SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 23
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
RADYO TV VE SİNEMA
ANABİLİMDALI
YENİ MEDYA PRATİKLERİ
DERSİ
VİZE ÖDEVİ
Hazırlayan
Zeynep ZELAN
138237404
Doktora Öğrencisi
Ders Sorumlusu
Doç. Dr. M. Sezai TÜRK
Ankara
Nisan 2014
Yeni medya, bünyesinde pek çok unsuru
barındıran, sınırları ve etkileri geniş bir
kavramdır. Yeni medya kavramıyla,
geleneksel medyadan farklı olarak,
sayısal tabanlı, iletişim kuran unsurların
arasında eş zamanlı ve geniş kapasiteli,
karşılıklı ve çok katmanlı etkileşimin
yüksek hızda gerçekleştiği, çoklu-ortam
yapısına sahip iletişim araç ve kanalları
kastedilmektedir.
Yeni medyanın etkin olduğu alanlardan
biri de reklamcılıktır. Özellikle internet
ve mobil teknolojiler reklamcılık
sektörünü bugün farklı noktalara
taşımış durumdadır. Bu çalışmada
internet ve mobil cihazlar gibi yeni
medya araçlarının reklamcılıkta
kullanım alanları üzerinde durulacaktır.
Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı
olanaklar içinde internet, reklamcılık
açısından yeni bir dönüm noktası
olmuştur. İşletmeler de değişen tüketici
profiline, alışkanlıklarına ve kitle
iletişim araçlarını kullanma biçimlerine
uyum gösterebilmek için internet
reklamları kullanmaktadırlar.
İnternet reklamcılığının alt yapısı,
1980’lerde ortaya çıkmış ve 1990’larda
bu alan tam bir yükseliş göstermiştir.
Önce basit metinler aracılığıyla
kurgulanan reklam çalışmaları, daha
sonra grafik ve resimlerle
desteklenerek günümüzde çok ileri bir
düzeye ulaşmıştır.
İnternet reklamcılığı ile geleneksel
reklamcılık arasında 3 farklı temel
özellik vardır:
1. Geri besleme
2. Yeni bir reklam dili
3. Çok bölümlü pazar
Bir markanın, kuruluşun ya da web sitesinin
kamuoyunda bilinirliğini artırmak
Web sitesinin ziyaretçi trafiğini oluşturup
genişletmek
Tüketici tepkilerini web sitesine
yönlendirerek bir reklam kampanyasının
stratejik amacını belirlemek
İnternet reklamlarının 3 temel amacı
bulunmaktadır :
Mekana bağlı olmaksızın yeni, önemli ve uzak
hedef kitlelerle iletişim kurmak mümkün
olabilir,
İnternet üzerinden günün her saatinde
spesifik bir hedef kitleye ulaşılabilir,
Yazı, grafik, fotoğraf, hareketli görüntü ve
sesin bir arada kullanılması mümkündür,
Karşılıklı etkileşim sayesinde kaç kişiye
ulaşılabildiği ek bir maliyete katlanılmadan
öğrenilebilir. Müşterilerin tüketim
alışkanlıklarına ait bilgiler derlenebilir,
İnternet Reklamının Avantajları:
Herhangi bir kağıt vs. sarf malzemeleri
tüketimi olmadığı için çevreye zarar
vermemekte ve açık hava reklamlarında
olduğu gibi görüntü kirliliğine sebep
olmamaktadır,
Her şey elektronik ortamda
gerçekleştiğinden, satış maliyetleri aşağı
çekilebilmektedir,
Reklam mesajı kişiselleştirilerek hedef
kitleye ulaştırılabilir, böylece dikkat çekme
ve ikna kolaylaştırılabilir,
İnternet Reklamının Avantajları:
İnternet bilgilerin hızla güncellenebildiği bir
olanağa sahiptir. Müşterilerden gelen öneri ve
eleştiriler değerlendirilerek gerekli önlemler
alınabilir ve değişiklikler yapılabilir. Reklam
içeriği arzu edildiğinde hızla değiştirilebilir,
İşletme faaliyetleri kapsamlı bir şekilde
tanıtılabilir. Geleneksel iletişim araçlarından
web sayfasına gönderme yapılabilir,
Mekana bağlı olmaksızın yeni, önemli ve uzak
hedef kitlelerle iletişim kurmak mümkün
olabilir,
İnternet Reklamının Avantajları:
İnternet üzerinden kurulan ağ sayesinde,
bütün şirketler için çok büyük bir potansiyel
alıcı kitlesine ulaşma olanağı sağlanabilir. Bu
anlamda bütün dünyada ortak bir pazar
kurulması gündeme gelebilir.
İnternet Reklamının Avantajları:
Etkileşimcilik:
Bilgilenme isteğine
yol açma
Tüketici ile diyalog
