Yes! We Connect - Kennis Event Onboarding

YES! WE CONNECT
YES! WE CONNECTEigenaar: YES! WE CONNECT um YES! WE CONNECT
KENNIS EVENT
ONBOARDING
MAGIE VAN CONNECTIE
We aim
to unleash
the magical force
of connection for
employees all over
the world.
EMPLOYEE HAPPINESS
COMMUNITY
ik ervaar
verbinding en
vertrouwen.
PURPOSE
Ik doe zinvol
werk.
SIGNIFICANCE
ik kan het
verschil
maken.
WHY
HOW
HAPPY EMPLOYEES
Blije medewerkers
dragen maximaal
bij aan blije klanten.
SHINE BRIGHT
Ik zoek leuk, zinvol
en uitdagend werk.
ZIN IN
Lekker aan de slag in
mijn nieuwe rol.
COOL
Ik ontwikkel me
steeds verder.
MASTER
Ik ben de expert
en help graag.
NEXT
Ik ben toe aan een
nieuwe uitdaging.
NEW
Ik ga ergens
anders een nieuwe
uitdaging aan.
HALLO
Ik kom aan boord.
BYE BYE
Ik vertrek.
EMPLOYEE JOURNEY
EMPLOYEE JOURNEY ONBOARDING
Ik doe veel
indrukken op
en ontmoet veel
nieuwe mensen.
Ik ben klaar om
zelf te vliegen.
Ik leer snel door
samen te werken,
en krijg coaching
en feedback.
Ik teken het
contract. Joehoe!
Champagne!
Ik mag bijna
starten en bereid
me voor.
Ik heb er zin in
maar vind het ook
best spannend!
Ik krijg allerlei
informatie over
de organisatie en
ontmoet andere
starters.
INTRODUCTIEDAG MAAND 1WEEK 1 DAG 601E WERKDAGBIJNA STARTENCONTRACT
VERSNELLING
Cultuur en gewenst
gedrag overdragen.
Employer brand
versterken.
Nieuwe medewerkers
als ambassadeurs.
Uitval percentage
verlagen door
inlossen van
verwachting.
RESULTAAT GOEDE ONBOARDING
EMPLOYEE JOURNEY ONBOARDING JOURNEY
INTRODUCTIEDAG MAAND 1WEEK 1 DAG 601E WERKDAGBIJNA STARTENCONTRACT
HAPPY EMPLOYEES
EMPLOYEE JOURNEY ONBOARDING
KOSTEN EFFICIENCY EFFECT OP CULTUUR
Ik begrijp hoe de organisatie werkt, wat
het grote doel is en hoe ik daar aan bij
kan dragen.
Ik voel me op mijn gemak en verbonden
met collega’s, partners en de organisatie.
Ik heb alle faciliteiten, ervaringen,
expertises en vaardigheden om het
verschil te maken.
EMPLOYEE HAPPINESS
COMMUNITY
PURPOSE
SIGNIFICANCE
COMMUNITY
PURPOSE
SIGNIFICANCE
Wat heeft op dit moment je meeste aandacht op het gebied van onboarding?
18%
cultuur
overbrengen
14%
personaliseren
vanhet
programma
2%
faciliteitenop
orde
6%
uitlegfunctie,
proceduresen
werkwijzen
14%
warmwelkom
opeerstedag
0%
organisatie
structuur
toelichten
4%
strategie
overbrengen
18%
internnetwerk
opbouwen
4%
klantenleren
kennen
2%
nieuwecollega’s
presenterenaan
organisatie
8%
e-learning
faciliteren
12%
inwerkenen
meewerkenmet
anderen
KENNIS EVENT ONBOARDING
HOE BRENG JE DE CULTUUR OVER?
•	 Warm welkom
•	 Succeskaartje sturen voor eerste werkdag
•	 Kennismaken met huidige medewerkers
•	 Kennismaken met alle afdelingen en 'lagen'.
•	 Company Tour door CEO/ HR/ bestuur
•	 Keywords cultuur (DNA)
•	 Mentor/buddy systeem
•	 Introductiedag en rondleiding (verbinden van afdelingen
& onderdelen van het bedrijf)
•	 Samen lunch maken, samen eten
•	 24-uur met --> "Snelkookpan bedrijfsbeleving"
•	 Kampvuur-sessie
•	 Scoor 'culture points' d.m.v. lunchen met andere diverse
medewerkers met PRIJS
•	 Drie klanten laten bezoeken die introductie geven -->
new employee stelt zichzelf voor
•	 Cultuur- tool/ spinnenweb
•	 E-learning module over cultuur bedrijf
•	 Onboardingsgame
•	 Autonomie en cultuur, waar ligt de grens?
•	 Verplicht facebooken :-)
•	 Vertalen in merken (Diesel vs. C&A)
•	 Terugkerend proces laten zijn
•	 Succesverhalen tegenover failures
•	 Cultuur laten ervaren tijdens bijeenkomst
•	 Uitleg door medewerkers
•	 Concrete voorbeelden geven
•	 Benoemen/ beschrijven
•	 Fotogalerie met highlights
•	 Wat is de kracht?
•	 Duidelijk zijn over gewenst gedrag
•	 Nieuwkomers eigen voorbeelden laten geven van het
gewenste gedrag
•	 Nieuwkomers uitdagen om gewenste gedrag te laten
zien
•	 Culture eats strategy for breakfast
Doorleef je waarden
(van voor tot achter en van
laag tot hoog).
In alle facetten;
recruitment, pre-boarding,
onboarding
Zelf een (animatie) video
maken die als promo
kan dienen voor de
organisatie --> je moet
dan op onderzoek uit
Filmpje
Cultuur laten ervaren!
Nieuwe medewerkers
'voelen' de cultuur -->
Beschrijf, vertel, laat zien,
ervaar, experimenteer!
Quiz over cultuur
(bijvoorbeeld aan eind
van onboarding-periode)
HOE BOUW JE SNEL EEN INTERN NETWERK OP?
•	 Lift naar je werk met een andere
collega
•	 Meeting point in de kantine
•	 Yoga op 't werk
•	 Muziekmakers bij elkaar brengen
•	 Carpool matches
•	 Koffie drinken
•	 Yes! We Connect inhuren
•	 Koffie afspraken in plannen
•	 Rituelen maken
•	 Intro/terugkomdagen
•	 Onboardingdag volgen
•	 Netwerkborrels organiseren
•	 Meedoen met sportgroepje
(hardlopen, wielrennen, yoga)
•	 Netwerkdag organiseren
•	 Thema-avonden of borrels
•	 Samen lunchen of avondeten /
lunchsessie of dinersessie
•	 Stagelopen op een andere
afdeling
•	 Bijeenkomsten/lunches met
senior managers
•	 Koffie drinken met receptioniste
die iedereen kent
•	 Directielunch
•	 Learning lunch: inspiratie delen
met collega's
•	 Koffiedate met iemand die al
langer in de organisatie werkt
•	 Buddy begeleiding
•	 Dagje wisselen van functie
•	 Durf te vragen sessie
•	 Meedoen/meelopen op andere
afdelingen
•	 Interesses matchen
•	 Vooraf contact met mede-starters
•	 Informele meetup met
preboarders
•	 Preboarding
•	 Netwerk faciliteren
•	 Voorstelstukje op intranet
•	 Linkedin opdrachten op te
koppelen met collega's
•	 Je team stelt zichzelf voor adhv
