Punimi seminarik ne ekonomi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Punimi seminarik ne ekonomi

on

 • 6,855 Views

 

Statistiken

Views

Gesamtviews
6,855
Views auf SlideShare
6,855
Views einbetten
0

Actions

Gefällt mir
2
Downloads
46
Kommentare
0

0 Einbettungen 0

No embeds

Zugänglichkeit

Kategorien

Details hochladen

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Benutzerrechte

© Alle Rechte vorbehalten

Report content

Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Sind Sie sicher, dass Sie...
  Ihre Nachricht erscheint hier
  Processing...
Kommentar posten
Kommentar bearbeiten

Punimi seminarik ne ekonomi Presentation Transcript

 • 1. 1.Firmat dhe objektivat e saj: Ç’ështe firma ? Problemet qe ndeshen firmat : - Ç’farë malli te prodhojë dhe ne ç’farë sasie - Ç’farë teknologjie prodhimi te perdorin - Ç’sasi faktorësh prodhimi te perdorin - Ç’fare strukture organizimi dhe drejtimi te zgjedhin etj..
 • 2. Firmat jane te detyruara te llogarisin tregues te tille ekonomik si : Te ardhurat totale Kosto-ja totale Diferenca mes te ardhurave totale si dhe kostos totale paraqet fitimin e firmes (pozitiv,negativ)
 • 3. - Objektiv kryesor i nje firme konsiderohet maksimizimi i fitimit- Firmat te cilat si synim kryesor nuk kane fitimin ose profitin,quhen organizata jofitimprurëse.
 • 4. Firmat dhe tregjet Koordinimi i firmës Koordinimi i tregut
 • 5. Arsyet se pse firmat jane më efiçiente se tregjet : Ulja e kostove te transaksioneve Ekonomizimet e shkalles Skuadra e prodhimit
 • 6. II.Llojet e firmave Firmat individuale Firmat me ortakë Koorporatat Avantazhet & Disavantazhet e tyre
 • 7. III.Rrugët e rritjes se kapitalit nga firmat Shitja e obligacioneve Emetimi aksioneve ( aksione te zakonshme,preferuara dhe te konvertueshme) Marrja e kredive bankare
 • 8. Bashkimet ose firmave Bashkimi vertikal Bashkimi horizontal Bashkimi i firmave (Konglomerateve)
 • 9. IV.Kontabiliteti i firmes Dokumentet më të rëndësishme të kontabilitetit janë : Bilanci i firmës ( Aktiva dhe pasiva ) Pasqyra e rezultatit financiar
 • 10. Falemnderit ;)