tema6_2010

xenevra
xenevraprofesora um xenevra
A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).
A guerra civil pon fin a etapa política e cultural máis brillantes da historia galega. A represión afectou a ámbitos da cultura, producindo ata mortes (Alexandre Bóveda e Ánxel Casal) ou o exilio (Luís Seoane, Díaz Pardo, Blanco Amor, Cunqueiro) Desaparece a produción literaria en galego por completo. Pero boa parte da cultura resistiu en Bos Aires.
Foi a partir de mediados dos anos 50 cando se comezou a producir unha lenta pero progresiva recuperación.
Liñas temáticas Narrativa dos 50 Narrativa dos 60 Realismo popular Realismo Social Realismo fantástico Mundo Rural (Neira Vilas) NNG (seguinte tema) Continuadores da Xeración Nós
OS CONTINUADORES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
A xente da Barreira ( 1959 ), , de Carballo Calero : a primeira obra narrativa publicada na posguerra, na que se reconstrúe a historia da degradación dunha familia fidalga desde os tempos da Restauración.
Otero Pedrayo : a) Entre a vendima e a castañeira(1957), vinte relatos breves . b) O señorito da Reboirana Publicada por vez primeira en 1960, narra a vida do fidalgo don Xoán Manuel Pereira de Castro, un singular personaxe que dá orixe a unha documentada novela de humor e aventuras que parodia o mundo da fidalguía. :  Aventuras.  Realismo.  Parodia e humorismo.
Reprodución literaria e culta do conto popular sen se afastar das características propias do relato oral. REALISMO POPULAR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Características
Anxel Fole Á lus do Candil Terra Brava Contos da néboa Historias que ninguén cre
( Lugo, 1903-1986) é o representante deste núcleo temático. 2. Posguerra : a) Vai para o Courel , onde ten unha grande influencia da paisaxe . b) Nos anos corenta colabora na fundación de Galaxia . 1. Preguerra : a) Participa do núcleo lugués da segunda metade do século XX : Con Ramón Piñeiro e Pimentel . Actividades coma a revista Yunque . b) De republicano – socialista a secretario do Partido Galeguista . c) En 1935 publica relatos líricos breves en Nós .
TRAZOS DA SÚA OBRA 1. Naturalismo lingüístico : a) Oralidade. b) Dialectalismos. c) Vulgarismos. d) Arcaísmos. 2. Conto oral como reflexo da cultura popular . 3. Realismo narrativo , pois xustifica razoadamente os elementos fantásticos . 4. Orixinalidade estética e técnica , pois afirma que neses trazos é onde fica a personalidade do autor. 5. Compromiso moral  coa terra e o seu tempo . 6. Paisaxe  coma elemento diferenciador da literatura galega .
[object Object],[object Object],[object Object]
3. Influencia da transmisión oral , relatos populares e lendas , mais x ustificadas razoadamente : a) Lobos . b) Aparecidos . c) Meigallos . d) Premonicións ... 4. Etnografía reforzada pola descrición : a) Xeográfica . b) Antropolóxica . c) Lingüística
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
REALISMO FANTÁSTICO Concepto co que se define a narrativa de Cunqueiro , na que se recrean mundos míticos e fantásticos de orixe árabe, nórdica, mesturados con elementos populares da realidade cotiá.
Cunqueiro: Se o vello Simbad volvese ás illas. Merlín e familia. As crónicas do Sochantre. Escola de menciñeiros, Os outros feirantes e Xente de aquí e acolá.
 