een filmpje (iedereen in de
organisatie kan dit inzien)
•	 Overzicht van matches: zelfde
geboorteplaats, zelfde sport,
evenveel kinderen, zelfde naam
•	 Meekijken met VR-brillen
•	 Facebookgroep
•	 Match gezichtherkenner
(FaceMate)
•	 Online Tinder
•	 Platform (online of Tedx event)
waarop je jezelf presenteert
•	 Journalist voor 1 dag
•	 Op de foto (selfie) met een
bepaalde collega
•	 Wie is het? Spel
•	 Iedereen een uniek QR-code en
match machines in het bedrijf
•	 Fotosessie
•	 Host2Transform
•	 Electriciteitsloze dagen
•	 Verbetervoorstel
•	 Gaat om het faciliteren van
contact. Dus periodiek stellen
van contactdoelen en naleven.
•	 Netwerk in kaart brengen
•	 Netwerk van anderen checken
•	 Ontmoetingen inplannen
•	 Toegang geven tot
"smoelenboek"
•	 Random ontmoetingen plannen
•	 Opdracht om aantal
ontmoetingen buiten het team te
hebben
•	 It's not about what you know but
about who you know
Ludieke acties;
zoals een speurtocht
door de organisatie
Een buddy
app of facebook
groep voor
preboarders
Voorstellen:
voorstelvlog
wand met profielen
ideeënteam
(los van de
operationele teams)
app om
vraagstukken te
delen
HOE PERSONALISEER JE HET
ONBOARDING PROGRAMMA?
•	 Alle informatie taggen en functies taggen, relevante informatie geven
•	 Wensen inventariseren en programma op maat maken
•	 Zelf laten kiezen uit het aanbod (need to know, nice to know)
•	 Behoefte uitvragen en op inspelen
•	 Regelmatig vragen: Wat wil je weten?
•	 Vraagbaak inrichten
•	 Bouw een Q&A voor en door starters
•	 Wat is algemeen en wat is te personaliseren?
•	 Inventariseren; is er één doelgroep, welke subdoelen?
•	 Wat verwacht je van ons? Wat kunnen wij van jou verwachten?
•	 Speeddate in je eigen team
•	 Presenteer jezelf eens
•	 Is dit nuttig-button en zelflerend systeem
•	 Volgorde loslaten
•	 Exit gesprekken
Communicatie
twee kanten op
Functie
gebaseerde
thema's
"Ik zet hulplijn in"
meer info escape
Doel van
onboarding voor
organisatie
"Wat breng ik
mee?" teruggeven
Opvolging live
HOE ORGANISEER JE HET INWERKEN
EN MEEWERKEN MET ANDEREN?
•	 Peter/Meter
•	 Buddy
•	 Trainingen
•	 Interactief
•	 Communities
•	 Yes! We Connect-event
•	 Bepaalde dagen bij andere departementen
gaan volgen
•	 Uitwisseling tussen kleine en grote
afdelingen
•	 Meelopen tijdens sollicitatieprocedure
•	 Warm welkom eerste dag
•	 Spel
•	 E-learning modules
•	 Introductiedagen
•	 Inwerkschema
•	 Checklist (inhoudelijk) Regel een buddy
•	 Loop een dagje mee
•	 Maak een rapport van de meeloopdag
•	 Bespreek de meeloopdag
•	 Wie wil dat iemand meeloopt?
•	 Volg procesbeschrijving
•	 Updaten procesbeschrijving door starter
Rondleiding
Evt. virtueel als
pre-onboarding
Values - spel
Digitaal platform:
connect, elearning en
track&trace
HOE RICHT JE HET UITLEGGEN VAN FUNCTIE,
PROCEDURES EN WERKWIJZEN IN?
•	 Beschrijvingen
•	 Tekeningen
•	 Filmpjes
•	 Verwachtingen bespreken met
manager, collega's in en buiten team
•	 Hoe kijken anderen naar de functie?
•	 Wat is de context van de functie?
•	 Wat is de logica achter procedures
en werkwijzen?
•	 Input bewerking output
•	 Online
•	 E-learning
•	 Sharepoint
•	 Pick and choose
•	 Print/ posters etc.
Interactief Mentor-leerling Spelenderwijs
HOE KUN JE E-LEARNING FACILITEREN?
•	 Vraaggedreven werken, wat is echt nodig?
•	 Korte, overzichtelijke module
•	 Geen troep, Relevantie!
•	 Zelf kiezen, waar en wanneer
•	 Starters interviewen over hun ervaring
•	 Mensen koppelen op basis van
vaardigheid
•	 Juiste kwaliteiten bij elkaar in een team
•	 E-coaching
•	 Opbouw: begin bij de basis
•	 Hoe zit de organisatie in elkaar?
•	 Doel stellen
•	 Onboarding fasciliteren binnen bestaande
e-learning omgeving
•	 Als leerlijn
•	 Tablet
•	 E-learning toetsen aan het doel
•	 Benodigde informatie ophalen uit
organisatie
•	 Als stand lone oplossing
•	 Binnen bestaande e-learning omgeving
•	 Nadenken over de journey
•	 Starters interviewen over hun ervaring
•	 Gaming principers toepassen
•	 Vraaggedreven werken, wat is echt nodig
•	 Benodigde info ophalen uit organisatie
•	 Doel stellen
•	 Toetsen aan doel
Aantrekkelijk
Samen
één geheel
Lerend netwerk
HOE ZORG JE VOOR EEN WARM WELKOM OP/
VANAF DE EERSTE DAG?
•	 1 dag van tevoren bloementje sturen
•	 Collega's wachten starter op
•	 Voorstellen aan elkaar
•	 Iedereen vertelt over zichzelf, waarom werk je hier, wat breng je mee/ in?
•	 Buddy voor vragen
•	 Planning met korte afspraakjes
•	 Inwerkschema (wat lezen, wat doen…)
•	 Einde dag --> gesprek met de manager
•	 Gebruik feedback van starters om ervaring telkens beter te maken
•	 Paar dagen voor begin een 'welcome to the team' kaartje
•	 Welkomstpakket op eerste werkdag
•	 Aankondiging van de nieuwe werknemer op de interne sharepoint oid.
•	 Namen kennen
•	 Lunch met de CEO
•	 Via e-mail nieuwe medewerker laten voorstellen
•	 Speeddate met collega's die er al langer werken
•	 Niet te veel info op eerste dag
•	 Geen fouten (in alle zaken)
Echte aandacht
geven aan elkaar.
Pre-boarding.
Planning voor
de dag, week,
maand.
Computer, pasjes,
telefoon, wachtwoorden,
sleutels, toegangen, ICT
zijn geregeld. Inclusief
bosje bloemen!
Tijd vrijgemaakt
door de direct
leidinggevende en
collega's. Er wordt een
rondleiding gegeven.
KENNIS EVENT
ONBOARDING
www.yesweconnect.nl • 030-2673960 • Europalaan 2c • 3526KS • Utrecht
1 von 15

