Gymnasiearbete 2016

Östra Reals gymnasium
Östra Reals gymnasiumÖstra Reals gymnasium
Gymnasiearbete
- en hjälpreda
TÄNKA SÖKA FINNA
SOVRA PRESENTERA
ARBETSPROCESS ABC
• FORMULERA SAMLA PRESENTERA
Uppslagsverk
Kataloger
Databaser
Webbsidor
Arbeta strategiskt!
Tänk igenom ämnet
innan du börjar samla
in fakta.
Vad vill du ta reda på?
Vad ska du svara på?
Vilken information
behöver du?
FÅ EN UPPGIFT
Förstå uppgiften
tid? krav?
1
UTFORSKA
Skapa en
översikt över
ämnet
Vad finns?
2
VÄLJA
Avgränsa &
formulera Ditt syfte,
Din frågeställning &
hitta Dina sökord
Vad vill du?
3
ORGANISERA
Skapa en sökstrategi
Tankekarta
Idéskiss
4
SAMLA
Sök information
med hjälp av Dina
ämnes- & sökord
Bestäm material &
metod
Hur? Var?
5
VÄRDERA
Granska, analysera och
tolka Ditt material
Har Du fått
svar?
6
PRESENTERA
Dela
informationen!
8
Skaffa dig förkunskaper innan du
börjar söka!
Ju mer du vet om ett ämne desto
enklare blir det att hitta information
om det - & bra sökord på köpet!
SKRIV
Resultat
SKRIV
Resultat
SKRIV
7
På Fronter
hittar Du
information i
2 rum
Resursrum
(Databaser)
Biblioteket
(Kataloger, Manualer)
Kataloger
• Östra Reals katalog
• http://bookitpub.skolor.stockholm.se/web/pub
• Stockholms stadsbibliotek
• https://biblioteket.stockholm.se/
• Libris (nationell katalog)
• http://libris.kb.se/
• Stockholms universitetsbibliotek
• http://www.sub.su.se/
Examensarbeten och uppsatser
i fulltext
• Uppsatser.se
• http://www.uppsatser.se/
• Diva
• http://www.diva-portal.org
• Uppsök
• http://uppsok.libris.kb.se/
• Studienet
• http://www.studienet.se/ (elevuppsatser & elevmaterial)
Google
Sök med skiljetecken, symboler
& operatorer
• Hitta sociala taggar
Exempel: @agoogler
• Hitta priser
Exempel: nikon $400
• Hitta populära hashtaggar för aktuella
ämnen
Exempel: #aik
Ta bort ord:
• Om du sätter bindestreck framför ett ord
eller en webbplats utesluts ordet eller
webbplatsen från sökresultatet. Det kan
vara bra med ord som har flera betydelser
Exempel: jaguar hastighet -bil
För många träffar? För få träffar?
Frassökning:
Använd citationstecken (") för att söka på
exakta fraser.
”teknisk fysik”
Resultat: Sökningen ger träff på orden ihop
och i angiven ordning & du får en mer exakt &
relevant sökträff.
Trunkera:
Använd asterisk (*) för att hitta ord med
varierande ändelser eller platshållare för
eventuella okända ord.
Exempel: Catalog*; "*har guld i mun”
Resultat: Sökningen hittar verk som innehåller
ordet catalog, catalogue, catalogues,
cataloging, cataloguing etc; Morgonstund har
guld i mund
Prova att avgränsa
med flikarna
Bilder, Videor;
Nyheter, Böcker
Östra Reals hemsida
www.ostrarealsgymnasium.stockholm.se/
Klicka på
För elever
så Du hittar en
ingång till
Biblioteket
Glöm inte bort källkritiken!
• Vad är källkritik? - en metod som du använder för att granska den
information som du får från olika källor.
• Det handlar om att kritiskt värdera en källa - till exempel en text, en
bild eller ett uttalande - för att ta reda på om en källa är äkta,
oberoende (självständig), trovärdig, opartisk, aktuell…
Tänk på att åsikter ofta förmedlas genom skenbart neutrala ord eller genom
att man utelämnar viktiga saker.
Kom ihåg att varje källa har en avsändare
och ett budskap!
TÄNK KÄLLKRITISK!
.
• Vem står bakom källan?
• Är det en myndighet?
• Är det en organisation?
• Är det ett företag?
• Är det en privatperson?
• Är det någon som behärskar
ämnet?
• Är det någon du litar på?
• Varför är källan skapad?
• Är det för att informera?
• Är det för att presentera fakta?
• Är det för övertyga dig om något?
• Är det för att påverka en opinion?
• Är det för att sälja dig en produkt
eller en tjänst?
• Är det för att underhålla dig?
• Hur påverkar svaren på frågorna
ovan ditt sätt att värdera källan?
KÄLLKRITIKENS KÄLLOR
Tro inte på allt Du ser & hör!
Vem säger vad till vem och i vilket syfte?
Primärkälla
Informationens ursprung
Sekundärkälla
Återger ursprungskällan
Tertiär källa
Återger sekundärkällan
Källkritiskt granskningsschema
Vem säger vad till vem och i vilket syfte?
• Vem? - Vem har skrivit? Kan jag kolla författaren? Är hen den som hen
uppges vara?
• Vad? - Vad handlar det om? Är författaren verkligen kunnig om just detta
ämne?
• När? - När är det skrivet? Är det gammalt? Har det kommit nyare
information eller forskning?
• Var? - Var är det publicerat? Är det ett vetenskapligt arbete, en
populärvetenskaplig tidning, en dagstidning?
• Hur? - Hur ser texten ut? Är det välskrivet eller är det slarvigt och fullt av
fel? Är det lätt att få en överblick över innehållet? Titta gärna efter
referenser / en källförteckning som styrker informationen.
• Varför? - Vilka öppna värderingar finns, vilka dolda värderingar förmedlas
genom det sätt artikeln, boken eller webbsidan är skriven på?
BOKA BIBLIOTEKARIE
Boka tid för att i lugn och ro få hjälp med frågor
som kräver mer omfattande sökningar för ditt
gymnasiearbete...
LYCKA TILL MED DITT GYMNASIEARBETE!
DORA
1 von 14

