Wyniki konkursu fotograficznego

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami IntegracyjnymiSzkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
K O N K U R S F O T O G R A F I C Z N Y
J A K O D G O N I Ć N U D Ę ? -
Z D A L N Y U C Z E Ń W
C Z A S I E W O L N Y M .
M I E J S C E
P I E R W S Z E
A D A M
M R O C Z K O W S K I
K L 7 C
A D A M M A D U Ż O
C I E K A W Y C H Z A J Ę Ć W
C Z A S I E W O L N Y M – K L O C K I
L E G O ,
W Y C I E C Z K I I Z A B A W Y W
T E R E N I E W R A Z Z S I O S T R Ą
I R O D Z I C A M I . N A U K A G R Y
N A T Y M N I E T Y P O W Y M
I N S T R U M E N C I E J E S T
T Y L K O J E D N Y M Z N I C H .
M I E J S C E D R U G I E
B Ł A Ż E J Z A B O R O W S K I
K L 4 B
B Ł A Ż E J I N T E R E S U J E
S I Ę C H E M I Ą .
M O Ż E K I E D Y Ś W Y N A J D Z I E
J A K I Ś L E K N A „ P A S K U D N E
C H O R O B Y ” ?
M I E J S C E T R Z E C I E
J A K U B G A Ł A N
K L 5 B
K U B A N A J P I E R W Z R O B I Ł
M A R Z A N N Ę , A P Ó Ź N I E J W R A Z
Z R O D Z I N Ą P O S Z E D Ł J Ą
U T O P I Ć . T R A D Y C J I S T A Ł O
S I Ę Z A D O Ś Ć .
Ż E G N A J Z I M O … .
W Y R Ó Ż N I E N I E
J U L I A Ż E B R O W S K A
K L 7 A
A T U - B E Z C E N N A M I N A
J U L K I , K T Ó R A Z O G R O M N Ą
R A D O Ś C I Ą P O Ś W I Ę C A
S W Ó J W O L N Y O D N A U K I
C Z A S N A W I O S E N N E
P O R Z Ą D K I .
P R A C E P O Z O S TA Ł Y C H
U C Z E S T N I K Ó W
K O N K U R S U
K A J E T A N O S I P I A K K L 4 B
U L U B I O N E Z A B A W Y A L B O C Z A S Z R O D Z I N Ą N A
Ś W I E Ż Y M P O W I E T R Z U
SANDRA JODEŁKA KL 7C
M O Ż E T O P R Z Y S Z Ł Y Z A W Ó D ?
F O T O G R A F I A A L B O M O D E L I N G
JULIA GAŁAN KL 5B
J U L K A L U B I S P O R T I N A U K Ę O Ś R O D O W I S K U .
W S Z Y S T K O N A Ś W I E Ż Y M P O W I E T R Z U
T Y M O N K U R Z E P A K L 6 C
T Y M O N J E S T F A N E M P I Ł K I N O Ż N E J A L E P O T R A F I T E Ż
W C Z A S I E W O L N Y M Z A D B A Ć O S W O J E G O
C Z W O R O N O Ż N E G O P R Z Y J A C I E L A .
M A G D A L E N A Ś M I A Ł E K K L 6 C
M A G D A L U B I G R Y R O D Z I N N E . J E D N A K G D Y P O G O D A
J E S T Ł A D N A W Y C I Ą G A S W O J Ą H U L A J N O G Ę I
N A B I E R A Ś W I E Ż E G O P O W I E T R Z A W P Ł U C A .
N A S I Z W Y C I Ę Z C Y P R Z Y S Ł A L I
J E S Z C Z E I N N E Z D J Ę C I A , N A
K T Ó R Y C H P O K A Z U J Ą J A K I E
J E S Z C Z E M A J Ą P O M Y S Ł Y N A C Z A S
W O L N Y. O T O O N E :
Jakub Gałan kl 5b
Jakub Zaborowski kl
4b
Adam Mroczkowski kl
7c
Julia Żebrowska
kl 7a
W S Z Y S T K I M
U C Z E S T N I K O M
S E R D E C Z N I E
D Z I Ę K U J E M Y
O R G A N I Z A T O R Z Y
1 von 14

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sopa de letrasSopa de letras
Sopa de letrasCscruz10
117 views1 Folie
Resourcd FileResourcd File
Resourcd FileResourcd
233 views3 Folien
QQ
QLaura Castrillon
210 views2 Folien