Recomendados

Guide complet du marketing de réseau (MLM) Clés du succès von
Guide complet du marketing de réseau (MLM) Clés du succèsGuide complet du marketing de réseau (MLM) Clés du succès
Guide complet du marketing de réseau (MLM) Clés du succèsVassilis (BIll) Panopoulos M.B.A., M.H.R.M., M.M.M.
3.5K views119 Folien
Restaurant Staff Training von
Restaurant Staff TrainingRestaurant Staff Training
Restaurant Staff TrainingUpserve
4.2K views21 Folien
17 Tips to boost your productivity at work von
17 Tips to boost your productivity at work17 Tips to boost your productivity at work
17 Tips to boost your productivity at workProofHub
1.7K views23 Folien
FOREVER 4CC TRAINING. von
FOREVER 4CC TRAINING.FOREVER 4CC TRAINING.
FOREVER 4CC TRAINING.Saju Paul Sankoorikal
3.3K views10 Folien
10 Tips For Better One on One Meetings von
10 Tips For Better One on One Meetings 10 Tips For Better One on One Meetings
10 Tips For Better One on One Meetings David Hassell
129.1K views21 Folien
Top 7 sales administrator interview questions answers von
Top 7 sales administrator interview questions answersTop 7 sales administrator interview questions answers
Top 7 sales administrator interview questions answerstomhandsome70
6.2K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