geliştirmeye neden
olma
Markanın hedef
kitlesinin verilerini
toplama imkanı
İnternet Reklamcılığının Özellikleri
Ölçülebilir:
•Gerçek zamanlı
raporlama
•Reklamın kaç kişi
tarafından görüldüğü
•Kaç kişinin reklama ilgi
gösterdiği
•Kaç kişinin web sitesini
ziyaret ettiği
•Reklama ilgi gösteren
kitlenin demografik
yapısı
Bireysellik:
Hedef kitleye odaklı
kesin erişim
İnternet Reklamcılığının Özellikleri
Ekonomik:
•Birim kişiye ulaşma
maliyeti
•Birim kişiye ulaşma
süresi
Esneklik:
•Reklamı yayına alış süresinin kısa oluşu
•Reklam veya içeriğinin hızlı müdahaleyle
değiştirilebilmesi
Kurum ve kuruluşlar kurum kimliklerini
tanıtmak.
Kurum bilgilerini ulaşılır kılmak.
Tüketiciye en uygun hizmeti sunmak.
Kitlenin ilgisini artırmak.
Satış yapmak.
Zaman sınırlılığını ortadan kaldırmak.
Ses/resim/film gibi unsurlarla bilgiyi
desteklemek.
İnternet reklamcılığının tercih edilme sebepleri:
Web Sitelerinin Reklam Aracı Olarak
Kullanılması
Web Siteleri Yoluyla Reklam Yapılması
E-posta Yoluyla Yapılan İnternet Reklamları
İnternet Reklam Türleri
Web siteleri genellikle kurumsal reklam
mesajlarının sunulduğu ortamlar olarak
kullanılırlar. Sanal dünyada yapılan bu
tanıtımlar aracılığıyla; işletmeler kim
olduklarını, ne yaptıklarını ve kurum kimliklerini
aktarabilmektedirler. Bu sitelerde kurum ve
ürünlerinin reklamı yapılabilmekte, kurumun
vizyonu, misyonu, felsefesi, kazandıkları
başarılar, faaliyet alanları, satış noktaları,
iletişim bilgileri gibi bölümler bulunmaktadır.
Web Sitelerinin Reklam Aracı Olarak
Kullanılması
Banner Reklamları (Bant Reklamlar)
Web sayfasının küçük bir bölümünde yer alır,
Reklam metni çok az kullanılır,
Tüketicinin dikkatini çekecek animasyonlar
kullanılır,
Değişik sayfalara bölünmüş bir halde yapılan
kampanyalarda farklı tüketici tepkilerinin
alınmasını sağlar,
Bu reklamların kullanımı konusunda tüketiciyi
bilgilendirmek için “burayı tıklayın” sözcüğü yer
alır,
Tüketicinin reklama ulaştığı zaman elde edeceği
yarar belirtilir.
Web Siteleri Yoluyla Reklam Yapılması
Fırlayan (Pop-up/Pop-under) Kutular
Kenar Çerçeveleri
Rich Medya
Ekran Koruyucular (Screen Savers)
Profil Reklam
İçerik Sponsorlukları
Advertorials Modeli
Affiliate Programlar
İtme (Push)
Görünürlük
Kardeş Pencereler
Arama Motorlu Reklamlar
Web Siteleri Yoluyla Reklam Yapılması
Avantajları:
Olası ve Gerçek Müşterilerle Doğrudan İletişim
Kurabilme
Etkileşim
Düşük Maliyet
Birebir İletişim Temeli İçin İdeal Olması
E-posta Yoluyla Yapılan İnternet Reklamları
İnternet reklamlarının ölçümü en çok internet
ortamındaki sitelere ne kadar sayıda kullanıcının
girdiği ve o reklamın ne kadar tıklandığı ile
gerçekleştirilmektedir. İnternet ortamı
elektronik bir ortam olduğu için, kullanıcı ve
katılımcıların bir siteye tıklama oranları
hesaplanmaktadır. Reklam kampanyaları için
internet ortamı üzerinden planlama yapılırken,
siteye giriş sayısının yüksekliği, site içeriğinin
hedef kitle uyumlu olması, maliyeti, sitenin
raporlama kabiliyeti göz önünde bulundurulması
gereken öncelikli noktalardır.
İnternet Üzerinden Reklamın Etkinliğinin Ölçülmesi
Mobil reklamcılık, mobil iletişim araçları
kullanarak hedef gruba kişiselleştirilmiş
bilgilerle ürün, hizmet ve fikirler sunulması
ya da hedef müşteri gruplarının bulunduğu
yer, zaman ve ilgilerine göre
kişiselleştirilmiş, bilgilendirici, hatırlatıcı
veya ikna edici reklam mesajlarının
gönderilmesi olarak tanımlanmaktadır.
SMS
EMS
MMS
IVR reklamları
Mobil internet reklamları
Mobil arama motoru reklamcılığı
Lokasyon tabanlı reklamlar
Bluetooth reklamları
QR kod uygulamaları
Mobil platformlardaki reklam içeren oyunlar
Mobil Reklam Türleri
Yenimedyavereklamcılık

