Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
165 2013 ‫ץ‬‫י‬‫ק‬ | 41 | ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬
‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫המחוקה‬ ‫ההיסטוריה‬ :‫ני...
166‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ו‬‫ו‬‫נ‬ ‫ת‬‫נ‬‫ו‬‫כ‬‫ש‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ק‬‫ו‬‫ח‬‫מ‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬‫ה‬ :‫ר‬‫י‬‫י‬‫נ‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ת...
167 2013 ‫ץ‬‫י‬‫ק‬ | 41 | ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬
‫האופן‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫אינו‬ "‫"מוסלמית‬ ‫או‬ "‫"ערבי...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
P 5 journal
P 5 journal
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 33 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie -Teoria 41 or (20)

Anzeige

-Teoria 41 or

 1. 1. 165 2013 ‫ץ‬‫י‬‫ק‬ | 41 | ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫המחוקה‬ ‫ההיסטוריה‬ :‫נייר‬ ‫של‬ ‫גבולות‬ '‫אלכסנדרוביץ‬ ‫אור‬ ‫וינה‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ולתכנון‬ ‫לארכיטקטורה‬ ‫הפקולטה‬ !‫משוגע‬ ?‫יודע‬ ‫אינך‬ ,‫שוחטים‬ ‫שם‬ !‫משוגע‬ !‫ליפו‬ ‫תלך‬ ‫אל‬ !‫ליפו‬ ‫תלך‬ ‫אל‬ ‫תרבושים‬ ‫החבושים‬ ‫אבותי‬ ‫אל‬ ,‫הולך‬ ‫אני‬ ,‫התרפ"טית‬ ,‫התרפ"אית‬ ‫יפו‬ ‫אל‬ .‫אהבת–ציון‬ ‫באש‬ ‫הבוערים‬ ‫אבותי‬ ‫אל‬ ,‫וקסקטים‬ ‫וכובעי–שעם‬ ‫ומגבעות–פנמה‬ )99 ,1971 ‫גורי‬ ‫(חיים‬ ‫מרחבי‬ ‫אנכרוניזם‬ ‫הטיפול‬ ‫את‬ ‫והופך‬ ‫ָה‬‫י‬‫ִי‬‫ש‬ְ‫נ‬ַ‫מ‬ ‫היפואית‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫בתולדותיה‬ ‫המחקרי‬ ‫העיסוק‬ ‫גובר‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫תושבי‬ ‫בין‬ ‫המורכבת‬ ‫הקשרים‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫חדש‬ ‫באור‬ ‫המעמיד‬ ,‫ביקורתי‬ ‫לדיון‬ ‫מועדף‬ ‫לנושא‬ ‫בה‬ ,‫הערים‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫שהתקיים‬ ‫חיץ‬ ‫כאזור‬ ‫השכונה‬ ‫את‬ ‫מתארים‬ ‫הכותבים‬ ‫רוב‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫תושבי‬ ‫לבין‬ ‫יפו‬ ‫פנדורה‬ ‫תיבת‬ ,‫פוסק‬ ‫בלתי‬ ‫לאומי‬ ‫לחיכוך‬ ‫מוקד‬ ,‫הראשונה‬ ‫העברית‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫בלבה‬ ‫ערבית‬ ‫מובלעת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫זו‬ ‫ראייה‬ ‫זווית‬ .‫היהודי-ערבי‬ ‫הסכסוך‬ ‫שדי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לאוויר‬ ‫משחרר‬ ‫בה‬ ‫שהחיטוט‬ ‫מקומית‬ ‫כשל‬ ‫היא‬ ‫זה‬ ‫לעיוורון‬ ‫הסיבה‬ .‫האזור‬ ‫של‬ ‫הייחודי‬ ‫בעברו‬ ‫שנים‬ ‫לעשרות‬ ‫עיוורת‬ ,‫אמת‬ ‫של‬ ‫גרעין‬ ‫בה‬ ‫ָרובע‬‫כּ‬ ‫והתהוותה‬ ‫צמיחתה‬ ,‫התגבשותה‬ ‫נסיבות‬ ‫על‬ ,‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫בהכרת‬ ‫מתמשך‬ ‫מחקרי‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫הדימוי‬ ‫הוטמע‬ ‫שבו‬ ‫באופן‬ ‫טמונים‬ ‫זה‬ ‫כשל‬ ‫של‬ ‫יסודותיו‬ .‫יפו‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫המודרני‬ .‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השלושים‬ ‫משנות‬ ‫החל‬ ‫העברית‬ ‫דוברי‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫הקיבוצית‬ ‫בתודעה‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫מארכיון‬ ‫ורזרבסקי‬ ‫לנלי‬ ,‫ורדי‬ ‫לאנתיאה‬ ,‫וידריך‬ ‫לשולה‬ ,‫גילר‬ ‫שמואל‬ '‫לאדר‬ ,‫אלון‬ ‫יואב‬ ‫לד"ר‬ ‫נתונה‬ ‫תודתי‬ * ‫והסיוע‬ ‫העצות‬ ‫על‬ ‫וביקורת‬ ‫תיאוריה‬ ‫מטעם‬ ‫האנונימיים‬ ‫ולקוראים‬ ‫רוזנבאום‬ ‫גבריאל‬ '‫לפרופ‬ ,‫מליכסון‬ ‫להניה‬ ,‫אביב‬ .‫המאמר‬ ‫בהכנת‬
 2. 2. 166‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ו‬‫ו‬‫נ‬ ‫ת‬‫נ‬‫ו‬‫כ‬‫ש‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ק‬‫ו‬‫ח‬‫מ‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬‫ה‬ :‫ר‬‫י‬‫י‬‫נ‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫ג‬ | '‫ץ‬‫י‬‫וב‬‫ר‬‫ד‬‫נ‬‫ס‬‫כ‬‫ל‬‫א‬ ‫ר‬‫ו‬‫א‬ –‫ערבית‬ ‫ענק‬ ‫כשכונת‬ ‫תמיד‬ ‫כמעט‬ ‫מוצגת‬ ‫מנשייה‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫בספרות‬ ‫פאתיה‬ ‫עד‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫הרכבת‬ ‫תחנת‬ ‫מאזור‬ ‫שהשתרעה‬ ,‫מסביבתה‬ ‫ומובחנת‬ ‫אחידה‬ ,‫מוסלמית‬ ‫כפופות‬ ‫שהיו‬ ‫יהודיות‬ ‫בשכונות‬ ‫עבריה‬ ‫מכל‬ ‫והוקפה‬ ‫התימנים‬ ‫כרם‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫הדרומיים‬ "‫"ערבי‬ ‫אזור‬ ‫בין‬ ‫ברורה‬ ‫אתנית‬ ‫חלוקה‬ ‫לכאורה‬ ‫סימן‬ ‫הערים‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לעיריית‬ :‫אלחייני‬ ‫צבי‬ ‫של‬ ‫במילותיו‬ 1 ."‫"יהודי‬ ‫לאזור‬ ‫התפתחות‬ ‫עם‬ .‫יפו‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫המוסלמי‬ ‫כפרוור‬ 19–‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השבעים‬ ‫בשנות‬ ‫הוקמה‬ ‫מנשיה‬ ‫שכונת‬ .‫יהודיים‬ ‫ביישובים‬ ‫שהוקף‬ ‫מוסלמי‬ ‫לחצי–אי‬ ‫מנשייה‬ ‫נהפכה‬ ,‫ליפו‬ ‫צפונית‬ ‫החדשים‬ ‫היהודיים‬ ‫היישובים‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫נשמר‬ ‫אביב-יפו‬ ‫תל‬ ‫באזור‬ ‫השונות‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫מרכזי‬ ‫בין‬ ‫שהפריד‬ ‫המפותל‬ ‫הגבול‬ ‫לאורך‬ ,‫הים‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫היהודים‬ ‫המתיישבים‬ ‫של‬ ‫שאיפותיהם‬ ‫בפני‬ ‫שעמד‬ ‫המכשול‬ ‫היתה‬ ‫מנשייה‬ ‫שכונת‬ .‫איזון‬ .)Elhyani 2004, 106( ‫צפונה‬ ‫ויפו‬ ‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫התפשטותן‬ ‫את‬ ‫מנעו‬ ‫היהודיים‬ ‫היישובים‬ ‫בעוד‬ )134 ,2005 ‫(רוטברד‬ "‫יהודים‬ ‫גם‬ ]‫[במנשייה‬ ‫בה‬ ‫התגוררו‬ ‫ש"בתחילה‬ ‫מציין‬ ‫רוטברד‬ ‫שרון‬ ‫"בתי‬ ‫שכונו‬ ‫הבתים‬ ‫ואת‬ ‫מנשייה‬ ‫של‬ "‫המערבי‬ ‫"בחלקה‬ ‫נוף‬ ‫יפה‬ ‫שכונת‬ ‫את‬ ‫לדוגמה‬ ‫ומביא‬ ‫לבין‬ "‫"מוסלמית‬ ‫מנשייה‬ ‫בין‬ ‫האונטולוגית‬ ‫בהבחנה‬ ‫דבק‬ ‫הוא‬ ‫נשימה‬ ‫באותה‬ ‫אולם‬ ."‫פיינגולד‬ ‫ההתיישבויות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫המקבילה‬ ‫התפתחותן‬ ‫את‬ ‫לדמות‬ ‫"אפשר‬ :‫בה‬ ‫שגבלו‬ "‫"יהודיות‬ ‫שכונות‬ ‫כל‬ ‫שבו‬ ,‫גֹו‬ ‫למשחק‬ ‫אולי‬ ‫או‬ ‫ריצה‬ ‫לתחרות‬ ,‫והמוסלמית‬ ‫היהודית‬ ,‫ליפו‬ ‫מצפון‬ ‫הללו‬ ‫המודרניות‬ .)130 ,‫(שם‬ "‫הים‬ ‫אל‬ ‫ראשון‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫אותו‬ ‫ולאגף‬ ‫אותו‬ ‫לחסום‬ ,‫יריבו‬ ‫את‬ ‫להקדים‬ ‫מנסה‬ ‫צד‬ ‫בה‬ ‫לראות‬ ‫מהססת‬ ‫אינה‬ ‫אולם‬ ,‫במנשייה‬ ‫שהתגוררו‬ ‫יהודים‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫מספרת‬ ‫חתוקה‬ ‫טלי‬ :‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ "‫ה"יהודית‬ ‫לישותה‬ ‫המנוגדת‬ "‫"ערבית‬ ‫ישות‬ ‫נגעו‬ ‫הערבים‬ ‫ש"האזורים‬ ‫כך‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫נשקה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫בידיעות‬ ‫שתוארה‬ ‫כפי‬ ,‫מנשייה‬ ‫נראה‬ ‫שבו‬ ,‫הפיזי‬ ‫במיפוי‬ ‫מאוששת‬ ‫זו‬ ‫קביעה‬ ."‫באלה‬ ‫אלה‬ ‫התערבבו‬ ‫רבים‬ ‫ובמקומות‬ ,‫היהודים‬ ‫באזורים‬ .‫לזו‬ ‫זו‬ ‫נושקות‬ ,‫והיהודית‬ ‫הערבית‬ ,‫המגורים‬ ‫ושכונות‬ ,‫ושבור‬ ‫מקוטע‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫מנשייה‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫החיים‬ ‫אורח‬ ‫ואת‬ ‫הפיזית‬ ‫הזהות‬ ‫את‬ )‫המזרחי‬ ‫בצד‬ ‫(במיוחד‬ ‫הגבול‬ ‫בקו‬ ‫השכונות‬ ‫מפגש‬ ‫מנכיח‬ ‫במיוחד‬ .)97 ,2008 ‫(חתוקה‬ ‫האתניות‬ ‫הקבוצות‬ ‫מן‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הנבדל‬ ‫בכתיבתם‬ ‫מתמקדים‬ ,‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫התהוותה‬ ‫בנסיבות‬ ‫לדון‬ ‫הממעטים‬ ,‫וחתוקה‬ ‫רוטברד‬ ‫שבו‬ ‫באופן‬ ‫ובעיקר‬ ,‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השלושים‬ ‫משנות‬ ‫האזור‬ ‫של‬ ‫המרחבית‬ ‫בהיסטוריה‬ .‫ההגמונית‬ ‫הציונית‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫המייצגים‬ ‫במסמכים‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫הזאת‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫קריאה‬ .‫התגבשותה‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫בוחנים‬ ‫ואינם‬ ‫זו‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫של‬ ‫תקפותה‬ ‫על‬ ‫מערערים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫של‬ ‫המקומית‬ ‫בתודעה‬ ‫אמורים‬ ‫שהדברים‬ ‫ככל‬ ‫כי‬ ‫מגלה‬ ‫ההיסטוריים‬ ‫במקורות‬ ‫ומקיפה‬ ‫זהירה‬ ‫צבי‬ ‫אצל‬ ,‫אותה‬ ‫העוטפות‬ ‫היהודיות‬ ‫לשכונות‬ ‫מובלט‬ ‫בניגוד‬ ,"‫"מוסלמית‬ ‫או‬ "‫"ערבית‬ ‫כשכונה‬ ‫מתוארת‬ ‫מנשייה‬ 1 Hatuka( ‫קלוש‬ ‫ורחל‬ ‫חתוקה‬ ‫טלי‬ ,)17 ,2005( ‫לוז‬ ‫נמרוד‬ ,)136-130 ,2005( ‫רוטברד‬ ‫שרון‬ ,)Elhyani 2004, 106( ‫אלחייני‬ ,2010( ‫מוסי‬ ‫ונורמה‬ )147 ,142-135 ,2009 ( ‫עמית–כהן‬ ‫עירית‬ ,)99-96 ,2008( ‫חתוקה‬ ‫טלי‬ ,)and Kallus 2006, 27–30 ,‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫גרו‬ ‫שבה‬ ‫מעורבת‬ ‫כשכונה‬ ‫מנשייה‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ )LeVine 2005, 118, 122( ‫ָין‬‫ו‬‫ל‬ ‫מרק‬ ,‫לעומתם‬ .)30-29 ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬ ,‫בהמשך‬ ‫שנראה‬ ‫כפי‬ .‫שלום‬ ‫ונווה‬ ‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫היהודיות‬ ‫השכונות‬ ‫לבין‬ ‫בינה‬ ‫בעקביות‬ ‫מבחין‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫אולם‬ .‫כפשוטה‬ ‫הזאת‬ ‫ההבחנה‬
