• Gefällt mir
 • Speichern
çmimi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

çmimi

on

 • 7,093 Views

Cmimi

Cmimi

Statistiken

Views

Gesamtviews
7,093
Views auf SlideShare
7,061
Views einbetten
32

Actions

Gefällt mir
3
Downloads
224
Kommentare
0

4 Einbettungen 32

http://www.biznesi.net 12
http://menaxherat.com 10
http://www.menaxherat.com 7
http://www.slideshare.net 3

Zugänglichkeit

Kategorien

Details hochladen

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Benutzerrechte

© Alle Rechte vorbehalten

Report content

Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Ihre Nachricht erscheint hier
  Processing...
Kommentar posten
Kommentar bearbeiten

  çmimi çmimi Presentation Transcript

  • Çmimi
  • Përmbajtja e prezantimit
   • Kuptimi i çmimit
   • Efektet e politikës së çmimit
   • Vështirësitë në përcaktimin e çmimit
   • Strategjia e vendosjes së çmimit
   • Si bëhet pagesa
  • Kuptimi i çmimit
   • Çmimi është një nga katër elementët e marketingut miks.
   • Vendimet mbi çmimin ndikojnë drejtpërdrejtë në performancën financiare të ndërmarrjes.
   • Caktimi i çmimit është kompleks meqenëse shpenzimet, fitimet dhe vetë cmimi, vlerësohen në mënyra të ndryshme.
   • Të gjitha ndërmarrjet duhet të vendosin çmim për produktet dhe shërbimet e tyre.
  • Si përcaktohet çmimi?
   • Më herët çmimi është përcaktuar nga negociatat blerës-shitës.
   • Mund të egzistojë një çmim tregu që i imponohet organizatës
   • Ky rast më i shpeshtë është tek konkurrenca e lirë në treg.
   • Çmimi i caktuar nga shteti, është karakteristikë e rasteve kur shteti ndërhyn në përcaktimin e çmimit.
  • Si përcaktohet çmimi?
   • Çmimi sipas marrveshjes, është një metodë tjetër ku partnerët merren vesh që për një periudhë më të gjatë të mos ndryshojë çmimi midis tyre.
   • Çmimi si i liderit, haset në momentet kur një firmë e fuqishme komandon atë industri.
   • Megjithatë duhet theksuar se këto kufizime nuk veprojnë në mënyrë apsolute.
   • Gjithashtu duhet kuptuar se ndërhyrja e shtetit mbi çmimin ndryshojnë sipas vendeve.
  • Efektet e politikës së çmimit
   • Çmimi ndikon mbi fitimin
   • Fitimi i ndërmarrjes është diferencë e vëllimit të shitjes (çm x njësitë e shitura) dhe kostos së përgjithshme (kostoja x njësitë e prodhuara)
   • Prandaj çmimi i arsyeshëm kushtëzon rentabilitetin e një produkti të ndërmarrjes.
   • Çmimi është subjektiv dhe i rrezikuar.
   • Vështirë mund të dihet nëse çmimi është optimal ose jo! Firma mendon se ka vend për tu ngritur ende, ndërsa konsumatorët të kundërtën.
  • Efektet e politikës së çmimit
   • Çmimi ka lidhje me cilësinë .
   • Efektet psikologjike mbi konsumatorin se çmimet e larta paraqesin cilësi të lartë, apo e kundërta janë të pashmangshme.
   • Çmimi ndikon mbi vendimet
   • Sasia e produkteve të shitura dhe fitimi siç tham lidhen me çmimin.
   • Çmimi është i lidhur me imazhin e produktit, çmimi keq frenon shitjen e produktit.
  • Efektet e politikës së çmimit
   • Çmimi ndikon edhe zgjedhjen e rrjetit të shpërndarjes dhe llojin e promocionit që do të aplikohet.
   • Çmimi përcakton pozicionin e produktit të ndërmarrjes në raport me konkurrencën.
   • Konusmatori e pret keq ndryshimin e çmimit në dëm të tij, si psh rritja e çmimit.
   • Duhet gjithsesi të kutpojmë se çmimi përcakton të ardhmen e ndërmarrjes, suksesin ose dështimin e saj.
  • Vështirësitë në përcaktimin e çmimit
   • Fillimisht kjo vjen nga pushteti i firmave tjera dhe “çmimet e administruara”
   • Kjo situatë arrihet kur firmat e mëdha pajtohen mes veti për nivelin e çmimit, meqenëse lufta është e dëmshme për të gjithë.
   • Firmat e vogla detyrohen të respektojnë tarifat e firmave të mëdha, nëse dëshirojnë të ngelen në treg
  • Vullneti i pushtetit publik
   • Ekonomistët liberal thonë se “çmimi i mirë” është ai që ndërtohet spontanisht pa ndërhyrjen e pushtetit publik.
   • Ndërhyrja e autoritetit të shtetit realizohet sipas disa formave si:
   • -bllokimi i çmimit sipas nivelit të mëparshëm
   • -çmimi maksimum
   • -fiksimi i marzhave të fitimit
  • Objektivat e përgjithshme të ndërmarrjes në lidhje me çmimin.
   • Duhet të ketë një korelacion të qartë midis objektivave të përgjithshme të organizatës dhe politikat e çmimit.
   • Objektivat e çmimit përfaqësojnë:
   • -orientimin drejt fitimit
   • -orientimin drejt shitjeve dhe
   • -situatën Status-quo
  • Objektivat lidhur me fitimin
   • Disa menaxher fiksojnë si objektiv një rentabilitet të “mjaftueshëm” që ndihmon ndërmarrjen për të mbijetuar. (firmat e vogla)
