SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 70
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Joukot hommissa 
Miksi osallistaa, miksi ihmiset osallistuvat, 
miten se käy – ja miten siinä voi käydä? 
Museoalan teemapäivät, 11.9.2014 
Outi Kuittinen, Head of Co-creation, Demos Helsinki, 
outi.kuittinen@demoshelsinki.fi, +358 50 326 55 82
Demos Helsinki 
Future-oriented, people-centric think tank studying megatrends and systemic change 
and transforming it into action of people, organisations and groups. 
Our two key areas are resource-wise economy and sustainable lifestyles and 
capability-based democracy of the 21st century. 
Our views, reports and experimentations are based on applied and applicable 
research, future studies and co-creation. 
We work with companies, start ups, ministries, the parliament, municipalities and 
other actors of the public sector as well as NGOs that are willing to look for new 
perspectives and renew themselves. 
Founded in 2005 by enthusiastic people. Politically independent, project-funded.
Joukkoistaminen: ongelmanratkaisu- ja tuotantomalli, jossa 
toimeksiantaja hyödyntää yhteisön osaamista rajattua tehtävää varten. 
Kuuluisa varhainen kilpailu ”Longitude prize” 1714.
MIKSI NYT?
Miksi nyt? 
• ihmisten halu vaikuttaa yhteiskuntaan on 
epäsuhdassa mahdollisuuteen tehdä se 
institutionaalisen politiikan ja edustuksellisen 
demokratian kautta 
> yhdessä kehittäminen ja tekeminen vahvistaa 
deliberatiivista demokratiaa 
•yhä kyvykkäämpiä kansalaisia, joilla on runsaasti 
vapaa-aikaa ja halua ilmaista itseään 
•ammattilaisten ja harrastajien ero kaventunut 
• teknologia on tehnyt mahdollisuuksista entistä 
monipuolisempia 
• kun ihmiset ovat mukana suunnittelemassa, 
testaamassa ja toteuttamassa, he kokevat 
omistavansa lopputuloksen 
> hallinnon ja instituutioiden legitimiteetti vahvistuu 
Kuva: Videocrab, flickr Creative Commons
Kaksi suurta syytä: 
1. Se on keskeistä 
ihmisten ja 
yhteiskuntamme 
hyvinvoinnille. 
2. Ihmiset ovat 
alihyödynnetty resurssi.
Miksi ihmiset haluavat 
osallistua? 
Koska 2000-luvun ihmiset 
ovat kyvykkäitä sanomaan 
sanansa ja koska se on 
keskeistä heidän 
hyvinvoinnilleen.
Uusi ymmärrys hyvinvoinnista 
(Onnellisuuspoliittinen manifesti, Demos Helsinki 2010) 
Development of wealth and life satisfaction in US (General Society Survey)
Onnellisuus on kytköksissä aktiiviseen 
toimintaan. Se ei ole vain hyvän olon 
hetkellinen tunne tai huonon olon poissaoloa. 
Auttaminen ja jakaminen saavat 
meissä aikaan seksin kanssa 
identtistä mielihyvää ja lisäävät 
onnellisuuttamme. 
- Post 2005 
Vapaaehtoisyhteisöjen toimintaan 
osallistuminen tekee onnellisemmaksi 
kuin varallisuus. 
- Helliwell & Putnam 2005 
Olemme myös onnellisia silloin, kun 
saamme osallistua oman ja yhteisen 
hyvinvoinnin rakentamiseen. 
- Skidmore & Kirsten 2008
Kuva: Hannu Oskala / flickr Creative Commons 
Summa summarum: Onnellisuus on 
aktiivista toimintaa oman ja yhteisen 
hyvinvoinnin eteen yhdessä toisten kanssa.
Miksi meidän pitäisi 
valjastaa heidän 
osaamisensa? 
Koska se on keskeistä 
yhteiskuntamme 
hyvinvoinnille.
Uusi ymmärrys voimavaroista 
Ihmiset ja ihmisten väliset suhteet ovat 
yhteiskuntamme ja taloutemme selkäranka ja 
piilevä vauraus. 
Modernin valtion keskeinen tehtävä on 
tunnistaa ja kasvattaa kansalaistensa nykyään 
pitkälti näkymätöntä pääomaa. 
Epäluuloisuuden leviäminen on siten 
suurimpia yhteiskunnallisia uhka. Kykymme 
toimia keskenämme vauhdittaa informaation 
välitystä sekä kasvattaa piilevää 
pääomaamme. 
Muutospaineiden alla yhteiskunnan kyky 
selvitä haasteista perustuu piilevien 
voimavarojen toimivuuteen 
Se tarkoittaa sitä, miten valmiita ihmiset ovat 
auttamaan toisiaan ja miten osaamista osataan 
hyödyntää ja kanavoida oikeisiin kohteisiin. 
The Hidden Wealth of Nations 
– David Halpern (2010) 
Lue lisää: Metropolin hyvinvointi 
(Demos Helsinki 2010)
Vauraissa yhteiskunnissa on 
lisääntyvän vapaa-ajan ja nousevan 
osaamistason muodostava merkittävä 
kognitiivinen ylijäämä. Se kuluu nyt 
tv:n katseluun ja nettiin. Se joka keksii 
mikä ihmisiä motivoi, voi muuttaa 
tämän ylijäämän joksikin suureksi. 
Meillä on totuttuja tapoja tukea kulttuuria. Nämä investoinnit pitäisi kuitenkin 
pystyä oikeuttamaan yhteiskuntapoliittisesti. Mitä siis haluamme kulttuurilta? Miksi 
upotamme valtaosan kulttuurivaroista valittuihin rakenteisiin?
Suomalainen katsoo viikossa televisiota 21 tuntia, yli 40 % 
vapaa-ajastaan (47 tuntia). 
(Lähteet: Finnpanel 2014 http://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/vuosi/katsaikakan/viimeisin/ ja Tilastokeskus 2012: http://www.stat.fi/artikkelit/ 
2012/art_2012-09-24_003.html?s=0) 
Shirky on laskenut, että koko projekti 
– kaikkine sivuineen, keskusteluineen ja kieliversioineen – 
on vienyt kollektiivista vapaa-aikaamme 100 miljoonaa 
tuntia. 
Suomalaisten vuodessa television katsomiseen käyttämällä 
ajalla saisi aikaiseksi noin 30 Wikipedian kokoista 
projektia.
Uusi ymmärrys voimavaroista 
(Metropolin hyvinvointi, Demos Helsinki 2010) 
Kumppanuusyhteiskunta linkittää yhteen julkisen hallinnon, 
yksilöiden ja yhteisöiden ja yritysten resursseja ja motivaatioita. 
Sen ytimessä on 
1) ihmisten potentiaali: Kumppanuusyhteiskunnan liikkeelle 
paneva voima on ihmisten ja heidän yhteisöidensä väliset suhteet, 
motivaatiot ja resurssit sekä 
2) viheliäisten ongelmien systemaattinen ratkominen tätä 
potentiaalia hyödyntäen.
MITEN?
Demos Helsingin 
toimintamalli Kuva: ”Metropolin hyvinvointi”, Demos Helsinki ja Jyväskylän hyvinvointi (2010)
Miten? 
Kuva: Tuomas Sarparanta/Demos Helsinki 
1. Tunnista kyvykkäät yhteisöt ja 
kytke ongelmaan. 
2. Jaa tehtävä selkeisiin osiin, 
joilla on tarkoitus. 
3. Varaudu tekemään töitä ja 
olemaan mukana koko sielullasi 
ja persoonallasi. 
4. Älä päätä sisällöstä. 
5. Ole valmis muokkaamaan 
rooliasi ja päästämään irti.
Kuva kriittisestä pyöräretkestä: hugovk, flickr Creative Commons 
1. Tunnista 
kyvykkäät yhteisöt ja 
kytke ongelmaan
Perinteinen tapa 
ryhmitellä
Helsingin asukkaat
Miehet Naiset
Lapset ja nuoret 
Työikäiset 
Eläkeläiset
Lähiöiden asukkaat 
Keskustan 
asukkaat
Rikkaat 
Keskiluokka 
Köyhät
Heterot 
Homot
Kyvykkäiden 
ryhmien kaupunki
Koiran 
omistajat
Koiran 
omistajat 
Hiihtäjät
Koiran 
omistajat 
Paloheinän 
asukkaat 
Hiihtäjät
Cross-country 
skiers 
SOK asiakasomistajat 
Hiihtäjät 
Koiran 
omistajat 
Paloheinän 
asukkaat
Cross-country 
skiers 
Pyöräilijät 
SOK asiakasomistajat 
Koiran 
omistajat 
Paloheinän 
asukkaat 
Hiihtäjät
Maantieteellinen 
yhteisö 
Intressiyhteisö 
Helsingin asukkaat 
Kaupungin Kaupungin hallinto 
valtuusto
Esimerkki kyvykkäiden ryhmien 
etsimisestä: 
Hoas lab 
Demos Helsingin ja HOASin yhteishanke 
yhteisöllisestä ja energiaviisaasta asumisesta
Yhteisöjen 
tunnistaminen 
Yhteisöjen 
kytkeminen 
ongelmaan 
Prototyyppaus 
- haastatteluja 
- tapaamisia 
- havainnointia 
- skenaarioita 
- brainstormausta 
- kumppanuuksien 
rakentamista 
- ideoiden valitsemista 
- testausta ja yhdessä 
rakennusta 
- yritystä ja erehtymistä 
- konseptin kehittämistä 
Mukaan saatiin 
Hoasin työntekijöitä, 
opiskelija-asukkaita, 
Ylioppilaslehti, Aalto-yliopiston 
kurssien 
opiskelijoita 
He mm. pitivät videoblogeja, perustivat 
Aikapankin, mullistivat 
ongelmakohteen, suunnittelivat 
asukaslähtöisesti konsepteja 
peruskorjaukselle, vastaavat 
facebookissa asukkaiden kysymyksiin...
Fillarikanava 
Pyöräilijät ja kaupunki kokeilivat 
Helsingin pyöräilyolojen parantamista. 
Audiodraft 
Yli 20 000 muusikkoa ja äänisuunnittelijaa, jotka vastaavat 
tilaajien äänisuunnittelukilpailuihin ja sparraavat toisiaan. 
Digitalkoot 
Kansalliskirjaston ja Mikrotaskin yhteisprojekti, jossa yli 
100 000 ihmistä auttoi digitoimaan suomalaista 
kulttuuriperintöä pelaamalla pelejä. 
Hoas Lab 
Yhteisöllisemmän ja energiafiksumman asumisen 
kehittäminen asukkaiden ja Hoas-yhtiön kanssa 
Kuva: Demos Helsinki 
What’s in it for me&us? 
Oma Olivia 
Sadat lukijat ja toimitus 
tekevät lehden.
2. Jaa tehtävä 
selkeisiin osiin, 
joilla on tavoite ja 
tarkoitus 
Kuva: Dodo ry
Tervetuloa Oma Oliviaan 
”Olivia-lehti saa joka kuukausi kymmeniä kirjeitä, 
joissa lukijat ottavat kantaa uuteen numeroon. 
Usein olen miettinyt, kuinka hienoa olisi saada 
teräväsanaiset ja ideoita säkenöivät kirjoittajat 
mukaan lehden tekemiseen. 
Tähän tarpeeseen on nyt perustettu Oma Olivia, 
jonka avulla lukijat tekevät yhden Olivia-lehden 
numeron. 
Kuten oikeassa Olivian toimituksessa 
myös Oma Oliviassa lehden tekeminen 
on jaettu osiin: välillä ideoidaan vapaasti, 
välillä taas jalostetaan tai tehdään 
valintoja. Lehden osat on jaettu erilaisiin 
prosesseihin, jotka etenevät tällä 
sivustolla kukin omassa tahdissaan. 
Tule mukaan tekemään omannäköistäsi Oliviaa! 
Lue tarkemmat ohjeet. 
Niina Leino 
Päätoimittaja, Olivia
Kuva: Katri Mäenpää 
3. Varaudu tekemään töitä ja 
olemaan mukana koko 
sielullasi ja persoonallasi.
Dodon järjestämän Megapolis-tapahtuman 
vapaaehtoiskoordinaattori Katri Mäenpää 
löysi jokaiselle sadalle vapaaehtoiselle 
sopivan tehtävän. 
Kuva: Dodo ry
Samalla jokaisen 
työntekijän on oltava 
antamassa tehtäviä 
tarjolle ja 
fasilitoimassa 
joukkoaan.
Ravintola-päiväkuvat: Timo Santala 
4. Älä päätä sisällöstä, sillä 
emme tiedä mikä on 
mielekästä kenellekin 
– ja mitä kaikkea ihmiset 
voivatkaan keksiä!
Demos Helsingin kokeilu: 
”Koulussa kuka vaan voi 
opettaa mitä vaan.”
= H ! F F"G.)6&.6 
E6"FHEF 
8"-+7.<, 
E6"8"-+7.<, 
E6"8"-+7.<, 
E6"8"-+7.<, 
E6"8"-+7.<, 
</44 
</43 
</3B 
</32 
</3C 
</30 
K 
/3D 
K 
4DC 
4DD54D0 
4D/ 
4D4 
4D4 
4/B 
K 
4/D 
4// 
4/354/4 
K 
443 
432 
43C 
43/ 
+444544B 
+43B 
K 
+430 
+434 
+434 
+434 
FHEF 4+EIJ /+EIJ 
44/ 
44@33 
4/@33 
4D@33 
 