Recomendados

Gymnasiearbete biologi 2020 von
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020ngbib
227 views25 Folien
Tekniker och resurser för informationssökning von
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Dan Andersson
475 views20 Folien
NAS19 20200305 von
NAS19 20200305NAS19 20200305
NAS19 20200305ngbib
225 views24 Folien
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 von
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
133 views40 Folien
Projektarbete von
ProjektarbeteProjektarbete
Projektarbetevippan
615 views19 Folien
Samhallsproblem fogelstrom von
Samhallsproblem fogelstromSamhallsproblem fogelstrom
Samhallsproblem fogelstromngbib
50 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

NU17 Aktuella samhällsfrågor von
NU17 Aktuella samhällsfrågorNU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågorngbib
297 views16 Folien
Lektion: Mentala träningsmetoder del 2 von
Lektion: Mentala träningsmetoder del 2Lektion: Mentala träningsmetoder del 2
Lektion: Mentala träningsmetoder del 2ngbib
51 views18 Folien
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19 von
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19ngbib
256 views30 Folien
Spaksociologi nn19a von
Spaksociologi nn19aSpaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19angbib
82 views19 Folien
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c von
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cngbib
102 views32 Folien
Informationssökning om rusmedel (historia) von
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)ngbib
71 views33 Folien

Was ist angesagt?(20)