How to Prioritize Your Work von
How to Prioritize Your WorkHow to Prioritize Your Work
How to Prioritize Your WorkWorkfront
49.3K views14 Folien
How To Improve People Management Skills von
How To Improve People Management SkillsHow To Improve People Management Skills
How To Improve People Management SkillsWhen I Work
54.8K views15 Folien
Success in Network Marketing , Two Types of Training von
Success in Network Marketing , Two Types of Training Success in Network Marketing , Two Types of Training
Success in Network Marketing , Two Types of Training Vassilis (BIll) Panopoulos M.B.A., M.H.R.M., M.M.M.
5.3K views31 Folien
Orientation t31 von
Orientation t31Orientation t31
Orientation t31SarahShackelford3
136 views27 Folien
Attributes Of A Master Network Marketing (MLM) Prospector von
 Attributes Of A Master Network Marketing (MLM) Prospector Attributes Of A Master Network Marketing (MLM) Prospector
Attributes Of A Master Network Marketing (MLM) ProspectorVassilis (BIll) Panopoulos M.B.A., M.H.R.M., M.M.M.
1K views28 Folien
How To Be More Productive von
How To Be More ProductiveHow To Be More Productive
How To Be More ProductiveHubSpot
17.7K views10 Folien

Was ist angesagt?(20)

How to Prioritize Your Work von Workfront
How to Prioritize Your WorkHow to Prioritize Your Work
How to Prioritize Your Work
Workfront49.3K views
How To Improve People Management Skills von When I Work
How To Improve People Management SkillsHow To Improve People Management Skills
How To Improve People Management Skills
When I Work54.8K views
How To Be More Productive von HubSpot
How To Be More ProductiveHow To Be More Productive
How To Be More Productive
HubSpot17.7K views
F & b Services Induction Manual von Kanchan Saha
F & b Services Induction ManualF & b Services Induction Manual
F & b Services Induction Manual
Kanchan Saha6.3K views
How to invite von Bryan Daly
How to inviteHow to invite
How to invite
Bryan Daly1.3K views
The Amazing, Incredible, Powerful 5S von Lisa Machos
The Amazing, Incredible, Powerful 5SThe Amazing, Incredible, Powerful 5S
The Amazing, Incredible, Powerful 5S
Lisa Machos978 views
10 Traits Of A Great Employee von Officevibe
10 Traits Of A Great Employee 10 Traits Of A Great Employee
10 Traits Of A Great Employee
Officevibe22.7K views
9 most important milestones in a network marketers career von MLMSuccessPodcast
9 most important milestones in a network marketers career9 most important milestones in a network marketers career
9 most important milestones in a network marketers career
MLMSuccessPodcast457 views
7 Elements of a Great Workplace Culture von WorkStride
7 Elements of a Great Workplace Culture7 Elements of a Great Workplace Culture
7 Elements of a Great Workplace Culture
WorkStride6.5K views
Telemarketing Techniques von Peter Murphy
Telemarketing TechniquesTelemarketing Techniques
Telemarketing Techniques
Peter Murphy10K views
How to Improve your Customer Service Skills by Scott Storick von Scott Storick
How to Improve your Customer Service Skills by Scott StorickHow to Improve your Customer Service Skills by Scott Storick
How to Improve your Customer Service Skills by Scott Storick
Scott Storick1.5K views
50 Network Marketing Recruiting Methods von annalaura brown
50 Network Marketing Recruiting Methods50 Network Marketing Recruiting Methods
50 Network Marketing Recruiting Methods
annalaura brown62.6K views

Destacado

Employee Onboarding Journey von
Employee Onboarding JourneyEmployee Onboarding Journey
Employee Onboarding JourneyYES! WE CONNECT
4.6K views1 Folie
Game Design & the City @ Best Scene in Town von
Game Design & the City @ Best Scene in TownGame Design & the City @ Best Scene in Town
Game Design & the City @ Best Scene in TownKars Alfrink
1.1K views25 Folien
Yes! We Connect onboarding aanpak von
Yes! We Connect onboarding aanpakYes! We Connect onboarding aanpak
Yes! We Connect onboarding aanpakYES! WE CONNECT
390 views13 Folien
ALAIN DE BOTTON: THE FUTURE OF WORK von
ALAIN DE BOTTON: THE FUTURE OF WORKALAIN DE BOTTON: THE FUTURE OF WORK
ALAIN DE BOTTON: THE FUTURE OF WORKYES! WE CONNECT
4.1K views36 Folien
Summary of 'The Gameful City' von
Summary of 'The Gameful City'Summary of 'The Gameful City'
Summary of 'The Gameful City'Kars Alfrink
1.1K views30 Folien
How a Gainsight CSM uses Success Plans von
How a Gainsight CSM uses Success PlansHow a Gainsight CSM uses Success Plans
How a Gainsight CSM uses Success PlansGainsight
4.3K views20 Folien

