Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0

 1. Inzicht laat mens en organisatie groeien
 2. Inzicht laat mens en organisatie groeien Door inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om op persoonlijk en organisatorisch vlak te werken aan ontwikkeling en groei. Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juiste inzicht op het juiste moment om de gewenste verandering te realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dan gaan we graag met u in gesprek. Pagina 2
 3. Inhoudsopgave • Positie pagina 5 • Visie pagina 9 • Raak! pagina 13 • Klanten pagina 15 • Seizoensbijeenkomsten pagina 19 • Organisatie pagina 21 • Publicaties pagina 27 • Contact pagina 31 Pagina 3
 4. Pagina 4
 5. Positie Pagina 5
 6. In de praktijk brengen van strategie Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan Strategie veranderingen in de omgeving. Daarnaast is het noodzakelijk op de lange termijn te investeren in de kernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategie en effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goede weg te blijven. Omgeving In dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes te maken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En op welk moment? Vaak is het operationaliseren van de strategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we het nog niet eens over het realiseren van veranderingen in de organisatie als gevolg van de gemaakte keuzes. Organisatie Wat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiseren van uw strategie. Samen met u werken we aan het ontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onze kernkwaliteiten in dit proces? • We hebben ervaring met veranderen Leiderschap • We zijn in staat abstracties te concretiseren • We zien de samenhang der dingen • We helpen u te besluiten en te bewegen • We maken veranderingen af Positie Pagina 6
 7. Realiseren van integrale veranderingen Onze opdachten maken meestal onderdeel uit van de strategische agenda. Opdrachten die de gehele organisatie raken en bepalend zijn voor het succes op de lange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden. • Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St. Radboud voor alle niet-medische processen • Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voor informatieuitwisseling voor de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam • Begeleiden van de ANWB in de verandering van een clusterorganisatie naar een procesgestuurde organisatie • Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door Fusie een uitbestedingspartner van Obvion Uitbesteding Organisatie • Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van Reorganisatie CoopCodis Procesinnovatie • Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van Directievoering wereldwijde backoffices van Rabobank International Shared Services • Verhogen van de effectiviteit van het Strategievorming programmamanagement bij de Nederlandse Prestatieverbetering Spoorwegen Wet- en regelgeving • Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda Strategische thema’s Positie Pagina 7
 8. Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integrale veranderingen De basis voor ons werk is een gedegen kennis van de Inhoudelijke vakgebieden belangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed in staat de samenhang tussen de verschillende gebieden te overzien. Besturing & Leiderschap Ook binnen deze gebieden voeren we belangrijke Financiën & Informatie & opdrachten uit. Voorbeelden zijn: Control Technologie • Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS! • Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met Tata Steel • Introduceren waardemanagement en optimaliseren Marketing & Mens & managementaccounting bij Nationale Nederlanden Verkoop Cultuur • Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor de Wegenwacht • Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodel voor ABN AMRO Hypothekengroep • Adviseren van het management van APG over de herinrichting van de IT-functie • Verhogen van de effectiviteit van Informatie- management bij de Raad voor de Rechtspraak • Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de particuliere markt van Rabobank Strategische thema’s Positie Pagina 8
 9. Visie Pagina 9
 10. Inzicht op verschillende niveaus Toekomst Er is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht te verkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk en samenwerking zijn hierbij essentieel. Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het Nu uitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair de volgende invalshoeken: • De organisatie in haar omgeving • De organisatie als een geïntegreerd systeem Mens • De organisatie in de tijd bezien Deze invalshoeken hebben betrekking op een individuele werknemer, een team, een afdeling of de gehele organisatie. Proces Technologie Inzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede Organisatie analyse van de organisatie. Door samen na te denken over toekomstscenario’s. Door het beoordelen van de kwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van Omgeving hun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings- Verleden vraagstukken te reduceren tot de kernvraag. Visie Pagina 10