NU17 Aktuella samhällsfrågor von ngbib
NU17 Aktuella samhällsfrågorNU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågor
ngbib297 views
Lektion: Mentala träningsmetoder del 2 von ngbib
Lektion: Mentala träningsmetoder del 2Lektion: Mentala träningsmetoder del 2
Lektion: Mentala träningsmetoder del 2
ngbib51 views
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19 von ngbib
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
ngbib256 views
Spaksociologi nn19a von ngbib
Spaksociologi nn19aSpaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19a
ngbib82 views
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c von ngbib
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
ngbib102 views
Informationssökning om rusmedel (historia) von ngbib
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)
ngbib71 views
Hälsa och samhälle 2021 von ngbib
Hälsa och samhälle 2021Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021
ngbib126 views
Informationssökningslektion: psykologi 2b von ngbib
Informationssökningslektion: psykologi 2bInformationssökningslektion: psykologi 2b
Informationssökningslektion: psykologi 2b
ngbib63 views
Gymnasiearbete SA18 von ngbib
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18
ngbib196 views
Gymnasiearbete SA19 von ngbib
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19
ngbib71 views
Hälsa och samhälle 2022 von ngbib
Hälsa och samhälle 2022Hälsa och samhälle 2022
Hälsa och samhälle 2022
ngbib79 views
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version) von celsiusbiblioteket
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)
celsiusbiblioteket3.8K views
SOU SB20a - vt 2021 von ngbib
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021
ngbib71 views
Gymnasiearbete SA17 von ngbib
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
ngbib325 views
Gymnasiearbete NN15 biologi von ngbib
Gymnasiearbete NN15 biologiGymnasiearbete NN15 biologi
Gymnasiearbete NN15 biologi
ngbib504 views
Gymnasiearbetet SU19 von ngbib
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19
ngbib86 views
Nationalistiska partier i europa ek12abc von ngbib
Nationalistiska partier i europa ek12abcNationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abc
ngbib132 views
Informationssökning och källkritik Sv A flexkurs von Maria Nilsson
Informationssökning och källkritik Sv A flexkursInformationssökning och källkritik Sv A flexkurs
Informationssökning och källkritik Sv A flexkurs
Maria Nilsson502 views
Infosök historia SA18 von ngbib
Infosök historia SA18Infosök historia SA18
Infosök historia SA18
ngbib185 views

Destacado

Gymnasiearbetet yrkesförberedande von
Gymnasiearbetet yrkesförberedandeGymnasiearbetet yrkesförberedande
Gymnasiearbetet yrkesförberedandeSollefteå gymnasiums bibliotek
6.5K views29 Folien
En historisk person von
En historisk personEn historisk person
En historisk personngbib
604 views9 Folien
Sou sb16ab vt17 von
Sou sb16ab vt17Sou sb16ab vt17
Sou sb16ab vt17ngbib
414 views15 Folien
Infosök NB3 von
Infosök NB3Infosök NB3
Infosök NB3ngbib
434 views8 Folien
Infosök SB1a och SB1b vt 2016 von
Infosök SB1a och SB1b vt 2016Infosök SB1a och SB1b vt 2016
Infosök SB1a och SB1b vt 2016ngbib
439 views12 Folien
HBTQ i skolan von
HBTQ i skolanHBTQ i skolan
HBTQ i skolanngbib
1.5K views18 Folien

Destacado(14)

En historisk person von ngbib
En historisk personEn historisk person
En historisk person
ngbib604 views
Sou sb16ab vt17 von ngbib
Sou sb16ab vt17Sou sb16ab vt17
Sou sb16ab vt17
ngbib414 views
Infosök NB3 von ngbib
Infosök NB3Infosök NB3
Infosök NB3
ngbib434 views
Infosök SB1a och SB1b vt 2016 von ngbib
Infosök SB1a och SB1b vt 2016Infosök SB1a och SB1b vt 2016
Infosök SB1a och SB1b vt 2016
ngbib439 views
HBTQ i skolan von ngbib
HBTQ i skolanHBTQ i skolan
HBTQ i skolan
ngbib1.5K views
Ungdomsböcker 2016 von ngbib
Ungdomsböcker 2016Ungdomsböcker 2016
Ungdomsböcker 2016
ngbib425 views
Livscykelanalys NB1 von ngbib
Livscykelanalys NB1Livscykelanalys NB1
Livscykelanalys NB1
ngbib610 views
Infosök år 1 von ngbib
Infosök år 1Infosök år 1
Infosök år 1
ngbib718 views
Livscykelanalys NU1 von ngbib
Livscykelanalys NU1Livscykelanalys NU1
Livscykelanalys NU1
ngbib488 views
Livscykelanalys NN16c vt17 von ngbib
Livscykelanalys NN16c vt17Livscykelanalys NN16c vt17
Livscykelanalys NN16c vt17
ngbib760 views
Historisk uppsats ESBM14 von ngbib
Historisk uppsats ESBM14Historisk uppsats ESBM14
Historisk uppsats ESBM14
ngbib299 views
Genteknik NN16a NU16_vt17 von ngbib
Genteknik NN16a NU16_vt17Genteknik NN16a NU16_vt17
Genteknik NN16a NU16_vt17
ngbib420 views
Samhällsproblem EJ16b vt17 von ngbib
Samhällsproblem EJ16b vt17Samhällsproblem EJ16b vt17
Samhällsproblem EJ16b vt17
ngbib506 views