[object Object],[object Object],[object Object]
Realismo Fantástico Concepto co que se define as novelas de Álvaro Cunqueiro, mestura de  elementos culturalistas e populares , cun pé na realidade cotiá e outro na fantasía desbordada.
“ ¡Non hai tales illas Sinbad! Dixo Adalí que ó sul non había nada! ¡Hai, hai! ¡Están as illas Cotovías coma sete laranxas!” ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. Mestura realidade e fantasía : conviven personaxes e feitos fantásticos con outros da vida cotiá.
2. Personaxes: Proceden de vellos mitos doutras culturas:
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],345
As novelas : Merlín e familia , Crónicas do Sochantre e Se o vello Simbad volvese ás illas . Son obras en que existe un débil fío argumental arredor do cal se van inserindo unha serie de historias fantásticas. Nestas obras, o interese está máis nas historias que contan os personaxes que crea (ou recrea, ou parodia) o propio Cunqueiro.
Merlín e familia construída a partir da organización dun grupo de relatos contados polo paxe que serve ó sabio Merlín no tempo en que este estivo en Galicia.
A estrutura dos relatos adoita ser sempre a mesma: visita do mago, exposición do problema e resolución do mesmo.  Na novela destaca a perfecta conxunción entre o mundo lendario da materia de Bretaña, ó que pertence o sabio Merlín e os seus visitantes, e o mundo da realidade , representado polo propio narrador e polo espazo coñecido de Galiza: “A terra de Miranda”
Felipe de Amancia e Turpín : paxe de don Merlín, a quen comezou a servir con nove anos cumpridos. Debecía por Manueliña de Carlos e de maior foi barqueiro en Pacios. Dona Xenebra : raíña da Bretaña e moi nobre señora á que Merlín lle tiña moito respecto e cortesía. Prendía algo na fala e pasaba o tempo bordando no salón, cun algo de tristura nos ollos. Condesiñas de Folgar : Vivían no pazo de Belvís, preto de Miranda. Gostaban do requeixo e das fitas de París e tiñan un cadelo que asubiaba unha alborada, como lle ensinara don Merlín.
As crónicas do Sochantre , situada na Bretaña do Século XVIII, presenta as peripecias que un Sochantre (músico de capela) vivirá nunha viaxe de tres anos, acompañado de varios personaxes de ultratumba.
Se o vello Simbad volvese ás illas entrelaza as historias lendarias de Simbad o mariñeiro de As mil e unha noites e a tradición mariñeira galega coa que todos nos identificamos.
Os libros de relatos: Escola de menciñeiros , xente de aquí e de acolá e Os outros feirantes . Son retratos ou semblanzas de personaxes, maioritariamente, que Cunqueiro nos presenta, cunha deliberada confusión, como froito da súa imaxinación ou tomados da realidade. Son personaxes apegados á realidade, inseparábeis do seu marco espacial e temporal (a Galicia rural de mediados de século). Sen embargo, a capacidade de ensoñación, tanto do narrador como dos personaxes creados, transpórtanos simultaneamente a un mundo de misterio e de ensoñación , cheo de historias fantásticas en que podemos encontrarnos mesmo con animais que falan ou cunha muller que pon ovos.
Cunqueiro pretende inserir estes relatos como unha continuación da tradición oral que el coñecía tan ben. Os personaxes son todos galegos e só abandonan o país cando marchan á emigración ou ao servizo militar. De ambos lugares traen un grande tesouro: historias que logo contan aos seus veciños.
Eduardo Blanco Amor REALISMO SOCIAL Blanco Amor ( Ourense, 1897-Vigo, 1979) publicou tres obras narrativas, dúas novelas, A esmorga (1959) e Xente ao lonxe ( 1972) e un libro de relatos, Os biosbardos (1962). Centrado na vida das clases populares e no espazo urbano. Uso de novos recursos narrativos ( o interrogatorio, o perspectivismo...)
1959 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
4. Dous narradores limitados : a) O da “ Documentación” inicial e o epílogo . b) Outro en primeira persoa que narra o núcleo da historia. 5. Distanciamento  que producen estes narradores : a) Dúbida da veracidade do que se conta. b) Ambigüidade . c) O lector debe elixir o final e reconstruír o texto, pois omítese a parte do interrogatorio a Cibrán, dándolle así ao lector a liberdade de xulgar ao personaxe e á xustiza , así como amosando a soidade do personaxe . Esta é a chamada técnica telefónica .
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Os Biosbardos é un conxunto de sete relatos contados en primeira persoa por un narrador infantil ou adolescente. Transcorren no Ourense da nenez e adolescencia do autor. Os protagonistas proceden, na súa maioría, das clase populares. Os seus problemas reais ( a pobreza, a descuberta do sexo e o erotismo, a emigración...) mesturados cunha dose de imaxinación e fantasía, compoñen o universo temático da obra.
Xente ao lonxe é unha novela que constitúe, de novo, unha radiografía do Ourense de comezos de século. O relato céntrase na historia dunha familia obreira . A través deles coñecemos o tecido social da cidade e os seus problemas e ofrécenos unha visión da sociedade da época ( o ensino, o sexo, a pobreza, a condición da muller, as loitas políticas, o mundo obreiro...)
Mundo Rural 367
Xosé Neira Vilas, (Vila de Cruces, 1928), recolle nas súas obras unha crónica da sociedade galega rural e da emigración a América, experiencia que el coñeceu de preto porque en 1949 emigrou a Bos Aires. En 1961 trasladouse a Cuba.
As súas obras acadaron un éxito editorial sen precedentes, sobre todo porque Neira Vilas conta historias sen artificios técnicos que dificulten a súa lectura e interpretación. Os seus textos están protagonizados por xente anónima e humilde que sobrevive co seu esforzo, en conflito constante coas normas e estruturas sociais que lle son impostas desde un Estado alleo ás súas necesidades ou en loita coa forza da natureza.
Neira Vilas Emigra á Arxentina e vive a Cuba de Castro sen se relacionar cos autores do interior . Trata con realismo cru a vida da Galiza rural na Guerra Civil e na posguerra. Ausencia de interese pola innovación . Personaxes con psicoloxía desenvolvida, mais dos que interesan os con flitos co exterior na loita por sobreviviren .
Neira Vilas cultiva o conto e a novela, cunha tendencia cara ao primeiro que fai dalgunhas das súas narracións longas simples acumulacións de relatos curtos de estrutura pechada conectados por tenues fíos como poden ser o marco espacial , a voz narrativa ou a paulatina evolución dos personaxes cara á autoafirmación .
Núcleos temáticos a) Obras que xiran arredor da vivencia infantil do mundo da aldea: Memorias dun neno labrego (1961); Cartas a Lelo (1971) e Aqueles anos do Moncho (1977). b) Narracións en que o mundo rural é observado desde o punto de vista do adulto : Xente no rodicio (1965), A muller de ferro (1969) e Querido Tomás (1980).
c) Narracións centradas no mundo da emigración : Camiño bretemoso (1967), Historias de emigrantes (1968) e Re­muiño de sombras (1973); Tempo novo (1987). d) Narracións centradas no mundo urbano visto dende unha perspectiva crítica: O home de pau d) Coleccións de estampas líricas e semblanzas
1 von 46