Destacado(20)

Game Design & the City @ Best Scene in Town von Kars Alfrink
Game Design & the City @ Best Scene in TownGame Design & the City @ Best Scene in Town
Game Design & the City @ Best Scene in Town
Kars Alfrink1.1K views
ALAIN DE BOTTON: THE FUTURE OF WORK von YES! WE CONNECT
ALAIN DE BOTTON: THE FUTURE OF WORKALAIN DE BOTTON: THE FUTURE OF WORK
ALAIN DE BOTTON: THE FUTURE OF WORK
YES! WE CONNECT4.1K views
Summary of 'The Gameful City' von Kars Alfrink
Summary of 'The Gameful City'Summary of 'The Gameful City'
Summary of 'The Gameful City'
Kars Alfrink1.1K views
How a Gainsight CSM uses Success Plans von Gainsight
How a Gainsight CSM uses Success PlansHow a Gainsight CSM uses Success Plans
How a Gainsight CSM uses Success Plans
Gainsight 4.3K views
Accelerating New Hire Productivity Through Onboarding von BambooHR
Accelerating New Hire Productivity Through OnboardingAccelerating New Hire Productivity Through Onboarding
Accelerating New Hire Productivity Through Onboarding
BambooHR3K views
Customer Success Hiring Guide von OpsPanda
Customer Success Hiring GuideCustomer Success Hiring Guide
Customer Success Hiring Guide
OpsPanda8.5K views
Creating Kick-Ass Users: Principles for Effective Onboarding von Stefanie Andersen
Creating Kick-Ass Users: Principles for Effective OnboardingCreating Kick-Ass Users: Principles for Effective Onboarding
Creating Kick-Ass Users: Principles for Effective Onboarding
Stefanie Andersen38.1K views
Principles of Onboarding von Henken Bean
Principles of OnboardingPrinciples of Onboarding
Principles of Onboarding
Henken Bean22.8K views
Onboarding--Employee Socialization von Maysoun Mohamed
Onboarding--Employee Socialization Onboarding--Employee Socialization
Onboarding--Employee Socialization
Maysoun Mohamed5K views
10 Event Trends for 2015 von Julius Solaris
10 Event Trends for 201510 Event Trends for 2015
10 Event Trends for 2015
Julius Solaris143.3K views
On Boarding Ppt von tomnorthrop
On Boarding PptOn Boarding Ppt
On Boarding Ppt
tomnorthrop36.5K views
Onboarding & Orientation - How to on-board new employees. A Manual for HR and... von HRM Toolshop
Onboarding & Orientation - How to on-board new employees. A Manual for HR and...Onboarding & Orientation - How to on-board new employees. A Manual for HR and...
Onboarding & Orientation - How to on-board new employees. A Manual for HR and...
HRM Toolshop17.9K views
How to Include Clickable Links on Slideshare Presentation von David Laubner
How to Include Clickable Links on Slideshare PresentationHow to Include Clickable Links on Slideshare Presentation
How to Include Clickable Links on Slideshare Presentation
David Laubner33.3K views
Best practice onboarding - trends and examples in managing talent acquisition von NoLimits
Best practice onboarding - trends and examples in managing talent acquisitionBest practice onboarding - trends and examples in managing talent acquisition
Best practice onboarding - trends and examples in managing talent acquisition
NoLimits49.7K views
Five Steps to a world class onboarding program presentation von EmilyBennington
Five Steps to a world class onboarding program presentationFive Steps to a world class onboarding program presentation
Five Steps to a world class onboarding program presentation
EmilyBennington47.4K views
Onboarding! Powerpoint Presentation von Donna Morrison
Onboarding! Powerpoint PresentationOnboarding! Powerpoint Presentation
Onboarding! Powerpoint Presentation
Donna Morrison90.9K views
Employee Orientation Ppt Final von Shruthi Choudary
Employee Orientation Ppt FinalEmployee Orientation Ppt Final
Employee Orientation Ppt Final
Shruthi Choudary200.6K views

Similar a Yes! We Connect - Kennis Event Onboarding

Studiekeuze en solliciteren von
Studiekeuze en solliciterenStudiekeuze en solliciteren
Studiekeuze en solliciterenSH-Jong
445 views23 Folien
Infosessie PCVO scheldeland von
Infosessie PCVO scheldelandInfosessie PCVO scheldeland
Infosessie PCVO scheldelandArtevelde - VUB
299 views28 Folien
Trekkerstraining dag 1 von
Trekkerstraining dag 1Trekkerstraining dag 1
Trekkerstraining dag 1Gijs_VVOB
476 views54 Folien
Wen(d)baar leren von
Wen(d)baar lerenWen(d)baar leren
Wen(d)baar lerenAd Uijterwaal
518 views70 Folien
NOVU Soep-stokbroodavond “Een ondernemersteam vormen” von
NOVU Soep-stokbroodavond “Een ondernemersteam vormen”NOVU Soep-stokbroodavond “Een ondernemersteam vormen”
NOVU Soep-stokbroodavond “Een ondernemersteam vormen”TeamVenture
274 views28 Folien
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereld von
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereldVoka Online Event - Connecteren in een digitale wereld
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereldJohan Van Strijthem
181 views31 Folien

