SlideShare wird heruntergeladen. ×
0
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
çmimi
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

çmimi

6,633

Published on

Cmimi

Cmimi

Published in: Bildung
0 Kommentare
3 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
 • Hinterlassen Sie den ersten Kommentar

Keine Downloads
Views
Gesamtviews
6,633
Bei Slideshare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
0
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
236
Kommentare
0
Gefällt mir
3
Einbettungen 0
No embeds

Inhalte melden
Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
No notes for slide

Transcript

 • 1. Çmimi
 • 2. Përmbajtja e prezantimit
  • Kuptimi i çmimit
  • Efektet e politikës së çmimit
  • Vështirësitë në përcaktimin e çmimit
  • Strategjia e vendosjes së çmimit
  • Si bëhet pagesa
 • 3. Kuptimi i çmimit
  • Çmimi është një nga katër elementët e marketingut miks.
  • Vendimet mbi çmimin ndikojnë drejtpërdrejtë në performancën financiare të ndërmarrjes.
  • Caktimi i çmimit është kompleks meqenëse shpenzimet, fitimet dhe vetë cmimi, vlerësohen në mënyra të ndryshme.
  • Të gjitha ndërmarrjet duhet të vendosin çmim për produktet dhe shërbimet e tyre.
 • 4. Si përcaktohet çmimi?
  • Më herët çmimi është përcaktuar nga negociatat blerës-shitës.
  • Mund të egzistojë një çmim tregu që i imponohet organizatës
  • Ky rast më i shpeshtë është tek konkurrenca e lirë në treg.
  • Çmimi i caktuar nga shteti, është karakteristikë e rasteve kur shteti ndërhyn në përcaktimin e çmimit.
 • 5. Si përcaktohet çmimi?
  • Çmimi sipas marrveshjes, është një metodë tjetër ku partnerët merren vesh që për një periudhë më të gjatë të mos ndryshojë çmimi midis tyre.
  • Çmimi si i liderit, haset në momentet kur një firmë e fuqishme komandon atë industri.
  • Megjithatë duhet theksuar se këto kufizime nuk veprojnë në mënyrë apsolute.
  • Gjithashtu duhet kuptuar se ndërhyrja e shtetit mbi çmimin ndryshojnë sipas vendeve.
 • 6. Efektet e politikës së çmimit
  • Çmimi ndikon mbi fitimin
  • Fitimi i ndërmarrjes është diferencë e vëllimit të shitjes (çm x njësitë e shitura) dhe kostos së përgjithshme (kostoja x njësitë e prodhuara)
  • Prandaj çmimi i arsyeshëm kushtëzon rentabilitetin e një produkti të ndërmarrjes.
  • Çmimi është subjektiv dhe i rrezikuar.
  • Vështirë mund të dihet nëse çmimi është optimal ose jo! Firma mendon se ka vend për tu ngritur ende, ndërsa konsumatorët të kundërtën.
 • 7. Efektet e politikës së çmimit
  • Çmimi ka lidhje me cilësinë .
  • Efektet psikologjike mbi konsumatorin se çmimet e larta paraqesin cilësi të lartë, apo e kundërta janë të pashmangshme.
  • Çmimi ndikon mbi vendimet
  • Sasia e produkteve të shitura dhe fitimi siç tham lidhen me çmimin.
  • Çmimi është i lidhur me imazhin e produktit, çmimi keq frenon shitjen e produktit.
 • 8. Efektet e politikës së çmimit
  • Çmimi ndikon edhe zgjedhjen e rrjetit të shpërndarjes dhe llojin e promocionit që do të aplikohet.
  • Çmimi përcakton pozicionin e produktit të ndërmarrjes në raport me konkurrencën.
  • Konusmatori e pret keq ndryshimin e çmimit në dëm të tij, si psh rritja e çmimit.
  • Duhet gjithsesi të kutpojmë se çmimi përcakton të ardhmen e ndërmarrjes, suksesin ose dështimin e saj.
 • 9. Vështirësitë në përcaktimin e çmimit
  • Fillimisht kjo vjen nga pushteti i firmave tjera dhe “çmimet e administruara”
  • Kjo situatë arrihet kur firmat e mëdha pajtohen mes veti për nivelin e çmimit, meqenëse lufta është e dëmshme për të gjithë.
  • Firmat e vogla detyrohen të respektojnë tarifat e firmave të mëdha, nëse dëshirojnë të ngelen në treg
 • 10. Vullneti i pushtetit publik
  • Ekonomistët liberal thonë se “çmimi i mirë” është ai që ndërtohet spontanisht pa ndërhyrjen e pushtetit publik.
  • Ndërhyrja e autoritetit të shtetit realizohet sipas disa formave si:
  • -bllokimi i çmimit sipas nivelit të mëparshëm
  • -çmimi maksimum
  • -fiksimi i marzhave të fitimit
 • 11. Objektivat e përgjithshme të ndërmarrjes në lidhje me çmimin.
  • Duhet të ketë një korelacion të qartë midis objektivave të përgjithshme të organizatës dhe politikat e çmimit.
  • Objektivat e çmimit përfaqësojnë:
  • -orientimin drejt fitimit
  • -orientimin drejt shitjeve dhe
  • -situatën Status-quo
 • 12. Objektivat lidhur me fitimin
  • Disa menaxher fiksojnë si objektiv një rentabilitet të “mjaftueshëm” që ndihmon ndërmarrjen për të mbijetuar. (firmat e vogla)