Similar a Gymnasiearbete 2016

Gymnasiearbete Etologi 2023 von
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
10 views30 Folien
Vetenskaplighet och problemställning von
Vetenskaplighet och problemställningVetenskaplighet och problemställning
Vetenskaplighet och problemställningNinaEmilsson1
6 views56 Folien
Gymnasiearbete biologi 2022 von
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022ngbib
217 views20 Folien
GYARB SU20.pptx von
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 views37 Folien
Hjärtefråga NU22.pptx von
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 views29 Folien
Gymnasiearbetet NAS20 von
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20ngbib
17 views19 Folien

Similar a Gymnasiearbete 2016(20)

Gymnasiearbete Etologi 2023 von ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 views
Vetenskaplighet och problemställning von NinaEmilsson1
Vetenskaplighet och problemställningVetenskaplighet och problemställning
Vetenskaplighet och problemställning
NinaEmilsson16 views
Gymnasiearbete biologi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 views
GYARB SU20.pptx von ngbib
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
ngbib18 views
Hjärtefråga NU22.pptx von ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 views
Gymnasiearbetet NAS20 von ngbib
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20
ngbib17 views
Gymnasiearbete 2022 TD20 von ngbib
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
ngbib44 views
Informationssökning pedagogik3-4nov14 von Mikael Rosell
Informationssökning pedagogik3-4nov14Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14
Mikael Rosell666 views
Gymnasiearbete fysik 2022 von ngbib
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022
ngbib23 views
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib17 views
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx von ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 views
Gymnasiearbete SU18 von ngbib
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18
ngbib135 views
Informationskompetens Tyst von jonnyholmberg
Informationskompetens TystInformationskompetens Tyst
Informationskompetens Tyst
jonnyholmberg387 views
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b von ngbib
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
ngbib99 views
Lektion infosök Colonialism NN21a von ngbib
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
ngbib12 views
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 von ngbib
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib10 views
Lokalreportage von ngbib
LokalreportageLokalreportage
Lokalreportage
ngbib458 views
Gymnasiearbete Kemi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 views
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von ngbib
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
ngbib4 views
Pp kritiskgranskning von Ida Norberg
Pp kritiskgranskningPp kritiskgranskning
Pp kritiskgranskning
Ida Norberg242 views

