Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Flexibility Ontwikkelt
Flexibility Ontwikkelt
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Why CC.Coach

Herunterladen, um offline zu lesen

CC.Coach is als coachingsorganisatie gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en het verhogen van het zelfsturend vermogen, verbeteren van communicatie en integriteit.

Hierbij nemen we het individu als vertrekpunt en richten ons op groter en diepgaander bewustzijn van wat nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

Training alleen is niet voldoende om gewenste organisatieverandering duurzaam gestalte te geven. Follow up door middel van coaching borgt dat individuen, teams en dus de organisatie van binnenuit de gewenste beweging maakt.

Indien nodig kan coaching van leidinggevenden en management opgevolgd worden door team- en organisatie training. Wij geloven echter niet in training alleen: training wordt altijd opgevolgd met implementatie coaching. Zo borgen we dat de gewenste verandering ook werkelijkheid wordt.

Deze presentatie geeft een indruk over waarom wij doen wat we doen!

CC.Coach is als coachingsorganisatie gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en het verhogen van het zelfsturend vermogen, verbeteren van communicatie en integriteit.

Hierbij nemen we het individu als vertrekpunt en richten ons op groter en diepgaander bewustzijn van wat nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

Training alleen is niet voldoende om gewenste organisatieverandering duurzaam gestalte te geven. Follow up door middel van coaching borgt dat individuen, teams en dus de organisatie van binnenuit de gewenste beweging maakt.

Indien nodig kan coaching van leidinggevenden en management opgevolgd worden door team- en organisatie training. Wij geloven echter niet in training alleen: training wordt altijd opgevolgd met implementatie coaching. Zo borgen we dat de gewenste verandering ook werkelijkheid wordt.

Deze presentatie geeft een indruk over waarom wij doen wat we doen!

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Ähnlich wie Why CC.Coach (20)