40@33 
4C@33 
 
42@33 
33 
O6-5()67+E6##.#68+6#,#6$88, 
U8%.-')..##,+ 
O6-5()67@+L..()(86##, L..')%%-+-%#*9%5 
)P-)% 
K7'-+9,7( K7'-+9,7( K7'-+9,7( 
E68$%$'()'89% 
T.-).)'#-..##, 
I*9%-,#'-),9.5 I6##.9.-'- 
T(#6)),;,+,?9'-),,).6++ Z%-.-6(++ Z%-.-6(++ Z%-.-6(++ 
F$,))'8-+),.G6) 
F,8)6+`'(.?-+J)G'-)(+40+9.-+677.)-)'$, 
!..#')6.9.-),9,88.+ K--'88.((),.G6) K--'88.((),.;.(,,8.('(). 
J#6)8,-).X J#6)8,-).X F.#,7,-##. F.#,7,-##. 
40 40 40 40 
F$,))'8-+),.G6) !6--'668.7'8. E,-(,8,.(,86.)' E,-(,8,.(,86.)' !6--'668.7'8. 
O6-5()67@+!').)*( O6-5()67@+I.'96)(. E)(9()*P7,$, E)(9()*P7,$, 
K77.,+.#%+#,.##. 
O6-+()67@+`'96#,,)).(')+#68) 
O6-5()67@+E,,)67,.##,#,7.-, 
O6-5()67@+W')6#')$#6++ 
33 
!6--6-#6(9')..##,, F69,)',7., !6--6-#6(9')..##,, I,,#,;'?,-.(9. 
33 
 