 11. Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komen Ontwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie- eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en de situatie spelen we met deze invalshoeken om tot Ontwerpen Ontwikkelen inzicht en resultaat te komen. ‘Ontwerpen’ is gericht op de inhoud van veranderen. Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoals producten en diensten, processen en mensen, de informatiehuishouding en het systeemlandschap. Het is cruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge Resultaat samenhang te bepalen. ‘Ontwikkelen’ richt zich op de mens. Een verandering kan overzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen. Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen die past bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie. ‘Sturen’ maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld de beoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook Sturen basale punten als dingen afmaken, op tijd leveren en volhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschatten elementen van deze invalshoek. Visie Pagina 11
 12. Grondbeginselen Onze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen. Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats. We zijn op zoek naar de essentie. De We denken vrij. We komen op basis van essentie van de vraag is de basis voor het onze kennis en ervaring tot echte in gang zetten van een blijvende oplossingen. We durven waar nodig met verandering. frisse ideeën en denkrichtingen te komen: dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen We zetten mensen centraal. Mensen met we omdat we onafhankelijk zijn. zelfinzicht durven op eigen kracht en intuïtie te varen en hebben gezonde zin in We doen. Praten en schrijven alleen, daar verandering met perspectief. Zij zijn het die geloven we niet in. We weten uit ervaring een organisatie echt vooruit brengen. dat niet alles van tevoren valt te bedenken. Al doende sturen we bij en blijven we We staan voor ons vak. We worden inzicht creëren en er naar handelen. gedreven door inhoud en liefde voor het adviesvak. Vanuit een hoge mate van We zijn integer. Ons doen en laten is intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf betrouwbaarheid. Vanuit een groot ontwikkelen. verantwoordelijkheidsbesef geven we inzicht en richting. Visie Pagina 12
 13. Raak! Pagina 13
 14. Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komen RAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces die is gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. In speciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen. Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren en Visie versnellen van kennisdeling. Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot 1 2 de kern. Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak. Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soorten workshops bieden om cruciale aspecten in het Groeps- veranderproces te ondersteunen. Evaluatie Ontwerp prestatie 1: Van evaluatie naar visie 4 2: Van visie naar ontwerp 3: Van ontwerp naar realisatie 4: Verhogen groepsprestatie 3 Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief Realisatie ondersteunen van deze workshops. Ook hebben we specifiek opgeleide professionals in huis om deze workshops te begeleiden. Raak! Pagina 14
 15. Klanten Pagina 15
 16. Onze opdrachtgevers Onze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens Financiële Sector voor wie en met wie we werken. We vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste resultaten boekt. We vinden het belangrijk dat de klant zichzelf kan ontwikkelen in het proces van de opdracht. We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers die de goede dingen willen doen voor de eigen Publiek & Infrastructuur organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang is niet onze stijl. We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van activiteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in. Handel & Industrie We richten ons niet op één sector. Sterker nog, we zijn een groot voorstander van het gebruiken van ervaringen en kennis uit de ene sector voor de andere. Klanten Pagina 16
 17. Klanten aan het woord Onze klanten kunnen u het beste vertellen wat we doen en vooral ook hoe we dit doen. Van onderstaande opdrachten zijn referentiesheets beschikbaar. Deze vindt u op www.seederdeboer.nl. Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis, Roland Wanders, CFO en lid hoofddirectie van de over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de ANWB over de ondersteuning van SeederDeBoer opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur. bij het concentreren van de financiële functie. ‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naar ‘Hij was onze adviseur bij het vertalen van de visie de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen van de ANWB naar de strategie voor de financiële op.’ afdeling.’ Marja van Kuijk, Directeur Bureau van de Raad Jack van Gils, MT-lid Philips Global Infrastructure voor de rechtspraak over de ondersteuning van Services over de rol van SeederDeBoer bij de SeederDeBoer bij het managen van de afdeling transitie van uitvoerende interne IT-dienstverlener Informatiemanagement tijdens een reorganisatie. naar klantgerichte regieorganisatie. ‘Al snel kwamen wij tot het inzicht dat het zinvol ‘Al met al is in zo’n 200 dagen het gehele project zou zijn om een onafhankelijke partij in te afgerond. Een ongekende snelheid voor zo’n schakelen.’ ingrijpende verandering.’ Jo van Engelen, voormalig lid hoofddirectie van Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypotheken de ANWB (nu Directeur Marketing en lid Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer hoofddirectie APG) over de inzet van bij het ontwikkelen van een risicogebaseerd SeederDeBoer bij een reorganisatie van ANWB. besturingsmodel. ‘Als dan op een specifiek punt de trein even uit de ‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied van rails loopt, is het zeer welkom als de hulp al in Finance en Risk Management in de financiële huis is.’ sector.’ Klanten Pagina 17
