Anzeige

Yenimedyavereklamcılık

8. Jul 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Yenimedyavereklamcılık

 1. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV VE SİNEMA ANABİLİMDALI YENİ MEDYA PRATİKLERİ DERSİ VİZE ÖDEVİ Hazırlayan Zeynep ZELAN 138237404 Doktora Öğrencisi Ders Sorumlusu Doç. Dr. M. Sezai TÜRK Ankara Nisan 2014
 2. Yeni medya, bünyesinde pek çok unsuru barındıran, sınırları ve etkileri geniş bir kavramdır. Yeni medya kavramıyla, geleneksel medyadan farklı olarak, sayısal tabanlı, iletişim kuran unsurların arasında eş zamanlı ve geniş kapasiteli, karşılıklı ve çok katmanlı etkileşimin yüksek hızda gerçekleştiği, çoklu-ortam yapısına sahip iletişim araç ve kanalları kastedilmektedir.
 3. Yeni medyanın etkin olduğu alanlardan biri de reklamcılıktır. Özellikle internet ve mobil teknolojiler reklamcılık sektörünü bugün farklı noktalara taşımış durumdadır. Bu çalışmada internet ve mobil cihazlar gibi yeni medya araçlarının reklamcılıkta kullanım alanları üzerinde durulacaktır.
 4. Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar içinde internet, reklamcılık açısından yeni bir dönüm noktası olmuştur. İşletmeler de değişen tüketici profiline, alışkanlıklarına ve kitle iletişim araçlarını kullanma biçimlerine uyum gösterebilmek için internet reklamları kullanmaktadırlar.
 5. İnternet reklamcılığının alt yapısı, 1980’lerde ortaya çıkmış ve 1990’larda bu alan tam bir yükseliş göstermiştir. Önce basit metinler aracılığıyla kurgulanan reklam çalışmaları, daha sonra grafik ve resimlerle desteklenerek günümüzde çok ileri bir düzeye ulaşmıştır.
 6. İnternet reklamcılığı ile geleneksel reklamcılık arasında 3 farklı temel özellik vardır: 1. Geri besleme 2. Yeni bir reklam dili 3. Çok bölümlü pazar
 7. Bir markanın, kuruluşun ya da web sitesinin kamuoyunda bilinirliğini artırmak Web sitesinin ziyaretçi trafiğini oluşturup genişletmek Tüketici tepkilerini web sitesine yönlendirerek bir reklam kampanyasının stratejik amacını belirlemek İnternet reklamlarının 3 temel amacı bulunmaktadır :
 8. Mekana bağlı olmaksızın yeni, önemli ve uzak hedef kitlelerle iletişim kurmak mümkün olabilir, İnternet üzerinden günün her saatinde spesifik bir hedef kitleye ulaşılabilir, Yazı, grafik, fotoğraf, hareketli görüntü ve sesin bir arada kullanılması mümkündür, Karşılıklı etkileşim sayesinde kaç kişiye ulaşılabildiği ek bir maliyete katlanılmadan öğrenilebilir. Müşterilerin tüketim alışkanlıklarına ait bilgiler derlenebilir, İnternet Reklamının Avantajları:
 9. Herhangi bir kağıt vs. sarf malzemeleri tüketimi olmadığı için çevreye zarar vermemekte ve açık hava reklamlarında olduğu gibi görüntü kirliliğine sebep olmamaktadır, Her şey elektronik ortamda gerçekleştiğinden, satış maliyetleri aşağı çekilebilmektedir, Reklam mesajı kişiselleştirilerek hedef kitleye ulaştırılabilir, böylece dikkat çekme ve ikna kolaylaştırılabilir, İnternet Reklamının Avantajları:
 10. İnternet bilgilerin hızla güncellenebildiği bir olanağa sahiptir. Müşterilerden gelen öneri ve eleştiriler değerlendirilerek gerekli önlemler alınabilir ve değişiklikler yapılabilir. Reklam içeriği arzu edildiğinde hızla değiştirilebilir, İşletme faaliyetleri kapsamlı bir şekilde tanıtılabilir. Geleneksel iletişim araçlarından web sayfasına gönderme yapılabilir, Mekana bağlı olmaksızın yeni, önemli ve uzak hedef kitlelerle iletişim kurmak mümkün olabilir, İnternet Reklamının Avantajları:
 11. İnternet üzerinden kurulan ağ sayesinde, bütün şirketler için çok büyük bir potansiyel alıcı kitlesine ulaşma olanağı sağlanabilir. Bu anlamda bütün dünyada ortak bir pazar kurulması gündeme gelebilir. İnternet Reklamının Avantajları:
