Louisa Reumerman
Philipp von Samson-
Himmelstjerna
„Kijk- en luistertoetsen”
und der GER
Nationaal Congres Duits
• „Kijk- en luistertoetsen“ (KLT) und der GER:
Einführung in die Problematik
• Theoretischer Rahmen
• Methode
• Resultate
...
• Objektive Niveaubestimmung nötig
• „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen“
(GER)
• Koppelingsonderzoek 2005
• Standaar...
Mögliche Ursache
Kann-Beschreibungen zu abstrakt
Beispiel
Kann-Beschreibung Hörverstehen (B2)
„Ik kan een langer betoog en...
Mögliche Ursache
Kann-Beschreibungen zu abstrakt
Beispiel
Kann-Beschreibung Hörverstehen (B2)
„Ik kan een langer betoog en...
Verschiedene Versuche zur Lösung des Problems
Konkretisierung der Beschreibungen
1. Beispiel
Komponente Textstruktur (Hörv...
Verschiedene Versuche zur Lösung des Problems
Konkretisierung der Beschreibungen
1. Beispiel
Komponente Textstruktur (Hörv...
Verschiedene Versuche zur Lösung des Problems
Konkretisierung der Beschreibungen
2. Beispiel
Advies-grammaticaleerlijnen D...
Trotz dieses Materials bleibt das Problem
Mögliche Lösung
Quantitative Spezifizierung der Kann-Beschreibungen
Problem (7)
Forschungsfrage
„In hoeverre is het mogelijk om de Duitse kijk- en
luistertoetsen met behulp van een kwantitatieve
linguïs...
Komplexität
schwierig (subjektiv) vs. komplex (objektiv) (Lindström, 2008: 221-222)
relativ (individuell) vs. absolut (obj...
Komplexität nach dem Goethe-Institut
„Ein besonders komplexer Satzbau verbraucht
Aufmerksamkeitsressourcen, die ansonsten ...
Konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit
(Koch & Oesterreicher, 1989)
medial: Material
vs.
konzeptionell: Sprachgebrauc...
Aspekte gesprochener Sprache
• Flüchtigkeit / Vergänglichkeit
• Irreversibilität
• Synchronisation
(Auer, 2009: 2-4)
• Pro...
Beispiele für Elemente gesprochener Sprache
• Referenz-Aussage-Struktur
„Diese ganzen Knöpfe hier, wie lange braucht man, ...
• Quantitative Analyse aller Niveaus
• Material
− Kijk- en Luistertoetsen (KLT) 2004, 2005, 2012,
2013
− Goethe-Tests (onl...
Beispiele für die Analyse
1. VWO 2013 V2 Nachtcafé
2. HAVO 2005 V1 Arbeitsplatz TV
3. VMBO kb-gt 2012 V1 Campingplätze
4. ...
1. Beispiel: VWO 2013 V2
Methode (3)
2. Beispiel: HAVO 2005 V1
Methode (4)
3. Beispiel: VMBO kb-gt 2012 V1
Methode (5)
4. Beispiel: GOETHE B1 (E)
Methode (6)
Vorgehen: statistische Analyse der Durchschnittswerte
• Messung der Signifikanz zwischen den Werten
(signifikant bei einem...
Teil 1
Durchschnittswerte KLT
Resultate (2)
Wortlänge
(Buchstaben pro
Wort)
Satzlänge
(Wörter pro
Satz)
Sprechtempo
(Wörte...
Teil 1
Signifikanz Durchschnittswerte KLT
 = signifikant
Resultate (3)
Wortlänge
(Buchstaben pro
Wort)
Satzlänge
(Wörter ...
Teil 2
Korrelation KLT / Goethe-Tests
Durchschnittswerte
Resultate (4)
Wortlänge
(Buchstaben pro
Wort)
Satzlänge (Wörter
p...
Teil 2
Korrelation KLT / Goethe-Tests (25%-Regel)
Differenzwerte Goethe-Tests – VWO (rot=signifikant, grau=kleinste Differ...