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Mobil Pazarlama nedir?
Mobil Pazarlama nedir?Mobil Pazarlama nedir?
Mobil Pazarlama nedir?taylanozkok
 
Mobil pazarlama
Mobil pazarlama Mobil pazarlama
Mobil pazarlama Tutku_Duran
 
Internet Reklamciligi
Internet ReklamciligiInternet Reklamciligi
Internet Reklamciligikokchapress
 
Neden Mobil Pazarlama?
Neden Mobil Pazarlama?Neden Mobil Pazarlama?
Neden Mobil Pazarlama?MedyaTEQ
 
Mobilpazarlamanedir
MobilpazarlamanedirMobilpazarlamanedir
MobilpazarlamanedirMobildev
 
Sosyal Medya Reklamcılığı
Sosyal Medya ReklamcılığıSosyal Medya Reklamcılığı
Sosyal Medya ReklamcılığıEngin Çakir
 
Dijital Reklamcılık, Metin Güleç / Medyanet
Dijital Reklamcılık, Metin Güleç / MedyanetDijital Reklamcılık, Metin Güleç / Medyanet
Dijital Reklamcılık, Metin Güleç / MedyanetIAB Turkey
 
Yeni Medyada Reklamcılık Terimler
Yeni Medyada Reklamcılık TerimlerYeni Medyada Reklamcılık Terimler
Yeni Medyada Reklamcılık TerimlerEmrah Yedekci
 
Vi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlamaVi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlamaOmer1536
 
Dijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama EğitimiDijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama EğitimiOlguSengul.com
 
MedyaNet Display
MedyaNet DisplayMedyaNet Display
MedyaNet DisplayMedyaNet
 
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & DezavantajlarMobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & DezavantajlarMurat Can Demir
 
Dijital Manzara - Pazarlamacının Dijital Reklamcılık Kılavuzu
Dijital Manzara - Pazarlamacının Dijital Reklamcılık KılavuzuDijital Manzara - Pazarlamacının Dijital Reklamcılık Kılavuzu
Dijital Manzara - Pazarlamacının Dijital Reklamcılık KılavuzuVolkan Çelik
 
Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_4_sosyal_medya_ve_reklam_plan...
Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_4_sosyal_medya_ve_reklam_plan...Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_4_sosyal_medya_ve_reklam_plan...
Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_4_sosyal_medya_ve_reklam_plan...Erciyes University Faculty of Communication
 
madreport 2013 Q4
madreport 2013 Q4 madreport 2013 Q4
madreport 2013 Q4 mobilike
 
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiDijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiCagan Caglar
 
Ramazan Becer - Uygulama İndirme ve Yeniden Etkileşim
Ramazan Becer - Uygulama İndirme ve Yeniden EtkileşimRamazan Becer - Uygulama İndirme ve Yeniden Etkileşim
Ramazan Becer - Uygulama İndirme ve Yeniden Etkileşimindir.com
 
Sosyal Medyadaki Reklamların Etkileri
Sosyal Medyadaki Reklamların EtkileriSosyal Medyadaki Reklamların Etkileri
Sosyal Medyadaki Reklamların EtkileriŞeyma Şimşek
 

Was ist angesagt? (20)

Mobil Pazarlama nedir?
Mobil Pazarlama nedir?Mobil Pazarlama nedir?
Mobil Pazarlama nedir?
 
Dijital Reklamcılık ve Hukuki Boyutu
Dijital Reklamcılık ve Hukuki BoyutuDijital Reklamcılık ve Hukuki Boyutu
Dijital Reklamcılık ve Hukuki Boyutu
 
Mobil pazarlama
Mobil pazarlama Mobil pazarlama
Mobil pazarlama
 
Internet Reklamciligi
Internet ReklamciligiInternet Reklamciligi
Internet Reklamciligi
 
Neden Mobil Pazarlama?
Neden Mobil Pazarlama?Neden Mobil Pazarlama?
Neden Mobil Pazarlama?
 
