Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Formació sobre RDM: CORA.eiNa DMP i CORA.RDR(20)

Más de CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya(20)

Anzeige

Formació sobre RDM: CORA.eiNa DMP i CORA.RDR

 1. Abans de començar... Els micròfons estaran apagats mentre es fa la formació, es podran encendre quan hi hagi preguntes. Es podrà preguntar durant la presentació i al torn obert de preguntes a través del xat o demanant el torn de paraula. La sessió es gravarà per aquelles persones que no poden assistir a la sessió.
 2. Formació sobre RDM: CORA.eiNa DMP i CORA.RDR 15 de febrer de 2023 Aquesta presentació està sota la llicència CC BY-SA
 3. SUMARI  1. Ciència oberta i gestió de dades de recerca  2. Els serveis del CSUC per oferir el suport a la gestió de dades de recerca • CORA.eiNa DMP • CORA.Repositori de Dades de Recerca  3. Curació de dades
 4. SUMARI 1. Ciència oberta i gestió de dades de recerca  2. Els serveis del CSUC per oferir el suport a la gestió de dades de recerca • CORA.eiNa DMP • CORA.Repositori de Dades de Recerca  3. Curació de dades
 5. 1. Què és la ciència oberta? (1/8) Disponibilitat en accés obert de publicacions i dades Transferència del coneixement científic a la societat Obertura del procés de recerca, reforçant la recerca i innovació responsable  Nou enfocament del procés de recerca basat en el treball cooperatiu i les noves formes de difondre el coneixement utilitzant les tecnologies digitals i les noves eines de col·laboració. Els resultats de la recerca han de ser accessibles a la societat de manera lliure i gratuïta, per tal d'aconseguir estendre els principis d'obertura a tot el cicle de vida de recerca i fomentar que es contribueixi a la difusió i reutilització d'aquests.
 6. 1. Què s’inclou en la ciència oberta? (2/8)
 7. 1. L’Àrea de Ciència Oberta del CSUC (3/8) Impuls ciència oberta Accés obert Gestió de dades de recerca Repositoris Portal de la Recerca de Catalunya
 8. 1. Què tenen en comú? (4/8) Recull del percentatge d’abstenció en diferents països europeus Fotografies d’una excavació Làmines d’una intervenció arqueològica Guions d’entrevistes Mostres de pacients amb càncer de colon
 9. 1. Fins avui (i per anar entrant en matèria) (5/8)  Tothom reconeix l’autoria a qualsevol publicació clàssica (article, monografia, tesi...) • El recercaire, però, ha hagut d’utilitzar/generar dades per arribar al output final  Per tant... Què entenem per dades? • DADA: ‘qualsevol informació que ha estat recollida, observada, generada o creada per validar un procés de recerca’ • DADES DE RECERCA EN OBERT: ‘són en línia, sense cost d’ús, accessibles i que es poden reutilitzar i distribuir sempre que se’n citi la font de les dades’ • DATASET: ‘conjunt de fitxers (dades, codi, documentació) i metadades descriptives associades’ (FOSTER) (FOSTER)
 10. 1. Però no només dades de recerca en obert… (6/8)  Al 2014, es va redactar un conjunt bàsic de principis per tal d'optimitzar la reutilització de les dades de recerca, anomenats FAIR Data Principles:
 11. 1. Qui ho impulsa? (7/8)  A nivell europeu: Horizon Europe (i els seus antecessors)  A nivell estatal: Ley de la Ciencia  A nivell català: Llei de la ciència / Estratègia catalana
 12. 1. I què es demana? (8/8)  Generalment, es demana: • Fer un pla de gestió de dades (data Management plan, DMP) i actualitzar-lo periòdicament • Dipositar les dades en un repositori de confiança el màxim d’obertes possibles (seguint el principi: “as open as possible as closed as necessary”) – Cal incloure documentació per tal de reutilitzar/validar aquelles dades