 3. 3. 167 2013 ‫ץ‬‫י‬‫ק‬ | 41 | ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫אינו‬ "‫"מוסלמית‬ ‫או‬ "‫"ערבית‬ ‫כשכונה‬ ‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫תיאורה‬ ,‫העברית‬ ‫דוברי‬ .‫לקיומו‬ ‫הראשונים‬ ‫העשורים‬ ‫בשלושת‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫בצפונה‬ ‫הבנוי‬ ‫המרחב‬ ‫נתפס‬ ‫שבו‬ "‫"מנשייה‬ ‫היום‬ ‫המכונה‬ ‫המרחב‬ ‫נתפס‬ ‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫העשרים‬ ‫שנות‬ ‫שלהי‬ ‫עד‬ ‫שההבחנה‬ ‫אזורים‬ ,‫זה‬ ‫לצד‬ ‫זה‬ ‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫התגוררו‬ ‫שבהם‬ ‫נבדלים‬ ‫אזורים‬ ‫שני‬ ‫כמכיל‬ ‫הלאומית‬ ‫לזהות‬ ‫הייתה‬ ‫שלגביהם‬ ‫סוציו–אקונומיים‬ ‫הבדלים‬ ‫על‬ ‫בעיקרה‬ ‫התבססה‬ ‫ביניהם‬ ‫אזור‬ ‫השתרע‬ ,‫הים‬ ‫לשפת‬ ‫הרכבת‬ ‫מסילת‬ ‫בין‬ ,‫בדרום‬ .‫שולית‬ ‫חשיבות‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫והדתית‬ .‫הערבית‬ ‫דוברי‬ ‫בפי‬ "‫ו"מנשייה‬ ‫העברית‬ ‫דוברי‬ ‫בפי‬ "‫שלום‬ ‫"נווה‬ ‫שנקרא‬ ‫יחסית‬ ‫מבוסס‬ ‫(حارة‬ "‫ַּכ‬‫נ‬ַ‫ת‬–‫א‬ ‫"חאַרת‬ ‫הערבי‬ ‫הכינוי‬ ‫את‬ ‫שקיבלה‬ ‫מובהקת‬ ‫עוני‬ ‫שכונת‬ ‫התפתחה‬ ‫לו‬ ‫מצפון‬ ‫הייתה‬ ‫א–תנּכ‬ ‫לחארת‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫בין‬ ‫ההבחנה‬ .)2–‫ו‬ 1 ‫תמונות‬ ,"‫הפחים‬ ‫"שכונת‬ ‫כלומר‬ ,‫التنك‬ ‫ובאופי‬ ‫הטיפוסית‬ ‫הבנייה‬ ‫באופי‬ ,‫ההתהוות‬ ‫בנסיבות‬ ‫מהבדלים‬ ‫בעיקר‬ ‫ונבעה‬ ,‫ועקבית‬ ‫ברורה‬ ‫ִטי‬‫א‬ ‫לשינוי‬ ‫הביאה‬ 1921 ‫בשנת‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫גבול‬ ‫קו‬ ‫קביעת‬ .‫האזורים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫התקבלה‬ ‫כבר‬ ‫השלושים‬ ‫שנות‬ ‫מאמצע‬ .‫עבריות‬ ‫בעיניים‬ ‫המרחב‬ ‫נתפס‬ ‫שבו‬ ‫באופן‬ ‫והדרגתי‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫את‬ ‫(שכללה‬ ‫מנשייה‬ ‫בשם‬ "‫"ערבית‬ ‫שכונה‬ ‫בין‬ ,‫חדשה‬ ‫מרחבית‬ ‫הבחנה‬ ‫תל‬ ‫של‬ "‫"היסטוריות‬ ‫עבריות‬ ‫שכונות‬ ‫לבין‬ )‫לו‬ ‫שמצפון‬ ‫א–תנּכ‬ ‫חארת‬ ‫ואת‬ ‫יפו‬ ‫בתחומי‬ ‫שנותר‬ ‫החדשה‬ ‫הקוגניטיבית‬ ‫החלוקה‬ .)2 ‫(תמונה‬ ‫הגבול‬ ‫של‬ ‫התל–אביבי‬ ‫מצדו‬ ‫אותה‬ ‫שהקיפו‬ ‫אביב‬ — ‫התייחסו‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫משתמשיו‬ ‫בקרב‬ ‫המרחב‬ ‫תפיסת‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫השפיעה‬ ‫הייתה‬ ‫כאילו‬ ,‫הפיזית‬ ‫ולדמותו‬ ‫האזור‬ ‫של‬ ‫להיסטוריה‬ — ‫היום‬ ‫גם‬ ‫להתייחס‬ ‫וממשיכים‬ ‫צורת‬ .‫העירונית‬ ‫הרקמה‬ ‫של‬ ‫הבנייה‬ ‫ולאופי‬ ‫ההתהוות‬ ‫לתהליך‬ ‫אינהרנטית‬ ‫הלאומית‬ ‫הזהות‬ .‫מחודש‬ ‫לעיון‬ ‫ראויה‬ ‫זו‬ ‫ניתוח‬ ‫הדמיון‬ ‫של‬ ‫מנשייה‬ ‫כתחרות‬‫שמתואר‬‫מה‬‫את‬‫להסביר‬‫כדי‬‫האחרונות‬‫השנים‬‫של‬‫במחקר‬‫משמשת‬‫מנשייה‬‫של‬"‫"ערביותה‬ ‫של‬ ‫לכאורה‬ ‫האחידה‬ ‫האתנית‬ ‫הזהות‬ ,‫בבד‬ ‫בד‬ .‫יפו‬ ‫של‬ ‫העתיקה‬ ‫לעיר‬ ‫שמצפון‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫לאומית‬ ‫הפלסטינית‬ ‫הבנייה‬ ‫של‬ ‫אופייני‬ ‫כתוצר‬ ‫הפיזי‬ ‫התארגנותה‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫כדי‬ ‫גם‬ ‫משמשת‬ ‫השכונה‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫העתיקה‬ ‫לעיר‬ ‫מצפון‬ ‫שהתפשטה‬ ‫צפופה‬ ‫לקסבה‬ ‫דמתה‬ ‫מנשייה‬ ,‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫לפי‬ .‫העממית‬ ‫המתארות‬ ,‫וקלוש‬ ‫חתוקה‬ ‫של‬ ‫בעבודתן‬ ‫בעיקר‬ ‫בולט‬ ‫הדבר‬ .‫מכוונת‬ ‫יד‬ ‫בלא‬ ,‫כביכול‬ ‫אורגנית‬ ‫בצורה‬ ‫ברקמה‬ ‫ומזהות‬ )Hatuka and Kallus 2006, 28, 31( "‫כ"כפר‬ ‫מנשייה‬ ‫את‬ ‫מקומות‬ ‫בכמה‬ :‫הפלסטינית‬ ‫הכפרית‬ ‫לבנייה‬ ‫האופייניות‬ ‫טיפולוגיות‬ ‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫המובהקת‬ ‫העירונית‬ ,‫מנשייה‬ ]...[ .‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫הגובלת‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫וכשלוחה‬ ‫החוף‬ ‫על‬ ‫דייגים‬ ‫ככפר‬ ‫לראשונה‬ ‫התפתחה‬ ‫מנשייה‬ ‫על‬ ‫מסורתי‬ ‫כפר‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫עקרונות‬ ‫אחר‬ ‫עוקבת‬ ,20–‫ה‬ ‫המאה‬ ‫ובראשית‬ 19–‫ה‬ ‫המאה‬ ‫בשלהי‬ ‫שנבנתה‬ ‫חלל‬ ,‫הבסיסית‬ ‫הבינוי‬ ‫יחידת‬ .‫והמקום‬ ‫הזמן‬ ‫של‬ ‫והתרבותיות‬ ‫החברתיות‬ ,‫הכלכליות‬ ‫המערכות‬ ‫שיקוף‬ ‫ידי‬ — ‫מקומיים‬ ‫טבעיים‬ ‫מחומרים‬ ‫שנבנתה‬ ‫הקובייה‬ ‫היא‬ ,‫הפעילויות‬ ‫כל‬ ‫התקיימו‬ ‫שבו‬ ‫רב–תכליתי‬ ‫מגורים‬ ‫אחר‬ ‫עקבה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫העירונית‬ ‫הרקמה‬ ,‫המשכי‬ ‫עירוני‬ ‫ורנקולר‬ ‫לאותו‬ ‫בניגוד‬ .‫וחול‬ ‫אבן‬ .)27 ,‫(שם‬ ]1925–‫ב‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫האב‬ ‫תוכנית‬ ‫מתכנן‬ ,‫גדס‬ ‫[פטריק‬ ‫גדס‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫סכמת‬
 4. 4. 168‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ו‬‫ו‬‫נ‬ ‫ת‬‫נ‬‫ו‬‫כ‬‫ש‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ק‬‫ו‬‫ח‬‫מ‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬‫ה‬ :‫ר‬‫י‬‫י‬‫נ‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫ג‬ | '‫ץ‬‫י‬‫וב‬‫ר‬‫ד‬‫נ‬‫ס‬‫כ‬‫ל‬‫א‬ ‫ר‬‫ו‬‫א‬ ‫השלושים‬ ‫לשנות‬ ‫ראשיתה‬ ‫את‬ ‫המקדים‬ ,‫ָין‬‫ו‬‫ל‬ ‫מרק‬ ‫אצל‬ ‫גם‬ ‫מוזכר‬ ‫מנשייה‬ ‫של‬ "‫ה"כפרי‬ ‫עברה‬ ‫השלטון‬ ‫בתקופת‬ ‫ליפו‬ ‫שהגיעו‬ ‫מצרים‬ ‫פועלים‬ ‫של‬ ‫ככפר‬ ‫אותה‬ ‫ומתאר‬ ‫התשע–עשרה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫חוקרים‬ ‫אצל‬ ‫גם‬ ‫נמצא‬ ‫דומה‬ ‫תיאור‬ .)LeVine 2005, 51( 1840-1831 ‫בשנים‬ ‫בעיר‬ ‫המצרי‬ ,‫ביגר‬ ‫וגדעון‬ ‫שביט‬ ‫יעקב‬ ‫כמו‬ ‫ויפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫על‬ ‫ההיסטורית‬ ‫הכתיבה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫מהזרם‬ ‫המצרי‬ ‫השלטון‬ ‫בימי‬ ‫ממצרים‬ ‫שהיגרו‬ ‫פלח'ים‬ ‫השתכנו‬ ‫(שבה‬ ‫המצרית‬ ‫"השכונה‬ :‫המספרים‬ ‫שנקרא‬ ,‫נמוכות‬ ‫טיט‬ ‫בקתות‬ ‫בנוי‬ ‫לפרבר‬ ‫והפכה‬ ‫התרחבה‬ ,‫החוף‬ ‫לאורך‬ ‫שמצפון‬ ,)1840-1831( .)53 ,2001 ‫וביגר‬ ‫(שביט‬ "‫גדולה‬ ‫מוסלמית‬ ‫לשכונה‬ ‫הזמן‬ ‫במשך‬ ‫שהפך‬ ,‫אל–מנשיה‬ ‫סק'נת‬ ‫בסיס‬ ‫משוללת‬ ‫מצרים‬ ‫מתיישבים‬ ‫של‬ ‫כפרית‬ ‫בהתיישבות‬ ‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫ראשיתה‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫קרק‬ ‫רות‬ ‫של‬ ‫המקיף‬ ‫בספרה‬ ‫שנפלה‬ ‫סופר‬ ‫מטעות‬ ,‫לשפוט‬ ‫שניתן‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ,‫ונובעת‬ ‫היסטורי‬ ‫מתוכו‬ ‫אחד‬ ‫משפט‬ ‫ועל‬ ,1984–‫ב‬ ‫אור‬ ‫ראה‬ ‫הספר‬ .1917-1799 ,‫עיר‬ ‫של‬ ‫צמיחתה‬ :‫יפו‬ ,‫יפו‬ ‫על‬ ‫העשורים‬ ‫בשני‬ ‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫מקורה‬ ‫על‬ ‫שכתבו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ,‫בעקיפין‬ ‫או‬ ‫במישרין‬ ,‫כנראה‬ ‫הסתמכו‬ ‫מספר‬ 1881–‫ב‬ ‫יפו‬ ‫סביב‬ ‫היו‬ ,‫המערבית‬ ‫ארץ–ישראל‬ ‫סקר‬ ‫"לפי‬ :‫שם‬ ‫כותבת‬ ‫קרק‬ .‫האחרונים‬ ,‫נמוכות‬ ‫בקתות–טיט‬ ‫בנוי‬ ‫לפרבר‬ ‫המצרית‬ ‫המושבה‬ ‫התרחבה‬ ‫החוף‬ ‫לאורך‬ ‫מצפון‬ .‫פרברים‬ .)86 ,2003 ‫(קרק‬ "‫גדולה‬ ‫מוסלמית‬ ‫לשכונה‬ ‫הימים‬ ‫ברבות‬ ‫והיה‬ ‫אל–מנשיה‬ 2 ‫סכנת‬ ‫שנקרא‬ Palestine Exploration( ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לחקר‬ ‫הקרן‬ ‫של‬ ‫חיבור‬ ‫על‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫סמכה‬ ‫קרק‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הקרן‬ ‫שעשתה‬ ‫הגיאוגרפי‬ ‫הסקר‬ ‫מממצאי‬ ‫חלק‬ ‫שסיכם‬ 1882 ‫משנת‬ )Fund –‫אל‬ ‫"סּכנת‬ ‫השם‬ ‫כי‬ ‫מגלה‬ ‫זה‬ ‫בחיבור‬ ‫עיון‬ ‫אולם‬ .