Was ist angesagt?(18)

School subjects wordsearchSchool subjects wordsearch
School subjects wordsearch
Silvymer1.1K views
Sopa de letrasSopa de letras
Sopa de letras
Cscruz10117 views
Alfabeto móvelAlfabeto móvel
Alfabeto móvel
Educação.com - Professores Online1.4K views
Resourcd FileResourcd File
Resourcd File
Resourcd233 views
QQ
Q
Laura Castrillon210 views
Word by word_2_picturesWord by word_2_pictures
Word by word_2_pictures
carmeteacher331 views
Zoo animalsZoo animals
Zoo animals
Alma Sanchez214 views
Top Restaurants in San DiegoTop Restaurants in San Diego
Top Restaurants in San Diego
Ryan C Heffernan235 views
Exercício 3Exercício 3
Exercício 3
cymbron599 views
Caca palavras sistema solarCaca palavras sistema solar
Caca palavras sistema solar
Neide Kochmann6.2K views
jkuiopuipjkuiopuip
jkuiopuip
Carlos Hernández127 views
Guia # 1 oGuia # 1 o
Guia # 1 o
yudialexa-13241 views
Mots mêlés 2eso vetement 19 4-12Mots mêlés 2eso vetement 19 4-12
Mots mêlés 2eso vetement 19 4-12
MademoiselleSandrillana384 views
Sopa de letrasSopa de letras
Sopa de letras
Alejandro Cortes108 views
Bingo de alfabetoBingo de alfabeto
Bingo de alfabeto
Giselda morais rodrigues do 1.3K views
Caça-palavras classes de palavras Caça-palavras classes de palavras
Caça-palavras classes de palavras
Dilmara Faria78.1K views
Sopa de letrasSopa de letras
Sopa de letras
Yeison Quiceno79 views

Similar a Wyniki konkursu fotograficznego(20)

Social Media Evening: Trendy Social Media 2017Social Media Evening: Trendy Social Media 2017
Social Media Evening: Trendy Social Media 2017
Aleksandra Dejnarowicz750 views
POKEMÓN.pdfPOKEMÓN.pdf
POKEMÓN.pdf
loren1674919 views
Social Media Evening: PinterestSocial Media Evening: Pinterest
Social Media Evening: Pinterest
Aleksandra Dejnarowicz455 views
Blanca nieves y los siete enanosBlanca nieves y los siete enanos
Blanca nieves y los siete enanos
Karla Jaramillo Lopez253 views
Katherin paguayKatherin paguay
Katherin paguay
KatherinPaguay9847 views
Permainan bahasaPermainan bahasa
Permainan bahasa
ASIMAHBINTIANGGAMoe26 views
20 tips de Productividad20 tips de Productividad
20 tips de Productividad
Edna Rheiner417 views
Cari badanCari badan
Cari badan
Mai Satun480 views
Martin hosek ipsos_luxury_liMartin hosek ipsos_luxury_li
Martin hosek ipsos_luxury_li
Martin Hosek MBA MgA.541 views
ACESSAR-capitulo-6.pdfACESSAR-capitulo-6.pdf
ACESSAR-capitulo-6.pdf
JeanPetuco18 views
Sopa de letrasSopa de letras
Sopa de letras
Claudia Perez Fernández362 views
Sportowa twarz CzartoryskiejSportowa twarz Czartoryskiej
Sportowa twarz Czartoryskiej
Agnieszka Domagała9 views
Trabajo de informáticaTrabajo de informática
Trabajo de informática
h1r2l371 views
el partenonel partenon
el partenon
ROMINAADELAYDAMONGEP45 views
Investigaciones Metoologia UFT T-711Investigaciones Metoologia UFT T-711
Investigaciones Metoologia UFT T-711
Maria Alejandra Montilla Perez139 views
Eye exercise1 bEye exercise1 b
Eye exercise1 b
Thomas Holcomb187 views

Más de Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi(20)