Recomendados

"A esmorga", de Blanco Amor von
"A esmorga", de Blanco Amor"A esmorga", de Blanco Amor
"A esmorga", de Blanco AmorBibliotecas Municipais de A Coruña
2.1K views13 Folien
Guía para a lectura de A ESMORGA von
Guía para a lectura de A ESMORGAGuía para a lectura de A ESMORGA
Guía para a lectura de A ESMORGAMarlou
14.5K views17 Folien
ÁLvaro Cunqueiro von
ÁLvaro CunqueiroÁLvaro Cunqueiro
ÁLvaro Cunqueirobiblioteca_ies_poio
937 views12 Folien
Álvaro cunqueiro von
Álvaro cunqueiroÁlvaro cunqueiro
Álvaro cunqueironataliasaancheez
1K views17 Folien
Literatura 6 von
Literatura 6Literatura 6
Literatura 6IreneSeara
633 views4 Folien
Álvaro Cunqueiro von
Álvaro CunqueiroÁlvaro Cunqueiro
Álvaro CunqueiroXoán Díaz
870 views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Blanco-Amor, A esmorga e Sarabela Teatro von
 Blanco-Amor, A esmorga e Sarabela Teatro Blanco-Amor, A esmorga e Sarabela Teatro
Blanco-Amor, A esmorga e Sarabela TeatroMarlou
1.6K views8 Folien
Narrativa de-postguerra-1212517457152011-8 von
Narrativa de-postguerra-1212517457152011-8Narrativa de-postguerra-1212517457152011-8
Narrativa de-postguerra-1212517457152011-8carlalago95
2.4K views19 Folien
Prosa de 1936 a 1976 von
Prosa de 1936 a 1976Prosa de 1936 a 1976
Prosa de 1936 a 1976Ignacio Rodiño
1K views7 Folien
tema11_2010 von
tema11_2010tema11_2010
tema11_2010xenevra
2.5K views25 Folien
A prosa do 36 ao 75 von
A prosa do 36 ao 75A prosa do 36 ao 75
A prosa do 36 ao 75xenevra
176 views46 Folien
Uxío novoneyra definitivo von
Uxío novoneyra definitivoUxío novoneyra definitivo
Uxío novoneyra definitivoAna Moreda
3.4K views30 Folien