‫התשע–עשרה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השבעים‬ ‫בשנות‬ ‫או‬ "‫המצרים‬ ‫("שכונת‬ "‫אל–מוסרייה‬ ‫"סּכנת‬ ‫השם‬ ‫מופיע‬ ‫ובמקומו‬ ,‫בו‬ ‫מוזכר‬ ‫אינו‬ ‫כלל‬ "‫מנשיה‬ Sâknet el[ ‫אל–מוסרייה‬ ‫(סכנת‬ ‫פרוור‬ ‫נמצא‬ ]‫העתיקה‬ ‫[ליפו‬ ‫מצפון‬ ‫"מיד‬ :)"‫המצרית‬ ‫"השכונה‬ ‫הכפרים‬ ;‫מצרים‬ ‫מתגוררים‬ ‫ובו‬ ‫החוף‬ ‫לאורך‬ ‫המשתרע‬ ‫נמוכות‬ ‫טיט‬ ‫בקתות‬ ‫של‬ )]Musrîyeh Conder and Kitchener 1882,( "‫באופיים‬ ‫לו‬ ‫דומים‬ ]‫יפו‬ ‫[של‬ ‫שבגניה‬ ‫האחרים‬ ‫הקטנים‬ ‫לחקר‬ ‫הקרן‬ ‫מפת‬ ‫של‬ 13 ‫בגיליון‬ ‫גם‬ ‫העתיקה‬ ‫ליפו‬ ‫מצפון‬ ‫מצוין‬ ‫זהה‬ ‫בתעתיק‬ ‫זה‬ ‫שם‬ 3 .)255 "‫אל–מוסרייה‬ ‫"סּכנת‬ ‫כי‬ ‫צוין‬ ‫שם‬ ,‫הסקר‬ ‫של‬ ‫המקומות‬ ‫שמות‬ ‫ובמפתח‬ 1878 ‫משנת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ 4 .)Palmer 1881, 218 ;‫الرشيد‬ ‫(ساكنة‬ "‫א–רשיד‬ ‫"סּכנת‬ ‫גם‬ ‫מכונה‬ )‫ّة‬‫ي‬‫المصر‬ ‫(ساكنة‬ ‫יישוב‬ ‫נקודת‬ ‫לציון‬ ‫שימשה‬ ‫היא‬ ‫היפואי‬ ‫במרחב‬ .‫שכונה‬ ‫או‬ ‫מגורים‬ ‫מקום‬ ‫שפירושה‬ ‫ערבית‬ ‫מילה‬ ‫היא‬ )‫َة‬‫ن‬ ِ‫َك‬‫س‬( ‫ָה‬‫נ‬ִ‫ּכ‬ַ‫ס‬ 2 "‫אל–מנשיה‬ ‫"סכנת‬ ‫השם‬ ‫מופיע‬ ‫קרק‬ ‫של‬ ‫ִפרה‬‫ס‬‫ב‬ .‫אורגנית‬ ‫בתבנית‬ ‫לרוב‬ ‫והערוכה‬ ‫המרכזית‬ ‫מהעיר‬ ‫המנותקת‬ ‫קטנה‬ ‫של‬ ‫בסביבתה‬ "‫"סכנאות‬ 11 ‫מופיעות‬ 1879-1878–‫מ‬ ‫סנדל‬ ‫תיאודור‬ ‫במפת‬ .‫כאן‬ ‫המובא‬ ‫בציטוט‬ ,‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ."‫מנשייה‬ ‫"סכנת‬ ‫נקראת‬ ‫אינה‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫אף‬ — ‫יפו‬ ‫את‬ ‫בכתב‬ ‫שתיאר‬ ‫הראשון‬ ‫כנראה‬ ‫היה‬ ,1847 ‫בשנת‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫שביקר‬ ‫האמריקני‬ ‫הימייה‬ ‫קצין‬ ,'‫לינץ‬ '‫פ‬ ‫ויליאם‬ 3 ‫הים‬ ‫שפת‬ ‫על‬ ,‫יפו‬ ‫של‬ ‫היחיד‬ ‫מהשער‬ ‫קצר‬ ‫מרחק‬ ,‫לעיר‬ ‫"מצפון‬ :‫כתב‬ '‫לינץ‬ .)‫בשם‬ ‫אותו‬ ‫כינה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫(אם‬ ‫המצרי‬ ‫הכפר‬ ‫לשלטון‬ ‫הארץ‬ ‫של‬ ‫שובה‬ ‫מאז‬ ‫אולם‬ ,‫פאשה‬ ‫איבראהים‬ ‫בעקבות‬ ‫ממצרים‬ ‫באו‬ ‫אלה‬ .‫קופטים‬ ‫שיושביו‬ ‫כפר‬ ‫נמצא‬ ,‫ממש‬ ‫מאחר‬ .‫בגבם‬ ‫הקברות‬ ‫ובית‬ ‫לפניהם‬ ‫כשהים‬ ‫שלהם‬ ‫העלוב‬ ‫הטיט‬ ‫בכפר‬ ‫מתגוררים‬ ‫והם‬ ‫מהעיר‬ ‫סולקו‬ ‫העות'מאנים‬ ‫בית‬ ‫נותר‬ ,‫מולדתם‬ ‫אל‬ ‫ערגה‬ ‫מבטי‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫ודאי‬ ‫משגרים‬ ‫הם‬ ‫שלאורכו‬ ,‫הים‬ ‫לחציית‬ ‫תעבורה‬ ‫אמצעי‬ ‫בידיהם‬ ‫שאין‬ .)Lynch 1849, 443( "‫כפיים‬ ‫ויגיע‬ ‫רדיפות‬ ,‫רעב‬ ‫מפני‬ ‫האחרון‬ ‫מפלטם‬ ‫הקברות‬ ‫בכך‬ ‫שיש‬ ‫וייתכן‬ ,‫מצרים‬ ‫של‬ ‫בדלתא‬ ‫חוף‬ ‫עיר‬ ‫של‬ ‫שם‬ ‫הוא‬ "‫"רשיד‬ ‫השם‬ .‫במקור‬ ‫שגוי‬ ‫בערבית‬ "‫ָה‬‫נ‬ִ‫ּכ‬ַ‫ס‬" ‫המילה‬ ‫איות‬ 4 ‫גם‬ ‫במקביל‬ ‫מופיע‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫שלטון‬ ‫סוף‬ ‫ועד‬ ,‫יותר‬ ‫מאוחר‬ .‫המתיישבים‬ ‫של‬ ‫מוצאם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫כדי‬ .‫לשכונה‬ ‫שהפך‬ ‫הכפר‬ ‫של‬ ‫כשמו‬ ‫אירשיד‬ ‫השם‬
 5. 5. 169 2013 ‫ץ‬‫י‬‫ק‬ | 41 | ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬ ‫לבית‬ ‫ומדרום‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫הצפונית‬ ‫למצודה‬ ‫מצפון‬ "‫מצרי‬ ‫"כפר‬ ‫מופיע‬ ‫שבה‬ ‫הראשונה‬ ‫המפה‬ ‫סנדל‬ ‫תיאודור‬ ‫במפת‬ .1863–‫מ‬ )Bedford( ‫בדפורד‬ ‫פרנסיס‬ ‫מפת‬ ‫היא‬ ‫לחומות‬ ‫שמחוץ‬ ‫הקברות‬ ‫האדריכל‬ 1879-1878 ‫בשנים‬ ‫שהכין‬ ‫להפליא‬ ‫ומדויקת‬ ‫מפורטת‬ ‫מפה‬ ,)3 ‫(תמונה‬ )Sandel( ‫של‬ ‫הצפונית‬ ‫המצודה‬ ‫בין‬ ‫הממוקמת‬ ‫מבנים‬ ‫קבוצת‬ ‫אמנם‬ ‫מופיעה‬ ,‫ביפו‬ ‫שהתגורר‬ ‫הטמפלרי‬ ‫מצוינת‬ ‫הקברות‬ ‫לבית‬ ‫מצפון‬ .‫אותם‬ ‫שיאפיין‬ ‫מילולי‬ ‫תיאור‬ ‫בלא‬ ‫אבל‬ ,‫הקברות‬ ‫לבית‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫מפתו‬ .‫ותאנים‬ ‫שקדים‬ ‫למטעי‬ ‫בצמוד‬ ‫הערוכים‬ ‫מבנים‬ ‫קבוצת‬ — "‫רשיד‬ ‫"סכנת‬ ‫במפה‬ ‫מאמר‬ ‫לצד‬ Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins–‫ב‬ ‫לראשונה‬ ‫פורסמה‬ ‫סנדל‬ "‫מצרית‬ ‫כ"מושבה‬ ‫אותה‬ ‫ומתאר‬ ‫במפה‬ ‫רשיד‬ ‫סכנת‬ ‫של‬ ‫לסימון‬ ‫מפנה‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ .‫יפו‬ ‫את‬ ‫המתאר‬ ‫סנדל‬ ‫שערך‬ ‫יותר‬ ‫מוקדמים‬ ‫גיאוגרפיים‬ ‫סקרים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫שהוכנו‬ ‫מפות‬ .)Schwarz 1880, 49( ‫"סכנת‬ ‫בשם‬ ‫נוקבות‬ ‫אינן‬ 1880–‫ו‬ 1876 ‫השנים‬ ‫בין‬ )Baedeker( ‫ֵֵדֵקר‬‫ּב‬ ‫מדריכי‬ ‫בכמה‬ ‫ושפורסמו‬ ‫שבו‬ ‫האזור‬ — ‫זה‬ ‫לאזור‬ ‫מצפון‬ ."‫מצרית‬ ‫כ"מושבה‬ ‫המבנים‬ ‫קבוצת‬ ‫את‬ ‫מתארות‬ ‫אלא‬ "‫רשיד‬ ‫שאינם‬ ‫בודדים‬ ‫מבנים‬ ‫כמה‬ ‫סנדל‬ ‫במפת‬ ‫נראים‬ — ‫מנשייה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫לקום‬ ‫עתידה‬ ‫הייתה‬ .‫וכרמים‬ ‫חולות‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫במרחב‬ ‫פזורים‬ ,‫בשם‬ ‫מזוהים‬ ‫משלהי‬ ‫מפה‬ ‫היא‬ ‫למנשייה‬ ‫לימים‬ ‫שיהפוך‬ ‫בשטח‬ ‫כלשהי‬ ‫לבנייה‬ ‫ראשונה‬ ‫מסורטטת‬ ‫עדות‬ ‫לתכנון‬ ‫הצעה‬ ‫הצגת‬ ‫לצורך‬ ‫פרנג'ייה‬ '‫ז'ורז‬ ‫המהנדס‬ ‫הכין‬ ‫המפה‬ ‫את‬ .)4 ‫(תמונה‬ 1892 ‫נובמבר‬ ‫ובצמוד‬ ‫רשיד‬ ‫לסכנת‬ ‫מצפון‬ .)1986 ‫(אביצור‬ ‫ביפו‬ ‫לסוסים‬ ‫רתומה‬ ‫קלה‬ ‫רכבת‬ ‫קווי‬ ‫פריסת‬ ‫ניכרת‬ ‫אז‬ ‫כבר‬ .)Quartier Neuf( "‫חדש‬ ‫"רובע‬ ‫זו‬ ‫במפה‬ ‫מופיע‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫הרכבת‬ ‫לתחנת‬ ‫היוצאת‬ ‫לדרך‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫המחבר‬ ‫מרכזי‬ ‫רחוב‬ ‫בעלת‬ )‫בעליל‬ ‫אורגנית‬ ‫(לא‬ ‫וערב‬ ‫שתי‬ ‫תבנית‬ ‫בו‬ ‫דרך‬ ‫מפרידה‬ ‫הוותיקה‬ ‫המצרית‬ ‫לשכונה‬ ‫זה‬ ‫אזור‬ ‫בין‬ .)‫אילת‬ ‫רחוב‬ :‫(היום‬ ‫שכם‬ ‫לכיוון‬ ‫יפו‬ ‫ממרכז‬ ‫דומה‬ ‫פיזית‬ ‫הבחנה‬ 5 .‫רשיד‬ ‫סּכנת‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫כגבולה‬ ‫סנדל‬ ‫של‬ ‫במפתו‬ ‫כבר‬ ‫המופיעה‬ ,‫מתפתלת‬ 1 ‫(תמונות‬ 1918-1917–‫מ‬ ‫האזור‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫האוויר‬ ‫בתצלומי‬ ‫גם‬ ‫ניכרת‬ ‫האזורים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ "‫ה"אורגנית‬ ‫מהרקמה‬ ‫בתכלית‬ ‫שונה‬ ,‫ברובה‬ ‫זווית‬ ‫ישרת‬ ‫החדש‬ ‫ברובע‬ ‫העירונית‬ ‫הרקמה‬ :)5–‫ו‬ ‫רב–קומתיים‬ ‫מגורים‬ ‫מבתי‬ ‫בעיקר‬ ‫ומורכבת‬ ,)‫רשיד‬ ‫(סּכנת‬ ‫לה‬ ‫שמדרום‬ ‫האזור‬ ‫של‬ ‫הסבוכה‬ ,‫לטענתן‬ ‫בניגוד‬ .‫וקלוש‬ ‫חתוקה‬ ‫אצל‬ ‫שמתוארים‬ ‫הפשוטים‬ ‫הקובייתיים‬ ‫המגורים‬ ‫מחללי‬ ‫ולא‬ ‫הבנייה‬ ‫או‬ ‫הכפרית‬ ‫הבנייה‬ ‫של‬ ‫מזה‬ ‫מאוד‬ ‫שונה‬ ‫היה‬ ‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫שטחיה‬ ‫במרבית‬ ‫הבנייה‬ ‫אופי‬ ‫שראשיתו‬ ‫חומרי‬ ‫מהפך‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫להעיד‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ,‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הקדם–מודרנית‬ ‫העירונית‬ ‫בנייה‬ ‫ושיטות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫חדרו‬ ‫תקופה‬ ‫מאותה‬ :‫התשע–עשרה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השבעים‬ ‫בשנות‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ )‫חרס‬ ‫ברעפי‬ ‫וקירוי‬ ‫תקרות‬ ‫להקמת‬ ‫פלדה‬ ‫בקורות‬ ‫שימוש‬ ‫(כגון‬ ‫ומודרניות‬ ‫מתועשות‬ 6 .‫כאחת‬ ‫והיהודית‬ ‫הערבית‬ ,‫העירונית‬ ‫הבנייה‬ ‫של‬ ‫אופייה‬ ‫את‬ ‫בעיקר‬ ‫ושינו‬ ‫המקומי‬ ‫הבנייה‬ ‫ענף‬ ‫הסמוכות‬ ‫השכונות‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫ובאיכותם‬ ‫המבנים‬ ‫בגודל‬ ‫עלתה‬ "‫החדש‬ ‫ב"רובע‬ ‫הבנייה‬ ,‫ככלל‬ ‫חד–קומתיים‬ ‫בתים‬ ‫לרוב‬ ‫נבנו‬ ‫שבהן‬ ,)‫ואחרות‬ ‫יוסף‬ ‫מחנה‬ ,‫משה‬ ‫אהל‬ ,‫יהודה‬ ‫מחנה‬ ,‫צדק‬ ‫(נווה‬ ‫הבחנה‬ ‫ומתקיימת‬ ‫התקיימה‬ ‫בערבית‬ .)1948 ‫אחרי‬ ‫איש‬ ‫חזון‬ ‫(רחוב‬ "‫אירשיד‬ ‫"רחוב‬ ‫נקראת‬ ‫הדרך‬ ‫הבריטיות‬ ‫במפות‬ 5 ‫الدباغ‬ ;19 ,17 ,2006 ‫(هيكل‬ "‫"מנשייה‬ ‫המכונה‬ ,‫לו‬ ‫שמצפון‬ ‫האזור‬ ‫לבין‬ "‫"אירשיד‬ ‫או‬ "‫"רשיד‬ ‫המכונה‬ ‫האזור‬ ‫בין‬ ‫עקבית‬ .)219 ,1991 .83-76 ,2010 '‫אלכסנדרוביץ‬ ;2006 ‫גורדון‬ ;77-63 ,56-53 ,1999 ‫פוקס‬ 6