   • Megjithatë firmat e mëdha mendojnë ndryshe, nga se maksimizimi i fitimit konsiston në kërkimin e fitimeve sa më të mëdha.
   • Objektivat e fitimit nuk nënkuptojnë vetëm çmime të larta, kjo arrihet edhe nëpërmes çmimeve të ulta.
   • Produktet me kërkesë joelastike munden të maksimizojnë fitimin duke ngritur çmimet, ndërsa kur kërkesa është joelastike kjo mund të bëhet edhe duke i ulur çmimet.
  • Objektivat lidhur me shitjet
   • Objektivi i shitjes ka të bëjë me rritjen e vëllimit të shitjes, i cili shprehet në njësi të shitura.
   • Rritja e shitjeve nuk nënkupton fitime të larta, disa janë të interesuar për shtimin e shitjes se sa për shtimin e fitimit.
   • Megjithatë kjo duhet kuptuar se shtimi i shitjes shoqërohet edhe me shtimin e shpenzimeve.
   • Shumë ndërmarrje kërkojnë të fitojnë një pjesë më të madhe të tregut.
   • Poqese një ndërmarrje posedon një pjesë të madhe tregu, ajo ka avantazhe të ekonomisë së shkallës në krahasim me konkurrencën.
   • Kostoja më e ulët e lejon për të shitur me çmime më të ulta.
  • Objektivat e mbajtjes së çmimit
   • Drejtuesit ndonjëherë kënaqen me pjesën e tregut dhe fitimet që realizojnë.
   • Ky objektiv ka parasyshë ruajtjen e çmimeve të qëndrueshme .
   • Në këtë rast kihet parasyshë edhe konkurrenca jo vetëm më çmim por me variabla tjerë të marketingut miks.
  • Strategjia e vendosjes së çmimeve
   • Një ndërmarrje e industrisë së telefonisë në distanca të largëta, mundet të kërkojë vendosjen e çmimeve më të ulta, si mjet konkurrues.
   • Nga ana tjetër një firmë që fokusohet mbi një segment të vogël tregu mundet të mbajë çmime të larta për ta ruajtur imazhin dhe eksluzivitetin .
   • Kështuqë në praktikë vërehen tre strategji të çmimit dhe ato janë : çmimi ajkë, çmimi penetrues dhe çmimi konkurrues
  • Çmimi “Ajkë”
   • Strategjia e çmimit ajkë i referohet vendosjes së një çmimi relativisht të lartë krahasuar me konkurrencën.
   • Kjo strategji është më e përshtatshme për produktet e njohura me konkurrencë të ulët.
   • Kjo strategji praktikohet më shpesh si një çmim hyrës në treg.
   • Kjo strategji nuk do të thotë që çmimet të ngelin përgjithmonë të larta.
   • Një shmebull janë stilografët me maje sferike që pas L2B kushtonin 20$ ndërsa sot kushtojnë 1$.
   • Çmimi për një periudhë të gjatë ulet për dy arsye:
   • -nga presioni i konkurrencës
   • -nga dëshira për ta zgjeruar tregun e produktit
  • Çmimi penetrues
   • Kjo strategji nënkupton përdorimin e çmimeve më të ulta se ato të konkurrencës.
   • Kjo strategji përdoret për futjen e produkteve të reja në një treg me shumë konkurrencë.
   • Kur një produkt ka arritur të njihet në treg si rezultat i çmimeve të ulta, atëherë tregtarët munden ti ngrejnë ato.
   • Shmebuj më të zakonshëm janë pastat e dhëmbëve, apo pluhuri larës.
   • Avantazhi i kësaj strategjie është se ajo e dekurajon konkurrencën.
   • Kjo strategji përdoret kur kërkesa në treg është shumë elastike dhe e lartë.
  • Çmimi konkurrues
   • Ky model thekson konkurrencën jo në bazë të çmimit, por në elementët tjerë të marketingut.
   • Çmimi nuk është i vetmi mjet në arritjen e avantazhit konkurrues, ai është variabli më i lehtë për tu kopjuar.
   • Në disa raste firmat tentojnë të mbajnë çmimin si të konkurrencës por të përmirësojnë paketimin, promocionin, distribuimin, shërbimin ndaj konsumatorëve e kështu me rradhë.
  • Si duhet bërë pagesa e çmimit
   • Firmat e ndryshme ndodhen para një sfide kur duhet të vendosin se si të bëhet pagesa.
   • Keshi është një pagesë e thjeshtë, dhe nuk është gjithmonë i përshtatshëm (rasti i blerjeve të mëdha)
   • Çeqet janë të përshtatshme për klientët, por shitësit duhet të zhvillojnë kontrolle për t’mos i lejuar pagesat invalide.
   • Kartat e kreditit kanë një avzntazh se pranohen gjërë në tërë botën, pamvarësisht valutës.
   • Bizneset të cilat refuzojnë ti pranojnë kredit karetelat, e gjejnë veten në një disavantazhë konkurruese.
  • Komunikimi i cmimit tregut të targetuar
   • Njerëzit duhet ta njohin cmimin për disa oferta produkti përpara blerjes.
   • Ata gjithashtu kanë nevojë të dijnë se si, ku dhe kur duhet paguar cmimi. (diskauntet etj)
   • Menaxherët mundet të vendosin nëse do të përfshijnë informacionin për cmimin në reklamë ose web faqe.
   • Shumica e firmave janë përpjekur që të zhvillojnë formate të reja dhe të qarta që janë për klientët më lehtë të interpretueshme (jo sikurse faturat e telefonit apo energjisë elektrike).