=a.))' E,7-#.;.8$'8*-+ 
33 
Y%-G.;,8,.( Y%-G.;,8,.( 
33 
 
33 
K7.-)656$,(+#86+43@/3+,8#,'-:+/3+9.-).-+;%8'.- 
L,886?.88,( =',5)6M 
!6-?N6G,( 
O6-5()67@+L*P%-,((,(7,$, 
=6.(.((,+).86.((, 
!',-.-?+Q,AR 
!',-.-?+Q,AR 
E68$%$'()'89% 
S,$6.))'8 S,$6.))'8 E.),,-(6.))6 
Q6,,,+#,;'., Q6,,,+#,;'., =.')6.-'-+8%(-%686 =.')6.-'-+8%(-%686 
='#().-+ 
,86.)),5 
9.-'- 
T)6677.-'-+,$,))'8 
-'- 
I*9%-,#'-),9.5 
-'- 
U97,)., 
E%--*##%;,86#;,( 
V,,.89,-+ 
#..(.'-+ 
,)#,.( 
W6#,)+$,+ 
;,().##'')+ 
,8,(X 
=a.))' 
S,,;'.8 V,)'9,)..##, S,,;'.8 V,)'9,)..##, 
V,)'9,)..##, 
Z%-.+#%*-).#6)).-, 
F.-#6#'.).-7,$, 
O6-5()67@+O*78%*( 
E-G,8..-.$66?, V,,.89,-+#.'8'88.-'-+ 
96-.96)6.(( 
V,,.89,-+#.'8'88.-'-+ 
96-.96)6.(( 
H976)',))'.7..)%5 
9.-'- 
V.)'-+#.$6.),-+#.$,-+ I,,#,;'?,-.(9.+ [,-+A.).6- 
W.#,),,-+ 
9996-'8.P.)% 
T(#6)),;,+,?9'-),,).6++ 
E,-'(+7'8,(),,++ 
O6-5()67@+O*78%*( 
E,-(,-),-((. E,-(,-),-((. 
='AA.) 
[8,9'-6 [8,9'-6 
W'(.;%.88))'8 
O6-5()67@+J6#,,)).-'-+G.,86?.+ 
O6-5()67@+%#@A'()5)*P7,$,+]#66G,(),:+#68;,(),:+'8'#)6-..#,-+697'8,+$-'1^+ 
E6).5.(%-+('8;.*)*9.(5 
7,##,( 
E6).5.(%-+('8;.*)*9.(5 
7,##,( 
H)('-+(--.))'8 L,.()''-+ 
,#'--(+ 
L,.()''-+ 
,#'--( 
UG7-# 
O.')_('-+ 
'8,).;.(9. 
O6-5()67@+J6#,,)).-'-+G.,86?. 
L..')%%-+-%#*9%5 
)P-)% 
E6-(8)6.--.-+ 
7'.,,))'')+ 
E6-(8)6.--.-+ 
7'.,,))'')+ 
E6-(8)6.--.-+ 
7'.,,))'')+ 
=6.(.((,+).86.((, 
T.-).)'#-..##, 
40 40 
H)('-(%+$6),9.-'- 
40 40 40 
`6N8'+G) `6N8'+G) `6N8'+G) 
40 40 
!6-?N6G,( 
J.(%88P-+$8#,.('9.-'- 
40 40 
O6-5()67@+J#,-+#,-),7%%++ 
+[6(.#.5+ 
(.G6-), 
+E8)).)'685 
8.(( 
F(.6.G'-+)'#'9.-'-+ L,.()''-+,#'--(+ 
;%%.-+ 
F(.6.G'-+)'#'9.-'-+ 
;%%.-+ 
+[6(.#.5+ 
(.G6-), 
O6-5()67@+E6$,+86--6-9,)'.,,8'.(),++ O6-5()67@+W%%--')%%-+,),8,-#,,++ 
.()6., 
T#8'8'-+(6.))6 
W,7,,')6.()*P-+')(.9.-'-+-').((% 
O,#,(,,77,)+ 
K--'88.(.,+),.-6.),+ 
('#(.()% !6?6)',7., !6?6)',7., 
!..#')6.9.-),9,88.+ 
;.(,,8.('(). 
U8%.-')..##,+ 
$DOWR'HVLJQ6WXGHQWVPLQRSSLWXQWHMDOXRNDW 
40 40 40 40 
40 40 40 
200 opettajaa ja oppiainetta 
700 kävijää
Kuva: Simo Karisalo
Ohjelmaa ei olisi voinut 
kuratoida kukaan. 
Kuvat: Simo Karisalo
Me + just minä 
Kuva: Simo Karisalo
Järjestäjän tehtävä ei ole 
päättää sisällöstä, vaan 
luoda innostava tarina ja 
puitteet sekä sujuva 
järjestelmä, jossa ihmiset 
uskaltavat antaa 
panoksensa ja se pääsee 
oikeuksiinsa. 
Kuva: Simo Karisalo
Kuva: Simo Karisalo
5. Ole valmis muokkaamaan 
rooliasi ja päästämään irti. 
Jos pyydät joukkoja 
mukaan, ole valmis siihen, 
että ne vievät ja sinä jeesaat, 
et johda.
SUDENKUOPPIA?
Kuka kysyy?
4. Varaudu tekemään töitä ja 
olemaan mukana koko 
sielullasi ja persoonallasi. Älä 
ole vain organisaatio tai sen 
edustaja. 
Mieti kannattaisiko 
kumppanuus. 
Kuva: Katri Mäenpää
Cross-country 
skiers 
Pyöräilijät 
SOK asiakasomistajat 
Koiran 
omistajat 
Paloheinän 
asukkaat 
Hiihtäjät 
Kuka on kyvykäs joukko? Kenellä on 
samat motivaatiot ja viesti kuin 
sinulla? Kuka on joukko, jolla on jotain 
in it for me us? 
Helsinkiläiset
MITEN 
SIINÄ VOI 
KÄYDÄ?
Photo: Team Finland Wikimedia Commons, http://en.wikipedia.org/wiki/FPilhe:oWtoi:n ltaeprs_ewnmara.japiglma.fi 
Photo: Opetushallituksen arkisto, http://www.edu.fi From Me Naiset magazine 1978 
Suomi on tarina yhteisestä projektista, johon kaikki on tuotu mukaan sosiaalisin innovaatioin.
Photo: Team Finland Wikimedia Commons, http://en.wikipedia.org/wiki/FPilhe:oWtoi:n ltaeprs_ewnmara.japiglma.fi 
Photo: Opetushallituksen arkisto, http://www.edu.fi From Me Naiset magazine 1978 
Mitä yhteistä? 
Ihmisten tekemiä. 
Pienestä lähteneitä. 
Isoiksi kasvatettuja. 
Suomi on tarina yhteisestä projektista, johon kaikki on tuotu mukaan sosiaalisin innovaatioin.
Ravintolapäivä Kuvat: Timo Santala 
Tämän päivän kiva voi olla 
huomisen muutosvoima
Ravintolapäivä 17.5.2014: 
2724 ravintolaa, 
200+ kaupunkia, 
35 maata 
Yhden päivän ravintoloita on tähän mennessä ollut 64 maassa: 
Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, 
Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Czech Republic, 
Denmark, England, Ecuador, Estonia, Finland, France, French 
Polynesia, Germany, Greece, Guyana, Hungary, Iceland, India, Israel, 
Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Malta, Mexico, 
Mozambique, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, 
Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Rwanda, Singapore, 
Slovakia, Slovenia, Spain, South Africa, South Korea, Sweden, 
Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turkey, Ukraine, Venezuela, 
USA and Uzbekistan. 
www.restaurantday.org
Lontoo 
Toronto 
Kaupunki-viljely 
Berliini 
Assam Toyota 
Dodo 
Helsinki
Käyttäytymismuutos-tutkimuksen 
mukaan 
käyttäytyminen muuttuu ja 
uusia rutiineja syntyy 
ryhmissä, niiden avulla ja 
välityksellä. 
Ihmiset uskaltavat, oppivat 
ja tottuvat toisten kanssa. 
Ryhmien 
voima 
! ELI KUINKA YHTEISÖT LUOVAT KYSYNTÄÄ KESTÄVÄLLE LIIKETOIMINNALLE 
KITTYKAT3756 (CC BY 2.0) 
http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/ryhmien-voima/
Lontoo 
Toronto 
Kaupunki-viljely 
Berliini 
Assam Toyota 
Dodo 
Helsinki 
Kyvykkäitä ryhmiä, 
harrastajia, proameja, 
hobbyisteja, entusiasteja ei 
kannata – eikä voi – ohittaa.
Eikä ammattilaisia, viranomaisia ja isoja 
toimijoitakaan kannata ohittaa. Koska teiillä 
on on kykyä tehdä asioista sellaisia, että ne 
vaikuttavat kaikkien elämään ja jatkuvat.
Mitä isoa haluatte olla 
mukana tekemässä? 
Kenen kanssa? 
Mitä kiinnostavaa 
siementä haluatte olla 
tukemassa, antamassa 
sille kasvureitin ja 
luomassa siitä 2000-luvun 
sosiaalista innovaatiota?
OLETTE HYVIÄ TÄSSÄ! 
ARVOKASTA 
OSAAMISTA JA 
KOKEMUSTA LÖYTYY 
MM. TÄÄLTÄ TÄNÄÄN.
Ensimmäinen osallistuvaa budjetointia 
kokeillut taho Suomessa? Helsingin kaupungikirjasto
Ensimmäinen osallistuvaa budjetointia 
kokeillut taho Suomessa? Helsingin kaupungikirjasto 
Satusynttärit oli yksi uusista 
palveluista, jonka ihmiset rahalla 
päättivät rahoittaa. 
”Keskustakirjasto on luonteeltaan kaikille avoin, 
julkinen tila ja sellaisenaan tietenkin yksi 
poliittisimmista tiloista, koska kaikki omistavat sen 
yhdessä. 
Ainoa oikea tapa onkin suunnitella se yhdessä. 
Helsingin kaupungin uudessa strategiassa 
osallistaminen ja lähidemokratia ovat isossa roolissa, 
keskustakirjasto isona ja uutena rakennushankkeena 
haluaa olla mukana tässä kehityskulussa. 
Helsinkiin on syntynyt uutta liikehdintää ja kasvava 
ihmisten joukko, joita kiinnostaa uudentyyppinen, ei-pelkkiä 
perinteisiä hallinnollisia rakenteita pitkin 
tapahtuva vaikuttaminen ja yhdessätekeminen.” 
– Virve Miettinen, vuorovaikutussuunnittelija 
Taskukirjasto antaa 
lainata kaverilta 
kaverille. 
Photo: Helsinki City Library
Kuva: Markus Wikholm 
Kiitos! 
Outi Kuittinen, 
Head of Co-creation 
Demos Helsinki 
outi.kuittinen@demoshelsinki.fi 
www.demoshelsinki.fi 
slideshare.net/demoshelsinki 
facebook.com/groups/ 
8838070791/ 
flickr.com/photos/demoshelsinki 
kouluschool.org 
smartretro.demoshelsinki.fi 
www.peloton.me 
www.pelotonclub.me