Teil 2
Korrelation KLT / Goethe-Tests (25%-Regel)
Differenzwerte Goethe-Tests – HAVO (rot=signifikant, grau=kleinste
Diffe...
Teil 2
Korrelation KLT / Goethe-Tests (25%-Regel):
Differenzwerte Goethe-Tests – VMBO (rot=signifikant, grau=kleinste Diff...
Grobe Einteilung pro Schulniveau / GER-Niveau
(grün=eindeutig, rot=nicht eindeutig)
Schlussfolgerung (1)
Wortlänge
(Buchst...
Niveau-Einteilung
• Schwierig zu interpretieren
• VWO deutlich C2
• HAVO zwischen B1 und C2
• VMBO zwischen A2 und C1 (abe...
Parameter pro Niveau: Wortlänge
• Abnahme pro Niveau bei den KLT
(signifikant: HAVO/VMBO)
• Korrelation GER-Niveau / Schul...
Parameter pro Niveau: Satzlänge
• Deutliche Abnahme pro Niveau bei den KLT
(signifikant: HAVO/VMBO und VWO/VMBO)
• Korrela...
Parameter pro Niveau: Sprechtempo
• Deutliche Zunahme pro Niveau bei den KLT
(signifikant: VWO/VMBO)
• Korrelation GER-Niv...
Parameter pro Niveau: Prozentsatz Signalwörter
• Abnahme pro Niveau bei den KLT, allerdings nicht
signifikant
• Korrelatio...
Antwort auf die Forschungsfrage
„In hoeverre is het mogelijk om de Duitse kijk- en
luistertoetsen met behulp van een kwant...
Einschränkungen
• Eher qualitative Aspekte (z.B. Satzstruktur) wurden
nicht berücksichtigt.
• Mit nur vier Parametern kann...
Tipps
• Gesprochene Sprache im Unterricht
berücksichtigen.
• Authentisches Audio- und Videomaterial verwenden
(YouTube, Fe...
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen?
Zeit für Fragen
• Auer, P. (2009). On-line syntax: Thoughts on the temporality of spoken language. Language Sciences, 31, nr. 1, 1-13.
• E...
Presentatie Nationaal Congres Duits 'Kijk- en luistertoetsen' und der GER
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Presentatie Nationaal Congres Duits 'Kijk- en luistertoetsen' und der GER

573 Aufrufe

Veröffentlicht am

In deze presentatie wordt een onderzoeksproject beschreven, waarin de Kijk- en luistertoetsen Duits van Cito aan de hand van vier parameters aan het Europese Referentiekader worden gekoppeld.
Deze vier parameters zijn:
• Woordlengte
• Zinslengte
• Spreeksnelheid
• Signaalwoorden

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
573
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
3
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie
 • Actoren/participanten bij CSE
   
  Ministerie van OC&W
  opdrachtgever; opdracht wordt aan CvE gedelegeerd
  verantwoordelijk (bij “missers” moet minister zich verantwoorden in de 2e kamer)
  financiert
  bemoeit zich met vernieuwingen, veranderingen, niveauverschuivingen e.d.
  houdt vinger aan de pols
  CvE
  ZBO= Een zelfstandig bestuursorgaan: een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar die niet direct onder het gezag van een ministerie valt.
  Een voorbeeld van zo'n overheidstaak is het afnemen van examens. Het is in het algemeen belang, dat dit op een deskundige, strenge, maar rechtvaardige wijze gebeurt. Deze taak zou door het Ministerie van OC&W kunnen worden uitgevoerd, maar dan zou de minister eindverantwoordelijk zijn voor elke beslissing om een kandidaat te laten slagen of zakken voor zijn examen. De Tweede Kamer zou dan in principe de minister hierop aan kunnen spreken. Door deze examens uit te laten voeren door de CvE, een zelfstandig bestuursorgaan, wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij onafhankelijke deskundigen.
  De minister heeft nog wel een aantal bevoegdheden, bijvoorbeeld het benoemen van de bestuursleden van het ZBO. De minister kan door het parlement alleen worden aangesproken op de wijze waarop deze bevoegdheden worden uitgeoefend, van directe parlementaire controle op doen en laten van het ZBO kan geen sprake zijn.