 6. 6. 170‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ו‬‫ו‬‫נ‬ ‫ת‬‫נ‬‫ו‬‫כ‬‫ש‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ק‬‫ו‬‫ח‬‫מ‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬‫ה‬ :‫ר‬‫י‬‫י‬‫נ‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫ג‬ | '‫ץ‬‫י‬‫וב‬‫ר‬‫ד‬‫נ‬‫ס‬‫כ‬‫ל‬‫א‬ ‫ר‬‫ו‬‫א‬ ‫גם‬ ‫מגורים‬ ‫בתי‬ ‫מלבד‬ ‫שכלל‬ ,‫והזמן‬ ‫המקום‬ ‫במושגי‬ ‫מודרני‬ ‫עירוני‬ ‫רובע‬ ‫זה‬ ‫היה‬ .‫קטנים‬ ‫טוריים‬ .‫החוף‬ ‫בקו‬ ‫ונופש‬ ‫תיירות‬ ‫ומבני‬ ‫מסחריים‬ ‫רחובות‬ "‫ה"אורגנית‬ ‫העתיקה‬ ‫לעיר‬ ‫מנשייה‬ ‫בין‬ ‫שיקשור‬ ‫קו‬ ‫למצוא‬ ‫קשה‬ ,‫הפיזי‬ ‫אופייה‬ ‫מבחינת‬ ‫בין‬ ‫מורפולוגי‬ ‫דמיון‬ ‫גם‬ ‫למצוא‬ ‫קשה‬ — ‫מכך‬ ‫יותר‬ .‫לה‬ ‫שמדרום‬ ‫רשיד‬ ‫לסּכנת‬ ‫או‬ ,‫יפו‬ ‫של‬ ‫באופיים‬ ‫שונים‬ ‫חלקים‬ ‫שני‬ ,‫הצפוני‬ ‫חלקה‬ ‫לבין‬ ‫למנשייה‬ ‫היום‬ ‫שנחשב‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫הדרומי‬ ‫החלק‬ ‫אחידה‬ ‫עירונית‬ ‫כרקמה‬ ‫מוצגים‬ ‫וקלוש‬ ‫חתוקה‬ ‫שמציעות‬ ‫שבניתוח‬ ,‫התהוותם‬ ‫ובנסיבות‬ ‫הפיזי‬ ‫מובהק‬ ‫ניגוד‬ — ‫עוני‬ ‫כשכונת‬ ‫מראשיתו‬ ‫התהווה‬ )"‫א–תנּכ‬ ‫("חארת‬ ‫הצפוני‬ ‫האזור‬ .‫לכאורה‬ ‫במגרשים‬ ‫למגורים‬ ‫וצפופים‬ ‫נמוכים‬ ‫מבנים‬ ‫כלל‬ ‫הוא‬ .‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫האמיד‬ ,‫לו‬ ‫שמדרום‬ ‫לאזור‬ ‫דפוס‬ .‫הקרקע‬ ‫בעלי‬ ‫שיזמו‬ ‫מוסדרת‬ ‫פרצלציה‬ ‫של‬ ‫תולדה‬ ,‫בגודלם‬ ‫אחידים‬ ‫ריבועיים‬ ‫או‬ ‫מלבניים‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫המסורתי‬ ‫הפלסטיני‬ ‫הכפר‬ ‫של‬ ‫מזה‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונה‬ ‫הוא‬ ‫(גם‬ ‫זה‬ ‫אזור‬ ‫של‬ ‫ההתארגנות‬ ‫למעמד‬ ‫ייחודיות‬ ‫שכונות‬ ‫התהוות‬ :‫חדשה‬ ‫מרחבית‬ ‫תופעה‬ ‫מייצג‬ )‫יפו‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫הקדומים‬ ‫חלקיה‬ ‫ושימוש‬ )‫התשע–עשרה‬ ‫המאה‬ ‫בשלהי‬ ‫יפו‬ ‫שהייתה‬ ‫(כפי‬ ‫במהירות‬ ‫הצומחת‬ ‫עיר‬ ‫בפאתי‬ ‫הנמוך‬ .‫זולה‬ ‫עירונית‬ ‫לקרקע‬ ‫הגואה‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫שניצלו‬ ‫מקומיים‬ ‫הון‬ ‫בעלי‬ ‫בידי‬ ‫בקרקע‬ ‫ספקולטיבי‬ ‫יפו‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫קשורה‬ ‫העתיקה‬ ‫ליפו‬ ‫שמצפון‬ ‫המרחב‬ ‫של‬ ‫הקוגניטיבית‬ ‫בחלוקה‬ ‫המהותית‬ ‫התמורה‬ ‫התהוותה‬ ‫מרגעי‬ ‫כבר‬ .1921 ‫בשנת‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫קביעת‬ ‫של‬ ‫המינהלית‬ ‫לפעולה‬ ‫בהתארגנות‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ‫היה‬ — ‫ביפו‬ ‫שכונה‬ ‫עדיין‬ ‫אז‬ — 1909–‫ב‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫המצומצמות‬ ‫התמיכה‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫יתבסס‬ ‫שלא‬ ,‫אוטונומי‬ ,‫חדש‬ ‫מרחבי‬ ‫סדר‬ ‫לכונן‬ ‫שמטרתה‬ ‫החלו‬ 1918 ‫בשלהי‬ ‫הבריטים‬ ‫בידי‬ ‫הארץ‬ ‫כיבוש‬ ‫השלמת‬ ‫בעקבות‬ .‫המקומית‬ ‫העירייה‬ ‫שסיפקה‬ ‫לכלל‬ ‫התגבשו‬ ‫ואלה‬ ,‫יפו‬ ‫מעיריית‬ ‫להיפרדות‬ ‫שקראו‬ ‫קולות‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫תושבי‬ ‫בקרב‬ ‫להישמע‬ ,‫דיזנגוף‬ ‫מאיר‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ועד‬ ‫ראש‬ ‫הגיש‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ .‫מוגבלת‬ ‫עצמאות‬ ‫לקבלת‬ ‫רשמית‬ ‫בקשה‬ ‫וביגר‬ ‫(שביט‬ 1920 ‫ביולי‬ 19–‫ב‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫הראשון‬ ‫ביקורו‬ ‫במהלך‬ ‫סמואל‬ ‫הרברט‬ ‫העליון‬ ‫לנציב‬ ‫הכבד‬‫המסים‬‫לנטל‬‫נגעו‬‫לבקשה‬‫הרשמיים‬‫הצידוקים‬.)170-145,1990‫שחורי‬;163-159,2001 ‫לקבל‬ ‫לרצון‬ ,)‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לוועד‬ ‫והן‬ ‫יפו‬ ‫לעיריית‬ ‫הן‬ ‫מסים‬ ‫(ששילמו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫תושבי‬ ‫על‬ ‫שרבץ‬ ‫רכוש‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫ולכוונה‬ )‫רשמי‬ ‫הלא‬ ‫מעמדה‬ ‫בשל‬ ‫התאפשרה‬ ‫(שלא‬ ‫השכונה‬ ‫לפיתוח‬ ‫הלוואה‬ .)‫העות'מאניים‬ ‫הקרקעות‬ ‫חוקי‬ ‫בשל‬ ‫שנמנע‬ ‫(דבר‬ ‫הבתים‬ ‫של‬ ‫האמתיים‬ ‫הבעלים‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫השכונה‬ ‫בראש‬ ‫העומדים‬ ‫וגם‬ ,‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫חלקית‬ ‫הפרדה‬ ‫יפה‬ ‫בעין‬ ‫ראו‬ ‫המנדט‬ ‫שלטונות‬ ‫את‬ ‫חסם‬ ‫החדש‬ ‫שהגבול‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫המהלך‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫ושיתפו‬ ‫התנגדות‬ ‫הביעו‬ ‫לא‬ ‫יפו‬ ‫עיריית‬ ‫אפריל‬ ‫בראשית‬ ‫גובש‬ ‫הרשמית‬ ‫ההפרדה‬ ‫פקודת‬ ‫של‬ ‫סופי‬ ‫נוסח‬ .‫צפונה‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫התפתחותה‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫מעמד‬ ‫אז‬ ‫קיבלה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ .‫ביוני‬ 1–‫ב‬ ‫לתוקפו‬ ‫ונכנס‬ ‫במאי‬ 11–‫ב‬ ‫התפרסם‬ ,1921 ‫בתחום‬ ‫(בייחוד‬ ‫שלטונית‬ ‫עצמאות‬ ‫של‬ ‫מבוטלת‬ ‫לא‬ ‫למידה‬ ‫וזכתה‬ )township( ‫עירונית‬ ‫לטיעונים‬ ‫מעבר‬ .‫יפו‬ ‫לעיריית‬ ‫כפופה‬ ‫להיות‬ ‫הוסיפה‬ ‫מינהלית‬ ‫שמבחינה‬ ‫אף‬ )‫העירוני‬ ‫המיסוי‬ ‫ועד‬ ‫ראשי‬ ‫של‬ ‫יוזמתם‬ ‫בבסיס‬ ‫כי‬ ‫נדמה‬ ‫בהיפרדות‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ,‫באופיים‬ ‫הכלכליים‬ ,‫הרשמיים‬
 7. 7. 171 2013 ‫ץ‬‫י‬‫ק‬ | 41 | ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬ ‫ההגדרה‬ .‫אחריותם‬ ‫תחום‬ ‫של‬ ‫ברורה‬ ‫טריטוריאלית‬ ‫בהגדרה‬ ‫לזכות‬ ‫הרצון‬ ‫גם‬ ‫עמד‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בלב‬ ‫שעמד‬ "‫עברית‬ ‫"עיר‬ ‫של‬ ‫התרבותי‬ ‫האידיאל‬ ‫בהגשמת‬ ‫חיוני‬ ‫מרכיב‬ ‫הייתה‬ ‫הטריטוריאלית‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ואידיאל‬ )71-70 ,2010 '‫אלכסנדרוביץ‬ ;37-29 ,2005 ‫(עזריהו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫להקמת‬ ‫היוזמה‬ ,‫ברורים‬ ‫גבולות‬ ‫בלא‬ .‫יפו‬ ‫של‬ ‫מזה‬ ‫מובחן‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫תיחום‬ ‫בלא‬ ‫בשלמותו‬ ‫להתממש‬ ‫יכול‬ ‫היה‬ ‫כזה‬ ‫פרויקט‬ ‫ובלא‬ ,‫לעיר‬ ‫הפיכתה‬ ‫של‬ ‫הפרויקט‬ ‫במימוש‬ ‫להתחיל‬ ‫יכולה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫היהודיות‬ ‫השכונות‬ .‫מיפו‬ ‫להיפרד‬ ‫השאיפה‬ ‫אז‬ ‫כבר‬ ‫תושביה‬ ‫בקרב‬ ‫מתעוררת‬ ‫הייתה‬ ‫אם‬ ‫ספק‬ ‫ובסופו‬ ‫דומה‬ ‫דרישה‬ ‫העלו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ,‫בוועדים‬ ‫מאוגדות‬ ‫הן‬ ‫גם‬ ‫שהיו‬ ,‫יפו‬ ‫צפון‬ ‫של‬ ‫האחרות‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫מרותה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫עליהן‬ ‫היה‬ ‫שבה‬ ‫חדשה‬ ‫מציאות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫נאלצו‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫העירונית‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫לערך‬ ‫שלושה‬ ‫פי‬ ‫גדולה‬ ‫הייתה‬ ‫בהן‬ ‫שגרה‬ ‫שהאוכלוסייה‬ ‫אף‬ .)164-162 ,2001 ‫וביגר‬ ‫(שביט‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫ומתן‬ ‫למשא‬ ‫הנוגעים‬ ‫הראשוניים‬ ‫ההיסטוריים‬ ‫המקורות‬ ‫הטריטוריאליות‬ ‫הכוונות‬ ‫בין‬ ‫אחד‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬ ‫על‬ ‫מהם‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫אולם‬ ,‫מאוד‬ ‫דלים‬ ‫אביב‬ ‫של‬ ‫הראשוני‬ ‫רצונם‬ .‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫הוסכם‬ ‫שעליו‬ ‫הגבול‬ ‫לבין‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ועד‬ ‫של‬ ‫הראשוניות‬ ‫חארת‬ ‫אזור‬ ‫את‬ ‫שלהם‬ ‫השיפוט‬ ‫שטח‬ ‫בתחומי‬ ‫לכלול‬ ‫היה‬ ,‫בכתב‬ ‫שנוסח‬ ‫כפי‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ועד‬ ‫ראשי‬ :‫לים‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫הגרעין‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫שיאפשר‬ ‫מחודש‬ ‫לתכנון‬ ‫כפוטנציאל‬ ‫א–תנּכ‬ ‫דרך‬ — ‫דרום‬ ‫מצד‬ :‫כזה‬ ‫באופן‬ ‫מוגבל‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ,‫תל–אביב‬ ‫עירית‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫שיכנס‬ ,‫השטח‬ ,‫לדעתנו‬ ‫ועד‬ ]‫שלוש‬ ‫רחוב‬ :‫[היום‬ ‫מסה"ב‬ ‫לורנץ-גשר‬ ‫יד‬ ‫על‬ ‫העובר‬ ‫הרחוב‬ — ‫מערב‬ ‫מצד‬ ,‫שכמה‬ ‫ההולכת‬ ‫המלך‬ ‫תל–אביב‬ ‫לעירית‬ ‫יכנסו‬ ‫זה‬ ‫באופן‬ .