Mobilpazarlamanedir
MobilpazarlamanedirMobilpazarlamanedir
Mobilpazarlamanedir
 
Sosyal Medya Reklamcılığı
Sosyal Medya ReklamcılığıSosyal Medya Reklamcılığı
Sosyal Medya Reklamcılığı
 
Vi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlamaVi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlama
 
Dijital Reklamcılık, Metin Güleç / Medyanet
Dijital Reklamcılık, Metin Güleç / MedyanetDijital Reklamcılık, Metin Güleç / Medyanet
Dijital Reklamcılık, Metin Güleç / Medyanet
 
Yeni Medyada Reklamcılık Terimler
Yeni Medyada Reklamcılık TerimlerYeni Medyada Reklamcılık Terimler
Yeni Medyada Reklamcılık Terimler
 
Vi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlamaVi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlama
 
Dijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama EğitimiDijital Pazarlama Eğitimi
Dijital Pazarlama Eğitimi
 
MedyaNet Display
MedyaNet DisplayMedyaNet Display
MedyaNet Display
 
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & DezavantajlarMobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
 
Dijital Manzara - Pazarlamacının Dijital Reklamcılık Kılavuzu
Dijital Manzara - Pazarlamacının Dijital Reklamcılık KılavuzuDijital Manzara - Pazarlamacının Dijital Reklamcılık Kılavuzu
Dijital Manzara - Pazarlamacının Dijital Reklamcılık Kılavuzu
 
Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_4_sosyal_medya_ve_reklam_plan...
Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_4_sosyal_medya_ve_reklam_plan...Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_4_sosyal_medya_ve_reklam_plan...
Halkla iliskiler ve_yeni_iletisim_teknolojileri_4_sosyal_medya_ve_reklam_plan...
 
madreport 2013 Q4
madreport 2013 Q4 madreport 2013 Q4
madreport 2013 Q4
 
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir UniversitesiDijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
Dijital Planlama ve Satınalma @ Bahcesehir Universitesi
 
Ramazan Becer - Uygulama İndirme ve Yeniden Etkileşim
Ramazan Becer - Uygulama İndirme ve Yeniden EtkileşimRamazan Becer - Uygulama İndirme ve Yeniden Etkileşim
Ramazan Becer - Uygulama İndirme ve Yeniden Etkileşim
 
Sosyal Medyadaki Reklamların Etkileri
Sosyal Medyadaki Reklamların EtkileriSosyal Medyadaki Reklamların Etkileri
Sosyal Medyadaki Reklamların Etkileri
 

Andere mochten auch

Cantina la demetria
Cantina la demetriaCantina la demetria
Cantina la demetriaMitzi Corona
 
Widget's Parts of a Computer
Widget's Parts of a ComputerWidget's Parts of a Computer
Widget's Parts of a Computerknshelton
 
Johnny's visual resume
Johnny's visual resumeJohnny's visual resume
Johnny's visual resumeJohnnyWu89
 
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movementFil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movementBelle Oliveros
 
All about france
All about franceAll about france
All about franceknshelton
 
Géoculture 1
Géoculture 1Géoculture 1
Géoculture 1knshelton
 
Art History Medieval Christendom
Art History Medieval ChristendomArt History Medieval Christendom
Art History Medieval ChristendomS Sandoval
 
Iatf rules 4th clients requirements 2014 01 28 final
Iatf rules 4th clients requirements 2014 01 28 finalIatf rules 4th clients requirements 2014 01 28 final
Iatf rules 4th clients requirements 2014 01 28 finaljacques POULENARD
 
Internet Reklamcılığı ve uygulamaları
Internet Reklamcılığı ve uygulamalarıInternet Reklamcılığı ve uygulamaları
Internet Reklamcılığı ve uygulamalarıilhan Ozel
 
Mga batayang simulain sa panunuring pampanitikan
Mga batayang simulain sa panunuring pampanitikanMga batayang simulain sa panunuring pampanitikan
Mga batayang simulain sa panunuring pampanitikanBelle Oliveros
 
Sosyal Medya ve Reklam
Sosyal Medya ve ReklamSosyal Medya ve Reklam
Sosyal Medya ve Reklamerdalerdogdu
 
AP Art History: Romanticism
AP Art History: RomanticismAP Art History: Romanticism
AP Art History: RomanticismS Sandoval
 
Revised basic education curriculum
Revised basic education curriculumRevised basic education curriculum
Revised basic education curriculumBelle Oliveros
 
Reklamcılık amac ve türleri
 Reklamcılık amac ve türleri Reklamcılık amac ve türleri
Reklamcılık amac ve türleriEylemcan Akçin
 
AP WORLD HISTORY - Chapter 18 colonial encounters in asia and africa 1750 1950
AP WORLD HISTORY - Chapter 18 colonial encounters in asia and africa 1750 1950AP WORLD HISTORY - Chapter 18 colonial encounters in asia and africa 1750 1950
AP WORLD HISTORY - Chapter 18 colonial encounters in asia and africa 1750 1950S Sandoval
 
Impressionism & Post-Impressionism Art History
Impressionism & Post-Impressionism Art HistoryImpressionism & Post-Impressionism Art History
Impressionism & Post-Impressionism Art HistoryS Sandoval
 
