Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Lakisääteiset eläkkeet –
pitkän aikavälin laskelmat
2019
Heikki Tikanmäki
19.3.2019
Keskeisiä tuloksia
• Väestöennuste vaikuttaa eläkejärjestelmän tunnuslukuihin
vuosikymmenten päästä
• Talouskehitys määrit...
Pitkällä aikavälillä TyEL-maksussa aiempaa
suurempaa nousupainetta
319.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS
0
5
10
15
2...
Mitä laskelmat ovat?
• Eläketurvakeskus julkaisee 2-3 vuoden välein laskelmat
lakisääteisten eläkkeiden pitkän aikavälin k...
Keskeiset oletukset
• Väestöoletukset Tilastokeskuksen 2018 väestöennusteen
mukaiset
– Syntyvyys 1,45 lasta/hedelmällisyys...
Miten oletukset ovat muuttuneet viime
raportista?
• Reaalituotto-oletus ensimmäiselle vuosikymmenelle 2,5 %
(3,0 %)
• Synt...
Peruslaskelma
Lakisääteiset eläkemenot suhteessa
bruttokansantuotteeseen
• Vallitsevan lainsäädännön
mukainen laskelma
• Kansaneläkeinde...
Keskieläke suhteessa keskiansioon*
• Keskieläke suhteessa
keskiansioon kääntyy
laskuun 2020-luvulla
– Keskeisin tekijä
eli...
Omaeläkkeiden jakaumien prosenttipisteitä
1019.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
700...
Työntekijän eläkelain (TyEL) meno ja maksu
• TyEL-maksu on mahdollista
pitää nykysäännöin alle 25
prosentissa vuoteen 2050...
Työeläkemeno suhteessa työtulosummaan
poikkeaa sektoreittain
• Julkisen sektorin
työeläkemeno suhteessa
palkkasummaan alen...
Koko työeläkejärjestelmän rahoitus
tasapainossa
1319.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS
• Kaikki työeläkelait huomioi...
Herkkyystarkastelut
TyEL-maksu eri syntyvyyksillä
• Peruslaskelma: 1,45
lasta/nainen
• Matalan syntyvyyden
laskelma: 1,2
• Korkean syntyvyyden...
TyEL-maksu eri työllisyysoletuksilla
• Työllisyysaste +/- 2,2
prosenttiyksikköä
verrattuna
peruslaskelmaan
• Työllisyys va...
TyEL-maksu optimistisessa ja pessimistisessä
talousskenaariossa
Verrattuna peruslaskelmaan
tehdään seuraavat
muutokset:
• ...
Lisäksi herkkyystarkasteluja
• Kuolevuudesta
• Työkyvyttömyyseläkealkavuudesta
• Ansiotason kasvusta
• Sijoitustuotosta
18...
Syksyllä tulevia julkistuksia
• Laskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista
• Laskelmia erilaisista syntyvyysskenaarioista
1919...
Kiitos mielenkiinnosta!
• Heikki Tikanmäki, Sampo Lappo, Ville Merilä, Tuija Nopola,
Kaarlo Reipas ja Mikko Sankala. Lakis...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019

283 Aufrufe

Veröffentlicht am

Eläketurvakeskus on päivittänyt pitkän aikavälin laskelmansa lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä. Eläkkeiden rahoitusnäkymät ovat lähivuosikymmeninä vakaat. Työeläkemaksu (TyEL) voidaan pitää alle 25 prosentissa 2050-luvulle asti. Pitkällä aikavälillä syntyvyyden lasku aiheuttaa maksuun voimakkaan korotuspaineen, johon on syytä varautua hyvissä ajoin.