 13. SUMARI  1. Ciència oberta i gestió de dades de recerca 2. Els serveis del CSUC per oferir el suport a la gestió de dades de recerca • CORA.eiNa DMP • CORA.Repositori de Dades de Recerca  3. Curació de dades
 14. Definició • CORA.eiNa DMP Anàlisi i gestió • Recursos propis de la institució • Servei ofert pel CSUC Publicació • CORA.RDR • Repositoris temàtics Catàleg de dades • CORA.Portal de la Recerca de Catalunya 2. Els serveis del CSUC per oferir el suport a la gestió de dades de recerca Preservació a llarg termini
 15. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… 2.1. Què és CORA.eiNa DMP? (1/11) Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles
 16. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… 2.1. Què és CORA.eiNa DMP? (2/11) Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles
 17. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… 2.1. Què és CORA.eiNa DMP? (3/11) Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles
 18. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… 2.1. Què és CORA.eiNa DMP? (4/11) Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles
 19. Eina en línia gratuïta que permet: • Crear: respon preguntes i aconsegueix un DMP FAIR • Compartir: col·labora amb d’altres investigadors atorgant-los permisos de lectura, edició o co-autoria • Revisar: entre els investigadors del projecte o la persona responsable a la institució • Exportar: converteix el teu document a DOC, PDF, XML… 2.1. Què és CORA.eiNa DMP? (5/11) Complir amb els requisits institucionals i altres organismes de finançament, de manera fàcil i a través de plantilles
 20. 2.1. CORA.eiNa DMP - Plantilles disponibles (6/11)  Les plantilles que actualment hi ha són: • Horizon Europe (European Commission) • Horizon 2020 (European Commission) • European Research Council (European Commission) • Plan Estatal (Agencia Estatal de Investigación) • Software Management Plan • Doctorand Que recullen els requisits de les agències de finançament i: – Segueixen els principis FAIR – Inclouen ajudes, recomanacions i exemples seleccionats de DMPs reals per a cada apartat  Aquestes plantilles es van ampliant segons les necessitats de les institucions!
 21. 2.1. CORA.eiNa DMP - Plantilles disponibles (7/11) Inclouen ajudes, recomanacions i exemples seleccionats de DMPs reals per a cada apartat
 22. 2.1. CORA.eiNa DMP - Especificacions individuals per a cada institució (8/11)
 23. 2.1. CORA.eiNa DMP - Elements visibles de la institució sense iniciar sessió (9/11)  Logotip a la pàgina principal (A)  Institució cercable dins l’apartat “Organisations” a l’hora de registrar-se (B)  Correu electrònic institucional a l’apartat de “Contact” B A
 24. 2.1. CORA.eiNa DMP - Pàgina principal: amb la sessió iniciada (10/11)  Els usuaris associats a la Institució: • Veuran un menú personalitzat amb el logotip (A) • Tindran el recull de plans creats a l’apartat “My dashboard” (B) • Podran personalitzar-se el seu perfil (C) – Com més informació inclogui el perfil, més dades s’auto-afegiran a posteriori – Es poden activar/desactivar les notificacions de correus electrònics • Podran crear un pla (D) A B C D
 25. 2.1. CORA.eiNa DMP - Opcions de l’administrador de la institució (11/11)  L’administrador de la institució podrà: • Accedir als Plans (DMPs) de la institució i visualitzar-los • Crear Templates institucionals i personalitzar les dels funders • Afegir Guidance que ajudin als investigadors a comprendre quina informació han d’afegir • Configurar i personalitzar l’espai de l’Organisational details • Mostrar els Users associats a la institució • Veure les Usage sobre els usuaris i els plans creats per mes