Was ist angesagt?(19)

Blanco-Amor, A esmorga e Sarabela Teatro von Marlou
 Blanco-Amor, A esmorga e Sarabela Teatro Blanco-Amor, A esmorga e Sarabela Teatro
Blanco-Amor, A esmorga e Sarabela Teatro
Marlou1.6K views
Narrativa de-postguerra-1212517457152011-8 von carlalago95
Narrativa de-postguerra-1212517457152011-8Narrativa de-postguerra-1212517457152011-8
Narrativa de-postguerra-1212517457152011-8
carlalago952.4K views
tema11_2010 von xenevra
tema11_2010tema11_2010
tema11_2010
xenevra2.5K views
A prosa do 36 ao 75 von xenevra
A prosa do 36 ao 75A prosa do 36 ao 75
A prosa do 36 ao 75
xenevra176 views
Uxío novoneyra definitivo von Ana Moreda
Uxío novoneyra definitivoUxío novoneyra definitivo
Uxío novoneyra definitivo
Ana Moreda3.4K views
6. A prosa galega entre 1936 e 1976. Fole, Cunqueiro, Blanco Amor e Neira Vilas von Lourenço Alvarez Ruiz
6. A prosa galega entre 1936 e 1976. Fole, Cunqueiro, Blanco Amor e Neira Vilas6. A prosa galega entre 1936 e 1976. Fole, Cunqueiro, Blanco Amor e Neira Vilas
6. A prosa galega entre 1936 e 1976. Fole, Cunqueiro, Blanco Amor e Neira Vilas
Narrativa de Postguerra von guest202c88
Narrativa de PostguerraNarrativa de Postguerra
Narrativa de Postguerra
guest202c887K views
A prosa do 1º terzo von xoanseca
A prosa do 1º terzoA prosa do 1º terzo
A prosa do 1º terzo
xoanseca9.3K views
A poesía de finais do XX von xenevra
A poesía de finais do XXA poesía de finais do XX
A poesía de finais do XX
xenevra149 views
Tema 7 von xenevra
Tema 7Tema 7
Tema 7
xenevra186 views
Carlos Casares (1941 2002): obra narrativa von revoltadafreixa
Carlos Casares (1941 2002): obra narrativaCarlos Casares (1941 2002): obra narrativa
Carlos Casares (1941 2002): obra narrativa
revoltadafreixa20.6K views
A prosa de fins do século XX von xenevra
A prosa de fins do século XXA prosa de fins do século XX
A prosa de fins do século XX
xenevra149 views
Proxecto Miguel de Cervantes de Carlos García Guerra von Carmela Garcia
Proxecto Miguel de Cervantes de Carlos García GuerraProxecto Miguel de Cervantes de Carlos García Guerra
Proxecto Miguel de Cervantes de Carlos García Guerra
Carmela Garcia 225 views
Celso Emilio von callobre
Celso EmilioCelso Emilio
Celso Emilio
callobre4.1K views
Os Séculos Escuros e a Ilustración von noagaliza
Os Séculos Escuros e a IlustraciónOs Séculos Escuros e a Ilustración
Os Séculos Escuros e a Ilustración
noagaliza5.8K views