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Lakisääteiset eläkkeet - pitkän aikavalin laskelmat 2019

 1. 1. Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019 Heikki Tikanmäki 19.3.2019
 2. 2. Keskeisiä tuloksia • Väestöennuste vaikuttaa eläkejärjestelmän tunnuslukuihin vuosikymmenten päästä • Talouskehitys määrittää tarvittavan maksutason lähivuosikymmeninä • Matala syntyvyys aiheuttaa painetta eläkejärjestelmälle vuosisadan jälkipuoliskolla – TyEL-maksu nousee laskelmassa merkittävästi nykytasoltaan vuosisadan loppupuolella – Koko työeläkejärjestelmän kokonaisuus huomioiden rahoitus on kuitenkin tasapainossa nykyisellä maksutasolla • Keskimääräinen etuustaso laskee suhteessa ansioihin, mutta eläkkeiden ostovoima kasvaa – Näkymä ei ole muuttunut oleellisesti 219.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS
 3. 3. Pitkällä aikavälillä TyEL-maksussa aiempaa suurempaa nousupainetta 319.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS 0 5 10 15 20 25 30 35 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 Raportti 2019 Raportti 2016 Toteuma Prosenttiapalkkasummasta
 4. 4. Mitä laskelmat ovat? • Eläketurvakeskus julkaisee 2-3 vuoden välein laskelmat lakisääteisten eläkkeiden pitkän aikavälin kehityksestä – Osa ETK:n lakisääteisiä tehtäviä • Laskelmat kertovat, mihin nykyinen eläkelainsäädäntö johtaa annetuilla väestö- ja talousoletuksilla – Laskelmat eivät siis ole ennusteita • Peruslaskelman lisäksi esitetään laskelmia vaihtoehtoisilla oletuksilla 419.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS
 5. 5. Keskeiset oletukset • Väestöoletukset Tilastokeskuksen 2018 väestöennusteen mukaiset – Syntyvyys 1,45 lasta/hedelmällisyysikäinen nainen – Nettomaahanmuutto 15 000 henkilöä vuodessa – Kuolevuuden alenemisvauhti jatkuu samaa tahtia kuin 1987-2017 • Sijoitustuotto-oletus (reaalisesti) – 2,5 % vuosille 2019-2028 – 3,5 % vuodesta 2029 alkaen • Ansiotason reaalikasvu 1,5 % • Inflaatio 1,7 % • Työllisyysaste runsaat 73 % 2020-luvulta alkaen 519.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS
 6. 6. Miten oletukset ovat muuttuneet viime raportista? • Reaalituotto-oletus ensimmäiselle vuosikymmenelle 2,5 % (3,0 %) • Syntyvyys 1,45 lasta/nainen (1,7) • Nettomaahanmuutto vuodessa 15 000 (17 000) • Työllisyyden lähtötaso korkeampi • Työllisyysaste pitkällä aikavälillä noin prosenttiyksikön korkeampi mutta työllisten määrä silti pienempi • Työkyvyttömyyseläkealkavuuden lähtötaso on korkeampi mutta alenemisvauhti nopeampi 619.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS
 7. 7. Peruslaskelma
 8. 8. Lakisääteiset eläkemenot suhteessa bruttokansantuotteeseen • Vallitsevan lainsäädännön mukainen laskelma • Kansaneläkeindeksin oletetaan kuitenkin seuraavan puoliksi ansiokehitystä ja puoliksi hintakehitystä 819.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 Yhteensä Työeläke Kelan eläkkeet SOLITA Prosenttia
 9. 9. Keskieläke suhteessa keskiansioon* • Keskieläke suhteessa keskiansioon kääntyy laskuun 2020-luvulla – Keskeisin tekijä elinaikakerroin • Suhde vakiintuu vajaan 45 prosentin tasolle • Keskieläkkeen ostovoima kasvaa koko ennustejakson – 2017: 1656 euroa – 2030: 1846 euroa – 2045: 2090 euroa * Tämä suhdeluku kuvaa keskieläkkeen suhdetta keskiansioon. Sitä ei voi tulkita korvausasteeksi. 919.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS 0 10 20 30 40 50 60 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 Yhteensä josta työeläkettä Prosenttia