  Andere voorbeelden van ZBO's zijn de Kiesraad, het Kadaster, de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, De Nederlandsche Bank, de Luchtverkeersleiding Nederland, Staatsbosbeheer, de RDW, het UWV, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de Commissie Gelijke Behandeling.
  verschillende afdelingen met ieder eigen coördinator
  Vak van coördinator kan van belang zijn (Freya Martin, Duits)
  verantwoordelijk voor ce’s, staatsexamens, examens nt2 en voor de referentieniveautoetsen rekenen, voor de toetsen rekenen en Nederlands in het beroepsonderwijs
  Taken:
  beschrijven examenstof
  vaststellen examenopgaven/examens
  normering van de examens
  Voorzitter en leden worden door ministerie benoemd, waarbij onafhankelijkheid, deskundigheid en voldoende steun van de onderwijsvakbonden en vakverenigingen gegarandeerd moeten zijn.
  vakcommissies
  opdracht door CvE
  leden (één voorzitter, twee of drie leden) worden gedetacheerd
  per vak twee commissies, één voor havo/vwo, één voor vmbo
  voorzitter moet aan toeleveringsschool werkzaam zijn en het betreffende vak gestudeerd hebben (havo/vwo: hbo of universiteit; vmbo: mbo)
  leden moeten in het betreffende vak lesgeven aan examenklassen garantie deskundigheid en niveau); één lid wordt afgevaardigd door de vakbond, één lid door de vakvereniging, voor Duits Levende Talen
  Lidmaatschap maximaal 9 jaar
  Dagelijks Bestuur (speelt eigenlijk alleen een rol bij de normering)
  Cito
  Cluster coördinator (Alex van de Kerkhof)
  contacten met CvE en cluster coördinator CvE (constructieopdracht)
  leidt clustervergadering
  Toetsdeskundige
  hoeft niet per se ook vakexpert te zijn (wel gewenst)
  vaak werkzaam (geweest) in het onderwijs
  Assistentie
  opmaak/uittypen teksten
  samenstelling examens
  correspondentie met vaksectie en cg
  kopieerwerk
  Bedrijfsbureau
  Controles
  Lay-out
  POK
  normering (TIA, equivalering)
  Constructiegroep
  drie of vier leden
  leden moeten lesgeven aan de examenklas in het vak waarvoor ze opgaven maken
  worden gedetacheerd of krijgen een contract (problematisch op dit moment)
  lidmaatschap maximaal 6 jaar
  bij “sollicitatie” spelen toetsdeskundige, vaksectievoorzitter en constructiegroepleden een rol
  taken:
  teksten zoeken, beoordelen en bewerken
  opgaven construeren
  opgaven beoordelen en bespreken
  examens beoordelen
  standardsetten
  tegenlezen
  Screeners
  intern:
  collega’s eigen vak
  collega’s andere talen
  collega Nederlands
  extern:
  vakcommissie
  cg
  native
  Inspectie (speelt alleen een rol bij calamiteiten)
 • Presentatie Nationaal Congres Duits 'Kijk- en luistertoetsen' und der GER

  1. 1. Louisa Reumerman Philipp von Samson- Himmelstjerna „Kijk- en luistertoetsen” und der GER Nationaal Congres Duits
  2. 2. • „Kijk- en luistertoetsen“ (KLT) und der GER: Einführung in die Problematik • Theoretischer Rahmen • Methode • Resultate • Schlussfolgerungen • Zeit für Fragen • Literatur Programm
  3. 3. • Objektive Niveaubestimmung nötig • „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen“ (GER) • Koppelingsonderzoek 2005 • Standaardsetting 2013 Problem Unterschiedliche Einschätzungen des Niveaus Problem (1)
