Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Joc derivades batx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Joc derivades batx (20)

Anzeige

Joc derivades batx

 1. 1. 2n Batx
 2. 2. 1.Quina és la derivada de f(x)=3 ? x 3lnx X3x-1 3xln3
 3. 3. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 4. 4. 2tgx sinx+2cosx cosx-sinx
 5. 5. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 6. 6. 3. Quina és la derivada del producte de funcions f(x)·g(x)=xln(x2) ? B) ln(x2)+2 A) 1+2lnx2 C)Cap de les anteriors
 7. 7. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 8. 8. 4. Quina és la derivada de f(x)/g(x)=x3/log2x? (3x2log2x-x3)/xln2 3x2-1/xln2 Cap de les anteriors
 9. 9. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 10. 10. x 5. La derivada de tg(4x) és 4+4tg2(4x) o 4/cos2(4x) ? A) La primera expressió i no la segona. B) La segona expressió i no la primera. C) Les dues expressions són correctes.
 11. 11. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 12. 12. A) 4 B) Depèn del punt. C) No tenim prou informació.
 13. 13. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 14. 14. 7. Quina és la segona derivada d’un escalar? No es pot calcular. Serà zero per qualsevol escalar Depèn de l’escalar
 15. 15. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 16. 16. 8. Quina és la concavitat de la funció f(x)=x a 2 x=0? La funció és Convexa. La funció és còncava. La funció presenta un canvi concavitat.
 17. 17. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 18. 18. 9. La recta tangent d’una funció afí; és a dir, del tipus f(x)=ax+b,...  A) ...toca la funció només en un punt.  B) ...no coincideix amb la recta secant.  C) ...coincideix amb la funció f(x).
 19. 19. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 20. 20. 10. La TVM d’una funció a un interval [a,b]… B) És el límit de la diferència de la funció als extrems quan h tendeix a A) és el producte de zero. la variació de la funció als límits de l’interval, i la variació de x. C) Cap de les anteriors
 21. 21. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 22. 22. [(x+2)(x-2)]’=2x [3(x+6)-x]’=3x+18 [(x-2)4(x+3)]’=8x-22
 23. 23. CONTINUEMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA
 24. 24. 12. Com serà el pendent de la funció f(x)=ln(ln(lnx))) a x=1? A) 0 B) 1 C) Cap de les anteriors
 25. 25. VOLVAMOS A EMPEZAR
 26. 26. ¡ ENHORABUENA ! En reconocimiento a tus conocimientos te regalamos este diploma

×