Similar a tema6_2010

Tema6 20 von
Tema6 20Tema6 20
Tema6 20xenevra
83 views44 Folien
Cunqueiro von
CunqueiroCunqueiro
Cunqueirobiblioteca_ies_poio
708 views14 Folien
A narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNG von
A narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNGA narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNG
A narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNGtrafegandoronseis
14.3K views77 Folien
Prosa galega entre _1936_e_1976 von
Prosa galega entre _1936_e_1976Prosa galega entre _1936_e_1976
Prosa galega entre _1936_e_1976olgaamigodevesa
226 views6 Folien
A narrativa entre 1936 e 1975 von
A narrativa entre 1936 e 1975A narrativa entre 1936 e 1975
A narrativa entre 1936 e 1975laurafernanlopez
1.4K views7 Folien
Lite posguerra von
Lite posguerraLite posguerra
Lite posguerramelixanro
260 views35 Folien

Similar a tema6_2010(20)

Tema6 20 von xenevra
Tema6 20Tema6 20
Tema6 20
xenevra83 views
A narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNG von trafegandoronseis
A narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNGA narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNG
A narrativa despois da Guerra Civil, incluída a NNG
trafegandoronseis14.3K views
Lite posguerra von melixanro
Lite posguerraLite posguerra
Lite posguerra
melixanro260 views
A prosa entre 1936 e 1976. GUIÓN von Marlou
A prosa entre 1936 e 1976. GUIÓNA prosa entre 1936 e 1976. GUIÓN
A prosa entre 1936 e 1976. GUIÓN
Marlou927 views
Narrativa De Postguerra von dorneiro
Narrativa De PostguerraNarrativa De Postguerra
Narrativa De Postguerra
dorneiro2.9K views
Tema7 2010 von xenevra
Tema7 2010Tema7 2010
Tema7 2010
xenevra3.8K views
Tema7_2010 von xenevra
Tema7_2010Tema7_2010
Tema7_2010
xenevra546 views
A Narrativa de Posguerra von noagaliza
A Narrativa de PosguerraA Narrativa de Posguerra
A Narrativa de Posguerra
noagaliza291 views

Más de xenevra

Postal dos correios.pdf von
Postal dos correios.pdfPostal dos correios.pdf
Postal dos correios.pdfxenevra
76 views2 Folien
Finssec XX von
Finssec XXFinssec XX
Finssec XXxenevra
95 views64 Folien
Literatura do exilio. von
Literatura do exilio.Literatura do exilio.
Literatura do exilio.xenevra
251 views26 Folien
Apuntes sintaxe von
Apuntes sintaxe Apuntes sintaxe
Apuntes sintaxe xenevra
278 views12 Folien
A poesía de vangarda von
A poesía de vangardaA poesía de vangarda
A poesía de vangardaxenevra
133 views13 Folien
Poesia das irmandades 21 von
Poesia das irmandades 21Poesia das irmandades 21
Poesia das irmandades 21xenevra
131 views13 Folien

Más de xenevra(20)