Similar a Yes! We Connect - Kennis Event Onboarding(20)

Studiekeuze en solliciteren von SH-Jong
Studiekeuze en solliciterenStudiekeuze en solliciteren
Studiekeuze en solliciteren
SH-Jong445 views
Trekkerstraining dag 1 von Gijs_VVOB
Trekkerstraining dag 1Trekkerstraining dag 1
Trekkerstraining dag 1
Gijs_VVOB476 views
NOVU Soep-stokbroodavond “Een ondernemersteam vormen” von TeamVenture
NOVU Soep-stokbroodavond “Een ondernemersteam vormen”NOVU Soep-stokbroodavond “Een ondernemersteam vormen”
NOVU Soep-stokbroodavond “Een ondernemersteam vormen”
TeamVenture274 views
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereld von Johan Van Strijthem
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereldVoka Online Event - Connecteren in een digitale wereld
Voka Online Event - Connecteren in een digitale wereld
Wat kan een Syntens adviseur met LinkedIn! von Marvin de Reuver
Wat kan een Syntens adviseur met LinkedIn!Wat kan een Syntens adviseur met LinkedIn!
Wat kan een Syntens adviseur met LinkedIn!
Marvin de Reuver387 views
Wat verwachten de medewerkers? von Tom Haak
Wat verwachten de medewerkers? Wat verwachten de medewerkers?
Wat verwachten de medewerkers?
Tom Haak60 views
Persoonlijk Leiderschap von Alex Lagas
Persoonlijk LeiderschapPersoonlijk Leiderschap
Persoonlijk Leiderschap
Alex Lagas140 views
Aansturing en beheersbaarheid van onderwijs op maat met de informatiepiramide von SURF Events
Aansturing en beheersbaarheid van onderwijs op maat met de informatiepiramideAansturing en beheersbaarheid van onderwijs op maat met de informatiepiramide
Aansturing en beheersbaarheid van onderwijs op maat met de informatiepiramide
SURF Events571 views
Online samenwerken leren en implementeren von Henny van Doorn
Online samenwerken leren en implementerenOnline samenwerken leren en implementeren
Online samenwerken leren en implementeren
Henny van Doorn654 views
Vrijwilligers in de museumsector steyl von Agnes Vugts
Vrijwilligers in de museumsector steylVrijwilligers in de museumsector steyl
Vrijwilligers in de museumsector steyl
Agnes Vugts331 views