Gymnasiearbete 2016

 • 1. Gymnasiearbete - en hjälpreda TÄNKA SÖKA FINNA SOVRA PRESENTERA
 • 2. ARBETSPROCESS ABC • FORMULERA SAMLA PRESENTERA Uppslagsverk Kataloger Databaser Webbsidor Arbeta strategiskt! Tänk igenom ämnet innan du börjar samla in fakta. Vad vill du ta reda på? Vad ska du svara på? Vilken information behöver du?
 • 3. FÅ EN UPPGIFT Förstå uppgiften tid? krav? 1 UTFORSKA Skapa en översikt över ämnet Vad finns? 2 VÄLJA Avgränsa & formulera Ditt syfte, Din frågeställning & hitta Dina sökord Vad vill du? 3 ORGANISERA Skapa en sökstrategi Tankekarta Idéskiss 4 SAMLA Sök information med hjälp av Dina ämnes- & sökord Bestäm material & metod Hur? Var? 5 VÄRDERA Granska, analysera och tolka Ditt material Har Du fått svar? 6 PRESENTERA Dela informationen! 8 Skaffa dig förkunskaper innan du börjar söka! Ju mer du vet om ett ämne desto enklare blir det att hitta information om det - & bra sökord på köpet! SKRIV Resultat SKRIV Resultat SKRIV 7
 • 4. På Fronter hittar Du information i 2 rum Resursrum (Databaser) Biblioteket (Kataloger, Manualer)
 • 5. Kataloger • Östra Reals katalog • http://bookitpub.skolor.stockholm.se/web/pub • Stockholms stadsbibliotek • https://biblioteket.stockholm.se/ • Libris (nationell katalog) • http://libris.kb.se/ • Stockholms universitetsbibliotek • http://www.sub.su.se/
 • 6. Examensarbeten och uppsatser i fulltext • Uppsatser.se • http://www.uppsatser.se/ • Diva • http://www.diva-portal.org • Uppsök • http://uppsok.libris.kb.se/ • Studienet • http://www.studienet.se/ (elevuppsatser & elevmaterial)
 • 7. Google Sök med skiljetecken, symboler & operatorer • Hitta sociala taggar Exempel: @agoogler • Hitta priser Exempel: nikon $400 • Hitta populära hashtaggar för aktuella ämnen Exempel: #aik Ta bort ord: • Om du sätter bindestreck framför ett ord eller en webbplats utesluts ordet eller webbplatsen från sökresultatet. Det kan vara bra med ord som har flera betydelser Exempel: jaguar hastighet -bil För många träffar? För få träffar? Frassökning: Använd citationstecken (") för att söka på exakta fraser. ”teknisk fysik” Resultat: Sökningen ger träff på orden ihop och i angiven ordning & du får en mer exakt & relevant sökträff. Trunkera: Använd asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelser eller platshållare för eventuella okända ord. Exempel: Catalog*; "*har guld i mun” Resultat: Sökningen hittar verk som innehåller ordet catalog, catalogue, catalogues, cataloging, cataloguing etc; Morgonstund har guld i mund Prova att avgränsa med flikarna Bilder, Videor; Nyheter, Böcker
 • 8. Östra Reals hemsida www.ostrarealsgymnasium.stockholm.se/ Klicka på För elever så Du hittar en ingång till Biblioteket
 • 9. Glöm inte bort källkritiken! • Vad är källkritik? - en metod som du använder för att granska den information som du får från olika källor. • Det handlar om att kritiskt värdera en källa - till exempel en text, en bild eller ett uttalande - för att ta reda på om en källa är äkta, oberoende (självständig), trovärdig, opartisk, aktuell… Tänk på att åsikter ofta förmedlas genom skenbart neutrala ord eller genom att man utelämnar viktiga saker. Kom ihåg att varje källa har en avsändare och ett budskap!
 • 10. TÄNK KÄLLKRITISK! . • Vem står bakom källan? • Är det en myndighet? • Är det en organisation? • Är det ett företag? • Är det en privatperson? • Är det någon som behärskar ämnet? • Är det någon du litar på? • Varför är källan skapad? • Är det för att informera? • Är det för att presentera fakta? • Är det för övertyga dig om något? • Är det för att påverka en opinion? • Är det för att sälja dig en produkt eller en tjänst? • Är det för att underhålla dig? • Hur påverkar svaren på frågorna ovan ditt sätt att värdera källan?
 • 11. KÄLLKRITIKENS KÄLLOR Tro inte på allt Du ser & hör! Vem säger vad till vem och i vilket syfte? Primärkälla Informationens ursprung Sekundärkälla Återger ursprungskällan Tertiär källa Återger sekundärkällan
 • 12. Källkritiskt granskningsschema Vem säger vad till vem och i vilket syfte? • Vem? - Vem har skrivit? Kan jag kolla författaren? Är hen den som hen uppges vara? • Vad? - Vad handlar det om? Är författaren verkligen kunnig om just detta ämne? • När? - När är det skrivet? Är det gammalt? Har det kommit nyare information eller forskning? • Var? - Var är det publicerat? Är det ett vetenskapligt arbete, en populärvetenskaplig tidning, en dagstidning? • Hur? - Hur ser texten ut? Är det välskrivet eller är det slarvigt och fullt av fel? Är det lätt att få en överblick över innehållet? Titta gärna efter referenser / en källförteckning som styrker informationen. • Varför? - Vilka öppna värderingar finns, vilka dolda värderingar förmedlas genom det sätt artikeln, boken eller webbsidan är skriven på?
 • 13. BOKA BIBLIOTEKARIE Boka tid för att i lugn och ro få hjälp med frågor som kräver mer omfattande sökningar för ditt gymnasiearbete...
 • 14. LYCKA TILL MED DITT GYMNASIEARBETE! DORA

Hinweis der Redaktion

 1. När du hämtar information från en källa bör du besvara följande frågor för att värdera den.
 2. Jämför källor och sök i första hand efter primärkällan.