Światowy Dzień Bez PapierosaŚwiatowy Dzień Bez Papierosa
Światowy Dzień Bez Papierosa
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi47 views
Dzień Świadomości Autyzmu.pdfDzień Świadomości Autyzmu.pdf
Dzień Świadomości Autyzmu.pdf
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi110 views
Światowy Dzień Osób z Zespołem DownaŚwiatowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi63 views
Światowy Tydzien Mózgu 2023Światowy Tydzien Mózgu 2023
Światowy Tydzien Mózgu 2023
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi301 views
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2022
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi62 views
Dzień osób z niepełnosprawnościamiDzień osób z niepełnosprawnościami
Dzień osób z niepełnosprawnościami
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi33 views
Pogaduchy o niepełnosprawnościPogaduchy o niepełnosprawności
Pogaduchy o niepełnosprawności
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi172 views
Program Tygodnia ŻyczliwościProgram Tygodnia Życzliwości
Program Tygodnia Życzliwości
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi531 views
Kartka z kalendarza - Dzień Praw DzieckaKartka z kalendarza - Dzień Praw Dziecka
Kartka z kalendarza - Dzień Praw Dziecka
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi32 views
Kartka z kalendarza - Dzień Rzucania PaleniaKartka z kalendarza - Dzień Rzucania Palenia
Kartka z kalendarza - Dzień Rzucania Palenia
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi35 views
Dzień Tolerancji 2022Dzień Tolerancji 2022
Dzień Tolerancji 2022
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi163 views
Tydzień kariery 2022Tydzień kariery 2022
Tydzień kariery 2022
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi236 views
Jak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapiiJak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapii
Jak minął rok szkolny 2021/2022 w dogoterapii
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi137 views
Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022
Felinoterapia w roku szkolnym 2021/2022
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi193 views
Światowy Dzień Bez PapierosaŚwiatowy Dzień Bez Papierosa
Światowy Dzień Bez Papierosa
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi322 views
Dzień bez Komputera 2022Dzień bez Komputera 2022
Dzień bez Komputera 2022
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi108 views
Dzień Ziemi.pdfDzień Ziemi.pdf
Dzień Ziemi.pdf
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi332 views
Światowy Dzień Zdrowia 2022Światowy Dzień Zdrowia 2022
Światowy Dzień Zdrowia 2022
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi158 views
Światowy Dzień ZdrowiaŚwiatowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi85 views
Dzień świadomości AutyzmuDzień świadomości Autyzmu
Dzień świadomości Autyzmu
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi330 views

Último(20)

Chemistry of sex hormones.pptxChemistry of sex hormones.pptx
Chemistry of sex hormones.pptx
RAJ K. MAURYA107 views
231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf
231112 (WR) v1 ChatGPT OEB 2023.pdf
WilfredRubens.com118 views
Sociology KS5Sociology KS5
Sociology KS5
WestHatch52 views
Industry4wrd.pptxIndustry4wrd.pptx
Industry4wrd.pptx
BC Chew157 views
NS3 Unit 2 Life processes of animals.pptxNS3 Unit 2 Life processes of animals.pptx
NS3 Unit 2 Life processes of animals.pptx
manuelaromero201394 views
GSoC 2024GSoC 2024
GSoC 2024
DeveloperStudentClub1056 views
ICANNICANN
ICANN
RajaulKarim2061 views
2022 CAPE Merit List 2023 2022 CAPE Merit List 2023
2022 CAPE Merit List 2023
Caribbean Examinations Council3.5K views
discussion post.pdfdiscussion post.pdf
discussion post.pdf
jessemercerail85 views
Azure DevOps Pipeline setup for Mule APIs #36Azure DevOps Pipeline setup for Mule APIs #36
Azure DevOps Pipeline setup for Mule APIs #36
MysoreMuleSoftMeetup84 views
Narration lesson plan.docxNarration lesson plan.docx
Narration lesson plan.docx
TARIQ KHAN92 views
Lecture: Open InnovationLecture: Open Innovation
Lecture: Open Innovation
Michal Hron94 views
Class 10 English lesson plansClass 10 English lesson plans
Class 10 English lesson plans
TARIQ KHAN189 views
Material del tarjetero LEES Travesías.docxMaterial del tarjetero LEES Travesías.docx
Material del tarjetero LEES Travesías.docx
Norberto Millán Muñoz60 views
Scope of Biochemistry.pptxScope of Biochemistry.pptx
Scope of Biochemistry.pptx
shoba shoba119 views
ACTIVITY BOOK key water sports.pptxACTIVITY BOOK key water sports.pptx
ACTIVITY BOOK key water sports.pptx
Mar Caston Palacio275 views
STERILITY TEST.pptxSTERILITY TEST.pptx
STERILITY TEST.pptx
Anupkumar Sharma107 views