Yes! We Connect - Kennis Event Onboarding

 • 2. MAGIE VAN CONNECTIE We aim to unleash the magical force of connection for employees all over the world.
 • 3. EMPLOYEE HAPPINESS COMMUNITY ik ervaar verbinding en vertrouwen. PURPOSE Ik doe zinvol werk. SIGNIFICANCE ik kan het verschil maken. WHY HOW HAPPY EMPLOYEES Blije medewerkers dragen maximaal bij aan blije klanten.
 • 4. SHINE BRIGHT Ik zoek leuk, zinvol en uitdagend werk. ZIN IN Lekker aan de slag in mijn nieuwe rol. COOL Ik ontwikkel me steeds verder. MASTER Ik ben de expert en help graag. NEXT Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. NEW Ik ga ergens anders een nieuwe uitdaging aan. HALLO Ik kom aan boord. BYE BYE Ik vertrek. EMPLOYEE JOURNEY
 • 5. EMPLOYEE JOURNEY ONBOARDING Ik doe veel indrukken op en ontmoet veel nieuwe mensen. Ik ben klaar om zelf te vliegen. Ik leer snel door samen te werken, en krijg coaching en feedback. Ik teken het contract. Joehoe! Champagne! Ik mag bijna starten en bereid me voor. Ik heb er zin in maar vind het ook best spannend! Ik krijg allerlei informatie over de organisatie en ontmoet andere starters. INTRODUCTIEDAG MAAND 1WEEK 1 DAG 601E WERKDAGBIJNA STARTENCONTRACT
 • 6. VERSNELLING Cultuur en gewenst gedrag overdragen. Employer brand versterken. Nieuwe medewerkers als ambassadeurs. Uitval percentage verlagen door inlossen van verwachting. RESULTAAT GOEDE ONBOARDING EMPLOYEE JOURNEY ONBOARDING JOURNEY INTRODUCTIEDAG MAAND 1WEEK 1 DAG 601E WERKDAGBIJNA STARTENCONTRACT HAPPY EMPLOYEES EMPLOYEE JOURNEY ONBOARDING KOSTEN EFFICIENCY EFFECT OP CULTUUR Ik begrijp hoe de organisatie werkt, wat het grote doel is en hoe ik daar aan bij kan dragen. Ik voel me op mijn gemak en verbonden met collega’s, partners en de organisatie. Ik heb alle faciliteiten, ervaringen, expertises en vaardigheden om het verschil te maken. EMPLOYEE HAPPINESS COMMUNITY PURPOSE SIGNIFICANCE COMMUNITY PURPOSE SIGNIFICANCE
 • 7. Wat heeft op dit moment je meeste aandacht op het gebied van onboarding? 18% cultuur overbrengen 14% personaliseren vanhet programma 2% faciliteitenop orde 6% uitlegfunctie, proceduresen werkwijzen 14% warmwelkom opeerstedag 0% organisatie structuur toelichten 4% strategie overbrengen 18% internnetwerk opbouwen 4% klantenleren kennen 2% nieuwecollega’s presenterenaan organisatie 8% e-learning faciliteren 12% inwerkenen meewerkenmet anderen KENNIS EVENT ONBOARDING
 • 8. HOE BRENG JE DE CULTUUR OVER? • Warm welkom • Succeskaartje sturen voor eerste werkdag • Kennismaken met huidige medewerkers • Kennismaken met alle afdelingen en 'lagen'. • Company Tour door CEO/ HR/ bestuur • Keywords cultuur (DNA) • Mentor/buddy systeem • Introductiedag en rondleiding (verbinden van afdelingen & onderdelen van het bedrijf) • Samen lunch maken, samen eten • 24-uur met --> "Snelkookpan bedrijfsbeleving" • Kampvuur-sessie • Scoor 'culture points' d.m.v. lunchen met andere diverse medewerkers met PRIJS • Drie klanten laten bezoeken die introductie geven --> new employee stelt zichzelf voor • Cultuur- tool/ spinnenweb • E-learning module over cultuur bedrijf • Onboardingsgame • Autonomie en cultuur, waar ligt de grens? • Verplicht facebooken :-) • Vertalen in merken (Diesel vs. C&A) • Terugkerend proces laten zijn • Succesverhalen tegenover failures • Cultuur laten ervaren tijdens bijeenkomst • Uitleg door medewerkers • Concrete voorbeelden geven • Benoemen/ beschrijven • Fotogalerie met highlights • Wat is de kracht? • Duidelijk zijn over gewenst gedrag • Nieuwkomers eigen voorbeelden laten geven van het gewenste gedrag • Nieuwkomers uitdagen om gewenste gedrag te laten zien • Culture eats strategy for breakfast Doorleef je waarden (van voor tot achter en van laag tot hoog). In alle facetten; recruitment, pre-boarding, onboarding Zelf een (animatie) video maken die als promo kan dienen voor de organisatie --> je moet dan op onderzoek uit Filmpje Cultuur laten ervaren! Nieuwe medewerkers 'voelen' de cultuur --> Beschrijf, vertel, laat zien, ervaar, experimenteer! Quiz over cultuur (bijvoorbeeld aan eind van onboarding-periode)
 • 9. HOE BOUW JE SNEL EEN INTERN NETWERK OP? • Lift naar je werk met een andere collega • Meeting point in de kantine • Yoga op 't werk • Muziekmakers bij elkaar brengen • Carpool matches • Koffie drinken • Yes! We Connect inhuren • Koffie afspraken in plannen • Rituelen maken • Intro/terugkomdagen • Onboardingdag volgen • Netwerkborrels organiseren • Meedoen met sportgroepje (hardlopen, wielrennen, yoga) • Netwerkdag organiseren • Thema-avonden of borrels • Samen lunchen of avondeten / lunchsessie of dinersessie • Stagelopen op een andere afdeling • Bijeenkomsten/lunches met senior managers • Koffie drinken met receptioniste die iedereen kent • Directielunch • Learning lunch: inspiratie delen met collega's • Koffiedate met iemand die al langer in de organisatie werkt • Buddy begeleiding • Dagje wisselen van functie • Durf te vragen sessie • Meedoen/meelopen op andere afdelingen • Interesses matchen • Vooraf contact met mede-starters • Informele meetup met preboarders • Preboarding • Netwerk faciliteren • Voorstelstukje op intranet • Linkedin opdrachten op te koppelen met collega's • Je team stelt zichzelf voor