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlamaSuleyman Bayindir
 

Andere mochten auch (20)

Cantina la demetria
Cantina la demetriaCantina la demetria
Cantina la demetria
 
Widget's Parts of a Computer
Widget's Parts of a ComputerWidget's Parts of a Computer
Widget's Parts of a Computer
 
Johnny's visual resume
Johnny's visual resumeJohnny's visual resume
Johnny's visual resume
 
Sergio
SergioSergio
Sergio
 
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movementFil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
Fil. 214 historical background of filipino language during propaganda movement
 
All about france
All about franceAll about france
All about france
 
Géoculture 1
Géoculture 1Géoculture 1
Géoculture 1
 
CHAPTER 9
CHAPTER 9CHAPTER 9
CHAPTER 9
 
Art History Medieval Christendom
Art History Medieval ChristendomArt History Medieval Christendom
Art History Medieval Christendom
 
Iatf rules 4th clients requirements 2014 01 28 final
Iatf rules 4th clients requirements 2014 01 28 finalIatf rules 4th clients requirements 2014 01 28 final
Iatf rules 4th clients requirements 2014 01 28 final
 
Internet Reklamcılığı ve uygulamaları
Internet Reklamcılığı ve uygulamalarıInternet Reklamcılığı ve uygulamaları
Internet Reklamcılığı ve uygulamaları
 
Mga batayang simulain sa panunuring pampanitikan
Mga batayang simulain sa panunuring pampanitikanMga batayang simulain sa panunuring pampanitikan
Mga batayang simulain sa panunuring pampanitikan
 
Yeni medya ve reklamcılık
Yeni medya ve reklamcılıkYeni medya ve reklamcılık
Yeni medya ve reklamcılık
 
Sosyal Medya ve Reklam
Sosyal Medya ve ReklamSosyal Medya ve Reklam
Sosyal Medya ve Reklam
 
AP Art History: Romanticism
AP Art History: RomanticismAP Art History: Romanticism
AP Art History: Romanticism
 
Revised basic education curriculum
Revised basic education curriculumRevised basic education curriculum
Revised basic education curriculum
 
Reklamcılık amac ve türleri
 Reklamcılık amac ve türleri Reklamcılık amac ve türleri
Reklamcılık amac ve türleri
 
AP WORLD HISTORY - Chapter 18 colonial encounters in asia and africa 1750 1950
AP WORLD HISTORY - Chapter 18 colonial encounters in asia and africa 1750 1950AP WORLD HISTORY - Chapter 18 colonial encounters in asia and africa 1750 1950
AP WORLD HISTORY - Chapter 18 colonial encounters in asia and africa 1750 1950
 
Impressionism & Post-Impressionism Art History
Impressionism & Post-Impressionism Art HistoryImpressionism & Post-Impressionism Art History
Impressionism & Post-Impressionism Art History
 
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
 

Ähnlich wie Yenimedyavereklamcılık

Sektörel Bakişla İleti̇şi̇m -1- YENİ NESİL MEDYA PLANLAMASI - 2- E-TİCARETTE ...
Sektörel Bakişla İleti̇şi̇m -1- YENİ NESİL MEDYA PLANLAMASI - 2- E-TİCARETTE ...Sektörel Bakişla İleti̇şi̇m -1- YENİ NESİL MEDYA PLANLAMASI - 2- E-TİCARETTE ...
Sektörel Bakişla İleti̇şi̇m -1- YENİ NESİL MEDYA PLANLAMASI - 2- E-TİCARETTE ...salihand
 
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiPazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiMurat Can Demir
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanOya Yaşayan
 
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternette Reklam Uygulama Şekilleriİnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternette Reklam Uygulama ŞekilleriSuleyman Bayindir
 
Sosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlamasıSosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlamasımercangrel1
 
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - KosgebDijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - KosgebZiya Alemdar
 
Lit 412 2014 Final odevi
Lit 412 2014 Final odeviLit 412 2014 Final odevi
Lit 412 2014 Final odeviNeşet Dereli
 
Dijital Nereye Gidiyorsun?
Dijital Nereye Gidiyorsun?Dijital Nereye Gidiyorsun?
Dijital Nereye Gidiyorsun?DigitalProtein
 
CRM- TEZ- İdil Oruç_v1
CRM- TEZ- İdil Oruç_v1CRM- TEZ- İdil Oruç_v1
CRM- TEZ- İdil Oruç_v1Idil Oruc
 
İntrnt ortmnda pazrlma
İntrnt ortmnda pazrlmaİntrnt ortmnda pazrlma
İntrnt ortmnda pazrlmaCemre Tur
 