‫וסומל‬ ,‫שרונה‬ ‫עד‬ — ‫מזרח‬ ‫ומצד‬ ‫הים‬ — ‫צפון‬ ‫מצד‬ ,‫ישר‬ ‫בקו‬ ‫הים‬ ‫הטמפלרית‬ ‫[השכונה‬ ‫(ולהללע‬ ‫הגרמנים‬ ‫הבתים‬ ‫כל‬ ,‫נוה–שלום‬ ‫חלק‬ ,‫יוסף‬ ‫מחנה‬ ‫נוה–צדק‬ ‫תושבי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫גבולותינו‬ ‫בתוך‬ ‫נכלול‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫הים‬ ‫חוף‬ ‫על‬ ‫אשר‬ ‫הערביים‬ ‫בתי‬ ‫כל‬ ‫וגם‬ ‫התימנים‬ ‫בתי‬ ‫כל‬ ,)]‫ולהאלה‬ ‫בתי‬ ‫עם‬ ‫וערבים‬ ‫תימנים‬ ‫שכונות‬ ‫ע"י‬ ‫בקרוב‬ ‫מוקפים‬ ‫להיות‬ ‫סכנה‬ ‫לנו‬ ‫נשקפת‬ ,‫האלה‬ ‫והבנינים‬ ‫השטחים‬ ‫הים‬ ‫אל‬ ‫להתחבר‬ ‫לעולם‬ ‫נוכל‬ ‫ולא‬ ,]‫א–תנּכ‬ ‫חארת‬ ‫הערבי‬ ‫השם‬ ‫[שיבוש‬ Hart el teneke ‫שלהם‬ ‫הפחים‬ .)14-13 ,1920 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫(ועד‬ ‫ונקיים‬ ‫ישרים‬ ‫רחובות‬ ‫ע"י‬ ‫להיפרדות‬ ‫המתנגדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הותקפה‬ ‫א–תנּכ‬ ‫חארת‬ ‫את‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בתחומי‬ ‫לכלול‬ ‫הכוונה‬ ‫שייצג‬ ,‫איזמוז'יק‬ ‫דוד‬ .1921 ‫בינואר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫האספה‬ ‫במהלך‬ ‫יפו‬ ‫מעיריית‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫בזכויותיהם‬ ‫תפגע‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫נפרדת‬ ‫עירייה‬ ‫הקמת‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ,‫המתנגדים‬ ‫את‬ ‫שעל‬ ‫והתימנים‬ ‫הערבים‬ ‫"שכונות‬ ‫הכללת‬ ‫כי‬ ‫ואמר‬ ‫והוסיף‬ ,)‫בה‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫(ובעיקר‬ ‫ביפו‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫חודשים‬ ‫כמה‬ .)1921 ‫היום‬ ‫(דאר‬ "‫מיותרות‬ ‫והוצאות‬ ‫ל"דאגות‬ ‫רק‬ ‫תגרום‬ "‫הים‬ ‫שפת‬ ‫חארת‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫וממנו‬ ‫הרשמיים‬ ‫גבולותיה‬ ‫של‬ ‫ראשון‬ ‫מילולי‬ ‫תיאור‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫פרסמה‬ ‫התוצאה‬ .‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫חולקה‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ ,‫כמותה‬ ‫שלא‬ .‫יפו‬ ‫בשטח‬ ‫לבסוף‬ ‫נותרה‬ ‫א–תנּכ‬ 7 :)6 ‫(תמונה‬ ‫קיימת‬ ‫עירונית‬ ‫רקמה‬ ‫של‬ ‫בלבה‬ ‫בחלקו‬ ‫שעבר‬ ‫מפותל‬ ‫גבול‬ ‫קו‬ ‫הייתה‬ ‫שלטון‬ ‫תום‬ ‫עד‬ ‫שינוי‬ ‫בלא‬ ‫כמעט‬ ‫ונותרו‬ 1923 ‫במאי‬ 11–‫ב‬ ‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫אושרו‬ ,‫מזעריים‬ ‫תיקונים‬ ‫מלבד‬ ,‫אלה‬ ‫גבולות‬ 7 .)1943 ‫תל–אביב‬ ‫עירית‬ ‫(ידיעות‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫הבריטי‬ ‫המנדט‬
 8. 8. 172‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ו‬‫ו‬‫נ‬ ‫ת‬‫נ‬‫ו‬‫כ‬‫ש‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ק‬‫ו‬‫ח‬‫מ‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬‫ה‬ :‫ר‬‫י‬‫י‬‫נ‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫ג‬ | '‫ץ‬‫י‬‫וב‬‫ר‬‫ד‬‫נ‬‫ס‬‫כ‬‫ל‬‫א‬ ‫ר‬‫ו‬‫א‬ ,‫דיזנגוף‬ .‫ומ‬ ‫אסם–בי–סעיד‬ '‫הא‬ ,‫ותל–אביב‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫העיריות‬ ‫באי–כח‬ ‫שני‬ ‫באו‬ ,‫דלעיל‬ ‫החקה‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ —.‫המחוזי‬ ‫המושל‬ ‫ע"י‬ ‫ונתאשרה‬ ‫שניהם‬ ‫ע"י‬ ‫שנחתמה‬ ‫הסכמה‬ ,‫לגבולים‬ ‫בנוגע‬ ‫גמורה‬ ‫להסכמה‬ :‫כדלקמן‬ ‫קו–גבול‬ ‫תל–אביב‬ ‫בשביל‬ ‫נוצר‬ ‫הזאת‬ ‫ההסכמה‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫ולבנות‬ ‫לבנים‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫(מאחורי‬ "‫"החדש‬ ‫הרחוב‬ ‫דרך‬ ,‫דרומה‬ )‫מסלת–הברזל‬ ‫(גשר‬ ‫שלוש‬ ‫רחוב‬ ‫מקצה‬ ‫הרחוב‬ ‫עד‬ ]‫ברנט‬ ‫רחוב‬ :‫[היום‬ ‫האיטליזים‬ ‫רחוב‬ ‫דרך‬ ‫מערבה‬ ‫משם‬ ]‫אמזלג‬ ‫רחוב‬ :‫[היום‬ )‫יפו‬ ‫תחנת‬ ‫וגדר‬ ‫משם‬ ,‫נקדימון‬ .‫מ‬ ‫למאפיה‬ ‫עד‬ ‫מזרחה‬ ‫משם‬ ,]‫המרד‬ ‫רחוב‬ ‫לימים‬ ,‫מנשייה‬ ‫[רחוב‬ ‫נוה–שלום‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫שכונת‬ ‫מקצה‬ .‫התימנים‬ ‫שכונת‬ ‫ובין‬ ‫חרת–אל–תנק‬ ‫בין‬ ,‫מערבה‬ ‫ומשם‬ ,‫תנק‬ ‫לחרת–אל‬ ‫מקביל‬ ‫בקו‬ ‫צפונה‬ ‫מזרח‬ ‫לצד‬ ‫הגבול‬ .‫רוקח‬ ‫של‬ ‫החרשת‬ ‫לבית‬ ‫עד‬ ,‫הים‬ ‫שפת‬ ‫אל‬ ‫מקביל‬ ‫בקו‬ ‫דרומה‬ ‫חזרה‬ ‫שב‬ ‫הקו‬ ‫התימנים‬ .‫בהחלט‬ ‫נקבע‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫הצפוני‬ ‫הגבול‬ ,‫שכם‬ ‫דרך‬ ‫לע"ע‬ ‫הוא‬ ‫מחנה‬ ,‫אחוה‬ ,‫משה‬ ‫אהל‬ ,‫נוה–צדק‬ :‫השכונות‬ ‫תל–אביב‬ ‫עירית‬ ‫לגוף‬ ‫נכנסו‬ ,‫האלה‬ ‫הגבולים‬ ‫קביעת‬ ‫עם‬ ‫שרב‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ ,‫נוה–שלום‬ ‫משטח‬ ‫גדול‬ ‫וחלק‬ ,‫מלאכה‬ ‫בעלי‬ ‫מרכז‬ ,‫התימנים‬ ‫כרם‬ ,‫יוסף‬ ‫מחנה‬ ,‫יהודה‬ ‫(ידיעות‬ ‫תל–אביב‬ ‫עירית‬ ‫של‬ ‫וחסותה‬ ‫רשותה‬ ‫תחת‬ ‫כיום‬ ‫נמצאים‬ ‫יפו‬ ‫בעיר‬ ‫היהודים‬ ‫התושבים‬ ‫מנין‬ .)12-11 ,1921 ‫תל–אביב‬ ‫נייר‬ ‫של‬ ‫גבול‬ ‫הייתה‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫קביעת‬ ,‫יפו‬ ‫צפון‬ ‫של‬ ‫היהודיות‬ ‫בשכונות‬ ‫אמורים‬ ‫שהדברים‬ ‫ככל‬ ‫טלאים‬ ‫שהתגבשה‬ ‫הומוגנית‬ ‫לא‬ ‫עירונית‬ ‫רקמה‬ ‫על‬ ‫מרחבית‬ ‫הומוגניות‬ ‫של‬ ‫תודעה‬ ‫להחיל‬ ‫אמורה‬ ‫ואוכלוסייה‬ ‫יחסית‬ ‫הומוגני‬ ‫בנייה‬ ‫אופי‬ ‫בעלת‬ ‫עירונית‬ ‫רקמה‬ ,‫בבד‬ ‫בד‬ .‫עשורים‬ ‫כמה‬ ‫לאורך‬ ‫טלאים‬ ‫באופן‬ ‫ונחצתה‬ ‫שונה‬ ‫באופן‬ ‫טופלה‬ — ‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫של‬ ‫זו‬ — ‫האתנית‬ ‫זהותה‬ ‫מבחינת‬ ‫מעורבת‬ ‫(רחוב‬ ‫האטליזים‬ ‫ברחוב‬ — ‫מסחריים‬ ‫ברחובות‬ ‫ברובו‬ ‫עבר‬ ‫שלום‬ ‫בנווה‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ .‫לשניים‬ ‫שרירותי‬ ‫סוק‬ ‫הערבים‬ ‫בפי‬ ‫שנקרא‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫של‬ )‫הרשמית‬ ‫הגבול‬ ‫הגדרת‬ ‫(כלשון‬ "‫המרכזי‬ ‫וב"רחוב‬ )‫ברנט‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫כאלה‬ ‫להיות‬ ‫שהוסיפו‬ — )7 ‫תמונה‬ ,23-21 ,2006 ‫(هيكل‬ ‫אל–מנשייה‬ ‫רחוב‬ ‫או‬ 8 ‫אל–יהוד‬ ‫ההתארגנות‬ ‫באופן‬ ‫אחיזה‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫מלאכותי‬ ‫גבול‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ,‫פניו‬ ‫על‬ .‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫ההפרדה‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫מוגדרים‬ ‫פיזיים‬ ‫סממנים‬ ‫על‬ ‫נשען‬ ‫שאינו‬ ‫גבול‬ ,‫העירוני‬ ‫במרחב‬ ‫השונות‬ ‫הפעילויות‬ ‫של‬ ‫מראה‬ — 9 ‫בשטח‬ ‫קבוע‬ ‫ביטוי‬ ‫מעולם‬ ‫קיבלה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫חלוקה‬ .‫תושביו‬ ‫בקרב‬ ‫נתפס‬ ‫המרחב‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מתחילה‬ ‫בדיוק‬ ‫והיכן‬ ‫יפו‬ ‫נגמרת‬ ‫בדיוק‬ ‫היכן‬ ‫לדעת‬ ‫ִפשר‬‫א‬ ‫לא‬ ‫עיניים‬ ‫מתוארת‬ ‫חדש‬ ‫גבול‬ ‫של‬ ‫יצירתו‬ ,)Jones 1945( ‫ג'ונס‬ ‫סטיבן‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫בעקבות‬ ‫הקצאה‬ :‫שלבים‬ ‫ארבעה‬ ‫בעל‬ ‫כתהליך‬ ‫גיאוגרפיים‬ ‫בגבולות‬ ‫העוסקת‬ ‫המחקר‬ ‫בספרות‬ ‫לרוב‬ ‫תיחום‬ ;‫השטח‬ ‫חלוקת‬ ‫אופן‬ ‫על‬ ‫עקרונית‬ ‫מילולית‬ ‫הסכמה‬ ‫נוצרת‬ ‫שבו‬ ‫שלב‬ ,)allocation( ,‫ז'בוטינסקי‬ ‫מכון‬ ‫(ארכיון‬ ‫מנשייה‬ ‫משטרת‬ ‫בתחנת‬ ‫האצ"ל‬ ‫שתפס‬ ‫שלל‬ ‫במסמכי‬ ‫מופיע‬ ‫זה‬ ‫שם‬ ."‫היהודים‬ ‫"שוק‬ ‫כלומר‬ 8 ‫של‬ ‫בהמשכו‬ ‫אל–יהוד‬ ‫סוק‬ :‫במנשייה‬ ‫שווקים‬ ‫שלושה‬ ‫מונה‬ 1943 ‫בשנת‬ ‫שנכתב‬ ‫מסמך‬ .)10/8 4‫כ‬ ‫תיק‬ ,‫אצ"ל‬ ‫אוסף‬ ‫ושוק‬ ‫המשטרה‬ ‫תחנת‬ ‫מאחורי‬ ‫א–שאמה‬ ‫סוק‬ ,)‫המרד‬ ‫רחוב‬ ‫של‬ ‫הדרומי‬ ‫חלקו‬ — ‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫(אחרי‬ ‫התחנה‬ ‫רחוב‬ .)‫הכרמל‬ ‫(שוק‬ ‫הכרמל‬ ‫רחוב‬ ‫על‬ ‫קרטון‬ ‫בהתאמה‬ ‫תמיד‬ ‫(לא‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫לאורך‬ ‫מסוימים‬ ‫במקומות‬ ‫זמניות‬ ‫תיל‬ ‫גדרות‬ ‫נפרסו‬ ‫ביטחונית‬ ‫מתיחות‬ ‫של‬ ‫בזמנים‬ 9 .‫למסלולם‬ ‫החיים‬ ‫ששבו‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬ ‫הוסרו‬ ‫הן‬ ‫אבל‬ )‫הגבול‬ ‫לתוואי‬ ‫מלאה‬
 9. 9. 173 2013 ‫ץ‬‫י‬‫ק‬ | 41 | ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬ ‫מסמך‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫התוואי‬ ‫מסורטט‬ ‫ושבסופו‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫התוואי‬ ‫מוגדר‬ ‫שבו‬ ‫שלב‬ ,)delimitation( ‫באמצעות‬ ‫לתיחום‬ ‫מעשי‬ ‫פירוש‬ ‫ניתן‬ ‫שבו‬ ‫שלב‬ ,)demarcation( ‫סימון‬ ;)‫מפה‬ ‫(כגון‬ ‫רשמי‬ ‫גרפי‬ ‫התפקוד‬ ‫אופן‬ ‫נקבע‬ ‫שבו‬ ‫שלב‬ ,)administration/management( ‫וניהול‬ ;‫בשטח‬ ‫פיזי‬ ‫ביטוי‬ Donaldson and Williams 2008, 684–( ‫דרכו‬ ‫המעבר‬ ‫הסדרי‬ ‫כולל‬ ,‫הגבול‬ ‫של‬ ‫השוטף‬ ‫מובהקת‬ ‫דוגמה‬ ‫הוא‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫והגבול‬ — ‫גבולות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫לטעון‬ ‫ניתן‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .)686 ‫מרכיב‬ ‫ובלי‬ ‫בשטח‬ ‫הסימון‬ ‫שלב‬ ‫בלי‬ ,‫והתיחום‬ ‫ההקצאה‬ ‫שלבי‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫כוללת‬ ‫שיצירתם‬ — ‫לכך‬ ‫למרות‬ .‫ובניהולו‬ ‫הגבול‬ ‫בסימון‬ ‫מעוניינים‬ ‫אינם‬ ‫בתהליך‬ ‫השותפים‬ ‫שהצדדים‬ ‫משום‬ ,‫הניהול‬ ‫לטריטוריה‬ ‫ישירה‬ ‫זיקה‬ ‫מקיימים‬ ,"‫נייר‬ ‫של‬ ‫"גבולות‬ ‫כאן‬ ‫אכנה‬ ‫שאותם‬ ,‫כאלה‬ ‫גבולות‬ ,‫זאת‬ ‫שסומנו‬ ‫גבולות‬ ‫גם‬ ‫מבוטאים‬ ‫שבה‬ ‫טקסטואלית‬ ‫או‬ ‫גרפית‬ ‫שפה‬ ‫באותה‬ ‫מבוטאים‬ ‫והם‬ ‫ממשית‬ ‫תחומי‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫המעוניינות‬ ‫שלטוניות‬ ‫רשויות‬ ‫של‬ ‫בפעולתן‬ ‫במיוחד‬ ‫שכיחים‬ ‫הם‬ .