adhv een filmpje (iedereen in de organisatie kan dit inzien) • Overzicht van matches: zelfde geboorteplaats, zelfde sport, evenveel kinderen, zelfde naam • Meekijken met VR-brillen • Facebookgroep • Match gezichtherkenner (FaceMate) • Online Tinder • Platform (online of Tedx event) waarop je jezelf presenteert • Journalist voor 1 dag • Op de foto (selfie) met een bepaalde collega • Wie is het? Spel • Iedereen een uniek QR-code en match machines in het bedrijf • Fotosessie • Host2Transform • Electriciteitsloze dagen • Verbetervoorstel • Gaat om het faciliteren van contact. Dus periodiek stellen van contactdoelen en naleven. • Netwerk in kaart brengen • Netwerk van anderen checken • Ontmoetingen inplannen • Toegang geven tot "smoelenboek" • Random ontmoetingen plannen • Opdracht om aantal ontmoetingen buiten het team te hebben • It's not about what you know but about who you know Ludieke acties; zoals een speurtocht door de organisatie Een buddy app of facebook groep voor preboarders Voorstellen: voorstelvlog wand met profielen ideeënteam (los van de operationele teams) app om vraagstukken te delen
 • 10. HOE PERSONALISEER JE HET ONBOARDING PROGRAMMA? • Alle informatie taggen en functies taggen, relevante informatie geven • Wensen inventariseren en programma op maat maken • Zelf laten kiezen uit het aanbod (need to know, nice to know) • Behoefte uitvragen en op inspelen • Regelmatig vragen: Wat wil je weten? • Vraagbaak inrichten • Bouw een Q&A voor en door starters • Wat is algemeen en wat is te personaliseren? • Inventariseren; is er één doelgroep, welke subdoelen? • Wat verwacht je van ons? Wat kunnen wij van jou verwachten? • Speeddate in je eigen team • Presenteer jezelf eens • Is dit nuttig-button en zelflerend systeem • Volgorde loslaten • Exit gesprekken Communicatie twee kanten op Functie gebaseerde thema's "Ik zet hulplijn in" meer info escape Doel van onboarding voor organisatie "Wat breng ik mee?" teruggeven Opvolging live
 • 11. HOE ORGANISEER JE HET INWERKEN EN MEEWERKEN MET ANDEREN? • Peter/Meter • Buddy • Trainingen • Interactief • Communities • Yes! We Connect-event • Bepaalde dagen bij andere departementen gaan volgen • Uitwisseling tussen kleine en grote afdelingen • Meelopen tijdens sollicitatieprocedure • Warm welkom eerste dag • Spel • E-learning modules • Introductiedagen • Inwerkschema • Checklist (inhoudelijk) Regel een buddy • Loop een dagje mee • Maak een rapport van de meeloopdag • Bespreek de meeloopdag • Wie wil dat iemand meeloopt? • Volg procesbeschrijving • Updaten procesbeschrijving door starter Rondleiding Evt. virtueel als pre-onboarding Values - spel Digitaal platform: connect, elearning en track&trace
 • 12. HOE RICHT JE HET UITLEGGEN VAN FUNCTIE, PROCEDURES EN WERKWIJZEN IN? • Beschrijvingen • Tekeningen • Filmpjes • Verwachtingen bespreken met manager, collega's in en buiten team • Hoe kijken anderen naar de functie? • Wat is de context van de functie? • Wat is de logica achter procedures en werkwijzen? • Input bewerking output • Online • E-learning • Sharepoint • Pick and choose • Print/ posters etc. Interactief Mentor-leerling Spelenderwijs
 • 13. HOE KUN JE E-LEARNING FACILITEREN? • Vraaggedreven werken, wat is echt nodig? • Korte, overzichtelijke module • Geen troep, Relevantie! • Zelf kiezen, waar en wanneer • Starters interviewen over hun ervaring • Mensen koppelen op basis van vaardigheid • Juiste kwaliteiten bij elkaar in een team • E-coaching • Opbouw: begin bij de basis • Hoe zit de organisatie in elkaar? • Doel stellen • Onboarding fasciliteren binnen bestaande e-learning omgeving • Als leerlijn • Tablet • E-learning toetsen aan het doel • Benodigde informatie ophalen uit organisatie • Als stand lone oplossing • Binnen bestaande e-learning omgeving • Nadenken over de journey • Starters interviewen over hun ervaring • Gaming principers toepassen • Vraaggedreven werken, wat is echt nodig • Benodigde info ophalen uit organisatie • Doel stellen • Toetsen aan doel Aantrekkelijk Samen één geheel Lerend netwerk
 • 14. HOE ZORG JE VOOR EEN WARM WELKOM OP/ VANAF DE EERSTE DAG? • 1 dag van tevoren bloementje sturen • Collega's wachten starter op • Voorstellen aan elkaar • Iedereen vertelt over zichzelf, waarom werk je hier, wat breng je mee/ in? • Buddy voor vragen • Planning met korte afspraakjes • Inwerkschema (wat lezen, wat doen…) • Einde dag --> gesprek met de manager • Gebruik feedback van starters om ervaring telkens beter te maken • Paar dagen voor begin een 'welcome to the team' kaartje • Welkomstpakket op eerste werkdag • Aankondiging van de nieuwe werknemer op de interne sharepoint oid. • Namen kennen • Lunch met de CEO • Via e-mail nieuwe medewerker laten voorstellen • Speeddate met collega's die er al langer werken • Niet te veel info op eerste dag • Geen fouten (in alle zaken) Echte aandacht geven aan elkaar. Pre-boarding. Planning voor de dag, week, maand. Computer, pasjes, telefoon, wachtwoorden, sleutels, toegangen, ICT zijn geregeld. Inclusief bosje bloemen! Tijd vrijgemaakt door de direct leidinggevende en collega's. Er wordt een rondleiding gegeven.
 • 15. KENNIS EVENT ONBOARDING www.yesweconnect.nl • 030-2673960 • Europalaan 2c • 3526KS • Utrecht