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Mitä osuuskunta mahdollistaa?
Mitä osuuskunta mahdollistaa?Mitä osuuskunta mahdollistaa?
Mitä osuuskunta mahdollistaa?Jukka Peltokoski
 
140324 joukkoenkeli yleinen
140324 joukkoenkeli yleinen140324 joukkoenkeli yleinen
140324 joukkoenkeli yleinenTimo Berry
 
Osaamiskeskittymät
OsaamiskeskittymätOsaamiskeskittymät
OsaamiskeskittymätBAToni
 
Asenteet järjestöissä
Asenteet järjestöissäAsenteet järjestöissä
Asenteet järjestöissäDemos Helsinki
 
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)Citizen Network
 
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuusSosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuusTuuli Kurkipää
 
Anu Järvensivu: Jatkuvaa muutosta vai ohi meneviä muutostilanteita?
Anu Järvensivu: Jatkuvaa muutosta vai ohi meneviä muutostilanteita?Anu Järvensivu: Jatkuvaa muutosta vai ohi meneviä muutostilanteita?
Anu Järvensivu: Jatkuvaa muutosta vai ohi meneviä muutostilanteita?Työterveyslaitos
 
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäMaarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäSocca_osaamiskeskus
 
Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria
Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria
Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria Demos Helsinki
 
Jaettu asuminen iikka lovio_26.11.11
Jaettu asuminen iikka lovio_26.11.11Jaettu asuminen iikka lovio_26.11.11
Jaettu asuminen iikka lovio_26.11.11Demos Helsinki
 
Konferenssi kutsu ja ohjelma 2010
Konferenssi kutsu ja ohjelma 2010Konferenssi kutsu ja ohjelma 2010
Konferenssi kutsu ja ohjelma 2010Uusia Network Oy
 
Verkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaa
Verkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaaVerkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaa
Verkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaaOskari Niitamo
 
Miten johdan Tommi Laitio
Miten johdan Tommi LaitioMiten johdan Tommi Laitio
Miten johdan Tommi LaitioTommi Laitio
 
Sosiaalitoimisto 2.0: Metropolian innovaatio-opinnot, syksy 2013
Sosiaalitoimisto 2.0: Metropolian innovaatio-opinnot, syksy 2013Sosiaalitoimisto 2.0: Metropolian innovaatio-opinnot, syksy 2013
Sosiaalitoimisto 2.0: Metropolian innovaatio-opinnot, syksy 2013Socca_osaamiskeskus
 
Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010
Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010
Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010Teemu Ropponen
 
Johtaminen muutoksessa laitio
Johtaminen muutoksessa laitioJohtaminen muutoksessa laitio
Johtaminen muutoksessa laitioTommi Laitio
 

Was ist angesagt? (18)

Mitä osuuskunta mahdollistaa?
Mitä osuuskunta mahdollistaa?Mitä osuuskunta mahdollistaa?
Mitä osuuskunta mahdollistaa?
 
140324 joukkoenkeli yleinen
140324 joukkoenkeli yleinen140324 joukkoenkeli yleinen
140324 joukkoenkeli yleinen
 
Osaamiskeskittymät
OsaamiskeskittymätOsaamiskeskittymät
Osaamiskeskittymät
 
Asenteet järjestöissä
Asenteet järjestöissäAsenteet järjestöissä
Asenteet järjestöissä
 
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
Innovation for Citizenship (translated into Finnish)
 
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuusSosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
 
Anu Järvensivu: Jatkuvaa muutosta vai ohi meneviä muutostilanteita?
Anu Järvensivu: Jatkuvaa muutosta vai ohi meneviä muutostilanteita?Anu Järvensivu: Jatkuvaa muutosta vai ohi meneviä muutostilanteita?
Anu Järvensivu: Jatkuvaa muutosta vai ohi meneviä muutostilanteita?
 
