Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tema 9

265 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tema 9

  1. 1. Tema 9: A enerxía e a industria1. As materias primas2. As fontes de enerxía tradicionais3. As fontes de enerxía alternativas4. A industria5. Clasificación das industrias. A empresa industrial6. O proceso e o traballo industriais7. Localización da industria no mundo
  2. 2. 1. As materias primas1.1. As materias primas naturais.- Definición de materias primas1. Materias primas de orixe animal:- Materias primas da gandaría; téxtil- Materias primas do mar; do peixe2. Materias primas de orixe vexetal:- Agrícolas e forestais3.Materias primas de orixe mineral:- Metálicos: hematita (ferro), bauxita (aluminio)- Non metálicos: as rochas que se utilizan para a construcción ou para producir enerxía, (carbón)
  3. 3. 1.2. A minaría - Definición - Minas subterráneas - Minas a ceo aberto 1.3. Produción e consumo de minerais: - Distribución desigual - Grandes empresas nacionais ou internacionais.
  4. 4. 2. As fontes de enerxía tradicionais2.1. Clasificación das fontes de enerxía- Definición- Clasificación segundo a posibilidade de esgotamento- Clasificación de importancia económica1. Fontes de enerxía renovables e non renovables:- Fontes renovables: O Sol, a auga e o vento- Non renovables: carbón, petróleo, gas natural, uranio2. Fontes de enerxía tradicionais e alternativas:- Tradicionais: carbón, uranio, auga, petróleo, gas natural, uranio- Alternativas: solar, eólica, xeotérmica e mareomotriz
  5. 5. 2.2. As fontes de enerxíatradicionais- Carbón: Orixe, utilización histórica e actual- Petróleo: Orixe, utilización histórica e actual. Problemas: gran consumo, fonte non renovable- Gas natural: Orixe, utilización histórica e actual- Enerxía hidráulica: Orixe, utilización histórica e actual, enerxía da auga estancada dos encoros- Enerxía nuclear: Orixe, utilización histórica e actual, uranio enriquecido como combustible. Problema: seguridade (residuos radiactivos), utilización.
  6. 6. 3. As fontes de enerxía alternativas 3.2. A enerxía solar ou fotovoltaica - Orixe: o Sol - Vantaxes e inconvenientes - Utilización - Paneis solares fotovoltaicos 3.3. A enerxía eólica - Orixen: o vento - Vantaxes e inconvenientes - Muíños de vento; aeroxeradores 10. Outras fontes de enerxía - Xeotérmica - Mareomotriz - Bioenerxía
  7. 7. 4. A industria 4.1. A actividade industrial - Definición - Productos elaborados - Productos semielaborados 4.2. A industria: un pouco de historia 6. O traballo artesanal: - Pequenos obradoiros (talleres) - Elaboración manual - Ferramentas sinxelas - Artigo caro; alto prezo - Non son productos en serie
  8. 8. Os inicios da industrialización- Mediados do século XVIII- Sustitución do traballo manual poas máquinas- Gran Bretaña- Aumento da productividade- Dedución dos prezos dos productos (produción en serie)- Cambio na maneira de traballar e nas relacións sociais- Cambios na paisaxe3. A industria actual- Automatización e sofistificación dos seus procesos- Reducción da man de obra- Fabricación de recursos cada vez máis diversos
  9. 9. 5. Clasificación das industrias. Aempresa industrial 5.1. Tipos de industrias 1. Industrias de bens de producción: - Elaboran productos semielaborados. Ex.: industria siderúrxica - Industria pesada 2. Industrias de bens e uso de consumo: - Fabrican productos que van directamente ao mercado - Industrias lixeiras
  10. 10. 5.2. As industrias punta- Utilizan industrias máis avanzadas e recentes. Ex.: microeléctricas, robótica, astronáutica, etc.- Persoal moi preparado e especializado- Investimento en investigación e desenvolvemento- Relación con universidades importantes
  11. 11. 5.3. Clasificación da empresaindustrial - Segundo o seu tamaño: 2. Pequenas 3. Medianas 4. Grandes - Clasificación segundo a organización: 6. Sociedades limitadas 7. Sociedades anónimas - Clasificación segundo a procedencia do capital: 9. Públicas 10. Privadas
  12. 12. 6. O proceso e o traballo industriais6.1. Os elementos do proceso industria Materias primas e fontes de enerxía Forza de traballo Capital Tecnoloxía Organización da empresa- Mercado e beneficios- Competitividade- Beneficios
  13. 13. 6.2. A división técnica e social dotraballo - A división técnica de traballo - A división social do traballo
  14. 14. 7. Localización da industria nomundo7.1. A importancia da localización- Localización máis conveniente3. Localización tradicional4. Localización onde a man de obra é especializada (universidade e parques tecnolóxicos)- Desconcentración e desestruturación7.2. Rexións industriais- Defición- Europa Occidental, Estados Unidos e Xapón- China, Corea do Sur, Brasil ou Sur e Suroeste asiático

×