 26.  Repositori federat per a dades de recerca (datasets)  Multidisciplinar  En obert  Per a PDI i doctorands  Tan obert com sigui possible però tan tancat com sigui necessari  10GB per fitxer i 100GB màxim per dataset  Sense límit de datasets Permet la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR i seguint les directrius de l’EOSC 2.2. Què és CORA.RDR? (1/25)
 27. 2.2. CORA.RDR - Què ofereix CORA.RDR? (2/25)  Compliment dels requisits de les agències de finançament
 28. 2.2. CORA.RDR - Què ofereix CORA.RDR? (3/25)  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat
 29. 2.2. CORA.RDR - Què ofereix CORA.RDR? (4/25)  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat
 30. 2.2. CORA.RDR - Què ofereix CORA.RDR? (5/25)  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés
 31. 2.2. CORA.RDR - Què ofereix CORA.RDR? (6/25)  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés  Preservació a llarg termini de les dades
 32. 2.2. CORA.RDR - Què ofereix CORA.RDR? (7/25)  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés  Preservació a llarg termini de les dades  Llicències
 33. 2.2. CORA.RDR - Què ofereix CORA.RDR? (8/25)  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés  Preservació a llarg termini de les dades  Llicències  Transformació dels formats de fitxers
 34. 2.2. CORA.RDR - Què ofereix CORA.RDR? (9/25)  Compliment dels requisits de les agències de finançament  Augment de la visibilitat  Gran capacitat  Gestió de dades i control d’accés  Preservació a llarg termini de les dades  Llicències  Transformació dels formats de fitxers  Curació de les dades
 35. 2.2. Com s’organitza CORA.RDR? (10/25)  El repositori està dividit en instàncies • Cada universitat o centre de recerca disposa d’una instància pròpia • Es pot crear subinstàncies per separar el contingut per facultats o disciplines però no està obligada a fer-ho Instància o comunitat = Dataverse
 36. Instància (o comunitat) Subinstància (o subcomunitat) Dataset 2.2. Com s’organitza CORA.RDR? (11/25)
 37. 2.2. FAIR a CORA.RDR (12/25) Citació de les dades amb identificador persistent (DOI) Accés als fitxers Oberts Tancats Metadades Condicions d’ús i llicències Versioning F A I R R
 38. Instàncies (o comunitats) 2.2. Com s’organitza CORA.RDR? (13/25)
 39. Datasets 2.2. Com s’organitza CORA.RDR? (14/25)
 40. Fitxers dels datasets 2.2. Com s’organitza CORA.RDR? (15/25)
 41. 2.2. Registre i identificació d’usuaris (16/25) Registre i identificació
 42. 2.2. Registre i identificació d’usuaris (17/25) Si la teva institució es troba a UNIFICAT, només caldrà que t’identifiquis a través del portal de la teva institució i el compte es crearà automàticament. Per identificar-se, també cal fer-ho a través d’aquest desplegable Per identificar-se a través d’email i contrasenya Per registrar-se amb email i contrasenya, sense l’UNIFICAT (“manera tradicional”)
 43. 2.2. La cerca simple i la cerca avançada (18/25) Barra de cerca simple Cerca avançada
 44. 2.2. L’espai de l’usuari (19/25) Editar perfil Editar instància Afegir datasets o subinstàncies
 45. Crear plantilles per dataset Editar informació general Editar aspectes estètics Editar permisos Crear grups Crear guestbook Esborrar dataverse Dataverse destacats 2.2. L’espai de l’usuari (20/25)
 46. Crear subinstància Afegir dataset 2.2. L’espai de l’usuari (21/25)
 47. Datasets i instàncies relacionades amb l’usuari Notificacions de l’usuari Editar informació del compte Generar token API (Només el poden generar usuaris administradors de la instància) 2.2. L’espai de l’usuari (22/25)