  4. 4. Mögliche Ursache Kann-Beschreibungen zu abstrakt Beispiel Kann-Beschreibung Hörverstehen (B2) „Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaardtaal begrijpen.” (Nederlandse Taalunie, 2008: 28) Problem (2)
  5. 5. Mögliche Ursache Kann-Beschreibungen zu abstrakt Beispiel Kann-Beschreibung Hörverstehen (B2) „Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaardtaal begrijpen.” (Nederlandse Taalunie, 2008: 28) Problem (3)
  6. 6. Verschiedene Versuche zur Lösung des Problems Konkretisierung der Beschreibungen 1. Beispiel Komponente Textstruktur (Hörverstehen C1) „Beheerst verschillende ordeningspatronen, verbindingswoorden en cohesie bevorderende elementen bij het verstaan van complexe luisterteksten met lange samengestelde zinnen. Herkent argumentaties en kan ze beoordelen. Kan ook luisterteksten begrijpen waarin de samenhang impliciet is.” (Meestringa & de Vries, 2010: 16) Problem (4)
  7. 7. Verschiedene Versuche zur Lösung des Problems Konkretisierung der Beschreibungen 1. Beispiel Komponente Textstruktur (Hörverstehen C1) „Beheerst verschillende ordeningspatronen, verbindingswoorden en cohesie bevorderende elementen bij het verstaan van complexe luisterteksten met lange samengestelde zinnen. Herkent argumentaties en kan ze beoordelen. Kan ook luisterteksten begrijpen waarin de samenhang impliciet is.” (Meestringa & de Vries, 2010: 16) Problem (5)
  8. 8. Verschiedene Versuche zur Lösung des Problems Konkretisierung der Beschreibungen 2. Beispiel Advies-grammaticaleerlijnen Duits en Frans (Meijer, 2006) 3. Beispiel Profile Deutsch (Glaboniat et al., 2005) Problem (6)
  9. 9. Trotz dieses Materials bleibt das Problem Mögliche Lösung Quantitative Spezifizierung der Kann-Beschreibungen Problem (7)
  10. 10. Forschungsfrage „In hoeverre is het mogelijk om de Duitse kijk- en luistertoetsen met behulp van een kwantitatieve linguïstische analyse aan het Europese Referentiekader te koppelen?” Problem (8)
  11. 11. Komplexität schwierig (subjektiv) vs. komplex (objektiv) (Lindström, 2008: 221-222) relativ (individuell) vs. absolut (objektiv) (Szmrecsanyi & Kortmann, 2012: 10) viele Theorien und Modelle Beispiele für erhöhte Komplexität in unserem Kontext • Verschachtelte Sätze • Implizite Satzstrukturen • Undurchsichtige Verbindung zwischen Form und Bedeutung (DeKeyser 2005: 5-6) • Unklare Referenzen Theorie (1)
  12. 12. Komplexität nach dem Goethe-Institut „Ein besonders komplexer Satzbau verbraucht Aufmerksamkeitsressourcen, die ansonsten für die Verarbeitung inhaltlicher Aspekte zur Verfügung stehen könnten; Beispiele sind lange Sätze mit mehreren Nebensätzen, diskontinuierliche Konstituenten, Mehrfachnegation, mehrdeutige Bezugsbereiche, die Verwendung von Anaphora und deiktischen Ausdrücken ohne eindeutige Vorerwähnung (Antezedenz) oder klare Bezüge (Referenz).“ (Goethe-Institut, 2001: §7.3.2.2) Theorie (2)
  13. 13. Konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit (Koch & Oesterreicher, 1989) medial: Material vs. konzeptionell: Sprachgebrauch KLT: medial mündlich, konzeptionell mündlich und teilweise schriftlich Theorie (3)