 18. Pagina 18
 19. Seizoensbijeenkomsten Pagina 19
 20. Seizoensbijeenkomsten We hechten veel waarde aan onze relaties. ‘Ondernemen in een steeds strakker Speciaal voor ons netwerk organiseren we gereguleerde economie, hoe doe je dat?’ was daarom vier bijeenkomsten. de centrale vraag op de Herfstbijeenkomst 2008. Door discussie en debat hebben we met onze ‘Als je mensen raakt, kun je veel bereiken’ relaties nieuwe inzichten verworven over het klonk de conclusie van de Lentebijeenkomst thema ‘regelgeving’. Nieuwe inzichten hopen we 2008. Met het thema ‘Groots denken, klein ook te verwerven tijdens de aanstaande organiseren’ hebben we een breed inhoudelijk Herfstbijeenkomst op donderdag 8 oktober en inspirerend thema aangesneden. Op de 2009. We zullen op verschillende strategische aankomende Lentebijeenkomst op donderdag thema’s in gaan. 16 april 2009 staat het thema ‘Van inzicht naar groei in complexe organisaties’ centraal. Tijdens de Winterbijeenkomst gaan we op bezoek bij een van onze klanten om te leren van Samen steken we veel energie in het oplossen elkaars ervaringen. De volgende van complexe problemen, werken we toe naar Winterbijeenkomst vindt plaats op 10 december belangrijke deadlines en voeren we de regie 2009. over fundamentele veranderingen. Rust, plezier en ontspanning is belangrijk om een Deze data zijn onder voorbehoud. De actuele topprestatie te kunnen leveren op de data vindt u op www.seizoensbijeenkomsten.nl. momenten die er toe doen. Dit bieden we u Ook vindt u daar het laatste nieuws, de tijdens onze Zomerbijeenkomst op zaterdag 20 specifieke invulling van de juni 2009. Seizoensbijeenkomsten, het aanmeldformulier en de sfeerverslagen van de bijeenkomsten in 2008. Seizoensbijeenkomsten Pagina 20
 21. Organisatie Pagina 21
 22. Inspirerend inzicht door inspirerende mensen We geloven sterk in de kracht van iedere individuele Markt professional en van het collectief. Daarom zijn we als maatschap georganiseerd. In een hecht samenspel van partners, adviseurs en zelfstandige professionals weten we de complexe veranderingen bij onze klanten tot een goed einde te brengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijke uitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van ons bedrijf. Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met de ambitie ‘Wereldberoemd in Nederland’ te worden. We vonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegen bureau voor organisatieadvies en interim-management. Partners Adviseurs Eind 2008 zijn we met 50 mensen actief in de markt. Het is ons doel door te groeien naar ongeveer 70 adviseurs en Interim professionals zelfstandigen per eind 2009. Eind 2012 willen we met 150 mensen werken aan complexe veranderingen voor onze klanten. De groei is geen doel op zich. Groei in omvang is Raad van Advies echter wel van groot belang om continuïteit te bieden en ons te blijven ontwikkelen in ons vak. Organisatie Pagina 22
 23. Partners SeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere Albert Visscher partner heeft een belangrijke rol in het leveren van 'Zonder wrijving geen glans.’ kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onze eigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onze genen. Guido Kilsdonk Diversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende 'Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden stijlen, verschillende achtergronden, verschillende gezamenlijk snel tot de essentie komen.' leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten. Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze Jurgen Schut ontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 'Op zoek naar de intenties en de ruimte om te bewegen.' Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten van het werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan Pieter de Boer productontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en 'Zonder de 1% visie is de 99% transpiratie continu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de zinloos.' praktijk, dat is wat we leuk vinden. Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun René Seeder persoonlijke motto. 'Werk en leef in harmonie met je omgeving, maar een enkele disharmonie kan zeer effectief zijn.' Rob Koppen ‘Vrijheid in verbondenheid.’ Organisatie Pagina 23
 24. De mensen van SeederDeBoer Uw mensen en onze mensen werken samen om vragen scherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwe richtingen in te slaan. Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen van SeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap, vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zit in ons bloed. Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedere adviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad en een eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben we met het gehele bedrijf een training om van en met elkaar te leren. De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensen hebben een brede basisopleiding; van economie, bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelal aangevuld met postdoctorale opleidingen of andere ‘Betrokken en bevlogen tot resultaat' langdurige programma’s. ‘Verwondering is het begin van het inzicht, nieuwsgierigheid is het begin van de oplossing.’ We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echt eigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele ‘Andere wegen verleggen je grenzen.’ motto’s, waarvan u hier enkele ziet. 'Zonder visie geen vooruitgang, zonder draagvlak geen resultaat' Organisatie Pagina 24