 48. A través de Notifications, podem personalitzar les notificacions que ens arriben a través d’email i a través de la plataforma. Per defecte apareixen totes les notificacions que rep un administrador per tant, si nosaltres desactivem/activem una notificació que no arribarà al nostre usuari, no hi haurà cap canvi. 2.2. L’espai de l’usuari (23/25)
 49. 2.2. El procés de dipòsit i publicació (24/25) L'investigador... DIPOSITA El curador... REVISA EL DATASET ENVIA A REVISIÓ Si és correcte... PUBLICA EL DATASET! Si no és correcte... EL RETORNA A L’INVESTIGADOR! Dataset en esborrany Dataset en revisió i sense publicar Dataset públic o restringit
 50. 2.3. Demostració en directe (25/25)
 51. SUMARI  1. Ciència oberta i gestió de dades de recerca  2. Els serveis del CSUC per oferir el suport a la gestió de dades de recerca • CORA.eiNa DMP • CORA.Repositori de Dades de Recerca 3. Curació de dades
 52. 3. Curació de dades. Primer dataset. Replication Data for: chapter 5 (1/3) Falta informació de l’autor (ex. ORCID) Títol que no s’entén. No podem saber què conté el dataset a través del títol S’especifica la llicència del dataset
 53. v Noms de fitxers que segueixen una estructura Format tancat, no obert. Podria ser extensió CSV o TAB No disposa de fitxer README 3. Curació de dades. Primer dataset. Replication Data for: chapter 5 (2/3)
 54. Algun dels fitxers no disposa de capçaleres a les columnes. No es pot identificar a què fa referència cada columna Valors incorrectes, símbols estranys. Impossible de llegir per màquina 3. Curació de dades. Primer dataset. Replication Data for: chapter 5 (3/3)
 55. 3. Curació de dades. Segon dataset. Replication data for: Mapping scholarly…(1/5) Títol explicatiu sobre el contingut del dataset
 56. Explicació exhaustiva sobre el contingut del dataset 3. Curació de dades. Segon dataset. Replication data for: Mapping scholarly…(2/5)
 57. Conté README en format txt Nomenclatura dels fitxers amb la mateixa estructura Fitxers en format obert i no propietari 3. Curació de dades. Segon dataset. Replication data for: Mapping scholarly… (3/5)
 58. README complet que descriu el contingut del dataset, el format dels fitxers, com utilitzar-lo i com estan organitzats els fitxers 3. Curació de dades. Segon dataset. Replication data for: Mapping scholarly… (4/5)
 59. Llicència del dataset informada 3. Curació de dades. Segon dataset. Replication data for: Mapping scholarly… (5/5)
 60. 3.1 Preguntes guia a l’hora de curar un dataset  Títol • S’entén el títol? • Quines dades s’esperen a partir del títol establert?  Metadades de citació • La informació dels autors és completa (Institució + ORCID)?  Descripció de les dades • Es llegeixen tots els caràcters/símbols del text? • S'entén el text? I de què tracten les dades? • Hi ha informació sobre com es van obtenir les dades? • Si són dades processades, hi ha informació sobre com es van processar les dades? • Disposa de la referència a la publicació relacionada? • Està especificada la persona de contacte?  Fitxers • Estan els fitxers en format obert o estàndard? • Es poden obrir/executar els fitxers correctament? • S'entenen les dades? • Hi ha un fitxer README? • El README conté informació sobre... – Com es van generar/recollir les dades? – Què es troba a cada fitxer? (explicació de variables, unitats, etc.) • Existeix una correlació entre el que es diu al README i els fitxers que hi ha dipositats?  Llicència • S'especifica la llicència en el dataset?
 61. Més informació https://dataverse.csuc.cat rdr-contacte@csuc.cat https://confluence.csuc.cat/display/RDM (manual per administradors i usuaris) https://dmp.csuc.cat/ dmp-contacte@csuc.cat https://www.csuc.cat/ca/serveis/gestio-de-dades-de-recerca Gestió de dades de recerca
 62. Gràcies! Mireia Alcalá mireia.alcala@csuc.cat Laia Garcia laia.garcia@csuc.cat
Anzeige