‫בשטח‬ ‫אינן‬ ‫אך‬ ,‫השירותים‬ ‫ומתן‬ ‫המסים‬ ‫גביית‬ ‫אזורי‬ ‫את‬ ,‫בתוכן‬ ‫או‬ ‫ביניהן‬ ‫הגיאוגרפיים‬ ‫השליטה‬ 10 .‫האחר‬ ‫לעברו‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫האחד‬ ‫מעברו‬ ‫התנועה‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫מעוניינות‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫בו‬ ‫השימוש‬ ‫ועל‬ ‫הפיזי‬ ‫המרחב‬ ‫עיצוב‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫כדי‬ ‫מותווה‬ "‫נייר‬ ‫של‬ ‫"גבול‬ Even-( ‫אבן–זהר‬ ‫איתמר‬ ‫של‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫תרבותי‬ "‫"מוצר‬ ‫זהו‬ .‫כלשהו‬ ‫פיזי‬ ‫ביטוי‬ ‫מקבל‬ ‫המציאות‬ ‫של‬ ‫ולהבנה‬ ‫לקריאה‬ ‫ככלי‬ ‫יוצריו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫משווק‬ ‫והוא‬ ,)Zohar 2010, 27–29 ‫במרחב‬ ‫המשתמשים‬ ‫אצל‬ ‫הראשונית‬ ‫להטמעתו‬ ‫גם‬ ‫אחראים‬ ‫הקו‬ ‫לסרטוט‬ ‫האחראים‬ .‫הפיזית‬ ‫הרעיון‬ ‫ולקליטת‬ ,)‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫הגרפי‬ ‫מביטויו‬ ‫הנרמזת‬ ‫המרחבית‬ ‫החלוקה‬ ‫של‬ "‫(ה"צרכנים‬ ‫המקומיים‬ ‫התושבים‬ ‫את‬ ‫המשמש‬ )26-17 ,‫(שם‬ ‫הרחב‬ ‫התרבותי‬ "‫ב"רפרטואר‬ ‫הגבול‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫בשטח‬ ‫קבועה‬ ‫נוכחות‬ ‫לו‬ ‫שיקנו‬ ‫פיזיות‬ ‫פעולות‬ ‫בלא‬ ‫גם‬ ,‫המרחבית‬ ‫תפיסתם‬ ‫לארגון‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫להיעזר‬ ‫היהודים‬ ‫המרחב‬ ‫תושבי‬ ‫התבקשו‬ ‫קביעתו‬ ‫עם‬ ,‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫החדרתו‬ ‫הצלחת‬ .‫ליצור‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ראשי‬ ‫ששאפו‬ "‫עברית‬ ‫"עיר‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫תחומה‬ ‫את‬ ‫לדמיין‬ ‫העברית‬ ‫דוברי‬ ‫את‬ ‫כעשור‬ ‫בתוך‬ ‫הביאה‬ ,‫מידית‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,"‫ל"שוק‬ ‫החדש‬ ‫התרבות‬ ‫מוצר‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫על‬ ‫אותה‬ ‫ולבסס‬ "‫"ערבי‬ ‫לשטח‬ "‫"עברי‬ ‫שטח‬ ‫בין‬ ‫ההבחנה‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫באזור‬ ‫שיקפה‬ ‫ולא‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫השתנתה‬ ‫לא‬ ‫בשטח‬ ‫והדמוגרפית‬ ‫הפיזית‬ ‫כשהמציאות‬ ‫גם‬ ,‫אביב‬ ‫לתל‬ .‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫סרטוטו‬ ‫מעצם‬ ‫שנרמזה‬ ‫לכאורה‬ ‫הברורה‬ ‫החלוקה‬ ‫את‬ ‫לגבול‬ ‫ממשי‬ ‫גבול‬ ‫בין‬ ‫כאן‬ ‫המוצעת‬ ‫להבחנה‬ ‫מאוד‬ ‫חשובה‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫הביטוי‬ ‫שאלת‬ ‫לימודי‬‫של‬‫הדיסציפלינה‬‫במוקד‬‫מסורתי‬‫באופן‬‫עומדים‬‫ברורה‬‫פיזית‬‫נוכחות‬‫בעלי‬‫גבולות‬.‫נייר‬‫של‬ ,‫הטקסטואלי‬ ‫או‬ ‫הגרפי‬ ‫במישור‬ ‫גם‬ ‫ביטוי‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫שלרוב‬ ‫ואף‬ ,)Newman 2006, 144( ‫גבולות‬ ‫יכול‬ ‫פיזי‬ ‫סימן‬ .‫אותו‬ ‫לשרת‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫ונועד‬ ‫הפיזי‬ ‫לסימון‬ ‫ישירה‬ ‫זיקה‬ ‫מקיים‬ ‫זה‬ ‫ביטוי‬ ‫הוא‬ .‫הגבול‬ ‫לאורך‬ ‫בודדות‬ ‫בנקודות‬ ‫רק‬ ‫מעבר‬ ‫שמאפשרים‬ ‫מלאכותי‬ ‫מכשול‬ ‫או‬ ‫חומה‬ ,‫גדר‬ ‫להיות‬ ‫מוסכם‬ ‫סימן‬ ‫או‬ ‫שלט‬ ‫וגם‬ ‫חופשי‬ ‫מעבר‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫שמקשה‬ ‫נוף‬ ‫תצורת‬ ,"‫טבעי‬ ‫"גבול‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫פיזי‬ ‫גבול‬ — ‫מכול‬ ‫חשוב‬ .‫הגבול‬ ‫עברי‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫תנועה‬ ‫למנוע‬ ‫בלי‬ ‫בשטח‬ ‫המוצבים‬ ‫אחר‬ ,‫(לדוגמה‬ ‫פיזית‬ ‫נוכחות‬ ‫ובעלות‬ ‫קיימות‬ ‫מרחביות‬ ‫חלוקות‬ ‫המאתגר‬ ‫דיסקורסיבי‬ ‫אמצעי‬ ‫גם‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫נייר‬ ‫של‬ ‫גבול‬ 10 ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫ולא‬ ‫לב‬ ‫רחשי‬ ‫מבטא‬ ‫סרטוטו‬ ‫כי‬ ‫בו‬ ‫למשתמשים‬ ‫ברור‬ ‫אז‬ ‫אולם‬ ,)‫טריטוריאליים‬ ‫סכסוכים‬ ‫של‬ ‫בהקשרים‬ .)Wallach 2011( ‫לכך‬
 10. 10. 174‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ו‬‫ו‬‫נ‬ ‫ת‬‫נ‬‫ו‬‫כ‬‫ש‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ק‬‫ו‬‫ח‬‫מ‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬‫ה‬ :‫ר‬‫י‬‫י‬‫נ‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫ג‬ | '‫ץ‬‫י‬‫וב‬‫ר‬‫ד‬‫נ‬‫ס‬‫כ‬‫ל‬‫א‬ ‫ר‬‫ו‬‫א‬ ‫בתודעתם‬ ‫להטמיעו‬ ‫כדי‬ ‫הטקסטואלי‬ ‫או‬ ‫הגרפי‬ ‫לביטויו‬ ‫ערים‬ ‫להיות‬ ‫במרחב‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫דרכו‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ,‫שלו‬ ‫שהפענוח‬ ‫משום‬ ‫זו‬ ‫מבחינה‬ ‫שונה‬ ‫הנייר‬ ‫גבול‬ .‫המרחבית‬ ‫על‬ ‫ומבוסס‬ ‫עצמה‬ ‫הטריטוריה‬ ‫מקריאת‬ ‫מנותק‬ ,‫בטריטוריה‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫הקוגניטיביות‬ ‫למפות‬ ‫הגרפיים‬ ‫התוצרים‬ ‫סביב‬ ‫המתפתח‬ ‫השיח‬ ‫ועל‬ ‫לה‬ ‫חיצוניים‬ ‫וטקסטואליים‬ ‫גרפיים‬ ‫ביטוי‬ ‫אמצעי‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫הנייר‬ ‫גבול‬ ‫של‬ ‫מהמקרה‬ ‫שמתברר‬ ‫כפי‬ .‫ובאמצעותם‬ ‫הקו‬ ‫סרטוט‬ ‫של‬ ‫והטקסטואליים‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫לשנות‬ ‫כזה‬ ‫גבול‬ ‫של‬ ‫בכוחו‬ ‫יש‬ ‫הפיזי‬ ‫המרכיב‬ ‫של‬ ‫בהיעדרו‬ ‫גם‬ ,‫אביב‬ .‫בו‬ ‫ומשתמשים‬ ‫השונים‬ ‫חלקיו‬ ‫את‬ ‫בשם‬ ‫מכנים‬ ,‫המרחב‬ ‫את‬ ‫קוראים‬ ‫המקומיים‬ ‫התושבים‬ ‫שבה‬ ‫יפו‬ ‫בצפון‬ ‫המרחב‬ ‫של‬ ‫המחודשת‬ ‫הקוגניטיבית‬ ‫החלוקה‬ ‫של‬ ‫המשמעותיות‬ ‫התוצאות‬ ‫אחת‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫השכחה‬ .‫הגבול‬ ‫לתיחום‬ ‫שקדמו‬ ‫בעשורים‬ ‫המרחב‬ ‫נתפס‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫השכחת‬ ‫הייתה‬ ‫של‬ ‫העירונית‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫שעסקו‬ ‫החוקרים‬ ‫של‬ ‫המכריע‬ ‫הרוב‬ ‫מעיני‬ ‫שתיעלם‬ ‫כדי‬ ‫דיה‬ ‫גורפת‬ "‫"ערבי‬ ‫חץ‬ ‫ראש‬ ‫מראשיתה‬ ‫מנשייה‬ ‫הייתה‬ ‫כאילו‬ ‫המוטעית‬ ‫למסקנה‬ ‫הובילה‬ ‫גם‬ ‫היא‬ .‫האזור‬ ‫אמורים‬ ‫אינם‬ ‫הדברים‬ ."‫"יהודיות‬ ‫שכונות‬ ‫עם‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫לאומית‬ ‫תחרות‬ ‫במסגרת‬ ‫שהתפתח‬ ‫גם‬ ,‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫הציונית‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫הבוחרת‬ ‫היסטורית‬ ‫בכתיבה‬ ‫רק‬ ‫אותם‬ ‫מאמץ‬ ‫שהוא‬ ‫מתוך‬ ‫ההגמוניים‬ ‫הכוחות‬ ‫של‬ ‫הרשמיים‬ ‫בנרטיבים‬ ‫נעצר‬ ‫הביקורתי‬ ‫המחקר‬ .‫הגבול‬ ‫להמצאת‬ ‫שקדמה‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫להשכחת‬ ‫חלקו‬ ‫את‬ ‫ותורם‬ ‫מפתיעה‬ ‫במידיות‬ ‫לחיקו‬ ‫א־תנּכ‬ ‫וחארת‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ :‫היסטורי‬ ‫חזור‬ ִ‫א‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫קו‬ ‫לתיחום‬ ‫שקדמה‬ ‫המרחבית‬ ‫החלוקה‬ ‫של‬ ‫לטשטושה‬ ‫ביותר‬ ‫המובהק‬ ‫הביטוי‬ ,‫במחקר‬ ‫היום‬ ‫המקובלת‬ ‫השגויה‬ ‫התפיסה‬ ‫לפי‬ .‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬ ‫כשטחה‬ ‫שנתפס‬ ‫למה‬ ‫נוגע‬ ‫אביב‬ ‫כתבות‬ ‫באין–ספור‬ ‫עיון‬ ‫אולם‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מגבולות‬ ‫מעולם‬ ‫חרג‬ ‫לא‬ ‫ששטחה‬ ‫שכונה‬ ‫הייתה‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ "‫שלום‬ ‫"נווה‬ ‫השם‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ‫העשרים‬ ‫שנות‬ ‫שלהי‬ ‫עד‬ ‫שסורטטו‬ ‫ומפות‬ ‫זיכרונות‬ ‫ספרי‬ ,‫בעיתונות‬ ‫אזור‬ ‫אותו‬ ,‫בהרבה‬ ‫גדול‬ ‫אזור‬ ‫לציון‬ ‫התשע–עשרה‬ ‫המאה‬ ‫משלהי‬ ‫כבר‬ ‫העברית‬ ‫דוברי‬ ‫את‬ ‫שימש‬ ‫בשני‬ ‫המקביל‬ ‫לשימוש‬ ‫מייצגת‬ ‫דוגמה‬ ."‫"מנשייה‬ ‫ימים‬ ‫באותם‬ ‫נקרא‬ ‫והבריטים‬ ‫הערבים‬ ‫שבפי‬ ‫ממש‬ ‫מפה‬ ‫על‬ ‫ושמבוססת‬ 1922 ‫בשנת‬ ‫הישוב‬ ‫הכשרת‬ ‫חברת‬ ‫שהפיקה‬ ‫אביב‬ ‫יפו-תל‬ ‫מפת‬ ‫היא‬ ‫השמות‬ ‫"נווה‬ ‫השם‬ ‫נכתב‬ ,‫לעברית‬ ‫מאנגלית‬ ‫הכיתובים‬ ‫מרבית‬ ‫תורגמו‬ ‫שבה‬ ,‫זו‬ ‫במפה‬ .1918 ‫משנת‬ ‫בריטית‬ .)8 ‫(תמונה‬ ‫הבריטית‬ ‫במפה‬ Menshieh Quarter ‫שּכונה‬ ‫עיר‬ ‫חלק‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫בדיוק‬ "‫שלום‬ ‫טוריים‬ ‫בתים‬ ‫כמה‬ 1890‫בשנת‬ ‫שבנה‬ ,‫ברנט‬ ‫לזרח‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫שכונת‬ ‫הקמת‬ ‫את‬ ‫לייחס‬ ‫מקובל‬ ‫את‬ ‫לשכונה‬ ‫שהעניק‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫בזיכרונותיו‬ ‫סיפר‬ ‫ברנט‬ .‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫לשכונת‬ ‫מדרום–מערב‬ ‫להשכרה‬ ‫של‬ ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫במהלך‬ ‫כבר‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ‫אחרים‬ ‫במקורות‬ ‫מעיון‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .)33,1929‫(שחטר‬ ‫שמה‬ ‫השורה‬ ‫מבתי‬ ‫ניכרת‬ ‫במידה‬ ‫שחרג‬ ‫שטח‬ ‫לתיאור‬ "‫שלום‬ ‫"נווה‬ ‫השם‬ ‫שימש‬ ‫התשע–עשרה‬ ‫המאה‬ ‫ברנט‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבנה‬ ‫לא‬ ‫ככולו‬ ‫שרובו‬ ,‫יפו‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫הצפוני‬ ‫הפרוור‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ ‫ותיאר‬ ,‫ברנט‬ ‫של‬ ‫סיפר‬ 1898 ‫במרץ‬ 3–‫ב‬ ‫הצפירה‬ ‫בעיתון‬ ‫שפורסמה‬ ‫בכתבה‬ ,‫לדוגמה‬ ,‫כך‬ .‫ליוזמתו‬ ‫קשור‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ‫זהו‬ .‫העיר‬ ‫בצפון‬ ‫שהתחוללו‬ ‫הכבירים‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ )"‫"עקביה‬ ‫העט‬ ‫(בשם‬ ‫גולדמן‬ ‫יעקב‬ ‫העיתונאי‬ ‫לקראת‬ ‫באזור‬ ‫שנוסדו‬ ‫החדשות‬ ‫השכונות‬ ‫של‬ ‫בעברית‬ ‫לנו‬ ‫המוכר‬ ‫ביותר‬ ‫והעשיר‬ ‫המוקדם‬ ‫התיאור‬