 25. Onze interim professionals Om op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd Carolijn Hawinkels wordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een ‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hun uitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals. prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepe We kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan consultants. Ze hebben veel aandacht voor mij zelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’ georiënteerd, van algemene managers tot specialisten. We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen geselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen Erwin Lute hun persoonlijke en professionele kwaliteiten. ‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd alleen om de inhoud gaat, maar ook om het Drie van de zelfstandige professionals waarmee we acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalen fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan treft u aan op onze website. te kunnen spiegelen.’ Wij investeren in de professionalisering van de interim professionals. In 2008 bood SeederDeBoer haar Annie van Wijgerden zelfstandige professionals onder de titel ‘Wie is er bang ‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat er voor vreemde noten?’driemaal een muzikale spiegel. Wat veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat je is hierin herkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zich geven stof tot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor echt verdiepen in jou als persoon.’ ontwikkeling? Kijk voor onze eerste serie bijzondere bijeenkomsten op www.vreemdenoten.nl. Organisatie Pagina 25
 26. Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit vier bijzondere mensen die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de • Douwe Kras is algemeen directeur van ARCADIS Nederland BV. groeiambities van SeederDeBoer. ‘Alles begint met een duidelijke focus en hoge kwaliteit.’ De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed blikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities van SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de Wim Driehuis is als hoogleraar verbonden partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie, aan de UvA. passie en creativiteit. ‘SeederDeBoer is geen doorsnee bedrijf.’ Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten en adviesrollen. ‘De indruk die ik van ze krijg, is dat ze bijzonder, integer en deskundig zijn.’ Ted Baartmans is eigenaar van De Presentatie Groep en speechadviseur voor leiders. ‘Diversiteit is essentieel om te blijven groeien.’ Organisatie Pagina 26
 27. Publicaties Pagina 27
 28. Columns Pechservice Twisten over smaak Column René Seeder - 24 januari 2008 Column Andy Lo Tam Loi - 7 juli 2008 Elke organisatie rijdt zijn eigen route. Het opbouwen van toekomstbestendige, Veelal wil de bestuurder verandering, gedeelde principes vormt de basis voor andere wegen berijden, en moeten de een gedegen eindresultaat. Het vergt vaak medewerkers (passagiers, zo u wilt) mee. enige discussie om ze te formuleren,maar Rationeel is dat vaak geen probleem, maar ze bestaan echt! Vraag het maar aan jouw emotioneel wel. en/of onze vrouwelijke collega’s. Het kan eenvoudiger Kopjes met betekenis Column Pieter de Boer - 15 februari 2008 Column Miranda Damhuis - 5 sept 2008 Afscheid nemen van het verleden om daar Verandering gaat vaak enkel over de mede ruimte te creëren voor nieuwe diamanten in de toekomst, maar niet over ontwikkelingen is vaker mogelijk dan men de rol van de parels of stenen uit het denkt. Voor de meeste organisaties werkt verleden. het verstikkend om ingeklemd te zitten tussen de ruïnes van het verleden. Georganiseerde misstand? Abracadabra Column Guido Kilsdonk - 22 mei 2008 Column Robine van den Berg - 6 okt 2008 Leidt regelgeving tot betere organisaties De paradox is namelijk dat juist het zoals regelgeving tot veiligere en betere uitstellen van de inhoud er naar mijn idee in woningen heeft geleid? Misschien op de meeste gevallen toe leidt, dat er onderdelen,maar voorlopig blijkt inhoudelijk sneller en betere resultaten regelgeving helaas nog geen bevredigend worden behaald. substituut voor fatsoen en integriteit. Publicaties Pagina 28
 29. Artikelen en boeken Artikelen Boeken Twee merken, één gedachte Alle wegen leiden naar Rome • Adformatie week 37, 2008 • 'Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT' onder • Misscha de Bruin redactie van Dr. Abbas Shahim RE. • Jurgen Schut en Theo Huibers Het moment van de waarheid • MCA, oktober 2007 Enterprise architecture • Bob Wouters (Controller bij ING) & Jurgen Schut • Springer – november 2008 • Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen Een brug bouwen tijdens het oversteken Cloo, Claudia Steghuis • Chief Financial Officer, september – oktober 2007 • Annemieke Roest (Senior Vice President ABN AMRO Bank) & Jurgen Schut Bestaat er een ideaal outsourcingstraject? • Excerpta van het NOREA/VERA-congres November 2006 • Jurgen Schut Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel overzicht. Publicaties Pagina 29
 30. Pagina 30
 31. Contact Pagina 31
 32. Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar Albert Visscher Pieter de Boer 06 4702 3262 06 4456 3837 albert.visscher@seederdeboer.nl pieter.deboer@seederdeboer.nl Guido Kilsdonk René Seeder 06 4716 7031 06 4456 3780 guido.kilsdonk@seederdeboer.nl rene.seeder@seederdeboer.nl Jurgen Schut Rob Koppen 06 4456 3834 06 2099 2025 jurgen.schut@seederdeboer.nl rob.koppen@seederdeboer.nl Contact Pagina 32
Anzeige