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäMaarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
 
Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria
Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria
Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Jaettu asuminen iikka lovio_26.11.11
Jaettu asuminen iikka lovio_26.11.11Jaettu asuminen iikka lovio_26.11.11
Jaettu asuminen iikka lovio_26.11.11
 
Konferenssi kutsu ja ohjelma 2010
Konferenssi kutsu ja ohjelma 2010Konferenssi kutsu ja ohjelma 2010
Konferenssi kutsu ja ohjelma 2010
 
Verkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaa
Verkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaaVerkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaa
Verkkoelämää Elämää verkossa: Verkostojen voimaa
 
Miten johdan Tommi Laitio
Miten johdan Tommi LaitioMiten johdan Tommi Laitio
Miten johdan Tommi Laitio
 
Jälkimoderni julkinen johtaminen
Jälkimoderni julkinen johtaminenJälkimoderni julkinen johtaminen
Jälkimoderni julkinen johtaminen
 
Sosiaalitoimisto 2.0: Metropolian innovaatio-opinnot, syksy 2013
Sosiaalitoimisto 2.0: Metropolian innovaatio-opinnot, syksy 2013Sosiaalitoimisto 2.0: Metropolian innovaatio-opinnot, syksy 2013
Sosiaalitoimisto 2.0: Metropolian innovaatio-opinnot, syksy 2013
 
Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010
Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010
Sosiaalinen media ja järjestötoiminta 23.10.2010
 
Johtaminen muutoksessa laitio
Johtaminen muutoksessa laitioJohtaminen muutoksessa laitio
Johtaminen muutoksessa laitio
 

Ähnlich wie Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014

Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaTommi Laitio
 
Voimaantuva Työkulttuuri Seminaari Ja Intohimottamo Helsinki 11 2 2010 Kooste
Voimaantuva Työkulttuuri  Seminaari Ja Intohimottamo Helsinki 11 2 2010 KoosteVoimaantuva Työkulttuuri  Seminaari Ja Intohimottamo Helsinki 11 2 2010 Kooste
Voimaantuva Työkulttuuri Seminaari Ja Intohimottamo Helsinki 11 2 2010 KoosteVoimaantuva Suomi ry
 
Julkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
Julkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassaJulkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
Julkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassaMikko Rindell
 
Kulttuurilaitokset ja sosiaalinen media
Kulttuurilaitokset ja sosiaalinen mediaKulttuurilaitokset ja sosiaalinen media
Kulttuurilaitokset ja sosiaalinen mediarautasilta
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleSitra / Hyvinvointi
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen Ylessä
Sosiaalisen median hyödyntäminen YlessäSosiaalisen median hyödyntäminen Ylessä
Sosiaalisen median hyödyntäminen YlessäTuija Aalto
 
Enemmän elämää helsinkiin - Asukkaat kaupungin voimavarana
Enemmän elämää helsinkiin - Asukkaat kaupungin voimavaranaEnemmän elämää helsinkiin - Asukkaat kaupungin voimavarana
Enemmän elämää helsinkiin - Asukkaat kaupungin voimavaranaAntti Möller
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKuPeKasvatus
 
Aika muuttaa toimintakulttuuri
Aika muuttaa toimintakulttuuriAika muuttaa toimintakulttuuri
Aika muuttaa toimintakulttuuriJorma Enkenberg
 
Tiina Lauhde: Seniori vamos
Tiina Lauhde: Seniori vamosTiina Lauhde: Seniori vamos
Tiina Lauhde: Seniori vamosTHL
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiäSosiaalinen media yhdistää ihmisiä
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiäHarto Pönkä
 
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?Harto Pönkä
 
Osallisuus muutoksessa
Osallisuus muutoksessaOsallisuus muutoksessa
Osallisuus muutoksessaTommi Laitio
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet_17102011
Sosiaalisen median mahdollisuudet_17102011Sosiaalisen median mahdollisuudet_17102011
Sosiaalisen median mahdollisuudet_17102011eskoh
 

Ähnlich wie Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014 (20)

Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
 
Voimaantuva Työkulttuuri Seminaari Ja Intohimottamo Helsinki 11 2 2010 Kooste
Voimaantuva Työkulttuuri  Seminaari Ja Intohimottamo Helsinki 11 2 2010 KoosteVoimaantuva Työkulttuuri  Seminaari Ja Intohimottamo Helsinki 11 2 2010 Kooste
Voimaantuva Työkulttuuri Seminaari Ja Intohimottamo Helsinki 11 2 2010 Kooste
 
Julkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
Julkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassaJulkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
Julkishallinnon mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
 
Avoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunki
Avoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunkiAvoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunki
Avoin, joukkoistava, aktivismia hyödyntävä kaupunki
 
09092011
0909201109092011
09092011
 
Kulttuurilaitokset ja sosiaalinen media
Kulttuurilaitokset ja sosiaalinen mediaKulttuurilaitokset ja sosiaalinen media
Kulttuurilaitokset ja sosiaalinen media
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
 
Nuorisotyö Helsingissä
Nuorisotyö HelsingissäNuorisotyö Helsingissä
Nuorisotyö Helsingissä
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen Ylessä
Sosiaalisen median hyödyntäminen YlessäSosiaalisen median hyödyntäminen Ylessä
Sosiaalisen median hyödyntäminen Ylessä
 
Kansalaisraati_nettiin
Kansalaisraati_nettiinKansalaisraati_nettiin
Kansalaisraati_nettiin
 
Politiikka on
Politiikka onPolitiikka on
Politiikka on
 
Enemmän elämää helsinkiin - Asukkaat kaupungin voimavarana
Enemmän elämää helsinkiin - Asukkaat kaupungin voimavaranaEnemmän elämää helsinkiin - Asukkaat kaupungin voimavarana
Enemmän elämää helsinkiin - Asukkaat kaupungin voimavarana
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
 
Aika muuttaa toimintakulttuuri
Aika muuttaa toimintakulttuuriAika muuttaa toimintakulttuuri
Aika muuttaa toimintakulttuuri
 
Tiina Lauhde: Seniori vamos
Tiina Lauhde: Seniori vamosTiina Lauhde: Seniori vamos
Tiina Lauhde: Seniori vamos
 
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiäSosiaalinen media yhdistää ihmisiä
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä
 
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
Sosiaaliseen mediaan - lisääntyykö avoimuus, syntyykö vuorovaikutusta?
 
Osallisuus muutoksessa
Osallisuus muutoksessaOsallisuus muutoksessa
Osallisuus muutoksessa
 
Innostavan kampanjan abc 14.11.2017
Innostavan kampanjan abc 14.11.2017 Innostavan kampanjan abc 14.11.2017
Innostavan kampanjan abc 14.11.2017
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet_17102011
Sosiaalisen median mahdollisuudet_17102011Sosiaalisen median mahdollisuudet_17102011
Sosiaalisen median mahdollisuudet_17102011
 

Mehr von Demos Helsinki

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Demos Helsinki
 
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)Demos Helsinki
 
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linkoBees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linkoDemos Helsinki
 
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Demos Helsinki
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDemos Helsinki
 
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenTutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenDemos Helsinki
 
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being Demos Helsinki
 
Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Demos Helsinki
 
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Demos Helsinki
 
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Demos Helsinki
 
Nextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyNextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyDemos Helsinki
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?Demos Helsinki
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraDemos Helsinki
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraDemos Helsinki
 
How sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesHow sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesDemos Helsinki
 
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Demos Helsinki
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäDemos Helsinki
 
Kuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaKuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaDemos Helsinki
 
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecInternet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecDemos Helsinki
 

Mehr von Demos Helsinki (20)

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
 
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
 
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linkoBees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
 
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
 
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenTutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
 
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
 
Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040
 
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
 
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study
 
Nextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyNextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just society
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Co creating Change
Co creating ChangeCo creating Change
Co creating Change
 
How sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesHow sharing economy changes cities
How sharing economy changes cities
 
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
 
Kuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaKuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alalla
 
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecInternet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
 

Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014

 • 1. Joukot hommissa Miksi osallistaa, miksi ihmiset osallistuvat, miten se käy – ja miten siinä voi käydä? Museoalan teemapäivät, 11.9.2014 Outi Kuittinen, Head of Co-creation, Demos Helsinki, outi.kuittinen@demoshelsinki.fi, +358 50 326 55 82
 • 2. Demos Helsinki Future-oriented, people-centric think tank studying megatrends and systemic change and transforming it into action of people, organisations and groups. Our two key areas are resource-wise economy and sustainable lifestyles and capability-based democracy of the 21st century. Our views, reports and experimentations are based on applied and applicable research, future studies and co-creation. We work with companies, start ups, ministries, the parliament, municipalities and other actors of the public sector as well as NGOs that are willing to look for new perspectives and renew themselves. Founded in 2005 by enthusiastic people. Politically independent, project-funded.
 • 3. Joukkoistaminen: ongelmanratkaisu- ja tuotantomalli, jossa toimeksiantaja hyödyntää yhteisön osaamista rajattua tehtävää varten. Kuuluisa varhainen kilpailu ”Longitude prize” 1714.
 • 5. Miksi nyt? • ihmisten halu vaikuttaa yhteiskuntaan on epäsuhdassa mahdollisuuteen tehdä se institutionaalisen politiikan ja edustuksellisen demokratian kautta > yhdessä kehittäminen ja tekeminen vahvistaa deliberatiivista demokratiaa •yhä kyvykkäämpiä kansalaisia, joilla on runsaasti vapaa-aikaa ja halua ilmaista itseään •ammattilaisten ja harrastajien ero kaventunut • teknologia on tehnyt mahdollisuuksista entistä monipuolisempia • kun ihmiset ovat mukana suunnittelemassa, testaamassa ja toteuttamassa, he kokevat omistavansa lopputuloksen > hallinnon ja instituutioiden legitimiteetti vahvistuu Kuva: Videocrab, flickr Creative Commons
 • 6. Kaksi suurta syytä: 1. Se on keskeistä ihmisten ja yhteiskuntamme hyvinvoinnille. 2. Ihmiset ovat alihyödynnetty resurssi.
 • 7. Miksi ihmiset haluavat osallistua? Koska 2000-luvun ihmiset ovat kyvykkäitä sanomaan sanansa ja koska se on keskeistä heidän hyvinvoinnilleen.
 • 8. Uusi ymmärrys hyvinvoinnista (Onnellisuuspoliittinen manifesti, Demos Helsinki 2010) Development of wealth and life satisfaction in US (General Society Survey)
 • 9. Onnellisuus on kytköksissä aktiiviseen toimintaan. Se ei ole vain hyvän olon hetkellinen tunne tai huonon olon poissaoloa. Auttaminen ja jakaminen saavat meissä aikaan seksin kanssa identtistä mielihyvää ja lisäävät onnellisuuttamme. - Post 2005 Vapaaehtoisyhteisöjen toimintaan osallistuminen tekee onnellisemmaksi kuin varallisuus. - Helliwell & Putnam 2005 Olemme myös onnellisia silloin, kun saamme osallistua oman ja yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen. - Skidmore & Kirsten 2008
 • 10. Kuva: Hannu Oskala / flickr Creative Commons Summa summarum: Onnellisuus on aktiivista toimintaa oman ja yhteisen hyvinvoinnin eteen yhdessä toisten kanssa.
 • 11. Miksi meidän pitäisi valjastaa heidän osaamisensa? Koska se on keskeistä yhteiskuntamme hyvinvoinnille.
 • 12. Uusi ymmärrys voimavaroista Ihmiset ja ihmisten väliset suhteet ovat yhteiskuntamme ja taloutemme selkäranka ja piilevä vauraus. Modernin valtion keskeinen tehtävä on tunnistaa ja kasvattaa kansalaistensa nykyään pitkälti näkymätöntä pääomaa. Epäluuloisuuden leviäminen on siten suurimpia yhteiskunnallisia uhka. Kykymme toimia keskenämme vauhdittaa informaation välitystä sekä kasvattaa piilevää pääomaamme. Muutospaineiden alla yhteiskunnan kyky selvitä haasteista perustuu piilevien voimavarojen toimivuuteen Se tarkoittaa sitä, miten valmiita ihmiset ovat auttamaan toisiaan ja miten osaamista osataan hyödyntää ja kanavoida oikeisiin kohteisiin. The Hidden Wealth of Nations – David Halpern (2010) Lue lisää: Metropolin hyvinvointi (Demos Helsinki 2010)
 • 13. Vauraissa yhteiskunnissa on lisääntyvän vapaa-ajan ja nousevan osaamistason muodostava merkittävä kognitiivinen ylijäämä. Se kuluu nyt tv:n katseluun ja nettiin. Se joka keksii mikä ihmisiä motivoi, voi muuttaa tämän ylijäämän joksikin suureksi. Meillä on totuttuja tapoja tukea kulttuuria. Nämä investoinnit pitäisi kuitenkin pystyä oikeuttamaan yhteiskuntapoliittisesti. Mitä siis haluamme kulttuurilta? Miksi upotamme valtaosan kulttuurivaroista valittuihin rakenteisiin?
 • 14. Suomalainen katsoo viikossa televisiota 21 tuntia, yli 40 % vapaa-ajastaan (47 tuntia). (Lähteet: Finnpanel 2014 http://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/vuosi/katsaikakan/viimeisin/ ja Tilastokeskus 2012: http://www.stat.fi/artikkelit/ 2012/art_2012-09-24_003.html?s=0) Shirky on laskenut, että koko projekti – kaikkine sivuineen, keskusteluineen ja kieliversioineen – on vienyt kollektiivista vapaa-aikaamme 100 miljoonaa tuntia. Suomalaisten vuodessa television katsomiseen käyttämällä ajalla saisi aikaiseksi noin 30 Wikipedian kokoista projektia.
 • 15. Uusi ymmärrys voimavaroista (Metropolin hyvinvointi, Demos Helsinki 2010) Kumppanuusyhteiskunta linkittää yhteen julkisen hallinnon, yksilöiden ja yhteisöiden ja yritysten resursseja ja motivaatioita. Sen ytimessä on 1) ihmisten potentiaali: Kumppanuusyhteiskunnan liikkeelle paneva voima on ihmisten ja heidän yhteisöidensä väliset suhteet, motivaatiot ja resurssit sekä 2) viheliäisten ongelmien systemaattinen ratkominen tätä potentiaalia hyödyntäen.
 • 17. Demos Helsingin toimintamalli Kuva: ”Metropolin hyvinvointi”, Demos Helsinki ja Jyväskylän hyvinvointi (2010)