 11. 11. 175 2013 ‫ץ‬‫י‬‫ק‬ | 41 | ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬ ‫בפי‬ ‫הנקראת‬ ,‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫שכונת‬ ‫כי‬ ‫שם‬ ‫מספר‬ ‫גולדמן‬ .‫התשע–עשרה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫העשור‬ :‫העיר‬ ‫יהודי‬ ‫רוב‬ ‫מתגוררים‬ ‫ובה‬ ‫יפו‬ ‫צפון‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫הרובע‬ ‫היא‬ ,"‫"מנשייה‬ ‫הערבים‬ ]...[ ‫מחדש‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בעשר‬ ‫שנבנו‬ ‫העיר‬ ‫בפרורי‬ ‫הוא‬ ‫פה‬ ]‫ישראל‬ ‫[בני‬ ‫ב"י‬ ‫של‬ ‫ישובם‬ ‫עיקר‬ .‫הם‬ ‫בשמותם‬ ‫להם‬ ‫יקראו‬ ]‫[המוסלמים‬ ‫והמחמדים‬ ,‫בעברית‬ ‫שמות‬ ‫ב"י‬ ‫יקראו‬ ‫הללו‬ ‫להפרורים‬ ‫על‬ ‫אני‬ ‫ותמה‬ 11 ,‫הגן‬ :‫לאמר‬ "‫"מאנשייא‬ ‫לו‬ ‫יקראו‬ ‫והמחמדים‬ "‫שלום‬ ‫"נוה‬ ‫הוא‬ ‫מב"י‬ ‫מיושב‬ ‫היותר‬ ‫הפרור‬ ‫מוסלמים‬ ,‫[כלומר‬ ‫המחמדים‬ ‫פליטי‬ ‫של‬ ‫בתיהם‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫עצים‬ ‫ולא‬ ‫גן‬ ‫לא‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫אחרי‬ ‫הזה‬ ‫השם‬ .‫נהור‬ ‫סגי‬ ‫בלשון‬ ‫כן‬ ‫נקרא‬ ‫ואולי‬ ,‫מזה‬ ‫יחד‬ ‫הצפופים‬ ‫היהודים‬ ‫ובתי‬ ,‫מזה‬ ‫משטר‬ ‫שום‬ ‫בלי‬ ‫הבנוים‬ ]‫עניים‬ ‫בו‬ ,]6 ‫רוקח‬ ‫אלעזר‬ ‫ברחוב‬ :‫[היום‬ "‫תורה‬ ‫"שערי‬ ‫תורה‬ ‫התלמוד‬ ‫בו‬ .‫פה‬ ‫ב"י‬ ‫של‬ ‫הישוב‬ ‫לב‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הפרור‬ .‫הוא‬ ‫יחיד‬ ‫קנין‬ ‫לע"ע‬ ‫אשר‬ "‫"המקוה‬ ‫גם‬ ‫בו‬ ,‫הקדש‬ ‫כלי‬ ‫יתר‬ ‫וכל‬ ,‫הדינים‬ ,‫הרב‬ ‫יגור‬ ‫כי‬ ,‫היהודית‬ ‫החברה‬ ‫לאמר‬ "‫יהוד‬ ‫איל‬ ‫"קומפאנייאת‬ ‫לו‬ ‫יקראו‬ ‫והמחמדים‬ "‫צדק‬ ‫"נוה‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫הפרור‬ ‫שנה‬ ‫בנו‬ ‫הללו‬ ‫ומהכספים‬ ,‫בשנה‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫מנתו‬ ‫לכיס‬ ‫מטיל‬ ‫היה‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫מב"י‬ ‫אגודה‬ ‫ע"י‬ ‫נבנו‬ ‫בתיו‬ ‫למו‬ ‫שבנו‬ ‫בתים‬ ‫הרבה‬ ‫נוספו‬ ‫ועליהם‬ ,‫כלם‬ ‫להחברים‬ ‫בתים‬ ‫נבנו‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ‫הכספים‬ ‫מתכנת‬ ‫לפי‬ ‫בתים‬ ‫שנה‬ ‫יהודים‬ ‫שכולה‬ ‫עיר‬ — ‫לרגליו‬ ‫ירבץ‬ "‫שלום‬ ‫"נוה‬ ‫ופרור‬ — ‫הר‬ ‫בראש‬ ‫העומד‬ ‫הלז‬ ‫הפרור‬ ‫ויהי‬ .‫יחידים‬ .‫באמצע‬ ‫עכו"ם‬ ‫יד‬ ‫ואין‬ ‫שמרלינג‬ ‫בתי‬ :‫היהודים‬ ‫לו‬ ‫וקראו‬ ,‫זה‬ ‫שמו‬ ‫עליו‬ ‫נושא‬ ‫איננו‬ ‫אך‬ "‫נוף‬ ‫"יפה‬ ‫לכתחלה‬ ‫נקרא‬ ‫השלישי‬ ‫והפרור‬ ‫בנה‬ ‫שהוא‬ ‫פה‬ ‫האוסטרי‬ ‫הקונזול‬ ‫שם‬ ‫על‬ ,"‫פאסקאל‬ ‫"ביות‬ ‫לו‬ ‫יקראו‬ ‫והמחמדים‬ ,‫כן‬ ‫שנקרא‬ ‫מיסדו‬ ‫שם‬ ‫על‬ ,‫הים‬ ‫שפת‬ ‫על‬ ‫בנוי‬ ‫הלז‬ ‫הפרור‬ 12 .‫שנים‬ ‫כעשר‬ ‫זה‬ '‫הנז‬ ‫היהודי‬ ‫להקונה‬ ‫באו‬ ‫ומידיו‬ ,‫בתיו‬ ‫בראשונה‬ ‫שם‬ .)1898 ‫(עקביה‬ ‫רוב‬ ‫עפ"י‬ ‫שם‬ ‫הם‬ ‫ומתאכסנים‬ ‫בים‬ ‫לרחוץ‬ ‫הנה‬ ‫שבאו‬ ‫הללו‬ ‫אדם‬ ‫מבני‬ ‫הוא‬ ‫הומה‬ ‫ובקיץ‬ ‫על‬ )"‫"הירושלמי‬ ‫העט‬ ‫בשם‬ ‫(הפעם‬ ‫חבצלת‬ ‫בעיתון‬ ‫לקוראיו‬ ‫גולדמן‬ ‫סיפר‬ ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שנתיים‬ ‫מעבר‬ ‫השתרעו‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫הנתפסים‬ ‫שגבולותיה‬ ‫לכך‬ ‫נוספת‬ ‫עדות‬ — ‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫של‬ ‫חופה‬ :‫המים‬ ‫קו‬ ‫עד‬ ‫והגיעו‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫יפו‬ ‫בין‬ ‫הגבול‬ ‫לקו‬ ‫החולים‬ ‫לבית‬ ‫סמוך‬ ,]‫[הקישלה‬ ‫הצבא‬ ‫תחנות‬ ‫לבית‬ ‫סמוך‬ .‫לרחיצה‬ ‫מתאספות‬ ‫החבורות‬ ‫מקומות‬ ‫בארבעה‬ ,]‫העתיקה‬ ‫לעיר‬ ‫שמצפון‬ ‫המוסלמי‬ ‫הקברות‬ ‫לבית‬ ‫בצמוד‬ ‫הים‬ ‫שפת‬ ‫על‬ ‫שכור‬ ‫בבית‬ — ‫[אז‬ "‫ציון‬ ‫"שער‬ ‫קונים‬ ‫בעיר‬ ‫דירתם‬ ‫שקבעו‬ ‫והאורחים‬ ‫העיר‬ ‫בני‬ ]...[ ."‫נוף‬ ‫"יפה‬ ‫לבתי‬ ‫וסמוך‬ ,"‫שלום‬ ‫"נוה‬ '‫הח‬ ‫לבתי‬ ‫סמוך‬ ‫הקרובים‬‫האחרונים‬‫המקומות‬‫שני‬‫להם‬‫יבחרו‬‫ואורחיהם‬‫הפרורים‬‫ובני‬,‫הראשונים‬‫המקומות‬‫בשני‬‫שביתתם‬ .)1896 ‫(הירושלמי‬ "‫שלום‬ ‫"נוה‬ ‫של‬ ‫החבורה‬ ‫בין‬ ‫ונמניתי‬ ‫הפרורים‬ ‫באחד‬ ‫השנה‬ ‫מתאכסן‬ ‫ואני‬ ,‫להם‬ ‫ליישוב‬ ‫שהוקדש‬ ‫ארוך‬ ‫בחיבור‬ ‫סמילנסקי‬ ‫זאב‬ ‫כעשור‬ ‫כעבור‬ ‫סיפק‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫עוד‬ ,‫לדבריו‬ .‫ביפו‬ ‫היהודי‬ ‫בניגוד‬ ‫בעיקר‬ ,‫מכבר‬ ‫לא‬ ‫הושלמה‬ ‫שבנייתם‬ ‫עירוני‬ ‫אזור‬ ‫או‬ ‫כפר‬ ‫אלא‬ ‫גן‬ ‫מציינת‬ ‫אינה‬ ‫בערבית‬ )‫َّة‬‫ي‬ِ‫ش‬ْ‫ن‬َ‫م‬( "‫"מנשייה‬ ‫המילה‬ 11 ‫שנות‬ ‫מראשית‬ ‫בצפונה‬ ‫והתהווה‬ ‫שהלך‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫עירוני‬ ‫חלק‬ ‫אותו‬ ,‫לכן‬ ,‫הייתה‬ ‫יפו‬ ‫של‬ "‫ה"מנשייה‬ .‫קיימת‬ ‫לעיר‬ .‫התשע–עשרה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫התשעים‬ .1897 ‫לשנת‬ ‫נוף‬ ‫יפה‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫מועד‬ ‫את‬ ,‫בטעות‬ ‫כנראה‬ ,‫מתארכת‬ ‫המחקר‬ ‫ספרות‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ 12 .‫התשע–עשרה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השמונים‬ ‫שנות‬ ‫סוף‬ ‫הוא‬ ‫ההקמה‬ ‫מועד‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫מקטע‬
 12. 12. 176‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ו‬‫ו‬‫נ‬ ‫ת‬‫נ‬‫ו‬‫כ‬‫ש‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ה‬‫ק‬‫ו‬‫ח‬‫מ‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬‫ה‬ :‫ר‬‫י‬‫י‬‫נ‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫ג‬ | '‫ץ‬‫י‬‫וב‬‫ר‬‫ד‬‫נ‬‫ס‬‫כ‬‫ל‬‫א‬ ‫ר‬‫ו‬‫א‬ .‫מבנין‬ ‫וריקים‬ ‫עֻרמים‬ ‫שטחים‬ ‫הרבה‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫היה‬ ‫ואז‬ ,‫תרנ"א‬ ‫בשנת‬ ‫ליפו‬ ‫בא‬ ‫האלה‬ ‫הטורים‬ ‫כותב‬ ‫של‬ ‫הרבה‬ ‫להצמיחה‬ ‫הודות‬ ‫ורק‬ ,‫נוה–שלום‬ ‫משתטחת‬ ‫שעליה‬ ‫בככר‬ ‫הפנויים‬ ‫המגרשים‬ ‫רבו‬ ‫וביחוד‬ ‫בשכונה‬ ‫הצמיחה‬ ‫סמני‬ ‫ונכרים‬ ‫בולטים‬ ‫ביחוד‬ .‫כך‬ ‫כל‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫במשך‬ ‫כזה‬ ‫כביר‬ ‫שנוי‬ ‫נראה‬ ‫יפו‬ ‫העיר‬ ‫לצפון‬ ‫המשתרעת‬ ‫הזאת‬ ‫הרחבה‬ ‫הככר‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫בנינים‬ ‫כלל‬ ‫נראו‬ ‫לא‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫שלש‬ ‫לפני‬ .‫נוה–שלום‬ ‫מספר‬ .‫חדשים‬ ‫בנינים‬ ‫עליה‬ ‫נראו‬ ‫קרובות‬ ‫ולעתים‬ ,‫להשתנות‬ ‫פניה‬ ‫החלו‬ ‫האימגרציה‬ ‫מימי‬ ‫ורק‬ ,‫יפו‬ ‫בשנים‬ ‫ביפו‬ ‫ציון‬ ‫חובבי‬ ‫של‬ ‫המשרד‬ ‫ראש‬ ‫שהיה‬ ,‫טיומקין‬ ‫[זאב‬ ‫טמקין‬ ‫תקופת‬ ‫עד‬ ‫שם‬ ‫שהתישבו‬ ‫העברים‬ ‫להתפשט‬ ‫העברי‬ ‫הישוב‬ ‫החל‬ ‫חדשות‬ ‫בדירות‬ ‫הצרך‬ ‫כשגדל‬ ‫ההוא‬ ‫הזמן‬ ‫מן‬ ‫ורק‬ ,‫קטן‬ ‫היה‬ ]1891-1890 ‫נ"ש‬ ‫שבשכונת‬ ‫והערבים‬ ‫העברים‬ ‫של‬ ‫החנויות‬ ‫כל‬ ‫מספר‬ ‫עלה‬ ‫לא‬ ‫שנה‬ ‫עשרה‬ ‫חמש‬ ‫לפני‬ ]...[ .‫שם‬ ‫עד‬ ‫עולה‬ ‫עברים‬ ‫ואמנים‬ ‫סוחרים‬ ‫ישנם‬ ‫שבהן‬ ‫בנוה–שלום‬ ‫החנויות‬ ‫מספר‬ ‫כעת‬ ,‫עשר‬ ‫עד‬ ]‫שלום‬ ‫[נווה‬ ‫כבר‬ .)‫לנ"ש‬ ‫הסמוכים‬ ‫בחלקים‬ ‫אשר‬ ‫ערבים‬ ‫חנויות‬ 18 ‫(מלבד‬ ‫וחמש‬ ‫כעשרים‬ ‫ערבים‬ ‫ושל‬ ,‫כשמונים‬ ,‫לעברים‬ ‫רק‬ ‫שיכים‬ ‫שם‬ ‫הבנינים‬ ‫וכל‬ ,‫בנ"ש‬ ‫מאשר‬ ]‫צדק‬ ‫[נווה‬ ‫בנ"צ‬ ‫להתישב‬ ‫הקדימו‬ ‫היהודים‬ ‫כי‬ ‫ראינו‬ ‫הזמן‬ ‫שבמרוצת‬ ‫בנ"ש‬ ‫כמו‬ ‫המסחר‬ ‫בה‬ ‫להתפתח‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ,‫העיר‬ ‫ממרכז‬ ‫יותר‬ ‫רחוקה‬ ‫היותה‬ ‫מפני‬ ‫אולם‬ .)12 ,1907 ‫(סמילנסקי‬ ‫קטנות‬ ‫חנויות‬ ‫חמש‬ ‫רק‬ ‫בראשונה‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫ומפני‬ ,‫העיר‬ ‫עם‬ ‫התאחדה‬ ,‫הערבי‬ ‫בשמה‬ ‫כינו‬ ‫ימים‬ ‫אותם‬ ‫שכותבי‬ ‫עוני‬ ‫שכונת‬ ‫גם‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫בצפונה‬ ‫צמחה‬ ‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫מלבד‬ ‫טיול‬ ‫בתארו‬ ,‫בן–טובים‬ ‫זלמן‬ ‫העיתונאי‬ 1896 ‫בשנת‬ ‫כתב‬ ‫כך‬ .)