Postal dos correios.pdf von xenevra
Postal dos correios.pdfPostal dos correios.pdf
Postal dos correios.pdf
xenevra76 views
Finssec XX von xenevra
Finssec XXFinssec XX
Finssec XX
xenevra95 views
Literatura do exilio. von xenevra
Literatura do exilio.Literatura do exilio.
Literatura do exilio.
xenevra251 views
Apuntes sintaxe von xenevra
Apuntes sintaxe Apuntes sintaxe
Apuntes sintaxe
xenevra278 views
A poesía de vangarda von xenevra
A poesía de vangardaA poesía de vangarda
A poesía de vangarda
xenevra133 views
Poesia das irmandades 21 von xenevra
Poesia das irmandades 21Poesia das irmandades 21
Poesia das irmandades 21
xenevra131 views
Xeracion nos 21 von xenevra
Xeracion nos 21Xeracion nos 21
Xeracion nos 21
xenevra105 views
A prosa do primeiro terzo do século XX von xenevra
A prosa do primeiro terzo do século XXA prosa do primeiro terzo do século XX
A prosa do primeiro terzo do século XX
xenevra229 views
Tema5 lite20 von xenevra
Tema5 lite20Tema5 lite20
Tema5 lite20
xenevra92 views
primeiro terzo lingua von xenevra
primeiro terzo linguaprimeiro terzo lingua
primeiro terzo lingua
xenevra380 views
Xeracion Nós von xenevra
Xeracion NósXeracion Nós
Xeracion Nós
xenevra362 views
Prexuizos von xenevra
PrexuizosPrexuizos
Prexuizos
xenevra616 views
Carta von xenevra
CartaCarta
Carta
xenevra79 views
Era uma vez 25 de abril von xenevra
Era uma vez 25 de abrilEra uma vez 25 de abril
Era uma vez 25 de abril
xenevra11 views
Primeiro terzo lingua von xenevra
Primeiro terzo linguaPrimeiro terzo lingua
Primeiro terzo lingua
xenevra209 views
Inicios do século XX von xenevra
Inicios do século XXInicios do século XX
Inicios do século XX
xenevra12K views
Historia medieval 1ºbac von xenevra
Historia medieval 1ºbacHistoria medieval 1ºbac
Historia medieval 1ºbac
xenevra1.6K views
Linguas do estado von xenevra
Linguas do estadoLinguas do estado
Linguas do estado
xenevra1.9K views
Diversidade linguas von xenevra
Diversidade linguasDiversidade linguas
Diversidade linguas
xenevra1K views
Apéndice e exercicios lexicoloxía von xenevra
Apéndice e exercicios lexicoloxíaApéndice e exercicios lexicoloxía
Apéndice e exercicios lexicoloxía
xenevra1.8K views