 • 18. Miten? Kuva: Tuomas Sarparanta/Demos Helsinki 1. Tunnista kyvykkäät yhteisöt ja kytke ongelmaan. 2. Jaa tehtävä selkeisiin osiin, joilla on tarkoitus. 3. Varaudu tekemään töitä ja olemaan mukana koko sielullasi ja persoonallasi. 4. Älä päätä sisällöstä. 5. Ole valmis muokkaamaan rooliasi ja päästämään irti.
 • 19. Kuva kriittisestä pyöräretkestä: hugovk, flickr Creative Commons 1. Tunnista kyvykkäät yhteisöt ja kytke ongelmaan
 • 23. Lapset ja nuoret Työikäiset Eläkeläiset
 • 30. Koiran omistajat Paloheinän asukkaat Hiihtäjät
 • 31. Cross-country skiers SOK asiakasomistajat Hiihtäjät Koiran omistajat Paloheinän asukkaat
 • 32. Cross-country skiers Pyöräilijät SOK asiakasomistajat Koiran omistajat Paloheinän asukkaat Hiihtäjät
 • 33. Maantieteellinen yhteisö Intressiyhteisö Helsingin asukkaat Kaupungin Kaupungin hallinto valtuusto
 • 34. Esimerkki kyvykkäiden ryhmien etsimisestä: Hoas lab Demos Helsingin ja HOASin yhteishanke yhteisöllisestä ja energiaviisaasta asumisesta
 • 35. Yhteisöjen tunnistaminen Yhteisöjen kytkeminen ongelmaan Prototyyppaus - haastatteluja - tapaamisia - havainnointia - skenaarioita - brainstormausta - kumppanuuksien rakentamista - ideoiden valitsemista - testausta ja yhdessä rakennusta - yritystä ja erehtymistä - konseptin kehittämistä Mukaan saatiin Hoasin työntekijöitä, opiskelija-asukkaita, Ylioppilaslehti, Aalto-yliopiston kurssien opiskelijoita He mm. pitivät videoblogeja, perustivat Aikapankin, mullistivat ongelmakohteen, suunnittelivat asukaslähtöisesti konsepteja peruskorjaukselle, vastaavat facebookissa asukkaiden kysymyksiin...
 • 36. Fillarikanava Pyöräilijät ja kaupunki kokeilivat Helsingin pyöräilyolojen parantamista. Audiodraft Yli 20 000 muusikkoa ja äänisuunnittelijaa, jotka vastaavat tilaajien äänisuunnittelukilpailuihin ja sparraavat toisiaan. Digitalkoot Kansalliskirjaston ja Mikrotaskin yhteisprojekti, jossa yli 100 000 ihmistä auttoi digitoimaan suomalaista kulttuuriperintöä pelaamalla pelejä. Hoas Lab Yhteisöllisemmän ja energiafiksumman asumisen kehittäminen asukkaiden ja Hoas-yhtiön kanssa Kuva: Demos Helsinki What’s in it for me&us? Oma Olivia Sadat lukijat ja toimitus tekevät lehden.
 • 37. 2. Jaa tehtävä selkeisiin osiin, joilla on tavoite ja tarkoitus Kuva: Dodo ry
 • 38. Tervetuloa Oma Oliviaan ”Olivia-lehti saa joka kuukausi kymmeniä kirjeitä, joissa lukijat ottavat kantaa uuteen numeroon. Usein olen miettinyt, kuinka hienoa olisi saada teräväsanaiset ja ideoita säkenöivät kirjoittajat mukaan lehden tekemiseen. Tähän tarpeeseen on nyt perustettu Oma Olivia, jonka avulla lukijat tekevät yhden Olivia-lehden numeron. Kuten oikeassa Olivian toimituksessa myös Oma Oliviassa lehden tekeminen on jaettu osiin: välillä ideoidaan vapaasti, välillä taas jalostetaan tai tehdään valintoja. Lehden osat on jaettu erilaisiin prosesseihin, jotka etenevät tällä sivustolla kukin omassa tahdissaan. Tule mukaan tekemään omannäköistäsi Oliviaa! Lue tarkemmat ohjeet. Niina Leino Päätoimittaja, Olivia
 • 39.
 • 40. Kuva: Katri Mäenpää 3. Varaudu tekemään töitä ja olemaan mukana koko sielullasi ja persoonallasi.
 • 41. Dodon järjestämän Megapolis-tapahtuman vapaaehtoiskoordinaattori Katri Mäenpää löysi jokaiselle sadalle vapaaehtoiselle sopivan tehtävän. Kuva: Dodo ry
 • 42. Samalla jokaisen työntekijän on oltava antamassa tehtäviä tarjolle ja fasilitoimassa joukkoaan.
 • 43. Ravintola-päiväkuvat: Timo Santala 4. Älä päätä sisällöstä, sillä emme tiedä mikä on mielekästä kenellekin – ja mitä kaikkea ihmiset voivatkaan keksiä!
 • 44. Demos Helsingin kokeilu: ”Koulussa kuka vaan voi opettaa mitä vaan.”
 • 45. = H ! F F"G.)6&.6 E6"FHEF 8"-+7.<, E6"8"-+7.<, E6"8"-+7.<, E6"8"-+7.<, E6"8"-+7.<, </44 </43 </3B </32 </3C </30 K /3D K 4DC 4DD54D0 4D/ 4D4 4D4 4/B K 4/D 4// 4/354/4 K 443 432 43C 43/ +444544B +43B K +430 +434 +434 +434 FHEF 4+EIJ /+EIJ 44/ 44@33 4/@33 4D@33 40@33 4C@33 42@33 33 O6-5()67+E6##.#68+6#,#6$88, U8%.-')..##,+ O6-5()67@+L..()(86##, L..')%%-+-%#*9%5 )P-)% K7'-+9,7( K7'-+9,7( K7'-+9,7( E68$%$'()'89% T.-).)'#-..##, I*9%-,#'-),9.5 I6##.9.-'- T(#6)),;,+,?9'-),,).6++ Z%-.-6(++ Z%-.-6(++ Z%-.-6(++ F$,))'8-+),.G6) F,8)6+`'(.?-+J)G'-)(+40+9.-+677.)-)'$, !..#')6.9.-),9,88.+ K--'88.((),.G6) K--'88.((),.;.(,,8.('(). J#6)8,-).X J#6)8,-).X F.#,7,-##. F.#,7,-##. 40 40 40 40 F$,))'8-+),.G6) !6--'668.7'8. E,-(,8,.(,86.)' E,-(,8,.(,86.)' !6--'668.7'8. O6-5()67@+!').)*( O6-5()67@+I.'96)(. E)(9()*P7,$, E)(9()*P7,$, K77.,+.#%+#,.##. O6-+()67@+`'96#,,)).(')+#68) O6-5()67@+E,,)67,.##,#,7.-, O6-5()67@+W')6#')$#6++ 33 !6--6-#6(9')..##,, F69,)',7., !6--6-#6(9')..##,, I,,#,;'?,-.(9. 33 =a.))' E,7-#.;.8$'8*-+ 33 Y%-G.;,8,.( Y%-G.;,8,.( 33 33 K7.-)656$,(+#86+43@/3+,8#,'-:+/3+9.-).-+;%8'.- L,886?.88,( =',5)6M !6-?N6G,( O6-5()67@+L*P%-,((,(7,$, =6.(.((,+).86.((, !',-.-?+Q,AR !',-.-?+Q,AR E68$%$'()'89% S,$6.))'8 S,$6.))'8 E.),,-(6.))6 Q6,,,+#,;'., Q6,,,+#,;'., =.')6.-'-+8%(-%686 =.')6.-'-+8%(-%686 ='#().-+ ,86.)),5 9.-'- T)6677.-'-+,$,))'8 -'- I*9%-,#'-),9.5 -'- U97,)., E%--*##%;,86#;,( V,,.89,-+ #..(.'-+ ,)#,.( W6#,)+$,+ ;,().##'')+ ,8,(X =a.))' S,,;'.8 V,)'9,)..##, S,,;'.8 V,)'9,)..##, V,)'9,)..##, Z%-.+#%*-).#6)).-, F.-#6#'.).-7,$, O6-5()67@+O*78%*( E-G,8..-.$66?, V,,.89,-+#.'8'88.-'-+ 96-.96)6.(( V,,.89,-+#.'8'88.-'-+ 96-.96)6.(( H976)',))'.7..)%5 9.-'- V.)'-+#.$6.),-+#.$,-+ I,,#,;'?,-.(9.+ [,-+A.).6- W.#,),,-+ 9996-'8.P.)% T(#6)),;,+,?9'-),,).6++ E,-'(+7'8,(),,++ O6-5()67@+O*78%*( E,-(,-),-((. E,-(,-),-((. ='AA.) [8,9'-6 [8,9'-6 W'(.;%.88))'8 O6-5()67@+J6#,,)).-'-+G.,86?.+ O6-5()67@+%#@A'()5)*P7,$,+]#66G,(),:+#68;,(),:+'8'#)6-..#,-+697'8,+$-'1^+ E6).5.(%-+('8;.*)*9.(5 7,##,( E6).5.(%-+('8;.*)*9.(5 7,##,( H)('-+(--.))'8 L,.()''-+ ,#'--(+ L,.()''-+ ,#'--( UG7-# O.')_('-+ '8,).;.(9. O6-5()67@+J6#,,)).-'-+G.,86?. L..')%%-+-%#*9%5 )P-)% E6-(8)6.--.-+ 7'.,,))'')+ E6-(8)6.--.-+ 7'.,,))'')+ E6-(8)6.--.-+ 7'.,,))'')+ =6.(.((,+).86.((, T.-).)'#-..##, 40 40 H)('-(%+$6),9.-'- 40 40 40 `6N8'+G) `6N8'+G) `6N8'+G) 40 40 !6-?N6G,( J.(%88P-+$8#,.('9.-'- 40 40 O6-5()67@+J#,-+#,-),7%%++ +[6(.#.5+ (.G6-), +E8)).)'685 8.(( F(.6.G'-+)'#'9.-'-+ L,.()''-+,#'--(+ ;%%.-+ F(.6.G'-+)'#'9.-'-+ ;%%.-+ +[6(.#.5+ (.G6-), O6-5()67@+E6$,+86--6-9,)'.,,8'.(),++ O6-5()67@+W%%--')%%-+,),8,-#,,++ .()6., T#8'8'-+(6.))6 W,7,,')6.()*P-+')(.9.-'-+-').((% O,#,(,,77,)+ K--'88.(.,+),.-6.),+ ('#(.()% !6?6)',7., !6?6)',7., !..#')6.9.-),9,88.+ ;.(,,8.('(). U8%.-')..##,+ $DOWR'HVLJQ6WXGHQWVPLQRSSLWXQWHMDOXRNDW 40 40 40 40 40 40 40 200 opettajaa ja oppiainetta 700 kävijää