Wyniki konkursu fotograficznego

 • 1. K O N K U R S F O T O G R A F I C Z N Y J A K O D G O N I Ć N U D Ę ? - Z D A L N Y U C Z E Ń W C Z A S I E W O L N Y M .
 • 2. M I E J S C E P I E R W S Z E A D A M M R O C Z K O W S K I K L 7 C A D A M M A D U Ż O C I E K A W Y C H Z A J Ę Ć W C Z A S I E W O L N Y M – K L O C K I L E G O , W Y C I E C Z K I I Z A B A W Y W T E R E N I E W R A Z Z S I O S T R Ą I R O D Z I C A M I . N A U K A G R Y N A T Y M N I E T Y P O W Y M I N S T R U M E N C I E J E S T T Y L K O J E D N Y M Z N I C H .
 • 3. M I E J S C E D R U G I E B Ł A Ż E J Z A B O R O W S K I K L 4 B B Ł A Ż E J I N T E R E S U J E S I Ę C H E M I Ą . M O Ż E K I E D Y Ś W Y N A J D Z I E J A K I Ś L E K N A „ P A S K U D N E C H O R O B Y ” ?
 • 4. M I E J S C E T R Z E C I E J A K U B G A Ł A N K L 5 B K U B A N A J P I E R W Z R O B I Ł M A R Z A N N Ę , A P Ó Ź N I E J W R A Z Z R O D Z I N Ą P O S Z E D Ł J Ą U T O P I Ć . T R A D Y C J I S T A Ł O S I Ę Z A D O Ś Ć . Ż E G N A J Z I M O … .
 • 5. W Y R Ó Ż N I E N I E J U L I A Ż E B R O W S K A K L 7 A A T U - B E Z C E N N A M I N A J U L K I , K T Ó R A Z O G R O M N Ą R A D O Ś C I Ą P O Ś W I Ę C A S W Ó J W O L N Y O D N A U K I C Z A S N A W I O S E N N E P O R Z Ą D K I .
 • 6. P R A C E P O Z O S TA Ł Y C H U C Z E S T N I K Ó W K O N K U R S U
 • 7. K A J E T A N O S I P I A K K L 4 B U L U B I O N E Z A B A W Y A L B O C Z A S Z R O D Z I N Ą N A Ś W I E Ż Y M P O W I E T R Z U
 • 8. SANDRA JODEŁKA KL 7C M O Ż E T O P R Z Y S Z Ł Y Z A W Ó D ? F O T O G R A F I A A L B O M O D E L I N G
 • 9. JULIA GAŁAN KL 5B J U L K A L U B I S P O R T I N A U K Ę O Ś R O D O W I S K U . W S Z Y S T K O N A Ś W I E Ż Y M P O W I E T R Z U
 • 10. T Y M O N K U R Z E P A K L 6 C T Y M O N J E S T F A N E M P I Ł K I N O Ż N E J A L E P O T R A F I T E Ż W C Z A S I E W O L N Y M Z A D B A Ć O S W O J E G O C Z W O R O N O Ż N E G O P R Z Y J A C I E L A .
 • 11. M A G D A L E N A Ś M I A Ł E K K L 6 C M A G D A L U B I G R Y R O D Z I N N E . J E D N A K G D Y P O G O D A J E S T Ł A D N A W Y C I Ą G A S W O J Ą H U L A J N O G Ę I N A B I E R A Ś W I E Ż E G O P O W I E T R Z A W P Ł U C A .
 • 12. N A S I Z W Y C I Ę Z C Y P R Z Y S Ł A L I J E S Z C Z E I N N E Z D J Ę C I A , N A K T Ó R Y C H P O K A Z U J Ą J A K I E J E S Z C Z E M A J Ą P O M Y S Ł Y N A C Z A S W O L N Y. O T O O N E :
 • 13. Jakub Gałan kl 5b Jakub Zaborowski kl 4b Adam Mroczkowski kl 7c Julia Żebrowska kl 7a
 • 14. W S Z Y S T K I M U C Z E S T N I K O M S E R D E C Z N I E D Z I Ę K U J E M Y O R G A N I Z A T O R Z Y