  14. 14. Aspekte gesprochener Sprache • Flüchtigkeit / Vergänglichkeit • Irreversibilität • Synchronisation (Auer, 2009: 2-4) • Produktionsfehler, Versprecher • Interjektionen, Wort- und Satzabbrüche, Umformulierungen, Pausen Theorie (4)
  15. 15. Beispiele für Elemente gesprochener Sprache • Referenz-Aussage-Struktur „Diese ganzen Knöpfe hier, wie lange braucht man, um sowas zu beherrschen?“ (HAVO 2005 V1) • Apokoinukonstruktion „Normalerweise haben wir beim Spielplatz zwischen 1 und 5 Punkten zur Verfügung und ich würde sagen, der ist mit einem Punkt ist der gut bedient.“ (VMBO 2012 KGT V1) • Wortschatz, Kontraktion, Elision „Und das ist dann immer so'n bisschen Gefrickel.“ (HAVO 2005 V1) „Die Küche war versifft, dafür gab’s `ne Neue.“ (HAVO 2012 V2) Theorie (5)
  16. 16. • Quantitative Analyse aller Niveaus • Material − Kijk- en Luistertoetsen (KLT) 2004, 2005, 2012, 2013 − Goethe-Tests (online) • Parameter − Durchschnittliche Wort-, Satz- und Textlänge − Dauer des Fragments, Sprechgeschwindigkeit − Prozentsatz Signalwörter (eigene Liste, Anzahl: 35) Methode (1)
  17. 17. Beispiele für die Analyse 1. VWO 2013 V2 Nachtcafé 2. HAVO 2005 V1 Arbeitsplatz TV 3. VMBO kb-gt 2012 V1 Campingplätze 4. Goethe-Test B1 (E) Methode (2)
  18. 18. 1. Beispiel: VWO 2013 V2 Methode (3)
  19. 19. 2. Beispiel: HAVO 2005 V1 Methode (4)
  20. 20. 3. Beispiel: VMBO kb-gt 2012 V1 Methode (5)
  21. 21. 4. Beispiel: GOETHE B1 (E) Methode (6)
  22. 22. Vorgehen: statistische Analyse der Durchschnittswerte • Messung der Signifikanz zwischen den Werten (signifikant bei einem Signifikanzniveau unter 0.05) Teil 1: Signifikanz der Durchschnittswerte (KLT) Teil 2: Korrelation zwischen KLT und Goethe-Tests Parameter • Anzahl Zeichen, Wörter und Sätze pro Fragment  Wort- und Satzlänge • Dauer des Fragments  Sprechtempo • Anzahl Signalwörter  Prozentsatz Resultate (1)
  23. 23. Teil 1 Durchschnittswerte KLT Resultate (2) Wortlänge (Buchstaben pro Wort) Satzlänge (Wörter pro Satz) Sprechtempo (Wörter pro Sekunde) Prozentsatz Signalwörter VWO 5,60 16,50 2,42 7,68 HAVO 5,50 16,12 2,51 7,31 VMBO 5,29 14,17 2,53 7,10
  24. 24. Teil 1 Signifikanz Durchschnittswerte KLT  = signifikant Resultate (3) Wortlänge (Buchstaben pro Wort) Satzlänge (Wörter pro Satz) Sprechtempo (Wörter pro Sekunde) Prozentsatz Signalwörter VWO / HAVO - - - - HAVO / VMBO  (0.001)  (0.000) - - VWO / VMBO -  (0.005)  (0.029) -
  25. 25. Teil 2 Korrelation KLT / Goethe-Tests Durchschnittswerte Resultate (4) Wortlänge (Buchstaben pro Wort) Satzlänge (Wörter pro Satz) Sprechtempo (Wörter pro Sekunde) Prozentsatz Signalwörter VWO 5,60 16,50 2,42 7,68 HAVO 5,50 16,12 2,51 7,31 VMBO 5,29 14,17 2,53 7,10 C2 5,78 15,45 2,36 7,58 C1 5,39 15,27 2,41 7,47 B2 5,70 13,23 2,09 5,76 B1 5,13 12,09 2,54 7,08 A2 5,19 9,71 2,47 4,01 A1 4,95 6,53 2,71 1,99
  26. 26. Teil 2 Korrelation KLT / Goethe-Tests (25%-Regel) Differenzwerte Goethe-Tests – VWO (rot=signifikant, grau=kleinste Differenz) Resultate (5) Wortlänge (Buchstaben pro Wort) Satzlänge (Wörter pro Satz) Sprechtempo (Wörter pro Sekunde) Prozentsatz Signalwörter A1 0,647 9,974 0,287 5,688 A2 0,41 6,796 0,0497 3,674 B1 0,475 4,416 0,115 0,606 B2 0,096 3,276 0,335 1,922 C1 0,207 1,234 0,01 0,218 C2 0,174 1,051 0,061 0,106