 • 47. Ohjelmaa ei olisi voinut kuratoida kukaan. Kuvat: Simo Karisalo
 • 48. Me + just minä Kuva: Simo Karisalo
 • 49. Järjestäjän tehtävä ei ole päättää sisällöstä, vaan luoda innostava tarina ja puitteet sekä sujuva järjestelmä, jossa ihmiset uskaltavat antaa panoksensa ja se pääsee oikeuksiinsa. Kuva: Simo Karisalo
 • 51. 5. Ole valmis muokkaamaan rooliasi ja päästämään irti. Jos pyydät joukkoja mukaan, ole valmis siihen, että ne vievät ja sinä jeesaat, et johda.
 • 54.
 • 55. 4. Varaudu tekemään töitä ja olemaan mukana koko sielullasi ja persoonallasi. Älä ole vain organisaatio tai sen edustaja. Mieti kannattaisiko kumppanuus. Kuva: Katri Mäenpää
 • 56. Cross-country skiers Pyöräilijät SOK asiakasomistajat Koiran omistajat Paloheinän asukkaat Hiihtäjät Kuka on kyvykäs joukko? Kenellä on samat motivaatiot ja viesti kuin sinulla? Kuka on joukko, jolla on jotain in it for me us? Helsinkiläiset
 • 57. MITEN SIINÄ VOI KÄYDÄ?
 • 58. Photo: Team Finland Wikimedia Commons, http://en.wikipedia.org/wiki/FPilhe:oWtoi:n ltaeprs_ewnmara.japiglma.fi Photo: Opetushallituksen arkisto, http://www.edu.fi From Me Naiset magazine 1978 Suomi on tarina yhteisestä projektista, johon kaikki on tuotu mukaan sosiaalisin innovaatioin.
 • 59. Photo: Team Finland Wikimedia Commons, http://en.wikipedia.org/wiki/FPilhe:oWtoi:n ltaeprs_ewnmara.japiglma.fi Photo: Opetushallituksen arkisto, http://www.edu.fi From Me Naiset magazine 1978 Mitä yhteistä? Ihmisten tekemiä. Pienestä lähteneitä. Isoiksi kasvatettuja. Suomi on tarina yhteisestä projektista, johon kaikki on tuotu mukaan sosiaalisin innovaatioin.
 • 60. Ravintolapäivä Kuvat: Timo Santala Tämän päivän kiva voi olla huomisen muutosvoima
 • 61. Ravintolapäivä 17.5.2014: 2724 ravintolaa, 200+ kaupunkia, 35 maata Yhden päivän ravintoloita on tähän mennessä ollut 64 maassa: Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Czech Republic, Denmark, England, Ecuador, Estonia, Finland, France, French Polynesia, Germany, Greece, Guyana, Hungary, Iceland, India, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Malta, Mexico, Mozambique, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Rwanda, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, South Africa, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Turkey, Ukraine, Venezuela, USA and Uzbekistan. www.restaurantday.org
 • 62. Lontoo Toronto Kaupunki-viljely Berliini Assam Toyota Dodo Helsinki
 • 63. Käyttäytymismuutos-tutkimuksen mukaan käyttäytyminen muuttuu ja uusia rutiineja syntyy ryhmissä, niiden avulla ja välityksellä. Ihmiset uskaltavat, oppivat ja tottuvat toisten kanssa. Ryhmien voima ! ELI KUINKA YHTEISÖT LUOVAT KYSYNTÄÄ KESTÄVÄLLE LIIKETOIMINNALLE KITTYKAT3756 (CC BY 2.0) http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/ryhmien-voima/
 • 64. Lontoo Toronto Kaupunki-viljely Berliini Assam Toyota Dodo Helsinki Kyvykkäitä ryhmiä, harrastajia, proameja, hobbyisteja, entusiasteja ei kannata – eikä voi – ohittaa.
 • 65. Eikä ammattilaisia, viranomaisia ja isoja toimijoitakaan kannata ohittaa. Koska teiillä on on kykyä tehdä asioista sellaisia, että ne vaikuttavat kaikkien elämään ja jatkuvat.
 • 66. Mitä isoa haluatte olla mukana tekemässä? Kenen kanssa? Mitä kiinnostavaa siementä haluatte olla tukemassa, antamassa sille kasvureitin ja luomassa siitä 2000-luvun sosiaalista innovaatiota?
 • 67. OLETTE HYVIÄ TÄSSÄ! ARVOKASTA OSAAMISTA JA KOKEMUSTA LÖYTYY MM. TÄÄLTÄ TÄNÄÄN.
 • 68. Ensimmäinen osallistuvaa budjetointia kokeillut taho Suomessa? Helsingin kaupungikirjasto
 • 69. Ensimmäinen osallistuvaa budjetointia kokeillut taho Suomessa? Helsingin kaupungikirjasto Satusynttärit oli yksi uusista palveluista, jonka ihmiset rahalla päättivät rahoittaa. ”Keskustakirjasto on luonteeltaan kaikille avoin, julkinen tila ja sellaisenaan tietenkin yksi poliittisimmista tiloista, koska kaikki omistavat sen yhdessä. Ainoa oikea tapa onkin suunnitella se yhdessä. Helsingin kaupungin uudessa strategiassa osallistaminen ja lähidemokratia ovat isossa roolissa, keskustakirjasto isona ja uutena rakennushankkeena haluaa olla mukana tässä kehityskulussa. Helsinkiin on syntynyt uutta liikehdintää ja kasvava ihmisten joukko, joita kiinnostaa uudentyyppinen, ei-pelkkiä perinteisiä hallinnollisia rakenteita pitkin tapahtuva vaikuttaminen ja yhdessätekeminen.” – Virve Miettinen, vuorovaikutussuunnittelija Taskukirjasto antaa lainata kaverilta kaverille. Photo: Helsinki City Library
 • 70. Kuva: Markus Wikholm Kiitos! Outi Kuittinen, Head of Co-creation Demos Helsinki outi.kuittinen@demoshelsinki.fi www.demoshelsinki.fi slideshare.net/demoshelsinki facebook.com/groups/ 8838070791/ flickr.com/photos/demoshelsinki kouluschool.org smartretro.demoshelsinki.fi www.peloton.me www.pelotonclub.me