakso peruskoulussa) syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. Yhteistyökumppanina tässä kokeilussa on Taloudellinen tiedotustoimisto. Kokeilusta saatiin positiivista palautetta ja Taloudellisessa tiedotustoimistossa voi ilmoittautua mukaan kampanjaan. 30.1.2015 29
 30. 30. © Sitra 30.1.2015 30 Draamaretki virkamiehille ja päättäjille
 31. 31. © Sitra Draamaretki päättäjille ja virkamiehille Toisen sukupolven maahanmuuttajien tai ensimmäisen sukupolven suomalaisten nuorten koulutus- ja työllistymiskysymykset pohdituttivat Elinvoima-foorumilaisia paljon viime keväänä. Päätettiin tehdä interventio virkamies- ja päättäjätasolle teemasta ja viedä heidät Itä-Helsinkiin kenttäretkelle ja kokeilla toimisiko tämänkaltainen virkamieskoulutus paremmin kuin perinteiset seminaarit. Kokeilu opetti, että sellaisten teemojen käsittelyssä kuten maahanmuutossa, jossa asenteet ja mielikuvat vaikuttavat voimakkaasti on tehokkaampaa ja oivalluksia herättävämpää käyttää draamapedagogisia menetelmiä perinteisen koulutuksen sijaan. Konseptin ovat kehittäneet monikulttuurisuusasiantuntijat Ahmed Al-Nawas ja Miriam Attias. 30.1.2015 31
 32. 32. © Sitra Eläkeläisten osaamisen hyödyntäminen
 33. 33. © Sitra Eläkeläisten osaamisen hyödyntäminen Elinvoimafoorumilaiset pohtivat miten eläkeläisten osaaminen saataisiin paremmin käyttöön ja tämän johdosta kehitettiin kokeilu, jossa eläkeläisiä oli mukana yrityksen projektimentoroinnissa, pitämässä kielikahvilaa maahanmuuttajille sekä vetämässä lasten iltapäiväkerhoa. Kokeilusta saatiin erinomaista palautetta ja eläkeläiset olivat tyytyväisiä. Lisätietoja kokeilusta ja toiminnasta Anssi Tuulenmäki, Aalto-yliopisto. 30.1.2015 33
 34. 34. © Sitra 30.1.2015 34 Junnut neuvoo - mentorointimalli
 35. 35. © Sitra Junnut neuvoo – molemminpuoleinen mentorointi Kokeilussa yhdelletoista yliopistosta valmistuneelle tai valmistumassa olevalle nuorelle löydettiin sopivat mentoriparit ja ensimmäiset tapaamiset sovittiin loka- marraskuun väliselle ajalle. Ajatuksena oli paitsi juuri työuransa alussa olevien mentorointi ja työelämään kiinni pääseminen, myös junioreiden mentorointi kokeneemman suuntaan. Lisätietoja tästä mentorointimallista Lasse Leponiemeltä Mediatalo opiskelupaikka Oy:stä. 30.1.2015 35
 36. 36. © Sitra Lisäarvoa monimuotoisuudesta – HR-ammattilaisten valmennus
 37. 37. © Sitra Lisäarvoa monimuotoisuudesta Kokeilun tavoitteena malleja ja käytäntöjä HR-ammattilaisille ja madaltaa kynnystä palkata maahanmuuttajia työsuhteeseen Ideana oli kokeilla ja dokumentoida todellista rekrytointitilannetta molempien osapuolten näkökulmasta ennen, jälkeen sekä hakuprosessin aikana Kokeilu itsessään epäonnistui, koska todellista rekrytointitilannetta ei voitu tarkkailla, koska työnhaku todettiin liian intiimiksi ja henkilökohtaiseksi tilanteeksi työttömälle Parissa yrityksessä oltiin haluttomia lähtemään mukaan vedoten taloustilanteeseen tai rekrytointikieltoihin. Tieto kerättiin haastatteluilla eri tilanteissa Mitä opittiin? Kokeilu vahvisti käsitystä, että HR-ammattilaisille epäselvyydet saattavat korottaa kynnystä rekrytoida. Kipupiste maahanmuuttajien rekrytoimiseen kulminoituu ennen varsinaista työnhakutilannetta. Huono kielitaito, epäselvyydet työluvista ja niihin liittyvä byrokratia sekä työhakemuksen laatiminen koettiin hankalana Lisätietoja kokeilusta Susanna Björklundilta Aalto yliopistosta ja myös Lauri Grönholm L&T:ltä on ollut mukana yhteistyössä. 30.1.2015 37
 38. 38. © Sitra
 39. 39. © Sitra Ammatillinnen palvelukioski Kokeilun tavoite oli tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia tai tulevaisuuttaan pohtivia nuoria. Siksi todettiin, että palvelun tulisi olla siellä missä nuoretkin ovat ja sellaiseen aikaan kun opiskeluasiat ovat ajankohtaisia. Palvelukioski toimi pop-up store - konseptilla Tulevaisuuskioskissa Lasipalatsissa kasvokkain tai virtuaalisesti opiskelupaikka.fi:ssä. Kokeilusta opittiin että Palvelu tavoittaa nuoret tehokkaasti. Pop up store -konsepti toimiva eli pystytetään piste silloin kun sille on tarvetta ja kohdennetaan palvelu. Mediatalo Opiskelupaikalla on valmiudet ja kiinnostusta monistaa konsepti, liiketoimintapotentiaalia 30.1.2015 39
 40. 40. © Sitra 30.1.2015 40

Hinweis der Redaktion

 • 9. Born Global (1 min) kokeilun tavoitteena oli


×