tema6_2010

 • 1. A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas).
 • 2. A guerra civil pon fin a etapa política e cultural máis brillantes da historia galega. A represión afectou a ámbitos da cultura, producindo ata mortes (Alexandre Bóveda e Ánxel Casal) ou o exilio (Luís Seoane, Díaz Pardo, Blanco Amor, Cunqueiro) Desaparece a produción literaria en galego por completo. Pero boa parte da cultura resistiu en Bos Aires.
 • 3. Foi a partir de mediados dos anos 50 cando se comezou a producir unha lenta pero progresiva recuperación.
 • 4. Liñas temáticas Narrativa dos 50 Narrativa dos 60 Realismo popular Realismo Social Realismo fantástico Mundo Rural (Neira Vilas) NNG (seguinte tema) Continuadores da Xeración Nós
 • 5.
 • 6. A xente da Barreira ( 1959 ), , de Carballo Calero : a primeira obra narrativa publicada na posguerra, na que se reconstrúe a historia da degradación dunha familia fidalga desde os tempos da Restauración.
 • 7. Otero Pedrayo : a) Entre a vendima e a castañeira(1957), vinte relatos breves . b) O señorito da Reboirana Publicada por vez primeira en 1960, narra a vida do fidalgo don Xoán Manuel Pereira de Castro, un singular personaxe que dá orixe a unha documentada novela de humor e aventuras que parodia o mundo da fidalguía. :  Aventuras.  Realismo.  Parodia e humorismo.
 • 8.
 • 9. Anxel Fole Á lus do Candil Terra Brava Contos da néboa Historias que ninguén cre
 • 10. ( Lugo, 1903-1986) é o representante deste núcleo temático. 2. Posguerra : a) Vai para o Courel , onde ten unha grande influencia da paisaxe . b) Nos anos corenta colabora na fundación de Galaxia . 1. Preguerra : a) Participa do núcleo lugués da segunda metade do século XX : Con Ramón Piñeiro e Pimentel . Actividades coma a revista Yunque . b) De republicano – socialista a secretario do Partido Galeguista . c) En 1935 publica relatos líricos breves en Nós .
 • 11. TRAZOS DA SÚA OBRA 1. Naturalismo lingüístico : a) Oralidade. b) Dialectalismos. c) Vulgarismos. d) Arcaísmos. 2. Conto oral como reflexo da cultura popular . 3. Realismo narrativo , pois xustifica razoadamente os elementos fantásticos . 4. Orixinalidade estética e técnica , pois afirma que neses trazos é onde fica a personalidade do autor. 5. Compromiso moral coa terra e o seu tempo . 6. Paisaxe coma elemento diferenciador da literatura galega .
 • 12.
 • 13. 3. Influencia da transmisión oral , relatos populares e lendas , mais x ustificadas razoadamente : a) Lobos . b) Aparecidos . c) Meigallos . d) Premonicións ... 4. Etnografía reforzada pola descrición : a) Xeográfica . b) Antropolóxica . c) Lingüística
 • 14.
 • 15. REALISMO FANTÁSTICO Concepto co que se define a narrativa de Cunqueiro , na que se recrean mundos míticos e fantásticos de orixe árabe, nórdica, mesturados con elementos populares da realidade cotiá.
 • 16. Cunqueiro: Se o vello Simbad volvese ás illas. Merlín e familia. As crónicas do Sochantre. Escola de menciñeiros, Os outros feirantes e Xente de aquí e acolá.
 • 17.  
 • 18.
 • 19. Realismo Fantástico Concepto co que se define as novelas de Álvaro Cunqueiro, mestura de elementos culturalistas e populares , cun pé na realidade cotiá e outro na fantasía desbordada.
 • 20.
 • 21. 1. Mestura realidade e fantasía : conviven personaxes e feitos fantásticos con outros da vida cotiá.
 • 22. 2. Personaxes: Proceden de vellos mitos doutras culturas:
 • 23.
 • 24.
 • 25. As novelas : Merlín e familia , Crónicas do Sochantre e Se o vello Simbad volvese ás illas . Son obras en que existe un débil fío argumental arredor do cal se van inserindo unha serie de historias fantásticas. Nestas obras, o interese está máis nas historias que contan os personaxes que crea (ou recrea, ou parodia) o propio Cunqueiro.
 • 26. Merlín e familia construída a partir da organización dun grupo de relatos contados polo paxe que serve ó sabio Merlín no tempo en que este estivo en Galicia.
 • 27. A estrutura dos relatos adoita ser sempre a mesma: visita do mago, exposición do problema e resolución do mesmo. Na novela destaca a perfecta conxunción entre o mundo lendario da materia de Bretaña, ó que pertence o sabio Merlín e os seus visitantes, e o mundo da realidade , representado polo propio narrador e polo espazo coñecido de Galiza: “A terra de Miranda”
 • 28. Felipe de Amancia e Turpín : paxe de don Merlín, a quen comezou a servir con nove anos cumpridos. Debecía por Manueliña de Carlos e de maior foi barqueiro en Pacios. Dona Xenebra : raíña da Bretaña e moi nobre señora á que Merlín lle tiña moito respecto e cortesía. Prendía algo na fala e pasaba o tempo bordando no salón, cun algo de tristura nos ollos. Condesiñas de Folgar : Vivían no pazo de Belvís, preto de Miranda. Gostaban do requeixo e das fitas de París e tiñan un cadelo que asubiaba unha alborada, como lle ensinara don Merlín.