  27. 27. Teil 2 Korrelation KLT / Goethe-Tests (25%-Regel) Differenzwerte Goethe-Tests – HAVO (rot=signifikant, grau=kleinste Differenz) Resultate (6) Wortlänge (Buchstaben pro Wort) Satzlänge (Wörter pro Satz) Sprechtempo (Wörter pro Sekunde) Prozentsatz Signalwörter A1 0,546 9,591 0,202 5,313 A2 0,309 6,41 0,035 3,298 B1 0,374 4,033 0,030 0,231 B2 0,198 2,893 0,421 1,547 C1 0,105 0,851 0,095 0,158 C2 0,275 0,668 0,146 0,27
  28. 28. Teil 2 Korrelation KLT / Goethe-Tests (25%-Regel): Differenzwerte Goethe-Tests – VMBO (rot=signifikant, grau=kleinste Differenz) Resultate (7) Wortlänge (Buchstaben pro Wort) Satzlänge (Wörter pro Satz) Sprechtempo (Wörter pro Sekunde) Prozentsatz Signalwörter A1 0,339 7,638 0,182 5,108 A2 0,103 4,459 0,055 3,093 B1 0,167 2,08 0,011 0,026 B2 0,404 0,94 0,44 1,342 C1 0,101 1,102 0,115 0,363 C2 0,481 1,285 0,165 0,474
  29. 29. Grobe Einteilung pro Schulniveau / GER-Niveau (grün=eindeutig, rot=nicht eindeutig) Schlussfolgerung (1) Wortlänge (Buchstaben pro Wort) Satzlänge (Wörter pro Satz) Sprechtempo (Wörter pro Sekunde) Prozentsatz Signalwörter Gesamt- Niveau VWO B2 C1/C2 C2 B1/C1/C2 C2 HAVO (C2) ? C1/C2 B1 B1 B1/C2 VMBO A2/C1 B2/C1/C2 A2/B1 B1 A2/B1/C1
  30. 30. Niveau-Einteilung • Schwierig zu interpretieren • VWO deutlich C2 • HAVO zwischen B1 und C2 • VMBO zwischen A2 und C1 (aber: BB + KB + GT!) • Vergleich KLT/ Standaardsetting/ Koppelingsonderzoek: Schlussfolgerung (2) KLT / Goethe Standaard-setting Koppelings- onderzoek VWO C2 C1 (+ C2) B2 HAVO B1/C2 B2 (+ C1) B1 VMBO A2/C1/C2 B1 (+ B2) A2 (+ B1)
  31. 31. Parameter pro Niveau: Wortlänge • Abnahme pro Niveau bei den KLT (signifikant: HAVO/VMBO) • Korrelation GER-Niveau / Schulniveau: schwierig zu interpretieren Schlussfolgerung Wortlänge spielt keine allzu große Rolle bei der Niveau-Einteilung. Schlussfolgerung (3)
  32. 32. Parameter pro Niveau: Satzlänge • Deutliche Abnahme pro Niveau bei den KLT (signifikant: HAVO/VMBO und VWO/VMBO) • Korrelation GER-Niveau / Schulniveau: Leichte Abnahme GER-Niveau pro Schulniveau Schlussfolgerung Je höher das Niveau, desto länger sind die Sätze. Schlussfolgerung (4)
  33. 33. Parameter pro Niveau: Sprechtempo • Deutliche Zunahme pro Niveau bei den KLT (signifikant: VWO/VMBO) • Korrelation GER-Niveau / Schulniveau: Deutliche Abnahme GER-Niveau pro Schulniveau Schlussfolgerung Je niedriger das Niveau, desto schneller wird gesprochen. Möglicher Grund: gesprochene bzw. Umgangssprache. Schlussfolgerung (5)
  34. 34. Parameter pro Niveau: Prozentsatz Signalwörter • Abnahme pro Niveau bei den KLT, allerdings nicht signifikant • Korrelation GER-Niveau / Schulniveau: Keine großen Veränderungen pro Schulniveau Schlussfolgerung Der Prozentsatz der Signalwörter spielt keine Rolle bei der Niveau-Einteilung. Schlussfolgerung (6)
  35. 35. Antwort auf die Forschungsfrage „In hoeverre is het mogelijk om de Duitse kijk- en luistertoetsen met behulp van een kwantitatieve linguïstische analyse aan het Europese Referentiekader te koppelen?” • Eine quantitative linguistische Analyse ist geeignet. • Eine Kopplung an den GER ist möglich, allerdings nicht immer eindeutig. • Mithilfe der untersuchten Parameter lässt sich eine leichte Niveau-Einteilung vornehmen. Schlussfolgerung (7)