İnternet ortamında pazarlama
İnternet ortamında pazarlamaİnternet ortamında pazarlama
İnternet ortamında pazarlamaCemre Tur
 
Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri Özge Subaşı
 
Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4ReklamStore
 
Performer 2017 - H2
Performer 2017 - H2Performer 2017 - H2
Performer 2017 - H2ReklamStore
 
Farklı Bilgi Türleri İzleyicinin İnternet Reklamlarına Dikkatini Nasıl Etkiler
Farklı Bilgi Türleri İzleyicinin İnternet Reklamlarına Dikkatini Nasıl EtkilerFarklı Bilgi Türleri İzleyicinin İnternet Reklamlarına Dikkatini Nasıl Etkiler
Farklı Bilgi Türleri İzleyicinin İnternet Reklamlarına Dikkatini Nasıl EtkilerNakarigenjuro
 
Satış ve pazarlamada değişim mühendisliği
Satış ve pazarlamada değişim mühendisliğiSatış ve pazarlamada değişim mühendisliği
Satış ve pazarlamada değişim mühendisliğiEsra Eser
 
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlamaSosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlamamercangrel1
 
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı Kurthan Tarakcioglu
 
Sosyal medyada sayfa tasariminin önemi̇
Sosyal medyada sayfa tasariminin önemi̇Sosyal medyada sayfa tasariminin önemi̇
Sosyal medyada sayfa tasariminin önemi̇aybukefaz
 

Ähnlich wie Yenimedyavereklamcılık (20)

Sektörel Bakişla İleti̇şi̇m -1- YENİ NESİL MEDYA PLANLAMASI - 2- E-TİCARETTE ...
Sektörel Bakişla İleti̇şi̇m -1- YENİ NESİL MEDYA PLANLAMASI - 2- E-TİCARETTE ...Sektörel Bakişla İleti̇şi̇m -1- YENİ NESİL MEDYA PLANLAMASI - 2- E-TİCARETTE ...
Sektörel Bakişla İleti̇şi̇m -1- YENİ NESİL MEDYA PLANLAMASI - 2- E-TİCARETTE ...
 
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiPazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
 
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternette Reklam Uygulama Şekilleriİnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
 
Sosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlamasıSosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlaması
 
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - KosgebDijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
Dijital Pazarlama Sunumu 2016 - Kosgeb
 
Lit 412 2014 Final odevi
Lit 412 2014 Final odeviLit 412 2014 Final odevi
Lit 412 2014 Final odevi
 
Dijital Nereye Gidiyorsun?
Dijital Nereye Gidiyorsun?Dijital Nereye Gidiyorsun?
Dijital Nereye Gidiyorsun?
 
CRM- TEZ- İdil Oruç_v1
CRM- TEZ- İdil Oruç_v1CRM- TEZ- İdil Oruç_v1
CRM- TEZ- İdil Oruç_v1
 
İntrnt ortmnda pazrlma
İntrnt ortmnda pazrlmaİntrnt ortmnda pazrlma
İntrnt ortmnda pazrlma
 
İnternet ortamında pazarlama
İnternet ortamında pazarlamaİnternet ortamında pazarlama
İnternet ortamında pazarlama
 
Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri
 
Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4Performer 2016 - Q4
Performer 2016 - Q4
 
Performer 2017 - H2
Performer 2017 - H2Performer 2017 - H2
Performer 2017 - H2
 
Farklı Bilgi Türleri İzleyicinin İnternet Reklamlarına Dikkatini Nasıl Etkiler
Farklı Bilgi Türleri İzleyicinin İnternet Reklamlarına Dikkatini Nasıl EtkilerFarklı Bilgi Türleri İzleyicinin İnternet Reklamlarına Dikkatini Nasıl Etkiler
Farklı Bilgi Türleri İzleyicinin İnternet Reklamlarına Dikkatini Nasıl Etkiler
 
Satış ve pazarlamada değişim mühendisliği
Satış ve pazarlamada değişim mühendisliğiSatış ve pazarlamada değişim mühendisliği
Satış ve pazarlamada değişim mühendisliği
 
Sosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlamaSosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
 
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
Sosyal Medyanın Yetkili Satıcılar için En Önemli 9 Avantajı
 
Sosyal medyada sayfa tasariminin önemi̇
Sosyal medyada sayfa tasariminin önemi̇Sosyal medyada sayfa tasariminin önemi̇
Sosyal medyada sayfa tasariminin önemi̇
 
Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinden Ağızdan Ağıza Reklam
Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinden Ağızdan Ağıza ReklamViral Pazarlama veya İnternet Üzerinden Ağızdan Ağıza Reklam
Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinden Ağızdan Ağıza Reklam
 