‫א–תנּכ‬ ‫סּכנת‬ ‫(או‬ ‫א–תנּכ‬ ‫חארת‬ :‫סומיל‬ ‫לכפר‬ ‫הסמוך‬ ‫פלמן‬ ‫משפחת‬ ‫פרדס‬ ‫לאזור‬ ‫צפונה‬ ‫מיפו‬ ‫שעשה‬ ‫רגלי‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫עברנו‬ ]...[ ‫מקצהו‬ ‫אשר‬ ‫תורה‬ ‫שערי‬ "‫תורה‬ ‫"התלמוד‬ ‫בית‬ ‫ואת‬ ‫שלום‬ ‫נוה‬ ‫פרור‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עברנו‬ ‫לא‬ ‫החול‬ ‫גבעות‬ ‫אל‬ ‫פעמינו‬ ‫ונשים‬ "‫ַאק‬‫נ‬‫אלט‬ ‫ֶּת‬‫נ‬ְ‫ּכ‬ַ‫ס‬" ‫בשם‬ ‫הנקרא‬ ‫העם‬ ‫דלת‬ ‫מבני‬ ‫הערבים‬ ‫מושב‬ ‫מדלת‬ ‫הערבים‬ ]...[ .]‫פלמן‬ ‫[פרדס‬ ‫הביארה‬ ‫אל‬ ‫הדרך‬ ‫מוביל‬ ‫ביניהן‬ ‫אשר‬ ,‫צפונה‬ ‫הים‬ ‫שפת‬ ‫מעל‬ ‫הרחק‬ ‫הלוקחים‬ ‫ישנים‬ ‫בפחים‬ ‫המכוסים‬ ‫קטנים‬ ‫חומר‬ ‫בבתי‬ ‫יגורו‬ ‫העניים‬ ‫והפועלים‬ ‫ָלים‬‫ב‬‫הס‬ ‫וביחוד‬ ‫העם‬ "‫הפחים‬ ‫בתי‬ ‫"מושב‬ ‫לאמר‬ "‫טנאק‬ ‫אל‬ ‫"סקנת‬ ‫הזה‬ ‫להמושב‬ ‫יקראו‬ ‫ולכן‬ .‫הנפט‬ ‫יביאו‬ ‫שבהם‬ ‫מהתיבות‬ .)1896 ‫(בן–טובים‬ ,‫כאמור‬ ,‫הוא‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ .‫יותר‬ ‫מאוחרים‬ ‫עבריים‬ ‫במקורות‬ ‫מעיון‬ ‫גם‬ ‫עולה‬ ‫דומה‬ ‫מרחבית‬ ‫חלוקה‬ ‫אמור‬ ‫שהיה‬ ‫השטח‬ ‫גבולות‬ ‫תוארו‬ ‫ושבה‬ 1920 ‫שנת‬ ‫בשלהי‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ועד‬ ‫שהוציא‬ ‫החוברת‬ ‫משכנות‬ "‫א–תנּכ‬ ‫"חארת‬ ‫השם‬ ‫תחת‬ ‫יחדיו‬ ‫נכרכו‬ ‫זו‬ ‫בחוברת‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫לתחומה‬ ‫לעבור‬ ‫שקו‬ ,‫שלום‬ ‫נווה‬ ‫לבין‬ ‫ביניהם‬ ‫ברורה‬ ‫הבחנה‬ ‫ונעשתה‬ ‫התימנים‬ ‫והיהודים‬ ‫הערבים‬ ‫של‬ ‫העוני‬ ‫ועדת‬ ‫בדוח‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ .)14-13 ,1920 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫(ועד‬ ‫לשניים‬ ‫אותה‬ ‫חצה‬ ‫המוצע‬ ‫הגבול‬ ‫בו‬ ‫וגם‬ ,‫בריטיות‬ ‫לעיניים‬ ‫מבעד‬ ‫האזור‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫הופיע‬ ,‫תרפ"א‬ ‫מאורעות‬ ‫לחקר‬ ‫הייקרפט‬ :‫לה‬ ‫שמצפון‬ )"‫הפחים‬ ‫("שכונת‬ ‫א–תנּכ‬ ‫חארת‬ ‫לבין‬ ‫שלום/מנשייה‬ ‫נווה‬ ‫בין‬ ‫ההבחנה‬ ‫נשמרה‬ ‫עובר‬ ‫ובמרכזו‬ ‫ויהודים‬ ‫מוסלמים‬ ‫מתגוררים‬ ‫שבו‬ ‫מנשייה‬ ‫רובע‬ ‫נמצא‬ ]‫יפו‬ ‫של‬ ‫העתיקה‬ ‫[לעיר‬ ‫מצפון‬ ‫המוכר‬ ‫יותר‬ ‫עני‬ ‫לרובע‬ ‫מנשייה‬ ‫בין‬ ]...[ .‫יהודים‬ ‫בידי‬ ‫מנוהלות‬ ‫מרביתן‬ ,‫חנויות‬ ‫צדיו‬ ‫שמשני‬ ‫ראשי‬ ‫רחוב‬ ‫מרחב‬ ‫נמצא‬ ,‫החוף‬ ‫לאורך‬ ‫מנשייה‬ ‫של‬ ‫הצפונית‬ ‫שלוחתה‬ ‫שהוא‬ ,]‫במקור‬ Tin Town[ "‫הפחים‬ ‫"עיר‬ ‫בשם‬ .)Haycraft 1921, 18( ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫אלה‬ ‫רבעים‬ ‫בין‬ ‫המפריד‬ ‫חולי‬
 13. 13. 177 2013 ‫ץ‬‫י‬‫ק‬ | 41 | ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫י‬‫ת‬ ‫שמחלקת‬ ‫זו‬ ,‫כאן‬ ‫שצוטטו‬ ‫מהקטעים‬ ‫שעולה‬ ‫המרחבית‬ ‫בחלוקה‬ ‫תומכים‬ ‫חזותיים‬ ‫מקורות‬ ‫כמה‬ ,‫יפו‬ ‫צפון‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫העירוני‬ ‫הרובע‬ ‫שהיה‬ ‫דרומי‬ ‫אזור‬ :‫נבדלים‬ ‫אזורים‬ ‫לשני‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫צפונה‬ ‫את‬ ‫במפת‬ ,‫לדוגמה‬ ,‫כך‬ .‫תימנים‬ ‫יהודים‬ ‫או‬ ‫ערבים‬ ‫שתושביו‬ ‫צפופים‬ ‫עוני‬ ‫משכנות‬ ‫של‬ ‫צפוני‬ ‫ואזור‬ ,‫עירונית‬ ‫רשות‬ ‫בתור‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הפרצלציה‬ ‫מפת‬ ,)9 ‫(תמונה‬ 1923 ‫משנת‬ ‫שינפלד‬ :‫שיפוטה‬ ‫לתחום‬ ‫מחוץ‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הדרום–מערבי‬ ‫בחלק‬ ‫הגובלים‬ ‫יפואיים‬ ‫אזורים‬ ‫שני‬ ‫מצוינים‬ ‫הצמודה‬ "‫שלום‬ ‫ו"נוה‬ ,‫בצפון‬ )‫התימנים‬ ‫מכרם‬ ‫לחלק‬ ‫היום‬ ‫שנחשב‬ ‫אזור‬ ‫(אותו‬ "‫הערבים‬ ‫"שכונת‬ 1926 ‫משנת‬ ‫יפו‬ ‫על‬ ‫טולקובסקי‬ ‫שמואל‬ ‫של‬ ‫בספרו‬ ‫המובא‬ ‫מבואר‬ ‫אוויר‬ ‫צילום‬ .‫מדרום‬ ‫לה‬ 13 .‫מצפון‬ ")‫(מנשייה‬ ‫ערבים‬ ‫של‬ ‫עוני‬ ‫ל"רובעי‬ ‫הדרומית‬ "‫שלום‬ ‫"נווה‬ ‫בין‬ ‫מבחין‬ )10 ‫(תמונה‬ ‫ואיש‬ ‫יזם‬ ,‫קבלן‬ ,‫שלש‬ ‫אליהו‬ ‫יוסף‬ ‫בזיכרונותיו‬ ‫סיפר‬ ‫א–תנּכ‬ ‫חארת‬ ‫של‬ ‫היווצרותה‬ ‫נסיבות‬ ‫על‬ ,‫מחנה–יוסף‬ ‫שכונת‬ ‫את‬ ‫הגובל‬ ,‫הים‬ ‫שפת‬ ‫לאורך‬ ‫החבל‬ ‫כל‬ ,‫לדבריו‬ .‫ביפו‬ ‫וגדל‬ ‫שנולד‬ ‫יהודי‬ ‫ציבור‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫שהוריד‬ ‫מתמשך‬ ‫בעלות‬ ‫לסכסוך‬ ‫נתון‬ ‫היה‬ ‫פיינגולד‬ ‫בתי‬ ‫עד‬ ‫התימנים‬ ‫מושב‬ :‫מתאר‬ ‫הוא‬ ‫כך‬ .‫העם‬ ‫מדלת‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫להתיישבותם‬ ‫התאים‬ ‫כך‬ ‫ומשום‬ ‫הקרקע‬ ‫ערך‬ ‫ובעל‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ,‫ידוע‬ ‫נוצרי‬ ‫היה‬ ‫זמן‬ ‫באותו‬ ‫אבל‬ .‫ומויאל‬ ‫אמזליג‬ ‫עם‬ ‫בשותפות‬ ‫לנו‬ ‫שייך‬ ‫באמת‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫חבל‬ ‫בכח‬ ‫כבש‬ ‫והוא‬ ‫הממשלה‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫לרבות‬ ,‫ואימה‬ ‫פחד‬ ‫סביבותיו‬ ‫שהטיל‬ ‫לחברה‬ ‫מסוכן‬ ‫אדם‬ ,‫אגרוף‬ ,‫סוף‬ ‫בלי‬ ‫ונמשכו‬ ‫התחילו‬ ‫המשפטים‬ .‫שוטרים‬ ‫והעמדת‬ ‫ארעי‬ ‫חדר‬ ‫הקמת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫הנזכר‬ ‫החבל‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להשקיע‬ ‫מבלי‬ ,‫האדמה‬ ‫על‬ ‫ותרו‬ ‫ואמזליג‬ ‫שאבי‬ ‫עד‬ ]...[ ‫אותו‬ ‫יראו‬ ‫והשופטים‬ ‫גדול‬ ‫כחו‬ ‫היה‬ ‫שהנתבע‬ ‫מפני‬ ‫שלשים‬ .‫הנל‬ ‫האדמה‬ ‫על‬ ‫בעלותו‬ ‫על‬ ‫לותר‬ ‫אבה‬ ‫שלא‬ ‫מויאל‬ ‫יוסף‬ ‫המנוח‬ ‫של‬ ‫לטובתו‬ ,‫דמים‬ ‫שום‬ ‫יותר‬ .‫שניהם‬ ‫מתו‬ ‫ובינתים‬ ‫מויאל‬ ‫המנוח‬ ‫ובין‬ ‫נאצאר‬ ‫טנוץ‬ ‫היה‬ ‫ששמו‬ ‫הנוצרי‬ ‫בין‬ ‫המשפט‬ ‫נמשך‬ ‫שנה‬ ‫שנעשה‬ ‫חוזה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫ועצים‬ ‫מפחים‬ ‫פשוטים‬ ‫בנינים‬ ‫להם‬ ‫שהקימו‬ ‫שונים‬ ‫בעלים‬ ‫נאחזו‬ ‫הזה‬ ‫החבל‬ ‫בכל‬ ‫בחמשה‬ ‫נמכר‬ ‫אמה‬ ‫מאות‬ ‫חמש‬ ‫בן‬ ‫מגרש‬ ‫כל‬ .‫מויאל‬ ‫המנוח‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫ולבסוף‬ ‫הנוצרי‬ ‫עם‬ ‫בראשונה‬ ‫ביניהם‬ .‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫וכל‬ ‫נפוליון‬ ‫מתי‬ ‫יודע‬ ‫ומי‬ ‫שמותיהם‬ ‫על‬ ‫קושאנים‬ ‫אין‬ ‫לבעליהם‬ ‫אך‬ ,‫הגונים‬ ‫בנינים‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫בחבל‬ ‫לפגוש‬ ‫אפשר‬ ‫כיום‬ 14 .)21-20 ,1931 ‫(שלוש‬ ]...[ ‫בבעלותם‬ ‫להכיר‬ ‫הממשלה‬ ‫תוכל‬ ‫באוגוסט‬ )‫(שכנאי‬ ‫שכנוביץ‬ ‫המהנדס‬ ‫שהכין‬ ‫מדידה‬ ‫מפת‬ ‫מספקת‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫לסיפורו‬ ‫תמיכה‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫המפה‬ 15 .)11 ‫(תמונה‬ ‫לראשונה‬ ‫כאן‬ ‫נחשף‬ ‫שקיומה‬ ‫למחקר‬ ‫מוכרת‬ ‫לא‬ ‫מפה‬ ,1913 ‫חארת‬ ‫אזור‬ .‫הקרקעות‬ ‫בעלי‬ ‫שמות‬ ‫ובו‬ ‫למקרא‬ ‫בצמוד‬ ,‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫הסמוכות‬ ‫הקרקעות‬ ‫תוואי‬ .‫ָל‬‫י‬‫מו‬ ‫יוסף‬ ‫מידי‬ ‫הערבים‬ ‫בתי‬ ‫במקרא‬ ‫מכונה‬ ‫א–תנּכ‬ ,‫ונוה–שלום‬ ‫נוה–צדק‬ ‫היהודיות‬ ‫השכונות‬ ‫ונשלמו‬ ‫נוסדו‬ 1892-1886 ‫השנים‬ ‫במשך‬ :‫וכותב‬ ‫מוסיף‬ ‫טולקובסקי‬ 13 .)134 ,1926 ‫(טולקובסקי‬ ‫העתיקה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫וצפונית‬ ‫צפונית–מזרחית‬ ‫לצד‬ ‫ֶה‬‫י‬ִ‫ְש‬‫נ‬ֶ‫מ‬ ‫הערבית‬ ‫דלת–העם‬ ‫של‬ ‫והשכונה‬ ‫לאזור‬ ‫ולא‬ ‫א–תנּכ‬ ‫לחארת‬ ‫מנשייה‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫מעניק‬ ‫טולקובסקי‬ ,‫התקופה‬ ‫בני‬ ‫הכותבים‬ ‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫רובם‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬ .‫לה‬ ‫שמדרום‬ ‫העמידו‬ ‫הם‬ ‫גם‬ .‫מהתימנים‬ ‫הרבה‬ ‫התאחזו‬ ‫הזה‬ ‫השטח‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫עליו‬ ‫ומוסיף‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫סיפורו‬ ‫את‬ ‫מצטט‬ ‫רמון‬ ‫יעקב‬ 14 .)‫ז‬ ,1935 ‫(רמון‬ ‫ממש‬ ‫לבתים‬ ‫ונהפכים‬ ‫הם‬ ‫הולכים‬ ‫וכיום‬ ,'‫וכו‬ ‫עצים‬ ,‫מפחים‬ ‫בנינים‬ ‫להם‬ .)A112/11/2 ‫תיק‬ ,‫(אצמ‬ 13.8.1913 ‫ביום‬ ‫שנחתמה‬ ‫יפו‬ ‫של‬ ‫בצפונה‬ ‫חלקים‬ ‫של‬ 1:4000 ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫מדידה‬ ‫מפת‬ ‫זוהי‬ 15 .‫באזור‬ ‫הקרקעות‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫מגבולות‬ ‫נבעו‬ ‫א–תנּכ‬ ‫בחארת‬ ‫הבנייה‬ ‫של‬ ‫המתאר‬ ‫קווי‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫ברור‬ ‫זו‬ ‫ממפה‬

×