Anzeige

Why CC.Coach

 1. 1. Individueel commitment aan een groepsprestatie, dat maakt waarom teams, bedrijven, en de maatschappij slaagt De meeste mensen falen, niet vanwege te weinig verlangen, maar omdat het commitment ontbreekt Screw it, let’s do it! Authentiek zijn is daadkracht in lijn met je visie Het lijkt altijd onmogelijk ….. Totdat het toch is waargemaakt Je zult geen passie vinden als je jezelf klein maakt – in je neerleggen bij een leven dat minder is dan waar je toe in staat bent…
 2. 2. We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk – Jan Rotmans De maatschappij is aan het veranderen en in deze transitie zijn de meeste individuen geneigd problemen op te lossen vanuit oude concepten - oude concepten van sturen op controle en op proces, verhogen van de kennis en meer en meer rapporteren. In deze cultuur zijn mensen productiemiddelen geworden en wordt er gestuurd op schadecontrole. Terwijl PR de etalage pimpt, staat HR bij de achterpoort de uitvallers op te wachten. Hoe inspirerend is dat? Een tijdperk van verandering vraagt om andere manieren om vraagstukken op te lossen en commitment totdat het resultaat behaald is ..
 3. 3. Waarom een waarom WAT: Elke organisatie weet WAT ze doet, welk product of dienst ze aanbiedt en verkoopt HOE: Sommige organisaties weten HOE hun manier van werken hun speciaal maakt WAAROM: Weinig organisaties weten Waarom ze bestaan, wat is hun doel, hun bestemming? Misschien is het geld, maar dat is niet perse de reden waarom je bestaat! Wat geeft jou vervulling ? Dát is jouw drijvende kracht!
 4. 4. Dáárom ben ik bij cc.coach! Elkaar stimuleren en samen creëren Vervulling ervaren in het diep raken en verbonden voelen met andere mensen Bijdragen aan bewustzijn vergroten, wat leidt tot van-tevoren-niet-te- bedenken mogelijkheden, op welk vlak dan ook Verbonden voelen met een organisatie die werkzaam is met persoonlijke transformatie en cultuurverandering, zodat we gezamenlijk bedrijven kunnen bedienen die een platform bieden voor trainingen, coaching en duurzame verandering Bijdragen aan grotere verantwoordelijkheid bij mensen, een liefdevollere samenleving, meer verdraagzaamheid
 5. 5. Met de “Waarom?” vraag spreken we jou aan op jouw doel, op het doel van je organisatie, Als CC.Coach omarmen we de stelling dat we in een transitietijdperk leven en streven wij ernaar mensen in hun kracht te zetten. Mensen, en van daaruit organisaties, want een organisatie bestaat dankzij de mensen die er werken, zij zijn het kapitaal van een organisatie. Deze vragen zijn voor veel organisaties heel belangrijk. Ze zijn bepalend voor de overleving van de organisatie in dit tijdperk van verandering, niet alleen omdat de klant het gaat eisen, maar ook medewerkers zijn meer en meer op zoek naar een werkgever die maatschappelijke waarde brengt, die de waarden vertegenwoordigt en uitdraagt die aansluiten bij hun eigen waarden en normen. wat wil jij bereiken voor je klant, wat is jouw bijdrage waarmee je het verschil maakt?
 6. 6. Groei en ontwikkeling en het leveren van een positieve maatschappelijke bijdrage is belangrijker dan korte-termijn doelstellingen en de hoogte van salaris. Deze prikkel haalt eerder de prestatie omlaag en ondermijnt de intrinsieke motivatie. Mensen zijn gemotiveerd voor “werk” als de volgende 3 elementen te vinden zijn: Autonomie = onafhankelijkheid om werk zelf in te richten Meesterschap = de wil om steeds beter te worden in waar ik goed in ben Vervulling = de wens om een maatschappelijke bijdrage te leveren en de wereld mooier te maken Wij zijn gedreven om een bijdrage te leveren aan deze transformatie van binnenuit. Dat is de enige manier die leidt tot gedrag dat authentiek is in plaats van opgelegd. Gedrag dat wordt voorgeleefd door het management…
 7. 7. Laat het zien en ze zullen het herinneren Vertel het ze en ze zullen het vergeten Zet ze in beweging en ze zullen het zich eigen maken
 8. 8. CC.Coach maakt die nieuwe perspectieven mogelijk. wij raken mensen, zetten ze in beweging en in hun kracht , want ieder van ons draagt alle antwoorden in zich en is zelf verantwoordelijk voor het leven dat hij/zij leidt. Wanneer onze bewustzijns coaching wordt geïntegreerd gaan mensen met elkaar om op een manier zodat allen gaan voor een win-win situatie, omdat ze zich gesterkt voelen en in hun kracht, zonder open eindjes en met een snufje verlichting. Wij reiken handvatten aan om te handelen vanuit authenticiteit, integriteit, verantwoordelijkheid, respect, liefde en vertrouwen.
 9. 9. Dát is waar we voor staan: INTEGRITEIT AUTHENTICITEIT VERTROUWEN LIEFDE CO CREATIE VERBINDING
 10. 10. En dit brengen we: De kracht van NU! Loslaten van oude concepten en overtuigingen Denken in mogelijkheden Van “mij” naar “wij” Verantwoordelijkheid Intrinsieke motivatie Krachtige communicatie Betekenisvol ondernemen
 11. 11. hart lichaamdenken ziel DAAROM Ik zie een wereld …. waarin liefde en bewustzijn de graadmeters zijn voor succes met een meer en meer groeiend bewustzijn waarin jij en de antwoorden die jij al in je hebt de oplossing bieden voor de uitdaging waar jij voor staat
 12. 12. hart lichaamdenken ziel En organisaties zijn de optelling van : Wat zou er mogelijk worden als jouw medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd zijn voor hun werk? Wat als iedereen verenigd dezelfde doelen na zou streven? Én je daarbij ook plezier en wederzijds respect kunt hebben? Heel veel verschillende mensen, denken, zielen, harten en lichamen
 13. 13. hart lichaamdenken ziel En organisaties zijn de optelling van : Wat zou er mogelijk worden als jouw medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd zijn voor hun werk? Wat als iedereen verenigd dezelfde doelen na zou streven? Én je daarbij ook plezier en wederzijds respect kunt hebben? Heel veel verschillende mensen, denken, zielen, harten en lichamen
 14. 14. Dáárom kies jij cc.coach! zetten medewerkers in hun kracht, laten mensen dichtbij zichzelf komen, bij wie ze werkelijk zijn, werken duurzaam energie-verhogend en leren mensen onafhankelijk van de situatie hun doelen te (kunnen) halen vergroten het bewustzijn van managers en medewerkers, waardoor mogelijkheden ontstaan die van tevoren niet voor mogelijk gehouden konden worden Wij: stimuleren integriteit (afspraak =afspraak) leren managers/medewerkers krachtig en to-the-point te communiceren, waardoor relaties intern en extern verbeteren bieden een krachtige wijze van coachen die dieper gaat dan klassieke coaching, waardoor het rendement voor jouw organisatie groot is. werken aan verantwoordelijkheid van alle medewerkers zorgen voor meer omzet en sfeer in jouw organisatie zorgen voor een duurzame verandering doordat we de intrinsieke motivatie beroeren en van daaruit transformatie bewerkstellingen en communicatie handvatten geven die zelf sturing bevordert bevorderen van verbinding en liefde tussen mensen en voor jezelf
 15. 15. Herken jij jezelf, of jouw organisatie hierin: Zie je dat een verandering realiseren binnen jouw organisatie niet gemakkelijk gaat? Zijn er spanningen binnen jouw organisatie die jou onnodig veel energie kosten? Ben je te druk met werken om stil te staan bij wat je wilt en hoe het beter kan? Ervaar je dat jouw collega’s weinig verantwoordelijkheid nemen en beter kunnen functioneren? Komen dezelfde problemen keer op keer terug? Ben je helemaal de weg kwijt?
 16. 16. Oproep! We richten ons op leiders en managers in organisaties. Wanneer jullie de gewenste verandering zijn ontstaat de basis om een team of organisatie te transformeren. Vanuit Creative Consciousness Coaching® brengen wij mensen en organisaties in contact met wat hun vervulling geeft, waar ze goed in zijn, en leren we ze 5 niveaus’ van verantwoordelijkheid Wij maken het mogelijk om vanuit nieuwe perspectieven te leven en te werken, om vanuit authenticiteit en integriteit te zijn en te handelen en het volledige potentieel te realiseren. Hierdoor ontstaat tegelijkertijd een bewuste verbinding met de eigen rol met de organisatie en de omgeving.
 17. 17. Oproep! We richten ons op leiders en managers in organisaties. Wanneer jullie de gewenste verandering zijn ontstaat de basis om een team of organisatie te transformeren. Vanuit Creative Consciousness Coaching brengen wij mensen en organisaties in contact met wat hun vervulling geeft, waar ze goed in zijn, en leren we ze 5 niveaus’ van verantwoordelijkheid Wij maken het mogelijk om vanuit nieuwe perspectieven te leven en te werken, om vanuit authenticiteit en integriteit te zijn en te handelen en het volledige potentieel te realiseren. Hierdoor ontstaat tegelijkertijd een bewuste verbinding met de eigen rol met de organisatie en de omgeving.
 18. 18. Welke wereld zie jij …..? www.cc.coach info@cc.coach Wat drijft jou? presentatie: Mark van Breemen tekst: Marcella van Doorn, Mark van Breemen, Frans Versteeg

×