Yenimedyavereklamcılık

 • 1. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV VE SİNEMA ANABİLİMDALI YENİ MEDYA PRATİKLERİ DERSİ VİZE ÖDEVİ Hazırlayan Zeynep ZELAN 138237404 Doktora Öğrencisi Ders Sorumlusu Doç. Dr. M. Sezai TÜRK Ankara Nisan 2014
 • 2. Yeni medya, bünyesinde pek çok unsuru barındıran, sınırları ve etkileri geniş bir kavramdır. Yeni medya kavramıyla, geleneksel medyadan farklı olarak, sayısal tabanlı, iletişim kuran unsurların arasında eş zamanlı ve geniş kapasiteli, karşılıklı ve çok katmanlı etkileşimin yüksek hızda gerçekleştiği, çoklu-ortam yapısına sahip iletişim araç ve kanalları kastedilmektedir.
 • 3. Yeni medyanın etkin olduğu alanlardan biri de reklamcılıktır. Özellikle internet ve mobil teknolojiler reklamcılık sektörünü bugün farklı noktalara taşımış durumdadır. Bu çalışmada internet ve mobil cihazlar gibi yeni medya araçlarının reklamcılıkta kullanım alanları üzerinde durulacaktır.
 • 4. Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar içinde internet, reklamcılık açısından yeni bir dönüm noktası olmuştur. İşletmeler de değişen tüketici profiline, alışkanlıklarına ve kitle iletişim araçlarını kullanma biçimlerine uyum gösterebilmek için internet reklamları kullanmaktadırlar.
 • 5. İnternet reklamcılığının alt yapısı, 1980’lerde ortaya çıkmış ve 1990’larda bu alan tam bir yükseliş göstermiştir. Önce basit metinler aracılığıyla kurgulanan reklam çalışmaları, daha sonra grafik ve resimlerle desteklenerek günümüzde çok ileri bir düzeye ulaşmıştır.
 • 6. İnternet reklamcılığı ile geleneksel reklamcılık arasında 3 farklı temel özellik vardır: 1. Geri besleme 2. Yeni bir reklam dili 3. Çok bölümlü pazar
 • 7. Bir markanın, kuruluşun ya da web sitesinin kamuoyunda bilinirliğini artırmak Web sitesinin ziyaretçi trafiğini oluşturup genişletmek Tüketici tepkilerini web sitesine yönlendirerek bir reklam kampanyasının stratejik amacını belirlemek İnternet reklamlarının 3 temel amacı bulunmaktadır :
 • 8. Mekana bağlı olmaksızın yeni, önemli ve uzak hedef kitlelerle iletişim kurmak mümkün olabilir, İnternet üzerinden günün her saatinde spesifik bir hedef kitleye ulaşılabilir, Yazı, grafik, fotoğraf, hareketli görüntü ve sesin bir arada kullanılması mümkündür, Karşılıklı etkileşim sayesinde kaç kişiye ulaşılabildiği ek bir maliyete katlanılmadan öğrenilebilir. Müşterilerin tüketim alışkanlıklarına ait bilgiler derlenebilir, İnternet Reklamının Avantajları:
 • 9. Herhangi bir kağıt vs. sarf malzemeleri tüketimi olmadığı için çevreye zarar vermemekte ve açık hava reklamlarında olduğu gibi görüntü kirliliğine sebep olmamaktadır, Her şey elektronik ortamda gerçekleştiğinden, satış maliyetleri aşağı çekilebilmektedir, Reklam mesajı kişiselleştirilerek hedef kitleye ulaştırılabilir, böylece dikkat çekme ve ikna kolaylaştırılabilir, İnternet Reklamının Avantajları:
 • 10. İnternet bilgilerin hızla güncellenebildiği bir olanağa sahiptir. Müşterilerden gelen öneri ve eleştiriler değerlendirilerek gerekli önlemler alınabilir ve değişiklikler yapılabilir. Reklam içeriği arzu edildiğinde hızla değiştirilebilir, İşletme faaliyetleri kapsamlı bir şekilde tanıtılabilir. Geleneksel iletişim araçlarından web sayfasına gönderme yapılabilir, Mekana bağlı olmaksızın yeni, önemli ve uzak hedef kitlelerle iletişim kurmak mümkün olabilir, İnternet Reklamının Avantajları:
 • 11. İnternet üzerinden kurulan ağ sayesinde, bütün şirketler için çok büyük bir potansiyel alıcı kitlesine ulaşma olanağı sağlanabilir. Bu anlamda bütün dünyada ortak bir pazar kurulması gündeme gelebilir. İnternet Reklamının Avantajları:
 • 12. Etkileşimcilik: Bilgilenme isteğine yol açma Tüketici ile diyalog geliştirmeye neden olma Markanın hedef kitlesinin verilerini toplama imkanı İnternet Reklamcılığının Özellikleri Ölçülebilir: •Gerçek zamanlı raporlama •Reklamın kaç kişi tarafından görüldüğü •Kaç kişinin reklama ilgi gösterdiği •Kaç kişinin web sitesini ziyaret ettiği •Reklama ilgi gösteren kitlenin demografik yapısı
 • 13. Bireysellik: Hedef kitleye odaklı kesin erişim İnternet Reklamcılığının Özellikleri Ekonomik: •Birim kişiye ulaşma maliyeti •Birim kişiye ulaşma süresi Esneklik: •Reklamı yayına alış süresinin kısa oluşu •Reklam veya içeriğinin hızlı müdahaleyle değiştirilebilmesi
 • 14. Kurum ve kuruluşlar kurum kimliklerini tanıtmak. Kurum bilgilerini ulaşılır kılmak. Tüketiciye en uygun hizmeti sunmak. Kitlenin ilgisini artırmak. Satış yapmak. Zaman sınırlılığını ortadan kaldırmak. Ses/resim/film gibi unsurlarla bilgiyi desteklemek. İnternet reklamcılığının tercih edilme sebepleri:
 • 15. Web Sitelerinin Reklam Aracı Olarak Kullanılması Web Siteleri Yoluyla Reklam Yapılması E-posta Yoluyla Yapılan İnternet Reklamları İnternet Reklam Türleri
 • 16. Web siteleri genellikle kurumsal reklam mesajlarının sunulduğu ortamlar olarak kullanılırlar. Sanal dünyada yapılan bu tanıtımlar aracılığıyla; işletmeler kim olduklarını, ne yaptıklarını ve kurum kimliklerini aktarabilmektedirler. Bu sitelerde kurum ve ürünlerinin reklamı yapılabilmekte, kurumun vizyonu, misyonu, felsefesi, kazandıkları başarılar, faaliyet alanları, satış noktaları, iletişim bilgileri gibi bölümler bulunmaktadır. Web Sitelerinin Reklam Aracı Olarak Kullanılması
 • 17. Banner Reklamları (Bant Reklamlar) Web sayfasının küçük bir bölümünde yer alır, Reklam metni çok az kullanılır, Tüketicinin dikkatini çekecek animasyonlar kullanılır, Değişik sayfalara bölünmüş bir halde yapılan kampanyalarda farklı tüketici tepkilerinin alınmasını sağlar, Bu reklamların kullanımı konusunda tüketiciyi bilgilendirmek için “burayı tıklayın” sözcüğü yer alır, Tüketicinin reklama ulaştığı zaman elde edeceği yarar belirtilir. Web Siteleri Yoluyla Reklam Yapılması
 • 18. Fırlayan (Pop-up/Pop-under) Kutular Kenar Çerçeveleri Rich Medya Ekran Koruyucular (Screen Savers) Profil Reklam İçerik Sponsorlukları Advertorials Modeli Affiliate Programlar İtme (Push) Görünürlük Kardeş Pencereler Arama Motorlu Reklamlar Web Siteleri Yoluyla Reklam Yapılması
 • 19. Avantajları: Olası ve Gerçek Müşterilerle Doğrudan İletişim Kurabilme Etkileşim Düşük Maliyet Birebir İletişim Temeli İçin İdeal Olması E-posta Yoluyla Yapılan İnternet Reklamları
 • 20. İnternet reklamlarının ölçümü en çok internet ortamındaki sitelere ne kadar sayıda kullanıcının girdiği ve o reklamın ne kadar tıklandığı ile gerçekleştirilmektedir. İnternet ortamı elektronik bir ortam olduğu için, kullanıcı ve katılımcıların bir siteye tıklama oranları hesaplanmaktadır. Reklam kampanyaları için internet ortamı üzerinden planlama yapılırken, siteye giriş sayısının yüksekliği, site içeriğinin hedef kitle uyumlu olması, maliyeti, sitenin raporlama kabiliyeti göz önünde bulundurulması gereken öncelikli noktalardır. İnternet Üzerinden Reklamın Etkinliğinin Ölçülmesi
 • 21. Mobil reklamcılık, mobil iletişim araçları kullanarak hedef gruba kişiselleştirilmiş bilgilerle ürün, hizmet ve fikirler sunulması ya da hedef müşteri gruplarının bulunduğu yer, zaman ve ilgilerine göre kişiselleştirilmiş, bilgilendirici, hatırlatıcı veya ikna edici reklam mesajlarının gönderilmesi olarak tanımlanmaktadır.
 • 22. SMS EMS MMS IVR reklamları Mobil internet reklamları Mobil arama motoru reklamcılığı Lokasyon tabanlı reklamlar Bluetooth reklamları QR kod uygulamaları Mobil platformlardaki reklam içeren oyunlar Mobil Reklam Türleri