 • 29. As crónicas do Sochantre , situada na Bretaña do Século XVIII, presenta as peripecias que un Sochantre (músico de capela) vivirá nunha viaxe de tres anos, acompañado de varios personaxes de ultratumba.
 • 30. Se o vello Simbad volvese ás illas entrelaza as historias lendarias de Simbad o mariñeiro de As mil e unha noites e a tradición mariñeira galega coa que todos nos identificamos.
 • 31. Os libros de relatos: Escola de menciñeiros , xente de aquí e de acolá e Os outros feirantes . Son retratos ou semblanzas de personaxes, maioritariamente, que Cunqueiro nos presenta, cunha deliberada confusión, como froito da súa imaxinación ou tomados da realidade. Son personaxes apegados á realidade, inseparábeis do seu marco espacial e temporal (a Galicia rural de mediados de século). Sen embargo, a capacidade de ensoñación, tanto do narrador como dos personaxes creados, transpórtanos simultaneamente a un mundo de misterio e de ensoñación , cheo de historias fantásticas en que podemos encontrarnos mesmo con animais que falan ou cunha muller que pon ovos.
 • 32. Cunqueiro pretende inserir estes relatos como unha continuación da tradición oral que el coñecía tan ben. Os personaxes son todos galegos e só abandonan o país cando marchan á emigración ou ao servizo militar. De ambos lugares traen un grande tesouro: historias que logo contan aos seus veciños.
 • 33. Eduardo Blanco Amor REALISMO SOCIAL Blanco Amor ( Ourense, 1897-Vigo, 1979) publicou tres obras narrativas, dúas novelas, A esmorga (1959) e Xente ao lonxe ( 1972) e un libro de relatos, Os biosbardos (1962). Centrado na vida das clases populares e no espazo urbano. Uso de novos recursos narrativos ( o interrogatorio, o perspectivismo...)
 • 34.
 • 35. 4. Dous narradores limitados : a) O da “ Documentación” inicial e o epílogo . b) Outro en primeira persoa que narra o núcleo da historia. 5. Distanciamento que producen estes narradores : a) Dúbida da veracidade do que se conta. b) Ambigüidade . c) O lector debe elixir o final e reconstruír o texto, pois omítese a parte do interrogatorio a Cibrán, dándolle así ao lector a liberdade de xulgar ao personaxe e á xustiza , así como amosando a soidade do personaxe . Esta é a chamada técnica telefónica .
 • 36.
 • 37.  
 • 38. Os Biosbardos é un conxunto de sete relatos contados en primeira persoa por un narrador infantil ou adolescente. Transcorren no Ourense da nenez e adolescencia do autor. Os protagonistas proceden, na súa maioría, das clase populares. Os seus problemas reais ( a pobreza, a descuberta do sexo e o erotismo, a emigración...) mesturados cunha dose de imaxinación e fantasía, compoñen o universo temático da obra.
 • 39. Xente ao lonxe é unha novela que constitúe, de novo, unha radiografía do Ourense de comezos de século. O relato céntrase na historia dunha familia obreira . A través deles coñecemos o tecido social da cidade e os seus problemas e ofrécenos unha visión da sociedade da época ( o ensino, o sexo, a pobreza, a condición da muller, as loitas políticas, o mundo obreiro...)
 • 41. Xosé Neira Vilas, (Vila de Cruces, 1928), recolle nas súas obras unha crónica da sociedade galega rural e da emigración a América, experiencia que el coñeceu de preto porque en 1949 emigrou a Bos Aires. En 1961 trasladouse a Cuba.
 • 42. As súas obras acadaron un éxito editorial sen precedentes, sobre todo porque Neira Vilas conta historias sen artificios técnicos que dificulten a súa lectura e interpretación. Os seus textos están protagonizados por xente anónima e humilde que sobrevive co seu esforzo, en conflito constante coas normas e estruturas sociais que lle son impostas desde un Estado alleo ás súas necesidades ou en loita coa forza da natureza.
 • 43. Neira Vilas Emigra á Arxentina e vive a Cuba de Castro sen se relacionar cos autores do interior . Trata con realismo cru a vida da Galiza rural na Guerra Civil e na posguerra. Ausencia de interese pola innovación . Personaxes con psicoloxía desenvolvida, mais dos que interesan os con flitos co exterior na loita por sobreviviren .
 • 44. Neira Vilas cultiva o conto e a novela, cunha tendencia cara ao primeiro que fai dalgunhas das súas narracións longas simples acumulacións de relatos curtos de estrutura pechada conectados por tenues fíos como poden ser o marco espacial , a voz narrativa ou a paulatina evolución dos personaxes cara á autoafirmación .
 • 45. Núcleos temáticos a) Obras que xiran arredor da vivencia infantil do mundo da aldea: Memorias dun neno labrego (1961); Cartas a Lelo (1971) e Aqueles anos do Moncho (1977). b) Narracións en que o mundo rural é observado desde o punto de vista do adulto : Xente no rodicio (1965), A muller de ferro (1969) e Querido Tomás (1980).
 • 46. c) Narracións centradas no mundo da emigración : Camiño bretemoso (1967), Historias de emigrantes (1968) e Re­muiño de sombras (1973); Tempo novo (1987). d) Narracións centradas no mundo urbano visto dende unha perspectiva crítica: O home de pau d) Coleccións de estampas líricas e semblanzas