 10. 10. Omaeläkkeiden jakaumien prosenttipisteitä 1019.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 10 % 25 % Mediaani 75 % 90 % 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 10 % 25 % Mediaani 75 % 90 % Miehet Naiset Euroakuukaudessavuoden2017hintatasossa Euroakuukaudessavuoden2017hintatasossa
 11. 11. Työntekijän eläkelain (TyEL) meno ja maksu • TyEL-maksu on mahdollista pitää nykysäännöin alle 25 prosentissa vuoteen 2050 asti • Vuosisadan puolivälissä eläkemeno ja -maksu alkavat kasvaa suhteessa palkkasummaan – Keskeinen syy matala syntyvyysoletus, joka näkyy viiveellä työikäisten määrässä • 2080-luvulta alkaen tarvitaan noin 30 % maksutaso 1119.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 Meno Maksu Prosenttiapalkkasummasta
 12. 12. Työeläkemeno suhteessa työtulosummaan poikkeaa sektoreittain • Julkisen sektorin työeläkemeno suhteessa palkkasummaan alenee vuosina 2030-2050 • Pitkällä aikavälillä kaikkien eläkejärjestelmien meno on noin 37 prosenttia työtulosummasta * Yhteensä sisältää myös VEKL-menon, joka ei sisälly sektorikohtaisiin laskelmiin. 1219.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 Yhteensä* Yksityinen sektori Julkinen sektori Prosenttiatyötulosummasta
 13. 13. Koko työeläkejärjestelmän rahoitus tasapainossa 1319.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS • Kaikki työeläkelait huomioiva kestävä vakiomaksutaso (sisältäen valtion osuudet) on 29,2 % työtulosummasta – Tämä on sama kuin vuonna 2017 toteutunut maksutaso • Työeläkejärjestelmä on siis tasapainossa nykyisellä maksutasolla
 14. 14. Herkkyystarkastelut
 15. 15. TyEL-maksu eri syntyvyyksillä • Peruslaskelma: 1,45 lasta/nainen • Matalan syntyvyyden laskelma: 1,2 • Korkean syntyvyyden laskelma: 1,7 – Tämä oli myös vuoden 2016 laskelman perusoletus 1519.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 Matala syntyvyys Peruslaskelma Korkea syntyvyys Prosenttiapalkkasummasta
 16. 16. TyEL-maksu eri työllisyysoletuksilla • Työllisyysaste +/- 2,2 prosenttiyksikköä verrattuna peruslaskelmaan • Työllisyys vaikuttaa lyhyellä aikavälillä tarvittavaan maksutasoon • Pitkällä aikavälillä myös eläkkeitä karttuu enemmän ja maksuvaikutus häviää 1619.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 Matala työllisyys Peruslaskelma Korkea työllisyys Prosenttiapalkkasummasta
 17. 17. TyEL-maksu optimistisessa ja pessimistisessä talousskenaariossa Verrattuna peruslaskelmaan tehdään seuraavat muutokset: • Sijoitustuotot +/- 1 prosenttiyksikkö • Ansiotason kasvu +/- 0,5 prosenttiyksikköä • Työllisyysaste +/- 2,2 prosenttiyksikköä 1719.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 Pessimistinen Peruslaskelma Optimistinen Prosenttiapalkkasummasta
 18. 18. Lisäksi herkkyystarkasteluja • Kuolevuudesta • Työkyvyttömyyseläkealkavuudesta • Ansiotason kasvusta • Sijoitustuotosta 1819.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS
 19. 19. Syksyllä tulevia julkistuksia • Laskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista • Laskelmia erilaisista syntyvyysskenaarioista 1919.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS
 20. 20. Kiitos mielenkiinnosta! • Heikki Tikanmäki, Sampo Lappo, Ville Merilä, Tuija Nopola, Kaarlo Reipas ja Mikko Sankala. Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2019. 2019.3.2019Heikki Tikanmäki ELÄKETURVAKESKUS

×