  36. 36. Einschränkungen • Eher qualitative Aspekte (z.B. Satzstruktur) wurden nicht berücksichtigt. • Mit nur vier Parametern kann man noch keine definitiven Aussagen machen. • Die Datensammlung (vor allem der Goethe-Tests) müsste größer sein. • Es wurde kein Unterschied zwischen den verschiedenen VMBO-Niveaus (bb/ kb/ gt) gemacht. Schlussfolgerung (8)
  37. 37. Tipps • Gesprochene Sprache im Unterricht berücksichtigen. • Authentisches Audio- und Videomaterial verwenden (YouTube, Fernsehsendungen, …) • Schüler transkribieren lassen. Schlussfolgerung (9)
  38. 38. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen? Zeit für Fragen
  39. 39. • Auer, P. (2009). On-line syntax: Thoughts on the temporality of spoken language. Language Sciences, 31, nr. 1, 1-13. • Eindtermen VO en ERK (voor havo/vwo en vmbo) http://www.erk.nl/docent/streefniveaus/havo/ en http://www.erk.nl/docent/streefniveaus/vmbo/ (geraadpleegd op 25/02/2015). • DeKeyser, R.M. (2005). What makes learning second-language grammar difficult? A review of issues. Language Learning, 55, Supplement 1, 1-25. • Feskens, R., Keuning, J., Til, A. van & Verheyen, R. (2014). Prestatiestandaarden voor het ERK in het eindexamenjaar: Een internationaal ijkingsonderzoek. Arnhem: Cito. • Glaboniat, M., Müller, M., Rusch, P. & Wertenschlag, L. (2005). Profile Deutsch: gemeinsamer europäischer Referenzrahmen: Lernzielbestimmungen; Kannbeschreibungen; Kommunikative Mittel; Niveau A1-A2. B1-B2. C1-C2. Berlin: Langenscheidt. • Goethe-Institut. (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen. Online versie via http://www.goethe.de/z/50/commeuro/7030202.htm (geraadpleegd op 16/02/2015). • Kamphuis, F., Thiel, J. van & Til, A. van. (2007). De koppeling van de Cito kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen aan het Europees Referentiekader. Digitaal beschikbaar via: http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/cef/home.htm • Koch, P. & Oesterreicher, W. (2007). Schriftlichkeit und kommunikative Distanz. Zeitschrift für germanistische Linguistik, 35, nr. 3, 346-375. • Lindström, E. (2008). Language complexity and interlinguistic difficulty. In M. Miestamo, K. Sinnemäki & F. Karlsson (eds.), Language complexity: Typology, contact, change (pp. 217-242). Amsterdam: John Benjamins. • Meestringa, T. & Vries, H. de. (2010). Instrumenten voor de beoordeling van taalvaardigheid voor het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO. • Meijer, D. (Red.). (2006). Advies-grammaticaleerlijnen Duits en Frans. Enschede: SLO. • Nederlandse Taalunie. (2008). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen.Den Haag. • Szmrecsanyi, B. & Kortmann, B. (2012). Introduction: Linguistic complexity: Second Language Acquisition, indigenization, contact. In B. Szmrecsanyi & B. Kortmann (Eds.). Linguistic complexity. Second Language Acquisition, Indigenization, Contact (pp. 6-34). Berlin: Walter de Gruyter. Literatur

  ×