  • Megjithatë firmat e mëdha mendojnë ndryshe, nga se maksimizimi i fitimit konsiston në kërkimin e fitimeve sa më të mëdha.
  • Objektivat e fitimit nuk nënkuptojnë vetëm çmime të larta, kjo arrihet edhe nëpërmes çmimeve të ulta.
  • Produktet me kërkesë joelastike munden të maksimizojnë fitimin duke ngritur çmimet, ndërsa kur kërkesa është joelastike kjo mund të bëhet edhe duke i ulur çmimet.
 • 13. Objektivat lidhur me shitjet
  • Objektivi i shitjes ka të bëjë me rritjen e vëllimit të shitjes, i cili shprehet në njësi të shitura.
  • Rritja e shitjeve nuk nënkupton fitime të larta, disa janë të interesuar për shtimin e shitjes se sa për shtimin e fitimit.
  • Megjithatë kjo duhet kuptuar se shtimi i shitjes shoqërohet edhe me shtimin e shpenzimeve.
  • Shumë ndërmarrje kërkojnë të fitojnë një pjesë më të madhe të tregut.
  • Poqese një ndërmarrje posedon një pjesë të madhe tregu, ajo ka avantazhe të ekonomisë së shkallës në krahasim me konkurrencën.
  • Kostoja më e ulët e lejon për të shitur me çmime më të ulta.
 • 14. Objektivat e mbajtjes së çmimit
  • Drejtuesit ndonjëherë kënaqen me pjesën e tregut dhe fitimet që realizojnë.
  • Ky objektiv ka parasyshë ruajtjen e çmimeve të qëndrueshme .
  • Në këtë rast kihet parasyshë edhe konkurrenca jo vetëm më çmim por me variabla tjerë të marketingut miks.
 • 15. Strategjia e vendosjes së çmimeve
  • Një ndërmarrje e industrisë së telefonisë në distanca të largëta, mundet të kërkojë vendosjen e çmimeve më të ulta, si mjet konkurrues.
  • Nga ana tjetër një firmë që fokusohet mbi një segment të vogël tregu mundet të mbajë çmime të larta për ta ruajtur imazhin dhe eksluzivitetin .
  • Kështuqë në praktikë vërehen tre strategji të çmimit dhe ato janë : çmimi ajkë, çmimi penetrues dhe çmimi konkurrues
 • 16. Çmimi “Ajkë”
  • Strategjia e çmimit ajkë i referohet vendosjes së një çmimi relativisht të lartë krahasuar me konkurrencën.
  • Kjo strategji është më e përshtatshme për produktet e njohura me konkurrencë të ulët.
  • Kjo strategji praktikohet më shpesh si një çmim hyrës në treg.
  • Kjo strategji nuk do të thotë që çmimet të ngelin përgjithmonë të larta.
  • Një shmebull janë stilografët me maje sferike që pas L2B kushtonin 20$ ndërsa sot kushtojnë 1$.
  • Çmimi për një periudhë të gjatë ulet për dy arsye:
  • -nga presioni i konkurrencës
  • -nga dëshira për ta zgjeruar tregun e produktit
 • 17. Çmimi penetrues
  • Kjo strategji nënkupton përdorimin e çmimeve më të ulta se ato të konkurrencës.
  • Kjo strategji përdoret për futjen e produkteve të reja në një treg me shumë konkurrencë.
  • Kur një produkt ka arritur të njihet në treg si rezultat i çmimeve të ulta, atëherë tregtarët munden ti ngrejnë ato.
  • Shmebuj më të zakonshëm janë pastat e dhëmbëve, apo pluhuri larës.
  • Avantazhi i kësaj strategjie është se ajo e dekurajon konkurrencën.
  • Kjo strategji përdoret kur kërkesa në treg është shumë elastike dhe e lartë.
 • 18. Çmimi konkurrues
  • Ky model thekson konkurrencën jo në bazë të çmimit, por në elementët tjerë të marketingut.
  • Çmimi nuk është i vetmi mjet në arritjen e avantazhit konkurrues, ai është variabli më i lehtë për tu kopjuar.
  • Në disa raste firmat tentojnë të mbajnë çmimin si të konkurrencës por të përmirësojnë paketimin, promocionin, distribuimin, shërbimin ndaj konsumatorëve e kështu me rradhë.
 • 19. Si duhet bërë pagesa e çmimit
  • Firmat e ndryshme ndodhen para një sfide kur duhet të vendosin se si të bëhet pagesa.
  • Keshi është një pagesë e thjeshtë, dhe nuk është gjithmonë i përshtatshëm (rasti i blerjeve të mëdha)
  • Çeqet janë të përshtatshme për klientët, por shitësit duhet të zhvillojnë kontrolle për t’mos i lejuar pagesat invalide.
  • Kartat e kreditit kanë një avzntazh se pranohen gjërë në tërë botën, pamvarësisht valutës.
  • Bizneset të cilat refuzojnë ti pranojnë kredit karetelat, e gjejnë veten në një disavantazhë konkurruese.
 • 20. Komunikimi i cmimit tregut të targetuar
  • Njerëzit duhet ta njohin cmimin për disa oferta produkti përpara blerjes.
  • Ata gjithashtu kanë nevojë të dijnë se si, ku dhe kur duhet paguar cmimi. (diskauntet etj)
  • Menaxherët mundet të vendosin nëse do të përfshijnë informacionin për cmimin në reklamë ose web faqe.
  • Shumica e firmave janë përpjekur që të zhvillojnë formate të reja dhe të qarta që janë për klientët më lehtë të interpretueshme (jo sikurse faturat e telefonit apo energjisë elektrike).

×