 12. Etkileşimcilik: Bilgilenme isteğine yol açma Tüketici ile diyalog geliştirmeye neden olma Markanın hedef kitlesinin verilerini toplama imkanı İnternet Reklamcılığının Özellikleri Ölçülebilir: •Gerçek zamanlı raporlama •Reklamın kaç kişi tarafından görüldüğü •Kaç kişinin reklama ilgi gösterdiği •Kaç kişinin web sitesini ziyaret ettiği •Reklama ilgi gösteren kitlenin demografik yapısı
 13. Bireysellik: Hedef kitleye odaklı kesin erişim İnternet Reklamcılığının Özellikleri Ekonomik: •Birim kişiye ulaşma maliyeti •Birim kişiye ulaşma süresi Esneklik: •Reklamı yayına alış süresinin kısa oluşu •Reklam veya içeriğinin hızlı müdahaleyle değiştirilebilmesi
 14. Kurum ve kuruluşlar kurum kimliklerini tanıtmak. Kurum bilgilerini ulaşılır kılmak. Tüketiciye en uygun hizmeti sunmak. Kitlenin ilgisini artırmak. Satış yapmak. Zaman sınırlılığını ortadan kaldırmak. Ses/resim/film gibi unsurlarla bilgiyi desteklemek. İnternet reklamcılığının tercih edilme sebepleri:
 15. Web Sitelerinin Reklam Aracı Olarak Kullanılması Web Siteleri Yoluyla Reklam Yapılması E-posta Yoluyla Yapılan İnternet Reklamları İnternet Reklam Türleri
 16. Web siteleri genellikle kurumsal reklam mesajlarının sunulduğu ortamlar olarak kullanılırlar. Sanal dünyada yapılan bu tanıtımlar aracılığıyla; işletmeler kim olduklarını, ne yaptıklarını ve kurum kimliklerini aktarabilmektedirler. Bu sitelerde kurum ve ürünlerinin reklamı yapılabilmekte, kurumun vizyonu, misyonu, felsefesi, kazandıkları başarılar, faaliyet alanları, satış noktaları, iletişim bilgileri gibi bölümler bulunmaktadır. Web Sitelerinin Reklam Aracı Olarak Kullanılması
 17. Banner Reklamları (Bant Reklamlar) Web sayfasının küçük bir bölümünde yer alır, Reklam metni çok az kullanılır, Tüketicinin dikkatini çekecek animasyonlar kullanılır, Değişik sayfalara bölünmüş bir halde yapılan kampanyalarda farklı tüketici tepkilerinin alınmasını sağlar, Bu reklamların kullanımı konusunda tüketiciyi bilgilendirmek için “burayı tıklayın” sözcüğü yer alır, Tüketicinin reklama ulaştığı zaman elde edeceği yarar belirtilir. Web Siteleri Yoluyla Reklam Yapılması
 18. Fırlayan (Pop-up/Pop-under) Kutular Kenar Çerçeveleri Rich Medya Ekran Koruyucular (Screen Savers) Profil Reklam İçerik Sponsorlukları Advertorials Modeli Affiliate Programlar İtme (Push) Görünürlük Kardeş Pencereler Arama Motorlu Reklamlar Web Siteleri Yoluyla Reklam Yapılması
 19. Avantajları: Olası ve Gerçek Müşterilerle Doğrudan İletişim Kurabilme Etkileşim Düşük Maliyet Birebir İletişim Temeli İçin İdeal Olması E-posta Yoluyla Yapılan İnternet Reklamları
 20. İnternet reklamlarının ölçümü en çok internet ortamındaki sitelere ne kadar sayıda kullanıcının girdiği ve o reklamın ne kadar tıklandığı ile gerçekleştirilmektedir. İnternet ortamı elektronik bir ortam olduğu için, kullanıcı ve katılımcıların bir siteye tıklama oranları hesaplanmaktadır. Reklam kampanyaları için internet ortamı üzerinden planlama yapılırken, siteye giriş sayısının yüksekliği, site içeriğinin hedef kitle uyumlu olması, maliyeti, sitenin raporlama kabiliyeti göz önünde bulundurulması gereken öncelikli noktalardır. İnternet Üzerinden Reklamın Etkinliğinin Ölçülmesi
 21. Mobil reklamcılık, mobil iletişim araçları kullanarak hedef gruba kişiselleştirilmiş bilgilerle ürün, hizmet ve fikirler sunulması ya da hedef müşteri gruplarının bulunduğu yer, zaman ve ilgilerine göre kişiselleştirilmiş, bilgilendirici, hatırlatıcı veya ikna edici reklam mesajlarının gönderilmesi olarak tanımlanmaktadır.
 22. SMS EMS MMS IVR reklamları Mobil internet reklamları Mobil arama motoru reklamcılığı Lokasyon tabanlı reklamlar Bluetooth reklamları QR kod uygulamaları Mobil platformlardaki reklam içeren oyunlar Mobil Reklam Türleri
Anzeige